{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII)NewKhai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII)https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-12/hinh%201_Key_06122022055650.jpg

​  Sáng ngày 05/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

12/6/2022 4:00 AMYes1Đã ban hànhChính trị; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Hoạt động Tỉnh ủyTinKhai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII)https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-12/hinh%201_Key_06122022055650.jpg

​  Sáng ngày 05/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

12/6/2022 4:00 AMYesĐã ban hànhkhai-mac-hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-xiiiDẫn nguồnNoNoLoại 2
1.5
Loại 2
0.5
Giới thiệu Nghị quyết số 29-NQ/TW: "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"NewGiới thiệu Nghị quyết số 29-NQ/TW: "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-12/28_Key_05122022091640.11_Key_05122022091640.jpg

  ​Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

12/4/2022 11:00 PMYes2Đã ban hànhThời sự; Tin tuyên truyền; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sốngTinGiới thiệu Nghị quyết số 29-NQ/TW: "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-12/28_Key_05122022091640.11_Key_05122022091640.jpg

  ​Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

12/4/2022 11:00 PMYesĐã ban hànhgioi-thieu-nghi-quyet-so-29-nq-tw-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045Dẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 23: Năm 2023, tập trung khai thác cơ hội liên kết vùng, nhận diện rõ thời cơ và thách thứcNewHội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 23: Năm 2023, tập trung khai thác cơ hội liên kết vùng, nhận diện rõ thời cơ và thách thứchttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-12/hinh%201_Key_05122022083031.jpg

  ​Ngày 02/12, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các Phó Bí thư Tỉnh uỷ: đồng chí Phạm Hùng Thái, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên phụ trách địa bàn của các Ban Đảng Trung ương; các uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị.

12/4/2022 10:00 PMNo1Đã ban hànhChính trị; Thời sự; Hoạt động Tỉnh ủyTinHội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 23: Năm 2023, tập trung khai thác cơ hội liên kết vùng, nhận diện rõ thời cơ và thách thứchttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-12/hinh%201_Key_05122022083031.jpg

  ​Ngày 02/12, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các Phó Bí thư Tỉnh uỷ: đồng chí Phạm Hùng Thái, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên phụ trách địa bàn của các Ban Đảng Trung ương; các uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị.

12/4/2022 10:00 PMNoĐã ban hànhhoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-tay-ninh-lan-thu-23-nam-2023-tap-trung-khai-thac-co-hoi-lien-ket-vung-nhan-dien-ro-thoi-co-va-thach-thucDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/du-luan-xa-hoi-3122_Key_29112022074911.jpg

Ngày 28/11, tại Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc.

11/29/2022 8:00 AMNo7Đã ban hànhChính trị; Công tác tuyên giáoTinTổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/du-luan-xa-hoi-3122_Key_29112022074911.jpg

Ngày 28/11, tại Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn quốc.

11/29/2022 8:00 AMNoĐã ban hànhtong-ket-cong-tac-du-luan-xa-hoi-nam-2022Dẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Cần có phương thức mới trong tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu sốCần có phương thức mới trong tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số/Style Library/LacViet/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/11, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2030", giai đoạn 1 từ 2022-2025 (gọi tắt là Chương trình).

11/24/2022 5:00 PMYes13Đã ban hànhChính trị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hộiTinCần có phương thức mới trong tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số/Style Library/LacViet/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/11, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2030", giai đoạn 1 từ 2022-2025 (gọi tắt là Chương trình).

11/24/2022 5:00 PMYesĐã ban hànhcan-co-phuong-thuc-moi-trong-tuyen-truyen-den-dong-bao-dan-toc-thieu-soDẫn nguồnNoNoLoại 2
1.5
Loại 1
0.8
Phát sóng rộng rãi bộ phim “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển” Phát sóng rộng rãi bộ phim “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển” https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/phim%201_Key_24112022154749.jpg

  ​Từ ngày 01/12 tới, bộ phim tài liệu “Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển" do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân sản xuất sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên hầu hết các kênh, đài truyền hình trong cả nước. Bộ phim được công chiếu vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về Luật Biển của Liên hiệp quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam.

11/24/2022 4:00 PMYes2Đã ban hànhBiển đảo Việt Nam; Chính trị; Tin tuyên truyềnTinPhát sóng rộng rãi bộ phim “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển” https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/phim%201_Key_24112022154749.jpg

  ​Từ ngày 01/12 tới, bộ phim tài liệu “Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển" do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân sản xuất sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên hầu hết các kênh, đài truyền hình trong cả nước. Bộ phim được công chiếu vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về Luật Biển của Liên hiệp quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam.

11/24/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhphat-song-rong-rai-bo-phim-viet-nam-to-quoc-nhin-tu-bienDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ-Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh: Hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ-Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh: Hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/hinh_Key_24112022155830.jpg

  ​Sáng ngày 23/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững".

11/24/2022 4:00 PMYes14Đã ban hànhChính trị; Công tác tuyên giáo; Xây dựng ĐảngTinBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ-Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh: Hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/hinh_Key_24112022155830.jpg

  ​Sáng ngày 23/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững".

11/24/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhban-tuyen-giao-tinh-uy-truong-chinh-tri-tinh-tay-ninh-hoi-thao-khoa-hoc-chuyen-de-nam-2023Dẫn nguồnNoNoLoại 2
1.5
Loại 1
0.8
Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/vanhoa-1_Key_23112022150521.jpg

  ​Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 80 - HD/BTGTW về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

11/23/2022 4:00 PMNo4Đã ban hànhĐưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Văn hoá-Xã hội; Tin tuyên truyềnTinHướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/vanhoa-1_Key_23112022150521.jpg

  ​Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 80 - HD/BTGTW về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

11/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhhuong-dan-bao-chi-tuyen-truyen-ket-qua-01-nam-thuc-hien-ket-luan-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-nam-2021Dẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạngBảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạnghttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/309_Key_23112022150935.jpg

​  Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, nhất là thời gian gần đây. Một số quốc gia xác định đây là nội dung quan trọng trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Tại Việt Nam, vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng tuy còn khá mới mẻ nhưng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, với mục tiêu đề ra là bảo đảm tốt nhất an ninh con người, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

11/23/2022 4:00 PMYes7Đã ban hànhBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ; Chính trịBài viếtBảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạnghttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/309_Key_23112022150935.jpg

​  Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, nhất là thời gian gần đây. Một số quốc gia xác định đây là nội dung quan trọng trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Tại Việt Nam, vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng tuy còn khá mới mẻ nhưng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, với mục tiêu đề ra là bảo đảm tốt nhất an ninh con người, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

11/23/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhbao-ve-chu-quyen-quoc-gia-tren-khong-gian-mangDẫn nguồnNoNoLoại 1
10
Loại 1
0.8
Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/vo%20kiet%205_Key_23112022144326.jpeg

​  Sáng ngày 23/11, tại thành phố Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

11/23/2022 3:00 PMYes7Đã ban hànhThời sựTinLễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/vo%20kiet%205_Key_23112022144326.jpeg

​  Sáng ngày 23/11, tại thành phố Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

11/23/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhle-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-thu-tuong-chinh-phu-vo-van-kietDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/182_2022-dsc04506_Key_23112022145106.jfif

  ​Các nội dung hỗ trợ cụ thể như tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhận thức về năng suất chất lượng; đào tạo cho các đối tượng: lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan quản lý chức năng có liên quan…

11/23/2022 3:00 PMYes1Đã ban hànhKinh tếTinHỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/182_2022-dsc04506_Key_23112022145106.jfif

  ​Các nội dung hỗ trợ cụ thể như tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhận thức về năng suất chất lượng; đào tạo cho các đối tượng: lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan quản lý chức năng có liên quan…

11/23/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoaDẫn nguồnNoNoLoại 2
1.5
Loại 1
0.8
Những “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trong công cuộc đổi mới đất nướcNhững “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trong công cuộc đổi mới đất nước/PublishingImages/2022-11/VVK 2_Key_23112022082046.jpg

​  Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - gần một thế kỷ là vô cùng phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả ba miền đất nước. Ông là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là “tổng công trình sư" của nhiều dự án táo bạo. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn quan niệm: tất cả những ai nặng lòng với đất nước đều sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp chung. Niềm tin ấy giúp ông thành công trong mọi bước đi. Đồng chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, cách đây tròn 100 năm.

11/23/2022 9:00 AMYes1Đã ban hànhChính trị; Tin tuyên truyềnTinNhững “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trong công cuộc đổi mới đất nước/PublishingImages/2022-11/VVK 2_Key_23112022082046.jpg

​  Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - gần một thế kỷ là vô cùng phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả ba miền đất nước. Ông là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là “tổng công trình sư" của nhiều dự án táo bạo. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn quan niệm: tất cả những ai nặng lòng với đất nước đều sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp chung. Niềm tin ấy giúp ông thành công trong mọi bước đi. Đồng chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, cách đây tròn 100 năm.

11/23/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhnhung-dau-an-vo-van-kiet-trong-cong-cuoc-doi-moi-dat-nuocDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Làm việc tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Làm việc tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/169_duplicate537_hoa-hiep-1_Key_23112022072851.jpg

​   Hoà Hiệp là xã biên giới của huyện Tân Biên, hiện có hơn 2.000 hộ, 7.800 nhân khẩu, trong đó có 269 hộ dân tộc thiểu số với hơn 1.100 nhân khẩu, gồm 257 hộ dân tộc Khmer và 6 hộ dân tộc Hoa.

11/23/2022 8:00 AMYes2Đã ban hànhThời sự; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hộiTinTrung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Làm việc tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/169_duplicate537_hoa-hiep-1_Key_23112022072851.jpg

​   Hoà Hiệp là xã biên giới của huyện Tân Biên, hiện có hơn 2.000 hộ, 7.800 nhân khẩu, trong đó có 269 hộ dân tộc thiểu số với hơn 1.100 nhân khẩu, gồm 257 hộ dân tộc Khmer và 6 hộ dân tộc Hoa.

11/23/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhtrung-uong-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-lam-viec-tai-xa-hoa-hiep-huyen-tan-bienDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Một năm hoạt động tích cực, trách nhiệmĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Một năm hoạt động tích cực, trách nhiệmhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/z3902237287877_014e26766c86fc375d8c801833c3a836_Key_23112022074309.jpg

​  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đối với các dự án luật phức tạp, còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau để xem xét thấu đáo, trong đó tổ chức lấy ý kiến 7 dự án luật, tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với 3 dự án luật và lấy ý kiến góp ý bằng văn bản 13 dự án luật ...

11/23/2022 8:00 AMYes1Đã ban hànhChính trịTinĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Một năm hoạt động tích cực, trách nhiệmhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/z3902237287877_014e26766c86fc375d8c801833c3a836_Key_23112022074309.jpg

​  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đối với các dự án luật phức tạp, còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau để xem xét thấu đáo, trong đó tổ chức lấy ý kiến 7 dự án luật, tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với 3 dự án luật và lấy ý kiến góp ý bằng văn bản 13 dự án luật ...

11/23/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhdoan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tay-ninh-mot-nam-hoat-dong-tich-cuc-trach-nhiemNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước, với nhân dânĐồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước, với nhân dân/PublishingImages/2022-11/VVK_Key_23112022075357.jpg

  Gần 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, đồng chí Võ Văn Kiệt từng được trao giữ nhiều trọng trách lãnh đạo Đảng và chính quyền. Với tính cách nổi bật là sâu sát thực tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân cho cái mới, ông luôn thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc. Tầm nhìn, cách suy nghĩ và hành động của ông là tầm nhìn vượt thời đại, có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước, với Nhân dân. Đồng chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, cách đây tròn 100 năm.

 


11/23/2022 8:00 AMYes1Đã ban hànhThời sự; Tin tuyên truyềnTinĐồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước, với nhân dân/PublishingImages/2022-11/VVK_Key_23112022075357.jpg

  Gần 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, đồng chí Võ Văn Kiệt từng được trao giữ nhiều trọng trách lãnh đạo Đảng và chính quyền. Với tính cách nổi bật là sâu sát thực tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân cho cái mới, ông luôn thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc. Tầm nhìn, cách suy nghĩ và hành động của ông là tầm nhìn vượt thời đại, có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước, với Nhân dân. Đồng chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, cách đây tròn 100 năm.

 


11/23/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhdong-chi-vo-van-kiet-nha-lanh-dao-co-tam-anh-huong-lon-doi-voi-dat-nuoc-voi-nhan-danNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt NamBảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam/PublishingImages/2022-11/BAO TON_Key_23112022080351.jpg

  Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam". Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

 


11/23/2022 8:00 AMYes1Đã ban hànhVăn hoá-Xã hội; Tin tuyên truyềnTinBảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam/PublishingImages/2022-11/BAO TON_Key_23112022080351.jpg

  Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam". Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

 


11/23/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhbao-ton-va-phat-huy-cac-gia-tri-di-san-van-hoa-viet-namDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Hội nghị '3 trong 1' về vùng Đông Nam BộHội nghị '3 trong 1' về vùng Đông Nam Bộhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/pa-16690280917022050332532%20(1)_Key_22112022151243.jpg

​  Ngày 26/11 tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

11/22/2022 4:00 PMYes6Đã ban hànhChính trị; Thời sựTinHội nghị '3 trong 1' về vùng Đông Nam Bộhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/pa-16690280917022050332532%20(1)_Key_22112022151243.jpg

​  Ngày 26/11 tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

11/22/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhhoi-nghi-3-trong-1-ve-vung-dong-nam-boDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Lan tỏa “tinh thần Võ Văn Kiệt” trong xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới Lan tỏa “tinh thần Võ Văn Kiệt” trong xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/106d1223730t5956l1_Key_22112022151659.jpg

​  Năm nay tròn 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), người đóng góp to lớn vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo.

11/22/2022 4:00 PMYes2Đã ban hànhThời sự; Chính trịTinLan tỏa “tinh thần Võ Văn Kiệt” trong xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/106d1223730t5956l1_Key_22112022151659.jpg

​  Năm nay tròn 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), người đóng góp to lớn vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo.

11/22/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhlan-toa-tinh-than-vo-van-kiet-trong-xay-dung-doi-ngu-can-bo-thoi-ky-moiDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giớiViệt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới/PublishingImages/2022-11/VIET NAM_Key_22112022152045.jpg

  ​Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới được tổ chức từ ngày 20 - 27/11/2022, tại Hà Nội và Quảng Ninh. Chủ đề của Đại hội lần thứ 22 là “Chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội". Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại.

11/22/2022 4:00 PMNo1Đã ban hànhThời sự; Tin thế giớiTinViệt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới/PublishingImages/2022-11/VIET NAM_Key_22112022152045.jpg

  ​Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới được tổ chức từ ngày 20 - 27/11/2022, tại Hà Nội và Quảng Ninh. Chủ đề của Đại hội lần thứ 22 là “Chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội". Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại.

11/22/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhviet-nam-lan-dau-tien-dang-cai-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-22-hoi-dong-hoa-binh-the-gioiDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu”Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu”https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/0000HT598_Key_22112022152859.jpg

  ​Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, thế giới chứng kiến sự bùng nổ làn sóng chính trị chưa từng có được gọi bằng những cái tên khác nhau rất mỹ miều, như “cách mạng màu", “mùa xuân Arab", hay “biểu tình hòa bình" núp dưới các yêu sách “đòi dân sinh", “xúc tiến dân chủ", “cải cách", “bảo vệ nhân quyền", “chống tham nhũng", “chống độc tài" hay là “chống gian lận trong bầu cử"...

11/22/2022 4:00 PMYes3Đã ban hànhBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ; Chính trịBài viếtThực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu”https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/0000HT598_Key_22112022152859.jpg

  ​Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, thế giới chứng kiến sự bùng nổ làn sóng chính trị chưa từng có được gọi bằng những cái tên khác nhau rất mỹ miều, như “cách mạng màu", “mùa xuân Arab", hay “biểu tình hòa bình" núp dưới các yêu sách “đòi dân sinh", “xúc tiến dân chủ", “cải cách", “bảo vệ nhân quyền", “chống tham nhũng", “chống độc tài" hay là “chống gian lận trong bầu cử"...

11/22/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhthuc-chat-hoc-thuyet-phan-khang-phi-bao-luc-co-so-ly-luan-cua-cach-mang-mauDẫn nguồnNoNoLoại 1
10
Loại 1
0.8
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/quy%20mao_Key_22112022092507.jpg

  ​Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

11/22/2022 10:00 AMYes3Đã ban hànhVăn hoá-Xã hội; Tin tuyên truyềnTinChỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/quy%20mao_Key_22112022092507.jpg

  ​Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

11/22/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhchi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-viec-to-chuc-tet-quy-mao-nam-2023Dẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Quan tâm giải quyết sớm những nội dung cử tri bức xúc chính đáng Quan tâm giải quyết sớm những nội dung cử tri bức xúc chính đáng https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/172_duplicate755_pth01121%20(1)_Key_22112022094138.jpg

​  Sáng ngày 21/11, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022 dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy và Nguyễn Thanh Phong.

11/22/2022 10:00 AMYes1Đã ban hànhThời sự; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sốngTinQuan tâm giải quyết sớm những nội dung cử tri bức xúc chính đáng https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/172_duplicate755_pth01121%20(1)_Key_22112022094138.jpg

​  Sáng ngày 21/11, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022 dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy và Nguyễn Thanh Phong.

11/22/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhquan-tam-giai-quyet-som-nhung-noi-dung-cu-tri-buc-xuc-chinh-dangNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – PhilippinesQuan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines/PublishingImages/2022-11/VN PLP_Key_22112022072924.jpg

​  Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Philippines từ ngày 22-25/11/2022. Nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam và Philippines không ngừng được vun đắp và phát triển. Đặc biệt từ sau khi ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (tháng 11/2015), quan hệ giữa hai nước phát triển không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

11/22/2022 8:00 AMYes2Đã ban hànhChính trịTinQuan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines/PublishingImages/2022-11/VN PLP_Key_22112022072924.jpg

​  Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Philippines từ ngày 22-25/11/2022. Nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam và Philippines không ngừng được vun đắp và phát triển. Đặc biệt từ sau khi ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (tháng 11/2015), quan hệ giữa hai nước phát triển không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

11/22/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhquan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-philippinesDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Hơn 263,287 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt NamHơn 263,287 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam/PublishingImages/2022-11/VACXIN_Key_22112022073304.jpg

  ​Trong ngày 20/11/2022 có 22.043 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 263.287.066 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.196.113 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.650.379 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.440.574 liều.

11/22/2022 8:00 AMNo1Đã ban hànhY tế - Sức khoẻTinHơn 263,287 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam/PublishingImages/2022-11/VACXIN_Key_22112022073304.jpg

  ​Trong ngày 20/11/2022 có 22.043 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 263.287.066 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.196.113 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.650.379 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.440.574 liều.

11/22/2022 8:00 AMNoĐã ban hànhhon-263-287-trieu-lieu-vaccine-phong-covid-19-da-duoc-tiem-tai-viet-namDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
  Lễ ký kết hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025   Lễ ký kết hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025 https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/Untitled-1_Key_18112022073314.jpg

​  Tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh giai đo​ạn 2022-2025.

11/18/2022 8:00 AMNo1Đã ban hànhMặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hộiTin  Lễ ký kết hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025 https://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/Untitled-1_Key_18112022073314.jpg

​  Tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh giai đo​ạn 2022-2025.

11/18/2022 8:00 AMNoĐã ban hành-le-ky-ket-hop-tac-giua-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-tay-ninh-va-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam-chi-nhanh-tay-ninh-giai-doan-2022-2025Nguyễn LêNoYesLoại 3
1
Loại 2
0.5
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng các thầy cô giáo tại Tây NinhĐồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng các thầy cô giáo tại Tây Ninhhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/chuc-mung_Key_17112022224847.jpg

  ​Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

11/17/2022 11:00 PMYes20Đã ban hànhThời sự; Giáo dục - Khoa họcTinĐồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng các thầy cô giáo tại Tây Ninhhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/chuc-mung_Key_17112022224847.jpg

  ​Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

11/17/2022 11:00 PMYesĐã ban hànhdong-chi-nguyen-trong-nghia-tham-chuc-mung-cac-thay-co-giao-tai-tay-ninhDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân ĐôngTrưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đônghttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/172_duplicate200_pth00765_Key_17112022223328.jpg

​  Sáng ngày 17/11, xã Tân Đông, huyện Tân Châu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

11/17/2022 10:00 PMYes8Đã ban hànhChính trị; Thời sựTinTrưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đônghttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/172_duplicate200_pth00765_Key_17112022223328.jpg

​  Sáng ngày 17/11, xã Tân Đông, huyện Tân Châu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

11/17/2022 10:00 PMYesĐã ban hànhtruong-ban-tuyen-giao-trung-uong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-tan-dongDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIIIHướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIIIhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/mg-0251_Key_16112022151156.jpg

​  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 78 -HD/BTGTW tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

11/16/2022 4:00 PMYes1Đã ban hànhChính trị; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sốngTinHướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIIIhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/mg-0251_Key_16112022151156.jpg

​  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 78 -HD/BTGTW tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

11/16/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhhuong-dan-to-chuc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-tuyen-truyen-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-xiiiDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định ParisTuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Parishttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/tuyen-truyen-ky-niem-50-nam-ngay-ky-hiep-dinh-paris_Key_16112022151707.jpg

​  Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền theo chủ đề 'Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh'.

11/16/2022 4:00 PMYes4Đã ban hànhChính trị; Tin tuyên truyềnTinTuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Parishttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/tuyen-truyen-ky-niem-50-nam-ngay-ky-hiep-dinh-paris_Key_16112022151707.jpg

​  Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền theo chủ đề 'Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh'.

11/16/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhtuyen-truyen-ky-niem-50-nam-ngay-ky-hiep-dinh-parisDẫn nguồnNoNoLoại 1
2
Loại 1
0.8
Khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nayKhuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nayhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/nhan-dien-dau-tranh-hieu-qua-voi-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi_Key_16112022152319.jpg

  ​Cùng với những thách thức của sự phát triển xã hội thông tin, yêu cầu cấp bách của việc bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch đòi hỏi cần phải nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hóa xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc ở nước ta hiện nay.

11/16/2022 4:00 PMYes3Đã ban hànhBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ; Chính trịBài viếtKhuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nayhttps://www.tayninh.dcs.vn/PublishingImages/2022-11/nhan-dien-dau-tranh-hieu-qua-voi-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi_Key_16112022152319.jpg

  ​Cùng với những thách thức của sự phát triển xã hội thông tin, yêu cầu cấp bách của việc bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch đòi hỏi cần phải nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hóa xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc ở nước ta hiện nay.

11/16/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhkhuyen-nghi-xu-ly-thong-tin-sai-lech-xuyen-tac-trong-boi-canh-hien-nayDẫn nguồnNoNoLoại 1
10
Loại 1
0.8
1 - 30Next