Video mới nhất

{{ x.Title }}

Danh sách video

{{ item.Title }}
  
  
  
Mô tả
  
Attachments
  
  
  
  
  
1Du lịch Tây Ninh: khai thác tiềm năng, phát triển bền vững
  
Du lịch Tây Ninh: khai thác tiềm năng, phát triển bền vững
10/2/2020Yeshttps://www.youtube.com/watch?v=3_jIpcJqzg4Giới thiệu
3Tây Ninh thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo
  
Công tác tôn giáo, dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo. Chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo ở Tây Ninh chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo phát huy nét đẹp văn hóa của từng tổ chức tôn giáo để hòa chung bức tranh đa sắc màu của khối đại đoàn kết tỉnh nhà.
Yeshttps://www.youtube.com/watch?v=tRuuH9AaWrYGiới thiệu