GỬI CÂU HỎI CỦA BẠN
Nhập mã xác nhận bên trên
The control is not available because you do not have the correct permissions.
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
Bosch nhập khẩuboschnhapkhau365@gmail.com
<h1 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 48px; border-collapse: collapse; font-weight: 400; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1; font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16pt; border-collapse: collapse;">Boschnhapkhau.vn – Nhà phân phối thiết bị nhà bếp gia dụng và dụng cụ điện cầm tay Bosch độc quyền tại Việt Nam</span></strong></span></h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Hơn 10 năm thành lập với sự uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, sản phẩm của chúng tôi đều được lựa chọn kỹ càng và mang đến những giải pháp vô cùng tiện lợi, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian quý giá của mình. Với 8 cam kết vàng của chúng tôi :</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.&nbsp;Hàng đúng mô tả</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. &nbsp;Vận chuyển toàn quốc</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. Thu tiền tại nhà toàn quốc</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. Đổi trả hàng trong vòng 3 ngày</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5. Bảo mật an toàn</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6. Phục vụ 24/7</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Giá tốt nhất</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Chương trình khuyến mại và chăm sóc khác hàng thường xuyên</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Chúng tôi chỉ tập trung cung cấp duy nhất sản phẩm thiết bị nhà bếp, đồ gia dụng, thiết bị điện cầm tay với thương hiệu BOSCH của Đức của tập đoàn BSH Group GmbH Cộng Hòa Liên Bang Đức tại thị trường Việt Nam.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><google-sheets-html-origin style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"></google-sheets-html-origin></span></p><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" style="table-layout: fixed; font-size: 10pt; font-family: Arial; width: 0px; border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col width="371"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7690&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7690" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7690" target="_blank">http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7690</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/Lists/TinTucVote/AllItems.aspx?View={A57FA6AF-2DD0-4599-B332-B103B080AC72}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=PageId&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F#InplviewHasha57fa6af-2dd0-4599-b332-b103b080ac72=Paged%3DTRUE-p_ID%3D360-PageFirstRow%3D361-FilterField1%3DPageId-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/Lists/TinTucVote/AllItems.aspx?View={A57FA6AF-2DD0-4599-B332-B103B080AC72}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=PageId&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F#InplviewHasha57fa6af-2dd0-4599-b332-b103b080ac72=Paged%3DTRUE-p_ID%3D360-PageFirstRow%3D361-FilterField1%3DPageId-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/Lists/TinTucVote/AllItems.aspx?View={A57FA6AF-2DD0-4599-B332-B103B080AC72}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=PageId&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F#InplviewHasha57fa6af-2dd0-4599-b332-b103b080ac72=Paged%3DTRUE-p_ID%3D360-PageFirstRow%3D361-FilterField1%3DPageId-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F" target="_blank">https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/Lists/TinTucVote/AllItems.aspx?View={A57FA6AF-2DD0-4599-B332-B103B080AC72}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=PageId&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F#InplviewHasha57fa6af-2dd0-4599-b332-b103b080ac72=Paged%3DTRUE-p_ID%3D360-PageFirstRow%3D361-FilterField1%3DPageId-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.napavalley.edu/it/Lists/Infopath%20Forms/AllItems.aspx#InplviewHash56e9f44d-a4bb-4a4a-b75c-b926ea8f1ea3=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6077-PageFirstRow%3D6061&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.napavalley.edu/it/Lists/Infopath%20Forms/AllItems.aspx#InplviewHash56e9f44d-a4bb-4a4a-b75c-b926ea8f1ea3=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6077-PageFirstRow%3D6061" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://www.napavalley.edu/it/Lists/Infopath%20Forms/AllItems.aspx#InplviewHash56e9f44d-a4bb-4a4a-b75c-b926ea8f1ea3=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6077-PageFirstRow%3D6061" target="_blank">https://www.napavalley.edu/it/Lists/Infopath%20Forms/AllItems.aspx#InplviewHash56e9f44d-a4bb-4a4a-b75c-b926ea8f1ea3=Paged%3DTRUE-p_ID%3D6077-PageFirstRow%3D6061</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=12409&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=12409" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=12409" target="_blank">http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=12409</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=14319&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=14319" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=14319" target="_blank">http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=14319</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2790&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2790" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2790" target="_blank">https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2790</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2218&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2218" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2218" target="_blank">https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2218</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={7E514906-0FE6-4A87-BE79-4FD0DC0A7D5B}&amp;FilterField1=TenNguoiGopY&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={7E514906-0FE6-4A87-BE79-4FD0DC0A7D5B}&amp;FilterField1=TenNguoiGopY&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={7E514906-0FE6-4A87-BE79-4FD0DC0A7D5B}&amp;FilterField1=TenNguoiGopY&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" target="_blank">https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={7E514906-0FE6-4A87-BE79-4FD0DC0A7D5B}&amp;FilterField1=TenNguoiGopY&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&amp;ctl=CTCH&amp;mid=1572&amp;CH=7098&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&amp;ctl=CTCH&amp;mid=1572&amp;CH=7098" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&amp;ctl=CTCH&amp;mid=1572&amp;CH=7098" target="_blank">http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&amp;ctl=CTCH&amp;mid=1572&amp;CH=7098</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&amp;ID=10809&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&amp;ID=10809" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&amp;ID=10809" target="_blank">https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&amp;ID=10809</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=8497&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=8497" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=8497" target="_blank">https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=8497</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.sgae.es/Lists/Test_Form/Item/displayifs.aspx?List=e0b7fb61-7641-48cf-b099-c6ac54d06784&amp;ID=1252&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.sgae.es/Lists/Test_Form/Item/displayifs.aspx?List=e0b7fb61-7641-48cf-b099-c6ac54d06784&amp;ID=1252" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://www.sgae.es/Lists/Test_Form/Item/displayifs.aspx?List=e0b7fb61-7641-48cf-b099-c6ac54d06784&amp;ID=1252" target="_blank">http://www.sgae.es/Lists/Test_Form/Item/displayifs.aspx?List=e0b7fb61-7641-48cf-b099-c6ac54d06784&amp;ID=1252</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.anh.gov.co/Inversionista/Lists/Atencin%20al%20Inversionista/AllItems.aspx#InplviewHash1455a241-d49b-4dcb-a9e7-0c568d9b2e10=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.anh.gov.co/Inversionista/Lists/Atencin%20al%20Inversionista/AllItems.aspx#InplviewHash1455a241-d49b-4dcb-a9e7-0c568d9b2e10=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://www.anh.gov.co/Inversionista/Lists/Atencin%20al%20Inversionista/AllItems.aspx#InplviewHash1455a241-d49b-4dcb-a9e7-0c568d9b2e10=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u" target="_blank">https://www.anh.gov.co/Inversionista/Lists/Atencin%20al%20Inversionista/AllItems.aspx#InplviewHash1455a241-d49b-4dcb-a9e7-0c568d9b2e10=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://partners.skanska.com/usa/projects/I15Exp/Pursuit/Public/SitePages/Outreach%20Administration%20Page.aspx#InplviewHashc865149a-6c32-48a6-9f6a-f92ce03caa59=FilterField1%3DFirstName-FilterValue1%3DBosch%2520&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://partners.skanska.com/usa/projects/I15Exp/Pursuit/Public/SitePages/Outreach%20Administration%20Page.aspx#InplviewHashc865149a-6c32-48a6-9f6a-f92ce03caa59=FilterField1%3DFirstName-FilterValue1%3DBosch%2520" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://partners.skanska.com/usa/projects/I15Exp/Pursuit/Public/SitePages/Outreach%20Administration%20Page.aspx#InplviewHashc865149a-6c32-48a6-9f6a-f92ce03caa59=FilterField1%3DFirstName-FilterValue1%3DBosch%2520" target="_blank">https://partners.skanska.com/usa/projects/I15Exp/Pursuit/Public/SitePages/Outreach%20Administration%20Page.aspx#InplviewHashc865149a-6c32-48a6-9f6a-f92ce03caa59=FilterField1%3DFirstName-FilterValue1%3DBosch%2520</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EListItem&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&amp;FilterField1=FirstName&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EListItem&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&amp;FilterField1=FirstName&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EListItem&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&amp;FilterField1=FirstName&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" target="_blank">http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EListItem&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&amp;FilterField1=FirstName&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=28314&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=28314" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=28314" target="_blank">http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=28314</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FBosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&amp;FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FBosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&amp;FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FBosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&amp;FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA" target="_blank">http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FBosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&amp;FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://prodsurvey.portal1.com/Facial%20Polish%20and%20Serum/Lists/Product%20Trialing%20Survey/DispForm.aspx?ID=524&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://prodsurvey.portal1.com/Facial%20Polish%20and%20Serum/Lists/Product%20Trialing%20Survey/DispForm.aspx?ID=524" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://prodsurvey.portal1.com/Facial%20Polish%20and%20Serum/Lists/Product%20Trialing%20Survey/DispForm.aspx?ID=524" target="_blank">http://prodsurvey.portal1.com/Facial%20Polish%20and%20Serum/Lists/Product%20Trialing%20Survey/DispForm.aspx?ID=524</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.omangrid.com/en/Lists/HR_Training_Questioniers/DispForm.aspx?ID=909&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.omangrid.com/en/Lists/HR_Training_Questioniers/DispForm.aspx?ID=909" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://www.omangrid.com/en/Lists/HR_Training_Questioniers/DispForm.aspx?ID=909" target="_blank">https://www.omangrid.com/en/Lists/HR_Training_Questioniers/DispForm.aspx?ID=909</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://portal.thomas-hardye.net/cz/sffd/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=11246&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://portal.thomas-hardye.net/cz/sffd/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=11246" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://portal.thomas-hardye.net/cz/sffd/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=11246" target="_blank">https://portal.thomas-hardye.net/cz/sffd/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=11246</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://tlhmasterplan.mbakerintl.com/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={87456537-93CB-4DB0-82EE-EA5F0999CDFD}&amp;FilterField1=Last%5fx0020%5fName&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence#InplviewHash87456537-93cb-4db0-82ee-ea5f0999cdfd=FilterField1%3DLast%255Fx0020%255FName-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F-FilterField2%3DFirst%255Fx0020%255FName-FilterValue2%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://tlhmasterplan.mbakerintl.com/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={87456537-93CB-4DB0-82EE-EA5F0999CDFD}&amp;FilterField1=Last%5fx0020%5fName&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence#InplviewHash87456537-93cb-4db0-82ee-ea5f0999cdfd=FilterField1%3DLast%255Fx0020%255FName-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F-FilterField2%3DFirst%255Fx0020%255FName-FilterValue2%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://tlhmasterplan.mbakerintl.com/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={87456537-93CB-4DB0-82EE-EA5F0999CDFD}&amp;FilterField1=Last%5fx0020%5fName&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence#InplviewHash87456537-93cb-4db0-82ee-ea5f0999cdfd=FilterField1%3DLast%255Fx0020%255FName-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F-FilterField2%3DFirst%255Fx0020%255FName-FilterValue2%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u" target="_blank">http://tlhmasterplan.mbakerintl.com/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={87456537-93CB-4DB0-82EE-EA5F0999CDFD}&amp;FilterField1=Last%5fx0020%5fName&amp;FilterValue1=https%3A%2F%2Fboschnhapkhau%2Evn%2F&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence#InplviewHash87456537-93cb-4db0-82ee-ea5f0999cdfd=FilterField1%3DLast%255Fx0020%255FName-FilterValue1%3Dhttps%253A%252F%252Fboschnhapkhau%252Evn%252F-FilterField2%3DFirst%255Fx0020%255FName-FilterValue2%3DBosch%2520nh%25E1%25BA%25ADp%2520kh%25E1%25BA%25A9u</a></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Boschnhapkhau365&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Boschnhapkhau365" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; text-decoration: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Boschnhapkhau365" target="_blank">http://kw.pm.org/wiki/index.cgi?Boschnhapkhau365</a></td></tr></tbody></table>
Câu hỏi mới12/3/2021 4:59 PM
  
Bosch nhập khẩutulieu365@gmail.com
<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bếp từ Bosch</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;nhập khẩu nguyên chiếc, chính hãng từ CHLB Đức&nbsp;với kiểu dáng sang trọng, thiết kế tinh tế cùng nhiều chức năng thông minh giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian hơn với các chị em nội trợ.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">1. Bếp từ Bosch và tính năng</b><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+ Bếp có nhiều mức công suất nấu</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+&nbsp;</span><a href="https://boschnhapkhau.vn/bep-tu-bosch/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(0, 114, 188); text-decoration-line: none; font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bếp từ Bosch chính hãng</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;nấu nhanh, tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+ Khả năng tích hợp hệ thống điều khiển tốt nên có thể tiết kiệm điện năng ( tiết kiệm chi phí sử dụng)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+ Thiết kế đẹp, với mặt kính Schott bền, đẹp</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+ Khả năng nhận diện, nồi, chảo</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+ Chức năng giữ ấm thức ăn khi bạn không có nhu cầu sử dụng</span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, MyriadPro, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><google-sheets-html-origin style="font-size: medium;"><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" style="table-layout: fixed; font-size: 10pt; font-family: Arial; width: 0px; border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col width="100"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34536&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34536" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34536" target="_blank">http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=34536</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=15001&amp;Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D14998%2DPageFirstRow%253D14911&amp;ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45&amp;RootFolder=%2FLists%2FStatistics&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=15001&amp;Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D14998%2DPageFirstRow%253D14911&amp;ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45&amp;RootFolder=%2FLists%2FStatistics" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=15001&amp;Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D14998%2DPageFirstRow%253D14911&amp;ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45&amp;RootFolder=%2FLists%2FStatistics" target="_blank">http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=15001&amp;Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D14998%2DPageFirstRow%253D14911&amp;ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45&amp;RootFolder=%2FLists%2FStatistics</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=940888&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=940888" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=940888" target="_blank">http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=940888</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6205&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6205" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6205" target="_blank">https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6205</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23736&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23736" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 398px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23736" target="_blank">https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=23736</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8400&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8400" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8400" target="_blank">http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8400</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=3929&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=3929" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=3929" target="_blank">http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=3929</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=31951&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=31951" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=31951" target="_blank">http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=31951</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28362&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28362" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 600px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28362" target="_blank">https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28362</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 1711px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" target="_blank">https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4512&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4512" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4512" target="_blank">http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4512</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.edirecthost.com/main/message_board/?msgbrd=9&amp;topic=13097&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.edirecthost.com/main/message_board/?msgbrd=9&amp;topic=13097" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="https://www.edirecthost.com/main/message_board/?msgbrd=9&amp;topic=13097" target="_blank">https://www.edirecthost.com/main/message_board/?msgbrd=9&amp;topic=13097</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7258&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7258" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7258" target="_blank">http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7258</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom;"></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4482&quot;}" data-sheets-hyperlink="http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4482" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4482" target="_blank">http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=4482</a></div></div></td></tr><tr style="height: 21px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={46B7BEF0-88BF-40E2-9E13-5C4FFACB556B}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={46B7BEF0-88BF-40E2-9E13-5C4FFACB556B}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) transparent rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204);"><div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 499px; left: 3px;"><div style="float: left;"><a class="in-cell-link" href="https://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={46B7BEF0-88BF-40E2-9E13-5C4FFACB556B}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u" target="_blank">https://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/lists/gop%20y/allitems.aspx?View={46B7BEF0-88BF-40E2-9E13-5C4FFACB556B}&amp;InitialTabId=Ribbon%2ERead&amp;VisibilityContext=WSSTabPersistence&amp;FilterField1=LinkTitle&amp;FilterValue1=Bosch%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u</a></div></div></td></tr></tbody></table></google-sheets-html-origin></div>
Câu hỏi mới12/3/2021 4:55 PM
  
nguyen van kitopcgame589868@gmail.com
<p><a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338497" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338497">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338497</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338413" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338413">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338413</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338384" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338384">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338384</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338371" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338371">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338371</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338323" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338323">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338323</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338237" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338237">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338237</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338227" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338227">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338227</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329677" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329677">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329677</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329651" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329651">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329651</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329635" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329635">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1329635</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349528" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349528">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349528</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348528" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348528">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348528</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348141" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348141">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348141</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348080" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348080">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1348080</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1347964" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1347964">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1347964</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375124" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375124">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375124</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375091" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375091">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375091</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373581" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373581">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373581</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373581" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373581">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373581</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373504" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373504">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373504</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373492" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373492">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1373492</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349875" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349875">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349875</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349816" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349816">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1349816</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1598942" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1598942">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1598942</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1582009" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1582009">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1582009</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338336" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338336">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338336</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338336" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338336">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1338336</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375240" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375240">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375240</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375199" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375199">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375199</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375135" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375135">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1375135</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639134" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639134">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639134</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639093" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639093">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639093</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639000" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639000">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639000</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1638971" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1638971">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1638971</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1581426" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1581426">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1581426</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599333" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599333">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599333</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599238" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599238">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599238</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599155" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599155">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1599155</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640023" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640023">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640023</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639808" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639808">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639808</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639808" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639808">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639808</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639536" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639536">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639536</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639453" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639453">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1639453</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652462" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652462">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652462</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652359" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652359">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652359</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1650345" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1650345">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1650345</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1650300" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1650300">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1650300</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1641369" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1641369">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1641369</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1641369" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1641369">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1641369</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640278" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640278">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640278</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640278" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640278">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1640278</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654150" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654150">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654150</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654061" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654061">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654061</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654061" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654061">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1654061</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653917" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653917">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653917</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653738" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653738">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653738</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653357" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653357">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1653357</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652924" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652924">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652924</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652793" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652793">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1652793</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1662994" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1662994">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1662994</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1662802" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1662802">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1662802</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1660902</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1670999" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1670999">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1670999</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1671064" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1671064">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1671064</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1666787" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1666787">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1666787</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1666787" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1666787">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1666787</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663664" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663664">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663664</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663536" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663536">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663536</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663259" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663259">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663259</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663259" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663259">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1663259</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673129" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673129">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673129</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673055" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673055">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673055</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1672875" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1672875">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1672875</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1672875" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1672875">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1672875</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1700928" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1700928">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1700928</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674319" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674319">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674319</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674264" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674264">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674264</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674038" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674038">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674038</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674038" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674038">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1674038</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673554" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673554">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673554</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673279" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673279">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1673279</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1701396" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1701396">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1701396</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1701207" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1701207">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1701207</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703953" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703953">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703953</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703868" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703868">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703868</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703240" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703240">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703240</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703120" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703120">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1703120</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1705749" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1705749">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1705749</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704386" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704386">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704386</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704178" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704178">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704178</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704017" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704017">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1704017</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728252" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728252">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728252</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728088" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728088">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728088</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1727702" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1727702">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1727702</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1727635" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1727635">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1727635</a><br> <a data-cke-saved-href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728661" href="https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728661">https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1728661</a><br></p>
Câu hỏi mới12/3/2021 3:31 PM
  
GOLDEN CAREERS VIỆT NAM info@goldencareers.vn
<p>Ngành logistics và cơ hội việc làm của ngành logistics hiện nay đang được rất nhiều bạn học sinh, sinh viên, những người đang có mong muốn làm logistics quan tâm.&nbsp;Logistics&nbsp;là một thuật ngữ phổ biến, được sử dụng nhiều tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về logistics cũng như hoạt động cụ thể của ngành này. Thấu hiểu điều đó, bài viết dưới đây tổng hợp và cung cấp cho bạn những kiến thức cụ thể về&nbsp;<a href="https://goldencareers.vn/tuyen-dung-viec-lam-nghanh-logistics-n1419.html"><strong>tuyển dụng logistics</strong></a>. Cùng tìm hiểu nhé!</p><h2>Logistics là gì?</h2><p>Logistics là một thuật ngữ chuyên ngành gốc Hy Lạp, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “hậu cần”. Hiểu một cách đơn giản, logistics là chuỗi cung ứng bao gồm tổng thể các hoạt động liên quan tới hàng hóa như: đóng gói, nhập kho, vận chuyển, lưu kho, bảo quản, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, ghi ký mã hiệu, tư vấn cho khách hàng, giao hàng cùng các hoạt động khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng nhằm để hưởng một khoản thù lao nhất định.</p><p>Trước đây, khi chưa có các đơn vị làm <strong><a href="https://goldencareers.vn/cong-ty-logistics-tuyen-dung-tphcm-n1414.html">công ty logistics tuyển dụng</a></strong> thì mỗi doanh nghiệp đều phải tự thực hiện quy trình này. Để sản xuất và kinh doanh hiệu quả, chiến lược logistics phải được thực hiện tốt. Bởi chúng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Đồng thời, giúp việc kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Một doanh nghiệp thực hiện tốt logistics chiếm lợi thế cao trong thời buổi thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay.</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-8139" src="https://bantinso.net/wp-content/uploads/2021/12/LogisticsCareer-3.jpeg" alt="" width="1400" height="721"></p><p>Logistics là một thuật ngữ chuyên ngành, nghĩa là “hậu cần”<br>Tuy nhiên, đây thực chất là định nghĩa về&nbsp;dịch vụ logistics. Đa phần người Việt đều định nghĩa logistics là “hậu cần”. Tuy nhiên, đó không phải ý nghĩa đầy đủ về logistics hiện đại.</p><p>Theo Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị&nbsp;chuỗi cung ứng CSCMP&nbsp;có đưa ra định nghĩa logistics như sau:</p><p>“Quản trị logistics&nbsp;là một phần trong hoạt động quản trị chuỗi cung ứng, bao gồm các công việc: hoạch định, thực hiện, kiểm soát vận chuyển và dự trữ hàng hóa, dịch vụ cũng như các thông tin liên quan tới nơi hàng xuất phát tới nơi cần tiêu thụ theo nhu cầu khách hàng.</p><p>Hoạt động cơ bản của quản trị logistics cơ bản bao gồm: quản trị vận tải hàng hóa xuất – nhập .<strong><a href="https://goldencareers.vn/cong-viec-cua-nhan-vien-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-la-gi-n1275.html">Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu</a></strong> ,quản trị thiết lập mạng lưới logistics; quản trị đội tàu, kho bãi, vật liệu, thực hiện đơn hàng; quản trị tồn kho; quản trị hoạt định cung – cầu; quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba.</p><p>Ở một mức độ khác, chức năng của logistics có thể bao gồm các hoạt động như: tìm nguồn đầu vào – ra; hoạch định hoạt động sản xuất, đóng gói; dịch vụ khách hàng.</p><p>Tóm lại, quản trị logistics là chức năng tổng hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics. Đồng thời, phối hợp các&nbsp;hoạt động logistics&nbsp;với marketing, sản xuất, kinh doanh, tài chính, công nghệ thông tin.”</p><p>Những điều bạn cần biết về <strong><a href="https://goldencareers.vn/nhan-vien-xuat-nhap-khau-la-gi-n1420.html">nhân viên xuất nhập khẩu là gì</a></strong><br>Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi tìm hiểu sâu vào các khía cạnh ngành logistics hơn nhé.</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-8140 aligncenter" src="https://bantinso.net/wp-content/uploads/2021/12/cac-hinh-thuc-cua-logistics.jpg" alt="" width="650" height="387"></p><p style="text-align: center;">Quy trình hoạt động logistics</p><p>Theo&nbsp;công ty Cẩm Thạch&nbsp;– một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu đời trong mảng XNK thì Logistics không chỉ là hoạt động của một công ty cung cấp dịch vụ, nó còn là hoạt động của từng doanh nghiệp. Bởi vậy, một&nbsp;quy trình logistics cơ bản&nbsp;cần đảm bảo các hoạt động sau đây: Dịch vụ khách hàng, dự báo nhu cầu, thông tin phân phối, kiểm soát lưu kho, vận chuyển nguyên vật liệu, quản lý quá trình đặt hàng, lựa chọn địa điểm nhà máy &amp; kho, gom hàng hóa, đóng gói &amp; xếp dỡ hàng, phân loại hàng hóa.</p><p>Đây là các hoạt động logistics cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có. Nhưng không đơn giản như vậy! Logistics còn bao gồm cả hoạt động vận chuyển và giao hàng tới tay mỗi khách hàng. Không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ thời gian, nhân lực, vật lực để thực hiện tốt công việc này. Bởi vậy mà&nbsp;dịch vụ logistics&nbsp;đã ra đời và trở thành cánh tay đắc lực cho các doanh nghiệp.</p><h2>Các hình thức của logistic</h2><p>Hoạt động quản trị logistics hiện có 4 hình thức phổ biến bao gồm:</p><p><strong>Hình thức của logistic</strong><br><strong>1 PL Logistics (First Party Logistics)</strong><br>Đây là&nbsp;hình thức quản trị logistics&nbsp;mà ở đó, doanh nghiệp sản xuất tự thực hiện và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động logistics từ lưu trữ, vận chuyển đầu vào – đầu ra và giao hàng tới tay người mua cuối cùng.</p><p><strong>2 PL Logistics (Second Party Logistics)</strong><br>Ở hình thức 2, doanh nghiệp vừa thực hiện hoạt động quản trị logistics vừa thuê ngoài dịch vụ logistics cho một số hoạt động nhất định trong chuỗi hoạt động của mình.</p><p><strong>3PL Logistics (Third Party Logistics)</strong><br>Ở hình thức thứ 3, doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh thuê ngoài một&nbsp;công ty logistics chuyên nghiệp&nbsp;để thực hiện một hoặc vài hoạt động của logistics. Hình thức này khá phổ biến bởi hầu hết các doanh nghiệp vận tải hiện nay đều hoạt động theo cách này, do vậy cũng rất khó khăn để chọn được dịch vụ uy tín, nếu bạn cũng đang quan tâm và cần tìm một “dịch vụ có tâm” thì có thể tham khảo tại website:&nbsp;vanchuyenhangnguyhiem.vn&nbsp;của công ty Nam Phú Thịnh ExPress –&nbsp; doanh nghiệp đã có hơn 12 năm trong lĩnh vực vận tải.</p><p><strong>4PL Logistics (Fourth Party Logistics)</strong><br>Ở hình thức thứ 4, doanh nghiệp thuê đơn vị logistics để lo toàn bộ mọi hoạt động về logistics từ đầu ra, phân phối, quản lý, điều hành và&nbsp;vận chuyển hàng Bắc Nam&nbsp;– giao hàng hóa.</p><p>Ngoài ra, với sự bùng nổ của trang thương mại điện tử, hình thức 5PL sẽ nhanh chóng giúp doanh nghiệp quản lý được hàng hóa, thực hiện&nbsp;hoạt động logistics đơn giản, thông minh và hiệu quả hơn.</p><h2>Các kiến thức cần có để làm logistic</h2><p>Nếu bạn đang có dự định sản xuất kinh doanh hoặc dấn thân vào ngành logistics, trước tiên, bạn cần chuẩn bị cho mình những kiến thức về&nbsp; ngành này.</p><p>Tùy vào từng vị trí, vai trò khác nhau, bạn sẽ cần có những kiến thức chuyên ngành cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ vai trò nào, bạn cũng cần có những kiến thức cơ bản về&nbsp;logistics&nbsp;sau đây:</p><p>Thuật ngữ<br>Nội dung<br>Mục đích<br>Incoterms</p><h2>Các điều kiện về thương mại quốc tế</h2><p>Việc hiểu rõ các điều kiện thương mại quốc tế sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về công việc của người làm xuất – nhập khẩu.</p><p>Đây cũng là yếu tố quyết định đến địa điểm giao hàng cùng các bộ chứng từ liên quan phía sau.</p><p>Tóm lại, Incoterms chính là kim chỉ nam quan trọng trong ngành logistics bạn cần nắm được.<br>Bộ chứng từ xuất nhập khẩu<br>Chứng từ xuất nhập khẩu là những giấy tờ cần thiết để hoàn thành việc xuất/nhập khẩu một lô hàng. (chứng từ xuất khẩu invoice, packing list, CO…; nhập khẩu L/C; hợp đồng, tờ khai,…<br>Đây là những thủ tục cần thiết nếu bạn muốn xuất hoặc nhập khẩu một lô hàng nào đó từ nước ngoài.<br><strong>Bảo hiểm hàng hóa</strong><br>Là bảo hiểm cho các rủi ro đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển<br>Đây cũng là điều cần thiết để làm thủ tục giao nhận hàng hóa cũng như đảm bảo an toàn cho lô hàng của bạn.<br><strong>Khai báo Hải quan Vnaccs</strong><br>Khai báo qua tài khoản của Tổng cục Hải quan về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa<br>Kỹ năng cơ bản của một nhân viên logistics và là nghiệp vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp làm logistics hiện nay.<br><strong>Thủ tục giao nhận hàng hóa</strong><br>Các văn bản cần thiết để hoàn tất giao nhận hàng hóa<br>Quy trình giao nhận hàng hóa đều&nbsp; được thể hiện rõ ràng và bạn cần phải nắm được.<br>HS code, tính thuế, làm kiểm tra chuyên ngành<br>Các dịch vụ mà&nbsp;công ty logistics&nbsp;cung cấp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.<br>Doanh nghiệp tính thuế, tra mã code và làm các thủ tục chuyên ngành cho công ty xuất nhập&nbsp; khẩu.<br>Các kỹ năng cần thiết khi làm logistic<br>Theo công ty&nbsp;Piget Logistics nhập hàng Trung Quốc&nbsp;thì để có thể làm tốt công việc logistics, có kiến thức thôi chưa đủ, bạn cần có cho mình những kỹ năng quan trọng như:</p><p>Khả năng nhìn thấu bức tranh toàn cảnh&nbsp;quy trình logistics&nbsp;để có thể lường trước được những rủi ro, phát sinh có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Đồng thời, bạn cũng cần xây dựng được kế hoạch dự phòng nếu cần thiết.<br>Khả năng thích ứng và linh hoạt, đặc biệt là trong thay đổi chuỗi cung ứng. Nhất là trong thời kỳ hiện nay, logistics ngày càng phát triển.<br>Bình tĩnh dưới áp lực là phẩm chất cực kỳ quan trọng để bạn có thể hòa nhập được với công việc, thực hiện đúng các hoạt động, tránh rủi ro,, sai lệch gây hỏng “mắt xích” logistics nào đó.<br>Kỹ năng giải quyết vấn đề là điều cần thiết giúp bạn thành công trong lĩnh vực này.<br>Trung thực trao đổi với khách hàng mỗi khi có vấn đề về vận chuyển để 2 bên cùng san sẻ, giải quyết mới là hướng đi đúng đắn giúp tạo niềm tin của khách hàng, củng cố mối quan hệ công ty bạn với đối tác.<br>Ngoài ra, bạn cũng cần liên tục cải thiện các hiệu quả công việc, hiểu về quản lý, khả năng giải tỏa căng thẳng, giảm áp lực,… Tất cả những điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được thành công trong&nbsp;lĩnh vực logistics&nbsp;này.</p>
Câu hỏi mới12/3/2021 3:24 PM
  
Lucky88123456789lucky88fan@gmail.com
<span id="docs-internal-guid-277a3c03-7fff-0fe2-c0e3-fef776f4c0b6"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Danh tiếng của nhà cái </span><a href="https://lucky88.fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lucky88</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> đã vang xa đến mức độ, ngay cả những người không rành về cá cược trực tuyến cũng biết đến sân chơi này. Đơn giản vì những banner quảng cáo trang website này xuất hiện dày đặc trên các trang phim ảnh, bóng đá, tranh,…. Thậm chí là trên các nền tảng xã hội như facebook, instagram,…</span></p><h2 dir="ltr" style="line-height:1.56;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 9pt 0pt;"><span style="font-size: 27pt; font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">THÔNG TIN VỀ NHÀ CÁI LUCKY88</span></h2><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lucky88 chính thức ra mắt thị trường vào năm 2008. Sân chơi này có trụ sở chính đặt tại Philippines và hoạt động nghiêm ngặt dưới sự quản lý của Ủy ban giám sát cờ bạc CEZA &amp; First Cagayan.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:356px;"><img alt="Nhà cái Lucky88 có lừa đảo không" src="https://lh4.googleusercontent.com/FyO8kbpiT0ObpmXc5zCbskN9TOhXmbrxm2biEHEwSZUPkYBmyIQBtx4Fj3IkLuSz5TSV-gQNiZLf1ymcxGEpHUENvidSI2GQHSoYlypkhCvNCyOS-49VJLREPX1-cEam9vvFhq4J" width="602" height="356" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Vào thời điểm đó, nhà cái Lucky88 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và là được nhiều người lựa chọn. Bởi không phải sân chơi nào cũng chứng minh được mức độ minh bạch và hợp pháp của mình như Lucky88.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tính đến thời điểm hiện tại Lucky88 đã có hơn 12 năm trong nghề, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng thực được năng lực và mức độ uy tín của nhà cái. Mặc dù hoạt động tương đối sớm trên thị trường nhưng nhà cái này hầu như không có PHỐT nào. Điều này càng tạo được sự tin tưởng mạnh mẽ từ game thủ.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:371px;"><img alt="Giao diện soi kèo bóng đá tại Lucky88" src="https://lh5.googleusercontent.com/-US9hGP1zZ0cm-KYVjxrucaHcoQrbo_Fcqu0BylgMGUce6ebg8pu5zR5JvuBP5dxAnrR4w1xZM69LrWv7sGc0sAqFArv6aoLIFKeDghLlJmhgDET-f12pQ7CYb6y4197CXhekI9g" width="602" height="371" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><h2 dir="ltr" style="line-height:1.56;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 9pt 0pt;"><span style="font-size: 27pt; font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG DỊCH VỤ CỦA LUCKY88</span></h2><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rất nhiều nhà cái lâu năm không giữ được “khách hàng”, đơn giản vì hình thức cá cược trực tuyến trở nên phổ biến quá mức, lượng nhà cái cũng siêu nhiều trong vài năm trở lại đây. Khi người chơi có nhiều điểm đến, nghĩa là họ có nhiều sự lựa chọn. Những sân chơi cũ hầu như không “tân trang” chính mình, điều đó gây ra sự nhàm chán và đánh mất thành viên.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:375px;"><img alt="Các sản phẩm game Casino online tại Lucky88" src="https://lh5.googleusercontent.com/CS46zxk4i021IvuYT5iIrWOhrINJk28Xjo0hE-ZFgGu5EVV6AfErmSj6lMKRk1x0i4xKLp_0VCr8n-RoalqiWQbXTAzIon9RgoMb0fi8GNIkJSRuxhuPLjr-Uod6DDIpHaKqxPc-" width="602" height="375" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Song Lucky88 vẫn giữ được phong độ khá tốt khi không ngừng hoàn thiện và làm mới mình. Nhà cái luôn biết cách thay đổi để “níu chân” người chơi. Từ giao diện website, thường xuyên cập nhật các game mới hay đầu tư vào giao dịch nạp – rút nhanh chóng,… chính là điểm sáng giúp Lucky88 đứng vững trên thị trường với lượng người chơi cực khủng.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có thể nói cụ thể hơn như sau:</span></p><h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 7pt 0pt;"><span style="font-size: 16.5pt; font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">SỞ HỮU NHIỀU SẢN PHẨM CÁ CƯỢC HẤP DẪN</span></h3><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Không thể phủ nhận Lucky88 cung cấp rất nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, thậm chí là có chút khác biệt so với những nhà cái khác. Gồm:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Thể thao: Đây là một trong những sản phẩm chính của nhà cái. Ngoài cung cấp kèo cược của nhiều bộ môn thể thao ở mọi giải đấu thì Lucky88 còn hỗ trợ soi kèo, dự đoán kết quả,… hỗ trợ người chơi tối đa trong quá trình trải nghiệm.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Sòng bài live: Một nơi tuyệt vời để khám phá casino ngoài đời thật. Những tựa game ở đây được phát hành bởi nhà cung cấp nổi tiếng như Vivo Gaming, Ezugi, Micro Gaming,…. Bạn sẽ tìm thấy những tựa game quen thuộc trong các sòng bài như baccarat, roulette, poker, rồng hổ,… tại đây.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:348px;"><img alt="Game cá cược nổ hủ tại Lucky88" src="https://lh4.googleusercontent.com/22NafNS8XnENxdjF9wrt-LIyJr6kZSFx0xANVP74pDFzAbZ-z8vX5DN9fItsChVtsqoaH_yiTlsP9BOMJECxZfATbUrN4Np3m9D9n5JoyS9t1-voJ0kEzw1MWSoNbAxj2ftXczN5" width="602" height="348" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Esports: Những tựa game nổi tiếng như LOL, Dota2, KOG, CS:GO,… sẽ được cập nhật kèo cược liên tục. Đừng bỏ qua thể thao điện tử nếu bạn đam mê trò chơi này.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Quick games: Là những trò chơi quay số đổi thưởng với kết quả liên tục, người chơi có thể tìm thấy keno, lottery hay các trò chơi ảo tại đây cùng tỉ lệ trả thưởng cực cao.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Game bài: Bạn sẽ tìm thấy những tựa game cá cược dân gian tại đây như tiến lên miền nam, mậu binh, bầu cua tôm cá,… quan trọng là bạn sẽ được trải nghiệm cá cược với rất nhiều người.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:348px;"><img alt="Sản phẩm game cá cược đa dạng của Lucky88" src="https://lh6.googleusercontent.com/EQy9m9ub765nGSbK9ftuODmT7JP7ffqJVYx5hPT-SKaBuVZCVt60fM6s1Kk1szQJCADBisZGeUYiHKb7VxZvAPN91jQS-FVI6UU4ujuP7cx-b-PbMu3gXorzzhO-xDxWh0w8VhEB" width="602" height="348" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Trò chơi: Mục này chủ yếu cung cấp các tựa game bài bàn đấu 3D với đồ họa cực kỳ hấp dẫn, nhiều trò chơi quen thuộc như sicbo, thần tài, rồng hổ,… cũng được phát triển theo mô hình kiểu mới.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Trading: Nơi lý tưởng để thực hành đồng tiền ảo Bitcoin, bạn sẽ cảm nhận sức hút của những con số khi lên xuống liên tục.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Cổng games: Rất nhiều trò chơi nhỏ tập trung tại đây như nổ hũ, cờ úp, ingame, bắn cá, lô đề, slot game, quay số, game nhanh… cho bạn lựa chọn.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ngoài ra bạn còn tìm thấy các tựa game khá mới lạ như VGaming và ATOM (một trò chơi quay số do Lucky88 phát triển gần đây). Tuy nhiên có một điều khá chắc chắn là bạn sẽ “gục ngã” trước số lượng game tại đây. Ở mỗi sảnh cược đều có rất nhiều tựa game khác nhau cho bạn lựa chọn. Nếu muốn nắm rõ cách chơi của tất cả các trò chơi mà Lucky88 cung cấp, bạn cần ít nhất 1 năm.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:349px;"><img alt="Game cá cược Slot tại Lucky88" src="https://lh4.googleusercontent.com/uzHeuONAuQ6v3hi-Tt5iPmtikXY825EDUrlrr-E6Asfyjn9Caiwi_W4t63YPTDfx3j0PIUbBphq4VotLWWmHv1Y0X4RMzku4wTWo0DxrApBDOWkW_KCL2U42HTjCXX_UKi2vPsjy" width="602" height="349" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 7pt 0pt;"><span style="font-size: 16.5pt; font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TÚC TRỰC 24/7</span></h3><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lucky88 còn đầu tư vào bộ phận CSKH, bất cứ khi nào bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ, hãy liên hệ với nhân viên, mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp nhanh chóng.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Zalo/ Skype/ hotline: 0961.39.79.88</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Email: lucky88.cs@gmail.com</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Box chat</span></p><h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 7pt 0pt;"><span style="font-size: 16.5pt; font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">KHUYẾN MÃI CỦA NHÀ CÁI LUCKY88 CỰC CAO</span></h3><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Các chương trình khuyến mãi của nhà cái Lucky88 không thực sự nhiều, nhưng nó vẫn khiến người chơi hài lòng bởi mức độ hoàn trả cực cao, bao gồm:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Hoàn trả 3% vé cược thua</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Hoàn trả 20% tổng thua cả tuần</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Hoàn trả 30% tổng thua cả tuần</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ngoài ra nhà cái sẽ theo dòng sự kiện mà bổ sung các chương trình khuyến mãi phù hợp.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:360px;"><img alt="Chương trình khuyến mãi tại Lucky88" src="https://lh5.googleusercontent.com/6G13Hmye24AU2cSMOXSrx8qjKB4JzpoXwOj9cgLmAVGPVhVQeKfD07ykI41WhdZHyPcN_yozCSe140wmaeYDcqEGcHWo5XJwg8tGUgphNZG3LWEOKX-zbVU9XsuzhW_4n3_0VHgk" width="602" height="360" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 7pt 0pt;"><span style="font-size: 16.5pt; font-family: Arial; color: rgb(85, 85, 85); background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">GIAO DỊCH NẠP – RÚT NHANH CHÓNG, TIỆN ÍCH</span></h3><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lucky88 cũng không quên đầu tư vào hệ thống nạp – rút của mình. Hầu hết các giao dịch sẽ được hỗ trợ xử lý nhanh chóng để người chơi cảm thấy an toàn.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Ở mục nạp tiền: Lucky88 liên kết với rất nhiều ngân hàng hiện nay, nhà cái cũng đa dạng phương thức gửi nên người chơi hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện nhất với mình.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:360px;"><img alt="Cách đăng ký tài khoản tại Lucky88" src="https://lh5.googleusercontent.com/xOZEqR_0FBoY4R8IF5M8_eyFS1mHJFTYLXd8WghX8N0VT5LqnIEz6irX0yD7fVSmyMdfbCAvzL1GYC6YcETXMWnBfJCxgWruuwfJuBkcuspZX1vbT7F9p-a9Mkle7z7q8eyqDCJv" width="602" height="360" style="margin-left:0px;margin-top:0px;"></span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">– Ở mục rút tiền: Tờ khai rút tiền tối giản tuyệt đối, chỉ cần điền vài ba thông tin là bạn có thể chuyển tiền về ví chính của mình một cách nhanh chóng.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Các giao dịch sẽ tùy thuộc vào mức độ nhanh chậm của ngân hàng. Hầu hết các đơn nạp – rút sẽ được duyệt nhanh chóng, và ngân hàng sẽ chuyển tiền cho bạn ngay lập tức. Vào các ngày cuối tuần thời gian nhận có thể chậm hơn.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">KẾT LUẬN</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 0pt 16pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(119, 119, 119); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Còn rất nhiều điều tuyệt vời tại nhà cái Lucky88 mà bạn sẽ nhận thấy khi tự mình trải nghiệm. Vì vậy hãy đăng ký tạo tài khoản và tham gia cá cược ngay. Đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm một sân chơi chất lượng – an toàn thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xem chi tiết tại : </span><a href="https://lucky88.fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lucky88.fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Link Social :</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.linkedin.com/in/luc-ky-467711227/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.linkedin.com/in/luc-ky-467711227/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.instagram.com/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.instagram.com/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCu8Qcgno2L_v_jTb7NRZYAw" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.youtube.com/channel/UCu8Qcgno2L_v_jTb7NRZYAw</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.tumblr.com/blog/lucky88-fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.tumblr.com/blog/lucky88-fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.pinterest.com/lucky88fan/_saved/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.pinterest.com/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.reddit.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.reddit.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://linkhay.com/u/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://linkhay.com/u/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.diigo.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.diigo.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://en.wikitolearn.org/User:Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://en.wikitolearn.org/User:Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.folkd.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.folkd.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.rohitab.com/discuss/user/202757-lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.rohitab.com/discuss/user/202757-lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://pastebin.com/u/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://pastebin.com/u/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://myspace.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://myspace.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://bittube.tv/profile/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://bittube.tv/profile/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.bakespace.com/members/profile/lucky88fan/1421699/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.bakespace.com/members/profile/lucky88fan/1421699/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.bonanza.com/users/51066452/profile" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.bonanza.com/users/51066452/profile</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://ello.co/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://ello.co/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.lawrence.com/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.lawrence.com/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.vietnamta.vn/profile-98218" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.vietnamta.vn/profile-98218</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://tapas.io/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://tapas.io/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://hawkee.com/profile/811678/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://hawkee.com/profile/811678/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.plimbi.com/author/55551/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.plimbi.com/author/55551/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.metal-archives.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.metal-archives.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://sketchfab.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://sketchfab.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.producthunt.com/@lucky_88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.producthunt.com/@lucky_88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.copytechnet.com/forums/members/lucky88.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.copytechnet.com/forums/members/lucky88.html</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://blip.fm/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://blip.fm/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://app.roll20.net/users/9866395/lucky-8" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://app.roll20.net/users/9866395/lucky-8</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://anchor.fm/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://anchor.fm/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://vi.gravatar.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://vi.gravatar.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.crokes.com/lucky88fan/profile/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.crokes.com/lucky88fan/profile/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://lab.quickbox.io/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lab.quickbox.io/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://play.eslgaming.com/player/17418284/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://play.eslgaming.com/player/17418284/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.good-tutorials.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.good-tutorials.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.wishlistr.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.wishlistr.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.ultimate-guitar.com/u/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.ultimate-guitar.com/u/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.facer.io/u/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.facer.io/u/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://recipes.mentaframework.org/user/profile/171978.page" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://recipes.mentaframework.org/user/profile/171978.page</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mxsponsor.com/riders/lucky-88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mxsponsor.com/riders/lucky-88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://os.mbed.com/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://os.mbed.com/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://pbase.com/lucky88fan/profile" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://pbase.com/lucky88fan/profile</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.effecthub.com/user/2051461" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.effecthub.com/user/2051461</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://player.me/lucky88fan/about" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://player.me/lucky88fan/about</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.debate.org/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.debate.org/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://my.archdaily.com/us/@lucky88-2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://my.archdaily.com/us/@lucky88-2</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://forums.qrecall.com/user/profile/250938.page" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://forums.qrecall.com/user/profile/250938.page</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.divephotoguide.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.divephotoguide.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://wakelet.com/@Lucky88421" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://wakelet.com/@Lucky88421</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://bibliocrunch.com/profile/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://bibliocrunch.com/profile/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hub.docker.com/u/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hub.docker.com/u/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.reverbnation.com/artist/lucky888" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.reverbnation.com/artist/lucky888</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://flipboard.com/@lucky8821pj/lucky88-ckf2o2jnz" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://flipboard.com/@lucky8821pj/lucky88-ckf2o2jnz</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://startupmatcher.com/p/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://startupmatcher.com/p/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.credly.com/users/lucky-88/badges" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.credly.com/users/lucky-88/badges</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://able2know.org/user/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://able2know.org/user/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mapleprimes.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mapleprimes.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/53794/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/53794/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://storium.com/user/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://storium.com/user/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mixcloud.com/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mixcloud.com/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2383886" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2383886</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://about.me/l88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://about.me/l88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://rabbitroom.com/members/lucky88fan/profile/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://rabbitroom.com/members/lucky88fan/profile/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/201048.page" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/201048.page</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://dribbble.com/lucky88fan/about" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://dribbble.com/lucky88fan/about</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1119932-Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1119932-Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.roleplaygateway.com/member/Lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.roleplaygateway.com/member/Lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://dashburst.com/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://dashburst.com/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.magcloud.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.magcloud.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://luckyfan.contently.com/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://luckyfan.contently.com/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.tickaroo.com/user/61a8a6f8b47449b90276366c" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.tickaroo.com/user/61a8a6f8b47449b90276366c</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://mastodon.cloud/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://mastodon.cloud/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://profile.hatena.ne.jp/lucky88fan/profile" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://profile.hatena.ne.jp/lucky88fan/profile</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://forum.ppr.pl/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=565932" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://forum.ppr.pl/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=565932</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://en.eyeka.com/u/Lucky_88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://en.eyeka.com/u/Lucky_88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://bitcoinblack.net/community/lucky88fan/info/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://bitcoinblack.net/community/lucky88fan/info/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://cope4u.org/forums/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://cope4u.org/forums/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://profootball.ua/profile/Lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://profootball.ua/profile/Lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://cvt.vn/members/lucky-88.1399275/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://cvt.vn/members/lucky-88.1399275/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://issuu.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://issuu.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://descubre.beqbe.com/p/lucky88--3" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://descubre.beqbe.com/p/lucky88--3</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://linktr.ee/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://linktr.ee/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/113913" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/113913</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1110551/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1110551/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://8tracks.com/lucky-88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://8tracks.com/lucky-88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://jsfiddle.net/lucky88fan/rntbja01/1/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://jsfiddle.net/lucky88fan/rntbja01/1/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://iszene.com/user-179323.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://iszene.com/user-179323.html</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.free-ebooks.net/profile/1353934/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.free-ebooks.net/profile/1353934/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hyperspaces.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&amp;qa_1=Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hyperspaces.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&amp;qa_1=Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://community.teltonika-gps.com/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://community.teltonika-gps.com/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.synthedit.com/qa/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.synthedit.com/qa/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.debwan.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.debwan.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/lucky88fan/profile/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/lucky88fan/profile/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://fairmark.com/forum/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://fairmark.com/forum/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://easypropertylistings.com.au/support/users/lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://easypropertylistings.com.au/support/users/lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://forum.mobilelegends.com/home.php?mod=space&amp;uid=856688&amp;do=profile" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://forum.mobilelegends.com/home.php?mod=space&amp;uid=856688&amp;do=profile</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.anphabe.com/profile/lucky.88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.anphabe.com/profile/lucky.88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://forum.dzpknews.com/space-uid-408261.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://forum.dzpknews.com/space-uid-408261.html</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://lazi.vn/userinfo/88.lucky" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lazi.vn/userinfo/88.lucky</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.feedsfloor.com/profile/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.feedsfloor.com/profile/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.pokerinside.com/profiles/view/454831" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.pokerinside.com/profiles/view/454831</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://forum.dmec.vn/index.php?members/lucky88.26963/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://forum.dmec.vn/index.php?members/lucky88.26963/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://roundme.com/@lucky88fan/about" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://roundme.com/@lucky88fan/about</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.forum-hilfe.de/user/41286-lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.forum-hilfe.de/user/41286-lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.hebergementweb.org/members/lucky88.193982/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.hebergementweb.org/members/lucky88.193982/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://git.qt.io/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://git.qt.io/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.rctech.net/forum/members/lucky88fan-262445.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.rctech.net/forum/members/lucky88fan-262445.html</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://openxcom.org/forum/index.php?action=profile;u=56852" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://openxcom.org/forum/index.php?action=profile;u=56852</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.zintro.com/profile/zie5100b51?ref=" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.zintro.com/profile/zie5100b51?ref=</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://3dlabprint.com/forums/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://3dlabprint.com/forums/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://devpost.com/lucky88fan?ref_content=user-portfolio&amp;ref_feature=portfolio&amp;ref_medium=global-nav" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://devpost.com/lucky88fan?ref_content=user-portfolio&amp;ref_feature=portfolio&amp;ref_medium=global-nav</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.dohtheme.com/community/members/lucky88fan.33185/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.dohtheme.com/community/members/lucky88fan.33185/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/117342/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/117342/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://nhadatdothi.net.vn/members/lucky88fan.17391/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://nhadatdothi.net.vn/members/lucky88fan.17391/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://community.windy.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://community.windy.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/141285.page" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/141285.page</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.longisland.com/profile/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.longisland.com/profile/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://mayfever.crowdfundhq.com/users/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://mayfever.crowdfundhq.com/users/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://influence.co/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://influence.co/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://gitlab.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://gitlab.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.question2answer.org/qa/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.question2answer.org/qa/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.multichain.com/qa/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.multichain.com/qa/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hubpages.com/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hubpages.com/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.logobids.com/users/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.logobids.com/users/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://cannabis.cluster005.ovh.net/french/forum/member.php?u=823739" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://cannabis.cluster005.ovh.net/french/forum/member.php?u=823739</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://vnxf.vn/members/lucky88fan.31525/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://vnxf.vn/members/lucky88fan.31525/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.twitch.tv/lucky88fan/about" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.twitch.tv/lucky88fan/about</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.myminifactory.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.myminifactory.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.forexfactory.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.forexfactory.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://gab.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://gab.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://qooh.me/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://qooh.me/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://ko-fi.com/lucky8887961" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://ko-fi.com/lucky8887961</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mobypicture.com/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mobypicture.com/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.gametabs.net/user/411710" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.gametabs.net/user/411710</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://notionpress.com/author/431355" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://notionpress.com/author/431355</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&amp;uid=424147" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&amp;uid=424147</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.helpforenglish.cz/profile/228158-lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.helpforenglish.cz/profile/228158-lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://gotartwork.com/Profile/lucky-88/117826/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://gotartwork.com/Profile/lucky-88/117826/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://seedandspark.com/user/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://seedandspark.com/user/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.metroflog.co/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.metroflog.co/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.gta5-mods.com/users/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.gta5-mods.com/users/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.speedrun.com/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.speedrun.com/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.lifeofpix.com/photographers/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.lifeofpix.com/photographers/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.codechef.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.codechef.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.cplusplus.com/user/Lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.cplusplus.com/user/Lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://teletype.in/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://teletype.in/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://profile.ameba.jp/ameba/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://profile.ameba.jp/ameba/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.beatstars.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.beatstars.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.checkli.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.checkli.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.slideserve.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.slideserve.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.exchangle.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.exchangle.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://wefunder.com/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://wefunder.com/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.diggerslist.com/lucky88fan/about" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.diggerslist.com/lucky88fan/about</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://tldrlegal.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://tldrlegal.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://godotengine.org/qa/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://godotengine.org/qa/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.cakeresume.com/me/lucky88-a1ac89" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.cakeresume.com/me/lucky88-a1ac89</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.veoh.com/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.veoh.com/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://forum.kryptronic.com/profile.php?id=171085" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://forum.kryptronic.com/profile.php?id=171085</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hypothes.is/users/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hypothes.is/users/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.livingfile.com/profile/view.php?id=25102" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.livingfile.com/profile/view.php?id=25102</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=339022" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=339022</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,863324/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,863324/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.jigsawplanet.com/Lucky88?viewas=0c1bb00b96b4" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.jigsawplanet.com/Lucky88?viewas=0c1bb00b96b4</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://lucky88fan.blogspot.com/2021/12/lucky88-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lucky88fan.blogspot.com/2021/12/lucky88-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang.html</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://cults3d.com/en/users/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://cults3d.com/en/users/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://starity.hu/profil/307103-lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://starity.hu/profil/307103-lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://postheaven.net/lucky88fan/a-href-lucky88-fan-lucky88-a-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang-dau-chau" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://postheaven.net/lucky88fan/a-href-lucky88-fan-lucky88-a-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang-dau-chau</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://demo.wowonder.com/1638456361789265_148976" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://demo.wowonder.com/1638456361789265_148976</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.pozible.com/profile/lucky88-1" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.pozible.com/profile/lucky88-1</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKeQhjK" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKeQhjK</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.weddingbee.com/members/Lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.weddingbee.com/members/Lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://ignitiondeck.com/id/dashboard/?backer_profile=130584" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://ignitiondeck.com/id/dashboard/?backer_profile=130584</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/76042/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/76042/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://photozou.jp/user/top/3299042" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://photozou.jp/user/top/3299042</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://lucky88.gumroad.com/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lucky88.gumroad.com/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.deviantart.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.deviantart.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://qiita.com/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://qiita.com/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.thingiverse.com/lucky88fan/designs" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.thingiverse.com/lucky88fan/designs</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.plurk.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.plurk.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://amara.org/vi/profiles/profile/wdES1TZAr-VjlGEFrt3bSZUXYIqshPCrmB87uZqqGvI/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://amara.org/vi/profiles/profile/wdES1TZAr-VjlGEFrt3bSZUXYIqshPCrmB87uZqqGvI/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://gifyu.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://gifyu.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mobilegta.net/en/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mobilegta.net/en/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://lucky88fan.wixsite.com/my-site" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lucky88fan.wixsite.com/my-site</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://vimeo.com/user159410508" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://vimeo.com/user159410508</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://pubhtml5.com/homepage/dymt" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://pubhtml5.com/homepage/dymt</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.1forexforum.com/members/lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.1forexforum.com/members/lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://bbs.myvoyo.com/home.php?mod=space&amp;uid=1914820" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://bbs.myvoyo.com/home.php?mod=space&amp;uid=1914820</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.picfair.com/users/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.picfair.com/users/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.couchsurfing.com/people/lucky-88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.couchsurfing.com/people/lucky-88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://fliphtml5.com/homepage/bxxfm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://fliphtml5.com/homepage/bxxfm</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.themehorse.com/support-forum/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.themehorse.com/support-forum/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.watchfaces.be/forums/users/Lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.watchfaces.be/forums/users/Lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.goodreads.com/user/show/143618373-lucky-88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.goodreads.com/user/show/143618373-lucky-88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1206463" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1206463</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.fimfiction.net/user/466880/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.fimfiction.net/user/466880/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/106700/lucky88fan.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/106700/lucky88fan.html</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.noteflight.com/profile/5e67d7079f9ce13be0f18800e3e1763b4d34508f" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.noteflight.com/profile/5e67d7079f9ce13be0f18800e3e1763b4d34508f</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://lucky88fan.webgarden.com/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://lucky88fan.webgarden.com/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://cliqafriq.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://cliqafriq.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/485120" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/485120</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.gaiaonline.com/profiles/lucky88fan/45702606/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.gaiaonline.com/profiles/lucky88fan/45702606/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://dogforum.co.uk/members/lucky88.109159/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://dogforum.co.uk/members/lucky88.109159/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://repo.getmonero.org/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://repo.getmonero.org/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://timeswriter.com/members/lucky88fan/profile/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://timeswriter.com/members/lucky88fan/profile/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/208717/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/208717/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://uphillathlete.com/forums/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://uphillathlete.com/forums/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.trainsim.com/vbts/member.php?488872-Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.trainsim.com/vbts/member.php?488872-Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://experiment.com/users/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://experiment.com/users/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://band.us/page/86012086" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://band.us/page/86012086</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.hackathon.io/users/242838" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.hackathon.io/users/242838</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://writeablog.net/lucky88fan/a-href-lucky88-fan-lucky88-a-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang-dau-chau" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://writeablog.net/lucky88fan/a-href-lucky88-fan-lucky88-a-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang-dau-chau</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.teachertube.com/user/channel/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.teachertube.com/user/channel/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.faceparty.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.faceparty.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.funadvice.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.funadvice.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://degreed.com/profile/lucky88fan/collection" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://degreed.com/profile/lucky88fan/collection</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.vingle.net/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.vingle.net/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.adaxes.com/questions/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.adaxes.com/questions/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://flythemes.net/forums/users/lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://flythemes.net/forums/users/lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://piqs.de/user/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://piqs.de/user/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.openstreetmap.org/user/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.openstreetmap.org/user/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://socialcompare.com/en/member/lucky88-67z59id4" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://socialcompare.com/en/member/lucky88-67z59id4</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hashnode.com/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hashnode.com/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://mastodon.online/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://mastodon.online/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/248281-lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/248281-lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://support.themecatcher.net/forums/users/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://support.themecatcher.net/forums/users/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mojomarketplace.com/user/lucky88fan-pyM9PxwRTT" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mojomarketplace.com/user/lucky88fan-pyM9PxwRTT</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://bbs.2016xiaozhuge.com/home.php?mod=space&amp;uid=4802356" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://bbs.2016xiaozhuge.com/home.php?mod=space&amp;uid=4802356</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://buildolution.com/UserProfile/tabid/131/userId/358838/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://buildolution.com/UserProfile/tabid/131/userId/358838/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.allmyfaves.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.allmyfaves.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://worldcosplay.net/member/1014163" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://worldcosplay.net/member/1014163</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://telegra.ph/Lucky88-12-03" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://telegra.ph/Lucky88-12-03</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://myanimelist.net/profile/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://myanimelist.net/profile/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://cycling74.com/author/61a977b57f0d2e103a30c564" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://cycling74.com/author/61a977b57f0d2e103a30c564</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://dev.funkwhale.audio/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://dev.funkwhale.audio/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://mcspartners.ning.com/profile/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://mcspartners.ning.com/profile/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://luvly.co/users/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://luvly.co/users/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.lomcn.org/forum/members/lucky88.40164/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.lomcn.org/forum/members/lucky88.40164/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://git.project-hobbit.eu/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://git.project-hobbit.eu/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.troublefreepool.com/members/lucky88fan.310414/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.troublefreepool.com/members/lucky88fan.310414/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://uklianjiang.com/home.php?mod=space&amp;uid=539875" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://uklianjiang.com/home.php?mod=space&amp;uid=539875</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.theoutbound.com/lucky-88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.theoutbound.com/lucky-88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.sammyboy.com/members/lucky88.172255/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.sammyboy.com/members/lucky88.172255/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/UserId/70967/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/UserId/70967/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.thephotoforum.com/members/lucky88.274232/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.thephotoforum.com/members/lucky88.274232/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.phuot.vn/members/lucky88fan.267229/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.phuot.vn/members/lucky88fan.267229/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.africahunting.com/members/lucky88.73902/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.africahunting.com/members/lucky88.73902/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://diendanseo.backlink.com.vn/members/lucky88.8287/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://diendanseo.backlink.com.vn/members/lucky88.8287/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://forums.cysticfibrosis.com/member.php/115440-Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://forums.cysticfibrosis.com/member.php/115440-Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://chogo.vn/members/lucky88.6500/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://chogo.vn/members/lucky88.6500/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.metooo.com/u/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.metooo.com/u/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.stageit.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.stageit.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://reedsy.com/discovery/user/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://reedsy.com/discovery/user/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.pokecommunity.com/member.php?u=1013658" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.pokecommunity.com/member.php?u=1013658</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://500px.com/p/lucky88fan?view=photos" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://500px.com/p/lucky88fan?view=photos</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://rosalind.info/users/Lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://rosalind.info/users/Lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=153540" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=153540</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://windowsforum.com/members/lucky88.117407/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://windowsforum.com/members/lucky88.117407/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.voubs.com/user/lucky-88/219467/fullinfo" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.voubs.com/user/lucky-88/219467/fullinfo</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.techrum.vn/members/lucky88fan.177971/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.techrum.vn/members/lucky88fan.177971/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://testsoc.invamama.ru/home.php?mod=space&amp;uid=177765" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://testsoc.invamama.ru/home.php?mod=space&amp;uid=177765</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.authorstream.com/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.authorstream.com/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://itseovn.com/members/lucky88.50864/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://itseovn.com/members/lucky88.50864/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://visual.ly/users/lucky88fan/portfolio" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://visual.ly/users/lucky88fan/portfolio</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.cheaperseeker.com/u/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.cheaperseeker.com/u/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hypixel.net/members/lucky88fan.5582639/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hypixel.net/members/lucky88fan.5582639/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.misterpoll.com/users/2303407" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.misterpoll.com/users/2303407</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://coub.com/lucky8817348" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://coub.com/lucky8817348</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://onlyfans.com/u193696576" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://onlyfans.com/u193696576</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.zoimas.com/profile/lucky88fan/about" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.zoimas.com/profile/lucky88fan/about</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://hvacr.vn/diendan/members/lucky88fan.127816/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://hvacr.vn/diendan/members/lucky88fan.127816/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://handicappershideaway.com/forums/profile/lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://handicappershideaway.com/forums/profile/lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.ethicalhacker.net/members/lucky88/profile/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.ethicalhacker.net/members/lucky88/profile/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://logopond.com/lucky88fan/profile/520400/?filter=&amp;page=" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://logopond.com/lucky88fan/profile/520400/?filter=&amp;page=</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://mastodon.social/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://mastodon.social/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://talktoislam.com/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://talktoislam.com/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://knkusa.com/forums/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://knkusa.com/forums/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://raovatnailsalon.com/author/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://raovatnailsalon.com/author/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://usersite.datalab.eu/UserProfile/tabid/209/userId/55593/language/hr-HR/Default.aspx" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://usersite.datalab.eu/UserProfile/tabid/209/userId/55593/language/hr-HR/Default.aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.bigpictureclasses.com/users/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.bigpictureclasses.com/users/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://replit.com/@lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://replit.com/@lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://triberr.com/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://triberr.com/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://komiwiki.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://komiwiki.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://bioimagingcore.be/q2a/user/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://bioimagingcore.be/q2a/user/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.print3dforum.com/member.php/21891-Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.print3dforum.com/member.php/21891-Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.mifare.net/support/forum/users/lucky88fan/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.mifare.net/support/forum/users/lucky88fan/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://roomstyler.com/users/lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://roomstyler.com/users/lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://player.ru/member.php?u=308177" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://player.ru/member.php?u=308177</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.chandigarhcity.com/members/lucky88fan/profile/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.chandigarhcity.com/members/lucky88fan/profile/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://inkbunny.net/lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://inkbunny.net/lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://nootheme.com/forums/users/lucky88/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://nootheme.com/forums/users/lucky88/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://guides.co/p/lucky-88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://guides.co/p/lucky-88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.sanclick.com/member.php?319590-Lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.sanclick.com/member.php?319590-Lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://tupalo.com/en/users/3272758" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://tupalo.com/en/users/3272758</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://beermapping.com/account/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://beermapping.com/account/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.pckitcj.com/user/profile/51027.page" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.pckitcj.com/user/profile/51027.page</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.iniuria.us/forum/member.php?237679-Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.iniuria.us/forum/member.php?237679-Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://zenwriting.net/lucky88fan/a-href-lucky88-fan-lucky88-a-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang-dau-chau" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://zenwriting.net/lucky88fan/a-href-lucky88-fan-lucky88-a-thuong-hieu-nha-cai-uy-tin-hang-dau-chau</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://aleratrading.com/forum/member.php?action=profile&amp;uid=1306" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://aleratrading.com/forum/member.php?action=profile&amp;uid=1306</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://app.glosbe.com/profile/6872381607005654732" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://app.glosbe.com/profile/6872381607005654732</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.midi.org/midi/midi/forum/profile/62980-lucky88fan" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.midi.org/midi/midi/forum/profile/62980-lucky88fan</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.bitsdujour.com/profiles/q2Yml8" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.bitsdujour.com/profiles/q2Yml8</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.balmazujvaros.hu/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=2314" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.balmazujvaros.hu/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=2314</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://www.designspiration.com/lucky88fan/saves/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.designspiration.com/lucky88fan/saves/</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://forum.umbandaeucurto.com/usuario/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://forum.umbandaeucurto.com/usuario/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://freestyler.ws/user/373014/Lucky88" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://freestyler.ws/user/373014/Lucky88</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="http://www.orangepi.org/orangepibbsen/home.php?mod=space&amp;uid=3455778" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.orangepi.org/orangepibbsen/home.php?mod=space&amp;uid=3455778</span></a></p><div><br></div></span>
Câu hỏi mới12/3/2021 2:11 PM
  
TỔNG KHO BUÔN SỈ 281231902thuexetulai13@gmail.com
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">D</span></strong></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">NGU</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">Ồ</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">N HÀNG S</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">Ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ĐỒ</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;GIA D</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">Ụ</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">NG&nbsp;</span></strong></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">T</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ổ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng kho bu</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n s</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;Tmark tuy</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ể</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n s</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;to</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n khu v</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ự</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c mi</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ề</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n Nam</span></strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">Ngu</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ồ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">h</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng s</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">a d</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng, h</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỗ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;tr</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ợ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;c</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng n</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ợ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">, bao&nbsp;</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đổ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i tr</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;h</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng, h</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng c</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ó</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;s</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẵ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n, chi</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ế</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t kh</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u cao, b</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n bao l</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ờ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i. Nh</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ó</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng h</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng t</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ừ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;TP. HCM</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i to</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n qu</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c, giao h</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n gi</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ườ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng, kh</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ch l</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">y h</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng&nbsp;</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">để</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">buôn bán s</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;bao giá r</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẻ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;h</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ơ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n c</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i s</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;h</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng gia d</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng</span></strong><strong><span style="font-size:24px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">H</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;N</span><span style="font-size:18px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ộ</span><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i.</span></p>
<p style="margin-top:15.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:15.0pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;">&nbsp;<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAG4AAABmCAYAAAAqCKSWAAAACXBIWXMAAC4jAAAuIwF4pT92AAAKT2lDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjanVNnVFPpFj333vRCS4iAlEtvUhUIIFJCi4AUkSYqIQkQSoghodkVUcERRUUEG8igiAOOjoCMFVEsDIoK2AfkIaKOg6OIisr74Xuja9a89+bN/rXXPues852zzwfACAyWSDNRNYAMqUIeEeCDx8TG4eQuQIEKJHAAEAizZCFz/SMBAPh+PDwrIsAHvgABeNMLCADATZvAMByH/w/qQplcAYCEAcB0kThLCIAUAEB6jkKmAEBGAYCdmCZTAKAEAGDLY2LjAFAtAGAnf+bTAICd+Jl7AQBblCEVAaCRACATZYhEAGg7AKzPVopFAFgwABRmS8Q5ANgtADBJV2ZIALC3AMDOEAuyAAgMADBRiIUpAAR7AGDIIyN4AISZABRG8lc88SuuEOcqAAB4mbI8uSQ5RYFbCC1xB1dXLh4ozkkXKxQ2YQJhmkAuwnmZGTKBNA/g88wAAKCRFRHgg/P9eM4Ors7ONo62Dl8t6r8G/yJiYuP+5c+rcEAAAOF0ftH+LC+zGoA7BoBt/qIl7gRoXgugdfeLZrIPQLUAoOnaV/Nw+H48PEWhkLnZ2eXk5NhKxEJbYcpXff5nwl/AV/1s+X48/Pf14L7iJIEyXYFHBPjgwsz0TKUcz5IJhGLc5o9H/LcL//wd0yLESWK5WCoU41EScY5EmozzMqUiiUKSKcUl0v9k4t8s+wM+3zUAsGo+AXuRLahdYwP2SycQWHTA4vcAAPK7b8HUKAgDgGiD4c93/+8//UegJQCAZkmScQAAXkQkLlTKsz/HCAAARKCBKrBBG/TBGCzABhzBBdzBC/xgNoRCJMTCQhBCCmSAHHJgKayCQiiGzbAdKmAv1EAdNMBRaIaTcA4uwlW4Dj1wD/phCJ7BKLyBCQRByAgTYSHaiAFiilgjjggXmYX4IcFIBBKLJCDJiBRRIkuRNUgxUopUIFVIHfI9cgI5h1xGupE7yAAygvyGvEcxlIGyUT3UDLVDuag3GoRGogvQZHQxmo8WoJvQcrQaPYw2oefQq2gP2o8+Q8cwwOgYBzPEbDAuxsNCsTgsCZNjy7EirAyrxhqwVqwDu4n1Y8+xdwQSgUXACTYEd0IgYR5BSFhMWE7YSKggHCQ0EdoJNwkDhFHCJyKTqEu0JroR+cQYYjIxh1hILCPWEo8TLxB7iEPENyQSiUMyJ7mQAkmxpFTSEtJG0m5SI+ksqZs0SBojk8naZGuyBzmULCAryIXkneTD5DPkG+Qh8lsKnWJAcaT4U+IoUspqShnlEOU05QZlmDJBVaOaUt2ooVQRNY9aQq2htlKvUYeoEzR1mjnNgxZJS6WtopXTGmgXaPdpr+h0uhHdlR5Ol9BX0svpR+iX6AP0dwwNhhWDx4hnKBmbGAcYZxl3GK+YTKYZ04sZx1QwNzHrmOeZD5lvVVgqtip8FZHKCpVKlSaVGyovVKmqpqreqgtV81XLVI+pXlN9rkZVM1PjqQnUlqtVqp1Q61MbU2epO6iHqmeob1Q/pH5Z/YkGWcNMw09DpFGgsV/jvMYgC2MZs3gsIWsNq4Z1gTXEJrHN2Xx2KruY/R27iz2qqaE5QzNKM1ezUvOUZj8H45hx+Jx0TgnnKKeX836K3hTvKeIpG6Y0TLkxZVxrqpaXllirSKtRq0frvTau7aedpr1Fu1n7gQ5Bx0onXCdHZ4/OBZ3nU9lT3acKpxZNPTr1ri6qa6UbobtEd79up+6Ynr5egJ5Mb6feeb3n+hx9L/1U/W36p/VHDFgGswwkBtsMzhg8xTVxbzwdL8fb8VFDXcNAQ6VhlWGX4YSRudE8o9VGjUYPjGnGXOMk423GbcajJgYmISZLTepN7ppSTbmmKaY7TDtMx83MzaLN1pk1mz0x1zLnm+eb15vft2BaeFostqi2uGVJsuRaplnutrxuhVo5WaVYVVpds0atna0l1rutu6cRp7lOk06rntZnw7Dxtsm2qbcZsOXYBtuutm22fWFnYhdnt8Wuw+6TvZN9un2N/T0HDYfZDqsdWh1+c7RyFDpWOt6azpzuP33F9JbpL2dYzxDP2DPjthPLKcRpnVOb00dnF2e5c4PziIuJS4LLLpc+Lpsbxt3IveRKdPVxXeF60vWdm7Obwu2o26/uNu5p7ofcn8w0nymeWTNz0MPIQ+BR5dE/C5+VMGvfrH5PQ0+BZ7XnIy9jL5FXrdewt6V3qvdh7xc+9j5yn+M+4zw33jLeWV/MN8C3yLfLT8Nvnl+F30N/I/9k/3r/0QCngCUBZwOJgUGBWwL7+Hp8Ib+OPzrbZfay2e1BjKC5QRVBj4KtguXBrSFoyOyQrSH355jOkc5pDoVQfujW0Adh5mGLw34MJ4WHhVeGP45wiFga0TGXNXfR3ENz30T6RJZE3ptnMU85ry1KNSo+qi5qPNo3ujS6P8YuZlnM1VidWElsSxw5LiquNm5svt/87fOH4p3iC+N7F5gvyF1weaHOwvSFpxapLhIsOpZATIhOOJTwQRAqqBaMJfITdyWOCnnCHcJnIi/RNtGI2ENcKh5O8kgqTXqS7JG8NXkkxTOlLOW5hCepkLxMDUzdmzqeFpp2IG0yPTq9MYOSkZBxQqohTZO2Z+pn5mZ2y6xlhbL+xW6Lty8elQfJa7OQrAVZLQq2QqboVFoo1yoHsmdlV2a/zYnKOZarnivN7cyzytuQN5zvn//tEsIS4ZK2pYZLVy0dWOa9rGo5sjxxedsK4xUFK4ZWBqw8uIq2Km3VT6vtV5eufr0mek1rgV7ByoLBtQFr6wtVCuWFfevc1+1dT1gvWd+1YfqGnRs+FYmKrhTbF5cVf9go3HjlG4dvyr+Z3JS0qavEuWTPZtJm6ebeLZ5bDpaql+aXDm4N2dq0Dd9WtO319kXbL5fNKNu7g7ZDuaO/PLi8ZafJzs07P1SkVPRU+lQ27tLdtWHX+G7R7ht7vPY07NXbW7z3/T7JvttVAVVN1WbVZftJ+7P3P66Jqun4lvttXa1ObXHtxwPSA/0HIw6217nU1R3SPVRSj9Yr60cOxx++/p3vdy0NNg1VjZzG4iNwRHnk6fcJ3/ceDTradox7rOEH0x92HWcdL2pCmvKaRptTmvtbYlu6T8w+0dbq3nr8R9sfD5w0PFl5SvNUyWna6YLTk2fyz4ydlZ19fi753GDborZ752PO32oPb++6EHTh0kX/i+c7vDvOXPK4dPKy2+UTV7hXmq86X23qdOo8/pPTT8e7nLuarrlca7nuer21e2b36RueN87d9L158Rb/1tWeOT3dvfN6b/fF9/XfFt1+cif9zsu72Xcn7q28T7xf9EDtQdlD3YfVP1v+3Njv3H9qwHeg89HcR/cGhYPP/pH1jw9DBY+Zj8uGDYbrnjg+OTniP3L96fynQ89kzyaeF/6i/suuFxYvfvjV69fO0ZjRoZfyl5O/bXyl/erA6xmv28bCxh6+yXgzMV70VvvtwXfcdx3vo98PT+R8IH8o/2j5sfVT0Kf7kxmTk/8EA5jz/GMzLdsAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOkAAHUwAADqYAAAOpgAABdvkl/FRgAAFGtJREFUeNrsncmzHdV9xz+n731CAxKTZEEAISYhIyNQEBaGgL1JVRbZeeuq/BOpStZZZJPKH5CqJBsvncoiCeVQNgZjHMBDIFQwToxdDME2yBqQnvSGe29/szjdfXs4U9/X972nVE5Va3iv+/Tp85u/v985x/Bn3/w2mDMYcwXMBmAAMMZeZTPG/mFqP3TfQ3VP+f/q3urG4j7KPuf91J8pb63eW+vDZLW+awMwjnvq77XvsS+ZjxfHeI3judo9Rb/GmMZLTP3+4mdZbWwYnPfO78+cfRiEMStgDmHMz8aIUxiOIh2dPwAgEDXCqDmhoSbZ56T54Mou6hNddinNJ6X9TPvd9Wc697nGAcg039npXoF3dzqlwVXls42htuaq/FljPmu/bIwpNscCcTwDps3BFC+Sa7yaT3L5we3/dx6s/851n6LjdPdd+79a45PnvQjIa8+1+miPN3d8t3yDlON75aC3650KzLXmxJ1/y0YGTLo31qkrzyR4iNe+N0TM9iAbz+StD3RMgvBxWPdGhQYgNzGJPKP2+OTu1zWkNvGkMCNVXdo/sqRJ7YiqwuopxMXqM0GEuRgPV7eljgBDKkLMqq/YM3QJJeekg/JIH/Vx5s65Kqy33OLp/GbFiRfjYrl0fFvqXBMkz+S4COP4t3zqW+mEaTNe0ngjBFJtnCL8TMEAWRqr53FJUKJ6SXVwoh/et9++Er7IePs29ZvnhsRJPdTUguPxTWBSnxH147uv/e8ox/venTtUr4txQ+NVV106fQoCWqOrKh0qK4/bqpiHGTPgKeqSRPXjfEYe7zRi13zq0jmJtc5Mj/G6pFiBb3HMVdZyM903Oj3MiMrs5cW5pMkxQcnepEcSKoaMOClK8A5D41VE6nK1mF8Rr7g7/5mTYiaFUClqJMWAt3/hisUSnBSf19n4UQtcCEmQz8P3OSlRz1zpKltx5y8DKWy3A3GdSz/0kbqoS55o64J2y+VeE1eHJEodEU81+Dk+IEBd3d4KSTIni6nlogbRkLwfkWKxk1rPOFWZYzJDCEuvuE4BjaWA1OV+QgWlzoMiKey8ZQ19HPMG5VGhnTjNNeEeLo5Jp3pyMRH0gVa8GvUW1QOFiaBGQZq5gI68+f7a/Gdutyv3EyqkToMGvq0eQoEwcULJgT3SR+oSgusUr1LyM3AMf/Q6bHUQ2+3AZVHnQQlSFwRaExALH2EUsQcUyL8P+4thlNICEhQZa4gJ5AjsFcJe6w5g88bMizG2EfykjwuA0kE7EPDsooLuw/Pk5vY8EsQne4ut8RrCxIWweWnbuQiimAh5pcIxPUHjZOrkA/alJd6/1X7Tv3M878iT7Kz/upGY7CQGVxFvYfgQOFD10E401jnW+BKRGOAqcDviyxgOe5OtKeP14o0tlWsQ8DPgfDE3o4YEuN5tYgxshHQNw11gHkLsbY5Xc3VvcCdiHcnWcfflqk1I4MO7g/4f4K9A/4zYhzGj8GQFiGnvWQVzDPgL4E+C7NfI2Lfjy1bmvJqEejBeZcg/Af0l4t8w5hBiBRC+IgAVPzCq/btBUANMgYugPwb+HMwxd4VBnWgNZvJJXCVGntS6a9Cas8d8wDNgo5j8tYF0ykfA9xDfwDCaM1NCmUGfEoeyY5lXMLxaMOHQ2vEjDNfcvFtnHnkIVpfM0jlRIBiWInhlydEy9LKZye1HwLeD9kYudzuCpnSD8gnwXcRvl5TDGdmZdyA5oe+QOxbOnDhhzPeQwnC78iE/+JfAvzpxPGeA6/CEo9l2gbgAegc07YLRg0mdSXfqfN9WBuAKId0eqQtF/+U1mw7lkU2AHwDv+D8w7yI3vkG6C4tmwA+BXw9KKKfZaQMceHJ2YRAiS5IgbwCuMNfki3KuaSMKH4H+CRUVaepRdZWWCroGegHlF6205ZBP7d9m0Qy4aTJy3yqxBl1MJx7NwrUgztKwxPSFahOwZcm7DLwMrEVjIx8Xd8ZW1xJ8DLxSSHdAchMJZrIkvZkkdSpNT1NIst7wTxR3c3DNbDKE3ftv4MdJhUXCj7h3v2MD8RriQpu25LJao49qNA4mieUlFdJ0bsw0SwNeHbZOHjXquvIcplN/MN74cO/vz4O+BVyNZ9dDtq5DiItWTWq1o9o0s0yXzxLVe0oVcgxET6tPWYb77tf306kloo84YXuyAXy3iO16QEvR9gHozfmMtrRInlvCBcdmWmsjBp47R8uAFbd0pUxII2cUj+NmM5hsuifCZCmOwG9ALwDX0wqLcDspc+5dBV61UhfQApIdu0+qjOl61d1r1MBT8KjLlEJhsWcM+gyZuzGsA7PqwWqlSA1Kkqn9rvHK24rJ3Igyj3JLvBUD2WjO1VnhlJtRHfZqt2vAPwBfBx5sEMK0sMQSfZDm2J/m8GHRPkPmBwUsFZio3Mbn4+IdozG11TqporNeOFdTpMuUq4U6yE475aM5v4gMw34wn46BvwcdB7NmR1cuByIOotrJyUG3Ic5jzK+SRD/PYboJK3sLSZxaogGMVmA8DnXwDuhNZO7HKAupkwY+SR2frH73Kejt+JAz+9xsMn+XyWBlZc4sKc6V9E0Md4C55NROQZhOAjMG9oF+Owb+lu1uJWPMHIw+27TjHa/4JmQTeBH4KnB3R9U0pNXBgHOpWwNeA/NJ3FNsIfXTzXn34z01WD+KAP31UFOYsRPNjCAbBxyZYAwla5f0G2/5Qlqhzi+RvlMF3K6LiBe8uV4QUds+hdtPuCyD0Sh8z2xSSKMJeIJ8z9rVdjTgwzE7rvf7wOtb/p7NdZhOlrvEYMcJZ7KApLXadGLVpjc41AugX/iryNxOcHHf5YJoq2G7liUIk2CyDpPJFuCx3Uy4bFR4Yz1isOnUbQdtew14owt0B6RufuO7oJe9rnsYCHA4W7KSt7nBdoletm1Ey/q+qvDW8ryFN1dXjvQK6P0oWNuQOoH0FvBjryo3PcdaepaTDWvztkHylk84MyritQU+xhTcPJ35nv8O8JZTJfqrtc6D3nVLW764xJTE21y3BFwy8bLlq8etviKHfOJTmReQ3oB8NbyooAGgvwf8h9NuZqOtabqKeBuWeDcs4ep7kaS1m6gqz9oqc+J75k3g7Q6x/e1t4Kfu4Nc53hIWzHoRb7KZgr/uQsKVaEO/dgJ4uCBgCyvzdvbvDUI4SxzqEspPEZsdgcu8470dONZlqASAYTpZTgnE8ghnilitN+XOAM8Bd/R4Zg3xKtKvEhZ7vN6wifHxjkCnkU4jTSIgcqt0Y2btXSyVtasIl7RDjrPdC5wDjvZ87g1sBrup+zqFRfwI9J/uuNDZjlpG0iMLwyM3jKo0xgLFi7W9wJeAu9wC4527XwOvIq0HpO5D4CduAhhfnH8/4g+AOwNAgPsyxd/5bCnqcnjCCXqplOZ1HXgUuM9JtLDN+Ak20Up3WbIAvo/0nrOAp8pGdKTwFPDlxeapcFLWr4WTx7uCcMbEcchwu1zM2LFwFO1s7wIveQkrvY70gZNh/Fx4HHQIcaWvwFUMnC9n4ciSnBMtel1HWis4/cEFpO4tbCkCrUquD4Gf+4frlP7DoPuLgV3ZgrGH9TUbhw4oddmg0mayISg+AZ4oVKbjjllzUprtfeBFx3YfP0T60Clpo5GPic6AToHWQJtbYMYiAVuOWbuEcOVCkWw0Dz4Xv2xplXQvcNrPxV7O/QT4F8qalHkB78ugD1qlZ/N40+1knkacRGwOwtQbpdRlgxAv2zLVTK12ZBDvqSjAFI8i3eWOkTZDdZo/B16rzc0vChUq5/jl4Q5xskBMZlsRtuqabFpHpSLeThLOZIsDyHEb+WihMrttOiWQnf4Q+FaNUC8CHzs/PRuFEJzjc27M2fJlsJmDknhZthOEK4pZSvU4NM1sewR4zKt6ZjNflfEEmyQ9b2dMLyF91skCVJrCNdE67fdst6gyJxuwtrplycsWfixbWWLqQoD2ASe9GOEsuCjjfBG3fYz0X94UjnK3rUVPAQ8sZQm4yWC6AdevWqdlwTnMFuKa0cpy803zEoP7CrXld+Nzp5NzDekfgb/BWewazHB/AXEGNF7a95nMqs3rVxOqpN1t3JtoZc3IklDvRk0nHMfwBHZBfYDADuDZ2rY9wIXOQ9k4VEZxFvR7jZBjKZ9qrMOy+jkcvNWOqcecZr1eNB5va0GMlTid8cdHRTl71znKgUvAp3SqlE0TCutcPA3cG15BMyCTTjfh6uVaifuQhDMmgOcNfDW5boT0+9isQQCh6WMcspC0HQKeRhx07mC3jKsk3uolUDq6kiXp49FKCEEf9uoS7x7gSa8WmE7t4slUbjUmRIzToGMdKGzZrZK8S8nQWBbnzpVtVo+ddjfSOb9qK9YhzCZp0mYy94oqMSpSOEcGwl17Sh5zyUvwNjOvt1YRbZuLnTv7c3EAm1y93ftMnhcxnQlrjvJb3EwwtpKt252HPGyLtjG20OjqZQumB4L0zIk4mbqk5ds4cq9augd4PKhqNLMqM7Zo0q/6DgMnogdILF3yDGyuwepFK4EedCfrusojWNlTUFvsknYYeCYYvuTFujuXyjTRZb5ZYUe/sCu+NstgYx2uXLTBuqPEsbnRqBnZZUPpa76Woyu72yHeZuMrRmGpK9aat49GKxF5f1ZiH9JXkW6ZS6WWHg1Eibd5Ha5csOqzJUjjuU0bF0TLdpBonQC8LigPFhLxcSjUtPHddK5iTFIO7CCYZ4F9Efx0m+diZNNBVy7CLXfAyk2tDWpG40I9jubLYxe9hsEpWxIoCqJF6j/M3MtsUT3SHsXWc7Y2EM133lxkI6s2P79gTUHhZNltD7NRURsx2bq0ZFuUWP9Wf7cAXyugrNXk8cSHchB4HqN9jd0Dl32sziI27/Pfwa1HwBjGVQy0VcaSLLqyd/+Akkd9U9O9GPNUER6sBh8rGSjtow6Bea5Sk42tFaGxbe+ibTRAznI0sibg0qc1VakhEoVFbcX6dV+AuyhyUp//h/ElVxdvx0FnloZNljs0DGX/i5i1tmvBQNdsag2qhtI1jRrJ/dhF+4fCDgqpNS4HkJ4Gbu6aWcc5Cr0uQhn2rRHPmCVVMk+nNois6kL6gMwd5KTe9gLPBglXOiiT9RRbexuUuTcxnNSVqnp5RnJJawcKyZusFeV0PQ/7E7XzBGgRVI/hqrls29vZrKayvZJxK/ClxgagDadyQZA5MzfwwsaKeLWKrBQVUz3vPZPn5gJ0vjm4hntlT8EvQcjuYaQTjaCbLUqdWa6kLZ9wFfHK/bt62jz/OXZjq964LfhsHp34O4q4cJ/XrPaxl5WkbVOEsC1IiGZFLeQgDovBFssGCFcE4eH33Y3NOgzwjeV3/p/bLqO2f1eezzcD9y2UCJ5FXoUFJ4LMUma5fZVc0v2UCVrnQn+vg+Qm2jZH69ubbFOxEL/PkSvO7QC1UkjLET+CE3TF9wFPIB2Kbq9Bik3efohl+7eEyvN5TaQvHFAEJ7Q//groHncfuU2H+KXlAWy2oemJQr+D5bNsx6oDdmYTNhW7rgb3IDYxqTtDVSbu02HeDdYeQjobJVSIhjtbzrFDhOvEWo7NsXNFjrRmf2GjDjondWUlpMIeB+5MP4LMkaXe4Zbt7OuVuFF1e3KrSX0SuD+MfXXaMeChpCOtXXTbJSmDbFeMonG+TOgAwtbsirOIB73eqft6AOmRCHXidvb/CdcgmMfwtXHMiniHsSt6+nzHQ8AXkw/XtUZxttsIN+TChr3Ygp7ngc+xpd+peiXHbk//LOjW5la8poVi0D4O7USh/j5IeM9NRfB+0J0obR/yB8ABDM8X49vTg0lU3H8Iuw/L92lvjLpLCHcA+EOkP8VwHRm787TBfWBetYmNQAjDJjIHMK0Ui9PbbJx1dxILOn/QdHymrlLzx2msuXMQqstq+0F/BDxnN7OWCWbK54f3CcxNiJsw/B1266pdSbhxIXVjGmmXslB1aejCqYJ4LzV+Wi6iaHqApzHmZE+v0GDzdTcv7oGxf+C5HtTG5fQ9hVa+H7ROGg7GxCp3I9qfEBw/hnRn2lnkKZ5mwJFR7Q8xQ2jIutnlOCeuCVcouk04pksuJ6V6/hTo8Uaf3dL5LxbS6R6ri0iS53D52EFQztBlYK9ya9tbJO7S4ygzdx446PhByrnaVlU+3rixe/DgkwXU5R9rCPaKSh1pZ+rtQhvXnQRD96hk2l6h45deg1+7r3mk9RFcC/0bE2nOYMx9wbF2bHDLeWm/OxTod07tGDyOW+LCxI7ayeNS5xTDpHPXTlHf1KZZb9+N97Yqda79n9k+qVtyAN7aU8t1ilPI1nnPqHMcBiE1Ef9ZIw93EnSkW/YXmnAPQelR4uA6O3agazz4OgGD+zzx7klSTbXoPEjeGbc5VJIBuBfpdHPFadXOgu5yqjbXDq5yFcR6zukxdM8rcJ5QteslTn470z7B2MntMYfEd1KyrOcoHa4WZtq2AjyDil1nO2fOLSB1zlOaTcAbvhFUpbMa2QUcE7EhChPUrW3vBB6rSglsHyewuxTV7Cx+lelknmB6iWqBSHcr4RsNZE5wpWNSR1+pg2J/krPVCSFSBnoG6UhDlROTOsJ2NkU62zZ+4GsbswPLCkYb/R62QDV7a+HOczRWmu6WJTi7UeIUsVUduMgnne1jriOVxfZXDzKvADuCXSQycqpgn6Q5AYOYuqyNL5oqGiIAH9yrNH5vzWnI62eCts43JQB/NYL7hgd6BMw50HtgziGO1gL1CGCQcsRozQX2Bu5RUHZXSZz1CBSBrBSROm9dZcxDq+45AjqH8oPFLngHwx4iAanLHTiqwnbMfd6BGV7ihuMGY1WSccRDohtfmbA7HUSUWlIn6lmjDPEVDGeBp0D7WvCYH+oqJ9ufmyOaw2vEeQJjTLGHSrZbVeUEuIzhEjIbmHLzM7mJ0sYuO6rVFYAnqFHYD2YGnEMSxpzHbs87KdK6DiJE+4wkW0WTe8rksNlT2NffwQB7O9fa/w4A95AqkXey2TEAAAAASUVORK5CYII=" style="width: 83pt; height: 76pt;" alt="image"></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;"><br>&nbsp;</span><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;color:#555555;">Nếu bạn cần - Tmark có. Nếu bạn bõ lỡ thì đối thủ của bạn đang tập trung vào. Khi chúng tôi nói. "Hỗ trợ đẳng cấp thế giới" chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tmark cải thiện từng ngày để đồng hành cùng bạn<br> <em>Tmark "Bên bạn từng bước thành công"</em></span></p>
<p style="margin-top:15.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:15.0pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCALLBZUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD98KKAc0UAFFFFABRRRWZcdgooooGOTpTqanSnVoZhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUA5oAKKG6UikkZIoAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKGGRijIHU0UAVZvv02nzA7s4pgORmgAooooAju1Jt2P8AnrWeDkZrRuf+PZ/w/nWcOlZv4gCiig57UAIzYOMUpPOKjG7+I0ZqXKwEh44pfM2r0qMPg5Y0vmIeKoCUMCKXOelQiVKiuNRt7RPNmmCL6tSvEC3RWS/jLQIxk6nGfbcKdZ+L9BvG8uC/jZj/ALVMDUBbpRnjFMSeKQZRwfxFPLADOfyoAAcUUZooAKKKKAFUjoWpSVxndTaB6kUAG4kdaASOlAFFAC7m9aNx7mkooAXcexpKKKAHEgjOaaDg5oooAD1zRRRQAUAkdKKKAAknrRRRQAUUuxvSjY3pQAlFLtb+7SFZOyfnSsAUE4GaFSQ9Vo8p2OKYEZOTmipfsrdaPsrdqAIqKl+ySUotsDLUAQ0VMbUMuV/nQLbjBFAENFTC3z0Q0vlBOCtTylcpVn64zUDqx5xWgY0bqv6U1oEI6UcpRlyBjwFqpdo+c7a2ZI1ztVKq3iAdVFTKBUdWYsUT+Z93oc1obFkj2uueMURAO/yipGXB6Vw1Tppqxyniz4fWniEb4nMb7uq+tcR4i+Et8UVpLw7YuRXrxH3iRXP+MH8vTZSP7pOKzjVnTskW4RlqzyeHyNMs5IZpdzL8vHeq6Red/pUUnyLkkVJH4UvtWM188vlx5JX5qzrKG/iumsFYmPdj7vWu6PK1c55SfY2vBdg9zqX21ugbjFejW4wgX2FYHhXS1tLZSIeccn1robbO4ZFD3KWxat1IXFW0U4xVeFR1q0nWgByjAxToyehFNp6ZxQZi0AZODRSqp3bu1AD1UKMCg8jFIc5pScc0FR3see/GWQrZrH6vXL6AP9HwK6L40SqEjT1krB0QYt/u1tH4SX8RrwKGO70rpdCBGn9O1c3bdGrptKZU01KctgNW3bAAxWtoRzvNYcM2B1rb8PuCpaoA0HfgjFeX/FaRX1lEKZwK9OfnNcjqdjbX3iDE0atx+VaEyOF0zT3lAZYmODnIXpWhrULNpmCP4a7/AEnQbONmjEC/MuOa5Xxjpq2M00CrgbsqvoKbdyTzm3tB5rK3Y1o29so6GgW4EzAD3qzFHt4C0iorqOihCpj2rofAyBJXesNRz07V0HgzAWTI70pbDvrY2Ls/6Ox9ia3vBIK6Gxx/eNc7qDEWjEH+Guk8I5Xw5k/3TS+yMNMz/aW//aP86XXj/pWMdFpujkm/JNJr7f6acHtU9LgUXfjOKic4GMUrNk9aY5561DdwEJx2rY8EAvdsR9KxXb5ttbvgVczyOB3xQtyZHUk5ooorckKKKKADB27gKeDlKZgelGSBQBJnPSoZTmXFPTOc4NRsd0+BTbuBMvCge1LSKcrS0gCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopGJHQUAIAd2SKdQOlFABRRRQAHkYqMdakpgBz0oAfRRRQAUUUUAFFFFABRSFuduKFJPUUALSEnOBS0EE9KAG7gG2YokbC8U1hhuaPagAooooAKKKKACiiigAooGWOAKKANAY7UUgxng0ua0MwooooAKKKKlgFFFFSX0HJ0p1NQ9qdWhAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFIFVegpaKACjIXiigru60AFFA44oyB1NABRRRQAUUUUAFFGR60hIxQAtBOOtRn1xRQAu5vWlDMe9N7Uq0ARuQWxUbYzxUjrhs0A47VOoEVFSFgw6CmyYVd1JuSAhu3VbVyx9P51nAgKDVy/cm1Ye39RWarnHNJ/EBOrKTjNKdoHWoo2Gc0vmblJoASim+YP8AJpJCcdKloBHkX1/CmibA3U1hIRwtQzRyGNh7VnLmK5SQ3tuUYLJ82D3rifFb+JLu5kV7PzIe21v/AK9dFBGyyYOeDjPrVgoGPzc+xxS1QNHDWXhO3l02SWbw7IZPYkf1qK38OSWISaHQ5tynOc16dY8W20Qjb68U6aGNrcsqrwf7oq+Zlcr3PNdX1T4iaDENRELQ2x6bucVVsPi14ljk/flJAPvDnNeleLtKXW/Bs0II+WMlfqK8T8O+Ete8S6xNZ6fMsXlnnzD156VotUS4u56BonxhW4vVtdTtfJVuN7HvXdWOo299brPbyKykfw14bq3hfxJ4bbbq9g3lr/y2j5H/ANaup+F3i/7Ncx6TdTbo5P8AUkmixJ6eHycYp1ORU2qVNOVVyOKCuVkeD6UZxxVjA9KOOwoDlZXDY5FIPMLZxxVnA7CjA9KA5WQhc/8A6qPKP+RU2B2FBOOrUBysh8o/5FHlH/IqTd/tfpQ0iqM0Bysj8o/5FAgJbJp/m8Zo85aA5WJ5HvR5HvR56Dk0CZX+4aA5WOECdzTVSEvtBJoedFXLdqis7iKWRgrfSgNtycBV42Ubo/7tNkuEiOGl2143+3b+1uf2L/gDN8c18Bf8JGsOqW1l/Zq6h9l3eaWG7f5cnQgcbT1rbD4erisRGjSV5SaS2Wr9TkxuMw2X4WeKxDtCCbbs3ZLyV2e0A56UV+Xo/wCDjHUC58r9kmFfaTxs39LKph/wcR65cDbB+ylZq3+14ydv/bMV9RHgXieWqo/+TQ/+SPh5+K3AlPfFf+SVP/kT9PKOlfmC3/BwZ44mGLb9mbSkP+34mkf+UApg/wCC+nxalf8Ad/s++HkX/a1Sdj/IVvHw94ql/wAuV/4HH/M5KnjFwBT3xL/8An/8ifqCCR0oBI6V+Ycf/BeL4xTfc+Bfhlf97ULg08f8F0vjfMP3PwX8LL/vT3Lf+zit4+GvFlTalH/wOP8AmcdTxt8PYf8AMRL/AMFz/wAj9Oe+aMivzJX/AILcftA3HKfC7wYq/wC0t0SP/I1fTH/BO/8Aba+If7Xs/iyDx14b0TT/AOwY7FrX+x0lBfzjOG3+ZI3TylxjHU9eK5c04D4jybASxmKhFQja9pJvVpbLzZ6GQeLXBfEubU8twNSTqzva8HFaJt6vyR9OjB6Upz36UyN+2fxp+4H5c18afpgDgYFFIeuB/DxVLX/E3h7wtZf2n4l12z0+33BPtF9dJCm49tzEDNGw4xlOXLFXfYvYA5pj4zxXMD41/B5uT8V/Df0/tyD/AOLob40/B0H/AJKv4b/8Hdv/AEes/a0+sl96Oj6njP8An1L/AMBf+R0x68UMcDmuZPxo+ECn5vip4b/8HkH/AMVTX+M/whb/AJqp4d/8HVv/APF0e2o/zL7w+pYz/n1L/wABf+R0Eh5Yiqd8/HXmsV/jP8IR/wA1V8O/+DqD/wCLqje/Gb4RknHxS8O/+DmD/wCLpSrUlG7kvvNI4LG6fupf+Av/ACN62H8QFTMSBmuXtvjD8JQuP+Fo+Hfx1qAf+z0snxm+E2cf8LP8O/8Ag6g/+KrzZ1qUnpJHTHB4z/n3L/wF/wCR0csm2I5auP8AiBerBo0zs2PlP8qsXfxc+FkibI/id4d5H/Qag/8Ai65Pxn43+HeuWZtE+KPhvb7a3B/8XWalHmTvoafU8Xy/w5fc/wDI4/QdX1zVr1dEtW+RpPn+XtXXX+gWtgIII4/nbG7jk1keEdY+Fvhq6+1H4qeHWbdz/wATiD/4qr/iD4lfC4XC34+J/h9m/urrEP8A8VW8sVh3UXLJGcctx8aetKX3P/I6XTI9kKj0q/Ao3ZArj7P4tfC4RLn4k6D2P/IWg/8Ai60Yfi38K/4viZ4f/wDBxB/8XXR7aj/MvvMvqWN/59S/8Bf+R1cSjoKsqAOQa5aH4vfCfr/ws3w//wCDqD/4qpR8YPhOo/5Kf4d/8HMP/wAVR7aj/MhfUcb/AM+pf+Av/I6dACfmFOAxwK5pPjD8JyvHxP8AD3/g4g/+Lp3/AAuH4Sf9FQ8Pf+DiH/4qj2tH+ZE/UMd/z6l/4C/8jo84pyZxzXNn4v8AwkIB/wCFo+H+v/QYh/8AiqcPjH8JcYHxQ8Pf+DiD/wCKo9tR/mQfUcd/z6l/4C/8jpKG4UmubHxi+E2cH4n+Hv8Awcwf/F0P8YPhMF4+KHh7/wAHVv8A/F0e2pfzIpYHHc1/ZS/8Bf8Akct8ZXDSwow/5aGsfRQBCuBxVL4ufFT4Z3Oowi3+I2huAxJK6rEf/ZqztI+Kfw0WFVPxD0Pn/qKQ/wDxVbRrUeX4l95LwWN5v4Uv/AX/AJHaxDklDxXRWxCaenFee23xV+GIyD8RtBH/AHF4P/i63JPi18LUsY0X4laD7/8AE4h4/wDHqr21F/aX3i+pY3/n1L/wF/5HYRXOF5Nb3hl/NtmbFeYp8X/hgVx/wsfQf/BtD/8AFV0/hT4w/CeOy/efFHw8vs2swD/2epdWl3X3oX1PGf8APqX/AIC/8juXO1Ca46bUYrTxJJ5zgLmrUvxm+EvlHHxS8Otx0/tqD/4quA8RfFT4XXGrSTL8SdB5PbWIf/iqI16P8y+8Hgcd/wA+pf8AgL/yPVrbVbFGWT7Wvb+IVh+PJLW+b7RavuymGxXnsHxZ+Gqrh/iZof8A4OIf/i6un4rfC77IVPxK0HHvq8H/AMXVe1p9ZL7yPqeN/wCfUv8AwF/5FSaJ47lgBxTlU9hWLffFD4ZedvHxF0M/N/0FYf8A4qhfin8MzyPiHofsBqsP/wAVR7Wl/MvvQ/qeO/59S/8AAX/kdAg45FdB4RUCCRiOdxrnreeO4gS6hkWSORQ8ckbBldT0II6iui8KHNozkd6p/CY8vQvam2LNlY11OhZj8NKw4+SuR1Z82wBHVq6/TMJ4XQ/9M6PsgRaDl7xi1Ra64N8wB7VL4cO+Zz/dqrqzb71mPrUOXugVWYY4NNdzjrQetRsxL4qBoM5+ZvSui8CL8sj46txXOEjHWun8CKPsxbP8VVFXYpR0OiooorYzCiiigAooooAF+XpTVHz7mHNOoIzQA9OFpaRTkUpOOaACigNnpRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANbCncWp1NcBvlJoZtq8UADkE4FNPBwacqgnfRIvO6gBtHGOtFGaAD8KKKKACiiigAooPPFHegABxyKKFwSQTRQBdQgHmlH3yfyptPQYFaGYqnIzRTVIxjNOoAKKKKACiiiptqV0HJ1p1NTrTqokKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKRl3EHPSlooAKTcKWgkDrQAA57UUm5fWlPIxQBGetFOCetGxqAG0UU5OtADdr5xinMu0ZzTqCQBkmgCF+tNolbHNRmYdAn40ASc96ZOVWIljio3llRshqzNanuDEdrtnd+dG4Emq6nY29lLLLcKFRfm/MVgxeMNDYcXa1k+Nrq6tfDl0Zdy/KpG7v8wrgotYI5cH/vqs/MD1f/hKdPK/JKrfSqtz4wihJKI2K5Lw7pGra0PMhLrH/e9a3T4IeRebmT0apdx8rY64+KMVufmtGIHoaYvxdtZm2La/nQfhvbzNiVmYfjz+tPHw20xDl4/zNSpc2iL9m7FmLx7prqHlkRd3vViPxnocsR33S/nVQeBdFiUbgo/GnL4W0GPgmOq94FGZLaanY3S+ZDMOTWjZIkp3kVnw2uh2XyrcRL/wKpra/sV+WyvlO3naG60uXmeoWsdRpdistluZFqvqNsiWzhBjim6P4ntVsPI8zbIM/Ltq1aRDUVkA7rV2uJNop6ZtmsZLVj1BHzd68r8OTyeF/ibNZPlUkkKNXqWlh4J5bdzj5mH868q+J4OlePFvIz/y0R/1ojsxyvuerXdla39t5NxErqyHduX614x4x0yLw14tktrI7V4ljx/CfavZtIuftenxzgn5lz1rzf416LPBqdvrUafK3yyY7k8012I13O88FaydZ0C3us5Pl4b64xithB3rh/gvePNoz25OfLkYf1ruEPy0SHqOoopHBK5pBIWhjgZpiEA80M2aAVxd7U0knrSM2Ohpu5vWgoVnIOKAxptNTI4IoAhXVFa6a2KkMKmefC7UPzdar3VmzP58Qw/r61D593FkG3Hu1AGbqFxqr3O37Rtj/nWjpmqx20HlS3Cs3TJIrMvLrKuX+9njFYCWstpNJctOx8xsR/N0rOU3Fj5X3OyubhbhiRNx7GlsXNs+6Fs8c1R0S3V7RfOdm+X5jnrWlp2mGa4Zldto7VUZXFy+YTy+c+6U18gf8F0Ltn/4J/ahAOieKNMYH/to1fVPibTtTt7si3v2T14rxf8Ab6/ZN8f/ALXn7K2pfBjwH4j0u11a81Cxube61qSRLdPKnVm3GNHbO3djC9a9bI8RTwucUKs3ZRkm32VzweJ8HWxnDuKoUVzSlTkku7a0R+Ctm+45ByQMnjPSvqXw/wD8Ekf2+db0y31jTvgtbtbXcKzW8jeJNPXfGwDKcGfIyCODXf3v/BAP9rTRJFgvfil8PWMysP3WoX3H52gFfrP4E8N3GgeENJ0K+mjkns9NggmkhJ2s6RqpIyAcZHGRX6lxBx9TwKpf2bOE22+a6btpo+m/qfgvCPhPWzWpW/tunUpKKXK04q+91qpbaH4afH39hr9pv9lnw5YeLvjX8P49L0/UL37JBcw6pb3KibYXCHyZGwSqsRnH3TXmtvKQNxPFfud+3T8CLD9oL9nnxB8L5ggurq187SJpP+WF7GN8LZ7DeNpIwdrtg9QfwvmtrzSr6bR9TtpLe5tpmhureZcNFIpwykcYIYEEHGDX1HBHFVXiPCydayqQeqV0rPZ/mj4XxO4Fp8H5jSWGcpUakbpy1d18S0SWm602Z7D+zZ+yH8dv2pzqcnwZ8LQ30eimIajNcX8dusZl37ADIRuJCMcDJAx6jPsmn/8ABIT9t1grSeCtHjVujN4hgP8AImvuH/glH8EJ/g7+x34fn1S3ePUPFUj67qCyLgjzwohHPOPISJuejM1fTQJUY9q+PzjxOzjCZrVo4NQ9nFtK6bbto3dNdb/I/ReG/A3h7MuH8PicxnVVapFSkoySS5tUtYt3Sav5n4G+L/CeufDjxpq3gDxPEsepaJqU1jfxxSBlWaJyjgN3GQea+7v+CHFwj6p8SolPzfZdJY/993lanxf/AOCNPiH4qfGLxR8Uk+Ptjp8fiLxBeanHa/8ACOvK0ImmaTYW89ckBsZwOnSvZv2EP2Drz9jG98S3138UI/ETeIIrVNq6SbUQeSZeeZX3Z832+6Ote5xZxtkOccIVMLCtetNQukpbpxb3VtNep8pwB4X8VcO+I1DHVcM44anOp7zlFvlcZKL0k3d3XTqfRy9KAcc0i570tfgp/XA/llzWF8Qfhn4G+Kmhf8Ix8QPDkGqaf56zfZbjdt8xQdrfKQcjcfzrcjrnviz8UfDXwZ8Aah8R/FsV1JYad5fnR2MHmzNvlWNQqZGTlwevTJq6eHniqiowjzOTslvdvS3zB4r6kvrHNy8mvMna1tb3Wuhxv/DEn7LB6/BfSv8AvuX/AOLpR+xL+yuowPgtpX/fcv8A8XXA6j/wVJ/Z00aVbbWvDnjKzmkUNHDeaAI2dc43DdIMgEH8RgZNdl8JP20Phn8aPGrfD/w14V8U2eoLZyXLf2xo32aNY0xk5ZuvzDH9K9HEcF5phKHtq2BcYWvdwSVlo36I56PiLTxFb2VLM5OV7W9pK93rbfcsN+xH+yrt3D4L6T/31L/8XTW/Yl/ZX/6Ixpf/AH3L/wDF15/+xt+2R8Rv2ofif4l0K78M6Va+GtFiZre8tI5PPcvNtttxZiv+qSTdgDJ6bQMH6O3NIN+3+HJxXJm3DryPGPC4qlGM0k2kk7cyTWqW9tzsyfjPMM7waxWGxdVwbaTcpK/K7PS+19jymX9iz9lZBn/hTOl5/wCukv8A8XWfe/sY/su7/k+Del4/3pf/AIuu2+NHxj8FfBDwNd+P/Hd60Npa/LFBFhprqUj5YolyNzseg47kkAE14rq/x48YftafC3UPC/7NekXmi6tNqR0/xBd688dvNoUGwlpCiuXZ3yUTaDghzlSA1GB4XqY6isT7KMKPMouo0lGPdvq7eXWy3aJxvHGOwNZ0PrdSVblclTU5uUvJa6X8+mu12dsn7GP7L23/AJI3pZ/3ml/+Lpw/Ys/ZaVst8GdL6f3pf/i6v/BL4cWvwA+FWl/DG28Q3mqLp6SFry+Ylmd5GkYAH7q7mOF7A456nqLbXPtPy78nsorx8RlmBo4mcaTU4Ju0uXluujtra61tc9TD8TcQVMPCdWtUhJpc0faSfK+qvdXs9LnAXP7Gn7MCyHZ8G9L4H96X/wCLqmn7In7MYYxv8HdJH1kl/wDi69N1GXVYLf7QLZ8dsLXhn7W/7UF9+zrH4ditvBUuqX3iCaQRq8rRxose0lcqrbnYsNq49SavL+G8RnWOjhMJSUpyvZaW03u7abMjMONcVlOClisXjKkYK13zyb1dlZX11OiuP2PP2ZdxK/BzTQv+/L/8XXNeK/2Sv2bYJI4rb4Taau7/AGpf/i69h0fxBrOqaLBcv4buY5ri3SR4pU+aJiM7D7jp659Og8V+M/7Qr+E/i1ofwq8O+CbnxBrl9Ir6la2dxsOn25OBK/ykZxlvmKgAckblqsDwzVx2NdKhSi3FSk9rJRWt3tZBi+NsdgsIqtfGVUm4pe9O7ctkle9/+HNCx/ZB/ZrdFWT4S6b6fel/+LrQi/Y+/Zlfh/hDpvH+3L/8VW94u8ZweCPBWq+MLqzmuY9I02e7khh+9IscbPgdhnGMngZyfQ8r+yr+0PqP7Q3gm68Yan4PbSGtdQa2h23BkjnGxWLKzKp43bTx179QOinw/Uq5bUx8KcfZQajJ6J3drWW7+RlU4xx1PMaeAljKvtZpyS5p2st7u9l8zWg/Y4/ZgJyPg9pn/fUv/wAXVgfsbfsyAcfB7TfxeX/4uu6glY1m/EX4q+AfhF4a/wCEr+I3iOHS9P8AtCQefNFI4aR84XbGrMeh6DgDmuXD5bTxFaNKlSUpPRJRu2+yXc6q3EmbYem6lXGTjFatupJJLu9djlv+GNf2Y2fafg/pf/fUv/xdP/4Y1/ZhX73wf0z8Hl/+LrybwH/wUCtfiH+0sPhhavpsfhS81A22k6otpcfartiu2IKufkLSEYLKAFPIGCx96+MHxh8GfBLwXP408bXsixKwhtbO3UNPeTHO2GJcjc7Y45wO5ABI9rM+DcyynGUcLXw6VSrFSjFK7d+m2jXXt1PDy3xGlmuEq4qhj6ns6btKTnJJW3a953X5nLWv7JP7J9/PcWdl8MNFmmtXC3McNw7tESMgMA/yn2NWov2NP2YAuP8AhTml5/3pf/i68r/Z/wBA0Lx78WLv9pP9mzU5tH+3azLa/ELwf4mZoyxkcySTIU3lZdx8xV6FgyhkAIr6gjBZdwHAOBjuPX2+nbpWee8P4HJ8YqKSbsuZOKUoy6xa1T7qSbTRvkfGXEOb4V1niJpXdnGrKUZR6SWqafdNJpnmq/sa/sx7ufg7pf8A33L/APF0P+xl+zF1/wCFP6Z0/vS//F16Yrgc0sjDZXi/U8K/+Xa+49n+3s7/AOgqp/4HL/M+Zvif+yl+zpY6vFDa/CrTlXcflDSf/F1X0v8AZP8A2dnhUn4U6b6/ek/+LqP9s79oa4+Dfi3R9M0/wlJqt1qbOVj84oNgYAhcAlnJPTB9TnOK9G0hy8EbFGXcPusACPY162I4flhcvoYutRjyVeblfuu6i7NtK7XzPLw/GWPxWOrYWni6nPS5eZc095K6Sd9fkcfB+yV+zkOD8J9N/wC+pf8A4ute8/ZG/ZuS2h/4tRp2S396T/4uuvtm3PwPStbVVJghj+tef9Twf/PuP3I9H+3s8/6Cqn/gcv8AM80/4ZH/AGcFGV+FGn/99Sf/ABddT4Z/Y2/Zkm05ZZvhDprNxyzS/wDxdbYO0gVz37T/AO0RqP7M3wNh8eaLpdrfahc6pDaWlre7/LbfuZ87WUghEfBzwcda7MvyOOaY6ng8NSi6k3aKslr620XdnFmPFuZZVgamMxGLqKFNOTfPJ6Lyv+BrTfsZfsveS3/FnNM/7+S//F1x+qfsg/s3/b5FT4TacF3Y+/Lx/wCPV6Z8BPHfij4lfBbQfiH4w062tNQ1jTxdSW9mriONHLGMDczH/V7Mknk+nAqHUZWN9IP9qssVleHwuInQqU480G4vRPVOztbfXbyNsPxNm+Mw8K0MVUtJKS9+WzV110PLT+yP+zkGYf8ACqNP/F5P/iqsp+yB+zd9lO74T6f/AN/Jf/iq788s3NWo5MwHisPqOD/59R/8BX+Rf9vZ5/0FVP8AwOX+Z47qn7JP7OcUu0fCnTSPTdJ/8VUKfslfs54wPhTpy+jK8uR/49XqGqANIWP97NV04HAp/UcJ/wA+l/4Cv8g/t7O/+gqp/wCDJf5lfTNLtNH0+LS9PiWO3t4Vit4UHEcaqAq/QAY+ldP4cGNMJrAfiNmroPDvyacN1byVonBzOUryd3uSaoT5ar6tXZIfL8Nqg/554ritUO4wj/poK7O8O3QYwf7lZ68omM8MnmT6VR1Jybp+P4sVd8OKfKkes++bNy3H8VSIg3YODTCSeTTpOmabQBGxwc+9dd4GQDT81yMpbGDXZeCFK6Sh9sfqaun8RT2NqignHNFamUtwooooEFFFFACp96gLn+NaQHb83pSxsAKAFjHGc06kDZ6UtABRRRQAUUUUAFFFFABRRQSB1oAKKAQwyKKACiiigAooooAKKMgdTRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFIzKv3jQApIHWjPGRTSQTginAY4FAEbklsL1pyqc5NH3DubpQ2HG1TzQAu5fWmOx3AUYI6iigBUJziib7tJRQAUUUUAFFFFABTV6mnUgBBJoAWiiigC5ShiDyaSitDMUtzxT6jpytx8xpPYB1FFFJPoPoFFFFUIcnWnUxPvU+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACgnHJopr5I4FADqCMjpRRQAzY3pQhwaec9qbsNADsgdTSOARg0gRs8mlY0AQTegFQlHBztqYk78UHnrQBA0bsM4rP1RPKXfIv3WzWvgVm+JADaSH2oA5X4p39ingy+nYq2IRtyB13CvG/Cc0viHWYdPIwJG+b6d67j4lzzyeC9QWRuPLGP8AvoVxPweUN4tQkdIzip5QPeNI0y003Ss7FVY1HH0rzXxv8ar2HVJLLw+iGOJivmHvXoHia5ltvCd1LExB8lv5V88ORJKzNn5m71JUbnTyfF7xjKMC4jX/AIDVWX4meMpeTqjD2GP8KwygUgChACeaNijUl8ceLZ+Tq8o/Kq8niLxDMMSatcN/wPFVQcD/AOtRuz/+qgViY6lqT8PeSt/20qXTtX1HTb1bqG7k3KwyPMPNVB1px5YEUD06HsGi6o08Vtcg7TNGM16hodmLezjdSdzKM14vobzTQ6fBD/dU169pepuunRtK2SqfmacSZFKY+XrMykf8teleWfG6IR69FcFW+aP+96GvSI7ppryS5dvvSdfSvN/jjcrLfwFW3cVEd2VL4D0TwRM1x4atZR3iXNZXxegWXwrJkLlec/jV/wCHRI8KWZJ/5ZCsj4z6pDa6B9iz+8kYKPfkVSM7uxQ+BbObO6P+3/QV6Mh5rhfgjYtD4fa5dP8AWSEg+v8Anmu5QgHmqkWth9H4UAg9KKkbXujDGAM0lOZgRwaY5AHBoJVxHNNoJJ60UFCNntTcsTjNK+duTTR0zQANjbjHNDuBEQR2pCwBpksg2nBoAxdUjQwsxBrk5pZpNR2NIdqt8o9K6zU2zE3P8VciSP7TP+8P51jL4jQ7TRnAtFUj+GtrQCWkwV7GsHSXzbrg84re8PZ3sTRH4hS2M3xiQblto5zV7w8wNquP71Z/jAn7ScetXPDZH2NSxrT7QvslLxruOqWu5j8uf51LaZJVd34/hUfjLB1O3Zh2P86ktc5XBrGX8Rlr+HY8ptvjDb+OfiF8Q/hhIy/bPBOt2cLIucm1ubCC4ic+5dp15x/q+DX51/tp/scLP+3Z4bTStOY+H/iRfLd3/wBliVPJaJt2oEc4LeUGn7ZMhwBgCvYb34zyfDT/AILb+OPh5eXki6f440LTrJo9+EF3HptvNA7A9ThZYx3zPx3z9I+NtDsdYe0nutLimnsJGezlkTLQMy7WKntlSQfUcV9xh8biuE8xjXobVqSdl/ej+k1ddkfmWKy3A+IOV1MNinaWHxEk31ShPb/t6m7eTJvjN+174V+EPwml1DSoDauJLPTdJi8kKscksscCY9Qqktj0TjpXqFp8dPBF2AW1FU/3u1fm1/wUo+JMeleK/h/8Jra6CtNq0WrahHH1CCURQH8SZ+P9kV9cw+HftC4ZssPvdeK83H5f9WyrDYmfxVeaXyTSX6teTPeynNvr3EGNwdN+7h1Tjbzacn+DS+R9Dad4/wDC2pELbavE2e28VrW93bXSeZbzKy+xr5sh8IGJvtKakYjn+FunvXS+FfiNb+BNy3epSXC4xtZ68N26H0ylI9y37FyWx3qnfeKND08Yu9RjXnH3q8R1z4y+OvGU5t/DOnyLF2YL2+tZ8fgL4n663m3bY3f89HJNFtCuZ9j21vil4LhOJtWj/wC+q19M1fTtcs1vrFvMiblT6/SvFfC/wY1q6ulj8SXS+Txu2da9k0e0stI0+OwtGVEjXAGccVI7Nx1Pg39rH7Z8av8Agpb4b+GkFkZ7bSbrSbSWDtJCGF5OxH/XORs+ye1fZn7Q/i6f4d/ATxb4xslSK403w7dSWrFgMTeURH+G8r+P1r4w/Y2E/wAYv+CkPin4ofaWmt9LuNVv4pic7o3Y20I/COUD/gNe7/8ABUjxlL4c/ZRvtJgnKvrmrWdjtXqVDmcj/wAg4Prnmv2DiDA+24iybIukKdJSW2s5Xl87b9bWPyDIMUqHD+cZ31qTqOL8oRtH5X26Hzz+wT4v+M3ww+A/jbxz8GfhH/b91JeK9/falfJb29vDbxFsKpIaaQGSTKKQFyozk4H0l+xp+2XL+0z4E8Qa/wCMPDVvol54daM6hJazMLYwujsJRv8AmTAR92ScYBzg1ynwytbT4F/8Evpta4W6uPCN3dqy8Fp71mEZOPRZo19gK8Q+Deg+IfB3/BMb4ieM9DgmS68QaxHCzQ53GyElvDJn0UhplPtn1ruzbB5XxV9fxE6cY1HioUadRN3u2oyvrayirqyVrnDlOMzPhf6jQhUlKmsLOtUp2VtuaNtL3bdnr0uewaR8ate/az+L1x4k+Bvwr0K8sfBatDZ+LPG91dNbmRm4a3tIiFWVgmfM5fYFJ2EqlaH7J3xt8HfFj40eLLbxJ8NbPw38RLGNrfXDpt9JJa6hDBN5ZbbnbvjcqA5BYq4w2CVHC/8ABPD4MeFviF8D21LS/jh4y0bUP7WnOraX4e8QJbpG3yrG5Tyy3zRhPmJIOMcYAr2r4JfshfBj4R/EXVvih8P/ABZq+ratcLNZapcajqsVxteR0mk3bIxiQsEJyc/MM9Qa8LiSXD+V/XssXOnTShTsp3TTTlzybUZRm7tJKy0tbc9zhtcQZn9SzF8klOTnVu4NWaajyRUeaMoKybbbet7pnqGtpaXFqyPFhtp+YGvl/wCJP7Tvivwj8ebH4DfDHR7XVfEF9cQpI19M0dvabxv+fb8xwnztjGF55r6a1WBgrc/w+vWvinxifDuh/wDBQf8A4SnwB4+0KDVrW387W7fxhd/Y9Pik+zrbtFHONxaQo4IXZxtOWP3a+b4Ly/AZhjK7xVPmUKU5xWvLzr4eZrVJ3+enQ+m40zDHZdhcP9WnyOdWMJO65uV/Fy30vb/M9K1/9rr9pPSf2lv+GVrzS/Af9oTKv2fVo7C9aNma3+0KNv2jKfLle/O09Dx0PxW/a+1Lw5+1HoP7NOhfDjT9anlksTcalNOQ1jLNlpWVCp4SDDj5gcnnIzm38DP2S7ey+L+rftUfFP4kaZ4l8SXspezt9D/48tO3p5eVYuzORGAi52gL13Egjx79nYXnxk/4KgeL/iBOoMfh3+0GjKfxLCi6fF+JQ7q+vpYPhvGSr1IU4uOGwrc2lKKlXdkrXs7X2Wzs9LM+QqY7iLB0aFKdWXNicSlBScZNUFrrurtLV7676Htv7Rn7XumfBbxdpfwj8D+GT4l8aa40Qs9HFx5MVqrkqhlfHAbsBzhckqCCfJfij8bvEn7NHjGOL44fDbw/s8aW0k95rfgeSSO8WRNisX87HmFQ0YUhlxuOOmK534BW114t/wCCqXibU/GiGO60u81KSzhm6ny18iDb/wBsGUj1GD2Bqn+35dTfH79qrw78DPAMf2qbS7do7ySHkQSSsrzFsDgJGqEk4x93BPFdmWcO5Pg80w2WVYc1N4f21epeS3TlHlaaUYxdktNet7HJmHEGb43K8RmVKbjUVf2NCnZPZpS5k023JX66dLdep0b4geN/2Yv2ctQ+KHxUW/1vU9X8QA6To3iLVC08Vq4VUjlI3CN/LR3KgAZPI5IHtfwR8ead4/8AgtoHjG48NW+jTalaNMun2bHZCpkby8cDOUAYnA5PAwBXzX/wUv1yS20Twl4Jt4ifOup7gRjJI8pViQH6mVh6/KfSvo7wF4eh8LeEdJ8LQR4XTdOt7bHp5cYX+lfKcSU8LLhfD5jKmlWxVWctLpKELRSUb2tdX2vrufVcO1MVDiavl8ajdHDUoR1s25z95u9r3s7b/I2fGPxE8O/DPwTqHjzxddeVp+m25kmYcs3YKoyMsWIA6DJ5wMmvEPBv7W/7QHxM0HVPi9oPwR0j/hBdJkkmmF1fML2WGJcyGEthHZVDNyoGcoGzWX/wUqv9Us/glpNlAZEt7rxFH9obcQG2RTMqn15+b2257Vc1Dx14M+D/APwT5s7TRJrdm1bwitrp9vDP8091eR4mcc5yrSySEeiketdeQ5FgqXDuGxjoKtWxNdU43vaEFpJ6Ne83qn0T26nLnueYypn+JwirujRw1D2krWvOTu0veT91LS3V9ehyP/BNc6TeeNviH8afFHkwx29ujzXlyoCQrJI9xKST6CKPJ6D27994V+K/iT9qX4o3Xjj4G/C7w/JaeFY3tLHxL41urplaRyMC3t4yFjkwqsZMbwuzdjcFryHwXo/iDwl/wTY8R6zpcTxv4g8Q77ho/vfYxNFCzH0G+Ir6Yc+teyfsX+I/C3wf/YmHxB1W/hit42vtQ1Daw/1qzNGE/wB8+UiAdSSB1r6niqhReIxmbUo+0q+2jhaUbu0UoJSbSavfWKXnsz5jhitW+r4PKasuSn7KWJqy0Tk3JtWbTtbRt76bo1P2PPjd4J+Lnj/xXe6l8P4PDfjqBI4fES2V5I1vfpFIUEgUnbuVsqxILcr8xBIH0K00W0srrtHLc18G/sEeG/Ftzr/iH4z6osix6y8kNvNtwLhmlDzMP9kOqrkd9w7V9Z/DzU9ZutcaKS4Yqq8xtnn/AD9a/O+PsHg8BxNVo4V+7FRVr3UXyq8U272WyV9Nuh9/wJjcZjuGqVbExs5OTTty3XM7SaS3e7dtd+pxfxV/a91XRvjvp/7NXwi8H2ureI7qSOO8vNTuWjtbLMfmHKpl3Ii+ckEYwAMkmubH7UP7Rh/abm/ZZuLLwSupLDvg1RbG8MUh+yi5C48/cvyZHQ8j8Rwevf8ACK+H/wDgoLqXjL4V/ELw8uqWdvLJq9t4wuTZ2MdwYhBJDFcAFnk+YMFEY27WBJ6D1z4C/ssWeg/FLV/2ivH3j6z8UeKNVkllt5NMX/RbEyghhHkszYQ+WpOMJng5zX0uIwPC+R5XGdWinfDRceaMnUdeb0bvZRjFbdGu58zRx3E2dZs4UqzVsS4y5ZR5FRitUuspN2TW68jgfjV+0DczftU2vwR0nwfa30kMtujX0sxzExj8xyq4PRCD1znrXU+MPFXxUs7k+Hvhh8O7a+kt7cSzatq2ofZ7WPlsIAMvI2Bk4wANuT2rwr4VXz/Ev9tjxd49Us0NldXzwzD+6JBbxn6+WD+VdT8H/jr4w/aD8b666+KV8OeE9Bt/MP2QJ9qmUnCM8kgYouEYttC8soyCMnXNOGKWFrUlh6MZRoUKUqvM5te0n2jF3ba6Rsur2DKuJ6uJo1JYitKLxFepGlyKCfs6f96Ssku8r9lubfwE/av8ZeMfi/N8E/iX4GttO1aGSaMTWMjbFkiBZkYMW42qSGDenYk19I6gkjiED0NfGH7BVhb+Mv2h/F3xDgSea3jjme1e8laSSM3E+5cu5LFgiMuTycmvtx4lMioBxtr5/wARMvy/Ks/WHwlNQtTg5pXtztXk1dtpaqyv3PoeAMfj80yF4jF1HO9Sai3a/KnZXaSTtZvbseB/Hn9qvUPAPjux+DHws8HR+IPFl5JGkkU7ssNszjcqnBGWxljllCqMkgA48d/bt+I/xi8VWXhf4L/EzwRp+m6xHMdQVdGvGmtbxZF8qLZv+ZXVvPVlOQOME54ufsjCPxd+3p4w13xVAi3kB1Wa2D/eim+1LHsHusbOoHoD6Vf+L2s6d8f/APgov4R8I+Frm3ms/DtxZ20skbFllFq73lxg9+NyZ6ZWv0XJ8ry7h3PqNKnh0/YYd151Xe/O43Vnfl5VdJKzbet9GfnOcZpmHEGR1a1Su4qviFQhSVrcilrzK1+Z2bbulbS2p638cP2nvFX7NnjHwP8As3fDzwPpupzX+iWdssl5LIpR2cW0WNhHHyE4/UU79rn9pa8/Z00bTtS0/QbPUb7U9QaNba6lZV8pEJdgV7hjGPTk+1eQ/FXxJp3ij/gqHYw+LtWjs9P0PUrWC1uJnCrG0VoJo1JPGGuG4/3/AExjH/bc8VaH8Z/2hPCfww8MX0F5HaXC21xNaSiRY7i4nRXjJHGVWNc9wzEV5uE4VyuvmmVwrULxlRlXrS1tO6lJJu+m3Sx6uK4ozKjluZuhXtKNaNCjHS8LcsW0ra/O5718WPjdrvww/Z2tfjHeaNZyaq1jYySaa8jLCZZzGHj/AL3yhmPXPy9+a4eL9q/4/a58BpPjR4V+EGjw2Vt5kt5NqN8/MQlKZhiBDOigDc7MuTuwpAJOT/wUs8RJZfDXw74RaTa15qzzrEp4CxR7cHHbMqn6itj9oNl+EH7BsfhG2KwTSaTYWGDwGdmUzHHviQn6152T5XlP9k4CrPDRnVxWJklzNpKknZqya87fJ6noZtmubPNMdShiZQp4XDpy5Uruq1e92n5XS80rG/8ADX9pvTfHfwBvvjX4u0pdPj0mWaHUIrViyPIoUqI88ndvRQCep69xxFt+1H8X/Enwh1r45eGfB2g2Oh6Xcqtrb6nJPLcXY3qhYMjIoUF/TBZSB2Jq+C/B/hPQv+Ces9t4/wBVm0201aOW7kuII98gka5HkgISN5bZGNuQSD1HJrB+GvgXxT8T/wBnvTPg5Z/FrwbZaLLcNd3U0V8ZtR8ppjMsTwAhUcOfmw55XHrXbDI+GcPWxVZ0l7OGK9neSk4xpR+JQtfmk2mtXdXVjinnnEmIp4Wh7V888Nz2g4qTqy+BzvpGKTT0VnZ3R7J+zT8U/HHxo8DHx54mTR4LaeRo4bbT4JkkhlRiHV97sCuApXHPzc17Roi/8S1QVrg/hx8O/Dvwp8Caf4E8LROtnYxkLJIwZ5WJLM7EDBJJPTj0wOB32kYXTUz3r8rzyvgsTmlarg4clJy91WtaPS69D9SyWhjcPldGnjJ89XlXO73962tn6jL/ACbmBB/fFdnqxMejxgnHyj+lcXcndqlvH/tiuw8QkfYI1X+7/hXkbrU9Mk8PMq2UhP8AnpWTcuDM3NaehADSpGIrGlJ3saUikgJJ6013GeDSbmHU1Gz8/wD1qkIhK+ehrufBq40ePj+GuBkYeteheFlCaRHgf8s/1q6fxCm7Gk3K4FFBIzjNGc1qZBRRRQAUUUUAFGcUUYzQA5ARyadTQ4AwaUbt3NAC0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUE45oobOOKAGghm6U6moMc4p1ABRSDOTmloAKKMj1ozQAUUUUAFAORkUUAY4FACM2DjFLTAZN+D0+lPOccUAIAc80tNDjO005jgUANZgThetIpO7NIM5JNAJD0APcjHIplOLK3XNNb73y9KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAuUUUVoZigAjk0gPrRjjOaAc0AOR1PAp1R04uBUyXUB1FFFSV0HJ96nUxPvU+tESFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAJn0WlBPcUUUAFFJu9jSg57UAIxwKZmpKaygfMKAGuqkZzUeakZlEWc1FE6kEg9aAFzWb4iX/Qm/wB2tHhQSWrO16ZZLGTZ0C5zQB5N8SmP/CGahn+4P/QxXGfBn5/F2D2jrsfiZk+DNQAPVMf+PiuS+ByeZ4rPtHzQD2PZvGjCPwddYP8AyyP8q+f16V754+wngq6b/pia8Fjibp6GszQbQkLA1YEaxctSSTjvQTzEXlkdaFQM23NOecMcE1DMxA3x07BzMc4KnFN80R9XqOa+QLnNRxz2ztuklP8Au0hJnqXhKd/9BmH/ADxwPyr0jSYLqWzEklwen3a8/wDCNmXtrEqV2rF6+1ekWk4jtViRl4X1qYlz+FFAx+RHIu7PzV5h8X2IvIznon9a9Ie6z53mOv3v71ecfFgxy3f2jcpXbz81FNR7hL4TrfDfxB8O6F4Lt3nv0MiwgCNeu70rh9b1nV/iF4ijjUEeY22KNedq+tYuj2o1WZNM0KyaSZv4uw9/SvWvh38OYPC6fb9QZZLxxy237vsKozOk8MaNFoWjQadEP9Wgzj1xWhTVcAAUu5fWg0Wg5WIpWcfw0zcvrSGUAZIoAcSewpjHJqKXUIo+qmq8muWsR+ZW/KgC5RVW11q1u5vIjX5vpV5CAvIoAjK7xio9rAc1eiCbeafgAfcH/fNGpPMZRD5yU/Go5g+GIFbBCkYKL+VRyLGP+WdAcxyt8CYWytcnJGBqO7/ar02a3tJRtaAc+1UL3wnpV1mU26qf73pWco6mnMY2m3GyFa6Xw0+7LfWuNnK2F01qkm4KcA11PgyXziSW6Lmph8QPYqeM323PHrV7w22LNOKo+NMm6wDV3w2+bIDFafaD7JT8X5fUrdf9k1Na4G3JqDxZIDq9uoP+c1+C/wC1l+2P+1h4V/aw+J3hfQv2mfH1lY6f8QNZtbGzs/Ft3HDbwx3sqJGiLJhVVQFAAwAMV7eQ8P18+xU4U5qPKk9b9dOh8rxVxbhuE8LTq1qUpqba91rS2vU9K/4K1+L9X+HP/BULXfH2gSmO+0eTQ9Qs5F7Sw2dsyH81r9Frb4i6Z4s8HaP4+0Bh9h1/S4L61Jx8scsauv4gHn3zX4Z+KPiN42+JHiCbxX8Q/F+qa7q06oJ9S1e+kuJ5AqhUDSSEswUAAAnAwK++P2Nv2qbTRf8Agnzrkup3caX/AMOWuobQTSbjIs4MtruyeAZpGiA6YUY54r9D4qyCp/Y+D5NZU3Gm2uqkrL5X/M/IfD/i2hHibMZVXy06/PVSfRxfN/6TzX9EeE/tXfFiT4pftgapriXnnWun6xb6bYdMLHbybDjHYyCRh/vV+lieMNWtJmCSAj/aavxii1Ce7um1CSdmmZizTbju3E5Jz9ea7O1+NHxdmRhP8WPEr/Ifva9P/wDF+lfQZ3wXLOcLhaNGoqfso8uqvfbbVdj4/hfxOp8N47HYnEUHVliJqekkravun3+Vj9b/AO2dV1H9zDOxLdl4ru/hv8GpNYVda8Ub9rcpDu6fWvNf2LJdO1z4deEr/wATag01xJ4bsZGkuJCzSsbdCzEnqSepNfVFrHDHAqwABMfLtr8LxVOWHxE6N78rav6Ox/VeBxCxmDp4hK3PFSt2ukyrpmgaTpMCxWVnGqqP7lXkjUJkCg8jFKrbRjFc51i52njvTbiHz7doJd2xlwdrEH8x0NOZd2GzXBa9ZftETa/df8IvrvheOxaYm1W7gn8xU7bioxn6VFSpKmrpN+h1YejHEycZTjHT7TsmO+Dv7NfwX+AeoXmqfCnwi2mT6hCkV1I2oXE+9FOQP3sjY59MZq78Zfgn8MPj1p1no/xW8NNqltYzme1jXUJ7cJIVKknynXdwSOcgZOMGsWSw/amU7G8T+Dv+/E/+FJ/ZX7U2Mp4m8H/hDcf0WuiWfZrLHLGSnU9qtpXlzK2mkr3/ABM1wvlMcH9UTo+yf2NOV31d1y2evkdL4p+F3w48afDJPg14l8M+b4cSzgtksIbuWLbDCUMa70YPgFF7845zU3gb4efDT4ceAIfhX4U8NRw6BDHNGNNuJGnRkmZmlVvNLFwxdshieDj0rjZNO/akHzDxN4P/ABtp/wDCoZdO/agK5bxN4P8A/Aef/CsJZvjpUfYuVTk5ua2tub+azb1897djaPDeXxre2U6PNy8l+vL/AC3UVp5bGbL/AME+/wBj6bWW1hPhyyBm3Gzj1e5W3HsEEgCr/sjC44xivWvCHg/wp4E0GLwx4J0K003T4GZobSzhEcasc5bA7nJyTyc15XNYftPg5PiXwjx/dhn/APiapTP+1JbS4TxT4V/8B5/8K1xufZtmUIxxVSrNLZSba/FmWD4VyjL5OWFdCm3u46P71E9N+IviRvBPgvWvGlzp8lxHo+k3N89vH96URRNJtHuduPxz2xXzb8FP2Yvgt+1l4L/4aC+LukRyaj4ovp57ix0e7eCG02OYwhVSSz7UDMzHJLHgcGvQpNY/ahCNBc6/4PmjZSskclpOQ6+hGOfxzXn+l/s6a0+rXUWneFfCFmuozb7yx0641G3tZz0w9vHIsRX/AGdmME+uD7ORcQ0cpwVWMHVpVpSjapBK/Kvig7yjZSdne72PJzzhWpmuMpSnUoVaUYyThOUkud25Z6QldxV10Wu9zF/YP+FEHhf9rTx5q3ww1C6uPAOkwzafDfSXG9LuYyRlI9w4m2FZfmGQMKeN4z9PfDL9m74DfBbVtS8T/DfwcbPUNaXbqVxPqFxcNN8+/pNI4X5ueMfpWLpHhb9oPwRodvp3h6bwFp1jGoW3sLHTZoo4voiqAOfSrk1p+0+g8yXxN4MXd/D9luP8KriDjDMM6xk6kVOMZQhCSW81BKznZpSberumlfTYjIOA8uyXBxpSq0pyjOU4t7RcntC8bpJaKzXmO+JX7M/wV+J/ii2+IfiDw3cW/iK0X9xr2j6jNZXedpXJkhZSx2/LlsnHFV/hz+zj8KfhZFPF8P8AwdHZS3TZvL6SRpri4OScvLIWduSTjOM84qx/Zv7ULqPL8SeDW/7d7jH8qY2mftTKdp8R+DFb0+x3H/xPH4148s8zSphVhp1KnIkly3lay6W5rW8tl0se1T4WymGK+swdD2l78yte/e/Lv57vq2VPiB+yx8Kvih4q07xj468LvqGoaT5f2GRr64jWPZJ5ikojhWO7uwJPeuouPB6D/VxbcegrDNh+1Wv/ADMng5f921uP8K4j49/Gz4u/s1eAZPid8WvGvhiz0WG8ht7i7tdHvbjyGlfarOsSMVTPViPzJAPDis1xMsNFYhzdOmtFJu0V1td2V+trI7sBw3RnjHHCOm6tVq/L8Unay2jdvor3ep2vxA+E3hv4keGJvBvj7w1Hqulzj57aXIw3Z1ZSGRx2ZSDgmuB0P9hz9l7Q9CvvDlv8NpEh1Ly1vJZNQuPOZUcOqCQOHRdygkKRnAByBXbacn7S+t6db6xpHi7wTc2l3Ck1rcQQzsksbAMrKQMEEEHI4qdvDf7UcqZfxB4LbOcBrW49PpXZg8+zfB4dUsLUqQhfmtFySv0dk7fM8/F8J5TjMQ54r2Mp25bySbt1Wsb/AH/gM0P4TfDrwj4Ah+GOhaDG2hx28kBsLnMyvG5ZmV/MzvyWOS2Se+a4Sz/Yi/Z4hxYxeEr2XT/txvf7Dl1q6ax+0HrL5Bk2FiODxgjg8cV3Y8E/tOF9x1zwb68Wtx/hTx4R/afi/eDXfBa45z9luP8ACqo55nGHlOVOpUi5u8rNq76t2e/nuFbhXJ8RGEaroyUFaN7OyWyV4vRdjrfDngjwvpOjWumRaHawWtvCsNtbwwhUiRRgKAOAAKzfi7qOgfCb4c698RrHRVnOi6VNeCGL5S/loWAyBwMjqOg5rFOnftRTR+WfF3g8bf8Ap1uQP5VHHof7UGvLcadda14KuoZIylxBNZzlXQ8FWGOQRx7iuWli4RxEZ1qcpK6clbdX1V+7XX5nRXym+HlCjiacXZqLu3Z20drdO3yPD/g9+yZ8Ev2mPAg/aH+K2mR3GteLJZb7UF0W+ktrW1O9l8tQrEkjGXLEkuTXNfsBfDGXw5+0L4/8R+CtRurjwRp63Gk6ZfyyEpeMLhTGARxJsWN/mXj5xjO7n1u2/Yk8QaddXE9noHgm3ju5d97p9pc6lFZXDE5O+1SQQsM54KYAwAMcV1kngL9oPwj4Zi0jQ73wNZ2NrF5dva2WnzRpGvZVVVAAx0AH86+5x3Hlb6li8NRdWdOskoxmko0o3TtG0neSSUU0lprq9vh8D4b4f69hMTWnQhUotylKDblVk09ZXhFcrbcnfmu3ZOyPLdF+CXw0+E/i6/bwF4caxkvdv2mR7yWdm2kkcys3diareH/2V/gTpXi3/hNrTwJCbzzPMSOaZ5IUbOciNiV4PQEEDAwBUHiSy/aJ/wCEmka51vw2rM2d32SfB6+1XrWy/aK2fJr3hbp/z7z/AOFfLLiTOm5z9rVbmkpO7vJLZN3u0ui6dD63/VHJHGEf3FoNuK0tFvdr3dG+vfsb/wAKfgF8MPhXr15rngTQ5bGbUHAulW+laMqDuC+WWK4B5HHHbA4r1yO3WR1x/dxXimmWX7R7XEYXxB4VU7h1tbj/AArrbfTf2m94A8SeER8v/PtP/hXDjMzx2PquriOecnZXlq7LRa+SO3B5BgcDS9lh6lKEU7pRbS11elurIvG/7GH7PXxH8YyePPE/gIPqM0vmXbW17LCly3HMixsAxyOT1PfNdB4W/ZX+B3hD4iQ/F3w14LWz12BCkE8N1L5cSeT5W1Ii3lqAnyjCj8+ap/ZP2nZVU/8ACReDRj+7aXH+FTJp37UZTJ8TeD//AAHuP8K7P9ZM9lR9lKtVceXltd25XvG17NeRxR4PyKNb2qVDmvzXsr83dPlun5nnn7eXwt/Z80LwTeftAePfhW2satC8FuBaahPai5diEQztERkKBjfjfjaucYxh/AL4a/CH4p+HfDPx8l+EEeh6vbxY02GG8lEVusTsqsiBghU435K8k5yeGPp/iXw7+0fq+jXGmavqfgi8tZlImt7qxndHGB1BGD07j0/Hl49I/aShH2eHV/CaIqhUjis59qqBgAccAAV6keLsZHIY4GCqqopP3udpKm0r01C9rPW/lpc8uXA2B/t2WOnVoODivdcVd1E3abny3uum2vQ0viX8CPhV8Xr2y1H4h+GW1CXTo2SzzfzxrGGKlvljdQc7R1z0rT8f/CnwH8YvD8Xhj4h6I19Y294LmO3W6lixIFZQcxsp4DNxnHNc8uiftOHprPhf/wABbj/CpotB/adtzka74U+b/p2nP9K8aOfZnT9lyTqL2V3Df3L78uul/Kx68+GMrqe1dSVF+1tz7e9bbm93W3nc87+Pcnhs+MvBv7GdlosNpoOqWKPcXVwS7wwRF/KihZ8nzSYWBckn5hgEnnzv9qn9lr4G/DP4Yrqvg+3vLXX576C20Wze8aVrtmdVaPYeThMsNuB8oHfFe4ePPgN8WfitYR2vxDsvA+oRw828klvcpLAxIOUkTaydBnB5wM1tfBj9ne88G+Jp9e8V6ZoN5MtttsbyOa6ubq3bcOFluSzIu0sMK2Oma+3yfjqOVxw0qMq0HC7qQVuWrNtvmlNtv3laLvB6LufE514e/wBoRxKrTw81Oypyu+alBJLljHkUdHeSfOt7XWxX+CHhnxH4O+D3h7w14tmkfULTTY0ufMbLIcZ8vPfYCE/4DxkYNemWHy2MYFWJvDCTr+8baq9NtNkgjtQLeNs7a+IxuKljMVUrySTnJydlZXbu7Loj6zCYeOEwtOhG9oRUVfV2Ssrvq7Irqvm69br/ANNBXWeJXCwRoP7v9K5TTQJPEsKEdDXS+JiS8Yrk5tLnQWNKkEWiO79MZrnptVtAOZlzu9DXRWJC6ExccMtYYtdPQkGLP0UUO3UpMpPq0JPALf7qmmHUmztW2Zq0W+zL8scFMLovCwr+VTp0DV7Gc11dyMFFnjc38Rr07w2GXSYQ45xzXBxyO0iqFXlv7teiaUpXT4gf7taQ5ehMo6E5UFg3pSgYoorQzCiiigAooooAKKKKAFC55JH504ht2c0yneZjnFADs0Ag9DTPMDjAFKnWgB1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUEZ4NAGBigAooooAKDzRQzbVzigBnBcq1PAAHyimYL/Nin9BQAUUA5GaKACgHNFDHAzigAJxSbvmxSBwetDnZ89ADSczU9l3Unme1Hme1ADXBQZopzNkYxTaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKALlFFFaGYNzjFFFFAARiljOfmob+lO2hV4FACbxTqjGM81ICD0NS1cd9BydadUYPcGpKa0EFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKR/u0tDAkYFAEUo/cNxVBGzHhRWhMCIGzWfEzJyBQAESj76YFVdaYLpsvH8NW2aSQ7pDxmqWrhprZoUB5oA8p+JH/In6h/ur/wChiuY+AcRk8TysB0jxXd/EXwvdTeEb6LzNjsq7VP8AvCsP4L+D7rw2JNQ1Fx5knQegqZD3O8+I7ongu4z/AHDXhbTop6GvUvjH4kS28Of2dHKN8zY215FyecH9akciy9yH6Ln61C0sTFhmkWFnHUike3APB/WgkjeRA+FFJ9sjX5XXNSLbF24NBtYejFarbQdilPLGRkR1VZvnyU2/jWs9lFHH5rY2/Sm2cVldSeZDGZChzs29TVXC1jrtV8SXWlaBYQWFzsm8tckV1mi6pJcaVDLfeJjG7KN7AjrXmNrput+K9djsxZyRq2ETcpwB617Fo3wK8N6bosM2qySXEpGW3SEKPoKn4RS1Zwfi3W7yLVRp+havLcM7AfJzk/hWnoHwf8VeJHjuvEV2YoW5ZS3zEdfwr0nR/BnhjScS2ulwqyjO7bk/nV6LUIU+VV+VeMKakqPurUp+GPAeieG4Fh0y1VePvbRkn1raFoR1FNttQt5OVOPpirEcwY8mgOYBbIVqN7Q7sq9TiRez0u6M/NkbvWgroVhCcdc0hhIGWFTSDLDafrzQ6IOv602rE8xTa0Vh8yZqGbS43PK9avNcWoG1m5HvTPMjd/kakHMZq6O0UvnxHG2tKB1wAaUoCef5VHJGwH7vNA90WkZcZqQHPNU4rkKdpP1FWI5Bt65qkyCSkZc9KQNzkmnE4GaGrgRsuDyKyvFuu2ug6RJe3L7cD+KtC8u44I2dz+teO/Gi58Z+KJhY6TYt9kj+8d3LVPWwO6LJ8Z6RcSmQ3i/N/tV2nw+17T7hm8u6Xhc186XWl65pj4nsplVe5U1q+F9W1mK4xZSzR8YLKTUxpxvoaOUrHuXjDWrAXRVrtav+HdX04WSr9qXlvWvCtSuNUeffLqsjFmy2TUkGoavHHm2v5SVXOBVNe8JuXKd58Y/jd8K/hje2+qfEj4iaNoVrI3lQT6tqMVukj9dqlyATgE/QV8MeP/8AgnV/wSx+N/jTxn+0Jqv7XusNHqfiCTVPEE2l+LNMNrZT307uqAfZXZVZ2ZUDEscYyeTXqf7UXhjTPiD8GPFkXi/QbPVJLTw/qFxY/wBoWyTeRcLbSFZE3g7HHZhgj1r57ufA3gzxB+x38F/hVpegWun3fxI8XaRbazd2NmsU13boZfMeRlG6QqW4Y55bjnNfYcO0eWiq1GrOnKU+STVrcqTm3qr6JH59xdUVWo6OIw9OrCEHUipc1+ZuMEtHbWUl8tTa+In/AASg/wCCa/w3uNFg1L9oDxgreIpVi0H7R4m0/bfswGBEVswHzkYwecjHWsfxb+wr+yT8GPB+oaNefFzxRpGi+JJrWC8Gqa5aqtzIjmSEA/ZwM7hke3XivJ/F+l/E/wAW+FtSs/EmnTxzfs96PDprSJ937YNUSFWH+x9nhC8d4wehFeyftRa2P2gPjRY+CvC/wt8T+K9J0jwS13e2nhfQ/tkkF9qVqVtZJlJAXZC6yK2TiQkDJGa+knh86jiadOWMnKN5Ob093ls4Wb01TT1fU+Noy4ZeGr1aeXwjP3I00+Z83OpRndJt2TUk9HdLU5Dx7+wf+xl8I9Mt9X+IPxM8QaVbXU3lQyXOpxHzHxuwu23JPHPQ9ag0P9kz9hHW9CtPEGh/GbVJ7W91aLTreZtYi/eXTglINv2cMrHGRuABAJ5FaWvT/Eb4u/B34LnR7eFfF2n/ABGPhi6s9bt2VYdVhTaqzjG7keWz+mT1wQOf8R/Dm/v/AAPNrN5rjaP8TtQ+OGjWHivQ5dHFvHoN5svRbuiAsJo2bewkzlsNxyS3Xh/7XdJRrY2pGfM07SWiu0rpK6i1rdt6uy1evHiaXDka7lQy2jKnyxkrwd23BSau5JOSbty2Wiv0Z9U/DHXfBHg3UrP4LeFfE8c2p+GdFt91gZd1xFbIFjR5MDAJBTPQ/MMgZGfrH4a+If7f0GOV/mcAbj6V8Y/sJfCjTvDPjvxH+zj8TtOm8O/Fa3u5NQ1i51CRrgeJrcuSLu2nONyKCMpwRknGTIE+1fAvwo1fwnB5Ka35in/pmP8AGvzbOMPHC46UE3K9nzP7V9eZeTvo+p+ycPYz67lcJuKjbTlX2EtFB7WlFKzVrdVpq9tmAOCKN65xuq4nhe6PzTXb/wDAVqaHwnEwzLKzf8CryT3DN8xMZz+tIZ4ByZFrYTwpZgfMjf8AfX/16ni8O6en/Lqv40Ac99ttyOH3fQUC4DfKkEn/AHxXTx6Vap92JR9FqRLKFP4R/wB80Bc5VheyDEVhIf8AeWmtpusSDIs9v+81dcLaIHIRf++aBAoGDU8vcpykzjj4X1mfrLEnqOa5v4pfBn4heM/B11oHgP4n/wDCK6pNJEYdcj0mK8e3UOpfbHKdhLJuXLAgBicE4x6sIVHSqmu6lZ6DpN1rd/IscFnbPNNI3RVVSxP5Cs6lOnKm1La2uttPk0aYerWo4iE6VuZNNXSabTurp6PVbNNeR+bPwK1X9rf4+/tsfEb9mPw7+2nqg0PwHZSed4iXwbpLyS3ccsMLQtH5AAUSNP8AxH/Ve5Ik/aYXW/D3/BQH9n/4A+Pfi0L5PCmknxD4w8UXBj06G72ySTO0sakRxIEsU4J2jzOepNdN/wAEKdNn8cf8Lj/aZ1GDbdeLPGxiyVHy8SXLgHvzdrk99uarfA7wdon7Sn/BZz4rfFDxdY2eraJ8OdNjsrCG6jWSO3vEWG3BwcjIaO8bvtcZ6gV+b0Y1K2U4Z87cq9ZW5pSfuRlKVtXokoI/obFVMNgOKcxg6cI0sDhLNwpwi3WnThSb5oxT5nOo3ZvlTWx9m/Cv4z/Av46WF1qfwj+KGieJbfS5ljvX0nUkm+zMdxG8AkrkIxBPXBxnBxkWP7YH7I2t+OIfhla/tBeEbjXri5Fvb6WmuQtJLMWKiNMNgvuGNoJbPGM18Afsa/tJfCX9nbwn+01+1/qngprrwr4h8dw6T4Z8PWcaRw3xkmvJUtgOUQCGVWbIIVQQASQpvftk3vif47/tBfst/DvVvCXhjS7zWLyy1Y+G/DNrvk0jTpZ7YiN7r5d6iKOVtqRoqmJsbsqa9b/Wqs8vhVio+0urx956Oo4Rd7pK9tE0fLf8Qzw0eIKmEqTqKhytxqe7eMo0FWqRcbPm5G1FtciXe9kfqBFYW7Q5iYdOPSvz3n+Mfg27/wCCzfizxP8AEj4lW+g+E/hf4JVJLjUtUEFmtz5UMRDbmCl999MoyMlhx6H9Che28UXmF+i5PzV+Zf8AwT7074afEvVP2mf26viL4Ms9UtZr7VDo8mqW4mWG28u4uZ02uCMtFJboT125UcM1d/EVSp9ZwtCDS99zd9uWnFy1t0TPG4Aw+Hjlua42sm4qlGjHltfmr1IxtG+ifKpNabbH6IfDn4p/Cr4t+FV8c/DTxpp2u6Ozsn9o6bdLNErL99WKnhlxyDyO/avkf4q/F3xr8b/i62ofDv8Aai8EtYWfiKPTfDvwhXVrWW18X2iPtvI7m6O6M3EqlxHCu9YxGu/5nbZ8Y6b4l+InwK/4I3faPB+pyQxfFL4nXEOpXlrkMlhFblHhyP8AnpJaMGH8S7gcg4P0X/wVK8Fado3wR+An7DnwF0WGbxFLrlvJo9rYbfMiEEHkm4bH3Q8kxkMhwD5UjE/KxHi4jPqmYZfzSp25YU5uKbXNKbtGKtr52d1e107H12A4FwuRcQKjTrc6qVq1KEpQhJQhQjepUmneKd3y+7ytK7jOLaP0K+HXgHwb8NfBll4K8CaLHp+k6fGyWNjHI7JbpuLbF3kkKMkBc4UYUYAAHxn+3vqviT4nf8FM/wBnz9njw7r11Z29g7+IdWit7ho1miSbzmRwp+YFLBxg8fP719qWGriCwhjYMzCNdzN1Y45Y/Xqa+DvhNq2m/FX/AILTfEv4p3N7Jdad8N/BwtLGZG3eROIYYZI8joQZLwH0INe9xA/9mw+HWntKkFpb4Y+9LstEj4ngNVfr+PzKfvOjh6sk3r780qUd93zVL669T7W8F/Hr4N/EfxTr3gfwL8QtL1LVvC9x5HiDT7O4DSWEpZl2y/3DuRhg/wB015Gn7f8A8MvH3x08N/Bz4JXml+MrDVbG8ute8R6HrqtH4ejto9xlulEZCo2+NUYuMsWXsM/G/wDwT6+PPgv4Wfsp/tF/tTav4u0+HxT4g1u9kt9PurxFlecQPLbbY87vnmu2GQMAKc4AJGx+yv8AGT4efsQf8ErNF8eePvhh/wAJNd+PvEl6ln4ckjjWO/eVmjRZ2dWCwmG0BPytkFRtINeVHiiWKp0pNxhFxnUk9HaMZWira6yW/XtqfRYjw3p5biMVCEZ1pxqU6FKOkeapOk51JN9qb21UXu3Y+z/CP7V37MXj3xsvw78CftA+EdU1mSQpBp1jrkMkkzAElUw2HIAPCkng16XpWp3Wmam8P2cbtvdsZr85/j9pWvfGb/gqp8DPh340uvDdrqmg6fba1qUHhm1fbp5gaS8WzkmJLTkfZgA2yMATcKMnP3v4x8Ratomgat4q0/TJLq40/TJri3t41+aVkjLKgA7k8fjXsZVm08VLEOqklSly3StdKN3davTbe769j5HifhvC5THA/V5tvEU1NqVny3nKCtJJXi+Vtabd1qL8TP2nvgh8M9ci8N/EP4m6PpGpTQG4/s26vk+0mEdZPLXLBAOSxAGO9fG//BYz462nxP8AgL8N/B37P3xKt76Px143jSx1XQdSDx3McSPG6CSM8gSTRg46Y9jhv/BGK50bx58NfHn7RXjnxDDqPjbxL4umTxFqF5MGmjt1hjZUZj9xCzyH+6Qqj+AAcz+1T8MPhx8Uf+CkfwO/ZV0nQrGHwn4Y0ObVLnSLWENbohaa5eJh0IkFrHu67vM6nO6vlc0zzFZpk65Uo+2cYpJ6pSkt+2l79uh9tw7w3lvDnHksPWc5PBRnUnJpcj5KUpStF6253GMbt8yu9NEfQmgfFn4AeOdSm8GfDv4teHdY1DQbFbf+y9O1aKadUiAQswU5ODgE84PXFV/Ffxx+EPw31CPQPHPxH0jTb6W389LG5vUExhGMy7M7tmSPmxjkV8z6VpWheKf+CvvjnXfB3hW2s7Hwf4PKNDpdskS3E5s4IiTgAFj5zKCe0Q57Vi/sH+MLSy/Zv+L37X3xX1VbzWNWvrxNTuroglo4bdXjgXJyA8k+0Rjg4QdhXoYHiHEKKoOMbp1Ve75eWkldvrdvRbdWcuO4BwNOP16NScouGGlyK3tHVxLbUW7NJRinK9rvRLqfa2ifEbwFL4P/AOFmweMdNl8Ow2Ml62tw3iSWv2dF3NKHUkFQAenpVW5/bL/ZasF025uv2hPCMcerRh9NeTW4lE8e5kEgJIGwsrAOcKcHB4OPz78MQ+Lvg3/wR21+PxPezWMnjLxHGnhy1nZwy2sk0O5VHXZItvcyjHDK+RkNk7X7aPwZ8J/DP9iT4K/AXw14Ls4/FGv6tYzteR2qi4luHt/34Lj5s+bcxIOeFRR/CKK/FGO+r89Okly04Tak3vOVklp1Wvod+D8MsllmX1WriZy58TUoQcFFLlpU+adR3unyt2aXmk0fpxb3kxKnfjd/DW9Cf3KA+lcXoxFrDb6fExKwxrGCfYV2MR2wpuP8NfbQ+BM/FJ2U2ovS4r+Uw2yLx9KaRaqvyW68f7IFI5+WmZPSqJB9rn/VLj/PtUZjhH/LMVISB1qOY/L8pqGPVjZFUJwtRkDb0p2Tt+Y1HuONuKQ+X3bDZvljyKypT+8J21qyjKYqCJoIZw0kQamlckztAVZfE8eO3+Fb/iknz1HYUyztrGXVVuYIQrf7IqPxN4jtrG/WwuId2/ocdKq3QDS+5oOD/d7VhZ2nDNW3dOP7BVgNue1YZOR1qC9wdhjFNoxTS4B2igdkth9vzfRgf3xXpFjGy28ef7tecWA338OR/wAtBXpVqQIEX/ZrSmZ1NySiiitDMM0Z5xRig4zzQAUUUUAFFFFABQD6iiigAoBxRRQBIOlFNUj+9TqACig5zRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABQRkYoooAFGBig9KCQBk0E5XigBFYHgClpsX3c06gBGBZcCk2HZtNOpA6nkGgBuAn3h9KVmDDGKRvmpKAAcDFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAGecUUYGc0UAFFFFAFyiiitDMKKKKACnb1PFNpF+bBoAVAT9+hTzgmnsu7vSFMDOaAFHBxUtRfx/hUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJxuTbVRLUA8ufyq5MQsZYmqf22PspoAcIIx1LGnCGJeQv401J2bqmKcVVhuYUAcR8V9Iv9R0m7/s0sJFiG0r67hXm1jqfjzQh5U+lNKq/xDkmvb9aQNbMAqtu4NZP9lwH5ii/hWd3cqKPDNYs/HXiq7+0S2Drj7qt2qOH4b+NZzzCqj1r3Q6TER/qFH4U5dORBgItBXKu54j/wqTxbJ92ZR9c1Ytfgdr8v/HzqBX1217QLTHGxacLdx0VfyoDlR5XpnwPltFzLeSNuNXE+CunbsyMzH616QbZ24wtNFo+7jFA7ROFj+EekiLyZhlfQ1Y0b4Y6Hoc/n21vy3+zXafY2PJHNJ9hf+7+lA/dMgaZZWzrLBaqrKeqrWjB4hjVRb3UbbRxU7WLMf9V+VOGmI4G+LpQSRLeaXcBhFe7D6FutC6RHOv7m/Xn+9STeHreSTcI6fB4fhhO+NmB+tAC22j6hbT5jkVl3dOa1YYpGQFwA2Kgt4Z0+Uy5x0qZC2eW6UEPcmCYGCgpVU7sFajVznlqXcBzuq7oRNtHXbUc6M4wKMhx1zTT8vQYpSArrYLu3sfxqRII4fm3Cl8uduAhpUsWJy4qQFWaEt87VHJcKeIkP+9irC2aqMBaUWoUYFBUTNeGUyZA/Srlsh2DcOfpUxtwDkj9akREC8tQDQCNSvK0FOKUsAeKTeKrmFZlC608yOWYZqA6LBnJjB/4CK1CeSMUYHpUlK5h3HhPSrhcS2St/wEVXg+Hfh+3l8+DTY1Y8f6uukwPSjacZAoGcXe/BzRb66+0Srt77VTrV6x+GOhWQysHzbcfMorpg5PUj0pC3OMUAcpefBvwFqdlc6ZqugW91b3kbR3UFxHvWVGGGUg9QRwR0IqPTfgX8I9KstI02w+Gehx2/h+TzNBjXSYQNObGN0A2/ujjjK46+9dhnHWm716bxVRqTjom1/VvyM5Uqc3eUU/l53/NXOZb4OfCtodWt5Ph3orJrxzrscmlwsNSOMZuMr++OOMvngkdCc2dB+G3gDwtqNzrHhrwbpmn3d6kKXt1Z2McclwsSbIhIygF9i/Ku7O0cDFbZniH3yv1zSG5tgN3mLQ6s2mnJ6+YKjRjJNRV1tovP/N/ezEt/hl8OrS4+12vgTR45jqraoZY9NiVjfMu1rrIX/XFeDJ98jvT774deAtU1JtY1DwXpc9093BdPcSafG0jTwgiGUsVzvQMQrdVBwOK1W1CzUZ3imnV7ADKyCj2tTe7+8Fh6Nrcq+5ETeHtGk1xfEsmk27ahHbtBHfNCplSJipaNWxlVJRSVGASM9avoqhc1QfXoAcJGTTG145wkLVPNfqaRpqOyNUDIxn9aFUIMCsd9buyfkg/Sk/tHUZRjIX/gVK5XKzaJx1pvmAHk1iSX97tz9o/KmefNLgyT807hys3GuIF4Mq5pjX0K9ZB+FZCp8u3zGx7GjyYhwxb/AIFQHLI1n1KBP4l/Oozq8OPlXms3ZD3FKrxL020XK9mXW1rjCxmqOuR2XibR7zw/rWmLc2d9bvb3UEmdskbqVZTjsQSKGuIh/wAtMfhTGvYVPL5qeaL0Bc0ZXi9TC+Efwj+GnwH8Kf8ACC/B7wHp/h3SWuWuGstNi2oZWCgufUkKo+gFVPh/8BfhF8L9f8ReKPh/8PNP0nUfFl19p8SXtrERJqMu523yMTkndLIfqxrqf7RhA60w6nHj5BWKo4eKilFe7tptpbTtpodUsZjqkqkp1JN1Pjbk7y1v72uuuut9dTzr/hi39mEfCS/+BMfwX0WHwnqd8b280eGExq10VVfPVlIdJQqgB1YMOcHk1BpX7DP7KGh6p4V1vSPgvo9rfeClx4bvLdXWS34Ay7Bszt8o+aXeQRnOea9JOqHdjFIdSmxlHrF4LL203SjdaL3Vsndfc9fU7P7bzvllH6zUtJttc8tW1ytvXVtaO+60J7mws7mGS2uy0iSKVkVifmB6g1xPhj9mT4B+CPhXqnwV8H/DDTLDwrrXm/2totrEVhuvMUI+/nJ3KADz0FdY1/Ox+aTmk+0TSD5pK1lTozknKKdrrVdHuvn1OKjicVh4OFKbim1JpNpNxvyvTqruz6X0OUtv2cvgLD8Jk+A5+FeiN4QijdYvDz2atbR7naQsqn7rb3ZwwwyscgggEQ/DH9l/4CfB/Wv+En8EeA4k1b7KLZNZ1O+nv72O3HSBLi6eSVIhn/VqwXGOOBXVJKxlYs5qQyOeQ1R7DDc0ZcivG1tFpbRW9Db+0cxlTnTlWk4zbclzOzb3b11b6336l5p4o8qNuK43wJ8DPgv8L/E/iLxr4A+H+m6Xqviq5a48RX9vGfMvpC7yFnOTnLSOTjrurZ1q8ls9OkuVb5lX5a5DRPGWrXesxQSTbo5DgiipUpyknKKbT08vT8jrwOCxlbC1J0qjjF/Ek7cyTTs++qW588WX7JHhzRv239X8HeGP2KPB9t8MPEHhxpfEniqSF2kluH3N5duGl2WwMiIrRRRqGA3sRlFr3b4qfsufs+fEb4O2fwS8WfDHT7rwtpPl/wBl6SrPEtmYwQhieNldCAzDKsCQxByCa9IjjMjbUA3fzqPUtMvLq3MMcfzFa+WzDA4XCpQST55NtNRWj+zp0vrZ+p6VbiTNsZWozdSUXSjFJqcm3KOntG2379tLqysrLQ8e8N/ssfs4+GfF2gfEnSPhRpdnrHheza10W+tlZGt4ySSNoIWRssx3OGbLMc8mu/bxRK7tHZIxXuzNzVTxJFLaw/YHYg/xKKq6FBJLbs8g+WPvXfgsFCj7yVr9Fp0SOjmrY2mquKnKo1ouZt2W9lfbVv7zhbr9jD9jW68Xf8LJH7PWjrrckqyXSQ+ZHaTMDnc9qriB2z3ZDnJ9TXZap8NPganxPb44aX8ObFfF01n9kn1xoT9oMQUL5eSem1FH0GO5ratbm1ig3oNx/g9q0tGW0122aymMaFlOZto+Xit6eDwcanJClFap3SS1Wz9Tnr5xmEsRyV6lR2TjrOT912vHfZ2Wm2h534c+CXwx8L+MdY+JPgzwJY2GueIG3axqEY/eXsmSQXJJ7semK+er39ljxfe/tnTeG0/ZU0eT4b3Gn/2lrmqSTS/Y7y/KnbIbQS/ZnmEihTugLBdzlwWUH6hSdrHU7ixju0nEMm1ZFHXHcVYbxLquny833k7l/iXOa73w/Rr04Je7aXNstdbtPR6PrbU68HmWOwdatXi3J1YcnvSleOiUZRtJe9BfDe6XYh1/9lT4RfGHwvZ+H/jP4EsdesbW4W5tdPvIz5MUgRl3bVI52sw5/vH1roPiB+zL8F/itqmh+IfF/gOwutS8MXP2rw9eSRndYzZQh0wQM5jj65+4Kw7bx14ltL2N4WEkW75utdxofxA0u4xa306qzfxVjiMlre3lVlaV7aW7bfd0PEliMwwsIqFSS5b2s3pzfFbXTm69+pyEumTaPrf2Cf7yv971FdQhbYoP92q3jRrWbV7Wa3TfnlpF6EVY3fu1AP8ADXdFylFN6HiyWojEnvSUZpu81VxWByelQsSW9qdJy2c1G7Y4qRxBz6Gm0E4GaZuOc0BIWRhtznvVNiTJUlxOETLCqIv083J/hNUhWZuaOn+mqBXN+NmaTxVGrN/drofDF9DeXbGNlO0Y4rE8SWM0/ihZlHyqwFVGSBI6S/zHocSbuwrFzWxrLbNMiB9BWKWzznpWZYrNtGcUzqd1GSetFAFrRlVtShz/AM9BXpEWBGorznw8gOsQg/3816Gp/dj2wK0pmdTclo5zTU4XlqdWhmFBHejPT6UZoATnFKeKKVj/ACoAQ9aKKKACiihST1oAKKKKAAkjp604sCNtNoBxzQAuNrc05SSM0wsXbYacBsXigB3zbsEUZpqvk4NDZ6igB1BOOTQM45pr9KABmz0oVmP3abSw/doAd82elLRnHWjNABTcnfinU0j5sigBVORzS5B4BpoKhcZoXjgNxQANzwaUY24BpHII4NNViq7aAHqu3jNLQc9qbhkG5qAByRTcYXApzfMM5poOaAAk7eKKKKAFOMcCkoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiihjtGRQAUUUUAFFFFAFyiiitDMKKKKAClU4OcUlFADt5zmnEZGKjBx2pyvnigBQ2TjFSg5GahbhhipU+7QAtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRkUAFFIWx0HNM8/5toGfpQBJRTE3kk8U5QQMGgBaKKKACgkDqaa8yj5QMmo3G7gHc316UALJJvXAX86g3wx8uw3egqx5G4ZlYn+lQyQBgUCcetAAY4ComjJ/3fWlkX5OtCRbV2YpxU9MUAVLuLdauN3p/OqNtECOT0rUukJgZQnb0qtHaOp5Xj6VLXYpMry26kbqi8pd+witA2uRjOKb/AGfzuJ/SlZlXKLwqgzR5KGrwslP3j+Yp32NSeTSC5REIX5ttJ5cYO5q0fskOMYoW2jX7qUAUFRGGVH6Uvl+gq/5K+n604RoOo/SgChFA46pVpLONhz9elTYA6Cmk7W5NFrkyITaqG2j+VBtkHf8ASrDN2yKYwzzuFV7oK4zyV9KXylHSlDLtwP5UEgdTUlWGiGMHdn9Kd5cZ6mkMkfADUw3EQOC1AuVEoWJRhRSjYOmPyqBr22Xkyr+dMfU7VfumgfKWdx7GnKeOaoPrFvt+QH86j/tvBwsdAcppM5HAFIS2MMKzW1mY8rBUTapfN0Tb75oDlNYnNGR61jvqN45yJFFRyXN3tz55/wCAmgdmbZZQM5pPPhA+aQCsFmnk+Yzt+LUAY4Z2Y0XKUTca8tUGTMtQtqtov/LSsllQcstIUjH8P8qLj5TSk8QWSHbls/Sg+IECjajVmNHEF3kD1pv2mCQZ8wCs+YXKaD63MeFt+vSmNq18flAH5VS+1wJx5v6Uw6hCp6Mfxo5ylDyLkmoaixy8mP8AdqJprone1x+dVX1LnKxUyTU3/hhqOZj9nqXfmcbmnbNG3nl2P41nG+uHOQtL9onbo35UXZXKzQCp6ULFAo6rWfvuG6ysKRd3UuafNIOU0BLFnG5aVrqAHl6z2XI5NAXb8tTcOUutfwg4HNIL+Nfu5/WqijkrSqueTReQcpM+oY6RM1Q2mqTsW+vSmvjYcenpUVp9xv8AeovIXKi62o3DLj5fypgu7hjgyUxxjoKApAzmi47WJDNIf4jTd0neQ0m4ZxS8ngGgdmA3D+M0c96OnG7NFAgowOwooJxxQAUE5OaKKACnKflxTaUHAIoAij/1jVJUcRy7Gn/e4HWgC/pekW2pKy3cW5M4NOXwB4Zgl+0w6fGjLyrBeRWnokAgtVJ/GrbhWXaKrljKzsVHEVqcXGMmkc+sC2uY0/vd+tE/7mPf6VNdLm6OV74qO52xQs0rDGMbq/OMd7StmE5O7s7adDvptRijzLxvqTxaq7uGCv0Nc4up6gxa3tJW/eNjarda7zXNE0bWrh2uB5nULt9ax9D8J2OmajHeSAhQ+B5nQGvsMPKccKnJapHq0c0w9OPs7Frwr4W1N7VYr1lVpDxub7opviWDV/B16tlaPia5j/d7OQ1dpE1j5P3+c9qw9fm0641WG4uVy0OdrM1c1HHT5uWSTl0I+tSlV55LT0Mvwv8AC/VJ1+03eoRiaQbtm3vk8U3xBoX7swXI+aE7WZa6rRNetJwfOby9vHXrWL4wktLmZhBcfMww2O9ephs2q0WlU1ucMa1adW6OA/tA2l/mK7+6cMhXpSyaxezXGbFHZm/hVc4qHW/Dxtbs3Udw37xvmX1rpPD0EdlGs1vByB8zBK9DEZrGnT5kt+h30ObEp20tuafg27vdQiW31a0kLYym7INdK0bxt5boRxU2geNtFvbVbHWrTyZo1xHMsfWnX9y+A0Dbuc5xXDiMdTjBT3ueDi6danUfPGxVkjkRcspAqOrF60rRrI/8Xb0qmzbjxV0Kntaamc8QLbmPFNc5bOKVjgdKYTgZrUoD0qF32nGKexyciomOTnFAFfUD+6zWVK2Sz+2a0dQb5P8AgVZs5ARuO1F2BqfDdcTzyg/xZ/U1PfMH1psr1kFRfDRf3U8h9ak+/rGf+mlAGl4hx9jhSsUrjgGtbxM6hYkx2rJoAKByCfShiAtNLZGMUAaPhRN+tRtn/Oa9BB+UD0rg/BMO/Wd2ei967zjritKZlU3CpKjp2/1FaEDiM0DikDA8ClPNABQRntRRQAUUUE47UAFFRyXEUeDK6r/vMBVe81/SbCJpbq9jUL1+cZoAuUVzK/FHwzLceSHkChctJjhR6nFWo/iH4Sm5GqbV/vMpxQBuUVm2ni/w1ffLaavE/wDwLGavxzxzKHiO5T0ZSCDQA9flbdTi+RjFNBzRQAEZOaduycY702ggngetAEjHAzims2RjFOxkYNRuuOBQAUsP3aApwop4GBgCgBGXd3oC4GCaRgQc5pwYHoKAAHNFFIoIHNACOuDuzQoyAaXb8uDSgYGKAECAUw9acWz3NNoAMF25PSnEsTt602nJ1oAQk9DSUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUjNtGcUALRSJ0zS0AFFFFABRRRQBN9utP8Anuv/AH0KPt1p/wA91/76FYuKMVXMP2aNr7daf891/wC+hR9vsx/y8L/30KxQMHipB05o5g9mjW+32vTzhS/bbXOPPX/voVkdejU5cEZap5g9mjV+22v/AD2X/vqlW8td3+vX/vqsoKtAVRzil7SQezia5vLTOTcr/wB9VMtzbEfLMv51iqecZxV1VwPlFNSbE4pF/wA+Hp5i0edD/wA9V/Oqm0ZzRtFVzE8pb86H/nqv50efD/z1X86p7TnpTgoFHMHKWftEH/PZf++qPPgPSVfzqtijHoTRzBylnz4c481fzpfPh/56r/31VTYCcnNLtAFHMw5Sz9og/wCey/8AfVL50P8Az1X86q4FNwvrRzMOUuedD/z1X86POh/56r+dVNo9aTcmcZH6Ucwcpc86H/nov5017u2T78yj61V3Afdk/wDHqw/F19JHbMIZAfl/vUcw+U6FdVs5crBcKxHXac4pk19bx4E1yq89CetcvfeIX8Mafpen20Akl1KZVZu+OCRWp4ruDb/Zbr+6pP41SIT96xtQTwPGG8xfm6fNTvOt058xa5u28S6fBAgefJC80TeNLBRjc1Z+0XUvlOl+0QYz5q/nS+dD/wA9V/OuRk8e2yA7Y2xToPE8twoZLPGemQMmhVExuFjqnurdRuaZVA/vNioZtTsVhMr3karn7xbrXI6n4kS0b/TdrzHmO3T+vFZF1f6td3wvNRmG1f8AVW6g7RUyq20Gqdz0NLuC4TdDOvlt/Fu5NTpNbLwJE/76FcEPE+omNfnIxwqhOK0NL1ueSykkuBJv6KWyO1HtdBezOua6t8f69P8AvqozeWg63Cf99Vx7avdBtjOSvq1SQ3Qcb/tH6VXtA9mdYL60Bx9pj/76pTf2Y6zx/wDfVcp9pvU+ZDuPb5qSTXvJTddxsuPvUKpcnlOrmvrNImZriMf8CFVW1XTgvF/H/wB/BXJ6t4gspNHuJIL5V+UDDMB3FYsGvXLoMShl/vL/APWqZVOVlxp8x6INX0/qL6P/AL6p39saeF/4/o/++xXluqXXi8ox02ePbjIU9a5641b4gR5Sa5VfX5TxR7Yr2J7edb0nqdQi/wC/tNbXtDTk6tB/39FeA3Op+IfvXOueX9F4/PNU59SXH+la+zevz4/lUOtEfsex9DSeKfDsYy+tWw+swqGTx34QiGZfEdmv1uBXzrLqugBvn1NnI/usc1VOseHll+RJpD/unip9sV7GR9GP8SvAYP8AyNtj/wCBS8frTP8AhaXgNhgeKbE+4uFr50k1+0U5ttIZv95RUL+ILjdiPSVUf7TYqfrESlh5SPo4/FLwVj5PEtmf+3hab/wtHwdIdsfiCzJ/6+BXzfceIdVY/vJo1H90tVW412ZuZdZjX2XFR9cijT6nKR9MSfE3wvnYPEViPrcrUcnxN8LBCG8VWK+v+krXy9ceItNQFZ9ZZjVSfxLoKvgyySbh3Y9an67EpYN9z6lb4qeC0zv8ZaevubpeP1qBPip4FuD83jzTvoLpf8a+WpvFuj/dgsvMI9T1rn7z4htH4ujs47Hank52L3rP+0I9TSOA5u59jH4k/D/r/wAJpYMfa6X/ABpv/CxvAJ5XxZZn/t6X/Gvk1/H1zL/qdPRR/eZaY/jLVnX5I0z7CpeYx6Ir+zX3Prb/AIWN4FPH/CSWR+twtH/CxvAbDCeKdP8A/ApT/WvkUeI9bkyXn2/7vaoJNX1WR9z3Uh/4Eaz/ALU8jSOXR7n163xO8Aqvz+MtNHbm7X/Goz8Vvh0h3SeOtLUe94n+NfIbTXEvElzIf95qry27F2JLdsZqP7UlL7ILLY/zH2E/xd+GG3d/wsLS/wDwMQ/1pj/GH4Xx/LJ490s/9viD+tfJC2SCLhOahcFYwSPmqP7TqX+Ev+zafWR9dH4x/C3+Dxzpf/gYv+NMHxn+GOD/AMVzpf8A4Gr/AI18m2rRbGyv51XuQm4llpSzSp0Q/wCzqX8x9cH4y/DZuF8caX/4HJ/jTD8Zfhy33PHel+/+mL/jXyNEyhWbpxxUDeWsoONueSaj+1K3VFrL6b+0fX5+MHw5b73jzTP/AAMX/GkX4ufDY/d8e6b/AOBi/wCNfIsbRM2AP0606EhHba9H9p1uw/7Nh0kfWt18XvhjFA0knj/Slx1JvV/xqC3+MfwqltxInxC0lhnqL1P8a+TdY2/2XMUxkr6Dms3Q41Olxtt5PJqf7UqJ/CCy2n3PsVvi/wDCwcn4gaT/AOBqf40+H4t/C9/uePdLb6Xif418gyRqwyUFRg+W+ASP91jR/alT+VFf2bS/mPr9/jD8LVOH8f6V/wCBif40h+MHwsxk/EDSsf8AX6n+NfIcltFK+Nq+vWofKjLsuxeaP7UqfyoP7NpfzH2EPjD8K2+VfiDpP/gcn+NOHxe+FwjH/FfaX/4GJ/jXxu1uEfKIoq1CxaLy8ULMqn8qD+zaX8x9gQ/F74XSjKePdLb/ALfE/wAakHxb+GWM/wDCd6Xx/wBPif418gxsFGAv4VcgWKSP7ozVf2lU/lRLy2n/ADH1mPi18L26+O9M/wDApaP+Fu/DAnH/AAnel+x+1rXyYIo8YYUOsWKP7SqfyoX9n0/5j60/4Wr8NMbh460vn/p7Wlj+K/w0AJHjrS//AAMT/GvlAMrRqCnA9qjWNQdipR/aVT+VD/s6n/MfWM3xZ+GKwtIfHWlhQPvfbF/xqtp/xi+FU8DPD8QtJZd2MrfJ/jXyrqQij06RQo+4fwrB8KR/8SyQbOPOPQdKn+0ql/hQRy2nf4mfaB+LPwy27z480v8A8DE/xpzfFz4YlML4+0r/AMDE/wAa+RYo96bT0pSgHBVfyqv7SqfyoHltPpI+t2+Kvw0XlvHOmj/t6Wj/AIWz8MjwPHml5/6/Fr5PdiyBizVGSM8rR/aVT+VB/Z1P+Y+t/wDhanw5WPcvjjTcepvF/wAaRPi78Mjx/wAJ1pf43if418lxzlz5ZZselMlgRpdxHvR/aVT+VB/ZtP8AmPrkfFb4cPzH4301v926U/1pT8V/hnnnx1pf/gYv+NfJkGACoO36U4kF8AD/AL5o/tKp/Khf2bD+Y+sh8WPhoTgeOtL/APAxf8ab/wALZ+Gn/Q86X/4GL/jXye2wvuz7dKBtjOWUbfel/aclvFB/ZtP+Y+sk+K3w0kOF8c6Yf+3tf8ac3xN+HI6eNdN9/wDSl4r43Txx4YbVZNLjuVa4jXLxKucVreC9e03xfr0eh28zR7mw+e2O1cMuJsHTqezlOPN2vr6ESwNKOnNqfTz/ABv+F1uJGHjjTpPL/wBZsulOP1rifEv7en7MPg+Zv+Eh+MWgWixNlzdakibcfU1j6la+H/C9n/ZtrawK7ABpGjyxrxj4w6H8LPEjjTtUs9NuPtYMV1avCobDDG7n86+FzTxMxmDx/ssPQU4p2lq7r7j1MvwOWylatCT7tH0X4X/4KhfsQ63LFZWn7SPhEvIwCquuQncx6AfNXslt8W/h9dabHrEXi+xNrNGHjmNwoVlPQg1/PP8AtCfsf6p+zd+0x4f8VeH52ufCt5r0MqeSpYQKXztbg4HP+cV+vem634a8WfCi30S48toLixQDy2A6qPypZx4qRy2pRba5Zxk9ne6tpv8AmfW51wTktOjSrZfUm+dXfNbT7lc9v8V/tK/ArwdHJqXir4r6HYwxtl5LjUo0C89SSa4zWf26f2XL+f7Ppvxx8M3CRjEhj1eIgfrX5Wf8FJf2U/2k7zw3rGvfBbxDc6tp/k4k0yOQl0Rcnp3r5n+Bnxt+LHw/8KW9pqPhiNZDbm21Czu4sMWHGTkdfwru4fz6tjsFHGxUXz621TR+fV8HXp4iVKomuVdNb+jP3g8NftP/ALO2sa7JYQfGXw6+1dzLHq0bbemOhrpfEPjb4d6haQnR/iBpbQt83mfbV2j3zmvy2/ZI+Inw48QeBb3V7CCNb61gaS+juGGQecgetVvGv7fHw++Hzto0fjJoI3b5/s8JkIBPIXjtXoT4qxlbEyo0aK08yaWDw+Hpwq4iokpbW6ep9+eKv+Cjv7JPw18aL8M/Gf7Sngu11rcFjs5tfgWRz/uls11kH7S3wKubWPX7j4raG9vIMrJ/aCbSPY1/PF+3Nc6fY/tIeHfjb4E8Oa/qmiz3kb/2qbNirM3XpX6Lfs/WPjz4t/DrTtMm0AQ2LwqwkuB8230rw+IuLpZHg6WKjCPvLVt/aXS1z9G4RyPh/NcFUqY3FqDi1pdbNJ31tqfoJr/7YX7Lf2OTUtI+M/hmIWvy3R/tiL5PrzxW/wDDH4xfCj4n6dHqfhL4h6NqUcjfLc2t8sikcdMH3r8qvid8O4W+MFv8GNO0m++z6jIF1OZYNu2PPJBxz3r6p8D2elfs3fDyDwj8I7NryO1RQkch+ZvXJPNfO4/xXlglTXsIynO1kno111vocfE+T8PZHhEoYl1Kr1XKlbl8/wC95H2R4z8d/DjTNL/sPxF4r0a1YyDbcSXSKR/nFWdD8efCvTYY9Pg8c6SwlX93uvF+Y/nXx7qfxE1XxjpkOlXukRXF1M4WRM58ps+vtWroGpr4V1BbbxDZLJJGpKKwyR9PevGl4xZlicSqLwsY3dopyb0XXQ+BlWc4uUJPldm/U9z+I37Sf7N/gfWxo2sfGXw/Z3f3mt7jU40b9TXUeC/2hvhP4s0hb/w/8QtEv4FXa0lvqCOPzBr8+/2lvC/h74leOra6bQoftEa+YsjfKXH90571sfBfxl/wirNo2naV9ntIV3SbD/D3ruxPilm0ctValhoOp1V3bt66nTmGNy3EU6VGLldfE3Zq/lZXt6n37rXxW+G9hAlzf+OdLhjYfKWvFA/nWO3x1+DiA7vibovX/oIJ/jXyb4k1zTLy1mXTdRW6hmj3Fd+fLOK4ieaNl+R+W96/ReB+MsVxDk6q16ShUi7NK9vxOSjh6NS6jLY+5T8ffguRk/FHQ/8AwYJ/jUb/AB/+CX/RVdD/APBin+NfB07gH5uKq3LI64ft0r7ZY+o/sm/1Gn/Mfe8v7QPwTQZf4qaEvudSj/xqL/hob4G9vivoJ+mpR/418A3Mm7hm+Xr82KoXSQ43Mqml/aFT+UawNP8AmPvrWv2lv2f7OPN18Y/Dsf8AvapH/jWBe/tZ/s0Q28k0vx28Lqqg7mOsRcfrX50/Edo1jKhB3ryvxi8cXh+8aNV/1THIp/X6mnuh9Rp/zH7M/BT9oD4G+K/Dtxqnhb4saDqFumQ09nqSOo/EGmad+0V8Bb7xGNNtfi94fkn8zHkrqcZbORxjNfAP/BPezSx/Z+vrzyVUvvP6Gsz4UK178X1bYDm5YnjPeiWOnf4SY4KEop8x+kXjn48/BfRbqG31b4o6JbsVyqzagik/mawm/aU+AGz/AJLB4f8A/BpH/jXw7+03PHJ4vihC58uH8ua8zYgYAyo9NxqY5hUa1iaRy+nL7R+lB/aa/Z6Xj/hc/hv/AMG0X+NDftN/s9oMt8ZfDg/7i0X+NfmnMFznAqvKI42GF70fX5/ylf2bT/mP1i+EXxq+EPi/Wnt/C/xI0bUJEUbktb9HI59jXqH/AAlHh4fKdYt/+/wr83f+CclpHJ421K6MQ+WNQv8An86+1A6Hqe/Su2jjJSp3aPNrYeMZtI9Q/wCEj0LGf7Wg/wC/gobxHoCjL6xbr9ZhXmW6NxjbSISpytb/AFiW5mqEX1PTh4l0ADI1iD/v4KkHiXQTwNXt/wDv6K8vCIp3AY/GpI3BGG6Zo+sMPq/memHxNoCnB1aD/v4KQ+KPDw5Or2//AH8FeciRVXCtUbzyY3Da3tVe3J9gejt4r8PE7RrNuP8AtqOa4D4n/tg/s7/Cy5n0XxT8YPDdnqVvGHms7zV443iU9GYFuBXyp/wUH/b6sf2XdGXwd4Mh+2eJL6A/aGhYM2mRlSBIV7sT27Cvx5+N/wAe/F+s+KbzxTq+vvf3erSN9s1CZTuYZBCnk5YVMa8pFfVz9uvGX/BQn9lO81uO8vP2pPB8cjEGOH/hIoFAHt83P/1qwL7/AIKP/sezX1wtz+1d4JKwcMv/AAkkBwff5q/Aq/1m/wDEOox6zLu272Ij7K//AOqtLwX4At9e1LWNV1GQwpb8zLn72Fxge5zWsakmS6fQ/e7Rf2xP2ZdW0oavpv7RfhOSzmO77SutQ7WXqec16f4N+MnwD1/Qv7Wh+LPh+S3VNzXLapGse31zmvwkl+MOgad4c074X6HbLPFbmP7fN5fzIigFk+m4fjj3qbxv+1N8QviVrkXh7SyltpemwCKzsY5NqR4ABml5w7HAwvQAYreDj1MZQlY/dCX9pP8AZdMP2TTvjh4XEIOGvv7Yi2sfQHdz+Fen+B9f8C6jpq3PhP4ixTiaMPFIt2rqVPcD0Nfhn+zc15NrUWueINS/tOeSQBjCvyoM5yZG6D6ZxX3L4G/be/Zr+BNtHpfin4nQ3N0kYzpOgWzXUv0ZgTk5+mP0rodOPKcvM4vU+8ta+N/gPwBIsPxC8a6fZxv926ubpYx+Oe1dJp3jTwnq9nFqGl+IrO4t54w8M0NwrK6noQQeRXxroX7Q/h79qbRPsWh/CbUIdJvPkN5qzeX5invtGcVtfC3wrqX7Ml4bOHxPJL4RuW3SaRdzeZ9iY4+eFj/Dk8g9qxqU5RjdGlOrGUrP7z64bxBoi/e1SD/v6P8AGnLrmjEg/wBpw/8AfwV5zbSwXEUdxaOskckYeOaNshlIBBHrU20dSorjVZs6vZdj0CTxBowbA1WEf9tBQNe0Vm51SFvpIK4AKWbYw4pCgRsBar2kg9iehDXdG76jDx/00FA13RgeNQi/7+CvPdv+z+tG3/Z/Wj2kg9iegPr2jDk6nD0/56DrQmv6QEz/AGlD/veYK8/wQ4IX8acyq5wRmj2kivYnoH9v6T/0EYT/ANtBTT4g0YH/AJCsA+sgrgQqrxsprMUOVOM0e0kHsfM74+IdE76tb/8Af0Uv/CRaJj/kMW//AH9FcEGLJ80n8qaoJGd5o9sT7Fnff8JBof8A0Frf/v6KP+Eg0P8A6C1v/wB/RXAnjgM1BLKOGo9sHsWd9/wkGh/9Ba3/AO/op39vaMBu/tSH/v4K8/5x9/t7U0Mw5Q/jR7YPYnoH/CQaH/0Frf8A7+ij/hIdD7arB/38FcEAzc76RowQQaPbB7E73/hItDHXVIf+/gpf+Eg0Xp/acP8A38Feeqmz7ny/SjC4+cHd9DR7SQeyR6F/b+iDrqtv/wB/BR/wkGiYz/atv/38FcAZGIwWP5UGR9uFY9aPbB7E7/8A4SHRD01OH/v4KP8AhIdF/wCglD/32K89aNGO4oKPJj/55r+tHtGHskehf8JDov8A0Eof++xR/wAJDov/AEEof++xXnvkx/8APNf1o8mP/nmv60e0kHskehf8JDog66nD/wB/BTf+Ej0IddWt/wDv6K8/CRKfurTXJxgfyqXWaD2SPQl8SaExwuqwnHpIKcfEOiDrqkP/AH8FedxKrr865xSMNsmF44ojWcg9kj0M+JNBBx/a0H/fwUf8JHoec/2rD/38FeesCwwxpAi/3R+VV7SQ/ZI9D/4SbQM4/taD/v4KD4l0JeuqQ/8AfwV50gCltopB867s4o9pIPZRPSB4h0QjP9qQ/wDfwUV5rtFFHtJC9kj0Kio9+MLipBWnMSFGW9aKKrdAOVcjJOadk4xTVOWp1ZgOjPanVHkjpT0JK80ALV2GVWUZFUqlDnGQaadhNXLoweDk0M+FwoqiHkHIc1NHOuMFfxqkyWrEu9l+b730p+7HWovMU9PWlG1uW/nTESb8nApslykfLU1owehxWHr2p3mnXW57ZpIwPvKvSgDVl1e3iBZm4qlN4u06P5BMPzrLXWNOvF2htrEfdaqFxoN3dS+bHKv86hvsVym6/jaKMfuoy1QzeODjCwn8qrWujaLYW0h1G4LSbMqvSuW1DXoIGV0O7dJgjpUSlKOrKUYs6l/Gl3KcRw//AFqgbxXqjnAKr+FV5/FPh6LSlHkqr7fmrgfEPj947po7STArKpWjTV2wXKjvpPEGpN966C/8CFNtbya+EsdxPvO3pxXlcvijVr58i5bnturq/hXdXlxc3RunZm2/KWNZU8XGpUUUGh2L3yPquhaRcWytvdj5jc7MKeR+VXvFd/p50241U3mY7XEWN3RqypSZPF2gKnVXlJ5/2WrN8YCW40LXrNT0ut2AelehzcsWRKNpmUfFukkZSXd7etOi8RrdFYtOsWmlb7qqKxfC/g2+1d1mKmOEH5m2/M3sPWvRtM0bRPBGlf2lqyi3T+63Mj/WuGjzVNXovM3k4x0T1I9D0C6eIXN5EFYDL7vurWR4v+JOmaGz6boUiTXG3DSZ6VzPxC+MOpaq8mmaOPJtWbA28EiuMtpJHmBDE7jy3rVOrH4YP5hGFo3kerfC3VLbVvEccupL5jM3LNznrXeas2mHWpY3tOFQdBXn3whgT7UsxXkEGuj13UwniqWANx5Y71vDlVM56jk5XK+oeKI7DW1torVSm4fK3auk8S6zEmhLcpbKvy5wOtee6k/m+IYyG/irsPHFx9j8NxqzL80YH6VHP7rZo90cTL42uokkvWRW2tgrjk1rWPjKwmsvtckez8a4HU75Wsptrf8ALSiDUPtVpFZRP826uWnVfLubSinoerabqCaham7gmwq9d3pUn9qow5CNxjGaxbBJrPw35MYPzLkkfhXCavq+s6Xdsbe4k4bO3tXTKVo3MTvPHOmaDqnhe9W4PlbowWZMD+Ic15zZaNrmjBZPD/iItGvGyZt3FN8VePtZm8G3sdxbCT92owAcn51rz6P4q2Omam2mXF/NZy+snQ1zVKqUldmlNLl2PWrf4i+INLiMOtaC0qAY82E9KsWHxE8NaowikmMLdGWf5f59q4nT/HOsrY/a1jW/h2/eh6irCeI/BHiu1mSSILcRR5ZdvzA+9EakpOyKdoncXvhvQfEUOQUkXH3kYVj6p8I9NZf+Je21tvyqwrx228aeJNE1OZdJ1KRYdx8tWbPGa7Dw7+0HrNiFg1i1WYdNydRUqtT1uQqvkSeIvAPjbRwz6fpUcyr024rjtS1jxjYN5d9pMkLBsFvJOPzr2fQPjZ4K1ZFgnn+zs3G2Tiukji8J+JIcJ9nnQ/7QNEqSqfDI66eIjHc+Z7jxLrMmF+27T1bAqvLq+pTITJdSHr/FX0Hr/wACvBetxmZbRoHP3Wj7/lXDa/8AsyanbbpND1QSf9M5VPNclTDYjudNPEUZHltw988XmvdSH/eY1XgLNyz/APATXS+IPhl430YNFc6JI0Y6vCM1z80BtG8ueJ0bGDvUjmuSUZRld3OqMoS2IJEAIbbmp1RcecB+VJIquFUkUQyJuwyD5fu0OVywtolLsc//AFqwb1h/wmaD0ix/Ot4zbGJyR/u1z7Sxr40jjC/M0OTz/n1rGfQDaWPjapxUnlj/AFm+ozIhlO844ojkXcfn/Gnctq5YXYyiMd6dMAoCgVWW6iDc44p9xdA7WQ/hQ5XBKw4qytyKjkdlk3fpQ8gkXetMlz0UCpbsMsNcMr521UNx5pxhqkEqnh/Sq0MiKxCkYb3pcxXKWAWC5FMJaTkU5mCLtPVqY0wt4tm7O6pDlGPlExVWUlpck4xUl1MZIwBnj9ahVhs+9+FZ3uaJDobg+ZtRD/vVIgkDkE9s1VXdG4INWUaRo8/L09aqJQl8zHS51PZaqaO5j0yPAp+syOmjzKf7vX8ar6HKTpkeefrUkxNDJZATVeZQW3GnFuMKnGfyokAKYK9aChguFcfMnbvSZwu8D+LFM3jsaVI2K/fPy/rStrcAmY+Zj2qaGYIvOKqtt3fM1TbR5eVNMC1E6lx8wGatW7AcKwbjtWfEpU43fjV62X91k1USZEspXcGH3qYQXbOameEMu4LVeNmSRgaoktR5Me32psce5vnpYWzEXx2pitjkigCLWV8uwldT/wAszWV4OYtpHK9ZGrR1uVW0yb/cNZ3haTyNHjygJ5qX8SKT6G0iAKcCoGmBZgvbuaBdlhtCfXmltdP1G5fEFjNJu6bYiTn8qq0nsg5o9yZZBsVGGPlqIPuOMVfTwT4xvJQLTw7eP2XMRGK1dP8Agn8Tr1NyeH3QHnMhC5qo0ql9iHWpRdmzmkmxuGcVIzZwQ2a7ey/Zp+Id0uLiC3gB/iaQ/wBK1tP/AGYPEKrt1HxDbqOmEU8VX1Wt2IeIo9GeBfGD4laj4B0iN9KtY5JpuB5jY69DXm+m/Fz48m5Mv9mQyq3zLhs4FfUXxk/ZC8Ia94Kuv+El8TzRtbws0dxHgbGAyD+Yr4ph8TR+BLm40rTNYlvFhkZGmZvvgHH4dK+fzZ43B1Fyu1+iPNxGIqKt7smke6+EvHPxJ8X2DWQ8Nqt5t+VlBIJ9a8+8cR/Hrwj4rx8TL+ax0+Qk2qx5US98elZ3ww/4KHeC/gjeSXPi/SlmS3bcwVgS/wDn+dcL+2l/wWL+Bv7XOkad8Nfh/ol1p+sWF2JfMmi2rt6EZ/zzXoSjKrlFSpSrWq8vXoeXjMxr06LTd7fielaf4v8AE2oq9t4d8PtJNMwRLmFdzyD69q9l+GXw48X+A9Bbxd4g1eFZnwXt5AdyEnsap/smeGLTQPhDpOqjD3F5brcSTNyTu+tewXMLXLW97qsENzER/qX6MvvX8W5x4oYPA8QVKMIS5ac7Tm1u72c99LbpJNs/Ssr4N5sDGvi5NznG6V9Fpe3n+BxuqW3inxVbPBH4qHmMv7uZVHy56V4D8V/hJ8QfCX2rxXrCyTNaqzrebjgqO/WvqWy0jTke5utNto7WENvWFWzj2FYnxN0uS/8ACs+n6lFvtru3dPmHGCuK+Zj4mZtU4gnKbdWjKXuS2ahe3RLT1V76H6Zw7TwuV044dUo2duZNX18m7nwv4O+OMvxU1G48F3UqXK27YdpF3hTnqOOtfQHhz44w/Djw/a+HroSXWFCgc/KP84r5N+F3wC+J/gH4ra9faNLB9hj1J5IVkfmSPcML7da7L/hbs+qfEWa18TaWtpHassc+3OBjuK/ac2ynL8dUboVFNJJ8t+slq79D9CzDKstzCmrxSjbm00sfUXgv9ofwhrWtyaPealDb3Ei4XzGwrexJ/wAK5T9oz4C/s6/Fvw28fjTRv7Lmupv3Wv6OAcSE43MV7Z6187ftH+LfhRH4ZutQ8Oa1JDdRwblaOTlnx0rP/Z2+P0Xhv4Ty6n4g8VXl9ZwRl/7PmcPJIeuMHkjPH4V9rkNWrleTqlyylyuyt1+8/GePcnweQ04YqnL93O6tLdPf7n3POfE/7Jf7THwc+J6/Dzw5Nb6hoc8Za01+1m2K8ZJ4ceuO1fR37On7HXwY+HHhyK88dWy6zrE1wzs94A4QnqFz06VrfEL4uaD4o+EXh34iWOqC0W4tx5cDdR7GvVP2VNG0v4q6Db+Mp7KVraG42xPIvyt6n868rPM0zTMsO4Ye9OPM4vl0d07O7/yPxGtyVMZ7jut0nqlcqT/DTwjdaZ9kfwxaGxibMNqbddo+gxXSeFtUh8CRQxafYiGObCxwqAAv/wBaus+K+naXHEtjZf6LNtJSSNRyPSvLvAviDQ/GXiq/8PX+oSyXWjth+y9a+AqYTMPaOFSfNyO+7dr9dR1KkqdRKErXPVNXtrPxRpkV0+m28OqSKRDdNGMsCOmfc180+PPFv7RPws8dSN4k8PNdaXHMxjW1jLEx9K918V65rWn6fb6hoM8d3Dp7b5YVPKgdRV7W/iP4F8VeAG1e6Ajmkt+YJF+ZGx05r0MIqOHlKc6cZpq1n+nYxxSWKSTqNNapnz78BP2yPCmpfGSbwPPZyJHJ81vI6n9zKOqNXW/GFP2gfFniu+h8Lolvpt5HixvtxDQuMZ6dq8J134Wz6B4lu/ih4fs/s7NdbpmwRvXOTj3xX174Hv7XxR4D0zV9Kv8AzFkt1G1m+bdj/GtM+o5XlGMo5hg6alGS5ZKWqjJa3t3scWDlWxVOVCpJ6e8raNrY8y8FfCb4l6docd98XfEEGqXdtJm2vIV24X0bPWofHvhbx7abpfCVzDCk6gSfIOAev4V7FrE2mWtmdCv7lcyQ73dWztNeTv4skutXWwi1Jh5MhWOPr5ox3ry8DmWPx2LqVnGNk9rWjbpp6m2Jw+HoU1F3189TpPgv8O9P0m2calqLfaJoipjVuA1ZvibTbrRNTewulwysSOO1WtG1rWvD1v8A2leWyrJJJiEH7uO1ZviLxDqPiK+bU9TlVpGXGV6Cv27w3wudUqdTEVlH2NTVW3b9PI9jK6PscOklZGfPKXTdiqk8wIxipXYHhRxVO7YKM4BPev1Js9IhuW3HAPaqd8SEzVieQAcD/OKoXpJTGcY70JlJHDfEqchcNXlfjyTyPDF4f+meP1r0r4mSgFVUdP0ryv4kTsvhaZGGNzYHvVL4kTJ2ufW/7FsDaZ+yvJdSL/rIWOfwrC/Z8UXPxVWVuTvLfrXUfs7xf2X+yJHI38VkxA6dutc3+zAhl+ITTIfuqTUyl7zCPuxXoi/+0dds/wAQpIgfuxgfhzXn0r54Ppmuu+PF08/xGvMvwvHJ9xXDvKAck1Juh0js3y1DMC3ybqS4lycIMVA8+zGKJSe5SVz6s/4JtWn/ABM9WvOoDqi19gn5Wye9fJv/AATSsz/Y2qXu7/l5Oc/Svq5j81elh5fuzya3xEpdc09JVIzVYkmlSR1OSa6OY5+Uthi6AmgMwNQo56jNSROCSneqQuUmBx0ri/j/APGjw78BfhJr3xW8Vz7bfR7BpFRm2maQgiOIe7Nx/wDqrrXn2ZU9K/Kb/grj+0p4++IXxfb9m7R5ZrW10yaOXUrVJCVvGJyu5TwpUHIFRKahua0KbqTSR8w/GPxz8Q/j58WtQ8beI7u4juPEEy3UaysQ9tJj7gbP3McAdOKLT9kLXNfgs4JbNrqO6kbzo8cq39K9l+Anwn8WeMdSs1PgppJI9oFwVGGX8u1favw3/Z+KadDJf+G1aSJBlkA6g8GvKqZnKErQ/A+lo5TTcLyPzfg/4J3+MoL21EGm3BtZINy4789PYgVLrP7JnizSLu8s10qSG3lullWRe4UcD+tfrGvgEW8XmzaMq/KFKKg5Hr9axvEnwz8C6raeRqFjHCwjKhZVxyetKOYVpK9y/wCzMPHofiJ8RfCOs+BG1Ce5Jt4ZpCWAU+ZLz344WuF8N69dLcyX1zZ7YkBKLKvysPp3r9cPiV/wT38A/EK5utf1ZVmaPLR2wUhDjoK+T/i1/wAE8fE9pNfX1varZafuz5ijgAHoK9PDZlS5bSep5GMymte8FdHzz4e+IninxA66dqeu3VvYyKEazspjCpUHocf419bfsX6j8FfDWp27XPhaFrtWxNcTXHVj/OvlLxh8LdP8BXws7STUJpI5MzSLHgfhxXa/CSO5u/EFu1md0isCsNxGzZ49OM17dDGQqRTR8/XwNSKtJWP2l+BPj/TZoobbTzBFbyAeXCGXa30ru/iv8NdE+KXga60q6fbJLasFktCFkj+U454r4h/Zrs9B1OO3utc0OSG4RAPOaK48l88cBX49K+2PhZ4W8J6doUP9iX8kcJXMeyaQj6HcSa6+ZSPP5ailZrQ4/wDYW8eXX/CI6h8FPFPiVr7WvCN48UP2pdsz2LNiMnP3sHjPpXvQlWUgqffmvkvxt4m0z4P/ALcHhHWhp7xW+t79M1KaI8usg/dlx3w+3ntX1iGWN9gB44ry60eSo0ehRlzU1cl5DbgaGLMcsaAcjIoXmTFZmgL8zbad5fvTSct8vy0Pk4we1AAeH20m05yDSjIHJooAVEJHLUjAg4Bo3fKVIoXO3mgBvl+9OXdjbu4+lFFADd5ZivSjA2EZpWUsKTBVTmgBsag8+1BZiuwnp7UsXpT+O4oAjGQeDTuVXdmlOByen0pmTIpcfSgACF/vNTnGDmowCvc/hTkDZVlP5mgBSvy7qSkH3RmjB60ALRRTWBAJ20AOpC2OopEBB5FDjdQUlcRkEjZOaTYEbINDAqN1BP8As0Ceg6Nduaa4xJn2pc85pC+erUCGu7BtopGLbMg0jHDYp4O7gigdhIzmPcBTRuHCnFGCCQaCDt+tAgAOck0UDgYooA7wg5Bpysc802gkjGPWt7nOSUUDpRVJgGakyD0NRg56UvmMDSYDycUBjjikYbh0pVG0YxQA5SSlN88xjk0HLcmo5FHmfIO9ABFq1qZWtml/eL/Duq1HIrKSG71wvi5ZItaaVCy5UfdNJYeJtXsW2rL5i56NWftNbM09npod6WI4VqcJWXhmrm9O8b20p230bIRW1a6jYXcYkguF+b+HdWinEhx7l8XA9aV4oZR8yjkVXyD15pVYjvWhHKVNQ8LaZfqT9n+bsVPNZc3hPVLJmfTb5lz/AAsK6JJmAwBUoaM9anfYaOPkuNTtht1XS/MA43KvWqF/4d8Oa9H5cMphkzna3BzXfS20My7WXNZt74U0y7Jf7Ptb1UYqZQ5lZii7HlviD4eeKbO33abKLlF7bsHGK801+11fTtRxqOnTQ+pZCa+jZPDOq2R8zT7xmXsjVRvYY5f3Wu6Gjrj73lhhXHUwcKnWxXoeD6LrFuZSrP8AMPXvxXoHwvuVmvruKF/u2+a6KT4a/DvVZfMXTo45O3l/LTrLwT4e8DSzalaSSDzotrbmyB71y4fAVqOI576E+Rp6Lb2R1DS2jHmTeZIRI38IwaammQeJ9Y1bRNMi2yIy+czjgn+9Vvw5pjR6JbXyyhm8xgpOehJ/pWfa6VqWieKrzUZNT8pdQgO7avHHua9uPwmNSUufQ0NX1nw/8NNN8m2iN5qAGF29EP8ASvPdZn1rxWsmq6pKzSbj5cWTtH0FbDWs1xuZFaU7zhm5J54pjQarp1tuGkvIzfdXpivksRm+KqVPZqk7LyOij+7XO3qcDrvhu+tlW5ltiqetXtG0GzuIUdFwTW/LpHizV5wtzp2ID2ZuhrovCXgSEyx/bpFij3ZZl/lXXleIxGIk1VpuOunoaSqc+5Y+HGkJYsW8tumf0rN8V6j9m8USSOe2CQK62NLDS5mjtrgbV4Us1QSXPhjzS94I5GblmPNezK8o2RnGPvanBJfxXOrLLG54bNdV8Sric+F4Zg+Rs4/Kr8+u+BYFxDpsGeu7yxWfq3i/w5fQLBdRrJGv8PpWajy03FvcqWr0PHZtQFxFJbrJlix+Wruh2d6b63KRsdsgzxXavrPgVHLWmjwbvaMUyx8W6HPJ5NpCke046CsaeHUNmadDsbOC1j0ZfMxu2DP5VwXiW3juL1hDBwOSQtWdQ8a+TJsc5X/Z781Vh8VWF1JxC3PGRg10VFzRsiSNrHQ7HwzfajrCKsccIZl7n51ryP4u6V4F8a6et/4ftJpLqT7scUZ4r1nx5r2lReCb6a5ttyrGu/6b1rR/Z1uPAOo3EbwWEDOy5XzEB5rnlhnOSjcv2nLTPl3wpoPxY8EW8r29tfTbuFt2jPA/Gu++DUN7JBc3niDwldQ31w2JGnTOR6CvfvitrGl+GfHEIn0+PyZosRhUA+YV4r8Svi3qenaqv9jmOFQxyAo5/wA8VM6P1eO4qMlUkrr/ACOg0bwXbz3LSSeFrh1POVtyfwqrquh+GrS4Md1oUkZx/FEeK9O/Z9+JNzq/hiS51O3V2WPKnHXFeT/tC/E24n1bybS2SLLksyrXPiKNGnSU29zsoVHUqOHKtDPGneGZboRvb7V3feKnit/TPDeixoJdH16SFv8AYmPP515z8CfH0HjzxZeaBrDbVt8srZx0PSu/stL0LxH4hk0LTp9rK2BMG/ClRi+gVacOy/I6Kx1/xzoh8uz1Nb6FTna/FaVl8YXt7iO31/QpYdx+eWP5hXC+ItG1HwPd/ZtJ8ZrJuGfLlYYNV7f4ja9bLjWNKW6jA5kt2BI/Wt+dx0ucvs36Hs9j4p8J+IGxa6jGzN/BIOag1j4b+C/EkWb7R7eQluGVR6V5TZ+MvAusy7JpPssmcc/JW5pt1q+nlZfDHidpF6iNpNwrT2lOW6JtW6Mm8RfsteHb4PNoeotbsv5V574i/Z1+IGiyNJp8Ud5GrfwNg4r1e2+KPifTRs1zRvOj7yQ9TW9pHxW8KaiqxTXH2eT/AJ53CbcVnKjh6nkaxxVanufK+saF4g0KYx6tpVxD9YzgfjXJT3sn/Ccxqdp/0cHbX3RLYeGPEtriaC3uUZf4gprjPE37L/wv8SXv9rf2KLW6xjzITtwfoDXLUy+W8GdcMwj9pfcfLz3jPIxRe9Ot5Zn6hq9g8R/siaxYF5/DGsrMrcrHKtcHrXwm+IXhZmXVNAndV6yQKWXFcc8LiKe6O6niKNRaM5/Yx5ApQW24IOalJKHbJGYz/dbIP60x2BGUNc+xqpdxyMVhyT/FSyMc9aFUOuwGicbJMH0oHEVU+Us//wCuqmIw20LznPSrG9tuFPBqvIqlsig0iWHlViD3HFQSYI3+/wB6nquF4FVWkYNhVoB9yRwBFw1VsnPFWZNqp8xqn5nzE7uP4amRSCR3MmUPA9alMsjr5ar2z8oqAtIj4Mec/wAK5zVi10/U7ubbbadPJnrshNKKk9kEmo6sg1WbdpEqv/c6VU0Msmmw7mb7tb9z8PvHOp2M0OneEtQk3KAu23OT+daugfs//Fa50+OP/hFZo8L/AMtiF71ao1JbIx9tTjL4kc2s8ezDGmtIGbaJN3pivRtP/ZQ+KF2S1ylnAv8AdaQk/wAq2tN/Y38Rytv1DxHCmT8yxp0/OtVhMQ/skvF0EviPGcY+9UkTrtIzXvlj+xjoYPmah4ouJD3WNcZrcsv2SfhlahftKXE3I/1kprWOX4iWljGWYYeJ8wPJHyC36U+GRpkAh3fL29fyr62sf2dfhNp67Y/DETsv8TfNn862rP4Y+AtK2iz8KWaY53fZ1J/lW0ctrX95oxlmlPoj4/g0nV7jAttLuJW/6ZxtW5pngXxvex7YPDN43T/ljivre20TSrYhrbTLZf8AdhGf5VZSCCIfuolX6LWscrWl5GcsynJbHy7afBb4lXY/deHpF/66OBWhafszfEi7YGZLaHPPzSc/yr6TKg9RS9sVvHLaKWrMPr1XseC6d+yj4ldf9O8QQp/soK17L9kywQ7r7xJN9FUV7Hz6n86K0jgcPHoTLGVpdTy+P9lbwAY/KvZbiZW+9+8P+Fauj/s5fCnSYlgh0CN1U8eZk5/Ou7PPBoODwa0WFox2iZ/WK0t5GFZ/DHwBp5/0Xw5ar/2zFXYPD2iWxxBplun+7GKuldp4FC7R1FVGjCOwvaS/mGC0t4xvjhVf+AgUpVEXO3GemKlDKBgimyYPaq5bE83mVy5UZPWoZYYp1JP8XWrUiRBORyfWql1JFECq/Q1nKJUZHn3x7tri2+Hl/fW9p9oWGIvLCnV1UZK/UjNflx8cPir8JfGni3WdU8O2z6KsMYSO1aPG+QDniv1o8Rfar+yktlt1aNlYMG75r4Q/as/4JqT/ABJ1e58T/Da0XT72Z2aaNc+WzHPPt+FfO5vl9SvJTp6O1ipxqTppLa+v6H5Y/HzUNe1qC4udFtW8zB+X1rxP4T+HNW034lr4l1m7SFl+QQfxNk+lfpZqX/BHb9qDWJ3t38WabaRScNIsW5h+YqTwP/wQm1LwTqn/AAk2ueLJtU1DllaQHaG/KufD4KrRw8otq7RjPC+13ifZX7Nssc3wS8NTRptVtJh+X/gArttQvWgh4lI2rhRnt6VhfDXwPqHw2+H+leGL4DdaWqx7senFVvGeqRZjhW7EbM2MmTaCa/zUz7h7GS46xWCqxcZKpK/zba/Bn9CU8bSwuTwxMleKiv8AI1LTxDErMGl+YnGVPWq/jjxTLN4Z2XEvyxRkp7D0rznxXN4o8JQ/2y13HLGG3MizZIGetcLqX7QsHjF7jwpoTeZdFdvlsw+XPFfU4Hw7zD65GdNe6muZ7K109fI5q3FnDtGjGtKolK1+V738jwz4afGpIvjh4y0rxPqHmQS3rLp8DS429s+9e7+Hvhr8PNa8N/bL/U7MXF1uZlKjI6nrXm+v/s5fD+2i/wCE88RaeP7VX9432fO5m9MCvUPg94EtdQ8JQX3iPR/Jku/lt4+eFwcGv2zMvqMacK1Dayi/s+8la6fVaHkZZ4qUXhZUakJKSbtbW8b6XutGfPkv7P8A8H/iD8dB4X8beJhbadaKzyQxzYW4AY/4U+b4ceALD4ia+nhTRfJ8L2cSW9nqKNlXLdRXX/H/APZwk0HxpH8R9O0u4jS1U+c9uxbzF542iqvwX/aA+Bpuv+FbiVWWMkXVrfWhzuPqa+gw9bFPBLEYacqqUUnFNe7rq/XsfnvGnGVTibHRVW8IrRJ7XtbotupmeLPhRc/ESPTPhhpd9Iul28O+3ktOPLYnrn8a+yvB+jaB8GvgLo/hPw/qH7+zhUN83VsDO73r4e+NsHxi+BHjqb4v+HNYtZ/CL4aHS7dvutjjDf09q9MsP2k73xn8ONN1TR7LzdRv7hS1uXyqr3OR7ZrPHxzStg6UsPJSoyvr1jJ6vm80tH5nxaxFGg5qfxW/y2PZPHPxng1z/RYEWS6gtW8tV6s/oKvfBb4F6np3w51LxFrTR2+tavK069tg/hXJFfMmq/tKeC/gz8TFv/iVcxwNGA8FjCu7d7n869V8W/tz6V4mbTH8It9otryNQ6Rv80WcdcfWuGplOZU6b5abl7RJuXRtdL7WW/yMYYvD87nXesW7L10Ox1e78R+C/hjNeXN5a/bBdlbpWkHzKW/wri9R+zp4du7q5vm3TIGbdnanU/1rz7Stb8ffFzxgNPvYJI9BtbwzSt5xVjIOgPcjpxXp8UmjyFvDGpMk0l4uZEVc4A4x7Vx1sJLA8kamsnZu3Rdr7XI5qmIgpxXu6pXfYrKng3x/4L03SPDfiNZp49zX23Hy4HSsv4UeIby28T/8Ij4Z1aa6+w3BSS3wWT6egpNd/Z1vdCt2XwPrM2mrqD7m8s4+U9ea9d/Zz/Zv0D4X2H9o6ZJJdXdxMs01zMdzM3U8mvYllMsXgJyowlOE9Ix5evVs6aWHxFWtCUko2Su7/caPjd7TwSlvf+JoFkjmhzMcHI9sU34ffs1r8Zi/inwZqEVmLWQMnmRnEue3Ne9xfDDQPFGoWV5rulx3KwqflZARyK73wzouheF4WttD02C1j6ssShR+Qr7LhXwzhUqRxGL92Gq5LWb0W56VaMZzs9UfKfj79nL4y2b5GjR3UMK4j+yyc/XB715rrvhDxZoL7Na8OXtvj7zPbnb+dff1xqUPm8N6jnmqd/ZaLq0TRX+mQTeu+MEGv2CjlWFwdGNGh7sY7LsehTxXu7H533FyqswViOyrgg1VmuCz45xX3F4u/Z4+EvipWe98NQxs3/LSFdpH5V5n4n/YT8NXrtL4W1+e3b+7J84/WonQlsjqjWj1Pl+4nw233qrcygoSR+dezeKv2JPi3pYaXRpLe8Ucqp+Vq828V/B34qeEpGTW/A18qr96WFPMT9Of0rH2dTsbe0pyjueN/EaQG4VHOM5FeW/FWRl8OhAPvTKo/M16d8RluodUWC7s5I23fdmhINeXfFXzJLC1t4Od92g/X/8AXTjpJJhKUeV6n2d4DB0f9kWzjZtudNXPb+EVzf7JeZPF1xOw+7CTXTaoh0j9lqwtsYLWMY/QVhfskwodS1C8z92Ejp+NZS1cmaR+H7jmvjFctc/ES/O7JWTGa5eVMnIOK2/iNciTxvqUgPP2hh+prCklwKhyaKXchl+XJEn51Xlck8sM56CpHcHIU1XkdAPvfNn+tF7mh9u/8E2rRYPh5dXbKP3lyxz+NfS6Hjmvnn/gnbatF8HVuQBtklYr/wB9GvoYkDmvUo39mrHi1NajY7CsM01uvAoywHFHIXmuhEgHIPWpUbByD+NMVcnkUjMVkVc8f/WoJl3JJLu3tYpLi6kCxxozylv7oGT+lfmj+zp4P079p746ePvjHq8LXy33iS4S3a5UNiFG2IPf5V4+tfev7SaapP8AALxhZ6LftaXM3h+5WO6T70fyH5h79a+Zf+Ca3wxPgf4A6bHNF++vB581ww+aQnPJ/DFcOYT/AHfKetk9LnrOVtke3fDb4TeGvCVkIrLTYY2Y4+Vdtej6XpEcUZJg478VlWBG35/4Dj610uiTRy2mZJOfSvNw9KnzWR7lepK3MVJ9JjfcShA/lWTrPhTTNRi8m7tkkTIPTkmuqujGsLbT0Ws2aOJ4Gb8s11ypxsYwqSkzg/EHhiEW7RWSKuRtrzPWPCpE9xHq1n58X92QblNe0alhH2yZXP8AdrB1HRYNTtmkkhX0X0BzXBye87HW5PlSPmnxt8DfhnraTXd74Ht7hpASsLKOfx7E14jq/wCz/wDDLR/EM8Gi6LLp8y/NGLhSsi/7PPB9iK+5pPhS16XXdweX9j7Vyfi/9nPT/Fq/Y7i42+ZxHcMvzJjkEHqMfrXZhvbUpeRxYiFGpF33PFvCXgnQP7Ek/s7T7i4urexDRS2+oPDJN6jGcEkY6EV6z+zn8V9F8Lusc2ueJtHRGzcWurRvdQBhngHOV/lXH2/7Pur+EfEf2ePUlWHpHcR3LIOOgx2r0nwzZT+GY20jx14HkvoCvlTTROryMmMg9tw+nNfTYWUnZqR8jjKMVfQ4H9uj4h2T+JPCXxR8OTx3w0/XLRpJLdiPl81flIIGCa+59Pu/7QsbXUUDbZ4UlU46BlB/Pmvyt/b88Sro+r6b4W+EGqTNHqssYk0u/UrIB5i42Zz84wcck9h1r9QPAEk7eCNFe7ZzJ/ZVuJDIu1t3ljOR2PHNVWl+8Ry0l7tje3dB7U1shxigFcZ9KM5aszQdRnNG4HpSLnJzQApOOtNKuTlRSPycUKQv3jQA4BlHzClByvAprHB4NCkAc0AOXgYNNc/KQKRiSaAqdQOaADOaUnKdaaM9qCPWgrlAMFOSacWO3K802kIoDlHgEr84+tRngbF9aUKucgH8aXGTmgaG5PHP607HzLx3opMnPy0DEGduAadk9KB0oJx1oE9gH3uac2MYApoO7gUMCooID8Ka5OeDQSR979KRjnmgBGbA+akXI60pAPWkckDNBXKxRnNMblsKtPGcc1G23dxQUHJ7U0yEfKv6U44702Qd8UEpBu3EYz704SKwGDTEIB5pCB2oBokXLDIFFELKBjNFBJ3lBGaKK1RggLsBxTg64+Y/pTaKsscnSnCmoQOtOoJaHZIHT9acDmo88Ypy8c4qrdiR6nsTUTHDcetOeYRoXkOFUZZvQfjXE+Ev2hPgf8QtRtdI8B/GLwrrV9fxSTafZ6T4gt7iS4iT7zhUYttHc4OO9ZutRhJKUkm9k3q/TubU8PiKsZShBtR3aTaW+/bZ/JFrxorDVsE8baywgA3ZrV8b5GpI/rH0rKAZhjtXNK/OaR+EUpu4p8bXdufNt7pkK/dqNpBGDIx+Vev+TXKaZ8fvgxrWsx+G9L+K/hm51CXUJLFLC21yCSdrpCQ0IjDbjICr5XGRt6dduU61KnbnklfRXdr+h0U8LiK8ZOnByUVd2Tdl3dlovU9DsPFmpwD9+PMH94Lya27Pxbp9x8jvtauSh5GT26051UDlf1rojUkjmdOMtTvobyGWPfDNuqZSx6V5/a3t3ac21yV74J4rVtPGd3HxdR71Xqy9q0jW7kezOtV2HR6kWfOMisfTPE+nXg2+btb3rQSRZF3KwP0zW0ZRlsYuPcsB1yAKJLeGfhxuqMZ6g04SFeg609GT7xQvvC2n3fSIo2fvLWTqPhLUBF5Ecvmx7cbXrqI5GY4NOZQw5FLlJOW0O7k0izaw1iykWONcwuq5FHjGS11nS7aDT71d7L27ZrpGt4zHseLK/wC7VPUfCWlSJHKke2TGVZfWqs+WxLjeVzmdI0ddCtWNy/mSddrA+lXr7UdEuNE3mVjc7sMuOgqW98Oaujb47gTL3VgOKzpNMEfyXVm65bJKjg1nbl0NIx5jM8RXkuhLDIjblc/dpJPGqfZC0EPAjLNg9AAST+lSeNtIttbsY5m1KO3WLA3ysFX6ZPevmf8Ab48XfHP4Y/BhvB/wP+HviLX/ABL4oZrK3vNB0me5TS4SP3lw7ojKjYIRMlSC5fkRkHhxuN/s/DzrtXUVey1b6JJLXVntZPlVbO8yo4Om1F1GlzS0ilpdybskorVu+iT7nlP7Qn/BZ7w38O/jNffDPwX8Mn8Qadp12trfa3Hrgi3zBgsoij8pgwVsrksuT/s4ZvqfS/Fo1TRrXVbIyNHeW8c8bNwdrqGGR24PTtXxT+yB/wAEutA8Ai0+Jv7TssN9rIkEtl4aZle1tZMjBnOds0mc5QZj4Gd+4BfseONnGW3D5uf88189w/Wz+tGpWzFpKTvGGl4rzstPRtv0PuPEHD8CYKph8Fw7GU3TVqlVt8tSWmsU3bR3u0ktdNNXpjULqXhmao7p5/LOXbn1qfS7SGSUPPyn8WKvPYWz5McZZW+6PSvpOW+rPzpKxy9tNL9pHnybVJwxX0qTSNNvL3UgLa42ruJ3MOgArWuNOty7ReWx9KvaHp5s3MzxjlemPatYaaEVDnbi5uobld43+XJzu71Jpzy396zHHLE/KOK3NT0Y3j8QBeeuOtR6b4bFpLu9fStI76mLZD4v8L3mr+Bb+ziLM0kSjgf7a1zvw08Pa74B1e3ul87HmKRjPHNerWNuqaJNBLGuSqj5v94VrJ4c0+7ghLxJ8rA9a1tFO5jzPlseZ/tP+JTFqWk3BY+Y3X8uteG+OJf7T1ZX3/ex0+tdF+2R4w+y/E3T9LjcFY464K4199S1SAL8p7E142YYhe05L9j1MHRfslI+mf2fIkt/BUiRx/8ALIjr9a8a/aBkaPVWkDYUbgvGMH/Ir2/4CwMvg+ZpFVf3Hf6V8k/8FJPi5qnwa8A3XirQFt31CS7itrNbhS0ZZnyxKgjICK/frg1yZpiqOEwHtqj92Or9EetkOVYrNs3jgsOr1KklFJ6at21KvwA16TTfiPeNI5VpFYcd+9e/fDmym06PUde3nzTv8vrmvzl/ZI/aY+KfxI/aG0TwtPpWlx2l5LI2oSWtpJvSJInYkEyHbyAuf9qv018P3WhWWiyWcs53eXnbt6nFcmS5th83oSrUL8qdrtW1PX4u4TzTg/HQweY8qqSjzWi7q12rv1s9DyLx9qWpNqclzczSDe3yj05rBsvFmtaeT5F63H8G2u88Y+EtQ165Y6Vp7tngfLxWHa/AXxbe/wDLNY93Zs1rUp4iVR8qZ4ka2HjBJlfTfiDay3Pl69p6yKf7owf85rqNAk0TVV8zw74gmspiQVjZty818neG/Fvjf41/tnal+ynZza14ds9Na8gkudNs0F1cSwIWeSRpUfZCwQ7Sq5YbCT8w26cmr/EH9n39urQ/2V9S8Y3fijT/ABFHahftnli70yWYuFVmjVcgYD4YZ2Pngg7vKp53GK5nFuHP7Pm0+K9tt7X67H2VTgDMKl4c0VW9h9Y5NXena9+ZWje32b/M+uD4k+I/h2Dzr+wj1C3Xkyx/ex60lt8ZPh9rBFrrCfZ5pGwyzLjBrsdO+Bni2Gz+w/2q3lMuPmqvcfsh+HdTkEurTLIzck55FfVezq9D83corRGLq2saXo2kSeIPDXi1oVXlVSXKn8K2Phl8bvFGseSZLZtQt2IV5o1Pyn34rc0j9ljwLpsPluWaH+KNjxXceGfAvhrwlafY9H0xY4x91fX3rSnTqR3MJcu6NG1JnRXcNtZd3zfyp01tDJ8rRg8YwRU5ReGC9KMDriuoze5zPiD4V+CvE0Jj1Pw9CxYcssePx4rgfEf7I3h64drnw7qEts3VYWXcpNeyg4FPBJ61jOjSlujaOIqU/hZ8s+Jf2b/iZ4bmaW1tI7yFfu+Vw31xXIy+DvFwuvsUnhq88wH7v2duf8/WvtJto5P05qFoLd33LFH77RmuOWW05bOx008wqR3Vz5AtvhH8TtSfFp4UuPm6bxj+dbVr+zL8U7913abDDu6h5sY/CvqdAq/Ln/x2h2ZT8rY+lVHLaK3bKlmVXoj5z079kHxrMP8AiY6zbx5/uqTWtZfsZW+7Oo+LZG/2YkH9a90Lf3s0VccBh10M5ZhiH1PJbT9kT4fWyK15eXkx/i3SYH6VraZ+zd8JtMKiLw95rf3pXJr0QqD1pNi+laxwtCPQxlisRLdnM2Hwt8Aab/x6+E7VT/1xBxWrD4d0W0AW10a3jxwu2Ef4VoeU2eDTVhXqTWip047IzdWpLdkItbeP/lgo5/hUUu1c7QtTmE+n60nkH0/8erSyJ5iAJj+I/nTUVucg1YMRBxtpmHzg7vzoDmEYDqRimHdnCj5aldJCP4f501Acc/yoKI8HOKGUn1+tS7MnOKGXAzmgCIEgfeoLE1IyKOMdaYUI57UAJRQDkZooAA2BijtmgjJzQCQu2gBpDD7pNIS2eaVmIOBTaAFyxXFJ8w60c+tNk2Y+Y0DuxS5/iFBm7AUjsgGTULyoGUk0BdjpYfOTaR9KryWMSx/vH+vWpBOAvDU15fMPAqXEfNYz50VEKrWbLaAu37n8wK3JbbzEbbHzjiqkunXJ+YxmueULyNo1HYxLmyhJ2+V7cd6rS6VAyYETVtnSp5TkxY+tNvdMWOJY4vvZyfpWFTDxepuqx578SvD+j2HhifV9QvliZIyYVZupr598XeA18eeE7+W71B1khjZ43hfBDYOB9eK9k/aS8AeJLyyTXfDmlXV9NAP+PRG4f3xXiOn69400e0HhNvAt9a3V2rPcXFzGfLXORjNfzVx1lNerxFLFxwnK4pL2iV3L16aHbiMyxEsKsLJvk7dz5d0WP4haRHqFzq/i++ks4ZmW1W8bOVB+7g9sCsG0+E3xI+I+sDWfBOtp4fuGnyt9HHkkZ9PfpXtHxE/ZD8bnUP8AhNl8b2nlwh5JNJumxG5PNQfC3xHqdtpclnq3hhbaaJzHi1yVHPBH+NZ1szqUcK62HUZSejVrW6bdT5H6qliEq7aXTr/wx13gjQb3wr4XXT/GEo1S+hGbq7mhGJTjrQ3irxDp+gSTN4claGObbaGNT8q7q0/C17cprdvovxU1FdN0p181ZJM7pgTkLn8K77x78TPgo/gO90nw3LG1vDC3nXMYCrHj1NfE1KNX20p1YKTunbXrpolpfyR6ns6MVdTcY21Ttr/Xc+fZvjlceI/jDa/Drw9qDvbLCH1FriHILk/cFL4m+FPwn8S+J9RvfDelR6bqk1u0U2oQwjazYIOffj864DUv2hvhL8QdE17R/CUq6dq2m82OvKo2o2Tyx9OP1ruvgsZNMsbbUtU8cR65NqCq10yxjY2RyQRX0mIwlbLsOq9OMqTiuXl1vJ7uTt7rXRLvuebTrxdRwclPm1vpZLa3c831L9nn416z8CdV+DUvjHTdchkaX7DdzSBZE3E4B69M15/+yv8AsP8A7Wvwit2uNX+Kuj3UCyErp94xZol9sAcYr2rxvrejeE/iy/hbwct5HDNGs25CdoJ6jP1rpLTS/izJ4nhvfCJjvobi3yIZUzsPua9mnm2cRwvsabglXtJKUEm3tstLvyOenToVJunUi3bS6fS54n8ffgNqGq37/EzxLNpN5NosAW8tIjkzqfQVufAj4ceBNeWHUdCvJrGdgu+zk/h5HY/5xXQfFz4Dfta+JNFuLjwf8Po7y6uLxXmVWMfyg9B9ao6x4B/ajtdLsl0b4M6hbanDGqNi3ymfqOtfc4PA57QwFNVKfM+y2XkclbCqNa/I/wAXc9m8Omx+GN5HYa7pNjc2N1IAPLbEje5Feq6bo/wo16RdU0rw/HHPIgb5shsV5P8AAL9lLx148ntfF3xdtLywu4iC1mWz074zX1rp3wj8LXNlDYzaUIljUBZIflZcCuzL8oxWL5lWoKKv16s9/L3jIUrNLl6J/wBaHiPiXT9Z1vVfIt7Bo4YRsj2g4613Xwi03xBZXK6dqBPk9s9q9H0/4VppreUjJND/AAtIg3CtWz8IrA4K2w9M9M19Vg8t9l7yVrdOh1SlKe6NbwvbSC2JGSOnB9q1RZSEYCfw+oqDQrZrSHYR3raWFFiBC819Rh7RppE8tjmn0+48wkL3/KnxWtyDsPI+lbCWk7tlYT196lTRr6U5Fq341o6fNqhxaXUx47Msd7ipxaAc7K1h4b1JyP3IFTJ4Oun4kkRfbihU5dUVzruYTQqh3sOe1RS2UFzH5c1ksm7ruFdRD4NQcTTHg08eFbJCGkLN/wACxR7PyF7ZdDzfxL8CfhP42gMPiXwHp9wuOWa3Xd+dePfEX/glf+zH8RwrWuj3GmyJMJFazmOA3bjpX1cNGskPyx0C3t4jgRH61Lw8Huh+2kfKfxR/YL8T6n8OI/A/gvxOrC3jCxfaozyBjA4/wrzP4Z/sk/GP4HW+qXnirTo5ofLYtNZybl6emOK+93bZwP8A0I1znxauBF8OdYdhwthJ/wCg1jUwNHkbR0U8dU5kmfk34wmjl8SXk7ZG64Y/Xmsa4uCvCVd8QzSS6rdO7bv37H8zWXO/PJ618/6nuxjdJjXm8vc2fmNV53RkLEdFzSO/zEMfu8iop5S0XB/+vxVqw5fCfon+wbZ/Y/gZp7cfMufu+5r20fMK8p/Y3szZ/AzSFUfetwf8/nXq6Z28161P+GjxJCknHFOj+7yaZk7sU5PvVd2SPprx7vmB5p1B4FVzAcV+0DcWtj8FPFd1qd55MH9g3CySf3d0ZUfmcD8fauP+DfhuDwn8M9D0ZLfyRDpVuu3/AGtg/XP610/7ROl3XiL4fzeEraESf2leQRzDt5QcFgfbrXifxr+Gfxx1zWRqnw8+Iv2RbZAtjYgbVRR246k15ePnD2iue7k9OXLJryPcrdmCs2f96tTRvtVvA0iiTjn9a+M7D9r/AOPf7Pmrx6N+0Z8OpG03zAv9uWrFlC/3zgc19PfDP45+C/iZ4Zi8ReC9Yhure4XKqr5I5rOnGMZXPWnzctrHZXWpzIXYs2W/vf4Vnanrs9pZrub7zZqRLmymkDO21m5YGsLxJOZpGgi/h7Y/hp1qnu6Myp01zaoo32qm7ucPcDH92tTw/qUEo8ic5A+7xXLyF4Nw8tVIOfmq5oE1yJ/OjXemPmCnoawo83NdnVXjFRO4t4o4pN4xhmwRjrzVi4021hu7d4huHBmXb0z/APWqpolteT3KPNG211yu71rbWzkb/SlibPAb/GvVipWR4s3yyaueV/FvRtPN4yW1myq2SrRyfdY/w4weK858QyeJ9O8PyRWV+0rL86rMCfLTqMEfMOncV6x8V/hF4m8So1xoN5NGu7dlRllFeC/ED4O/HO7MUNrrSi6sQ3l3XMbtjICtzyDXp4SPQ8THc0dT5h+IXxVfx5+0L4P8KarpenvLH4otYmuJvlkjRp1HH96v1+s4RBDHZoRtjjCq3rgCvyx/Zp/ZV1f4h/tvaenxh1K1MmnXA1W3sbOYtI7RHK8gYAyM81+qURcSMkg+ZTjpjH+f6VrU5faNdji+ymiUbtu3NJjmnJ1prow4FIUR0eexockcCm5PY0ZbuaC7BR1FFGf71AC4wvWhj/KkJDHIooCwjDI6Uq5A6UE47UA57UAJuBOBSMOM0EFORTs5GTQAgYHgUvXqKaNh6Uo+hoAR8dqRcZ5pSAT0ptAEm4etNDfPhQabQMnpQA5gzcYpCMUHcOtJ1NBK8xSSI8qO9KT8vWjoOhptBQrH2pOc4AooI3cUALg4zimbhnmh5DGNoFNzkbvWgBzNnpTcc5oooACM01ywPPShn2nmmnBbctAASD0NFKGYDGaSlcB0feiiOijmCx31FFFanGFFFFWikFSZB6Go6AcHNMokBwc0Nk9KAc80jfdo5raCtHqeG/8ABSL43L8A/wBjHxp40tbtIdRudP8A7L0ctLtb7VdHyAydyyI8knHOIz6V+PX/AAT8+LrfBD9sj4f+O5ryOCzHiCLT9RmmkCrHaXQNvK7E4ACrIX9MqtfaX/Bcfx14l+KXxN+Gn7HHw8VbzUL+6GpTWUfLSXExNvaDP8OF+0Mc/wALZPFfmbJFLBO1vOrRyKxEisuCnXsR1B9fTHavw3jbNqv+skJ017tBpK+3MmpSXqlZH9n+C/CeFfh3XpYi3PjVJtdVBp04P52nbvdn9F3jtcX0TD+JKyY5PlxiuN/Z5+Lo+Pf7NXgL4vmVXn1fw/Cb8oSQLqMeXOPbEqOP/wBVaHxR+J/hH4NfDjWPih46v/s2l6LZtcXUm3LNjG1FHdmYqqjuzAd6/X4YijUoxxCl7rSd/Jq9z+R6mW4yjmMsByN1VNw5bO/Mna3q2eH/APBTH9smP9l34MSaB4Rv4/8AhMvFEcltoyKPms4cES3Z5z8gJCHu7DghWNfnP/wTatjqX7c/w+jlkd2k1aeWRmOSSttM+Se54696zP2o/Gfxe/aI1W6/az+IVs9vpGva4+meHLeRmKpHDGWMUPqkYZAzDgyO/AO4L2v/AAST0VtY/bn8MTqgYafYajdMu3PH2SWMf+PSLX4xjs3r55xZQeqpqceRPrG6d7ee/of2RkfCmC4J8K8fZqVeVKo6sl/MoNcid/sbetz9jlOxskHp2qQPkdK81/av+N93+zt+zr4p+M9jplveXWh2Kva2t1u8uWWSVIkDbSDjfIucEcZwQcV8g/AH/gsR8afjf8YPCXwgtvgd4dhm1/Xra01C8t7q5cR25cebJGhbKlYwzZLNjGcHpX6tjs+y3LcZTwtaTU52skm73dltt8z+W8j4C4k4hymtmWCpJ0aLam3JRtyxUno99Grn6FB9vOKQP+83YphSTCxF9zBtrFeM89P8/pX56/GX/gtX8Qfhz8XvGHw60n4M6BqFroviS9sNNvxqE0e+OGZ41ZlGcn5c8Fc1Wa51l+SwjPFy5VJtKyvt6fecvC/BufcY1qlLK6fPKmk5XkopJ6LV76/gj9DJQd+4Dn+E1as9X1KyZTHcMy5+6/Nef/s2+PfGvxU+Bvhf4nePtLtLLVPEWjw6jNZ6eriCJZhvjVN5LcIVySTk5rxP49/8FU/hP8OPHM/wg+D/AID1j4j+LLe6a1m0/QlZYYpkJDRGQKxdgevlowBUgkEGtsRmmDweHjiKs+WMlpfd36W3b8kcuB4XzvNcyqYDCUuepTbUrNcsbOzbk2opX0u2j7C0/wAcbBtvE56VuWWtWN8P3Ui/99V+S/xB/wCCx/7Yvw21eHTfGX7Mmi+HRdQGW0s/EWl6hDcSxgj51LyR7ueDhOpxgZxXv37Ev/BVLwN+1H4vg+Fni3wlJ4X8VXUJk09YbjzrO+KqzMqsVBR8BiFOQQuAxIIrz8Dxlk+LxSw8Z2m3ZKSav99j6TNfCTjPK8qeZToKdGKu3CcZ2S3fut6LW71sfeiOWH7s5pwaRGyRXF6f4k1SzUB5jIv9084rZsvGNlIdtzH5Z9e1fWKpGR+Yypyj/X/DG68rAcU77Q0oAccL0qnHqFtdKpilH5ivjX47/wDBW6NPitcfs/8A7FfwZvvin4rt5miuLq03f2fBIpAYBkBMoUsNzZRB/fOGI48fmWCy2mp4idruySTbb7JLVnrZJw7nHEWIlRwNLm5VeTbUYwj3lKVoxXm2fbDiMjI/LNQ3NrFMmHTI96/OT4l/8FXf+Cg37L2tafd/tX/sX6Ppui6gxjhn0u5lVXfGdgukmuYRIAGPlthiBwODX3F+zR8edC/aa+Cuh/G7wvoOoabY69btLDY6pCI5otrFCDgkEFlJVhwykEda58vz3L8zxEqNJtTiruMouMku9meln3BWfcO4GnjsRGEqNR8salOpCcHLXTmjJ66PSx5h/wAFMf2XvEX7S/7JXiLwF8PLLztet2i1HSLJZQn2uaBw3k5YgBnTeqkkAMy5IGSPz6+E/wDwVr/ax/Zq8Gad8BPiL8FrPUr7QbNLHTV16C6tL/yY1CpFMp/1jABVyVDbcFtxJY/aP7R//BYH4NfCnx/dfBb4J+Ata+J3jSzupLa60zQbd1hhmUHdF5mxmkYYOREjgHIJBUivmT4q/wDBa79tj4Z+JI7P4gfskeHfCzXIaWwsfE+j6hDcPHkchpJI9+O5C474GDXxfEWYZXTx31rD42VKaXLNwg5xdm97pRTWvV/I/XPD7IOIq2Q/2ZmOT08TQlL2tKNWrGjUTcUm4p3m4tJdEut9jf8A2efg1+1V/wAFCvj1of7Rv7YHhtvDPgfwrcfa/DnhtdPe2S5uA2UKRSkyNGGVWeWTh9qomFzt+2NU+F0ke6fSbpZlLE7Wbk//AF68T/YR/wCCvPww/a58Z2/wd8f+B/8AhE/Ft3HIdNj+2C4s9QZV3tGkhVTHIFBIRhyBwxPX7Cm0LTpRk2236cV9Lw3Ty+pg3Ww1Z1nN3lOWjctN10suh+eeIuI4go50sJmWEWFjSjanRj8EYXbvF3ak27tyb1e/ZeR2/h3ULSJYZ7F12jOV5zUzQSBNggZG/vFK+Mf2kP8Agth4v+CX7QfjD4ReH/gVo+qaf4a1yfTra8m1WaKaV4jscsArL99WHAHGO/NdN4m/4LWfDLwD+z/4c8XeKPBMOpfEHxFYTXsvhLRbwrDpkBkkEDXE7hthaIJKFCsxDq2FRlJwjxVkMqlSn7azp35rp9Hb5v0Omfhbx5Chh6qwjkq9uRRlFvWPNeWvupLdu1tj6jW3IfiJ93Q/LU9onzZaA8cdK/Onw5/wXv8Ai/H4mhfxj8B/C02jM/72DTZriG6VPXzZHdM/VAD7da+xvjD/AMFMf2VPhP8As9+H/juuqzatN4t00Xeg+GrDat5JglZBKNxECxyAxuzEgMrKu5hiqwPFWQ46nOpSrWUFeXMmna9r2e+umhGdeFvHGSYqhh6+EcpVnaPI1NNpNtNrRaJvXSybvZHrD2VzIoEdu3rTBpepmXcto2M5r84L7/gv78bbnXftegfAzwbDpQk/d2l5cXc0+zPeVZEUn38sfSvvj9gT9tL4d/tx/DC68Z6J4ek0fWNIuVt9e0Ke5802rMpZHVwq743CvtYqDlWBGRW2V8UZLnGJeHw1T31fRpq9t7X3OfiXwx4y4Ty6OPzDD2pO13GUZct9r22ve3rpc67XYtWsvDd1cW9szSLGu0bh13LUGm/EDWbfTktzobM+OmK9P1OxsBp7obdeeMbM1kJaWqfMtvH/AMBSvoJc19z8/jyyR87fEn4C3nxW8VDxTqcc0ZUbVjji4r8+f2pf24fEPw6+JXiP4R/Cjwha2M3h/WLjTp9c1CQzyvLDIUZ448BU+ZeN28EdgTX3d/wUR/a4/ab/AGYptDT9nn4Bf8JbaXGn3l54i1C68PXt1b2EcezyyZLd1VOPNZtxPCqeB1/GG/1LWvHPie41a4eXUNR1bUHllZVLvczyyZOAOWLM3uST3Nfk/HWfSwtSOFwknGd3zO3Sytyt+utuqP6b8EfDnB5pSqZtm9OFWhy/u4uV7Su0+eKem2imrO90j9oP2BvA/wAZNY/ZO8I+LPGviu6uNS8QWEmo3E15cMXaKeeSSIAY+VfKMeFHCjgYAr5n/wCC4lsPAXhXwH4JiuIWk1fUr2/u1jzvU26Romc9j9of8RntXtn/AATU/aJ/bN8d+J7P4LfGn9m5fBnhLwr4OWLT9Ru/Dt/ZyXDwmKGGISXDmNiQzMQB0U9OAPkn/guV48i8UftmQ+F7W+Z08NeFLOzmg3cRzSPJck47EpNFn/dFdXEGYUf9R+anzaqMPeTTut3rrZ2epw8B5Div+I1P26haHtKzVOUZRUXdRV46L4lotnobX/BC74SN46+OPjHxpe24+w6P4XW0ZiOVnuZ0ZMfVbeUfT61+o9v8MvCtqvz2u7HHzN71+Yn/AATa/bB+BH7CP7L3ib4ifEm/m1DxJ4p8RbNL8Naaoa5uLa2iQLI5JxDH5k0i7m5ODsDHpa1H/gv78dm1/wC2aR8DPCqaPvzHa3NxdPcsn/XZWVCSO4j259cEUcOZ5kfD+Q0aWJqe9K8mkm7Xb3ttpY6vETgTjfj7jrG4zL8PelT5YRlJqKlyxSfK3v719Vp5n6gWvg7w7afNDpMf/fPWrkelWEa4isEX/gI/wryH9iP9tX4b/tsfDa48aeDreTTtT0y4SDXvD9zcJJNYSODsbIwWifa+yQgBijjAKMq9d+0H+0f8I/2XvAT/ABH+MXicabp32hbe3VIWkmupyCVhjRQSzEBj2ACkkgAkfoFLH4Opg1ioTXs7X5tlb9D8AxGSZxhs4eV1KEvrCly8lry5tNElve6at01OV/bK+MUH7K/wD8RfHfw14GtdS8RRx29jpsYs1MlxcTTLDCHfhmRGcOVznCkA7sE+D/sDf8E3PiP4H+LE37Yf7XPicar4+v8AzZ7PS/MEq2MkynfNK/RpgruiqmUjVsAn5dnH/EX/AIK3/HT4kaBNrX7PX7B+ta54ajdpV1vxHpFzeW7LG27eUt02IUIznzW2lc9a4L4df8F+/ilZa2q/F74GaDeaecCZvDdzNbzR/NywEzyK/B+7lRn+Jc5HxOMz7hmtmlOtiajcY25FySUObW8uz0tq+x+0ZPwR4l4bhivhMvw8FUq3VaSqwlVdO0UqSXN7iunzRved1tax+pKhmUljyTmgxt61yPwK+Ofw9/aL+GOm/Fv4Yam91pOqIxj8yPZJA6sQ8Ui9VdCNp7dCCQwJ7AHIzX31OrTrUo1INNNJprZp7M/BsRhsRg8ROhXi4zg2pRejTTs013TRH5Lf89KCB/EKk/zmqPiXxFoHhDw/eeKfFGs2+n6bp9q9xfX15IEihiQZZ2Y8AACrulG72RnCMqklCKu3pZbss5I4xS8+lfAvxf8A+C5vhhvGi/D39mD4LX/jC8uLpbTT77UJmt47qYkKoigRWlkDHpkoTuPH3cU/2kf+Chn/AAU7/Za8L6X45+Lv7Nfw80vS9WuPIgkhmnu/JmKbxFKYrw7GKhiOx2n0r5upxdksY1JwlKcYfFKMZNL1aTR+jYfwp4yrVKNKrThRnWvyQqVIQnKyvpFyvt/wx+gxD4+7TVB3ZI7Yr85f2b/+Cn//AAUS/aw1DVNH+C/wc+Fl9faTbpPd2N1cXNtKYmbbvUSXYDKDgE54LLnqM/anib9oDR/gD8AdM+Lv7Ver6b4fvF0+0XXLfTd80f8AaMiDNtbqGdpDvyowTkDJ7kdeX59gcyw8q9HmUEr80laNtnZu2x5Gf8C59w5joYHEqEq8pKKpwmpzTeqvGLbV+mmvQ9JYnbwKQBmH92vgXxj/AMFg/jh48srrVv2Sf2KfE+v6Payn/iotT0y6uIdoIzujtUKr07zZAJJAry/wZ/wX7+M+na+F+J/wK8OXNirGOeLRbq4tZom3dQZmlViMEbSATzyOo8+txpw/RqKEqjs9pcsrfJ7H0OD8HOPMdh5VKVCF47w9pT515OPN7r8n9x+pQjl7S/8AjooeM7fn+auE/Zl/aU+Fn7Vfwmsfi58LNTkmsbiRre5trlAtxZ3KAb4JVBO1xkHuCGDA4INegsBsytfTUa1PEUo1aTUoyV01s13R+a4vB4rL8VPDYmDhUg2pRejTWjTIQmOi0eWhqZUH8Qo8r/arQ5yvtKnge1AQ92qYoegFCxcfN1oAi2J3FJt9/wBKm2qeopGjJ7YoAi2n+9QUJBINSeX70bPegCEKwOeaa0WTuK1Y2ds0jIwOA4oAgZR0UUjqUPJqcRHOSo/OhlB6igdyGM5TNDIf8ac4CkAU519BQF2Q7CwyKaxIOAamA44FRlQDkL/49QHMyNlXqRyajkAGADUzgnmm4yKCrkeaMA9RTmRc/wCFGz0oGRyZwopvPpUpBpjMduMUANbOOKhk8wnINTZHTNNk60AVisz5xTGs5D8ztVokCmF3K58vj1oAhWJVG7NPjIHyrVe9u7W0tZrrUL6O3hjUtJNNIFSMAZJJ7D1PSsaXx7osOl2+p2DPfJdbhapYfvGnx/cx97oeeg9aAOhD9ypqHzHzn061zr/FjwZaTx6X4j1qPR76ZlEdrqbLEzs3RVGfmOePrSeIviV4L8K3MNrrfiG3gmnB+y2vmbpZ8f3UHJHHJxgZ5pcyRVm9DpGfKlz9arTyq4+X6V5237U3wQfULjSR4zhDWknlXcnnApE/oxz+tYZ/bi/ZWbxE3hj/AIXJp32qNsSNtcQqQeR5pXZn6GolJFKm7nszRCZBGV7d6y9X8JaLqyeRqOmxSZH92pvDfiDRPFFhFqvh3XLXULWdQ0M1ncLKrDHYrWgSoVsGuGVOM4uM1ddmdU48zVjzjxN+zH8JvE53a34f85W6xtM23HpxWdq37JPwmutM/s+y02SzXyykbQNgqPWvWAhkUAp8wH3TTbixu7kKscDZHSvOqZHk+IXLPDRf/bqMZUYx7Hh9/wDsWfDzX9Gi03Xby8v/ALOm2F5pugrx/wAe/sKardaNc+CfDmlzx2M82+eRbjh19Dk96+1rTw9qGN3kle9WW8MXEibWdfxWvNx3BWU4yjGlCDp2d7xsvxszklSoSbbWr3Z+emhf8EmtFGkyeHF8NW9tbXXF43mHMo+or2b4f/sL6X8N/Clv4T8Kx2cNrBGFVZoS21R2BPevqZPBob/W3PvhRViLwlp3V2Yn3qI8B5TKg6WI5qqbu+aTevfp+CFTp4ejK8Y6+h4f4f8A2ZfAlmu/xB4b066n6ec1quSK6LS/g58PdBu/N0zwxbxvtxlIxivUl8OaaPnaLPpuqwml6dGufsSf71e9h+Hstw9OEI0o+5tdXt6XNvarmvY8+Tw9aRuPsliq4OBtiHFWU8NBjlNNVs9f3eP6V3kdtaxrxbL/AN84pTnIxCv4CvW+rRe5PtnscZa+C5w28acv8sVbi8Bysf8AVRp+NdXvU9QaMgj7tH1enHoL2ku5z8fglNn7yccdhU0Xg7T4lyzs1bBYKfm4pCwUVpGjBdBe0lLqUIvDGlwniHd67u9WItOsojiKBV+lTqwbhaQzRKcM4/OqUYrZCbbGrBDG2ViHvzTtwA4FVbjWdKtSTNqEa+24CsvUPib4J0xcXfiK3Gf+mg4o5ox3YKMnsjeOWXgUxgSOTiuB1X9o/wCG+m7tusLLt+75ZJz+Vc/f/tbeE4txsbWeXtgKcH86yqYvC0/ikvvNY4fES1UT18qxGQKhmRskYrw29/asu7r5dL0Rl/utI1Zd3+0F461Bj5Hlxcdq5pZhhPsu5ssDiOx9ASMiqc1Um1C0hDb5146/NXzxc/E74gX5YPrbKOuFWjTJ/EmuagqXOsXD7mxw3Ws3mUJO0Ym31Goo3bPoKK5t70eZDKGUf3TnNcj8d7xbH4Ta5M38NhL1+lbHgfTv7M0ZYCxZsZLc1x/7VV+tj8DPEMxfbiwf+VdUpSdFtrocsY/vrH5Y6o7SXMsoX70jH9ay5ZMMXapLu5k8xpCTyxrPmucjl6+Vvc+qj8KQ+SdvSq01x8yqT/Ev86invVCHD1SguGn1S3gJyGuUX/x4f0px+JBP4Gfqr+zHZmx+DOjRH/nzTr9K9CDjvXHfBGEWXwu0aBh8wso//Qa65SxFezH4TxJE0ZB6U6ow2B1p4Yt/DVEEifdpd2OlMDEUiBuSaAMbxREJpI1n6bDx7+tfLn7XP7RHjD9mhbXxUPhvf+JNKkuNk8mj/NPDk8Eqeo619QajK13qsinlY1wKyPF3gKHWrEyGGFmyB+8jDAj0NeDiv9qqNpbH1mXxWFw8U3qz4e1r/gq7+yB8TtM/4QLxbPcaXfSL5dzp+vWDR7M9ixG38a6L9nvSPCHh3xAmr/CLXUXTbiTzBa29wJIXU/3MHj6VsftBf8E/vg38Xdaj1fxX8I7G4uY1YNcW+NsgOOvQ8Hn60/8AZy/YusPgl4muNV8O6nfR6bPEpXS7qTclvID95PTI6gcVyVKPM1Km5J9V0PWw9Tli1Us10fX59D6BTXnggWd1KttPLV4n+0t8bviN4Osox4AtPNnaQ/dXPy17h4l04WOhwOYRvkUn7vt1r50+N/xCHgPdrmp6NNc28LZaG3hZ5Jm5+VVAOT+FRiPa0bWVysPCnUkzyDSPjr+3H4munNj4TBjjH33tyM89P5V6N4H+Of7WugxLdeKvh1Cyqwz5GNxH0rg4P+CuXwx+H2mx6V8U/hjruhx3E7R2c0ulH5sdc8ZH6dCK7L4b/wDBTv8AY78f3kZh+L+n2Ls2PK1NTAwPcfMBW6rYunZunp6HPP2Dk4uWva59W/Ab9qPw542hg0Hxjoc2j3gbEUkynazdMfSvbbfT4JYDNbsGhYZ+U5Gewr5z8NeOPhX4pt9O1Cyl0++t52V4bu1dTvBPXIr6Y8GadZXUEd1p0n7uSFV2/wAPB4/SvfwWIjiY8ttUfO46j9XfP3JItFT7JJOibdyhmr58/aG165/tVdHkvEt90jbT5mwyDrgGvqrV7BLXQJvIVVYRkZr5e+IfhZYZr34heJLWO4EMhgsQz5KSEYzwa73y0bObskeUlUxV4R1uc7+zx8H2+E6eOv2j7SxVtSuraOPSWuF3i3jGASCffI/CvoDwvqF3rnhjTNZv7hpZrqxSWaRl25YivHf2fPE/iP4i+BvEnwz1KXcqqq7v4UXzMnH4A17XYWcGm2EGm2i4itoVij/3QOK8jB4irj80eJhf2fLb/t7mf6W1PRzDC08twMcJVt7TmT/7dsv1uTjhcmnDBGQaaQcfexSFuxT8c17x4C7jyM0D60D/AHs01nxwBQMdkZxmkYcdaRCT1pwORmgAU8cUU12K0biBnNABu9OacMkUA5GaM0AMzk5VvrS7R3amke1FADiB0Bp24etRjPaigCTI9ajozx0ooAMNnG2lU80gc560UAOZsDFIrYpMHrR14oAcxwMg0gBY5FMJO7YDzSl2RslsD+dAC5OcAU0ffoOVP1oIK8k0AErYGMU2g7SOTzQTxQAUw7lPFPzxnFNblc0ANye9FFFABQTjqaKKl7AOi6UURiipA76iiiug4wo70UVUSt9AoooqihY2OcMaJpUjiaRn2hV3E7sYxTWJAyDXhX/BR/49D9nn9jrxh40sr9oNUvbE6VorK3zG6uR5YK+hRC8nvs/PlxmIhgsLPEzekE2/kd+VZdXzfMqOBo/HVlGK9ZO1/Rbs+Rf2IJ4v20v+CtHjj9pi7ka60Hwatw+hXMMZ8lto+xWQII4DwCabH95c9jXyT/wUi+DEnwL/AG0vHfhGC1lj0+81ZtW0vem1TDdjzyqf7KSPJH/2z9a/RD/ghd8GE8AfsoXnxPv4mF94y8QSTK+3bm1tSYIh9BIJyPZ68j/4OBfg4kV14F/aBsIGy8U2gapJt+XcN1xbcgd83P5KOO35RnGUSr8ErGTX7xzdWXpN2fytax/UvC3FVHAeM0smoyth40o4WC6J0VdPtdzU0n/eNL/giV8Zhr3wQ8S/BC/ui1x4Z1oX9j5kvAtrpCGVQegWWF2PUZl/E8R+1T8SvF3/AAUh/aq039kX4Kagy+CfD980+vatCzNDI8TbZrsnaQyRktHEDgM75zh1YfF3wh+MPxL+EV/rMfww1ea0vPEuiyaLdSW+7zTFK6FhHg5EhKbQw5GTjB5r9Yv+CcH7H1r+yz8GI5/EllGvjDxFGl34imYAtb55jtFODxHk7sEBnLsCRtrPIMViuIcto5ZqqcP4kv5o3vGK9Vp8g4+yvLPD3iDGcUXjLEYh2w0P5ajXv1ZJ6e7e6/vNeR8v/wDBZbwz4R+E/gj4Q/BTwFpkdlpWj2epfZbWPnagFqoZjgZZjuYt1LFiSc5PH/8ABE3SpLz9rfUtS2fLZ+C7uTdt6Mbi2Uc+4Y1r/wDBcrVZJ/2iPCWhiUNHb+DVmxn7pkurgH8/LH4V0P8AwQi0GC48a/ETxO23zrTTNPtY29Flkndv/RK1ycsa/iJGEV7sZJenLA9X21XCfR7nXqtudSEm2926tVpt9279T2L/AILXePLnwt+yvYeDLe7WNvEXii3huoWbmSCFJJiB9JEhr5M/4I5+BJvFv7Z1jrhgZovDmg31/I2BzuQWwH1/fmvSf+C63jVbv4leA/hvFdM39l6HcahKgPBM8qxq2P8At2bGe3673/BCHwJtk+IHxLkXaoWy0u3Y9STvml/A/uj+NdWKl/aXiJTjuqfL/wCSrmf4s8zJ/wDjHPo+1q70nXUvX95PkX/kquff3j/xZYeA/AWt+NtRl22+jaTcXszHj5Iomc/otfgDpttrPjjxTb2Ima41LV9QSPzJPvSTyuBk+pLNX7If8FP/AIm23w1/Yq8aSPMBca1ZppFjHux5rXD7HX/v15p+iGvzB/YA8DW/xH/bL+Hnh6Us8KeIUvpdy53raq1yVPbnycfnVceT+uZxhMFHyv8A9vSS/JP7zLwLoxyfg3Nc7qKy1s/KnBy/9usftl4N8P2Hgzwfo/hDTCy2uk6XBZ2+7/nnEgQfotZPw4+Cnwo+ET6pffD/AMHWdjda5qk9/rGoJD/pF3NLIZS0kh5IBY7VzhBwAOK8l/b9/bg0v9jD4cWeoaVpEereKNekki0PT5yTGioB5lxKF+by13KMAgksOQASPjH9mjWf2vP+Cn3xbv8AQPiP+0Hr2jeE9Hs1k8QL4fm+yQrFIzKlskERVXZzGx3SB8CMk7uh+wx2fYHC5hSwNGl7WvskrJR06t7aH5LkPAueZxkOJzzFYlYbAttznLmfPZ20jH4/ebSu1eT0TaPo7/gsV8QvgDJ+zBqPgPxHrWkXHjCS8tX8N6fFMr3VvIsyeZJtXmNPI8xSTgHdtGTgV8E/8E4vBVx48/bc+HumWczRi11z+0ZJP4kS2jedhkdyItv/AAIV7r/wVR/Zo/Zr/ZP+Efg3wJ8I/AaWeta3rU93d6tdXLT3U0EEW1lLsTtVnnRtqBVJUHHAxnf8EQPAEGv/ALTGs+PLmPenh/wrIIj/AM87ieZI1P8A36WYfj7V8HmkcRmXG9CjWilJON1Ft2tq7tpa/Kx+5cMywPDngrjcXg5zlCSrcrqJJty/dpqN5csXK9lfuz9WYgAu0hfl44p77WXAH5UxOhP+etLmv2beJ/Hx4X/wUm+Kvir4NfsYeM/Ffgu9e21Ke1i0+C4WRlaFbmZIJHUgghljdyCCMEA9jX5xf8EwP25/Cn7EnxV1jVfHfg2TUNJ8SWMNreahYxK11YeWWYGNWxvRiw3rlT8innAB/WP46fBnwZ+0P8KdZ+DnjuNzput2vlSSwsBJBIrBo5kJyN6OquuQQSuDxmvyH/aq/wCCan7Rn7L893rsuht4i8KQ5ePxJo8ZZIo8nH2iLl4CFGSxBjHTeScD8z40p51hM1o5lhE5Rpror2et7rzT3P6S8G8VwXmnDOM4bzWShUxE76vl54pJxUZbc0ZJvlerutGtD9XvFHiL9k3/AIKZ/s+6p8OND+IsOpaNqTQSXEmkukd7YyrKJlbZMhaFyVI+ZMld3XmvcvA3hjwv4B8F6X4H8G2K22l6Np8NlY2yHIjhiQIqg98KBX89X7MXxn8dfAn45eH/AIgeANVnt7qDUIYLqCFyEvLdpVElvIOjI3Q5HBwRyBX63/t6/t4Q/sQ/DuzvNBsY9U8Ua88iaDptxIRCgjUGS4mAO7y13KNowWZsZADEezw/xdg8wwVbH4qChOmkpyWt19m3XdvQ+R498Ks6yHOMJkWWVpV6NdylSg/syXKpuWiXwpPmttfRNH0R8K/gB8HvgtPq2ofD3wTY2F5rmpT6hrGpeUGubueWV5GMkpBZgGd8LnaBkACvlb/gtx8Tv2cH/ZP1L4f+JfEej3njVtRtJ/DOmxzJLe20izL5021TujTyPNUs2Ad2B8xGPlL9mTxb+2f/AMFT/jDfaF8VP2kPEuj+DdLtUk8SR+HrgWcBhkZhHapDGVV2fDfPIHCqh3bvlB1v+CtP7Nf7Jv7KXwT8F+APgf4AjtNf1rXpry+1q+uGuL6eCCHy2VpGJ2q0k6MVQKpKZxxXJmXEEsdw1ia2Ew6hQaavJ2bvo3GKT6vq1r31PU4d4Hp5L4kYDC5pj5Vcdzxm40lJqNlzJVKsmmk0vhim3F9Lngf/AATB8DXnjz9vH4a6PaTGBbPXl1GeSNduY7SN7ll4x94RlP8AgdfvVrurWWhaFea7qEvlw2NrJPMzHAVEUsT+Qr8hf+CAvw3i8TftXa98QrqDfD4b8IyeSzfwT3MscanJ5yY1mB/Gv0T/AOCknxC/4Vp+wz8SvEcV35M03huTTreQNgiW7ZbZce+Zs+2KrgGH9n8K1sXPS7nL5Rjb9CvHKpLPvE3C5VT3jGlT+dSTf5SXoz8F/GvizXfiR471bxzrx8zVNe1ae+vdv8VxPKzsB/wJjj8K/dv9iX9hT4N/svfAvRfCZ8A6ZeeIrrTYn8VaxfWaTT3V0yb5I9zKcRIWKKgwAoBOSWY/iz+xd8OZ/i5+1d8O/h2ls00eoeLLI3Ssf+WEcommJ9cRo5/zmv6Ip5obSGS4lZVWNS7OxAAAXkn+deT4a4CjiHiMfiIqTvypvXV+9L79D6b6Rmd4jAwwGR4ObhDlc5JNq6vy007WbStLTbbsj+fH/goB4N8H+BP20fiN4P8AAOmW9npFj4kmS1s7VdqQkgO6qBwqq7MABwO1fo5/wRU/ZA+HVj+zZY/tDeO/Bdnq3iLxHdXTaZcapbrN/Z9jHM8apCr5Ee+QSyFlGW8znjOfyt+NPjyf4rfGnxR8RroFpvEPiK8v2Of4Zp3dV+gBwPpX9BH7KXw0vPg9+zR4B+GWqIq3mg+ELG0vljGFNwluvmH8ZNx/GufgXB0MfxJisU4pxi20raLmk7aelz0PGzNsdknh7luVuo1UqKCm02nJU4R5k2tdZNX79T8sf+C8/wAPvh74H/ai8PXPgzwzZ6dcat4PS41aOzt1jWaQXMyLKwUcvtUKW64VfSvWP+DdXw5qaWXxU8VS2rrYzTaRawTY+V5kF27r9VEiE/7wr5z/AOC03xKu/iD+3r4i0ppd9v4X0yy0m1Ct2EQuHH/fyeTPutffn/BDb4dXHgn9hWx1+6j2N4o8SX2poAuDsUpaD/0mz9DWmS0aeM8Rq9WkrRg5vT05fzuc/GGIxGU/R7wWHxMrzrKkrvV6t1VvrpFWPr7Uk3WchKfdwRn61kKAq9K2dQJNnID6Y/UVj4wvrX7BKJ/JMTwX/gpp4+Hw7/YX+I2r/aWjku9CbTLdlYhibt1tyF+iyk/hX4/fsF/Ds/FL9sr4b+DGRWhl8VQXV0jKP3kVt/pMox7pE351+iP/AAXr+IMeh/s0+G/h5HMy3HiDxUs3l54NvbQuXP8A38lg/PP0+Zf+CF/w+tPFv7Y914wv7fcvhjwrdXVrJzhLiV4rcD6mKWb8B7V+QcT/APClxxhcItouKfzfM/wP6y8M/wDjHPBfM812lU9rZ/8AbihH7pN/efsCQAfM3fw+vQdMf59a/Ab9uz4gw/FD9sf4keNLe4WaO48UXFvbyKxO6G3byIyPbZGMfWv3e+KvjW1+GXwv8SfEi9iLQ6BoN5qMiAgbxDC0u38duPqRX87elafrfjnxfb2VsslxqGsakkUS9WluJZQB9SWb866/E3EOVPDYSG8m5W/Bfizzfo24CMcVmGZzWkIRgn63lLX0jH7z9bv+CRv7FHw5+Hf7OOi/Grxt4IsNQ8VeMLU6hHfX9ukzWdjIf3EcW4HZvjCyMRgneA3Crj5N/wCC4nw28C/D79q3Sb/wZ4astMfX/CcV5qsdjAsazTieaLzSq4AYpEgJA52c89f1z8F+ENI8AeDdJ8DaDbrHZaLpsFhZx9khijEaL+AVR+Ar8av+CzvxCn8Z/t269pM7L9n8M6ZZaXbsh6p5IuH+h82dx/wH89OMMDg8q4Qp4eEEneCTsr3teWvyOXwjzrNuKvFrEZlUqyceWrJpttKLaUI2eiS0tY98/wCDe3SL/wAz4qa+0Mi2zLo9vHJj5XkBu2YemVUrn/fHtX398Vvgb8LvjcNFtfin4Pt9attC1ZdT0+zvF3w/aljeNWeM8SACRjtbK8ZI4BHzX/wRI8Cv4G/Ybj8VaiI4f+Ek8SX+p+ay/wDLFPLtgT7A28h/H3r5d/bZ/wCCz/xj8YeOdS8BfsvazH4f8M2V1La2/iKG1DX2pYJQzIZAfIQkHYFG/G1iykgL2ZfmWW8O8I4X68uZyV1G13K7crW7Wa1eh4+f8O8ReIPixmLyb3PYyUXUbcYwUIqlq1rzOzVkm3c/VLWtb8JeB9GbUtf1bT9J0+2jy095OkEMSAZ6sQoAAz7AV+En/BQjxR8I/Gv7YvjjxZ8D5rOXw7falG9rcaeB5E83kx+fImOCrTiVgw+9uYjIwT+hX7Mn/BKnQvG3hLR/i5+3T4u8SePvFl9Yx3n9j65rly1tpyMoZYWLP5juqkK4JCZ3KFIAZvy0+MOteH/EXxe8UeIPCWj2un6Td+ILubS9OsoVjhtrYzN5USKgwFCbRgDHGfXPhceY3HYjK6Cq0Y04yd4q95WSe+iSXlds+68DMmyfL+JMdLCYueIlThyzly8tJ3l9m7cp6xdnaK3aT3P10/4IkeFb3w9+wrYavdGTbrniTUL2BXJ4QSLB+rQE/iTX14oBA4ry/wDYn+H8nwx/ZH+HXgi6sPstxZ+EbI3lvt2+XcSRLLKCPXzGfPuTXqSqAMZr9NyXDfVMnoUX9mMfvtr+Z/N3GWYLNuLMdjFtOrNr05nb8EhrKoGcV8M/8F4Pirq/hH9mrQfhnoupy2v/AAlniIjUY4+k9pbRlzGxx0MzW7HGM7MdDg/dHXivnf8A4KU/sl+Fv2sv2fZdK1XxxY+Gr7w3cNqem67qcyx2sBEbI8c7H7sLqcEjlSqtghNp5+I8PisVkdenhvjcXbW111V/NXR3eHuOy3K+NMFi8wV6UJpvS9n0dlro7PTsfnv/AMEQvhJp/wAQv2wZPGurW++Hwj4dn1C2SRf+XmRlgjJHYhZJGHowBr6e/wCC+HjnR9I/Zp8K/D6Q7b3VvGH2u3Q9BDb20glb2IaeIe+5vSvlv/gmvrH7UX7PPxk8UeL/AIB/BBvippa2raTrE2i3rRWc7CRXjeK6ePAPyggbWyjE4XINelfHv9jb/gpJ/wAFFvjha+Ovi38NtN+H+iWNqLfS7PVNcinh06LcS+1IWaSWZjgs+xA2EBKhF2/mmVyr/wCps8vw1Gcq1RyTtF23SvzW5XZKy16bH9G8TYfC1PF6jnuZYylTweHhGUXKrFzvGLfL7O/PzOT5neKujjv+CEHh/XL79rvWNcs7WYWNj4LuUvrhVO0GS4t/LjJ9WKEgdxG3XHH6nfFz4L/DP436Da+F/il4Tg1nTbXU478afdKWikmjDbDIv8aAtkochuhBHyniP2K/2MPhn+xR8Ln8EeCLmS+1C+k8/wAQa9cwBZtRmUFRwM+XGBnbGCdu4nJYkn4X/bz/AOCzHxWPxE1b4Wfst6nbaHpGk3UtlceKBCk91fyKSjtFvDJFHnIVgGZhhgy5wPqcC8HwXw1ClmT5pSbfKlfV68qXW3fa5+bZ1HOPGDxIq4rhxOEaSilUk+S0Y3Sk2veTldpJJyP07uLzwx4J0Pfc3djpOnWcOFZ5EhhiQDp2UAAfpX4gf8FSPGPwV8d/tleIvE/wN1DT7zS5obb7ZfaTt+z3F8E/fSIU+VwSFyy8FgTk5Br7W/ZF/wCCYifHTwFofx3/AG8fiP4q8baprNlHfab4c1bXbkwWEMgEieYd+8uV2sUUqq5KkNjJ/OP9qyfwXP8AtJ+OE+G2i6dYeH7fxTdW2i2umwLHAtrDM0UexVGACqA5HXOT1OfnuOswxuJyOi6lFU4TknFN3lZJ9Eko+l2z7rwTyHKMt4vxkcNi516lKm4zko8tG7klZNtubvF62itG1fc/Tj/gg34S1fw/+yVrXiPUUkWHXPGlxJYKed8cdvBEX5P99JF/4B3r7fwdmyvDP+Cbfw3Pww/Ya+G/hyc5lm8PrqUny4w147XeD7gTBfwr3QKFGAa/ReH8M8HkeHpPpCN/V6v8z+fuPswjm3GmYYtbSqzt6J8qfzSQEgdaKUDNNYkDIXNeyj48UEYpqKrPlqbuYN9z73X2p/t+vrTAaykHgU9iP4qKAfmxtoAQKp5ApNny570rEqPlXPNJvbuKAG0YHpRRQAUUZB6GigBrx7jkgUhRscGn0UARNyvFMK56rUjfIADSE8dOtTygQtG27g00oytyu6pmAA60122jIpIBgUZOeOKRl44bNOOG5phjfP7uLd+BpFcxGR94VGxAXDdasC2umO1Lfp3xThpd3JwwRc+tA0yi5GMimkgHbnmrz6NKp+edRmsXxr4k8I+A9JbVvFnii10+3jRnlmmYAqoGScfnQNa7FieVI03vJtXPzM3YV8T/APBTr/grDH+xZfaT4B8BaLp95rur3MYa61CfMVrbkgbigOWLN8oP8PU+tcJ+25/wVlsdFuG0r4PWN0vhlI2S88VtdLDJIxzzbxE/PyOGIxn61+Rvxr+Jcnx/+Mmp/EfxFrd/qDaBYiGOG+kLr5rIJAqsee4BGOKzlPojaFOTaZ9t/HL/AILi+PPjdoTfD6fwdZ6W11pyxXzWtyxSYKwd0wRkbsDoTwO9eY/F/wD4LN/tLeE7SRv2eHtbO41dVt9Fsd/n/ZbddvnS7mGY03ADgZJHWvjOTTta8O6R/wAJJPeq93MvlW7FSWLythnB/wBkAqv1roLbSf7HQXF3EWk8tIgz4JVQPlh+gyGb1P0rKSsr3OqNGLPY/F/7YXx0+ImpQ+MfHfjmW41aGAIbplASDJEjbF6cEcfT3rldU/an+NPiDVxfz+M9cvLhYjHb20d4zMsR+7Hyf4u47Z+lchr+qReGdNeQxlp5IwqxNhgBnIJ/Q1R8IXep+HSuvx2DSahhrs7sbfOIwhf2XrjvgCojzS1NpxjDQ9Tv/HvifwxPaeCfEerz/wBu3kIu9ckiviosYwuQrc8Eg45PJPfFLoHx1s/FGsXWl69d30+kwwYs7OzmMYMcY+aR5F+Zi33RwO/SvGfD9tc6nfXGrXc0t0dS/ez3Fy27zEXLu7H34CjsF/PSWO6g8Mm/t1lW6154bdJN23ybBTtCg+47+gJquUz919D7G/Z5/bm+Lnw2+HNjpHwz8VXGizSOzW8bbpl2g5O4E5PHp1r7i/Zh/wCC01trfivTfhb8Wvh/Jq815GrN4i01kiEXzBGMqMcZ3dOhYHoK/IlPGs/hix+26RYkz2luYLWBeFkkIABBPRcd+1dJ4C8SatpEaC5jEMqzRXt3JIny+cVwqDkEjncM45xRdx1JnCNTY/pi0bUdL1ewh1PTXikt7mFZIZI/mVlKggg/Q1eDg8hRj/dr8nf+Cfv/AAVJ1z4ZSWHww+I99/aWjySxxSatfagfLsWZuIlVh8oC4zgnGetfqB4e+JHh3XtGt9ftdYtWtbiESQvHcAgg+n+TXVTqU5Hn1KdSnK34nRbyxwHbH+9TixJ5Nc1d/Fb4eaepN34kt89xvBz+tYl5+0d8MtNDBNRklb+FYUJzR7SjHeRny1Ox6Dub7wpUKHnPNeS3n7V3h2HI0/RLybtn/wDXWPdftRa9cBv7M8Nxxjt5z9Kx+uUF1Nlh6z6HuTsp43U3cF+8cj37V883n7QPxJvg3ky28A7YXOKybj4jfE7Ufln8Tuo/6ZLjNRLHUb6K5osHW62PpiW8sIt3nXar6fOKoXnjHwrYhmutdt12/wAJkGa+Yr/UPEl0Ha78QXjnvunauPma5Ekkkt3M37wj5pCc1zVc09ntA2hgJS3kfWeofG74b6YpafxJbkr/AAq2f5VzuqftW/DWyZltruaYgcCNeDXzEfmPK/jULr8pAOPQetcU84rbxR1xyuj9p3PoLUv2zNBjY/YNAml/u7uBXO6v+2X4lmU/2b4djj5+VnYmvHFUBcHqtMfPl7TXNLNMZJ3Tt8jojl2G2dz0TU/2qPijfDEU8UO5eqJ0rn9Q+NnxP1Jdtz4omXd1WPiuZJJGFHH8qAgPeueWLxUt5s6VhMNHaKL114s8T6h8t9rt5Jubn98f8apyNJMx82aV/wDebNIEwcipI1PpWPPN6ts1VOMdkN8kH5VGMcj5at2UYx9yo41JONpq/p8JxgiiK94JPlWhbsoDjG2tazt8KeKq2qA4yK17GIsOK6qcexzSl1ZPYWLSvhF+ld94K8NxWyrNJF8zc89qxvCuiNPJ5rn07V32lQCBFRMV62GpLdo4MRUurI6TTk2aeuxf4v0ryT9t+8Nn+zl4gZ227rXb+devae5Fjs/2TXgv/BR3V30z9mTWJR1bao56nrXoYiXLhpHBh1zYhI/MS51J9rZf+I43VlXeruGZQw/D6VRutQBT733eMbunIrLvNQVSQWr5RH1vxF6+1eUBlST9ak8H3i3Pi3TbeSTcWv4xj8a5eTUSWP1rc+ELpqvxX8P6cefM1WFTjv8AMK1jH30Z1I2pt+R+yHw3txF4G0uIL92zT+VdB0FZfg+FLXw3Ypu/5dlH6CtCRsMpBr1IuyPCV7koI209WOOtQh+OaVGyu4itA5SdH3HFOJIGN34VDEe4qXcDhmNBMjn2nhttUmSYYPmHOa27Kezns/J3rnuGNcv4+VrC+jvYv+Wi4auV1/4hR6FaPczXG3auWZT146da+f8Ab/VcRKMkfYYej9cwsJRZ6Hf6TaRuSzxnnhWOc1lf2NNc3G99ixr/AAqvSvHfDXjjx/8AF/XWtPD9zJY6ZC2ZLplw0uD/AA+1e1eGbR7PSxbTu8rQqd0jdW471pRrQxXwKy7m1ajLCxs5XfY5/wCJMhWxFsjfdjKp7cV5/b+EIfEGix3saL9uhfcu5epGea6z4jay8hZlPyq3IPYetZ/gvxHoKX8YkvI0aTjYWFFRwnU1Kp+0jTujifGfwA0T4oWRg8TeE9N1Z4/vQ3lqoZD9cYJ96828Q/8ABNr4VeK72GXxB8GtBt7W3IMe2MOzdfYV9fWljpCyC5SPlgS21uTVXXNTtITsCsOO/eipFwjzcz+TJ5ufTlXzR5t8Ev2ffh58OYI9Js/B9qsMPyxLGu3b9AK+rPhhaWFlpcaW8e1UHC84FeT+Ay99dKzRhfSvYPDcAtLJViGC3LCvSy2m4e+zxs0lGVoGp4x1FLbQbiXI+Vc14r8Tbez8Radp/gCCyJ/tjUE3XEKndDtOWbPrXqXi+eG402QXB/dRgtJt/uqM/wCfrXk5+LXgr4T6bceOviHq8UNmW2aPHJKN80zDhI165P6U8dVdWUaSfxOxjgaaw8XXt8O3qdN4R+EvhP4ORXWleFpZpGvGDXUtxIGY/oOMk1sID5dZ+naw3iWyh8QSow+2RrMqgfdUqCB+tXlYKcoTjFelh6NOhT5IKyPGxVetiq0qlWV33JOSN1NpNwxnNIGycVuYkisB1pGOTxTWcp0I/GgyEjk/lQA8bsZApV4XmmbhjNGeKAFJB60mTRRnHWgAzRg+lNGA33qcWHXNABg+lHIGSKTzF/u0u/fFkDt0oAdu3LweabSDaOc0KwbpQA9MZ5pdwHemMSqhhTfM7kUAOJyacBhcgc00EEZFDMR0TNABk0YPXFJk56UrEYxmgAwAd2KaxU0D7vWm0AOJViM00knrRRQAUP8AdoNNJXbgmgBwcBcZpjkE5FJnJPPeigAoopCwBxUXAGzjikLEdacTxmoycnNJgSRbOclqKagDDkUVVkB6FRUeSOlSA/Lk1scjVgooooBBRRRVcxYN0r8uf+C9nx4l1/x/4P8A2ZvD9wzLpcJ1jV4V5WS5mzHbIQOdyxrMcdCJxyO/6jEZrJ1DwP4Q1W/k1HU/CWl3M0rKZLi4sI3kYqAASSDkgAY9MV4+fZbWzjLZYSFTk5mru19F03W59dwPxJheEuIqea16PtXTUuWPNy2k1ZSvZ7Xelt7O+hhfs4/DA/Bb4CeDvhNI8bzeHfDlpY3UkK4WSaOJRK4/3n3N/wAC79a8u/4Kk/CQfGH9iLxtpluqi70OxXXLORlJ2taHzpOndoVlT/gX4H6EjO07T/wH2ouYIbiIwzxK6MpDIy5DDGMH2rqr4GjiMvlg/suLj8rWX3WX3Hk4HOsVgc/p5snepGoqnq1Lmafkz8kP+CQP7FM3jrW2/as+IOlj+xdDujD4Vt5kGLu9HW468pD0HGDKTzmMg/pZbDHH4dB/Suj8WWNpY6LFaWFpHDEj/LHEgVV79AB61zsWAhTOSePrXk5NkuHyHBLDU9XvJ9339OyPf424yzDjjPJ5hiVyx0UIJ3UIrovN7ydld9NkfkD/AMFdfF9x4j/bd17TZnXZoul6fYwAMchTbrOR/wB9TNXv3/BBm3X+y/ife7FbdPpMe4c9Fuzj9f1r7yuPA/g+6vpNTuvC+mzXM3M1xJp8RkkOOCWxk8YHJqxo/hjw9oBmfw/oNjZGfBm+y2iReYQDgnaBnqfzrw8HwnUw/EUs0lVvdyfLy900tb9L9j7jOPFbD5h4e0+GaOEcOWFOPPzp35HFt25Vu1ffQ/Mn/gtx8J/GOk/H7R/i7LYTyaDq2g29hHe/ejguonlJgLdAWVg65xu+fHKmvLf2Cv2/tb/Ysu9bsbjwSfEWi66sbzWa332eS3njBCyI2xhhgzKykfN8uCCOf2K8R+HtD8V6TN4f8S6HZ6jYXUey5s7+2WaKRfQqwKkfUGuB8O/sc/sp+ENdj8SeFv2evCNnfxSb47pNDi3RtnIZMghD7gcdvWuXF8H46OePMcDX5G3fVN2va9ujT7aHq5L4uZCuB48PZ5gJVoxjyrllyqSTvG+zi1teN772Pzn/AOCivx6/aF/aI+G3hb4k/EbwUPBHg+/1J/8AhE/CtxI0l1qG2LMl/KxVdygPGqHaoIl+XPzM17/giV4JTXf2oNY8YXFiZI9B8KzGCXAIjuZpYo0/ExifHtmv1C8Q+B/CHime1m8SeEtL1J7Td9lfULCOZod2N2wup252rnHXaM9Bhvh3wF4N8IXtxeeF/CGl6bJeBftc2nafHA8u3O0OUUbwMnAJwMnAz10/1Pr/ANvQzCtX5+Wzd1q7K3R2S7JLRHHV8XMHHgevw9hcB7HnUopxl7sYylqmmm5Nx0cnLVu/kfnD/wAF0/CvimP4z+EPG1xp83/CPv4X+x214OIo7pLiV5ELHhWKvGR03Ae1cj/wSx/bb+D37JcPjDRviro2qGTxA1nLY3mk2YnZzCJVMBUspB/eZXHB3HJGM1+qXi7wd4U8d6DP4Y8aeGNP1jTbhcXFhqlmk8Mn1RgQa4/wL+yb+zL8Mtf/AOEp+H3wL8K6bqSsTHe2ujRedD/uNjKf8BxRX4Vxy4heZ4Sso3f2ouVrqzsuv4WKy/xSyKr4erhrNcFOagkk6clG9pcyu2m1ru7Svroro/MP/gqj42+N3xM+LHh74ifFD4eX/hfQ9T0E/wDCG6TqGPPit0lbzPPA+5cMWR2TkorxKcHr7B/wQz+Inwm8O6n4s+H2pa95PjLxJdQPp+nyW8n7+zt4ZHJRtu3gtITkjIAxkggfoB8RfhT8Mfi9oo8M/FLwFpfiCxjk8yG11WxjmWOTGN67l+Vsdxg9uhwG/Dz4OfCb4RWLaV8LPhtovh+3Y5aPSdPjhLe7Moy34mqw/CmKwvEf9pe2Ulq2mtdVZ26LyfQyzDxUyrMPDv8A1clgpU5JJRcJJRSUnKOjvJ625r/E7u62OmjO45pxOTnFNjIUYx3pY/vHI619100PxLyPhj/god+3x45/Zr/a9+Hvh/Qo9Q/4R/SLD7f4isI98aatFdM0RXGQspjjXch5CyPtOCDj1DWf+CtH7DcXgZvEcHxNm1GaaBtug2+j3Ju5mxkwlXQKG4xksF6HdyDXvXjz4ZfDv4rab/YXxM8BaLr9irZW11jTY7hQfUBwdp9xg1xegfsT/sj+FtSj1jw/+zl4Rt7qNwyzSaLFLsYdCu9TtP0/SvmpYHiCnjK0qFaDhUd0pKTcOmltHp3dvQ/RqOdcA4rJ8JQxuCqxrUI8rlSnFKp7zleblFtavpr5s/Pv9hD9jfXf2q/2mpP2mdU+HQ8L/De38SSa1p9j5Qjjum88yw2luMKGiU7Q7KAoCbMA/d2f+C7nhXxd/wALm8HeM7qwuG0KTwz9jt73GYxdJcTO8eeitseI88tjjO0gfp3DDBBEsFtGqRqoVUVcAD0wKpeL/BvhL4geHp/C3jbwzp+safcLiax1SzSeGT6o4IPt6Vwz4Ow6yWpgqc7Tm1KUrbteS6Louh7lHxexseNsPnNegnRoQdOFJS1jBq3xW1k9G5PfbRH5Sf8ABLH9uD4M/sjQeLtG+Kui6sTr0llJY3mkWXntI0Xmr5DDcCCfM+Xrkls4wM4f/BVHxr8c/ih8VvD/AMS/in8N9S8KaHqWg/8AFH6Pqi4uIbZZW3m4X/lncMdrtH/AjxKeRX6ieBf2TP2Zfhbrq+KfAPwI8L6XqScx31vo8YljPfYxGU/4Diul+Ifwn+GXxc0RfDPxT8BaX4h01ZBILXVLNJgrjoy7gdrf7Q5xXJHhLM6mQ/2dVxEbRd4pRaW9/ebs2u1j2/8AiLHDOH46/wBY8Ll83KaaqOc03blUf3a+GLsldtyvqla58Df8EGPiv8MPCGr+Lvh7d+IFtfGHiS6tzp9hLbSMbi1t4ZXJVlUrwWlJBI4APYivXf8Agup8X/sP7JujfDsS+XdeIvFkO+NT9+C3ikkc+4Enkfjj0r6Y+GvwZ+EvwdtJNL+Fnw30Xw/ayctHpWmxws/+8VGX/Ek+/atHxN4D8D+M57W68WeDtL1SazL/AGOTUtNiuDBv279m9TsJ2LkjGcc5wK9jDZFjKPDDyr2i5mnHmS0SfdX1e+t0fIZjxxlWL8SocTrDTcFKM+SUlzOUYqKs7WirqLtrtv1Pys/4Ia/Di08a/tyW3ia+zt8KeGr3Uofm4MrhbVVI/wB24c/Va/Uz9vT4jwfCf9jb4keNmumhmh8I3ltZzI2CtxcRm3hwfUyyIPrip9A+Hvgjwpq0uueE/B2k6XeTQiKa60/S4oJZEznYzIoJXPOOmRnrzWtrVtp/iXSH8O+MtB0/WNNmdTLZanaJPE+0hlJRwVJDAEZHBGe1dGQ5HLJslqYGM7yk5PmtbWWi0v0VlvrY4+NOOKfGHGdHOqlFqlDkXs+a75Yu7XNZLW71tpfqfgd+yx8OV+Ln7SfgX4ZzozQ614qsba729oDMplP4IGP4V/Rc0i2do2+RVWNfmZj0A/L864PQvBvwatNTtdVi+F/h6zvLFt1neW+hwLJAcY3K4XKnBPQjrXcrPZanatbO8UiyLtkj+8pBHI56ijhPhr/V3DVIOopym072tolZK131u/mV4oeIi8QsfhqsKDpQoxceVy5m22m3ey3SSt5H84/7Q/xAPxV+PPjT4lm4aSPXvFWoX8LMScRSXDvGv0CFQPYV++n7GXw2b4R/so/D34dyRbZ9M8J2SXin/n4aJZJv/IjPW4vwA+BkWnf2SnwZ8KC3AwLdfDtssYH+75ZH6fhXX2kEdrAtvGiKqcIsa4AUdBis+G+FKmRY2viqtVTlU7K1vebfV73t8jr8RvE6jxtk+Dy7C4Z0adDo5c17RUY/Zjayuut7jNQVms3OP4c/qKycYFbl4cWzHHp+WazX+zlcMK+ulI/JIx6n5of8HB+geI59N+GfiaHT5m0m1n1W2muVjJjinkFqyKzdAWEcmB1IQ+leQ/8ABH79sH9nH9ku68eXfx48UzaNNrcNgumXS6XPdLIkX2jzI/3COysTIh5ABAzn5TX65+Mfh/4O+I3h248K+O/Cmn65pV18txp+qWaTwy+gZHBBx9K4Lwh+xX+yb8Otaj8QeCf2cfB+n3ySblvE0WN5IznI2FgSmPY/lXwmM4Xxz4k/tXDVop9pK9ny8t99fwP23KfE3JY+HD4UzPC1JJXtKnKEbp1PaK/MnZ30fuyuuh5V/wAFOPjhaaX/AME4PE3jvwleEL4r0mxs9P8AMTY7wXzxeYpU8g/Z2kyp5APbnH5ef8E2/h7L8S/24fhz4eEG+O115dSn3LlVW0Rrnn8YgB7kV+6viXwR4O8Z2Eel+MvCum6taxzCaK31KzjmjSRQQrKrqQrDJAbGRn6g09J+Fnw20DWY9f0b4f6JY6hDGyQ3tnpEMc0akYIVwoYDHYEA9O9bZzwrWznOqONq1Uo0+W8bb2d3rfS/o7HFwf4n4ThHhHG5RRwsnUxDnapzJKPNFRircuvL5NXvpY2HKxKWc/Kqk8H2r+eH9pLx0fil+0D42+If2lp01rxXf3UEjZ5ia4cxjn+EJtA9gK/okaOExGF03Ky7SJOcjGOfWuTf4CfA+fTP7GuPg34Ta124+zf8I7beXj027MY/T2Fb8VcO1+JKNKnCqoKDbd1e7a9VY4vC3xCwnh7i8RiKuGdaVWMYq0lHlSd39mV76drWPJ/hX8IPGHg3/gmhZ/B3wVGIvEjfCiaGzXO0rqM9k7jnt++kP071+Hlot74S8WRya/okouNN1AG60+6jaJgyOC0bqRlTxjB5GeQCeP6R4Ybe2iWC2h8uKNQqRrwFA7D0Fec/EP8AZF/Zf+Lutt4n+J/wD8La1qTY3X13pMZmfHTe+Az/AEJNcPEXCFTOaOHWHqcjpLlSabVrJdOuh7Ph54tUuE8Vj547DurHFzc24tKSk733smnzd1Z6nzD41/4KUX37XXwX1/4b/sP/AAn8Val4ouvDNw+pX99p/k2+hR/ZmLDejMZLlgGWFVHzNtYZCkH8l9B/s228SWS+Jnkhs1voxqDxxFmjj3jeQvXIGeO546mv6NPA/wAPvAnw00CLwv8ADzwdpmh6bC37mw0mxS3hT32IACcjrXF3n7HX7K+o+OpPiVqP7PXg+51ySfz31KbQIWkaXqZDxguSAdxG73rnzrg7NM8dGrVxCc4b+7aO62Svrpr38j0uC/Frh3gyOMwuFy6caNbWNpqVW9mvelJJW10UVpq2pN3Ol+EfxR8AfGTwBp3xD+F+uw6noV8rixvoYXjWTy3aNsK6hhhlI5HY+ldKxA4DUWtvBa28dvbQpHHGoVI412hQOwHSpiVxX31NSjTSlZu2tlZfJdPQ/Ba0qcq0pU01Ft2Td3bpd2V33dlfsiAkKenUYNfnB/wcA/Ez4j6PpPgX4Z6fc3Nn4U1Y3V1qXk5SO+uojGI4nYcHYrFwh4JKkglBt/Qr4heOfDHwx8E6t8Q/Gd+LPSdE06a91K6Kk+XDGhdjgdTgHAHJ7V+cfwj+NPxJ/wCCxv7Rl/8ADPxzK2g/Bvw8v9p33hvTQPOvkWULbRTXP397MN7bcKEjYKAwElfLcWV41sGsspyaq1tIpdbb31Wltz9Q8KcJWwWdPiOvRjLC4JOVSUns3FqKgteapdpxWydm2tz5p/Y6/wCCm/xw/Yu8C3nw38CeEfDeqaZeai17JHrFvO0iTMiI2GjlXghF4IPOeeTn6A0H/g4M+JcBT/hJv2b9DvEX7wsNbmgb8N0cn9ewr7Vsf+Caf7CttaR2S/sy+GGjWPblreTf0/vs5bP1OfWvz1/4LKfsW/Az9ljxF4N8U/BLRJNFtvFS36ahpAvHlgjeAwFXi3szLkTEMM46Yx0Px2My/jLhjK/bQxSdOnZWSvZPa3NDVfM/Xspz7wh8SuKfqtfK5xxFfmfPJ2Umotu/JPRtLe2r6n6F/syftf8Ag79ub9nfWPHvwgtpbDVIbWexutLvZA0ljeGHMZ3qcPGSykSDggHgFSB+EniHw54j8Ja5feE/E+lTWeqafdzW19bXcZWSKaNyrqwPdWDKfdSK/Vj/AIIFfDPX/DXwF8YfE3VInjtvEniGKDTVYEeYlrGyvIPVS8rL/wBsWr63+Jv7J/7M/wAaNYXX/ip8EPDmu3yooN7f6XE0xx28wKGKj0JNepjMjzDjTI8Ji51OSqk3qnZ36tLZtJNM+ZyfjTJfB/jTNstoUHXwspRUWpLmi49LuyaXM1undJny/wCEf+Cnkf7R/wAK4vhH+xn8JPEN98QLjw95TLfWYj0/w9iHaZ5pgSGCEfIuMuVUcE7T+Rd1BPZ3r22oxSW8kc224jljIeMg/MCrYIYc8EA564r+jf4dfC34b/CfQf8AhGPhj4G0nQdOViy2ek6fHAn1IQDLHuTya5LxL+x7+y54x8bN8SvE/wAAfCd/rsk3mzaldaJDJJK/UO2VwzZx8zAngdK6M54NzTO6NF1sQnOF18No206K+umvfyOPgvxa4c4LxmLjhMumqNZqS99Sq3V/ickly66KKutW+Zu5e/Zv+JPwo+KHwb0PxD8FNZ+3eGYbJLPS5/s8kW1IVEYTbIqnK7Qp46iu6qPTtPtNLsY7DT7eK3ghUJHDbx7ERewCjoKnZCFya+8oxqQoxjNptJJ2Vl8l0PwjF1qVbEznSTUW20pO7s3pd2V33dl6DKKCMUE461ocwUUUUAFFH0pdjdMUagJRlvUflUotpSBkfhSLayycAYqo3AjBbPb8qaUyc5qwtg2fmmX86ctnCPvTj/gIqgKu0Kc0jZJyBVz7NbKcncaUiJfuRDHvR7wFII5/hNOW3nb7sf51bE+35V2r9BTTNv8AmOeKrlAhNjMzfOoH40HTsn559vp7VOZVxnaf8Kb5oP3jRy9wIxp9uowZGaniztVXKr+eKGYHvTd4U7TmjliA5o4E5AA9ttG8L9xF/wC+aaSM01pI1+ZnUe+4UvdAccltxNRSTfNgnC4PNQ3etaRaIzXWowx7f70gFYWq/EzwPpkTC48U2o2gg7JQalypx6j5ZPZEHxU+J3hr4T+FLzxf4ov1hgtIyR5kgXcccKPfNfkd/wAFP/8AgofrXi5Z/DHhmZYra+j2WsmTukQffI/2T07+3WvT/wDgq1+3PZXHilPAHha6jntNNh8yZ2XcrTMPlG3o2AM+2M9q/LT4x+J7vxR8QbSC6vZbuZ2jjTdkkYHmSH2GQBXFUqKpKy2PSw+H9nDnluzn/i38TvFfjjVoNS8Ta5NeTaPZrawxtGFUKVLooGMYXbjp3rM0Lw7cD4cJZQTMNR1iRXupmjAKB3DEk+ojKD2ArZk0yw1C6mae28wTIJFbnDbl4H4Dj2rZ1WD+ydPjNoixi1gD7Wx844Cr7ktgVMpW903p07y5mcZFBLda9HA1u7WOhwg7ZPm82XGI19+mT6k1tJpz/bfI1K8WT7K3mXBkX788hLbR/uqB+Ga0rLSjZ2UsmoRqsvnCe44++3OB9OAPwrNOn3zLI8ytHJhSysOTI43Fs98KcfjWfvX3OiMYxRyfjS/nv9Tkig6WzBpmXBzz/h+lb0uqW9p4IkCKGnvI/LEf8RXHJzxx2rPPhmbUlncswia4/eqW43MxbH4KB+dN8UTB9PuNQt4yjqkVnZx4/iIySPwxXRBdEclTZ36iaLqVjHPcQxzfNdQCCwtl5NvbR58x8dPmbCg+2eldlqHh23udE02bUtUzNdLFbwWsK8jPyxQoB1J3Hc3YmvPNB8GXd9qBuXyscjYkkyT+7TJZR9SO3616B8H4PFfxD8azahZIky2v+jWNuVyqyYxkE/dVByT3IrZOMjL2ctGzvtJ+H/hWPSn1PUoAxgRV+z2ce/yHj+XALHDEt8pP3c8HniphoEfh+1uB4ktJmlhQPHHDajYD8paSaZur9lAzk5x6VsanpklhpUejaLYNcWNlMq3d0zYW9vmPyMvH+pTLHA69e9dh4i8D3fiOx09n0xLmGOYfaGO7ddSMSoY+3cDt+PHPVqQXU6qNGrJ7HmMXj3TzPaRWlhb2+n/cXzvvytnJO1iN57dD29K+h/2T/wBv7Uvhvfx+ENV1KfVNDFxtutOkYtJZoDjfG3YjuvT8a8++L/7J3iTw54bt/HtjpUcf9nwvBG3lnMQc+nQHkH155JrxGw8I33hHxVJezW0kUdw6oo3H92md27/eYnr7CvN+s06t1FndLA1IW5kfuF4Xn8K+NNAt/FHhnUVvLG7QSQ3EZB4I6H0x39DWmmjRodscS8/lXx3/AMEuvj1qmveHpvhjrF4ftdgxFvBNwWjGOR6npn86+1VbdErev+cVnFxl0OepH2bsyqmlfwgKtSjSAFx5lWdm3rxTth64zV8sexnzFVLVImwVHpxUwAyNkdSRCLzCSRT3aMxjaeKdl0DqV5o38tmeMDCmuJ1hSFB2/elNdxcOGt5Mf3a4fXypWPH/AD0rnr/CbU/iMzPGD65pjnnpUsg+XOOajwCvArzzsIzyc7aa4OeVp+cjNImcYyTQA0QlWyBTSuz5qlBHc/nSqqselTygRpGpXzRmpIwPvbakSMfd206OEqxOwdc801oAWyfLuYVqaemSNoqnDGz8qv4VqWMSuy7B9auCvIxqSL1rBwp2/erpvD+mNNMDt+prK0WwUupkHUV3XhvTFjjzjt616mHp6o461RI19DsREqrjHTOB1rdt4QGX5qp6bAFjJx24rRtxjANexCCR50nd3Nq2UC1XHfr7V8w/8FWtW/s79mS6iz/rLyIfXkV9PRbVtI1b05r47/4LI62dL/Z+tbfzAvnagB9cHP8ASs8a7YaTDBx5sVE/My71FcMyHHzVjXuqbvf2BqheX9zJzFJ8uMVSmlkc/fYfSvk3UjGR9rylqTUsDaRz/n3ruP2Wx/bf7Q3haxI4/tJWb8K8ylYEkEfi1evfsFaW2rftReHYW+YRyO5wM9qulW5qysc+JhbDyfl/kfsvosQTS7eL+7Co5+lWVUk7iait12QqCfuqBn8KcxU8CvZTPnJR94mJx2oDBuhNR8E4xTlQq2aoT7DzwcLTlJ20zAPBp0fAwaqLHEy/HOnPf6ExiHzxfODXzD40PieX4i/2L4lH/Ermh8y0ZV4DLgkH8K+smwcxuuVYYK+ua8h+Knh2HS9Vtrp4dyxzgpJt/hbivBzihJSjWW10mfS5DiuVOjL5B4J8Pz6Npsd1oEsciPFnbH0I/A1rRePbrT45Uvk8mRvlbdXgvxh0H4u+EPjZ4HvPhr4tmsfDOsazDaeKLFU8zZbyfL50fPylWx371654g8A/G3TEntrzTLTX7OON5luI/lkVASAR7+1TTg0vdPoZYelKUVKok5K6vpfpv3XYp6n408P6lObC9kUZON+/HX61yfjj+xrK2H9jSMWDZRh1z9a4nxas1peDUfE3gbVLZd37uaMM27n6c1a0LxJ8NpEV73U72F+ii5t2wp9PrWPNUlHlkdTy+ph483LdPs0/yPUPhX8VLi6j/sTX323UI2qzH/XL7e/rXYajrdvzNMoZQvrmvGm8RfDW4ZEXxZaw3Aw0bSXSxsOeoDY4re0/xRfIY9Ou5TdRtxFcRHIxjIzj1rGpKrTjaRwyjTlLRWa3uerfD/xU51bEIKovFex6X4pS6C28DfMyj8K8G+GF5ZTyKYyDN5mNv417J4a01RqzNAPlEe3Hqa9LL8RV9ny33PEzGjR9pdq1jw7/AIKwftZH9k/9la41+z1trHVtdulsdPuI1DNGOsjgfTaPbdX5N+FPjz4216exvvih4+vtduLzXEvNMurm7MipD8oURjoAMn365rpv+Dhv9rY/Hn9p5PgB4B1fdpHw9s2g1BopPlm1CX5nA/3F2r+Brwn4M+E9R1fwXo8tyPLfS7xBaKc4MeCCOvQnn6mvoKVOPLzPfufPylzSt0/rpsfv58DvEEXiT4VaHqlvNvDafGrMrZyVUCu0VtnUda+V/wDgmL8X4fHfwpvvB7y7rrQ5hvj3jIjJxjHqGz9a+oo5w7bSMVvTlaJw1NJNExyKAc9KjJMh3qrbRwTjpTUkEgyisR/C2Ota6GepN9BSK4J5qC81Cx061fUdUv4be3iXMk00gVFHuT0ridU/aY/Z30ENJrXxj0GzVcj9/fKMkHkD1qeZc1ilGTV0jvd+Ttx+tLx6Vzeg/Fb4WeKNPi1Xw78SdCvLef8A1M0Opx4f6c10CyJ5SyQurK/zK6sMMPUetHNG9gcZLdEmR6UZTsar/aVZtvJP+zT9wzgemaOYkkDqetIXANRedGOfWlEqMdo/lUgShlYfepd4xgNUJlQNt/pTgc80XAkoXKjANR05Wx1oAeWJ6mkzjnFNL+lKp3DmgBwbBJpS4HSo94pyjjNNOwDmYqA1NJy+PbNHBGaKvQADHGKKKbtJOfepuwHA5GaCcDNNQYbBNNYEN0p30Ad5ntQfm5ptGT0FCd3YAoooJA60pAIXAOKQ89R+lG5N33qCykYDVLACR0BptFFZgOT5R0P5UUBhj71FAHfU5SMYJptFdhzkgIPQ0UxCAeafQS9gooooJA5zxRRRVIvcO+ac/amnpSsQQMVQzG8aLnSQyj+KuViyFxXW+LVLaIxI6MK5AN6GuOt/ENaOtMmU8ZY0+M+lRRvkbWqRcr0rMskwM5IpTtxxSUjBj90H8KAF3YO4mlBLDJ/LvXyp/wAFH/8AgoBY/szeGB8L/hlfR3Xj/XbX/RVhUS/2XA2R9oZMHdI3/LNMEEgswACrJ8ieB/2yv24/2Yfj/wCFp/2rvEni1dHujDdanoevL/rrOcMpfGCQ8eS23qHjZWCmvmMw4qy/L8YsO4uVmlKSSai3sm+/l0P07h7wpz/iDJf7QpzhTclKVKE21UqqK1dONtV0TenotT7v/wCCgH7YGn/sj/BWTW9Mnjk8Va3vtfC9m6bsS4+a5cYOY4gdxB4YgKcAkj5R/wCCT2u/tu/E/wCPK/EnxN468U6l4FFvcprt34i1Caa0uZCh2RwK7FfMWXax8sAIoYEjIQ/TXxJ/4J9/CL9pL44237Q/xZ8e6p4o037HGui+G45lj0+O32hkAZBvZST5hw2GY8naNlfQejaFo3h/S7fRNB0q3sbK1iWO1s7SBY4YUUYCoigKoHYAdeetZSyvMsyziOLrzcKVP4IxesvNvs+2ptT4n4b4e4MnlOCoKtisQn7WpONlTv8AYgmr3jrroua710tbRQDgCpGMYXFRp8uBn86cQGGc19crn5WOUKDzQTz8tCncMqKAOfmqgDtmnIPl5puAeg6U7DOvpzQA7FGT603Zg9adQG2wfLu56U4HB+Wm/SnfKAPXvQAo2mjIUZB/CkPI4FCj+8v6U0wH5Zu1PKg8EVHkDkUBjnINPmQDuD90UsbzRMrwTMv+7TFb+6acpGPlNUgNWz8WalZtsnXzF9e9a9l4tsLkATMYmbs1cqcs/f8AKpNuTnFVGTiYyoxkdtPdW8tmzxSqwwBwfeqAwTkVw3jG+1XSfDlzdaTctHIu0qw6D5hXO6F8cNc0xlTW7JbgfxSLwf51NTEU4ztIunhakoXieuKO6k/kaeGk2bTz6Vynh34r+FNdPlxagsMhHzRzHbXTQ3SXCCSCQMvXduraE4yXusiVOS0aJPKRxtKbT6rQbUDgHNN8xGcEP+lPjZ8ZzQ4sz5URSQlTnNNAwOKsCTd8rxigQQyghTz9KXKLlK+FYf8A16PKx0qdrSUD5FXNRF9n+t+WjljLViaG+WfSjyv9mnBiWxijc3daco3DyAqex/Ck2N6UokBbbilZiOi0wOC/ae+Ed78d/wBn/wAYfB3T9SW0uPEXh+5s7a5k+5HMyERs2OSA2M+2e+MflF+yR8XPjv8A8EmPjprWn/Hv4H60mha1bx2utwwW6sCY2LRT20ufKmxvcbRIAQ7fMGQCv2ZySNxQ1DJaWNwBDdW0ci7cbHjyMf1r53OOH/7SxlLGUKrpVaeidrqz3TWm/qffcJ8cf6vZTispxeGjiMLibc8W3CSa2cZJO1t9nqkfKl7/AMFj/wBjK58Lxaj4G1LxV4k1m4VPJ8MaR4WuPtxY9RllWHI77XI+XjNfPWq/sjfth/8ABU7482vxj/aO8L3nwz+HunRrFo2j3zlb0Wu9mMcUR+ZJnIBeaRUGCmxZAmB+l2m+H9H0qNotH0e3t1f7wghVc1c+xzYyY1/HFTiMhr5mowzGqpwTvyQjyJtbc2sm15XNMv40y/hmVSrw9hHSrSTSq1antZwT35EoU4ptaXcZO3U5v4b/AA88JfCrwLpXw48C6NHp+j6LZR22n2cQ4ijVR7kk5ySSSSSSSc5O8AO1WPsbY3PIq0jW0QOTO3/Aa+ijRjCKjFJJaK3RbJfI+Aq1KmIqOpVblJttt6ttu7bfe5Bhtvyg0gGBtIqxGtspx5bGhplicbbdTnpntVez7kdLEA67RTkgncHEbHmrC3BYYSNV/CmPLN90vT9mBGtlLJ/B096elkRwZFX8aC7AfLn8TQnP3qPZoA+zW28+ZNk+1O8m0AwE3f7W6mMUXnA/KkE8ecCjligJFKDjyFpwnkxyFx9KhMqdpfypDPnoePeqjoA+eWUjKmo9xWPGM+2ajlvoYh+9nVPdmFZ2oeNfC+mkm/1+1jx/emFNyj1YavZGnGxGTJ+HtTi5Y8E1xWq/Hn4Z6YpDeI1kbHCwoWrCvf2ovCUJ/wCJZot/cYz820D+dZfWKK6l+zqPoeo7gzbGHP0pC7FBgEKO9eJ6l+1FrsilNH8KwqS3ytcSZIrEvvjz8VNQXK31vaq3A8qHpWEsbRjI2jha0vI+hmkCj5pf/Hqq3WuaRZDN5qkMX/XSQCvma98aeP8AVG36h4rvJA3BVG2isuSO+vRuvZriZsn/AFkx+b3rKWYWlojVYF/akfSmp/Fr4daUMXviu3XH/POTcRWDqf7S3w5sGzb3dxcdtscR5rwiHQ5C25rf+LNXE0oqmBHtJOD0rCWOrfZRpHA01u7npt/+1dZAsNJ8I3UnPEkjAZrFvf2n/HNyGew8O2sPYNIxY/0rj10cREM+WH93FWINIjLb8duh7VnLEYmXU1WForZGjcfHT4sanGWGtx267j8kcQrIvPF3xH1Rv9N8Y3ZX+6km3+VWEs4o1IVFbn0qaO3wM+StZ+0qS0cjSNKnHoYn9l6pdyb7++up9xz81wTXJfG/WbP4ZfDjVPFmoxKi29qzEluRgcD6k4r1CGNDHtK9v7vNfM//AAU48QNofwWh0JZGC6lebZmHcAE/lUct3Zs0io9EfnH8Wdd1Dx/r0mo30++a41BPMdlPG+Tk/gvA+teZ6ppFtdfE5LiG7IjjS+81RH0O1cc9jtzXQfGPxM/hm4tTaW8mYblp7iTd8roiFv8A61eU23jDxB4p1K+OnTRw+dKfLkOCSHY7x9Nox9R713U48q1CpLm0PTdP0WwbSbJnb96ylVY4+8Rjt3xUnjDwzHP4m0vRI7STyVmS4nWTuExgfQnB5rI+HWoStqZ06N5JFuLtWgVsMIhGNspHtzkfjXpKoniDxTda1a2n7q3tmi87BKltjD/2X9KqScnoENInBX+lZtotBEgla6kkkZl6Iucnt2GPzp3irT5ZI5r1YjHDDbtJvVeCx+XP9foa3rPSTe3t5PLH5MkMf7sbOCuFB/A7ab4t0ddM8D3SXUk3mtZrH5bLjJL8HPTHH5VUIWldg6nRnGHwta2vhqONrpvMbUsyMIzyAu0c/U1ymv6Yt+0JtomdvNLLGpPPz7M/XGa9m8ZaI0HgO31e4iVWjtWZvLUgNIF25wPrmub8I+FZZfEOh6S1oFt5poiHK8hSSzZ/E1Eqns6cpeo40XUqRj3a/Mg+IXw/vvCfw8tJreEW91eqkNrlcbd0nztn2Ga639nDwVdWfgWSHREk82e6ZZpAoyFY7QBx35yfSvWv29PAdpZeDvh22keXG2oSzxlUUDAiw2PyJya1P+CdXhaLxF4d1K61Q+Zukl5xxGFU7SPqa8+WLksCqiPUp4OMsw5Jbam/4H+AuqHSpG1DTNywK08K7N25scD2xXU+CtDtRpGl6PLZK1xHrVom3bkiR3xj6V9RfCHwhpMnw2he5QGRrbDM2GII49O9eQ+DfB1z/wAL+PhxtNVd2rW9xGjdNqszbvwrxFi6kq1m9z25YanGjotj1b4o/C2DxL4G1bwhHYbmmtUbYFJJYED8+f0r5m/aN/Yw/s+HNhZlVXSybl9vKOp+Ufif51+l+mfCG21XUrK+E26OYKLrcueFxWb8VvgZaas95cy2W9bq32bWGQvPX9K6lg6lGHOjzvrtGc/Zn5P/ALL1nqPgn47+HJpoWUmfyrplyuOnOR7cfhX6eW0GVVkXAKg9eDXyX4v+G2h/Dz4yp4kv7MR2cOppNJEqdmIXge1fWlnc20ljBNbfdaNSv0PSuyjtc8vGx/eItOiqoLnbTQE6ZPP92mPI03ApY0beoDj/AL56VscIbYmOwLQkaxnhadhE5zlvaozcsOfLoAiuyfs80vby2riNdUDy1U5+bJrtruQNYXAkBX5MfWuJ1s7pF2n+GubEfCdFPczZJBu2kdPSo9wDYzT5QepFQlsNk1w8tjpTHAFRg0qtt6rQ7DGfanKmRzSLARjB3LzQqk8R/jThnPIp0Q52+1AD4cdBUsfHOOKao5xipIx8+BQTzE1tFlsA9K2NMtxvUJ3rNswc5K9vSug0CHMoOOlddGnzSOepJHSeGtPUopK12Wk2m0ABvwxWL4etlWJdy8ZrpNOiIO4dK9mjDlieZWlc0IERFxirEKszrtqGIYXNWLbO9cetdmxz9DYU7YFGa+FP+C3Gof8AFr9B08HPmalkKvfg191hT5Kq3XbX5/8A/Bam4Nxb+GNKj5y8j7V9sVx5rPlwM/kdGVR58dFH5vnTnkjyQ241Xm0qVBkN711a6ZIE27G/KmSaQGXBVvTpXw0qp977OLRx66fKrZKda9+/4JraNJL+1Ppkgi+WOFiW2/57V5ZJoaBV27uM9BX0P/wTH0SN/wBoVLpkO6Oyyv4kVvg6nNiIo48dT5cLJn6fKcqAx/hANPj2qeaaw2vnK9/6U1WYtgtX060PlHuSFiHyKfHKSORUJbB4anAkdDVcwmTb1xyacmAcioUdXH0/WnB2C9eRTvrYj4ST5mcjPH86xPiD4ei17R8qm6SH5sL1K55Fb9np+pXxVLa0dieRxgfia0h4als9zas6phMyRnoq4PJpzw0sRTcWty6eL+q1o1L7HgHxc8MNJ4YtdZidpG0+UM3lj5jH3I+nFXfAXxO+J/hrw3fXelXlr4o08w7rO1mm2XaPnlS/Rk+vIrtNXsrO4e6tbba0KswTjIIPavLPGHwmudKeW68P3F5Zo/MhtH+XPrivHjehK2tl2P0TD1MLjsGqNdaXutNr6+q+Rp6r+1/4HuI7WPxP8Itct7rT5GJsTaxy/Ns4KkHDAn1Irxv4uftZ3E/hOztfAXwCuLXWjqkzSW2sJGqRRnO2UspOc5HHUcita7+H3im4kYf8JrMrMzbfNhrS8MfCnT7e5W48S6k+qTK24LIgC8f59awnWhUfvGzy3JsLBtVJPrZN/qfLPw8/YZ1r4u/EiP42ftL+LLjWNSjgMNrZ2LNb2sMO8sqqoxu68k9q+zfBfhjRNHsY7eGJY4YYVVEzkKoGAM9+Ki1DR3jTzrOx2oo2pGqgBTXQeEfDOpa4Y7YW5SPgzN6e1cmKlObUYo45VKaXu6JGx8KNAlu9dOqxxgLu+Vdvv1r1bx2PEul/CDxVqfg0lNXtvDt5Jpj7ckXCwsYz/wB9AVD4K8Jw6LaRoqYAXGMc16Dpluv2Yxsi4Zfm46g//Wr1ctwvsYXkfOZlipVZH8l+keMrzxZr+qXXi20kvNV/tO4m1S6u5CJrq6eQhyc/3Txz6+nT6u+CHivwd4h8FWfhnTMLqFjIIZdzZZ2JyM49icV+0vxm/wCCPX7Bf7Rd7eeN9V+A2j2evXW5by+0wNamZ/75EZUbj64r4Y+J3/BBD4k/s9axrPjP4Fa7ceIdOuJVm/s+4YfarILggg4+dcewI5r6eVJxpprsfPU8Uue0tHexB/wSJ8VXnhL9qzxZ4d1vVVUa5biOS152xyxdxx3HPpXvf7af/BXX4Rfs66hdfDn4SxR+KPE8M3lXl1Hl7Gxl/iUspzK4HO0YXPc1+eH7Qnx68F/DrxTfT/C3Xr2bXL2wS11Sz0mQLIbsLtkVZB06YJHYcCvlzTfjr4+E0934r8IWvh+zjuHaG7upP33mBsniQszk5+9jsMVh72yOyNOmm5S+4+pv2hv+Cq/7UniHxfHNeftM61azMwlj8L+HtPjhBz0VgAdgx2znFd9+zj/wUr/bT0/XbbVZ/E+sNaSRkyx+KbdHsZAB2wNy46dMk8/X4ih03WNF8P6l8UfAepWOpaveM0si21wHvYl67U8zjPPJ59q4Xwh+0l8aPGOoj/SdRjX5lu7O8Z5JZY84Zid22NO3IB54BrRUX3JlUt0X3H6EftAft3/tdfFyyvtX8Y+L/K0+TesFlpMYKWq5YAmIZ5I5H3u3fp8keJNP0r4r2UNtqXivVJdbt9SSR9evr6WFVXOTEkI4VQclmYZOeOlYH/DSWoaQ/wBlPhyO48uML5MOYXQ4/hJA3fnmubu/HHx3+Imqx+KPhj4R1nTtUt7grDKsYZbqPH3GU4Dc9G5o9gR7a2iPri2+IfwX+E/wjdvFfw6uvFNzbzyTQ3Gm6lKq2yj7pCIwx/ey3r9Kw/gh/wAHGnxR+DGqf8IHY+Db6z8OwyFbWPVj9oaHsDkklR3wD9cV4r4P+NPxfjf/AIR/4r6Vpun69dq0X2e4tWjd8/3xt2kn1zXP+P8A4c+E7LWY7P4m6JoGkW95GGgvrq2lljbJy2HjB28eta+zpdjP2lSWh+j3iT/grN+1Zo/hbTPjxp3xBXUtBnuFe4tJrOOG3COMruAH3TggHNfe/wCwz+2x4Z/bL+HP/CQpYQ6drVnsXUrGOZXjZsZ3xEHJHtj8+tfh03wq1uw/Zn1bwl8KPGkfjLTbmxjVNHsbz51gU702q4zuU9ABnFO/4J0/tx6j+zt40h+GXiS5udDu55H/ALIu2fypTNjBjd1+UgHtjnisfZyi7x18i5SjUtzKz79D+jIxzHLrGxI/2T1pfLlxuKsB3ZlIFfjF4n/4Krftyad8QLvwXf8Axeu7uyjuDHaz6ZpscMj4xwGK/Njj68kdqxfFv7YX7XfxWum0HWvjJ4kkiU5Nrdam1mo68tghWGO3XNQ5WFHDc32l9x+2qFXkKJMrFeqq4NL5hDfxcDuDX4ZL+0/+1PoWo2p8G/EGa3isTu+3WfmSSI68bXIJ3KT6A1+gH/BPL/gp5B8fo3+F/wAc7f8AsvxNY2rSrqk6+XBfRjvu6Bvb6VHtFzWCeElHWLufaKk5wTTqo6ZrGmatZR3+lajDdQycxzW8gdD+I4q5u+XccfnWsXc5B1GT0oycUc96q4AgQHkUu49jSEgdaKAFTrmlDjODTRwciiiOgDg3zdaGbn5TTefSiq5nsAZJPNGBnOKKKkAoooJA61SYBTXdV4JpxP8AdqMlt/zelTKQC7srwf0pCO+KKKzABnuKKKKAHA8feFFJHk53D6cUUAd/n2oJxTfM9qUqT/FXYc4pPGacXPqKbQDigB3mNnAX8adSIedtLQS9gooooCIUdBnNFJKfl6VXvFGf4s/5AEn1FcWp6n3rtfE/7zQJk9q4mMgjBHvXNV+I2ofwySPrUnmN6UzaM8U4NgYxWRRL5hPSqeux61eaFeW/h3Ubez1F7WRbG6ubUzRwzFSEdowy7wDgldy5AxnmrKrt70pHljfu6/5/Ghx5lYqEpRmpLo/X8OvofNPwQ/Yg+Ef7NXiHVv2lP2hfifa+KvFk90bu+8aeKFjtLXT9x2q6I7ssbchd7McYCx7AWB6b48/Bz9mv/gor8Grzw7oXjrR9Yk0+Zho3ibQL6G8bSbraDtbynIZSCu6JjgjaeGCMvyL/AMFl/wBrxvE/ii3/AGWPA2p7tP0aVbvxTNC3yzXmMx259fLHzMOQWZQcGMVpf8EJ/iBFDr3j34U3MzbriztNWs416ARu0Mp/HzIR+FfAU83ymWcPIqVFOlK6k73bnu/npvvc/esRwnxVHg9ccYrFzjiqfJKEEopRpXUVZWtHTVRSty7rVo+2/wBl74P+MfgN8FdH+EnjP4hDxRJosbQWWrGxNu5tdxMUbKZZPuA7AQwG1VGMgk+ijpUYBJxTs59a+7o0Y4ejGnBWS0Wt/wAT8NxmMxGYYupiazvKbcm7JJtu7dkktX2SFz74pdx24puWHOKTzn28pW3vHKSrK6fKrfhT0PmcmqyS5LU5ZmHYdM0Rdx8rJ0PzU4N/eNQGaQncB7U7eO9Pmi9mIkDEjpTgSRnFR8nkGhi0a8GmBINynkUM3OTTFkJODSs+ev8AOlzINL2HB19acp46VGq71yBinbj90j9aWvUPIc7kNgCvg/8AaT/4LMaz8C/j74q+EWhfBjT9esfD9+LOHUm1t7dpJFjXzQyiJx8su9eCOF9c190ajfWmnWs2o30ojgt42kmduiooyT+Vfz6/FHxhJ4/+JviHx3dlhJrmu3V9Ju7NNM0mB643Yr4fjnOsblOHorCS5Zzb89Erfiz9y8D+C8l4szDFzzSl7SlTjFJNte9J3vpZ6KL+8/cj9kL42eKf2i/2ffD/AMZvF3hq00e611biVdNtZmkEUSzukZ3N1JRQx4H3vbJ9MjwG+8K4j9nDwGnwu+Afgv4dqNraN4YsraZf+moiHmE+5fcfxrtlJJxX2WB9ssHS9q7y5Y3fm0r/AIn4/nMsLLNq8sLDlpc8uVK9lHmdld36eZMGI6V51+0/+1F8NP2Svhr/AMLO+KbXhs5L1LOyt9PtxLPdXDKzeWikqMhVLElgMDHUjPoWRjaTXnH7VH7L/wAPf2tvhZJ8MPH7XFusdwLvTdSs2/e2V0qMqSgdGADsCp4IY9Dgisd9b+pz+q29pb3b7X8ysl/sl5tRWaOX1fmXPy/Fy9bf1ttqYvwT/a5+EX7Xvwc1Txn8KdQuf9BmW31PTr+NI7i0fKld6q7rhhkqysykDg8EBDGXYZf8R1r89Y/hP+0f/wAEmPjt/wAJR4hgk1rwJq23TtS1nS42e11GzMgOHU5MM6H51Vs7iGAZlLMPvzw34i0vxPoFn4i8O6pDfaffWsdxY3kDErPG67lce2D35/DBPzOUZpiswpOnjIclaGklay8mvK34n3XGXCuAyLFQxWUVfbYKur0pp3tb4oSenvRfdJ23Ral8txty2QeCeorW0fxf4j8Ot5mm6pKB/wA85G3KayQrM2SP0qUyKpVCv3u9exGTjqmfDyip7noeg/Hkqyw+INM+UjBkj5/TtXcaL468N67ErWOqRlj/AMs2OGH614CXPmlWGMf3TipoWYv5sDtGw6MvGK6qeMqR31OSeDg/hPo2Jw/zZ605CCPrXhug/Ejxp4ddY47z7VCB92brj0rs/D/xz0mdQmuW0lrngMvKg12QxVOpock8LVhqehqdvQnr60hYlvnX5f8AarN0nxNo2tQ+dp+pRzeu1xV8yo/yg+1dEXoc7XcVoEzuQbfqDTWgYHDOuKkyHOCKhl4kwzVRmSLHa4w07fTNGLVeBGx/4FUPmFgcAcUqy7eq1Vu4EyyxIcJB/WkW7KfcO38qjEgXp/KmEqxyDT0AmM8rfL5nFIf74k5FQtK6cA4/3qr3evaXYDN5qFvH67pgMUvdQalsuAcvzT/MH8NczqPxZ+H+nHF14rtN3os2f5Vg3/7R3w9hytpPNdFf+eUZqXWpx6lKMn0PQt4Vd1NMqsu7duOe3avI7z9p+3JaPSPBszY+60rgVk3v7RPj+9UrYaXZ2v8AvfNj9axliqcTSOHrS2R7oJlVc4NNlnjQbndVHqzCvnHUfit8VdSY+b4jWFW6+QmPesi61bxTqJZL/wATXkv/AG2P9KzeNj0RpHC1OrPpe+8UeH7EA3utWsfb5ph/jWLqHxl+G2nITN4nhk9oW3fyr55/sRJUEkhZ2z/HzmrCaPtk/d2Q2kfw1nLGVHsi44VfaZ7BfftJ+AoQ0dlDdXLdlWM81h3n7T07yeXpHg6Zmz/y2lxj9K8/g0m6Z8+TtHarMOhs8m6dyFz/AAis/rFaRp9WpI6LUP2g/iPdZ+w2Nna/QliK5/U/ir8UNT+WbxTNHvPIgQLj2FSx6NYxsXwwB9TTjpunKPLUhTWc51pdS4U6MXojDur7xNqT4vdXvbj+/wCZMetQnSpjCPOjZl92NdMkSxqwCLhedxxzTT5Z+9z9BWXLLqzZSj0Rz9rovmSbo4sN71aTw64PzP8AN/Fx/wDXrWWBRJnKjd6DFL9nhIZwx49+tPkjaw3K5mQaKsfJQnPG71qYaOkQCuhP+7Vo3KhdmenTj9ahnlkmdfLdsCh8o1fqVxaBDhYD3+9QsDNFuZNuD+dXC0/lKoX5v7x708hFVfOKg1PKORSjthJG24VYEFskY4+b/apweHbuIC02S5jUbVUE+9Fx2kOAYSeW4/HbT2VV6CmTS3Tnds4/KiNAy/NJuPXC9qOYm1h0vMWMCo/L/d4d9vtTt05BUY25/Go5ckcnvUy3KQ7dGirtk7dq+Qv+CsC6nD8PdN1dQwso/Pjc7fuysFAJ9sCvryOBFO5pTn+7triv2hPhPoHxm+GeoeC9ahVlmhJhkZc+XJ2Ioi7STKW5+FXxcs77xjoWm2IikF1DqWJJYpCPMRRnp6HgEe9clpulNonimMAMn2TzjJbwd1K8HB96+qfjp+zbffAzXby1vIZobXUb6W6sSwzJ5MeAOG6Bjzgc4NfKOspq+ofEa81tH8vz7QWcI2fxO5MjAey8A+td0ZxnHQztys6Lwdc3WpXFvHpsVzBIqoY7iFvmdZpRya91+HHgHxFNpd1aWk07sskkT+YuVGSfm+mGPNYfwP8Ag7Gscc88f7s24huJjy25CGRR9cV9efDrwro9tpf9u2+msI/JAW0Rflk56H2+9n6VxVsRKOx6GHox5dTw3xx8INT+H9lpbtC8s+sWfnXikHcm04wB/vDnHXNeS+MfDXiTUzpfhXVbKe3knvWF7DISXRt7SAHj0H61+ntj8ANH+KFz4f8AE9wkn+hL5bRxn5SvB2/nxXQfF79hLwB4v1G38YWnhqNNRaRZPM8vgyMFQg/hu/GsP7SrcvKkd1HA0JSTlofnl+0B4XHww+A+geItatfM/tBZGWJlwQThh+rZ+grH+H9hF/wlPh+C4RFabR1uHRsHc27II9OK+6v+Cn37INnc/sgabLotlN5/hy6tyI42JPlu6I2R6YOa+TPFnwE8V/Bz4jeBnvYGkXUdPhhjj8snKlQd2T9T+VZVMVKNCUZb8r/4B00sLGdZTj0kvw3Oz/au0e38YeCPhuHt2d7PVLyOVuwjlhGCce61rf8ABPXwTd6AupaFc28kbSH5dwIzk/yxX0Rdfs8aF4o8LeF7PVXaP7Ncec8xGdmE646EHpXbeD/hv8M/h9eqdG1KNZmYLtZhuIxxXj+2rfUY0muiPTdLD/WHUi9bsl+HenTaXD/Y6QbYlZljzzkHmmab8LUHxrt/iBiT5YWh29s46/pXc2U+kyw7reSPzM4OGq/pnlGVYygYsevoa5Y05KSk2FSpe6PbPhfJDd6HiZG3RgBffjrWt4ghabT2w+Q33uny1yPg7W4dB0RZpm2lk7tTta+LWnfZxZ28HnyHIO09/wAq+zp1Iywqi30PjalGp9ackup8y/tnfDKWLxN4U1ixtv3d5qa28+3HTcHzXfQBYoowp/gAwAPyp3xvj1Pxfpdj/aGnyW6Wepx3VpcsOnOCp+opmZN+AvTgjtXFTp+zk4m2In7TlbLMQj2kLTTCiJ8nahIWDK7HtTxEwctjt/FWpxy3I/KRh5gX/wDXUUwcHIepppNowoqu8h2dOtBIl+hTSppWP8OB7VxOrKpuck5+Wuz1SRhosjE/eIFcXqhDXPBPSuau7qx0UihIMnFRuiqeBU5Xnr2pjvt+TFccos6ItESpndnd9amBG3oOnFMZyEwB1pIvu5HTtU8rNCVQD6H6UsbgtsH/AAKnQrhAc9acsS7z+dImTHxqpOSaliQCTrTYkDNirEMYbkVrGKM5PsWrJfmwR/8AWrovD8QDrletYdmnzZxiuk8PRDemT0rtw8GpI56nwna6CoMKqR2roLaPAUL3rH0WNfKUbfat2FQUzjpXsU46Hlzd5FhQQMGprU/vFHfNRKMmp7YbpVX/AGq26kmq7t5YwRnA61+e3/BXiQah8QPD9gNp8qzZuvviv0JlHTHtX52f8FOblL/48W2ng7vs+lr+ZY/4V4/EE+XL35tHoZBDnzBeV2fIo0TcCAMZ7019BYLhRursI9Ki25KCo59LiJ4Nfn/tT784t9HkjOBFt7/dr6K/4JlaMv8AwuW7umiPyW4Xd+NePTaVkbVO7r3r6O/4JraVHa+N9Tvj/DGo3Hp0PNd2Wyk8ZFHBmf8Aucj7fLqe/ao3bDfdzTY1urqfy7eFpGZuFVTXYeGvhqkka3niH7zciBW+79a+4p0alR6I+JqVKdPc5FZVK5zt/wBlqltY7u4PlwRNI3oqk16GPDHh+zZQ2hx7V6M2ea07ZbawgxYW8cQ9Ujwa6o4F31Zz/WuyOG0jwB4hv4/NljW3T+FpOuPpXU6N4P0bSYwixfaJv4nk5/StG0uJLmXZLIcAc8dauWtupfKDvwxrqjh4w1SOeVab3ZV1CWLSNNkvZEXaq4XauMsT0rxn4m+NNQ1bxBJ4e0+4K2unLm+ZT/rbhh93Poo7etdp+1D8UNO+EvwkuvGd+ObeQG3g/wCe83SNB65Yj8BXjOlC6i8H2t5fyFru4jFxeM3UySHc2fzx7V42dYx4eiqcXZv8v+CerkuB+tYjnqL3Y/n/AMAu6XqCwboy3fox5qzP4gtJB5V0g/OucuZXjdZFGN3NJqVuZofPjdlPX5TXylHGygnc+59lrdEmvLplwzHy1x246VT0my0rzU4Y/N96sueVnBX7eQ2fumobjUb+wjX7DMu7PLEZxU/Wo3vYuUXKPKz07T9G8PWlol3rV1HHGgyu5vvn/Gug8MvpbMJbKzVLfklv72K8EgvdSutUjudY1OaZdwJ3NwPwr0/wt43tpZU0WzcYXA/GtqOOjKV7WOCthJRjueu6OXuXEpPyj7tdHY3CE+Tnt+dcrot0kNiskj4bbUV/4xj0y7VnmCrxubdjFe/GtGnHmZ4cqMql7HYfD3xRLJd6zZyt8tvqXlD/AL4U5+nNfJH/AAV3/b6v/gF4c/4V98P7q0XUntWa/mmm5mkZSYrQKpzhuXc8YUYzzivZdE+MGl+GvAfjD4p31wrWtjeXFyoXHzCOMcdeeRX4LftQ/Fnxp8dPi3rHjvWNcuLy41nULiXbNhWiU8nAz2AAA7CvWp4nnwkEuqPPo4VU8XOrL7Lsl5/8A8JvZn8UX2pfEfXdOUbdWkmAtm8tZptxZmCjou7IA9BXF+Kbrxr4y16KVhB5Jm/cy6lCC8oOPlCZ5C9M16d4l8P/APCPaZY6HYu0sm3e5Xjyw2M4/wBr+VeZ6pqji/vbq0ul+0eX8sy8zDOAsYPbJ6kda3pImpKXNe53Ph7WvCthd22h+K7zTrq+Xb9ks7PTTGtqQcEvIh+Yn06etL4xuPHKySWvw68P6JfaPdTZ1gaPayQ3KqTwFJznHqMjvjnjB0U+G/h+lhBqujyap4kmDYsrdtyxO33QQPvdz7CusvLbQ2tLe5+LXhmXUZGXEem+HTMs1up53NcbhGrZxgDOB1xitjNXlueM+O9dvPDGoTeAvBFtdLNeFjeahrzGG4t1I5BLDCqOPmHXk966b9n/AEfxFpFzbappOs6xrU1i25v+EX0cvFG2fu+dPjzPqoHQ17LqPjn9lfVtG0/w340i1S1lihENtfatNDefZjnhZGYbm7fMSQK8z+LmveN49Um8H6N4hgt2WHfoetQyCNXI5WKZEO1kYDh1xjuKZjONpXPQP2gNJ0z9pH4ejTJRrnh7xtpv7zSZtVsViW429VDLxkjPtXAfs/fED45aJ4RvPBvj3wL/AG/YQyNEbpbpZpLGVeuYvvbOO3rUHwU+K/jvxNZsPEfjDRdSuYcq9pbzBmBHByuQwwe4FYHiD4o638LPihZ/GbSJk03T9QuDaa1ahd0UUo/iYehHeq92+ouZI+gPgl8VPBWoeINH1nS7trOxmuGt7xYV2PaTgjjaeRz1B61yfxvn+DPxM/a9vNNt7e0nhkgtdt9GnlSJcbiJHTB6juaq/GGyF34Sh+KegzWNra39v5lxfabIFtpZcZDMR9364Br5/wBL8FfGnU/HSfETw7YLeLbxqZ10y8SSQxgj51ycOOBwDn2qPZxuy/bSj5n2h8add1j4RWVn4V1qX+24rHbJpGoMpEnkuuAHJ4Yjs3UYr578XfGm4fxfZ2ya3q2mrM2N1zMWiyf7xHbNetfD/wAZ/wDCUaJ/Ynj62uNVi1axkie1ul2SRMuSu3P3T/hXi954T8O/Cz4kKPE9vNqXhu8kBhmnyTZsTgozDoRngms1DozT2t9UfRnwp13xzpmh/wBt6/ZLJYwxqy6xY3BMcikgAN6HJFezfCfV/DPibwtdeNdS0rULdoJPIvLi3crtycBnH933FfNVhqL/AAL8NyvoWrXXijwjeyhn0mWVS8DEZA6/Muf5V798J/2gvhuvgNYNLvxZ6Z4gjMbWl0ufIP8AGmT24PHfFceIp66I7MPUlu2fSX7C37Z3iD9n34g2/wAKPHYt30TXb7FjercO2wcYYr/CK/TnRtX03XtKh1rStQhuLeZQ0ckL7lfI4wfrX5lfCj4V+Add+FVvqepBtQsIpA1jfwIG+yyfwqW6hSe/avrz9kbV9a0TwbH4Sv8AUJrqG1uGWGZdx2g87SxHIrGjW5ZcrM8VRjL3o7n0Gr5Ody4pWbAyKitmd4QSv3vSpVOVrsPNEyz8YoTOeQPzoBO7ANGCOh/8dqgHUUA0E4HSgAozjrTS7AZ2UH5hQA4n2oz7U0sf71Nz/d//AFUAPLYprMTxSEk9aKlsBwYBaRipbik7YookAUUUVIBRQTimhtwwaAHIQ3Ur+tFNRNmTnrRQB3wp289KbRXYc4u5gMClRieCKac04lR92gB2eacqsDkvmmjk5FSfhQTIKKKKCQJxzTX5XNOoIGOaDQoeIFzocygdFriIxzkeld1rCFtIm4/hJrhE68VhV+I1paRJVYdzThwPu1GCwPWnGTHesix3zYyGxXkf7bv7T+l/sofAbUvH8pjk1q4QWvhmxmI/f3jg+W5XuiYMjeoTAOWXPrMs8MMbTzOERFLMzHAAAyST2AFfmN8T9b1v/gqd+3pY/DXwtdyL8P8AwvKytcW5Kr9iWRftN1kZHmzsFjjYg4HlbgdrCvn+IsyqYHCKlQ1rVXywXW73f/bu5994fcNYfPM1lise+XB4WPta0n/KtoLzk9Et7XtqjwX4ifs1/Emz/ZqsP2yfHeqXEj+L/F0lusNyv7yeN0kk+1s3U75I5BzjjaedwNdl/wAEmviJc+BP23PDemx3Cpb+I7O80u83d0aIzIB/22hiH4mvvD/gpp8JtF1T9gvXtC8PabHaxeF4rG70uzt1xHbxwSohCjoAIWcCvyh+CvjV/hn8X/CvxCjnI/sPxBZ3zuueVjmV2H0wCPpX5fm2Ajw3xBhpQd9Iyb7u9pP57+h/UnC2fT8TPD7MoTik261OMVb3YuF6aS8lovNH78bxjOKq61rNnoej3mt6hII7eytZJ7iRmACooyT+QPPapba486FZ2ZmWRdyNnhl7H6GvIP8AgoF41T4e/sa/EHxD9pMTS+H5LCNlbB3XTLbDHv8Avf69q/aMZiFh8HUrvaMW/uVz+MMqy+eY5xh8FFXdScYfNyUf+CfM9h/wXW8P3Eawn9nDU3n3j92viZCGycAb/IB5JHJFeoftI/8ABWX4JfAW+bwVoWjXHi7xNagrqVjpd2sdrYTAKWhkuGVtzqW2kIjYKsDtZSB+XPwK+Fmt/Gv4w+G/hZ4cuWivNZ1aGCO6XGYFzmSb/gEYZzjBwpwRX6/Sf8E9P2RNG+EN58Om+DeitG2mSRXGu3Vmr6iz+XzcfaW/eLJkbuCAD0AGBX5zw/mnFWeYOtOFSK5dpOK3s3ZJLW/d6I/ovj7hPwr4JzjB0a2HqS5026cJvVOSSnJybaWjtGNpNp6pLXwz4Gf8FsfAnjzx3ZeEvir8J5vDNnqFwlvDrFvrP2uK3YsArTKYkYLkjLjdgc4Aya9t/a3/AOCh/wAC/wBkhx4d1+4n13xNJHvi8O6TIvmRoRw8zniFTxgH5yDwpBr8Xyu2YiFsgMQrf3ua/Zb9nD9gv4NeGPhzY6z8b/hppfi3xtrNql34s1jxVYpfzNeOoaRAZQwQITtG0A/Lkknmq4az3iLO6VXDRlFzjb35LRX6WS1be3le/QnxI4H8OODMVhcfUp1PZT5l7CEtZNKLT558zjFJ2lZ3baXc+e9A/wCC8lnLrir4q/ZzkttN80eZJp/iRZJ1QnBOx4UVj9WX69x92fCz4neEPjN4A0n4m+ANSa80fWrNbmymZNp29CrA8hlbKkdiCK/FL9t74beEPhN+1d428AeArZYNHsNW/wCJfbI2RbrJEkjRjk8Kzso5ztAzX6bf8EjNK1fTP2GfC8upzN5d1fajPZxNn93EbuRcewLKW99+a6OFM+zfF5vWwGNlz8ieqSVmml0S03PN8VuBeEMq4QweeZPTdL2sorlbcrqcHJfE3Zq266J+R9NwlQuSakkbABxkVESpQAGgMR8pHHr6V+in87WZ8/8A7dn7eOkfsTf8Io998PpPEP8AwklxdqY7fUhbNCkAiycmNw24zAY49cjjPCfAr/grl8KvijpPirx98RPDX/CE+G/DNvbD7Zf6wLq4vbmdmCwQwRxBnbEbt8pYgfMcKCw+Yv8Agt545ute/ag0fwTHeq1p4f8ACsX+jr1iuZppHcn3MYg/AVu/8EcP2O/BfxY1HWPj58U/DcOqWGhXqWWh6bqEIkglu9oeSVkIAYxo0e3IZcueNwDD81qZ9nmI4sngMLNcibVnsrK7btrp2P6Rw/AXBOW+E9HO82pzVWcYu8ZS5nzzvGMYt8ibjZXadk+aztY7bxn/AMF5/DUGrNbfDT4A3l9YJKwF3q2uLbySr0z5aRSeXx0y59cZPH0D+xJ/wUX+GX7Z17e+GbDw3deHvEum2n2mbR7q6WdZoMqrSxSBV3hSyhtyqV3qRnkjwv8A4Ld/C74eaV8F/CnxC0bwhp+n6xH4qXTjc2dqkTTW7208jK237yhoo8ZztJb1r5+/4I1WupT/ALbOnS2khWGHw/qEl0vZk8sJz/wN0qI55n2W8UwwGJqqpCTjtFLSXorq3rsbvg3gPiLwvr57l+Flh6tKM3eU5TbcHrdt8rUvKKt07H6Vftv+PP8AhWP7Jfj/AMaIzLJD4ZuLaCRf4JrhfIiP/fyRf19a/Fj4A+E9M8efHPwb4Q191XTtQ8TWMWoySNhI7fz0812PZVTcxJ4AGTX6ff8ABan4hXHhP9kKLwlaXaq3ifxLa2U8bZ3PDGslycfR4YvwJr89P2FP2b/+Gp/2ktD+F19NNDpP7y816a3Yhlsoly6Aj7pkJWIHPHmZrz+NKlTG8UYfC01zOKird23f9D3/AAXw9HJfDTMMzxE/Zqbqe9a9owgo6Lr7zlbu2ffn7Qv/AAWh+BPwr1Sfwx8HvCdx43uIGKTX8N8LayDLxtikKu8mOuVTawYEM3UN/Zc/4LL/AAv+Nfj2x+G3xP8AAM3g++1K4WDTdQGrLdWckzttWN22Rsm5iACQwBIyVBrtf2pv2Gv2U9N/ZP8AGVroXwR8O6TcaH4VvLzTdWsdNSO8imggaRGM+DI+WX5t5O4Egg9K/HrQNPvtV8Q2On6X/wAfVxeRpbeX18xnAG3HQ57iuvOs84lyLM6XtakXGevKoq1r2tdq9/O/oeVwRwV4Z8dcN4p4bD1KdWk3H2k53lezalaNoW0u0131P6IVnjMZkZNvU5bHT1r53/aT/wCCov7MH7OOr3Hg2fV7rxP4ks5GjudD8NwiU28gJBSaYkRoQy4KBi6nqvIFfQtqnlW0cYPmMqgHd/EwHPT1P415z8JP2TvgL8G/EmteM/CHgm1bXNc1a4v9U1u/jWa6aSeZpCgcj92gLYCqFHyjOSM1+i45ZlVpxjhZRi38Umm2lbSy6u+munU/nvJanDmGr1KmawnVUbckINRUnd/HJp2VraRTb8j4n+IP/Bcy91FLjw0/7LRt7OeNCy33iYiQqGyp2/Zsc7enPTivRv2Wv2+fg9+0fqq+CNOsLvQfEBjZ4dJvZA6XKqMt5Trw5AySpCtgEgEAkb3/AAWV0T4J3H7Kl5qXjY6XF4stb63PhFnYLdvKZkE6JghmTyTKzg5X5QSNwUj85/2HdF1bXv2sfA9ro9w0M0OtC6dhn/Vwo0rocdmVGXHQlvc1+b5hmud5TxBTw1Wsqynb7MU7Ppolt2Z/QuT8I8EcXeH2IzXDYOeEnSU2nzyknKEea65nZxaVn1T06H64rKQdqH2I9KFd2l2EZyfyqK1nDDdMV3FcVYDw9QxyO47V+gvyP53cVckKleq5O371SRuVA3CovtCugdXpc+cQsUn60yGTM/mSZVcbfenKQ0ex+mfzqMlI/wCLmpLeSJpcN8vy8UxAi3VjMs2l3Uluy/daJ+fyrpNB+LvjHRGCapLHew9w3B/OubUBBuDc/WnACRS7nr61pGpOGzM504T0aPWNA+NPhTVP3d9JJayDr5yHaPxqxqXxh+Gdgc3HjGxZv7izAt+VeQxwiSQoQGUxlWBHtXD2nhnTpdWjeS0jDeYQdwrpjjqy0aOOeBhfc961D9pD4a2G5ILqa429fJiP+FYt/wDtSaejZ0zwjcSZ+75zAf0rzuTw7aIPKhRmDe/Sm/2E0eNyrtXjlutVLEV5O+xP1aidhfftI+M7tmGnaDbW+77vmEn/AArDvvjF8XL1m8/WIrdf4Vt4wOKowaaD8ijavoKsHR4DtMys3/AqjnrSWsio0acehl3XiXx/qjmXUfFt5tbllWQj+VU5bO4uArXL3EzMch5ZGOf1ro1sUjPmrb9ufl7UxrcCMEA4LZUVDUnuyuWK2RhQaBC3z/ZFX1LCra6BtAVPlOM4Ste1Eedh+XdxzU4jgPyINv8AWlylXa2MtNIuWtdgjz82N27mpoNIWKJTOxrQVGVdrOfm6+1NkWOJV2tn6t1rS1h3K5srbaBGgXceCRmhrSGIbgo9wF61MmcnzF6/dFOMIdDtNMREIrYJuSPPpSSMsIxsbcw6g1YWPbEFeQcelRslu6/Krbh6mpaARdwjDM7Ef3aekgI2IvOKjeZWj2R43bTmo45HOIyvzH0qSrJolhPmM0cr7sc8UxFiL+Yuc+4qFTMpY4+Xp7igLcouVfdnn6UByD5vtDSKERcMfmzS5AkZJEC4H3lqCTzwQXPapQ00j5cfKRxyKB2GvCD829uOc0huIgH2lsUvlzhd235d3vTZoyvyKi7jUy0jccYq4C9RirFFHbGOtPDKQD0/u4WoGfy/vov0XrTZXlGAW+U9BWfN3H1sWnZCu15APWq8qrKo3ybc803yizfvJvm/u+1SLZW7gPLJxt/halzXHytEUSgEgIfr0pzqqHhQW/2qdPLbW0ebbnPc1UZpbpgWDKPWkUXHu937ofMenzVIk6QHDAKf4iKpw2+yYlnwSPlqRoooid7HI565oAmkvESXMaZz696q3MrAKQNvPVaab4Y/dhmwcA46VGzzuuSN36UN3FYm89vvI9RyXBcfvl3Y/Smr5scWScL7U2OTzDtcFl3ccUDPnj/goT8ANP8Aix8J5fFVs62+o6BG88NztJyp2gp+XtwBX5E+LPDYsvFzO8Dll5lwpOUZ+cHsen5V+++veG7XxVpVx4Wu7Rpo9QgaBolH3gwwa+KfHX/BFP4pzte+K9A+Iei3mpKzNbeHpo2wId3yxmQHOcY5xgUSxFOhG0nb7zooYepXloj57+DdravZw6DfRLEoH2mMFsF8natfR3wotb0Xo0BPmi3beB/tDj8CfxNcXqH7IHxY8D6YviKbw3JHNaylNSt2jy0GOmPVMjII610Xwj8UHTPJu7mQFxMqyb124bOM/TjH1FcMsTTrU24s9qOFqUJJSR9xfBbwhZHRoWiVQsbZ4GME4r1AWUUgjFzbqfL+63qK83+A2tW2q+FIZ7JiF6jd64716ZbrI8JZhu4+XH0rnw846orEQe5meOPC2h+MPCt54c1qxSa1uYdksTdx1/mAfwrzLx18EvBHi7WtF1a68NLLcaDbCKzmaMbUwuK9ke1j8pjP93r979K5nxHrdpptnJI5WNQp/drgbv1revKjyc0kZ4f2vNaJ4n8T9N8UJYNo2h3EcKnKmRFz5fsO1eMzfDPxn4alfW7yS8vWZyxZpOme+Owr2j4jfGzwHoKeXq/izw/pfr/aOrIHz04jUlj+VeK6h/wVH/Yd8G37aL4y+O+m3KTTPbM1jpMsqiQcFcjBGM9fWvG5cRWqWgm/lsepKUaNNczVzR8M+PfE1jfG0eVmZW+6cgiva/h34ln1JFE/ytxubdXzX8NvjT8P/jZ4mTxl8KNXt9W0G8vGigubV84ZW2lTkZBBHINfVHgrwQdNggunt/lWQZUenH/664Y+39s0+h1VVD2S8zvvEJvx4XT7MQqpGNzM3C1xuj31mdRgFzc7mLclmwDzXpnxG0yC5+HLC0X5pLVSvYZJ6n2FfnP8ZP2iP2sLb4iSaV8CPgJPq1rZzSwx6hqk32dPtCMArbDy8bHPQjp717uIlWp1oqPVdXZfeeHhoxrUZSaej6I/R++8M2PizwlLYXhjcTRFfXB7EfSvMltLizUWd037yP5JMj+Ida4X9nDxX/wUAZ7DVvjX8E/CrabcXCq0+j6sYbm2jI5d4jkSc4BwR1z2r0jxnbNZ+JbsTBhvl3/N7gfpmvUjUdR6rU8nE0vZxWuhVBVCuWHFDqpPmIxPaoTEZcbTUgGxdhrXocO7FCSlMtyv0qJ1ULhkp3mEfKG70fIQ26gfQqayUGkkZ/iHGK4zVjuvmYV2HiBvL0ZWHG6QDH51x10wkuGOO9ctb4jWnsVW4bBFMPlhufyqVlDHIpjgKMNiueRtEjkAYYXijHoKMZ4qRMK20VJQ4MREFFSRqQu4/So9vBAHepoV3JhqlolvUkiiJbBq9bxAjAFVo1y2VHvV20U56VvBaXM2y1apjnFdN4egJYY9O9YFnDl1OK6fw9GWdTt6da7cP8RjU+E7bQYgI0JFbUSZJG2s/QosQKfStaJMD5h1r2IL3Ty5v3gSIkfLVizhxMpbn2FNVShwo4qayV/PUDH41ZHMy9IcN/uivzZ/4KFXpvv2k7xIf+WVlEo3DjvX6RTMUkyDyR6V+c37X9pban+0Frt3c3SKqNGmWYdlr57ieoqeXq/Vo9rh2N8c2uzPCfsF07/L+IFMbRrl+h3Vu634h8CeHFJ1TxFbR7fvBpB/jXnHjf8Aau+BvhMNHJ4iimkX/nkwZs18LTjWqv3It/I+1nUp043k0vVm7Pp96v8AqwT82D8vX2r9Gf8AgnV+yvY/DT4UwfEbxnbvLrGuAXEdvI3y28JHyjHqRzXg3/BPH9kTWPj7YWXx8+L3h6TTPC8jedoek3ClZtRHVZWGPljzjHr+NforplrFbItnbQKkKxhVjUYUKBgADtivuOHcnqUZe3xC16LsfG55m1PEJUaL06vuxsFjaiPzLWBEGcr5cYqSOVvPCuv69ahEjabLhGO1mxtPapbvey/aIPyFfWOKWx85uWZrdLuJkY/7tUcNbDy5jux90Vd0658xfm+8Bg81U1gEXQ3DqAKNLC6lrTArxGVUB/2avfLDGNgqOyhWC2jjUcmpJslPLH3v4fenET1Z8f8A/BTvVdT17xz8Ofhhayf6G11Lql/GrYLvGQsefYE5x6iurtLP7VpkNvn5TCu4L2NY/wC0b4MuvHf7S8uuSBmt9D0+G3jXHVjuc4/Nav2uoTWUvkSR4Krj5q+AzOpGpjqjltey+R+iZVh/Z5bSUequ/VlHXLdUiwp+7wDiqtlP5sP2dz0/irW1K4ttVVVK9eMr3rPutLm00bsDDdOeleXWp2fOtj04uXLZlK60OzuU3NGM5+9WLqejQ2q4E38X9a24ZJGLRynmqWo284iZjtP9awc42K5ZHPSWzq+xRu963vh0FTXYhK+cN96ssWm759hwVrS8KMlnd+asLbkztWsKelRNBUf7uzPWtW8eWWkhdPR/m2jLZrzv4l/ES8nLQWUzMqr8zD0x0qvqMtzqU7XVwfvdPYVj+IdLkltnjt0PzRkcn2rvxOIqSi4o5cHh4892jJ+KWqavH+wXqdtZXDW9xrs1yq3BXIRC+Cfxxivyl13wzplx4gtb20eRpLJs3EO4LtkPDAj/ADxX7keK/hJBe/syWfhuDSI5rhdJBt7eVch5CCwFfin+0r4I8Y/Anxtq0mraRNILyYss8MJ2v67lzwf04r7OjH6tRhGXZHzPMsVWqOP8zZ4R8QNSSTxxcGxsmkxIIxHuwBz1P1xz7V5xcfDyx8KeLp/E/iHxnp8kc6l4beFWO2TOVUqQBgYHJqTxzr3iZr6XWbOLY1wxHy5HIzgflXmnjm/8TXnlza5bSLNIubdtpYOB29yK7KdaLvbY562HlGWqOg0H4++GPhVrepammjx6zq0isg1C6kby4d3LJGo5OSB83HStDT/2um8Ux/a/i3e2mm6X5YEen6XpYuLufbxyzfLFx9Tz7V5Lp/gbWPEJJ1OSVljcm3WO13OGI+UEU6H4PardXJtU1vS5Lj78kE02wg/3T7+3bBrpg4y6nHUjVWyPa/AfxO+BmtWN94g8NfC7UpLyPeY7zxFIj2p44yQAoA9ADUPw/wDip8YvH32uzi+D+i+JLaEENFp8ZjaGEHHyvtK9Md+1eeeHP2avjDrWrWMGqeJNG0mORsWsN1dMyBSTyEUYbPua9H1TwR+3x4E0mTwX4Qls/sKru+0WbqxnUd/lwB9MVraJz81TY4n4l/Di4+H2qn4ofDHQNQ0HUbOQPqGi6xCG+8f4H5BBzjg12Wt6t4e+JvhxpW8Ox27T2cN3dafIoQHIw231IPpzXnupeC/2kLrjxYt5c6lI5MkHAjUepYn07Vn6VqPi/wAO+IoZPE0ElosKNA0kj5i2n+EenOOarlJ5bbI9u+F/iE+Gvh7eeDLaytdT0XUYWH2e4Y+WnZgw5CNXF3Xw307wVqp1L4XeNLixjhXfqGgyXRbeCcloGzjIz0rjNfvNd8N6LqUK3dxbx3zebFc2ch2I3UE+obj6V3fhvTrqw+FNrrPj3w5PBqX+ts9Q3KCykcbtpwRj8aOgXXNZmh4W/at+H0dyvhrxgt/Hd282Y9VuIysh6dcHnFdV8WvGHhe+srfxRod4sy3SqWVpMw3cZ65HqPavD/EejaF4vtpLm3j+zXG0sylRtDf3gfQ1J4IF3qmlx+F9XvW8mxUmzh3ep/hqZWexSv1PZPCuqJfeDNQ0LQCrxzQ+Zax9TG390emKy/DviXU4dI/sDxJeSi4luAbe3t4vkjlzjbn6HP41f+Akmn/D/V9QHiXTPPWWzK2S7sAs5wG/DJrv/wBp79n3VvB37P8ApnxZ8Mukd1Ndol60Wd0czfdwF55GMmuWrdzVjqhK0T6s/Ya+IS654Ek+AeuX91Dv5mkhdj0+4SPqOntX1F8P/GXxW+CPji18LyeLLfU4bi3V7a3SbbI8YGN+0nofbmvzP/Zc/aR8GfBH4wWOv634htb3UrzRvI17TzueOJ1ICuH7Ek4YDpjOa9O8V/tqy6z4k074lHxHBotz4Q1gWlxpF1cbnWNjmMHPVfRug71wVKLjJs7adRS93yP20+Gev+MPEml29/qkNtDBJCrRLCxbzB65boRXYRl8Dt65r52/YH+ON58W/h1HqV89tJDIytbyWb7mjyCSsgydo7gjrX0Wo3Lw+Tnr7V0U/g0PMrRkqjTQpGed1BdvSlMZPVqQjnFWZtChj/e/SmnLEYNDLzzQCxfcarmZIr7lGS/4Uu73/Sh8smKaoJbaxpLcApMHNK6sMYFIzFRkCm2AuecUE44pAeSSKRiCRzUlKw6jNI2AMk0xSD1PFBPUUHa7E0u4P8gpuc0Ljdk5oAASetFBxniigCQdKKSFlOQxooA72iiiuw5wpVAJ5NJRQBIBgYpQ6jotMVyTinUAOVs9adTE+9T6CWgpHJC0tDDK5oCJW1Hc2mXC/wDTM/yrgo9vSu+u8mxnX/pmf5V5384cg/3qxq7nRS1iWKax5xmlQYXrXP8AxU+JPhT4P/D7WPiZ431FbbS9FsXubp8jcQOiqO7MxCgdyQK56lSFOm5zdklds6MPh62KxEaNKLlKTSSW7b0SXmz5g/4K1ftZ3Pwg+FMfwL8F323xJ4yt2S8e3kG6y07lZG65zIf3a8EECTpgE+JfAz/gl1+3n4M8NQeK/hp8etN8FXGuWUM1/p9vr1/bXCjbvWObyYcFl8xgRkgEHvknE/Yz8FeKv+ChH7c2oftDfFWwVtG0G8TVLq2b5oFYMRY2Ck9VG0MeMFYm3AF9x/UiP5Bxn8a+CwOX0uLMVUzHE8ypp8tJJuOi3lp/NsfvWeZ7X8K8rocOZZ7N15L2mJcoKac5JcsLSunypdU+jXU/PvxT/wAE6f8Agpn4i8OX2ieJP2xLfU9PvLWSK80648WapJHcxlSDGytDtYEcYPHNfnfhwo3hg2PmDYLA+nHXHTPtX9C3mgf6z7oOW+lfhB+0p4ctfCH7RPjzwvZW3lwaf4w1KC3iH8Ma3UgUf984r5vjjI8LldKjVw7lq2nzScuia3bP0XwQ41zTibEY3C4uNNcsYyioU401q3F3UUk+lr7H7M/sefEGH4pfsseAfG0c/mPc+F7WK6Ynnz4U8mXPv5kbV8//APBbTx0mg/sxaL4HS52zeIfFEZePd9+3gieRj74kMP0zmtL/AIIx+P73xT+yTN4RvmXd4Y8RXNpb+pglVLgMfX95LL/3ya8F/wCC5vxFbVPi/wCDfhagyui6BNqTN2L3c2zH1AtQfo1fT5tmnPwR7ZPWcIx+bsn+p+YcJ8M+w8bXgmvco1qk/wDt2KcofnE4b/gjb8PIvGf7ZFv4nulKr4T0G81JF28NI4W1A/K4Zv8AtnX6P/tm+PIvhp+yZ4/8WyX/ANnkg8L3UFrNuwVuJYzDEAfXfIlfJX/BCrwGsOg+PvifJa/NNdWel2sx7BFeWRR9fMiP4V6X/wAFofH58L/siw+EVkHmeJvEVrahe4ji33DH6b4k/wC+hXPkL/svgipiNnJTkvndR/I9Lj3m4o8bKGAWsYSow+StOX5s/ND9nDwAfip8fvBvw6lb93q3iSytrjbyVhMy+Y2PQKG/Kv3pby4wxlk2hRy24HAx/LrX4/8A/BIPwLF4x/bX0nUZ0Vo/DejXuqeXj+LYLdSfo06Y9+a/UH9qn4hQ/Cz9mrx145e4WGSx8MXZtZC2D9oaMpEo92kZR7VHANOGDySvi59W38oRX6s6PHrEVM140wWVUvsxirf3qk7L8Ej8UPj943X4lfG/xb4/88yR6t4kvruOQt1ied2T/wAcKjHbaBX7YfsnfD3/AIVf+zZ4F8DSReXNp/hezS7Xn/XNGHk/8fLfp61+JPwN8CRfFD40+EvhrchjF4g8SWOnTFeojmnVGP4KTX76QqsMawImFUYUegFc3h7SdbEYrFy3bSv63kz0vpCYqng8DlmUUtFFOTXlFKEf/bkSjI4xSguCNv8A3yTjNNAGM4rP8Y+JtL8GeFdS8Y65cLDZ6Tp015dSt0WKJC7H8ADX6hKSpxcn01P5kp05VqihHdtJerPxR/4KB+OV+IP7ZnxC1+K48yOLxA9jE3bbbKtuMe37qv0+/wCCXHgCX4d/sSeDYryIR3OsW0uq3Az94TzO0RP/AGx8vr05HrX4339zqfjPxVJqM5Z7rWNReVurFpJZCc/iWr9+Ph14I034bfDnQfh5o6t9k0HR7Wwt9zZ+WGJYx/6CK/KeBYvGZzi8bJd0vWTv+Ssf1J46Vo5PwZleTUvVrypwUVf5s+Cf+C7XjtVtfh/8M4pfmaa81O4jB6ABIom/HdL+XvXO/wDBCXwRb33xU8c/Emdf3mkaHbafb8f8/MzSN+Qth/31Xnf/AAWR+IJ8Yftm3XhlFxF4W0Gy0/rwzupumP1/0gD/AIDX1d/wRN8CQeH/ANlbUPGT2Sx3XiDxVcOszD/WW8UcUKfgHWcfUmlg7Zn4hynuqd//ACVcq/Eebf8AGN/R+o0FpKuo/P2k3Uf3wVjx7/gvD48jv/Hnw/8Ahxb3Z26fpd5qdxCM4zNIkSE+48l8fU+taX/BB74cyNrPjz4qXMHyx21npdpNjBy5aaZc/RYD+PtXgX/BV/x9H46/bb8TQ2915sOhW9ppcZXna0cKvIo+kskg+ua+6P8AgjX8PU8C/sY2fiIOWl8Va9ealIG/hVHFoq/TFtuH+/Syv/hT8QKtZ6qnzfglFfiy+JP+Mb8BcLhNpV1TXzm/atfddHd/8FMfHkXgL9iLx5qIm8ubUNLXTLdA2C/2mRISB9Ed2+imvyo/YN8Ap8Sv2wvh34UdF8n/AISSG8mX+Ex2wN0y/QrCR9DX3V/wXM+IiaR8BPC/w2ibbca34mN06qOsNtAwbP8A20njx/u14D/wRJ8EQeJf2rtT8X39oZF8P+FbiaGbbxHcTSRwg+xMbzj6ZrTiR/2jxphsNHaPL+fM/wAER4cr/VvwXzHNNpVPaNd/hUI/+TX+8++f22f20PBH7F/wwh8Ua5pMmsaxqkzwaHocc4jNzIBlndsHZGm5dxwSSygda+LPgZ+0N/wUD/4KVfFe98EeGvjG3gXw3p0S3Ot3Xhm1NstrCW2oiSA+c7vztVpAPlZjgDAr/wDBdq38St8d/Bt1d29x/Y//AAiJSxl2kxm4FzIZgP8Aa2mAnuAy9sEZP/BJX9sD9nz9ly28b2Xxq1+XR5taayexvVs551uFiEwMZEKMU2mTOTwQ/bHO2ZZ1WxnFiwGIqulh4uzV+W9kndyWut++xx8N8I4PKfCv+3cvwixOPqL3W4+0cE5qPuxel4LVuz1tcv8A/BU39lX4J/sv/DbwydF1XXtc8beJ9YeXUvE3iTWJLi5u7e3h+dTyEX55YSDjd8vU454L/glH4Ni1j9oS88X3URaPRPD8jx7V6SSukf4ZQy/lSf8ABU746+NP2g/iv4f8cah4I1PRPCc2gs/gpdWtzHJfWzTMJLvYeVEjKNoIBMYjbHz5Pc/8EidT8CaVb+LrG98SWcPiDVb63W102e4SOaa3iikkZo1bBf77Z25xtBOK8T/Y8RxtGNFKNOL06J2i3fXdyfXc+uxMs6y/wRqzxc5VcRVi+bXmceeVnH3W0uSN00tI6rSx9xW8buAoOTViKGVcrIcVXiURx745A2KdLLM2VDBv92v1NS5dz+TSf5FUZl9ulT2reX8w9PQ1QilkjbDHIA/KrdpKHm3BhnHK1SlG4EoufMkwg2kVPuUruI5qmI/Nn8wkjB/hqxHIxbaT0/OqvHqZkyB0Q9/rTlLhPmiqIq6PkN8o5bNPSXcWP90nr9ad10AtWhVZdx7qePwrmbZN+qRukGSJP71dBAmyYBh2PP4Vzen3KjVoysm795lfandKSuS97nRNFdSMB5G1cY+WozYSyu0bg4/KrBmIPmbjimpeKwO455rsOUrokVvu+Vs5z9KdDd+bwF3Y6VNMBIu4r15qGSJiuR+lTe2gDhLKq/vflP8AvdabErH55HCqv3RnNNYOrbxHyac7+cBH5PbipAdAiSSZHOP51Y8uFBkoqt61DBbSj/WKPwokspC+9mwoqogSSvGF3NMtUWnSaXaCzem0VaktrSNvNkct2201JIQcwjGOxpNgEGBzcO3HRac93HF8qRc+nrTEe3VtzJ15pZZo5JAyDb71XQBdskg837tADI5V5PvdM9KVV3rh/m3Dmm4Xb80ef7tF9LgOKwLuwiqdtRoIvvD738qdNEgVXJbcynj0qENKvyo3y1EpFJEphjIxk89cVEfKQ4Sfp/DTdgxtaVvwNRxQRxBmeT3CkZqebsUSnYyByct/dUUzzQ77fJO0cfSiNo8EKP8Ado8ycHJHy91HrSTtuAk8twq7cfL2+tV3M7vvycY67qtzZnhwGqF4wHX5vl2+ntUyKiHkDcHC7v8AappEcj7Je1N+1JEVji4FEl2DuB2++OtJcocrvcCsGc59ulNedoUGyLoeN2aWOE/6xVO1ueaS5ZgVXccA/nSehQiXcxGxo1A9qHklkyQqqo4xnrSpbSTjzGDfdPeo0gkhXZIAO4xSAldoCFLucj0o86N+ic+/eq0kGF2oeSe9CQ4dik3yjpQBJIZUJCRqM81GsVw/zGXj+6KJSBJGHkZsr602O6jD70jbjjmgBRA54WQtu6r6VLHDFAm+Wfb6KvrUccrqoeM4znd70ebFjJQsTxz0pAXrCaZxfNp83+kRaXO1u23pJsOD9eleb/safCyTxTrOqfEPXPEt9c6pC7LG/wBscYGD19eexr0XQdQFlqsc7FNjEo/HRWBBrnvhLqlz8N7bx3pmlRstxZ3/AJ8IH/PMjNfL5xyU82o1aivC0tPNK9j7DIatT+xsRSpfE3HXybsemfZ4rpjoviq3tmmuIysgZF/epnHI618o/tB/sp6b4K8TDW/Bv7mxvrzFxb7eFLMScH3zXXfBfwZ8RPiP8TdQ/aAvfEV59nhi+xxxzSMVmyecA9Ap9OTzXtXxP8MSa94UV7uPLRsr7m55Hf8AOop1pYigqkYOPVX6o6sRh4YTEcnOpaK9ls+x5n+y3NrWjaa3hnViTJFuKMe65wP0r3jT5dsaxCRunpxXm/gzTYbHU45QuG6My9816Fpcysu4itcPUftDlxUfdRsJbLNaFSM+teUfFD4LeFfFbz3fiHSbi8Zxjy5L6QJj6AivW7K9gX5WHWmato1tdRbyin5ct9K9WtRhiKJ5tDEPD1fU+IPiD+zZ8DdBvTqjfs2WWoTRtlZLWHdKSO5LHJNeW6v8MvhZH56+Hv2M7N7qUE+Zf6ZFtDf3jxyQefXNfoLq/h21WRnMUY927VyXivS9Hgh814I1YeqjJOK8OUcVRlpNpdj3I1sPWteF/M+a/wBlv9mabwhY28tp4J0vQVe8a4Ww0+ARqHPV29TX19pGlRnQRE8P77Z/IVw/hSQQXihpfmY/L8vXn2r1bRbGKW08uSRVd/uhutdGW0faSbet9zDMq3K0uxH4euBqfh/+z7iPLW7EbS38NeZ+Iv2Wvh3/AG9N4l0zUNWsLiaTzJYbe6byWbudpOB/SvT9PslsNT8mH70mfl9TWhepZrA8V4qq3l5UyLwR6/rXtKjGrTVOaTt3PJ9tLD1W6bevY5L4YeDL3SNQjtjfXFxartCtcOWP6moPjnozWOuW90Bt82Ha3uQf8K9F8EixcKiCNtvp2Fc9+0Rao2nWc6kZ+0sD6n5a6KOHjSw90ediq3tq3K+h5ZGcDcG6U3zpS3zrxikEcmzCdjTHjuM4wKDj6Em/JznvTZw4JaL5qMkQn5hx2qETnHPXiqGV/EjSDS7dZDjdITXJ3OfPkOO/FdV4qfzNOtwv8MlctccOx9DXLV+I1jsQE4HWo3+fq36U5lz82abWMjYFG0YpU4bNIMf3RSgZ6D8qlASIoJwalhHbFQoAG4FWEQ/dFWomZYtwSc4q7aA5HFVLcEHFXrMYatYxJkaFin7xea6rw8igrj6Vy+nqTKATXVeHoyWVAa7MPH3jGp/DZ32iRbYFNaSffqnpKFbVSByV5q/FG45r2Yr3TyJfESbCeStWLGJPtIwe1RJux1qayDb92famQFz/ABFv/wBVfgN/wUp+LPx51X9sDx5ovhPxStjpdvq3lQbfvYCDP61++upsyW8xfH+rbn8K/nB/bY8ceI9c/ax8fpoulzTj/hJbhY22kg4bH9K8/MoxdNKVvmehl/NGpo2vQ8d8UaF8Rtam3eIviDqNwXPzAT7QfwzX1x/wR0/4Ja6Z+1b8aI/iT8QtJkuvBfhW6SbUJrtiRfXAIZIVz1GQN3txXgPwj/Z9+Of7QPxC0j4eeG9LkS51i8S3hxDnZuYZY+wXcfwr+iz9kL9mfwb+yT8BtB+DHgu1j8nTbVWvrhYwPtV0wzLIfUlietRl8Y1JXTVl2NsxlKn7jWr79j0zS7a00uzt9P062SG3t4xHbxxrtWNB0QAdAK0LfcJFI7Lis8giTarYPVP8KuafdCYtx91fmHpXtx7HjNXIdUCvCsuMfNzj1o0mdmDQSN/u55pbtS9pLGR91v6VUsJI4xFcEN6N+dG7sMvRt5GpLGvCt1x606+Q3OpLH5mduDtxUcrbr2FVHzFiW/CprUq+qNP6LjbStrYmRpIVWRE3dFprSbpl/wBluAvfvUUUuZ9oH3VxShiuWPbLfpTlsSeHeIJ7bUPGOsagFyzajIpYAHhTtH6CsLWbAMzSQIPXcetVdK1SW7uNSnZ+DqUzL/32TUs968rqy7iFOelfB4hwq1JStu2fpGF9pSpRiuyKB0qVCCVbqSu41I6SG1Zbg/d5XvVpZ3lXeyH5ei1TvLoeQyA7SePmrglGMYs7ozlKWpmSxM7F4ztPtUctjcSL8zZzU9iA8oVHHPFb1pZxmD51VsL1rmjTUi5S5ZWOXTRTKjFUwBU1hpMNqxeND6VuGEW6szBct93FVZsxvkIo57CtI0YxsyXLm0ZVksJJfmRe+MUDR4ZpI4ph8zyqmF9ziplu9kIWMfNmrnhG0fWviDo+kxqreZeK7YHULzzW1Ol7bERj3a/EyrVPY0ZNdE3+B714hfR9C8K+bqwHkWlqq7GAzwOAPc18TfH/AOAOg/GrXrjXPEGgxx28v3Ilw2EB6N6n9a+o/i/4lHiHWP7Bs2P2WzY7h/z0k7n8BXB67p0cemySRp91CVYt933r382xHtqnsqeyt954uR4N4emq8/il+TPzy+P/AOzF8BbF5vD+m+CJ9gz57QovyNjsoxgV8rat+zH4OisLqz0a4tZI7O6SS3a6fcw5ywXjp0/Gvrz9r34rReDF1TS9OtlgnG/zpJMyM2ScuFPbsPrXxH8RoPGeu2q3MWuPbRSspW2tH3NKxPRmzxxjj1IrmwMa8paHqZhWoRguZXZm/EL4U6fprr4o0Gy0+xtV3LdPb27MJ5uwLA/KfyzXn2veAvh9458Oz654Q09bXxNp7ebcW6qIlvQTgqW/UNXQ6f8AFfxDJLJ4P01x9hvEa31CHWFWOSeReqKOgYdj1rhSuv6Ve6pa2cMbS29lMIVnYrIYQMmPIPzNzkGvo6FGR8tiMRGWhoeEfHfgLw7p0eqSy+IrdYyGujMyyLaOowQpPVc9K4n4x/tKajb6vFfeAvEkt0rsF+0M5SQKeqv0wfp+QrgPAutal4lt9U8Jx+I5Gi2tc2cUmcqAfmU56nHP4VT1H4dWNnf2ekx3nnzXsyywzQL8hU5ByfXP5V2x+LU4JPm2OnvfHvxG1SB5vGviiW8sbi3yrWknnXFhnozocEoc9RWDpPi/wv56+HviRL9l+0N/xLdeszvtZ/Zwfu/zFZngr4lWPhjxjb+HdWaSS2WdrKaTyw7xbmxnOPu7vT1pfjT8J7ew8Ur/AGTftHp904mFuwPlpJ0bAPbjtWlonNKUuVtdDqLvxbJocX/CLassFzFPAbeO4WJdrLnIPI6Ed+tebiSVPFq6Udc1ARh8Cya4blcdFPT6V1154Vvbr4YC7S/Wf7BlN7YbZH1HP4Vj/s/W+neP/iiuleKijeRbk28bfKzjGNuaq1lcylLZjY31DSNVbS9L1K5uGk+aEytyV/un3qbQ/EElvOJJLjZcQ3PyrzkDPI+grS8ZeEpdC8bXelhZvKX97p91u+ZfUE+o/lXP2el3N749uo7dCzx2iyS4XIBA6/jQkipOSPULPx+bjV7LfHP/AKPMHkj3f6xcZ25/P8q9o+PXx91rxD+yunhvQ0m/4mFwpgZJjvQRjGT6Y4r5ZmM51dYLXUVjaJFFwzNgID1P5Cuim8X32oap/wAIvY38jWdtaxyW8aDKs5PLfjwMd6xdPVGlKo9bnD/CW38e3HxJ02z0u1kvrya7Ecdvu+8mctyeABjdz3FfpJD8Pfgj8VX1DV7VLORPJttOuzFbrI7thVc49Dg/N1GRXwHqfww1mbxt9q8PRyT22qRGSEfMWilHDR8fdwc/gTX6Of8ABGf4Kafb+O1sfiVY7476zmiewkPTC5z16j+Vc+IlGCvY3w/N1Z+lv/BMP4IeHfhN4ItZfD17M1veaescCzLy8Cgbc89QScE9R9K+twir9xe/5V88fC/yfB3ijw7b+H7kW9vYytDd2e7iWN22g4/2a+i23h9nHoMjrWcZRldpWFKMou0ncbnHWm9TnH604o7HBpNvTnpSasSIRnmjavc0SHCZxSMmJMBqRHMHzZpF+9upXGxM4pAMHNAhC7PxkUj520Ku05zTZGOdooKWwFt3U0ZpRGGw2aRlxxn3oDlAc7g5pyoNvH1pGOTmnAhVyTTTDlGMAGxikxz0pSdx3CikPlQYxxiignJzRQTYbHIQT8v+cmiiMks1FAj0IHIzQOeKaXXHFNDMO9dhzkh44opvmLjluadQMAcHNKGY8Zo4ZsKuPxpKBEikrzTlkOeRUak04daAJKD9w0d8U1ycUGZHIpMEij+7Xnk6lZmB/vH+dehnLBwP7uK89vGAu5Ex/Gawq7nRh9gRiBWH49+HXgb4o6IfCvxG8JafreltOkz6fqVqssTuudpZTwwGcgEEA89cEbUYZhRyTkCsJxjOLjJXT6OzX43OylVqUaiqU21JaprRp9090/NGD8OvhJ8LvhHa3mmfCzwBpfh6zvrr7RcWuk2aQo8m0LuIUAZ2qPQew79JjuKarDvQJAvGKiNKnSgowSSXRaL8AxFeviqjqVpOUnu222/VvVkgTIwWYf7rYrzfWv2PP2W/EXiC+8U+I/gH4Xv9S1K5e41C+vNJjmkuJHJLMS4PJJ5OK9IRs8k/hRwx4OKipRo10lUgpW7pP80zTCY7G5fJvDVZQctG4ycW12bVn+JzHwv+CPwg+CkN9D8Ivh1pnhxNSZG1CPTIPLWdkBCkgcZAY/55Gd49/Zo/Z6+KXidvGHxG+D2g65qjQLBJeaxp6XLGNfugbwcYyenrXdIdoxTWAz0o+q4V0vZOC5e1lb7mmjZZpmkcU8Sq81Ue8lJ8z9Xe727mD8N/hP8ADX4O6JJ4Z+F3grT9B0+a6a6ms9NtxHG8zKitIQONxCDpVf4lfBP4TfGSO0g+K3w90vxBHp8jyWEerWomSF2ADEK3HIAzxnjrXU7QBk0u5O61Tw9F0/ZOKcO1lb7rWM1jsbHFfWVVl7S9+bmfNd9ebd/fc434cfs8fAj4Ra1N4k+GPwl0HQNRubX7NdXek6cluZItyttwo6ZXp9PSug8ceBfBfxM8LXfgj4g+GbXWNHvvL+16fepuil2uHG4Z5wVBHuO9aQCldxHvTkZT8oFVGhh6dP2cYpR7JJL7krfgFXHY6tiPrFSrKVTT3nJuSttZu707dDzvw1+yL+y74N8R6f4u8JfADwrpuqaZN5tjfWWkRxSRPgjfuUAlsEjOe/T09GXrimx9cHNOKnqDU0cPRw8bUoqPkkkvwSDF47G5hUU8VVlOS0vKTem/W/UfvwtUvEWgaR4s8PX3hnxDp8d5p+o2ktrfWcwzHPDIpR0YdwVJFWg25toFSJx1rSVtmc8ZTpyU4uzWx5fpv7FP7I2m3Fnf2P7OPhO3urGZJrW5h0eJJEkRgytuC7iQQD16jmvUsYGKazgNgUZP/PSs6OHw+HVqUFH0SX5JHVi8wx+PaeJqyqW25pOVvS+x574u/ZL/AGZfH/iS78YeNfgZ4Z1TVL5w99qF/pMc005ChQS7gkfKMenT8er8C+AfBHwx8K2vgf4e+GbXR9HslcWum2Me2OLexdto7ZZmb8a2UAY4BoZEB6UQw+Hp1HUhBRl3SV/yHWzLMMVQVCtWnKC2i5NpaW0T2stux5nrn7HX7K/iXWdQ8R+IPgB4VvdR1S6e5v7680iOaWWVmLM+5wSGJPPP5dK7jwV4N8JfDzw3aeDfAvhy10nSdPj8qx06xj2RQJknCj6kn8fz0ztNSKE2ggUU8Nh6M+enBJvdpJX9bLX7wr5lmWKpKlXrSnFWspSbSsrKyd0tOqszkvib8Cvgx8ZZbK5+Knwx0XxDJpqyCwbWLFbgQb9m/Ctxg7FzxnjrxTPhl8A/gr8GLi+vPhL8MNF8Ozan5Y1JtJsVhFwI92wEKAON7fmc9sdfuDcbc04gHtS+rYf23teRc3eyv99rijmOYxwn1X20/Z7cvM+W17/C9Nzmfip8Hvhj8bvDB8IfFXwPY65p/mbxb38e7YwzhoyMNG3PVSD17Eg+d+Av+Cdf7Ffw48QxeKfC37P+lrewy+ZHJfXVzeKjDGCqXEkiqRyQccE5GMc+1bsDaaBgSDFRVwOBrVlVqUoykurSb+86MLnud4HCyw2GxNSFOW8Yzkou+90nb70zzn9qH4DfB347/D6Sx+KvgS01f+z28yxmmZ0lgZiFba8ZV1yMbsEA4Gfbxv4Y/s6fBH4Mlp/hl8NtN0u6KsovVjMk5UjoZZCz468bgCD09fpD4kfJ4NviTj92o/8AHhXkqqD1P41wYzC4f60qvJHmS3sr/fuduCzbNY5c8IsRNUr35OZ8vnpdILeT93tbCn2XFSAsDlW+p9aaURTz605PLbvg/WnzJmEth67pAVz+NPRyGKiolYI/f86cjb1ZwcZ+6KCSVbl/M2r1H61IswLYdz71HHCzPvRt3PT0pyfLN5bL83cValqBaWdn+WEZx1PpT4XZThhtz+tVmkj37lOP9qpPOaRfkG7H8VVcnlL0AdJ1d5srtwVzXL6aqJqW5Ywv7zIbd710FncP9ojSVNzYrm7BiNTyT1k4X05pvsZte6dO0z7dqrxj72KZGXAZnbd8uOlAkV4/kOeOfaoZDKImYSNxjoK6ehjGOpNMkpCujn6bqdIS8WC2Px6VCZ9qLlMr/eLVHJchSfLC8t3bg0uYCaTypF3mZvlPZakzJHJlX+X6VDBIXTJ+X2qJ5ZIn3PuajmDliaElyNu6R++KRZedxuA2e27pWeLiWZvL8v5WNTJFHCuHGeM0c0hKPckuHBAzJxn+Go9zbWhU7vfOMUCaJsBYefpRKoVdin5uvTrTuMRwsUXmb2Zs9BzinQyldsixM3oDSWzRglGbJ67akhyMKq4G7j5aLgIXlJ8wsyr/ABKB0FIHwPn3Y96a7uw2NPjcCPm+tMEDY+e4NS73AeVhc7sE/VqdGixRttGFz+VQxywJgDcx/PFSrcI8ZVYsfXvSAXYBISzbqaQxXc428cFqIQ0pYbqWVkiUR5Y7ulJq4FaacxogXlvarEVxgYkbv0FRlzJ+5QBf8aaGtxMI2+8F/vdagpIkBDMIyPu0I6JxECu78aozTlZcRDIHfFTQ3O1V3YVqEUPlslaQMj5xnNRTwHBdR7fLTra4GGOwbt1TJcRsfLC/xcfWgCK3jmWLJfAx3qK6d5T8pXjvU09w1zlFXaqnB461VuA4CNbp1/i9aNAJY3uvI2KD6Z6VBLv8ze/93H3qcrXkuWx8oGDuYAZoWZEOJGT0z1z9KNwGJkSAsy+uKFVwfLB/E96S51jTbS3W4ZgVUnzGUcDjv6VlzeNvDtlPDBczSN52CrIMryeKOWQGtKvlj5/mP6Cmqdi8Mear33iXS4h5jwyxxlgu7bnHOM8UR6jY3BkisbjzHU/Mozke/NOUZR3AmjLPnyyfQ09I2VcyuMdcUwSrG2VyPp3xQZFfkt+dRcobMInJMcnP8jxzW9otjo93c3XiNo9xvLE218Nm7DYO2Q8dDWCsce4thf8AvqpNM1aTRrw3ds4O1fnjP3WX0NceMw8cTT81qvU7cvxksJW30loyT4e/D74k2Xwy1HwEbuERfbWmtJ7aTb5qE8D2Nd7bRXp8MQ6Rq9uVuI7TZJ5kgYsQMZz36Zqfwl4m0O40vzbZVhZR+8hbjHvXC+N/jNa6R430zTLaEzW9xei2uJY1z5e77pPH97A/GvF5qOBpx5p3bSVtz6aMq+PqNxirX5r2SLlpYvbNtP8AC2V4xW/ot5IilZkPJ+U+tZOqFE1AzRyYHqO9W7WUMqsj7iF4rn+Co0OovaR2OgjvkYiQy45rYtNSjmQR89ON1cc128L5x8vpVsaqI7fzPMUfLyM9K9GjivZuzZw1MNzbF7xTJblWAKg9a8d+LHiiz0aJpLidcBWNdj4u8VmKFn83KhcfQV85fF7xFc+KtVGiW11zcSCMlW6Z4wK5MwxUami6no5fhnD3pbI9H/Z58e+Hr7V21HxJKyxGTbCzD5fzNeq/EL4u/D/wBax61f6vb28Mf/LxJOu0+mPWuB8A/DrTfDngiDT5LNGcxBmWRMk5Fcz4z+Fuha7Mok0hZPLbEY5IX1wCa6I/WMNh4xsl1v1FKOExGIc5N9rdzvLL9oDTtXurfVLCcSxzyfuZI5BggmvSNQ8Yt440LUPDlrYS/aE011jvFjZUSQg4UMeCc+hrxvwH8NNG+FM1jcTeHhMszLKiyfMqc9hX0g13DbaIjxqqxuoZI41GO1ell9OtKlP2k/Ox5GZyoU6kFSp38+h84/st/H7WtT1STwt4lby9Qtbh4po24ZWVsEV618cdZW50CyjJLGS53Ae2yvmPUV/4R79trUbPSztiv8XKhegYnBP417l4+1aXUtShsiMrZwKv1YgZNcuVV6r56MnflZrntGlHkrRVueKf+ZhwXirD92mzXMHAEmc0ilfuEY/Gklhj++a9fofMh5aS43TbQaUW6gYUrURllyCI8L2FNM8ytmRtoouV0Kfi5ljit1J681zE2d5B/vHv710PilzIbUliV8v8+a51/vE/7RrmqfEbU/hI3+7wKjdu1St0zUUnQYFc5otQCDvTgAOgoVW25NH4U47g9ByA5zU0PWmxgelSxKCf/rVa1IluWLaPI5q/aKFGBVO3+9xV6D72MVtHRES7mhpoYOOK67wyN06hl71yenBiw2tiuw8KrumjDD0Ofxruw3xHLWfu2PQ7GPbEoA/hq3sYL1FQ2n3VyKuBcj7teujygRcgZq1aE7Wx6VBGvy5NWrUKEYle3pT3J6lDXfMbR7lgeWhYcD2r83Zf+CbGh6z481fxl4jVmk1TVJbmRdvTcxr9JNaJj02b/cOK8x+wC9njtYIxukbA/OvleIlUqezpxe7/AOAfRZHKNPnm+hwv7Gv7Ffw2+EfiH/hYVh4fT7ZBb+VaTSLkoTwxH4V9OhCD65/Ws/wzpcWjaZHp+FyFx+PHNXpGeJcE5z0b0r3MtwscFhY018zycbXlicTKbFmi3EfNtK9DihpBAVu89CFkHr71HucLy+6jzFeT5nByPu9q9FO5xdLE07MXbyyf30O/dWfpjxtbSwE/dOBU0VysF7HZTNkHKI3t1qhFc/Zr+ZH+X5vwpgbOmN9ouGkznyY8bvQmrNgwV5rh+B6+lVNNCwWcjK/+vfcv8qnJ8u0WIf8ALQksaqMtDORLpkheV5D/AJ5pviO8XTPDeoanK+1bezlfPphDRpZUqzKMDoKo/Eaz/tL4f6tpiT7GurKSLzP7u4YFTUcvZu29i4uPPG/dHzT8PJXvdKeUSbvMlZ2z3ySa24oPJdmQlt3P41hfD6zudF019NvhtlgmMcqnj5gcba6QD93lf4a/P1FrR9D9Fp1FKzi9CHezH5o9vv6+9U7mBXTzGPTj5e9aSLmLBH196hmtmjHmRDHy521Elc6oyUWZ8NsIm8yNPmNXrW8nKbHToP4aI4xLJhl2A8/WnRokNuWgO7LYPNYctpGnxCfZ5Zl3Lu2sv5Gq0qxOpiMYXbxuq0jSohkVQPm+UbqiFobp90ZLbjkqPlrfluiZe6rlS30qR5G3OdueDiui+F8EOn+JbjxMFbdptjI0eezH5RUNvassXK7dtamlrFZeFb6cJiW+uEhVRwQqjJ/WunCx5Kl+13+Bw1qkqkOV9bL5dSC5mZS00oO8tubJ6+9YHjfWotJ8O3WqXW0JHCXKt9DXQR2r3nzudvrnv7VxPxwsJLjwDrUC7o9ti53Ae3FaRpzqS8jo9pGmrdj8rP2x/Gr+L/iNdXkV+8VvJuRWkP38E8D2r5y8QS2+iaVa3VtdtcTXckkIWLJzxw34n+VeifHPU57/AFKS6uowsa30kTRluSqtjPt0rzT4mukUdnpmlwBRJNGLd05WMYJI9utfTYSjGnSR8vjMRUqVml1PKvH9nqWn/ETSfFaPJeW12yeasmQ4kQYfK9jz+NdZ8adeu9J11tNvbeEPHYC4t5Y+JGj24wffDflWH47tZfFnxBvtS8N6fNJFGYkjXsk68lsHt1/Osv4tatqWq+JtlhMtxqGn2sasqqNnk7cbWP8AeGP0rsPNafLc534e+Do/D/iC48QvpzCMWjTRMwJUM447ep6VrJo+lWnhnTILkq9894wUr1QglmXj9Kt+KfFd3L4Ts9MsHt4rpsC6jVRgKpGB9DXGPr9voviG51fXtSMlw5KafZxj93574XcfQAdelUkYuWhyXh7wXZ69+0bb+G2TMeo3TSFFXIJUEjP0Ir2L4s+ItC8Taqmmx20MY0+y2tMy7dz4w2R6gjFebeFrO8j8dTeNtM1VVbQ9v+kQ5/ezE8qCDyMEiug+NOlQT6jNqcEg3ahH9o8uIH923f8AOrJjs79TDtLu4tfB2qaJDu8uW43XCt0SMqeB+ea5v4T2Gn6J8U9O1SSTylS8hGR/HvcDH4da2vA1/dXFtqVpebZJGt9ys68DHGCKp2Uar48s75EVdsyPtx8o24Of0rXl0sc8uVSujuPjdfaAvizUhK7t9hmkCtt4bMpxj/PevO7PxzpPgC11TxVc27y6lqEYisoivyqgz1o8f6rqF9dSM/EbTO0oDZx82f61hz2EniS4hiMW4M6CNZOfyq+SPLYycpSlco6DFfX0FzqeoSs091cFmHJyT2rtPh7N/ZXii0a9nVdt1C1xNMDsihRs5P8AP8BVfT9MijW4tIBzasWZvU9M1XS+0+2028ml3M7oo8s9Rz61lytqxrCVtz2j4N+PJr7xfqP9gQreRW+q3V1pLyQ7WdeC3HoRuOK/RL9j74jW3hjWv+Fkw6NbLYT2MN08zEp9mkaLlQOm3eT+dfmX8B2udFW68a3Msen/AGS3lWBDj5tyYZvyOM17t8Of2uBF8F7v4eWOixyXF5Gkv2yOTOxYhtRVz/ebaK48RG8bRPQw9m0frz+yz8Vh4k8Y6lJdRytNHIbu1jk+ZIoyoZwp9MjdX0fpH7ZXwkvbv+yLnxRYrcL8m0zYYkY7V8Z/8E7dJ8SeH/AU2t/ECGBrx9IFwvmY3SRmIZHPauuuvBHhXxNBcNrfgmNUY+bbNxlfTke3P4VwwvFWOqpCNQ+29H+Jfg/XIo7jT75WWRNy7WBH6GteDU9PuxvtrhZP91hxX5x6f8LvG+mXUmv/AA1+Jd9paeTsS1a4Lxo3YAE1Y0X4wftk/Di+F1PLBr0FsNrx7ShkBPY+tbKUUcrpSj0P0aYlvlC5B9KMMr8+veviPS/+CmOueFoon8ffCbVrGHy9zXSjcgr1T4Xf8FGvgN8RIfMTxjbW82Mi3vG8tuuMc96bcWZqMuh9Ebs02uH0L9oD4aeII1msPEUDhv4o5gwx68GuqsNe0nUU8201KNlI456Uh8si2zbu1IDgbdtKVDfMG/75NJkFelBFtRUJzgUjE9TS5AXgc0hyRQUKzF48kUxVwM7jTv8AlntoXhcGgAooBzQTgZoAKKaXz2oaRuwoAI+9FEdFAHfAAdKKNw9aB0rsOMFPOGPFOyvrTaKCuZ7Em0daMY7U1X3dqULj+KgBytzyaVG4GTzTQOc5pf4qCSUOB940N8y8U3ns1PG0R9aAIVBOQD/DXn2oLt1KVR2kavQo/mJAP8Jrz/VwI9auFx/Gev4VhW2RtTIgzL909+advXGQtRKxPJXvS7mIxtrDU2JPlalRSV6VGDt6U+OQg4amtgJVLBcZoBPQGmSSFV3L09c0hlIHzMBzg/X0pMHpG/8AWhMQ38NG8/3ajEhJwMH6CnKehalzcwDmJBpwBxk1Fl3bj+VP8z5MluOu6lcCQZ27fyoAC8HrTVYkBvy96GdXbJFF+oEnJYBfQn8K+Z9M/wCCrn7L+p/HZvgZ9r1aBxqn9nR+IprVBp8l1vKbd3mbwm/ChymCeeFw1e8eOPih8PPhhYRav8SPH2i+H7WWYQQ3WtarDaRvIQSEDSsoLYBOBzwfevgT9q//AIJr+BfjrHqn7QX7DXjvR/EH2i+lfVPDum6tDcW8lwRulFtMjFVf51PksQB5mQVBVa8DPsZm2HpxeXKMpRd5R05nHfRXP0LgLJ+FsyxNSnxBKdKnNctOotIRnd/E7Nel2k9U+lv0Z3GJvXB+8GBz+XH5VMrhuAa+Vv8AgmZ+1V4i+LvgC4+B/wAY7e+tfH3geNbXUY9SRo7i5t0YRiZw43GRDiOTODuKsfvYr6jV1RsgdeeK9XA42nmGEhiKe0lt2fVO/mfJ55k2K4fzargK9m4PRrVSW6lF63TWqJCMt1p2W9ai8wltw9Ke24cE11HkjlPORSh/m+9TFDAcUe7UAOcsehpyFu1NByMihJDjLj9aq+gEqNjqtDMSRg1ECD92nBiDihMCTcuOTTuM8dRULMVOTUdxcx28Ml3O+1I1LM2egAzRzLcF7zsjN+IzOfBeoblU/uR/6GteRxOXbBFfMvin/guf4d1rR7nQ4P2cr6OSZSqyHxKmOGB6fZ/8mvo7Q7/UdT0Cy1a7sfs011axzTWpfd5LMisUzgZwSRnHboK+bjnOXZpVf1WpzcqV7X0/qx9vmXB3EXC+HhLM6Dp+0b5buLva19m9rouM6leTzTowjNw/NV4Z3bnd+A71Mqr5gJX73JreMranjS2JVm5wI+KfFGGYBTUJG18R4A/u1n+JfF/hjwHozeIvGfiaw0mxSRY2vNTvEgiVmxtUu5AycjAzzkU/aRjrJhTpTrSUKau3skrt+iWrN+OFkXzYz37+xrP8XeMvDHgvR5vE3jPXbPSdPt8CbUNQuVghXJwMs5A5JA69TWV4D+KngD4jWt1c/D3x1pOvQ2uPtUuj6lFcLCSMgN5bNtyOeSOBXwn+298Y/Hf7X/xtt/gB8D9LutX03Rbpkihsx8t9dr8sk7EjCxoDsVmwoG98gPz5ebZxSy/B+0hacpaRiteZ/LWy6n1/CHBeK4lzh4as/Y0qa5qs5KyhGya3sk5X0v5vZM++vBvjvwl490lPEHgzxJYatp7SFFvNNuVmj3DGULKSAwzyp5HpW3935o5OG+leG/sNfsv67+zB8L7rQfEviJL7VdXvhd31vb5+z2hEaqqJnljwdzcZ+UY4yfbUdUOx4scV6GBq4qtg4Trw5ZNXaXRng59hctwOb1qGX1va0YyajNq3Mu9u3Z2Vy5YTebdqrYU4Nc3alW1bDD7sx2tn3retUjS8jZc9TjjoK521ZG1bAf5fM5wK7ufa54klynSblX7jU15gDmLcf96mxQx/dYZ3cjmo5/JiZ0SRgSf4a35jMsFZJY1DKqqp9aaZImRolReOh9aaLyKSBYhu3dx61DJJjcy5xTuBcjVwimXb+BqM3LFCJGUgH+GoheblVMdsU+GWMFYzIMn73y0uYCSO7ab5bSHPbc3alulk2K8r44+bY1JljPsGMdOtMk3AqkcZJ7+1MlIRZIwu9Wf86BdeZJzPtFO+zJgo/wAzbvpTHigRCqoN3fvSlJhoKCCfNCspzx0qRrxki2h6rpO5RvLkU/MMegqNnbfsXaWP3lzwtTzSKLAukcqJU/ixxTptRWGTayZ46U2F4QhMki7t3btVeW6g82RGnHysQ3HSnzXQWQ211eOWZo4z8o/1it/SrMd2sk3lyr8vX5T2rk/E8Opwj/QRGskLBmWSTbvBPr6VHY/E/wANTkR3k66feRAiS3uHA3Y6kHPNSpa2L5dNDt0mGP8AR2UDb/EabNbuV/0i75XsprnLX4keE9Qk+yW3iC3csnymNgRVuPxCt/uCjzIyuGaNsbTj72PSr5ZGUk10NAvFF8y3J7ggck1V+0QGNklb5mPGPSuavfFlnaytpt1eKv8AFGzsMuvcD39faq8XjKz1ZtlgixuuRHGy/wAXt6j+lHs/Mo7i0ubdG8pBuZVw3HSq1zqETXa2wK7t2I8EYf8AGuFvPFmuaZeCyNr5Ktlt1wQrYxwy+orh/Hf7SXw60OxluPGXxLsLHyY1VTFNGrBl6qOSM1cYLqI9ovdWiskZRKvnbuFZhhj/AHQc9apWnimNnaO9uUs5Pl/1hGG+h7mvl9v+CiXwO0uxurDRjqXiC7mk/ceTAZFLKOF3DpkDk1yWuftt/GrxrJHf/Dj4Ox22nqytDcaxGSyupwyAY9ffpVcsSdT7D1D4kx2ln9psJ1uY9yDdbruwWOKik8UX9jH/AGhqIhhj2s7STXShU5xtx79favkPVIP2tfjCpuj8ULPwpo6s0irY2aeYwA+UrlvXjpxWD4y+AWqeJNQt7/xx8YfE11C0KCT7VfbVncHltiEDAx071V49yW/I+rNa+N3hGzVZvEvxE0XT7GMmWF5rpd7AHnIH8vxrz3xf/wAFAf2fPB+qf2PZeLGvriRmFxa6fbmTzOmGTaDj868y034M/BXR7yPRfE+hW8jy2sbrJdbVMrFuXO9iR249K39L8EfDnQtakutZ8OaTpaxNtSSOEFplzwcKBweOaXu9QXMaGt/tnXF9DNN4N+FviSZpwBDcT2PlRv6IQ579CfxrFl+Pn7WOvWzLp/whs7NLabzYbq8uEOzGMJsXJbI/+t0rrpPEl1MLvTre6aOFtoC26DMZHIXPXhentTP+E0u7a7nsoJbeNkt18lrid2kkQdOhwD1yTzTvHoilGXc5zV9T/bI8Z30lxonjrR/D9kx23MYX94s3HAVyMA854zVz4LfFv41/DT45ab8KPjL4rtvEFvq8cn9ma5HGYpAynDW7qRyw6g85Hc81uXV/Za5q9rDqNw9vcQ5El1LISs/GOPw+p4ryv9rXTfE/hbwXb/ErwndXd1rfhzUY9Ykvpt2IYY2w65GR/qyfy+tHuyVmLWOqZ90RuDHuPzZ/Uf4YpwiBHBrnvhB4t/4Tr4c6P4uS4Dx31jHKGHuorpWZsfKP4c1xWsbkUaRoMsaJGtiNnlrz+tKyNJGNrbdv61CVYtneCe1K4yZrp7ZC8Zb5uu04rPvbOG9tZLcRgGTGGKj5TnIP51cBZgzSdF+97UeVO8ixWg3NJ8sa7eWJ6D86zlRjOV7alRrVKdrPRG1o2rLrGkpM7jzFXa2cdQK0LC9KPtZsdAcCse+0JvBniabw096rXK2sVxeRbf8AUM4JCH8AKkhu0jkAZsHgfXivlcVTlSrOPZn2GFqe2oxn3VzdvLgxRbhzWNeapKI2X3qa71OB7bJk/wDHq5+a8Jnw5b5untXHVqSOqlT7mP8AEbxFBpujSSSy/Myk9enFeL/CbWNP8R/FE6nqJQQ2LBoxI4VSx9fYcfjXYfHbWbey0iVr6f8AdxjO3ufb8a/P39rT9mr9pn4tatovjn4WfEHVtH0mG6ZtUt7PzPLijLZ83ahBYrjOO4FTg19YxaTla2p3RjbDtJas/Sbxd+094Y0t49L8Nabe69etcLbCPS4SyLKR9wv0Vvbrx0rDttM/bE+Kniq58N2WhWXhW0hh8xriSTe4ByMbhnnj8K+Sf2LNK/aK8M+Erj4f2fiq6e1t/F1vPcazHGJxfagNrRkZ+bDHhl4GTg19mWXjX9t7SfiFe+NtSn0dLa10wwahZy6d5cCp5m7eRu/1mQQMH+KvoJUqlSd5zdvImWF9jTaoezcmnZzlb00/M6P4Yfs4fHDXILix+Inxi1DFu7JHHbR4YkHOAT/DgiuG+OvxL8f/ALNH7Snh34O/Cy/1TxRDeaRNqOu2F9dFltISMxfNj5XJ3HHpXpn7UPxF8YfDf9k3xh8RbnxXNpF1/wAI7NI95bsFmjupYikfkdcEMVxnJzXiX/BO74ZeLNU/Z+v/AIj/ABF1jUtW8U3mnxWX9s6vKZJ5cjLMWI98DtgV2VKcadKVKHxWvfU86jHFVsPUxlbl9nG0FFJayfZ+XVnW/CDTJvHXxJuvjXrECqtrZlWZenmZ+6MnoOK7qe+mubmS4IP71yzfiadFoWmeB/C8PgfS1VfL5umQdZPT+f40wRokW5Wznn6VOW4eVGjzT+KWrPm82xaxOI5Y/DHRDlDZ6ktTDcTGXYD93jnvSoqhwFi4+tRSjMiuF+nNekeUvMnKts82Urz71BmOU4Q5NLMHlwWOB0+9SRDY/wAp5/lU7vQZm+JmVLiCHP3Yc7f8+9Ybjc7Fema2PFRzrK4/54iskLjgetcspe8bx+EjZc8GkEY2ncKe4701SdpBrJ3LQ08EKKB83Wg4D5FCrt780wfcki6VNBUKbuc5qaMEdK0gTItWoO7Jq9bjL1Rts7sH0q9b9WNaGT3NTTI2Zs5xXZ+D491zGCK47Syd233xXbeC0BuYyDXoYb4rHLWPQLVSQuBVsEDjNVrbKqvHerQXcQTXsRWh5MiRRgcdasQZEL59qrxqGfkVaACWzMD1q+hJl+JZdmizOvXyziuS+FGmtqXiGS9uF3Lbx5XP94mup8XsP7GmQnHy8e/FZvwuhayikuzEf3vCjFeFiI+1zSlF62Tf+R61GUqeX1Gt27HZPbo22MDacVBNMI18t+f9r0pzX/OXhakkWKd9u/8A4Ca9o8u7W5DI5WMSrll+vNRNJ5nzJtxjPDdKlmtpIzuRSPaqU8rRv5kYX/aTsaFcGRalcmD7Pd7v9TcKX56qTg1V8ZSvbW891br8ygH86bq8kM9jJIo2qUJk9sVX8SzmZtOtkP8Ax+SKvBznjNMS3Ot0zzY7O3jkGdsK59uKnd0WBnbsMVDZkSDA+7/9am6vMsECxq33jVR2MixpLfumAPes74o3ZsfCTSwnlrqMMPzrU0pAIFUj/e96wPjFPs0aztAP9Zdj9P8A9dN7EVP4bOA8feCGn2+NdAg37o1/tCBeWJA/1gA9O/51zlu8U8H7lsqRlWU16ho88ltAFyxVlwR681h+Jfhr/aLSa14QKpI/Mtixwrn1HpXh5llftF7Wjv1X+R6+S50qdqGIenRnFhXSXczf8BqZSkuGxyOmaq3qXdpefZL6A28sZ/1UmQSf8KIb6NsqZFO1clc18xJSi7SR9zTlCcFJP5jrhkaTy9tNlgwix54PNRtdE3IMrNTpLm3eVVUdKnc3T5R0dnLKVLOu3vx1rQsrOITYAwq1UhuPKO1pML7tj9K0vD+i+IPE0uzSdLkePORcNwp/GumjTlU0irmOIr06cW5tJLcWSSFICrOq/NjDMPXpUiKBtgL/ACxD5VHQ575FZP7UvgfXfB/wA1rxL4d1DzNe0+OO6VYxwqIwMgHvtFc78D/F154j8O2d/dSeY0tujs2PvblBx+Fd9TDVKMoxmrXPPwuKoYuLnTd0nY9ItLdZI1+XiuW+LenTTeFtQgt5Ywy258lZOAxx3NdWl2gj8uGT5uOBWfriRarDJaXAYR+Xtbod1dcYxjFIUpSlPXY/Ev8AaX+FOv8Ah/xjcWuo2Ze4e+mjdmf5MZ3ggD61yGl+BdIvdLYXtp9na3zsDNz90ZB98jNffn7fP7NevwQSeO/C9usvlhvMVYeVXpu49q+MF0W1kvDZWk85jU+ZJIRx7r9Qf0ruo4i8bN7HBWwvLK6PHdV8DX+ga3NpWnpunvIt0cnGAD1JPrXM638KbKHxS1pplwsl7HHmWSRfvgr0J+hr3DxAkEV75ckHnT28zo+7hmXbkHPvXmvjHw94kn8SJqPhxF+zzxltwbOTypBx0ANdFPER6nHWoHgvxY8Iat9ltfsWpIJtrtMkKnK4JwpNcbc2yC0s4rG1hupJiwu7iYZO8HnGa991r4dT+ItNtbuzkkWe6Y/bolX5RtO3OffGa8+j8FXej3d9pMnklkTcshjP7uQnHNdEakZR0OGdKUehxJW70vUrLRrCJbeNoXUlUG05OT0/Q9q6b4lNeWNmbrRpWWOGzVY1fG4kgDn8c1n+IPD2raRqdpqGoRR3EkKtCtqFKmTnO7Ncnqur6vr+uTJqNxIqLIwiU5wozz+WK6I+8cVTmpwsXWtZ9Ft7rVpCrTTN5Bzggk84HrWFeai0l9ZyhFR2kKt8wXpn+lalnbQXl3p9nfTSNDb3DySMWzuJ4AHvVm58K6O00a2pkkW2lYqN3IZsjBP6VtG3U5pN7mVFoD65f3FvNGyx/YWlj2nl+O1VfBU4sLy38uA/aLdiq7sHPv8A/rrU8Mavfx+OI4rld8dvCY40XA+gz6VmveDSdROptAsbM7g/vOFBJ5q46k9mO0zU5taOpWti3lhLkRvNJ13EZ/nWXDbSPLeWbsWCsjO23uD0/GpPC10NO0u6Z03faLwvIvZecCtjQRbSXTRX6+XJJna0fzEn0I/GolFx1DnLo1DV9c0630XTttvHdXDCaSTChIUHzfqBX3B+xn+wOPEGt+HfFOraHHcWOlaKmo3cSsVN1lg2w54xz29a+HtT1O08N6I0L7WvLiMW1sqnbuBcbmx9K/Xb9jz4k2F18KtO0e1nZZV8IPDLuQfvTEqZwfyIrzcXKVNqx6mDipRbT1Oo+E+ufEzw1+0/rnhPxDZvp+hr4RM0EP8AyzQu/wAq5PQAcYr0tfFPiHTTEj3SNHcRHy0D5+XPHHaqXhyWLx54S1Hxpqelma4k02O1lk/i/dueT6Zrn7lLGdLd/Iu7ORlbyZN+QR6flXArylc9Lla3Og1P4htp0STRySQ/ZbhYjDtwJCed3uOava78X9eS0tbWGFVkkk+UI/3QB3+tcrFdz2elx2Ul2t8/mZjEigZXOKu22owW160N5aqrb1RvlDbG65U+lK/cSVjV1H4lWPjHy9E1C0MlxPGESNUwvoSc1iTfBr4XXc0kPiLRluPJj/diBdpRyMcsvXn61iXmvw6T4mfW5ZVmtrcbCqsMqO5xTvDXjjV4ruTUNEud8dw2yPb8ylM8Eg9DRzC5b7lXVP2c77QJGufhr4x1jTG252rcsyjuDj0z61oeFPiv+3L8Mp1uX1y31y3WNWa3uGCkoPTHetqLxLd6TcTQXN9JuZv9XtPPGSKzdU8Yz3EcbxW00YkWSZ5kb/VL/dI+ooU3exLpxa1R6Z4F/wCCqU3htotM+Mfw/wBS0eRmIN0qF0TH97Hqele//DX9ur4M/ESwil0bx1YtJIm9Y55FjYLnHOT14r45srnRvF+k2tpql3ZzC5VlvIbhQGK4wvb1Fc54j/Zd+H3ip7m90DUVt5IZvLRbSQq4PrxxVymomfsT9OtE+Jmla4glsgsiMuVeOQEfzrWi1+xkXcJTzxivyV/4Rj9oj4Z3UejeAPjBqCGwhxb29wxkUsc4U812Xg79vj9pT4JXa6R8a/Cbatb8NHf2WS6/lV88TOVJrc/UKO6gm/1dwuM4+bg1Jt+XLH8fWvkD4Pf8FKPg747tRF4i1z+yLpvlS11D5CD25Ne3+F/jppOqTQLbTwzwzLvSa3mDKoJwNx7ZqjKx6guOimiQjGKytI1qa8VnlYKF/hxWisokXzc7admId3xRTU5XJO760rHAzSFzD46KbHJjO5T+VFAuY7zvmnByOKbRXYcpIpLDJoqMHBzUlAACelSVH3oQ7O3U0FXJKOfWkZiOlKCSMmgdiQdKBzxUYBPAqRDmUD60EEducS4rgfEOV1q4P+3/AIV30RO7cO7Vw3iZCuuThfr/AJ/Osa3wo2p/EUBn1pwb1NRh8ttxTq50+508qHbjjP8ASnKxbk1Gjk8Cnq3GABRfsLlH+cFUL71+Tv8AwUb/AGnfi1Z/tj+KtL+Hfxb8RaXY6RHa6ctvpOtz28fmRwoZfljcDPms4J68V+r01xHbxNNPwsY3Mc9h1r8G/jH42T4nfF3xR8RMbU17xDeagof+FZpmkA/ANj8K/PfELHVMPgKNKDacpN6OztFf5s/oL6PWS0Mdn2Lxdempxp01FJpNXnK/XraLP0z/AOCPN74/8TfAXXPiF8RfFOtatc6p4maG1udY1KW4ZoIYIwChkY4HmPID6lfUAj65DnfsxXh//BO/wZcfD/8AYx8BaLeRr51zo/8AaEu3/p6ke4GffbIte2LLtfaV5r6rIqMsPk9CnN3air33u1d/mfk/HWMp5hxjjq1Kyj7SSilZK0Xyqy6bHzj/AMFVfizqPwp/ZC1N9C1i60/VNc1az07T7yxuWimhbzPPZlZCGGY4JF4P8XvXwN+xp8Vf2h/jL+1P4C8B6l8bvF19ZyeI7ee8tLrxJdSQyW8BNxKpUvgqY4nGCMHpivoj/guX492aV4D+Gdo/yzXV5qd0voUVIY/1eb9a8q/4Iy+BT4l/asufF06HyvDnhm5njb/prKyQKv8A3w8p/Cvz/PK2Ix3G1PCwm1FOCaTaXdn9BcD4LB5F4K4rM6tKLnONWabSb1vTja67pPTufq0jYXg59a5v4t/FnwR8Dvh9qXxP+IusR2Ok6ZDvuJG+85P3UQfxOzYVVHJJ7YroFl8sYKn8K+X/ANu39on9gjRp7Pwl+0hayeLtU0KZb218L6TcTytBLx/rkjljgyUz8sxJ2n5Rhuf0jM8ZDA4SVRzjFrZzdlfz6v0WrP5u4byetnebU8NGlUqq65lTXNPlXrZK/dtI+Ybj4TftWf8ABW34pz/FC6tl8L+BdPM0Ph+41JXa3gjA4WFBzPK7Y8yQfKApAb5FQXP+Cd3jvx7+xF+13qX7LHxstJdNtvE0sduquv7oXq5+zXETd0lB2Bh94suSNhFeyW3/AAVu8H+E/DVjra/si+O9L8KCGOOw1T7BHFZrHgBEQ4EXTgKG5wdueM994G+Iv7Cn/BSX+z7vUtAj1LXvDrNcQ6bqnm2Gp2fzAnDwSDzIwdp+V3RTjO0la+Dw+Ay2pjKeJwmL5sUnzNyulNPdJNaK21j94zTPeIsNkuIy/NMpdPKnDkjGnyydGUbOMpSUpe9zW53K3Xazv9KLCofzVjXc3BZcH/P19qkAwMU1ZWflSDxxt/i/U8mvnX9qT/gpJ8Iv2U/ijB8LPGvg7XtUuptJivvP0dIGWPzJJEEbCSRDuxHu+jCvv8ZjMHl9H2uIkoRvv5s/AMpyXN+IcYsNgKUqtS17Ley3erR9G8hdwpV8xuQa+dfh9/wUr/Z38T/BS8+PPjC9ufCuiw65Jpdla6tskvL2VI4nZo4YC5ZcyhSQSF2kkgEE+Tap/wAFxvgdBrHk6b8GfFVxZ78faprq3ikI9RH5hH4EiuCtxHkeHjGVSvFc2q31Xpa59Bg/DfjjMK1Slh8DNum+WWySa3V20m11SbsfcfmEttdWHuOKcZBtwD+Zrzv9m/8Aah+FH7VHgH/hP/hXqk0kUM/2fULC8h8q5spgA3lyJz2IIYEoQeGJ4rrvGPjLwl4A8OXXjHxx4isdI0uxj33WoajcrFFGPdj39B1JIABJAPqU8RQrYf28JJwte/Sx8riMux2DxzwdalKNVPlcGnzX7W3u7q3foaxLAZBpdxKcivkjWv8AgsL8ALvxJH4N+DXw+8aePL64OLRdB0fYLk4yQiSkStjv+7GK5fxL/wAFq/DXgPWpvDXjL9mDxfpOoQEedp+rXCW9xFkAjdHIisuQQRkcjnoRXj1eJsjoxcpVlba6Tav6pW/E+wwvhjx1imowwUlJrmUZOMZcvfllJSS82j7fTLj72P8AdpwPO2vlb4R/8FJvFPxr1/w/p/h79jjx4uk69qkdrD4kWFjYRKXCNMZlj2GNcnJ3Y+VhkEED6ojbIAAPryuP07fSvSwWYYXMKbnQldejX5pX+R83nWQ5pw/XjRx0FGTvopRk9HZ35W7a97MczE9a8z/bK8ez/DX9lb4geMLW7+z3UHha6isrgcFJ5UMUZ/B5FNemV8k/8FoPHP8AwjH7H/8AwjlvdMJfEXiSzs/LVhlo499w3H+9Cg/H3rHOcT9TymvW7Rf320/Fo7uC8t/tji3A4O11OrBP0Tu/wTPy/wDgn4Rbx78X/DHg9IDIL/XrSKYKOfLMq7z+Cgn6Cv15jnmT/lrjt8pr8z/+Ce+laGvx/wD+FheK9YtdP0nwdod1q2pXl5JtVEwLdcereZcR4UcseAC2BX0T4k/4KufBfTNZay8O+Dda1S1Vji+/d26yj+9GrHcRx0IU+w4B/LeFcXgssy+dbETUXN9d7LTbtf8AE/pDxfyXiDiriKjhMsw8qioU7ya2Tm72u7K9krK97H1bHNz9xTTxOWH3cV5f+zp+1h8J/wBo6yuP+EJvri31KzjD3mj6iircRoSVDjaSrrkclScZXOCwFeltICeK+/w+IpYqmqlKV0+qP52zLLcdlOMlhcZTcKkd01/WnnsVPFXizQfBmgXnirxRrEFjp+n27T3l5cttSKNRkk9T2xgDJJAHWvhfxoPjn/wUu+JaweErO40f4f6NctHa316h8hBnDSkZBmuGGSIxwgwpYFmY/R37XXxN/Za8O+GYvDP7RV19vWRvtNv4ds7qfz52UfKzRwOvGThTIVUsDjJAK+e+HP8Agoh4I8P+E1bwD+y34uh8L6fFtW8trNIrWGNfdN0aAdT84xnJxk187nNbB4issPiKyVNauMbuUvVpOyX4+R+m8EYLOsqy6WZ5bgJVMTL3adSfLGnBd6fM05zfS2i8zxn4IDxp+w9+1HL8K/jFFJH4f8UW7aXqV1HNKtvc27nEF0jqVI2scEkExhn4Unn71+F/wT+FXwbsZrH4WeCbPR47iTfcNCpLykZxl2JbAycDOBuPrXjPhn43/se/t3x2vgDxl4Y8zU7eV5rPR9cVre4DBdreTLE3zZHJQNuKrkrgDH0LoFpbaHYW+kWCN9ltrdYoUkkZyqhcKCzEluMckknuT1PTw/gcNh4ydGcalNO8Gt43Wq7r9Th8Qs+zLHVaUMbQnhsU4pV46xhU5fgml1drp72sknYvLdKw+aP5164704XXntsdSvbivIf2m/2vfhr+y/caLaeMNG1W9k1pbho49JWJmhWLy8lg7rw3mcYz91qw/hx/wUA+CPjXwL4h+JWrDUPDujeHrm3t5ZtYWPzLqaYPtjhjid2kYbeQBkBgegJHr1M2y+niHQnVSkt0+nq9j5GjwfxJiMthmFLCzlRm0oyWt25cqSV7tuWm2p7/AKeJVuIy77l3fernLYqmrs6tndMfl9K+Y3/4K9/Buy1ny7L4W+JprNW/1zzQRuy9dwQuRg+7fXFew/Ab9oT4a/tC2P8Awkfw+1Jm8mbbfWN4gjubRjyBImTwecMpKttYAkqwBhc5yvG1vZUKqlLtr+qKzrgnirI8IsVjsLKFN/a0aXq03b521PVllmZOWYe/pSTTJajdtaQ9MmiR2hQKD3/Oocl9zkYxxxXtnx5ahcTDCna2M4HWmOGdGVQ33sYU0xZOcKeg5YU5bhYRlZW/KgBwtjC3LfUHrTkFsW3xyfSqxmM0m+V2/wBk44pUSMNh5fc80ASC6nS52A7j1+7VpZmBUK3zN972qOKSzhkUqDIwGM7fu1HPcB5BGgPH3s07sCaCcO7CQ9yRRNKouV2Q7ty8mqbT2lqPMNyNy/w15/8AET4tyaTeNBpkkS+XGzFpmKqxOPalcIx5tj0TUNZgs0WGJGZ24HlrwG96wrrxzpOmgqNrTksPLZ8En/P6Cvnzxl+2LY+ELVtW8Q3m5Ics7S/u0VsYCr3avmX4t/tqfFv4k+efh/I2h6czN9o1a+QxB/dOAT+FaR9DT2fdn3V4s/ay+FXgbVodJ8QazGLhlJlWFS+z6jt/9auP8TftseCtAtf7QjjkvDJJ+7dY8KV9Dk1+dM3i+/EFxqmseLLq7jj3SXuoXA2b9ozhB1PsT1rH/Zw+JF3+07qWrz6F4quNN0nS2MYa4zl2B/uHHHejlqS+FD5YR+Jn2l8Wv23Nb8W6ZqJ8J27Wdxbwg2u5tzMc+nSvF4Pi/wCLvEFw0/jzxk0qKu5LeRt7u3UgAdvaue8TyaJ4e0m4iXWorvUI48bYeGcDPOM8ZrzfwVqniHxF4+ht/E8kdnDGrTbbfqw+7GnuSayjRqyqG/PThHQ9+tv2trTTbeC2i8N3kccD4kXf5fmc47V1nhH46HxZr+y11XxFoNu43LI19hcfQ9RXjnhX4Lz+GdXOv+N7vajSPJBulDADrkipta8b6NpN82oXM5uLcZ2zyTbSSD0APTP9K6VTqx0kzklUjukz6il+NHhfwwk39s/Eez1FXwQ95brvXjqGz/8Arrj/ABb8Zdc8d3jWnhv4zNpcEhG17W1Uqg9eSMZFeDy/Hn4GPKqa5DJNfRpua3t4/lUduvBNcf43/aKt7e9I8EeAJo5JI90k94d2xT/sr6jn2oqU+TVMKcvaaSX5HuutfDrxB4w8Rz6H4q+K/i3VrEW+LNrfUpY4/fO0e/XmrOi/s7fDHTDZWCeEHvLzcqyLeDzWU8EszSHnOc8DOKzvgV8S5vEvw5jsvFV0sJbd9nZiY5Gzx65INdTDqXiTQbOO18P3S+Zb3HmNcTJlUUdAMfe6nkmopvnWo6lNQl+pZ07Q/BngzTpv7A8DszLdM8kltYrEFjyELISd24Z6citey1jUbpZfDbafcTWfnCBftjLDLnGd6qP4cHnpmuRsfEup/atQg+1tJ5jk3V3JIJMb8sWUc4APIFWNadZ9MtdZ1X7bfrIqyGZbxdxX7o+XjAGO3TFJp8wdDX0XxJrGn2cktxPc2LaeHt1hltV+RPvAgk4Jbt6YpRqc1/pxtJLqVpmUq93cudoIk3huDt6YBA5z3rlbLxpJ4gtRf/YGhS2Vl+y3krSO5U8HavH4muu0fxD4kvLeHSGtoVijlYySFYgowN2AT04/HmtCfel0M/WdY0681OPS7jT1udQmIeyeKURkoqjox3bfpmug1nT9bvxa/wBp3yR+fIFdlulkKYAGOCTiuN1zUdQsvEqy3+lWqSXVuzWdw5Mm1jwQABx7Z/Ct6O7uDqEOnPqvlMtvCqxwxqHXbyWfpg+o6nvmm7dCV2ZtSaTJomq3psrqzaSQNIrfbJC20LyAOx56VBqfjVPDllHrPiSxk1C3VVFu1vp5YIp6KRwT+NP1jU9HTQ5b2/v5Ln7OzwzR29qRIQ3fcvPJA/IVz+s+LbWWa3/sPR7xtm37RHcZVtoXuQeOB6nOBT90m0nLU7Dw/wCPdD8W33naXFIN+nqbe3MJjAwR1U9Dn39aTxpdXGu6B4j0bUtGuPsd1orx3UMUnFwhGGAXHbP6VzHgrx3e+JtMt77ULCaO3tbrZAxjK+duJBUcjgeprpvDeoWV9dLezahcWtxDbyRNFJcF1CFsH5cnB5yKmQW947T/AIJgfE8eMv2Z7fRzceZLod3JZTLJjzE2HaQw9iK+ijctImAm3ivjP/gnZcaf4I+PXxM+FdjeRyRyXq6jamMHYUlXflf+Bbq+yoQ8vzBF9Oa5Z35tDaPwjo4z5fyt9aZ9niiO+VjSjCyYYhe3y06cKYsFjuUZPtU7hcbuSQG3j3AN0bPXivVP2f8A4ax3ci+NdXjUwwvssIZlHzv08z6Dj8a4f4Y+BpPHniiDS8OLOMeZfSjgJGOo+p6V9MWWn2lhZx2lnD5cMeEhjXsoruwNHmftJbdDlxdRx9yPzPzn8OfHPWPGP/BUr42fC6/m3w6PoemyLGW+7JucEf8AfJWvXta1SbTLrz8ZRhk89K+dfEun/wDCrf8Agt/8Ql1Oz+yQ+MvC9i9nNIeJ328HpxymPwr6I1+Dz4yw/u4HH518HmUpRxM11TZ+g4KK+q0n3ihtt4ltNRiLROrf3huAouWyB5Dt6j5q8/1vTNQ02UXWm3TRt14OM+3FGkfFlLSdLHxTA0LMeLgIShHv6ZryPbRlK0j0fYy+yVfiv8O9T8d3UdjFJtBlBZmXqM89vSvSfDfw/wDDmheFU8PGyCwtHy20HB9araNrGk6iY7m3uI5I2+YSRvmutW8sZLVUEn7tl/irtwkY0586ZzV6tWUVFaWPFvEOh6f8Ldbk1WDw4Gtnk81rrTcxybs9Sq8E8Dn2rf0v4h/C/wAdWN2mqeOdVtmvI0W5hkkA4UjaBk9sfjmt7xP4attZZofM4f7tVtH/AGfvBt9B591J+86/Kvevcw9WtN2Si15m8sZR9mvaKz7pIo+NYfBPxQs7bwlqs114itfORjb3C74iV4GV/wAa90trPTvh/wDDCNLTRrewjihWO1sYuiMRgZx1PGSa5n4T/D/w/wCG7gZ2rMp6tjgCvUtZ8IaV490k292WEduxMXlS7Tux3r3MLTqVlJO12fL5zmUvZxpRbUIu60697KyPAzHNM8lxdSbpJDuYs1IXnCqoPT+7XbXvwX1Ge5Y6DqUTLuwY7ptrLj6VUuvgt48t/m+xQy/3fLmH59a0lh6yex87GtTfU5XfIWCuWx1+WnN5hYeSm6tHUfCXinSQyX2gXCbf+WnllgPxFULeFh/y1GV+8C1RyyS1RalF7MatrMWZnIC1X5MvksOM/eq3PISPvfl3pig5yQvPqtR10LMHxK4OrnaOiAfpWeTg8CrniF3Otyqo4Cjd+VUWAJ/h6d64pfEzaPwjCxPBpKKKRVriFGLbsUveg9KcnSgr7I5TkZqaGo0Ge9SRody89a0j5kS2LUXAzirluuTuz+FVIgQduau2wwa0Mn8Rp6UDlee9dz4HX/S1xXEaUCxXHrXeeCI2F2hz0NehhfiRy1zu7djI3/AqtDIqrAcLux7VYjr2E7HkyJkJyDVkjNrgVXiOCpqwT+4AqrkmN4uDNprRrn5jjitTQ7ZLHT47a0tz8qDJbvVLULX7VLBAcld2Xb6Gtn5iPLhULtGVb0rlhR5a0qjW6S/E6ZVP3KgvUayicbZVz2JHGKieCGQ+S7MpHG71p7RIqqJrvhuc0NHYuMC6BYfd9K6DBP3iv9ovrDckqb0X8cioZlstRJa0PlyDrG3etZbY3MJG5NwX5WVuvtWRqFguSIz5cy/xVURX7mLripaW0j3C5j24mU91I5qJreO8k0O4R9ywyFlGe23/APVSeJ4ZdX0m60W9laKSSBkWcZyhI4YVX8INJFb6Tp95L5klrZnzJP7zDjP41MvekgO509fKt9391efy61n6ncebcwxk/earQlJiZQ/ORxWa8puPEFtaoP8AV/Mwq9FojNnTWSCNUUCuQ+L8pe/02zU/d3Ow+uK7GBSV4PavPviVcfbfG8cIJ/0eBVOD3JzTl8JjW/htE9iSYPl/u1YtmkjlMiDHp6VBZqCqAJirZRXk3b+nIrQ5eRDb6z0XxBD5PiHSY5s/LuZfmHuGrn9Q+BugX3OjeIprP/Ykww/XmukSNi20fzqxbWsrdOP61z1sLhcQ/wB5BM6aOMxuF/hTaOAf9nbXi37rx1DgHhmtev61b0v9nm1S4E+t+MJJFH8MEIX9a763gZRulbH+zRPNFGdyjdiudZRl8XdQ/P8AzOz+283lGzq2+SuZGk/DvwJ4f+e30cXEn/PS5YtWvNdsIhDbBYlH3UTFV3d5JNyp19OlSIgij3Ebm6bWrsp0qdFWhFI4K1atiJXqScvVlLUNIttYjbTL+FZYrjKzxyLkOpHKn2r568FmH4feK7jRFjaCzW5dLeF14C7sDGe3pX0ppFsl5qJaS48pUiZ2k3AbeOvtXgfxbuPDtr40fSLHV/tFqWLG6mOWifPfoMHt6V4+dXjGNRbo+r4WtzVKbWjS+R0WqamLKJ7yIYVmAiLY/P6UR3AjtI5Tdliy5PHLHufrWDpVncz2klrHeWs26MLG5mDDHr9a3NNihtIVSWdJpVUbpT3I4rzYVva620PpqlJR91EPi/w9pXinQZtHvIBJbzR42tnn61+c/wC118BZfg148i8RaLpMLWM0y7WHSPLYIxjoc1+kF7cYhaWZzuIycdhXyT+3vM2r+AtQntIW5Us0KN8yYHBHftUyq8tRWIt+7asfC3ivTlGtXF1b2qlpSomEa7f3YU5b864gOmieNm02e1VbdrF5ov3I2yoeDz2Odv510HjPXryxsf8AhI5Lf91GZIZQ7YLZA4x9ar3K2vijS1lddqjZzDjJDdVHoK9CMny8x5VTpG1yv4h+HS6vp0dtpsyxvHatPaNEv3s/fQ+2ea8f+Kvwp8TeGrC+v5dHaf7RCEW4toyQh64/Pr6190/BT4Ba38QdNjig0h42tpMQkjJMXTFfV3wr/Yi+HOhafF4u8f6JDfR2a+dHZ3MYMZk65YEc47Z9q4amYSoy9zWx6FHLadaK9rp+Z+Mnw+/4J9ftoftQ6PHrXwx+CutLDbyI0WqatH9lgdQOcM+OPoDxXH/tLfsGftUfAFk1T4r/AAgurPTDH/pF5pswuYISP7zKMrnJ6iv2W0L9un4h/Fj9rW3/AGV/hnpGk6LpKyG3tbtbfcsjIvJ2jAUAccV3HxrsbpvGX/Cmvipoenala6tutft8aDY7kHhkOcg4rhfE2KjJVIxvG9trfjc9StwhheX2VRtTa5lZ9O70/A/nF1i4sgtl9hj8thKzSOvQj1/OpNJ1Yi4kDE7dpkbC8jHOTXp3/BRf9nV/2Rf2uNc+GuiQtHp90xn02GUfKsTnoM9ga8P0LX47CXUDNG00lxbtH83/ACzbIBP0Ffd4PEQxOGjWjtJXPzHHYepgsVKjU6P8N1+BqaZd2L6/dXnmYhw7W7N6gHA/nWbH5t/eLNdncrOUC4+Xr/Sr1hYW17onl2uY5hdKJDxlkwDT9QT+zmjls9rRDhADwz9/zrpjZHCVYdKi0zSpEk+U3i7o+/IcfKPSpVtbdLr7fCzRtE6oy7/bmo4Ly9vLePTtpZ4cvExP3RkHFSroNxMqzs8gz82wHqc8Gm9RjjYRa9qNvJDMJBb3ICKy8q2eo9q+zf2SPjs9t8avC/w+l1WRbXT9N1CK8jjYDcHOPmPuMD6CvkXwtJYafqNu2o2rbGk8tWK4zIcDd9BivWv2LfCmqar+0PqEO7zZPJkE11u3LCrOFz7dMVwYyEeRyl8jvwkpe0SXU/XL4cLZ6H8DNXhtJ8xXN5stY5JMbRjJUn8eK5m78T61pdjFpt9bwyLIwW3XG7dnqQewFa/g/wC13vgWbR1RWHnx/LHHu8xsc8fTv71BA+nXqvY6ppP2WWJtls8inB5yx56f/XryKPwXPdnrIyZmBn+2tetb21qFWRdm7Hv/AFqG88ZadbXUt7IfkjjWO1kMZAkYj7x+laEWhPPcXkVxqkf3cNtjwrLjiuM8SWFvam0ijnk+ztcF2dk3d8Y47Ul7xJdOj6RmZZddWKa4hUtuj53Mf8KjtdKufC2ozaPDex3MNnbb5Gt+q857d+1TDyYUeyn2zSKA0Nw0YDdc/jQ/ifXWeSNLSJJWRpGkihG5gv8Ae4qvIepDZ+OtQj8uyukkuBLI0kkjKT5OenPp/KoLnxfHHdnw7NDHczXn7mOS1kOUxyc1FeNdf8I82qTStbzX0JaSRY+Ijnj6Zqj4XtDO/wDal6xf7Pa71ntwN25uoOKnl1F5HSaF4hsL+xkg/sW4ElvKY1ulj54wOR9c81taX4hudPmeKwf5ycuDHt3juSR6Vx+l619jdpbDcsk0v7ySRwpY56Yqa4TVL24lI86EPlvMdcAAcgfQ81XLoLU7S28YxW8wM15DDtZlVZpA43AH5w3X/wCvV7+1bHxNbNdX9ivnMrCFYQG8xF+9+Jry26WG6t44JbJ1jmXDSJJueMZOSB271vxX2sXuiwReHdQihnVttvKjYkSMcZPv60R1lYTRX+I/gD4XeNNUW8k8LNa26fIDuKM/5ehPNbX7CniTxB8KP2lP+Faya7fX2j65bPFJp87GRY1zgMpJOMf0rQ1ZNTbw7a27GG91O3GJZsBTIO7c8M1an7DfgvWfHH7Q+ufFC7Zbaz0WEW/+kR9CB95R6n1rWK945qkY8rbP0O8DLCsMH2e7WRY7IKvmNyduck+/St+K4ll+SVUV1QblU55ryT4RWzNcXl5O1zJJeTM0ZeU7UHBwM+or03QGknlmkkiZWVhGD0zjmump/DOHW5qLle/3jmhxkYxTWkH3RnigHIzWJQ4dOQ1FC89zRSugO+oDAnFNLEHmk+bdnFdhzj6crf3jTAcmlqeoDw2e1LyegqMHmpEYbutMB24dxTqjYnNSKcjNUaAM9hTlOD+FNyQMilX71BDEiI8z/gVcT4xQLrczDviu0UkTj61xvjddmttz1Uf0rGrrE0p/EY4YK2AKd5ntUbgDmkLkAYNcp1j3bkbalDEdWqBWB5Y/pStJu43VPMHS5wP7Wfj1/hv+zR468Z2s2y4svDN39kkz0neMpEf++3WvxE0PS9T8SazZ6HpduZrzULqO3t41OPMmdgoGT3LHv61+qn/BXvxrd+Fv2P7rRYJ1X/hItfsrBl/iKqXuDj/wHA/GvgL9gfwNb/EP9sLwFod4haOPW1vnCrxi2Rrjn6+Vj/69fk3G0njuIMPhI9kvnJ6/ckf1p4IxjkPAGPziot5Tfypw/K9z3Pwv+x//AMFbNFsYdK0f4na1ptvawrFbWp+Ih2RRhRtVVWUgKBwAOmK1tS/Zf/4LEpH5S/FzWJOPux/EAKT7cuK/RpBHEMRjauc7V7UjhApyi4x3Xj8a+qjwdgYxS+sVf/A/+AflM/GDPKlTneBwr33pa7977n4eftJ6Z8evDfxQuvBP7RvirUtU8R6RFFHN/aOtm/MCSIJVRZN7ADDg4B4LV9s/8ENvBQs/BPjr4lz/APL9rFrpcDf3RDEZXA+pnT/vmvij9q/xtH8Q/wBpnx14ytrzz7a88T3n2Sb1t0mZIR9BGq49q/Tr/glh4Ig8E/sV+G7uWy8mbWprzUrvdwXLTvGjH6xImPUYr4vhHDxxHFU5RblGCk027u13FXfc/afFvMq2D8K6FGcYwqV3Ri4xXLFNpTlZdFeO3n3Zn/8ABT39sfU/2Zfhha+E/h/f+T4u8VJLFZ3GQf7Ptkx5lxj++Syoh6ZLH+ABvi//AIJgfs46f+0r+0hN4o+I9tJqWi+GUOparFefOt5dyMRDDIzZLBm3yHJO7ySDkEhqH/BVXx9c+OP2z/EdnI4aHw/a2ul2Y/uqkQkcf9/ZZPwx6CvrP/gij4Cj0D9nDXfHNxF/pOv+KGQSMPvQW8SBPx3yTfnXf7aXEXGip1H+6pN6dLRtr82eBHCU/DvwXeKw/u4rFxhea0lepqlfe0YXsl113Ppz4/8Ahjw/4r+BHi7wjrFrD9gvPDV5DIjRjbGvkOAwHbbwR6FR6V+JnwV+KXiX4K/FXQvif4RvGhvdH1COaPaxAkjB+eJsdUdNyMO6senBH7EftzfEXTvhj+yP4+8TXkzK0nh6ewtdv3vPuh9mjP0DShj6KpPavxx+EngHVvil8TfD/wAOtDj8y61rWLeziO0lV3yBSx9gMsfYUcd1JLNcLCl8aS231lZB4D4aMuFM0q4vXDylZ32aUHzvXunFM/e2OSJ1WaD7jf6vb8vHb8P6V+L/APwUi8b2/j/9tHx5qVpcPJb2epJpsffb9mhSB1Xnp5iP6c1+y2qahaaNpVxqV44it7W3eaY9AqICxPsMCvwR8ceKbjx5441jxrdArNrGqXF9N/vSyGRv1Y12eIVeX1OhQ6yldr0S/Vni/R3y6E88x2YdKcFFPtzS5n+EbfM/QH/gld+wn8OPFnwot/j/APHHwhDr0mpXMy+G9L1RRNa21urlWlMbZVmdw/UEAKhGMkHyT/gsJ8BPhd8Gfi74b1X4X+EdP0OHxBo0kmoadpduIbcTRSBRIkY4TcrYIGBlM8kk1+k3wE8CW3wv+CnhX4c2gwNF0C1tG2qRudIVDt9S2W+pr81f+Cz3jmTxF+1da+EYpQ0fh3wzbQuP+mszPOT+KSR/iKniLLsHlvCEKfIub3Net3u777X9LG3h7xJnXFPi9VxDrSdK1V8l2oKC92K5b2TTcW3a99Xqz0T/AIITyao/iL4jRxu32JbHTfMVfu+Z5lxg/XG4fhXMf8FqPjr4i8RfGix+B1pqbLonhvTIrq6tY5CBLezgsWcZw22Ix7cj5fMfruG32f8A4IgeC10f4B+KPHU9mY5dY8TfZ45iuPMgghTB98SSSD8K8+/4K1fsS/EzW/iXP+058NtBk1bS77T4V8RQWsmZrKWBBGsmw/fjaMIPkywZTkY5HPWw+O/1ApU6Kbb95pb8rf8AwD0MDmeQz8fsTWxslHlXJByentVGEdX0bXNZvZnU/wDBEL4M6bp3w98S/H/UtOhk1DVdSOl6ZcOuXht4VV5CrZ4Du4DcZPlDkd/FP+C0usaHqP7W1jZaW0ZutP8AB1pBqXlrhlkM08ihv9ry3Q/RhXZ/8E9v+ChXw8/Z5/Zzb4U+LPhz4r1W/s9SuZ9Kbw/pqzw3ccuHCly4KkSFlJ2kFcEZPFeaaX+yN+2B+338c9U+LfiXwBeeG7PxBqfn32sa9atbwWtuFCqkKvh5ysaoi4UKSBuYfMRy4qpSxfCuGy7AQc6kmnJJbPVu7tpdu3oepleGxmV+KWZcR55UVHD01KMJSkveTsoqKu20oq7SW9t3q/rP/giXdavcfso6tDfTSPBbeNLmKx8xiQkf2e2cqvoNzMfqW75r7GQtuyfrXE/s/fBTwX+zv8KtJ+EvgiBvsel25VrqVQJLqUsWkmkI6u7MWPYdAcAV2yMgXLH5q/TMnwdTL8ro4ao7yhFJ+v8AkfzTxlm+Hz7ijF4/DxtTqTbivLp9+9vMd5oI2gd6/N3/AILreO7S48X+AfhjBO3nWOn3mpXkYbgrNIkcR+o+zzfnX6PZ2jO7bzwTX47/APBWPx2PG37bHiOzjfdDoNna6Xbt7JF5jD8JJZBXz3HmK+r5C4dZyivknd/kfoHgRln17jyFVrSjCc/npBfjK/yJf+CcP7K+nfH3xT4i8a+N7Z5vDPhSzhkurPzmSO/upJP3ML4+8gCu5B4yE4INfQf7ePwi+HM37L+t61Z+FNJsb3Q/s0+m3FvYrGYv38aMg24OGViu3pnB4PI7L/gll4Jt/DH/AAT/AL7xQluFm8Sa9dXckm3lkjkS2UZ9B5Lfix9a43/go74usdE/Zhv9FlnEc+tala2kC+pWTz2/DbCRn1I9q8Chl2GwPCftJxV5U3Jt66u7W+2y2/M+szjiHNs88YKdDD1GoUa8IRim0rRced6b8zUr/wB3c+Lf2RfGOpeBv2kPB2r6XdNH5+tQ2V0qt9+GdxFIp9RhvwIB6iv0G/a5/aGtf2cvhJceKLYLNrF9L9j0OGVTte4ZWJdh/dRQWPuAv8WR8C/sV+Crvx1+094T063h3x2OpDUbhiPlVLc+Zk+xZVX6tXqX/BVvxk+pfGHw/wCB4nxDo+h+dhif9ZPIdw/75hjP4mvByfGVst4bxFWL3klHybR+g8bcP5dxN4n5fg6iTtSc6nnGLbhF/NW9Gea/szfDnVf2qv2lLGw+IOq3GpLcTyan4jvLh2aSaGPaWUkEEb2KoNuNgfgEKM/qDZ6Doem6LH4f03QbePTorfyI7GG3CxLFtxsCjjaBkY9PXk1+cn7D37KFz+0VF4g1ofEfVPDcemPb28c2lIWa4L7ndWwynaoRW4zk+mBn39f+Cal4p4/ar8XY6HbG3/x6vT4bjjMPg3Whh+f2jbcuZXaXSzVz5jxTqZDmXEUcJVzH2EcOklTVKclF6Nv3dL7LRabbHw94nLeAfijqS+BtSkt10jXpl0u6jkO9FimIjcNnqNqnPP0PQ/rt8I/GF38Q/hJ4a8d3KJ9o1jQLO9mSNcASSwo7DBzgbieK+U2/4JI+DpriSSb446ozNli50mMsx68/vOpNfV3w08H2Pw68DaH4DsNRkkh0XS7eyimkQK0iwxqgYjoCduT2Ge9d/C2W5ll2IrSrq0ZapJp638jwfFbi3hfijK8FDL6jqVaV1KTi4vl5UuuurVz8+P8Agqd4sh8Q/tRPocE+6PQdBtrN1J4WRi85OP8AdmQfhXcf8Eyv2ZtC+Iek3HxZ+KGlR6lpOn6g8fh/Sb6PdA1zsQTXTJ91yAqIobIzu6YyfnL9p3xkfiB+0P4y8VJP5kdx4guI7eT+9FG3lof++UWv0q/Y+8NWHg79mXwTpljCV8/QYL2bP3jJcL5zkn/ekNeLklCnmvE1avJXjFyfrraN++1z7bjrHYrhHwuwOX4ZuNSooRut0uXmm12bel1qk2up4Z/wVl+FXgbTvhRoXxC0Xw1ZWGpQ+IEsWms7dYjLBJBKxQ7R821owRnplsdTXh3/AATN8S32h/tUaZo9vcusGtWFza3kKn5WCoZlbHqDH+RPqa9s/wCCvPja2Twb4Q8Ab/31zqk2oyw88JFGYlP4mZsf7pryD/gl94Nu/EH7R48TR2zeToOkzSyz9hJLiJF/FWc/RarHcq41pLDqzThe3prtp6hw9Of/ABA3FVce7qUKtnLXRyagtf72q6X2P0nkIXgndjjNNi8mRmBVlXozetMN3t4D7T2WnHc53GTqK/Wj+SxQqBisLAAfxGhXGcu27j71R7pidhTavTd602NOCzE+lAEpuIVcA5IpJZUd1SKD5TyTSrCEKnf/AA06S7UbVUcZ9KQCRlmZlbovG31rL8Q+KdN0SMtfXaxgMAq7ST1rP8deOfD/AIO0ibWfEF3HGkasQGkwT9O/5V8XftS/8FFYfhvcb7C1WFpFxDNdrkqDkZjQZ9uTUSlrZbm0Kd9XsfTvxP8AizLpeiXF5CotI2jZY7i4YAu3+yvXPvXy343+Nv2SZWvdTkvbq4YrHHI4ZVXryB2z+Ncnp3xl/wCF96NpNx4w8SGS71C4RLNYWOVQ46r0/wAKd8cPCXgr4V+OP+EdTVzHCqLukl+8+Rzg/WuilQ99KQpVLQ904b4o+JJfGmqRXuqpNJbxZeHzPkTfn0PHbiuMu/D/AIp1Rv7SmhN1GBndcXX7qIeoQVvavrkur3raXa+ILK3tWVdoGJCqZ9RzuqLxLpF5pWnyQaAkcjRx7gZ5io24+8fc9q9RUY2seY6srnlfxl1fwf4X8MTX3xJ1lmiX51tWkMUZI6ZA5YD+oryDwd+2PY6X4itfCvwm8D20DXEm/wAy1t2BlH94j+LpW14u+BHx7+Puvvb+M4LS10cTkxXE8wkaKINwFAHfjrXXfBT9jDwZ8GvitZ/FXxH8R7OeG3bLWLWbFQoHQHtUypxjE19pUlNdjvvhBqHib4tNda94m0KPTpbfcyN5bJ5vH3SD0rlbrxpongvxXN408TTNHa2txEiKzdkGWzjtn+ddZrP7UGjzeOtY8L2U0LabqGBaTW8YXy+MfnXhnxU8I+OPHfiG2u2EkOm2cmyNY5cGXJ+8y9GziuW/LodUfe1PQfDf7Wnjn9qf4hXXgz4K2DbYZBH9ulHygnnvwAAetU/iR8DP2ibjxxp+jXnjdb+xj/eahDZoR8+eEzXbfAm38Ffsw6xYyado0MepauR9tj2KoJYAep7V7nqXxV8B293d6f8ADPQft11MQZ7hXDHzCDkKO+KdLlqSujKtzQ91q/8AXU8w+DP7MGlaBp73vieFbm8uJDJIbhjke2TXQaj8K28SeKbLwr4GiiNzKwW+Eal/s6k8Ekdz0A7VH4z8deJPC8S3vxC1e3t5Zh/xL9At7gNIo/hefHQd9vrXZfBHxJJbeHrqLQEmjmvoy13rCrmVWPXyuw47np2q37LmsTGFS12aF98JL/wbrEdilqskmmxqjySS/LFkDPH96u58IW+la9o8un6fbE3Ma7YzNIWWQ5BLH/CqWr/FHRdK8Er4e8PaNHdR5KSXCt5jSS55LSHl2/Ssv4Z65canr8dpEIf9ZHhbd+U67j9O3vXnY7lpaxPRwP7ym1I1dbtLXw/DPYQWvkzTqVb935iiT2XGfSoNUI1e1s/DSaJ5awtt3XkhXf0P8I457V6r8Y/h1/Zvh2Px29k0kbRIJERsBjjhj+FfPeseJ/F32JX0PVZ4gt4oDxJlY0JIycZO6nRqe0jdE1qXs5HQeItPha8OvWWmWIhaBRO/mOvmDvuHtTLWfTZkuL/woqzNEyhlSE+TDgKGJGeR1waw9PTxJPLcaN4i0q9ljupiWl1C42tMvQbQQCnXp0xXUWU2i2Hh+SztJ47W4MajzYU3Yw44ynP5962uznk7WKrte66lxEdJJ3TMXvo4dpRlOQq5P/6xVjTtK8ReG2/t6XVtLuLi4kCruZmln54U4zgn2qZbext9Onghga4kWTzfN1i6x8xXA2KW/Hoapy634stdMm0WwFnNDBsdHtVZizA8glRx25zVRjLqTdM2L5b+GPVb6a9u45r2NW8lbpVjVwCQDH94AYx0GaPDfhfT9T1g6tqPi+RTPp6i8t7O3LIrKpIwDwMjd7cVW1Lw/resWc2o6xoELySQwrNarOUU4PUH7xNM1bwrNpWnyaXY+TbXTYNov2oloVOdq45BGc8GiO1hSsaWjaFZLbtqi69LLpqmVrONJQGB3A5wMDjHr3q1a2VtY6fJrF7pt0zJebYzMqqrRt827IOc/gawx4d1i6s4ZNWmmjksI1C2+kqufLLYJfoMZ9/pnrXZCzutJ0TyYWjuVkZWVNhysYx6nlueooqbaFR95amB8CPGml+Hf26PD+vWrx29p4w8MfZpIT82ZoXZSBwOcEV91TiKKRowPx9fwr88/jMml+A/ir8PviTaTNJLp/ixbaa6VSPIWWMfJzxgkDmv0Fhuob22jvgd3nRrIvPYjOfwrmrKyTKjvYcXAbaB+VS6dp+pa9fx6ZptnJcTyNhIY0yWP9B6ntWz4B+GPiX4h3ezT4/s9qv+uvplOwLjt/eP09a9j0nwlofw70htM8LWubyVdkt8y5d/fPb6VrQwdSrq9EY18RClotWaXwT8ADwH4NWC/t0+23UnmXTBgcf3Uz7V2LNmIk8blzVHw/aG10a3tJZNzKg3kn+KtCRFRNxbkCvWp04xSijzak92z8//APgs18JNQ8M+J/AH7ZPhMSR3OiXH9k6vJGvAjdt0LsfQMGH4mt74Z/EDSviZ4Ntdfs7jdLIoFzEf4JBx+XNfV3xs+Enhv46/CvXPhF4sg32Ws2Lwbzz5TEZVx6EMc59q/NX4OReNP2fvHupfCrxMjLdaPeta3CN0lQHhv+BAAivg+KcK8HjFiIr3Z7+TR99wvjI47LXh5P36Wq84v/I981qwCbhJFtDD04NcL4m0iOSRi8SlfQ16Imo2eu6Z9ttF3ZT7u7px0rj9eSQSspTtXy8oxZ9BTnOLOTii1TRXFxo1+1u393dw39K6jwd4y8X6i/2O6SN1XpJu5rMlR+vlZYf7NdP8PNNSS6jlKqNz8sKVOD57JmlSa5djoJ/C3xGu9P8AtllpBZG7xzDJ+gNch4++Jt38E4LC4+J+uQ6LHq1/HY6c1/JjzriThY1xnk9q91fVodH0RWdui+tfmr/wVK+NE/xG+Pvw18BWtyxt7PxzYOu1uhEor1n7PD8qjJ3ZxYf2uKk1JKyufoz8MZb20e31HXx5ifKW3EnK+v0r3nTRZ6ffR3FnD/oeox7odvG045FeL6HZs+mwqytny1Cgd8CvWfhnLdeINDbR9WiCeRh7VgPmB/zxX2eUujUp8sd9GfF5z7aMud7aozPFUA0XUmEN7GMscoyfd9OasaD4nwxtbpY5I2GIyM8e3NXvHejC4fzZIm8w/eyvoa4eSWW3OwvhlfgV68nUhK7eh41P2dSla2p6JK+nyJHI8TRsxICbQQax/EXw48D+Kxs1DTEilZcxzW/7tv8A69SeGtRj1mybT5j++Rd0b4rT1OCabSPNjP761wdwHp/j+la1OWdO7VzlpxlTly3seVa7+zr4jsS0+gapDex9VWbKsB+XWuF1zQPEHhi8Fpr2mSQ7uFb+H9OtfSGialBfaclyV2t5m3PpxzUfinQdJvU8jVrCG4t5uW8xc+vr0rjqYWnKnzx0OyGInGpyTPkTUZ92qXRkfndjNVcMB97tXsfxG/Zk1K2vJNc8DXS3Ec3zNYzDDL/uHoR9ea8l1jSNW0G8bTtY0+S1lVtpjlXBJrw61CrS+Jadz06dSnLRMpuOOBTQc80+Q4GKZ04rE3iFOjzuptOUr2NA5bD1zu61LEcmolznpU8Sj0qoy6GcizbnODV2361TgUBtoq5b9a37GT3NfSyDt2j+Ku/8Cj/SFyO9cBpa/PwPlDZr0HwMFMisP88V6OF/iI48RsdrbYCcjvU6ZqrAxxgGrSEEcGvWPLkTKQMHFTStshXINVo5Pn2t0qxJ++RYVz77aAtqhkQCsrtHlsfLH3q1FLeIfmU7f7tWLZLIRAeZGsnRi3OKklS9f/j0ZJO4C4NAxsEdtM22W32tx1XrU0un2TDb9nBz2201J9SjXy5rX5sdAoot9YjE4hvrdomH3WZa0jpuQU7nRJLZvN02do8c7Gbgn0qneXf2tWs9Rj8mZfuydFNdJchdjSo24f3qwfERt/JMxXcy9M0cvYzXvbnnPxj8VaVoOh/ZdZ1VtPnvpPstnc+kxGV/OpPAFzuiVWYO1vCsO71IGSfxNc78aPEGi6vapomoQQzSwTLNCJudrg8EfiaufCi8Z9BF0f8AlpMzZPWuP20ZVml0Ov2LjRUn1PTbd2ZN+7luTVLw8xv/ABXeThuIFVV9zRHqMdppjXcxO2OIlj+FR/CyFzpcmpztuluGMv59B+VdT3RzdLnaR7Xwivj5sV5drE02s+PrySM5CTbeB6cV6WbmOCB7gqPkjL/kK828JWM095catOzfvrhmXj1JqznrbG/aW+xFRlqwtoHbIHb0ogj6FjUzMqck9qsxQ6G2IZdr1YE8Nsm1sbvX3qq18F4iH0ppjknXIFABc3s8km0Keaalu074cfe5FSRWPl/OWZmqxGFX5QlNRYDYokjXG/b/AL1IwKjJHup9amcF+CPrWB4t8Qvb7tG0h1eduJpI/wDlmuOn1rOrONOLbOjCYepi6yhD5+RX1rWftgm0bT2Cx9LmQfx4/hH9a8z8ReEJ9X193SWP7P8AZ8SRtHlnb1zXaSyLpdmbfdls/M38RqrDarPIJUibey9vSvm8Y/rL13P0DLqMMvp2htbfuYeieGxbp/o2lL+5XG7b1q6bO5Qr50HloOWXbya6WygEdquwDdn5ge9ZeryxxzsTt+T1P3aUaMadLUqWInWqaGPf2jJa/Mn3hx6r6V8x/tV6d9m8NXETWKTFnIZm7Z9vfpX1BdXomj2Iqr3ye/NeN/HfwmfEOk3kz3EaiL5iNv5/pz9a82tL3tDto+9oz82fip8Krq40q4sY5lT7RMzQqzfe7sf5Yrvv2YP2StV8b2djf6rZtHZ2/KqxOZm6gn2r1DxD8KtL8ZeKtNttzeXIAfLVuvPI+lfSngfwzpfgjRbfTra1EaxR7VCj2orYvlpKHfcVPC/vuZ/I2Pgn8K9C+G3h5pkiR7xuDnoo7AVrfF3XLrRfg7rl5bfNPDYzSxDb0cIdvH9K6T4feGbrWtFbULwblVSceuK+Wfir+3l8EPD37Q15+y14w8Qr519bslxcRnMdi5GF8w9s1x4yp7KjyLTmTt8t7npZZRlisTzRXNytX/4HmeUf8EmtH8N/Fv4nyfGXWIobfWvD9xIl5ASQ7szEeZ9CK94/bc+1WvxKs9c02b/UatHJ97gc/wBRXhn7D/7PnjHw5+0lLq/hWaSHRbW8mmm1W1/1FxbZzsbkAknH459cV798UtBn+KvxHstNFwywDUBcXUjdI4EJJJ/QfSvDk/aYFRjprf7j67ESp0c69rJ6KNrdk9bep+YP/Byf4PsF+MPgj4mWSqt1feHz9s8tejYX+oP51+Y1jcyT3cV8U2tKxEkmOv1r9h/+Cunwy1v9qvx5ean4csBJaabZtbabtX5QqjnH14r8ldb8F6r4W1ibw7qEUkdzbzYeMr0wa/QOGsRzYFUnuj8h4rw0vrqqxWjUU/WyJEime1+1SzMsjNtxs++vrTdWuJE0QW6Ha27MSL2/2qkunkmkW0E20RjPznpx1rIub6OLybSJy0ky/vHZ+ig9PbNfURleN2fHSTL1vKbS7F7tU/uyFXP8W4DNdLql7NYWFvc2pbdkLIy+pINc3ojwahqGZEcxtPtUZ4xXTXcaXNkunW4LTSXXmKiDO1RxQ5WHurGgmjPf+JdFhIYw8SMpXgruzmvpv9jzwdN4Y8Y3XiG/gCza9mKz+XCuAef159hXnHibwNceH4NB0HXYovMm8KQyxwr+7eRnc4KuOrf04r68+Hvwq1HU9L8GyaTHDANPsreS4tmyH+fhz7EA5rysZiE1Y9bA0OSpc+grK9g8NR2en2Gq3EbfZFkVkPyh+pIPehdS17Vb+SfV081RxGyj73PPPvVHWLmz0Xxg2mw3MnkxsnzMhaKPtj2Oa0ta1BLCzjI1uKFbh1QQheCx6fpXBZqyPQ3buO8TanolqLW2vB9lM+QqjJOOuapXugS67ppTQbuFpJvkiSVtmMdTzViPS7cWVydTiV51UtDOedpz29qg1u/itvBUdzrKosgGRdxHDR8/zp2BHLaC2qjUmttWtm226/K8rY+Yeh6EVtnVrS/1a4tI3hhVf3U3zZycc81i6j4k0qbTYbrUg0cMLF4Zlz+99M/jis7To5pSmrtbKrXz7ggYqUXPLEHvmmFjtT4T0LVLC6hu5bhYSuIQGO0AdSawdI8OXGhW0d7pPl3NnNJjZDIGLeoOPSrnhPxLr2hNJBd27C2t7ZkzI2Wn3HOTUMMcCWUt/wCFn8hWm/eWqnlGPU5oD7RhazHme6ntYG86LMskdxF93PQj1qDQ9e1prm1090kmtZCHkm807owTgEj0q5r/AI01S23W2tzxTrG21omg+ZE/u7vU0eH3u76d9Rgs2jt0h/1isMgHoMewqre7YVy14q02/ea31KxlQybszRwtjaMYBx+ePrVfQr24hVbLV7VZI7ZmmmkQFcK2eDiqtyvia81S3u9OEtwttGVupIxkDLcMR9K3rCa+u4ZtP0fybqaZc3H24bCRnhR9f89aIxsEpXKfi7xHYDw5JNDevHbwruiaSRjsbqQv19a+nP2CdBjg/Zzudcspm/tDxBelpAzAl4icBhXy38ZtJtz4GttJgtWs5rmVFMOAdrnjaCOuT0Ffd3wQ8DXHhD4ReB/B2kaLIv2exS4kVZNrKSe/t0rakv3l2c2IlokeqaBYWfhvS7XRUz50UOI1Lctnmu38Nm5m0iG4vh+8k+b6elcjrunlpwl0FilWMKswP3cjBH1zXa6dai0023t45MrHGoBPfitZfCcZLICTx6UIflpcYpu4KzAdKwYDokkbODRToJAMjbRUgdwGduSKcjHfgrUIZj1NSIW4BNdyMyYYJ60U1DjrTgQelSTyhSq2GxS+X8m7NNqkA9SOuetLuKrkGkHQUuKoEPByuSKUHBzQBgYooAaSBIpNcj4+ULrG4f8APOutbqprlvHy/wDEyVs/8s6zq/CVT+I5qRyw5pqN2zTpOtR7xyDXnnao80bj5PWhZNvUUxf97NDHHagv0Pz/AP8AguD46gkvvAXw3tr5t8EV9qV3b7vlAcxxROff5JgPx/Hhv+CL3gpdc/aS1rxpcWjSR6H4XkMM23KxTzTRxqc+pjEw+ma+7viz+xz+zl8ePGMfj34u/DaPWtUisUs47ibUbqMLAjuyoEjlVeGdznGTu5JwK0Pgr+zJ8EP2dpNSk+DXgRNE/tdo21Lybyebz/L3eWP3sj4A3v8AdxnIz0r4ipw1ja/FCzKpKPImnbrZKyVvxP3Ch4lZLgvC+XDeHpzVeUXFy93lvKTcut9nbY9DBO3Nc58YvG8Xw2+E3ib4gXJymi6Dd3pX+8Y4XcAe5IA/GujVtwzisjx/4D8K/FDwbqPw98b6a15pOrW5t9QtVuJIvOiPVd0bKwz7EV9nWjUlRkofFZ29T8Zwc6FPGU5103BSTlbeyetvlc/Bcq95KpWFneSTKr33H/69fu18GfBn/CvPg34X8AlMNo3h2zsmAHVooEUn8SM/jXmNt/wTY/Yjsrq2vLH4GW8M9nMssMy6xfH5lOVJBnw3OODkGvdoyAoUHOOM18jwpw3icjqValeScpWStfTVt/iz9c8VfEjK+OKOFoZfTnCFJybU0t3ZRtZvZXPyk/4K1fAHxP8ADr9pO++LQ0yaTw/4y8ue1vlUbI7pIkSWBjnIb5Q4yACGOCSCK+pf+CPvxW8Fa1+zI3w4XXrSHWPD+rXLXdjPcKkhhlk81ZgDglMMVLYxuXHcCvqLxt4G8G/Efw7ceEPHnhex1jTLtdtzY6hbiWKT0yp7jnB6jPBHf5z8S/8ABIP9jbXdU/tDTdK8QaJG33rTS9cby29f9esrAZx0YdD68Zx4dx2W55LMMDyyjPmvFtxtzWb1s9Lq+2ptU8Qcj4m4EpcPZ17SlOjy8tSmlNNQTiuaLlF/C7Ozd90fPH/BXH9sTwx8U9Rsf2dfhbrkOpadpN4LzxBeWMm+G4utpSO3UrkSBAzlipIJYDqrAd//AMEq/wBg/X/hzqSftK/GXQns9Uks3j8L6TdRgSW0cgw9zKp5V2X5VU8hC24fPivoT4LfsD/sr/AjUodd8EfC61m1K35h1TVJnu50YfxKZCVRu+UVT+HFeyoqkBWH4+tbYXh2vWzd5lmMlKp9mKvyxt5tK+nS2+px5x4jYHB8Jx4a4dhKFB39pVnZTqc3xWSbspddb20PLv24fHY+Hf7I3j/xRF8r/wDCNzWsQBPytcMLZT9AZh78V+Q/7KXgZvih+0j4F8Eyab9qt77xRZC9hZchrdZg05+nlq/5Gv2q+LPwn8C/GzwVcfDn4k6R/aOi3kkTXlh9qlhExjkEi5aNlbhlU9cccg9uH+G37DP7KHwf8cWPxI+HHwetdL1vT/MFlfR6ldyGLfG0bHbJKyklGIyQTz2qc/4bxmcZpRrxklTp2une7967f4I08P8AxFyfg3hbG4KdOcsRW5uVpLlV4csbttP4tdup6/tVW4btgD0r8SP25vG0/wAQ/wBsD4g+IZpmm2+Jbiyt23ZzDbH7On5rEPzr9tHfzF2kY7fdrw2+/wCCZ/7EWqSyXWpfA63lkuJGe5mk1zUN8jNnJLfaM5JOevXntXRxVkmOzzC06NBpJNt3v2srWT7s87ws42yXgfMsRjMfTnOU4cseRJtXd23drqkXP+CdHgG4+Hn7GHgHR9QiXzrvSTqUgjX5sXUslwv1ISRfr7V+f3/BVL9p74h/FX9oHWPg9calNa+FvCd89ra6SshjjuJgqh7iT++Scqu7O1OgG9y36TfGb4v/AAw/ZD+CP/CV+J3kttH0O1gstL0+2O6a4ZV2Q28W48sQnUngKST3r46+Fn7Pmm/8FW/HerftM/FXw5b+CdAt7g2Fha+F1Vb7VnUKfMuZpQyny1xHuWMbySvGyvP4gw9erl9DKMJP95ZXiusUrav7Kvrra+yPpfD7MMJhOIMbxjm9B/VuafLUaTaqTleKhF/FK2jtpFO5N8BP+Cyvwk+Gvws8P/D3xB8CtVs5ND0uGzK6BJA9vII0C7lWQpt3YyVOcEnJbk16l4J/4LQ/sl+Ldaj07xFo/irw/HM2GvtT0uJ4VOereRM7cHPRfyA4o3f/AARP/ZTuLXyrXxd42hmxjzl1K1Offb9mx+WK/Or9pb4J3P7Onxy8Q/Bq71lNQ/sW8VYb1F2+fDJGksbFcna2x1yOeR1NeLjsy4w4dw8JYjklDRKyT6aLSz2R9ZkfDXg74iY6tSy/20K1nN8zktG9ZK909XqtH6H7r6XqGn67p1vq2k3kNxa3cKzW11byBkljZQyupHBBBBB7ip/Lk68V5T+w5out+G/2Rfh3o/ihZFvY/C9u0kcmQ0asN0aEHphCox2xivVzKQMAV+oYWrKvhoVGrOSTt2uk7H8z5phIYHMq2HhLmUJyin3UW1f52GsN8RU/54r8K/iTb+P/ANon4y+OviZ4R8Kahqsc+q6hrF/JY2rzLaWplkk3yFQfLQIOC3XbgZIxX7pXlpb39jNY3MbNFNG0ci7ipKkYIyDkcenNc38NPhL8Nvg74VXwN8MvBWn6NpSrj7LZ24HmNjBd2PzSEjglyTzwRXg8RcPy4g9lTdTlhHmb0u7tWR954d8fUeAVisRGg6taooxjqlFRTblfq2242S+Z81/8E7fij4E13/gnbY6Nba/p9vd+HVuoNZtWukBti168yuwJyFMcikN0Prwa+J/2+f2iLH4+fErT/A3w6l+3aRobtBbzWqs32+9kYB2TgbgMKikZB5Klgwz91fH/AP4JW/sieK4b3xxpvhi/8P3nmedND4f1AQwTMzjOY3V1QZJ4jCD0ArD+EH7KvwL+CbrqHgbwNAmo+Xt/ta8c3Fx3yQzk7CQedoAPfjivBzLK84xWDpYCo4xhFJOSbbko6bWVr/M+uyTi7gfJ8/xHEVCNWrXqSlOFOUYxjTlO7l7/ADS5rXaTSW+iPPP2Af2UNR+CPhafx/4/s1j8Sa3CqLaswLWFr98Rkf32Y5b02qOxry7/AIKn/B3W08UaT8bdLsZJtPksU07VJI14tpEZ2jdsdA4faCcDKAZyQD9rRmWB8Ffl/wBmnX1hp2s2E2m6rYQ3VvcIY57e4jEkciHqrKRgg9wcitK2Q4Wtk/1CDslqn/e7v1PFy7xCzbB8af6xYhc8pXUorRcjVuVb2SVreh+cv7B/7VOgfs5+LNS0vx3DM2ga8sYuLmGNpDaTx7tkmxfmYfOwYLk8KcEAqftr/hsH9mA6SNbT45aCkBUNt+05lx/1xx5n/juR6Vx/i3/gnB+y94svDeweHdQ0iRmLTDRtSZEfJ/uSB1X/AICBwKueE/8Agnl+y14VK3K/DttUkjfPmavfyzD6FAyxkeo21w5ZgeIsto/V17OUFe129L/L8D6Ti7PvDHirGPM5rEU60kuaMVCzt1u27PzVtN0dP8E/2l/CXx+8UanZ/DDQr660LSYVF14kuV8mGS4baUhjjYB2ypdixC7dgBB3qa7f4jeJ4vA/w/1vxxOgkXR9Hub3y/7/AJUTPj9KdomkaB4Z06PQ/DWhWunWcK4htLK3WGNPXCqAOePy/CvJ/wDgoN4vk8Jfsq+I5LW88mbU/s9hH83LiSVRIo+sQk/DNe5XrV8Hl06leXNJRbulZX7I/P8AA4XA51xVh8LgqThTqThFKUuZ2bs3J7XaTbskuyPzOs7HV/EmrxafY2st1e6hdLFbxxKWaaVyAFUDqSSBj3Ffo38Bf23f2dbD9nXw/P4r+IVppeo6LodrZalpNwrC6E8USxkJHjLglchhkcgEgg18a/sLeDD43/ao8I2ADbLPUm1CbHRFgQyg/wDfSgfiPSvuP4p/8E+v2cviv4kl8W6vol/pt9cTGa/m0W8EK3Lk5LMjKygnuVCk9SSeT8Lwvhs0VCpicJytt8rUtujvfybP6C8XMy4TqZlhspzj2ihCKqRlTSk1duLTi9LOK36WPhD9pD40eKP2svjpJ4h0jRryQTsmneHdJWPzJhEGOxAq5JZmLMcZGXwDgA19w/sR/s7P+zv8PlsdetYh4i1iVbnWpI2z5WBhLfcPlIQH1PzM+Mriu/8Agn+yl8DPgTew3/w88EQwX2wRyaldSNPcuO/zuTtz3CbQfSughZl1p0zkeYevfmvqsh4fqYXFzx2LkpVnfbZX3/roflfHniJhc4yelkmTUXSwlNJa25p22vbZJ626s6BzbA+Wu0854oDiH8+1Rw2flvuY+wpSWjdkd+e3tX2l7xufjfKBukZseZ/F3pJplPK+mdy1EyRqu4ureuF60wSbF+VPoGHNK4cpYjmlc5U5/Cq3iLWrLQNIm1fUplighXMjHOT7D1J7VMse9Nu/bub0ryT4zeKLzWL+Sy0uaJ7HT94X5v8AX3AHp3VeM1EpM0px5pWPmX9t/wDbT8OeA9Uk06d5bzWny1rpcHzC3TPylh/ePU18s/DjVPiP8WvFM/jXxzHDDatJnE1urNt54O727Cs3W7jV/iT8UPEGp61aFbj+2JYrhmbDOwbGQD0Hp2ruorhdI0VdH0qPcV+Vd3GDj9a6cPTcVzBWlH4TsPhNceCoPipbrrrwrDb3CyxC3t9rDB4X0Fbn7dPhPVPiDq9r480qG3W12bE8xsEbehx6nrXhl54pu9L1iGS4utlxNMH3LwURepP417D8PPif4c+Nml3ngLXblWv5Lf8A0Nnb5Qw4/A+9XKMlUuTHl5OVHk/hG2+IFu0H9kW+nwRKWDMkgUnjrjFdVpXwostet5PEnjbxXcXVrbvuuIVumw7c8deQK8H+MHiXxH8IPihNper6jcrb2svyx2+VWUlup9Vx271a8QftA6f4w+zaZbalcWsK4knVBtiRccs3t7da9SjOM46Hn1Kcoyuj3BvjJ4M8AW9xp/gPwvaz/Z1LTTakpZAAO56Yx/Kvl74r/tzeJPHeuN4U8FWtnqUgkMckOj2e2GL6t3P04rzb48ftD+Lfi5rVv8FvgTaTCwa5H9ratGP3l4/TBPaMdOK+jP2Y/wDgnlffC7QNI+JHizUrO2VpDd3i3O1VlP8ACp79KisnsEHrfZHnHgz4b/EDXdX0TWfFng6bT7K6u83V0rfTA+lfQ+peD/D8dzBqd6ira6eFluPNUD5VXP8AM4rlfi/8a7W+8Tv4D8PxLBD9lZozH9xsfxA9jXhfiz9pLxf4i0rUfh287gxxj7Vc8ksvZR78Vye7zWOxSVij+0D+0NqXivx1JB4MkWNYpj++VfuAHoPwo8D/ABA8YaXp0d9aa5cRvNy0iZXa34Y561yfwO+EvxI+Ofj5fDWheH0s9NjmUXWq3CnLjqQg7tgH86+vvh9+ytqfxJ+JukeHIPBlxY6Doq4la8Xy2k2fx4HdiOM9qPY8zumJVuXcxfgz8P8AS7XQpPiP8SILq8kkXbptpJKd88h6ZHPGT1Pavdfh54c1J/DbeI/iNdTQ6c3yLpen5VZ5cgiFAOSBwC3pU974W8G+GfHsl94tn22tu21bfqEx91EA6mofFHxMt9Y0+Xw7pl8rMJFFvJHnbbKTjyl9WPfqa0hThT0MpVZTbtodX4U0b/hZXiCHSZbu30/SYpAv+gx7fKjH/LCADlmP8TnmvUfD/gbQvC3jQW+l6THZN5IFvaqQzbcdXPYkdu1cd8MfDFz4Ftk8SXckkbLal5JjyYweiRqf5mr/AMOdS8V634ibXNUga3spLkrCD8zu3clu/wBBXHjrcm2p3YFXldPRH1F4c0F/iJ8Ibjw9qVikjGOQWzdDuUnA96+H/GUPiTw74uvPDxvJFjVnMMES4yw6KcY6c4+lfop8DrZX023t4olUxMv4DHTHfrXyT+2n8NtT+FPxgvp28PSSW+pRNPp915ipGefuhumdx+tceG5opLudGK+HXc8jtbi6125XxA2nX0skc3lv9oYpGgdfv+p5/wA8mm6X4Yt9W8Txahd3v7mCOUeazbY/MKnbGQeTz6VHpWnwz/a7/T7NJ7pVja8tYbhpTHzyu84X1zjpxz0qFNZ1bSdTsrZ9NdkVt8S3AykHP3snv79q7/hdjh+KJoQ6np092LzxFr0kfkzbXjXTwSZemFPUjNdJa3Vrosl9dT6XIPtkRZJZLhlDJj+EKBzjtXLtbaFbai15LPpeoCaFnVbe4ZvIcjLEsSQT6D1zzWVbeOWm1Wzh/tKa4toWePT2WJhuAHfjp2p+0ZPszs9N8VyXMdxd2mnwyN9nK5VpGaSPrklyQDwemKm8P+KLPQNMj12zsYI7qaF1EMjjewDYyG7NgjHp+NSeDvEFxf2x1WztEhsWdvtUP9nuzhjxj5sZB4PHApLfT9euWkhS7s9MSaMM8n2OJWiGOCgY5B49snmi4tDZl8f3tprIj0jw3JFYXFviWLzN0xcHIGW6jn3qe4ufHez7VHo6+dtSVYVC5Aznbn9ayUuo9Q8Q2NnLaavql5JJ5NvFHsDybDyeM9eMgc19S/s/f8E1/GXjjVofGXxqWbRND8kiHS2lJvblTzzziNPYgnFEaVSpK0RSnTp6s+YfGPwU+LX7QXgmTwh4A8GXmta5Be297p1nZ5BLJLkhz90YHckcV+mXwZ/ZrvrDwlo8/wAWZIxex2MIuNLs2zGrhRlWYenAP413vwz+FPw++Dnh+Pwl8N/Btrplkq7S0Ay8nu7feJP1ArolkhgkaNJ/mblgei13U8HFfFqefUxTlLTRCxW9tYWiafptpHDEi4WJV2hB9BWXqUkMGtQ2e3du+9j8Oasy6kTItrbLumfncv8AM1BrqR2U637yKvH+sb0q6lVUI6IKNH21Q6Cybyk2p0ZvmX0q8ke47j3yPzrmdJ8T22rQMYCzKqqfMI6tW9ZX8MkStvB/3eeaUKntPeQpU3CVpEV28dsyzyN91tsi18//ALYn7Jy/FR4/it4E0xV8TWMf+kRr8p1C3A+77uCcgnqOOtfQ9yFWVpp1zvGE+tU4o7m4UiWbYY24VTzWeOweHx2FlRqq6f4GuBxWIwOKVak7Nfj5H5+aJqOr+H3aylhaOSM7J4JFwysDyCD071fe9t9UnzInzN23V9QftF/s12fxIspvF/g6xjt9dhUmSNThb1AM49A4A4NfLEfhzUrHUfKnt5o5ImKyRsuCrDggjsa/LcxynFZTWUZawez6W/zP0rL82wma0HOGkluut/8AIlm0d4JSx3KvWuk8OTWumqszrlvrWnaeHlvNHW4mj/3vUVyviCc6W0kKyEfj1rncXT946YTVR8pc+J3xNeDw/NHZv+8WP5cfSvzS+NUV14m/av8AAt/OWZYfFtm7bv8Arqv9a+6PF9xPqtpJFGeelfPcfwc/tr9qPwH9usMwy+K7MT8djIDj9KwjKpVxkF5pI9PC06VHD1L9m/uVz9ZPA3giGDTI7vVUXdtDbT0xXXaRItrfrLCm1OinpUdvZmYKsg2wq2Fj7kdifapNRtJb2CVMrHGEIUbedwHX6V+uYHC08HTWmx+QY7FVMVUbvuzoNR02LXrP7RBP83qOhrznxboKQxyNLaeXLHz7Yq14J1bWjE+p6M7M0DkXlo38X+0o/Oup8U6FH4r0WO90ptkhj3L/ALXHKnPeumM/bw2OGdOWFqWvc8s0vX/7GuLfVEfmFv3i9crnpXo0t5h47uJWlhuos+meOf515dawwaVeXFlJEftAkPmK3JFei+HLiSTw9HDcMsa42xt3B/wqaEuaLgzXFQ1jUXoU9CFzALy1yqr5nmRr7ZroLtBd6csV3IpLDIx2rCsLe6j1OayvZMSLC21lX7wxVzU55Le1iUvI24r07cHiqpVI+xs9bE4iE3WUo9SzZ2rJaGAnd5fMefTFZPiTwT4U8d2bw6vpkNxt42ycFG9j1FaGkaqklzHbtxnjGevHT61m6Tqv2DxTc6VeSbVmb93u4q+WMqfkZJyjM8r8a/sxWf2ea68C37JMo3fYrtuH9lbsfTNeP6npepaLqD6Zq9k9tcQkiSGQcrX2ZdW0N4zqsamVMbgM/MPSuZ8e/DHwx8Q9O8rxBp2yWMfu7qHiWJhwDk9vavMxGXQl71PR9jvw+MqU9J6o+UiwA5NLGAG24xiuo+Ivwh8SfDu4eZmN5p8kmI7+LkDJ/i9GrlVIUqc/w141SnOlLlkrHpxqwqRvB3J0JzgVYTgLUEbBvmx+tWIhkZzULRikWLc5OTV61GTmqMHMmfatC1BAyK6IkNGvpKLgY/vV6D4GVcKcV5/opyytj+Lv3r0PwUMRbs/eGa9TCfEjixPwnVQelWogF71Wtvu5qfccZr1DzGPBCvlOWJ6CtKPShdECS4kVf7qnFU9Ot1muPOb5VX9TWomoWkbK0bZb69RRpfUWttAtfDmjrwdLdm/vNIxJ/Wr0GhaepIgjkiZeVO4j8qWx1i2lkznp6YrRQxXMfH3c4rSMU9UZS5luU5baQx+VJdmOTHy7+9QmGa4jNvq1os3H3q0DASrRTjcv8OOoqvcXK2ki213MrBm229x0z/smrauQ2YeoNe+GJVuoi01lIfmQn/V1R1650y9sjci8VFMZJ3MPlXHPfpXQav5EsDWkzbRMuNrV8W/8FQfiP4t+GvgfTPDHhnUZrMa1KyXM8DfN5aDJTPvnmvOzXH08py+piqiuoq535XgqmZY6GGjpzM4DV/jJN8Tv2uPEVvoV80mi6TpvkW4ib5WZGAZx/wACr6L+E935Xh+zhyf9XnJ9zmvhT9iS3b/hOddd5N5/ssZZjz/rB/jX3L8NN0NrDAw6RgKPoP8A69fJ8JY6pmFCWJqbzlJ27a6I+k4mwlPB4hUae0Yx+eh1/j3WvsnhuOxjI3XUgjxn+E9a7fwkn2HQ4ViXqoH4V4/8SdZ+1a/ZaYh2rGQzL6HIr17S5o7fTreLzMbY1K/lX2VOXNUduh8pKPLFI0Neuki0S7Yd4SnX14rJsLWK2s44Uz8qgVNr04bS1Rmz5ky8eoHX+VRxXQI8sL+NdUThraSCWdo/lzTI7jzPkNSssbj56I44lfNUZkllFubJj9zV2K3WP5lHX3qpGpdlVJSPmz/9arwY4GRVRATO04HX60sfljqKNyFfu/N605FBjziqAq6/d/YNJnvoOSkJK56jjFedre3jDbpcm+Wb5mZcNnNenXunJqNpJY3Q/dzRlG29RkV41rXw/wDjl4V8SwWXgrw2urWckh8nUob5YzCuc4dG6j6V5OZRrc0ZRTa201a8z6rhyrhIRnCpNRk9ubRNdrg1zMniCPTbqTzJGV3kO7lMc4IrXGqi1XA/KvEx4r+K+lftNx+D/G3hW8jjW2m864UhoYmIyMsPrXpFzqTSndA33v8Ax0V83UxHLqrr13Ptq+DjHku07xT0d0bv/CTqAV8/aw428YrE1nXTcSmF51Verbe9Zc88jklUyFfGTxms24nijmaRS25uOORXO8ZOSszOGFhF3ijQvdZKp5KgL9K5/wAVSC90+W0OGaRSNp53cdKkvLlnG+IrtVctuaqv2iK4uVZ0+bgD0rhlWvLVmypqOyOZ8N/DHRv7ct/Ea26rJDF5ccP9wetdVdWyTXawQnDPIF61Ya4ggdplQRqv61kzarE+pxzQtt2kE/nSlKMpK5XvNOx6h458a+Hfg58ILzxRr17Hb2Nlp7GaVscNt5P15r8SP2ef2bfi3+2D+2X8Qvjj4a8G3lxZ+ItUf7HPdIVjghDYDMx4H0BJr9gfit8P9K/aM+Gd18JPE+oXNpp+oQBLm4s/9YFPXHUc10nwn+H/AMPPgJ8P9P8Ahz4L0JbXT9OtgkPlqN8p/wCekhAGWNbVubEVW72hypf5/kdmBr4fLMLzRi5VnJu3RK277nl/wB/Z71r9nn4JWvwttr5pL67kNzrF00rMkZP8Ck9FA449PrXF/tC/EaP4faJ/wi/htw2oX52zXA+8I+5HpXovx+/aC0zwwraak0ck0qny7aIneW7ZI6CvlrxBrWq+L/FR1rxCFZ2+7Fu+57V4tepR5uWkdtL2lVe1rbvW3+ZX1PS428PxlrZWkkbdK20HJ9P8a/MP/goN8Jo/DPxguvFFj5cP23iRUXHU81+skWmfb9MXzbfAjQ/ia+Bv+ClHw41DVtFuPFFzZtHJA2Iyp9W4+pr3cjrypYiKb0Pl8+o+2oydvM/O3xH/AKNqE13HCWia3ZAynqfWuXAl8vzDE29jh2bt6Cur8QxTgTWiwt8uUUtxuz0x9Kwbmxu/sUcCDny2eRm46V+jRlHlR+b1Iy5mWNB1KKK6hlaPa0JZlx0bjj9TXXfDO31jUPH1leeaRtUT7c/LLzzH+IzXH2qMscccJXLKRuZegHNeifBbT7281qHV7VWuLXTJIZb+zRgWkjVuW59M9KdV+40OjG9TU+8PBX7OWofGv4n+EfGuptH/AGXpMf2Q2nnBjEqrvVSPbdn6A19IeF/Ctz4c8SXd1fR2slvDbiL7VCSpZ842ge69frmuX/Ze8GO13N4zs7ZvsOsWsZjhQ/6mUR4yp9eua9U+LmPD7ab4d05ivl22+8ZuTKxJJz74/Svnpe9UUWfQU1FR06nD3Ftetrq3N4XjiumZEh8zOfm7+taGvxK93DI9i0kMbK6xshzx7+1TaZ4Uhu5pp7yNWRXH2d1J2xs3TH41l6bp5bVby3n16+8xG8pYZFHllvUGtPtAaR+IRv8AVjpdpGqwyqRJHcQjCDtz2qrewC9s0skhULNl5VVi6EA44z6nrTtN0u3sxeGHVYmuCpgUjq+f6471a+0aJ/ZUNhq1qyfZ/wBw06n5l75988c1PUI7XM3UNN1290yPRLG0tRY3F0oVnXPkID0wfxo1fxDpmntHp2tabDMsa7YZl7kdj796sRRTWCya/o584wv80czAL+A9cVTtdQ0TXTFceIdJGZrgoqr8vlds+9AyC5Gi3ulTS6H4lP2i7hAijlX/AFfP3TS2uk22kaWz3lw/2iFTLN/CHKj9RTvEVjprXKReHrWNwJhI3ltu4XtntVkatruttPNDpKNbsqQbnG4bO7j0HNaCZiXC3GtaQLx7CP8A0iPctxGvO4fwnHU0ltZmXSrXSdDYQzTSNNdXG44KqRlT7VZvNHv9H0+TUvD11u8p2TyVyNueDx696p2j6TJCbK31GRbp9ixhDuxkfNQSafgBbhILpdNkjWRpC0Y8zKzxg+/pmt3QIbHUdSubbxA0dvd8GLy/uovXOO+TxXPpoLadqduup2SxQXk26xuIG4CgYKnHQk4rbt/Dk8Pg06raQfa4ZP3IhdSZDk8kN2xigmRzQ8Pa1q/xZ8K+Erm3jMc+tifiYlpQp5DL/LFfox4CjZfilHocMzKtnpsMSqVJVflzgn1xjP0r4h/Yv8KW3iX9ovUNd1a+VrPw3DmOO6+dhJtJOD69q+6vhVoOoyR6h4sYs0l5loWkXbtXoBXRT7nFVetjs9UgMut2+nzyKY5rjCp9DnNdaR2DdPSuN8M2l7qviO3vpmXZb+Y0kZHKkjaMfrXZD+vaipuZrUY7ANkDn1pDwCacy7kxnpTe+azLHx/KNw7iilHSip5QM/wd8ZY7mJI9UYOnA81QMjivQNN1jTdXgW4sJ1bdztWvlSw1K7tW3W0zKc5rsfCfxD1DT5lLTsjf3ux/CvHw+ZVqNoVNV3PXxGWQkuaB9CKSBgqakTrXGeEfipp2qIsGpHY20bWXgGuvhljuo/OtZwyt02//AFq9yjiKOIjeDPEqUKlF2kiZcr1OaCMHFNDOp5GacT61uYscGVV5pTjGcVHkZ+7UincvIpiSHoD1p1RgtuGKerBulUUAZVOD6Vy3xBUC8hk7lcV08gwmRXNePsNJAcfw81nV+EdL4jlZQQ+ajZc8ipJzg5qFJHJyRXnnoR+FjUYhjg1JlX4IokB4NCAjmgBykqwx93vUgKrnPeox15pSNzdM0rgPRh8wC9fSnBSDmmogPBqSk2AYHpTlTjIampymTSxuNnNEQHbT696UjJzignHNAbPSqAMD0oHHNAORmlyNuDQAqgEcmgqOpNMO7OQakjznLVUb9QDIY4BqXARNrnqajkB8xVUe9SH5hg1IHx3/AMFmPhb49+IPwH0XxH4N0e4vrPw3rjXOswWqlmihaIqJyo6qhBz3AkJ6BjXI/wDBLf8Abq+A3hH4Haf8Avij4qs/C+qaLd3BtLzU38q1v4JZWlBMp+VZFdipDlcgKV3HcF+8sRbcOvbH4HtXmnjD9jz9lrx/fSan4s/Z+8K3VxNOZZrr+yIopZHPV2eMKzHk8kk8mvmcTkuMjnLzLBzXNKPLKMldNeTWvRH6ZlfGWT1uDVw3m9CbpxnzwqUmuaMne6cZaNatd3fyRzHxo/4KIfsp/B/w1NrcXxU0nxJfeXmz0XwxfR3s9w/RVzGWWME/xOQPTJIB+S/2ff2KfjD+238f779qn9p3wlcaH4Z1G8+3Npc6mKbVAoVYrZFYbhbhEVGkYDeo2pksXX7s8D/sxfs6/Dq8h1TwP8DfCumX1uxaG+ttEh+0IcYyJSu/OOOvSu+Eagk7eud3v/nmtMRk2IzStCePkuSDuoR2v3bert0Ssjny/jHL+FcHXpcP0pxrVlyyrVGnOMHvGEYq0dftNyfZbBDHbW8Sw28e1EUKiDooHQD2qQNnpTWChM46U1XG3cK+iVo7H53eT1ZLsLLkGlB/hYc0zJ25p+8sOmTVfEBg/EuM/wDCB6mOP9Uv/oa14oBcBdvl7gPfpXtPxRkRfAWpBz/yzX/0Na8ZtDv6gkFuK8nMP4qXkelgP4b9Rqs6FcLxu6d6kimVZCZQ2D69KdvIk2uKYYFmmMjMeOwauFKx2aS0JgoY/u5D+Bp+4BVG9hls8NVaEmP5t1P3rIQF421VyXGy0LCqFcMSCG65618k/wDBW3xPHYeBfCngtLrcdQ1ae9ZMdEgjVB9eZ2/WvrSN4wV4/D0rF8XfB74VfEfVbfXfH3w90nW7i0hMVu+qWaXHlITkgK4KjJ9s1w5tg6uYZfPD02k5K136n0nBuc4Hh3iShmOKg5Rp3do2u3Z2300bPib/AIJN+EpNT+MniDxkVzHpWgiAe0k8owfrtiev0DDIyZDAN0ya5rwT8Jfhd8Mbm+vvh34D0zRJNQEf2xdNs1hWXZv25VQBxvat2Pa4Pzc+lZ5Llssry9UJNN3bbW12dfHvFFPjDiKeY04uMXGMUna6SXlpvdlqyVo7uFi/8Vc5DKp19gV5W5bcPx61v2jzC8iJbuK52P5tYk3feW5YfrXsRvy6HxEzqpXRI8A5LL2qlIY2+7C3H944pRMgO75jx9KYJ/vb4/vD7q13N6HPawrhZW8oHHqRUiWwRVYsMerVVWWdZgTH/ugVNK0sqeWJD93lVoEVfFuox6J4XvNVDhTHCxR+OuD614ZrvhYah4a1TxPrZlt2sdNMdjibpI4JdyO7dK9Z+ICtcaQdNnTdEP3kiN/EoPSvGf2svFln4F/Zo17XtQufJmu4GETDgAvgLj3rCbftEb0/h06n59+IJL3widQ1nU2dmeVvs5dPnfJ+9nvk1Ha+MbGHRraH7WbjULuQQxiMj5ZJD978P6V5l8bPilf6zp9jYyX00ixjasm7aSAOM/lS/Dstpfhr/hOdbui1xtkaxjkxgLjG7n8a9fDVNrHNXjys39W8zWNa1HUPtDeXFH9mhZ+CyjhmFZnwn1nWrX4orHoVy0cUNpJ5jKvIIb/9dZo8X3sHg6+8SamkStNDuhkZsYx0/OtL4R+J/Dnhf4SXHxBm1DbfTMwhLf8ALVc8j867ZQjLc4vaSjK8T3q9/Z78O/tSGFPFtzbadqVsuy4mC/NKwAx1+teD/HH9iyL4Ta1fWOq+KJP7Nm4aS3wC6H0New+Cvitolz4di8QzXLQjaZNqv/FsHHH4VB8VdZl+N3g4eD9cWOO/jtvMh2/xxnoMevH41zypyp7G0akZRPIfhjpvw2/Z21W18Q6D8M1vYJohEmqTMG3PjI4781wP7TP7b2teM/E/9haxrk2lafZ/uljt2IRG919uK53xz8UPGPgH4kWvgbUS0unwSr5cc2ByB0/OuZ1P4CSePYLr4ieLdUSKO8vmlaH+6Cx/pitIxjy3uZ+++hn+F/i1F4i8Rppv/CQteXqRNHDOMkkE8DrxX0N8Iv2e9KsPDcmreLLhFW4YTahqE+OnZcmvDPg98L/h94M+JF54ijuvMit7XjbnaGz1rd+JH7QGp+M0bwp/arWujpIdtrDIR5mPUD9Kwr8rloa0OaMNdz1TxX8W7L4f6pZr8Ery3gNndDE0Kj72eT710uk/tnfG+61qaTxx4wuZIhj7NbWcYRppNuB06CvEfg7qelwr9uj0uyt7a1fdDNe7nLNg84759PpVDX9V1TWdemvLQfZYlkO5m+VpP90dhWEnKKtFlqKlK89T1bWPjH421XxXHPJP51002Wt1fhCe2T7d+teqfAS21zW/FcF5f20cmnwzebdXEzFYoEU5YoD99uv4183+DdY0LwxBHen/AImusXEjLJJIx8m0jzzs55c/3u1fVHwA1nS9ZSR7xZWtmULHZMw3S9OCf4VzWtGnzWctzOtPlpvlPoTVILv4u6Xb65oV/c6f4TsG3X15NlZLwr0SIdTk98YFdZ8MI49T1fT4tQLWtrbrm3s1T/V91APrjrWt4R0nQNU8JWY1+5tYLOzh8ydjIEjQYzkLngD071Rh1nRZX+3+Epd0PnL5N2+F8zkAbV6hcfzp42jzbl4GvKMuU+sPg5qkVnr1q5kYQTOqZx93I69a6b9tv4HWnxQ+Cd3q1vptvNqehq15YtNCGHQ7h+XNeQfCzxjDebdPSYLJbqrbWbkEf/Xr62t0j8VfDtrQ4YX2n+WzMN3JGDXmYeOsos9HENrllc/Fy6sfEJ8Q386+L1hhe32sE2xeUd2GwoPzDPU0WKaTocCPq2qy6lfXVu3+ipcFiu0YxuGdoJG78fSum+M/w9bwj8V9VsHXzprDUZ4is0IWJVb1J68D0rmLWZLBrEaJPYq0sm25kWMSMU5UHH8IBIHPNdkHs2csoqNRpFu2W9udJjsG8NWemr9lkWZIHLY54BIP5+uay/DralZazb3Vpp32S3jsWFv++WRVkTO45J6HP4+proPE2pX1zpzxPEILeOdGk+w2a5kbpyRj/P0rn/7KhvLi0l02O3s0htpjK0kjrwwz84AxjOR9cULTcDuPDXiRDfr/AGhE11CI1ZoVuC6k+mFAAPGetdZ8JPgj8YvjR8TZrP4aeB7q9sVVYjqKNiFeRu3seARnGM9q2v2LP2VtQ/aT+I8Ph63vo4dB0+3jm8RXVrHlVTqIwePnflR6ck9q/Vz4ffD/AMI/DbwxZ+EfA2gW+m6fZxKkMECgdABuY9WY45J5zXVRp8y5nsctWt7OVlueM/sifsEfD79nHTYfFfii0tdd8aMWebWJogyWhb+CAHO0c8k8kjPAr34lcZL/AMWPm6mpCmxdoXtimMieVulU9Ow613U1CEbI8qcqlSXNIimvFhPlQR7m5CbfX3rL1UzW1q0a7d0p++3f6Vde4i0uX7RL82fux45WqWoYvryM3Xz5OeOiY55/CqlLXQUbp8zRn6NqUtmTaOPtU8k21p2Ybf8AOO1aF/a/bbUwyfMw+V2Yk5zWVpIVtYWEqFUSPIqr7jitXRdQe5E1qxCkSMAzfWpioxeuprOcn8Ohj+HbxtL1htJkXAkYqqsOvBrrtEvpolxJbr0+8uKx9R0sXN/a6hAoVo5P3nI5rWCRIWycYX5ueK5bToyaWx1pwrRTe5sECUefIeh+XdUFyTHtnUbl/jUd6WwuVkGwYII7NUlyu5vs0nTbke4raEpVDnk/Z6EduQv7vf5e7B+Vv88V4v8AtKfB6K3uW+JGi6eqxs2dUhjXIVv+eoHp6+9emeJ/GGheB9Hk1fxBc/Z44chQ3LSnB4HrV7w34g0T4i+DY9VthHNa31uVeMEfd5BU+4Nc2Ow1DHUXhpNc267rz+/Q1weIxOBrrFRT5W7Ps/I+a9Gs45dFkWP5k6ZXmvLfiJC0d3Iv+1j9a9m8ceCdV+CGvzWke640O+ybK6bkp/sMexA/OvJPiDNZ3srTRD13KW71+cZhTlQi6c1aUdz9JwEoYiSq03eL2OGigjkXy2BLBua6f4A+AtH8TftE+FI7i0jZra6kuGHvHGcH65rnY0Bl8pmC/MNu2vSv2W9OSX48aHOkTOyxzbmVumY8f4V5eX1YRzSin1kj1sfGUctrSX8rPsFLOXKicr5cfp3q9HFvCnbx1qFrSa33SwPuXjcj9vpVbVtQaHTJJrcfMyERoy96/ZJdz8diruxynw5mmXxLcbCFhkklTb+P/wCqu2spLjTVZVO5N26RCOpHpXK/D2wS0vnDn52bc249Sa6+YHazk9eTzUUFy00XinGpUdzivFHi/wAHarfSRTeH2a8GQ0m0A/mKlt1ll+H0k1szb4dzfTHSuf8AFmnDS/FEr4+WRsjI6A10fgZjcaHeabKMq2Qo/CuWj7aWIlFm9ZUoYWLj3Q7wxq48QW1lfzRfM0Oxm/CmeIdRjt/JtGVm6t8uDtxWF8MopbXUZdPjmEkMdy6+Wzc9TisXVtWubj4itp9uUZbVSZFVTkHOTilGXLH3+rsVUoupK8dkrnTad4k0yLX7O2NyvmFshWODn3qn8RLr+zvF9lOm1S0fX6GvJrf4gReOviBJNpAaJrO5VFdlK7VDYLH+8DXa/E7xDFefEW20gyfvLe3VpMfw5Gc10Sqfurx6Mx9i1iFzdj1NLjKQavCTskQMx9T3FWZ5oANxH3huC+vtWH4Dvo9Q8LrBO2DHIQGPpWpI8MgZCc7FwPmrokozprvY5I80ajT2Mu4tLM28zyQrNa3GRNCVBUj0ryX4i/s62t5HJrvw1lGeXn0tnHHTOw/0r1bwncpLPdaPKu5Wc7W9P84FO0+RLW9dJB91yMY6+9c9anTrQUKqN6bnTk5U35nyXLZXOnXL2V7bvDLG2JI5eGU/Q1YgH7vd+ftX0l8Uvg9oXxDsTeWyrFqCKTDcKoBJ9G9RXz/4k8I+IfB17JZa9ZNDt4WUL8re+fxrwcThZ4aVlqj0qVaNaOu5VtiFOT6VoW+0ld33cjNZ8Icfe+bjkitCzwVGR6VMX7pq4nybrH7ZXx4/Zp/aQ8SeDPjJpkeuabfr5/hyzicQxiHOY2ifB525BB5LYHfNfd37PXxL8LfFz4f6f8Q/CF15ljqNuCoYfPFJk7o29GU8EV82/tq/stQ/tIfCn7Rodusfijw/G15odwq4aToXgJ9GAGPcCud/4I06t48nh8ZXl1qht7GzeO2vtCuo/wDV6jyDIM42/Kvzepr1qNWjGjztWaOKWHrV6nJHU+/LVhjA7feqwpCIzE+9QR3EV/CmpWihVdtsiKeI3A5FVvEesWWh+HbrVb+cRxw27Fmb1xwPxNdka1OVP2l9DhqUZxreya1ueY/G/wDaM8QeGdQj8A/DPTob3Wpvnae4P7i1U/xuR9eF71yWm6b8YfFqrc+JfidqbzMvzfYHFvGPYAZPHuap+H7ddR16fWpVRpry4Z5Gzz14H5Yr1nwrYo0aq0K7fTvXxtbF4jHV2udqPZH2tHC0MDRS9mubq3r8jhLGL45eAU/tHw/4wu75EbdJb6jieMjv6MPwr1X4JftE6V40n/sDV4/7N1iEZksXbIkH96M/xdzjqKtX2jtb232m1QNt52le3evL/iX8LLjxPcR+KPBjtY6nanzI5I22tuBzuB7H26EV2U62LwDUoyco9U/0OOrh8LmEXGUVGXdH1Va3sOpRKYyNxHSqes2tvfWkmn3SHaw5PQoex/OvH/2dPjpe+KYZPCXjSNbXXtLxHfW+NvmL2lX2OPwr2G9ljmQyqV5X+91r6zD4iniaanDZnx2Iw9TDVnTqLVHDa9repW+gXMF5OIbrT8u0zt8rxDo2fpXwD/wUl+Nfhj4neINE8G+GdYh1A6PHK99cQEFPMcjCgjg4x+tfdHxx1CC2+G3iq8m2+ZbaBckK3/LRTGf6nFfjxqFrfQJ5qt97qirz1r898RcxxFHARwdNXVS931Si1+Z9rwTgadTFyxU96ei9Wt/ke3/sK+G7mXWvEmuOv7uKzih4/vFga+zPBH7kK3zbVTJHvXzL/wAE/dNkn+HfiK+nX5pNWhTdjkAJX0Zoeppb2k0hTBCnrXRwXTdDJ6fmm/vf/AM+KKvtMyqW8kR3dwdT8bICdyrcKG/MV7VJeRhEKOVG0DH4V4X4Z+0Xnim3l2nDXG9sfWvWr/UdrbhwtfXYWXut9z5etHlkl5GlrGpxpb267zlpmz36Co4tRDrkH9K5nxnrxsNNsZncBWvCvzH1Gf61Vs/FkDI2GA9PmrtjJHnVl7x3UGpY+RjUp1CID5iRx/drjrbxAJBuzn3zVuPWwoB3D/vqtedGPKdXb6nGCBuNXLe9Dr5YkBrkU1jc+VkWrltrcqjh1U+9VGQcp1QmB+Qfe9e1WIHAPzmubt9WP+sLLu/3quW+sGQ4bH0zVcwcp0KSIOv1p8N/p9g73+oyiOK1QySO3QCsmG/+dSe36Vn+Olkv/AepSQxNJ5KqzRrnJUHJNRUqONNtHRhqUa2IhTls2k/Q8zvJY/EnirUPEjgb7qVmjYr/AA4wo/KsS7HkXDoYiNrY9vWp7PUHhvPl+Yt93H92odfkaaXL/XKmvhcdLm95n6pRhypQ7afIp3t2rHy0l2ru+ZfX3rHupUEuVlwoO3j0q5M4b/WNlc4rJ1JDI/7qY7d33a8WVRndGK2I7oNIPKtkU5+981RlNr+dHu3f3e1RyoSdhVsrznNI87+TmFVVR0561EaifQJRH3txKsBEkn3h0rOtP+PtTnG2QfMfSnySztOqyfdIz9KdayjztzLnbzWkZLmBaI77/hLNG8E+FBqd7IvmMNzvj26V85/Hj9sjx9dap/wi/gC3htYnXDXkylnHGPlHaus+KniptQt106Jz8gzweAOa8h0f4aal4x8RM0KEYkzJNjhR7VFao6ia6dDqwlOjTfPNHM2K63fT/wBqaxdSXV5J8001w25mOf8AOK2tC0Ca91Jbm4/u4XPb3r1/RPgF4ajhWPUWkk28k5xVy68A+H9NHkWFku0DHmbua4vq81qjSeKpye5xNlayQ2T24gVii87e9fM37dHw8j8S+C2ieBUt1bzJCPUV9fP4fsbV2WZpMZ+Udq8++P8A8MLbxL4LvIhcqqtE20+Xk8545rswcvZVos8nGR5otPqfhJ8QPD6W/im8sVKypHI8cTqOFwev1rnNZ8OiGwjhlC+dtJZl6kep9q+gfi98FF8G6zqeq6jGrRx3Ug3FsF2z0xXkOr2rTmaTDFpF8uEKOStfpFDERqU049D87r4XlqyUjzmewuLS0ZWyJM7dpPTkcV6Z+z3ZyWPj7SRNDI8d1IqzRqARKzHbsPqvSs/U/BSRRWcaRSNJJgTKQeDivoj9ir4H3njHxrpklxYm1jswobcxHnMrBgvP8WOnrXR7ZTjuc6w7jLU/TH9iTwPY6J8IH8I6/YNAbO6a501WxuVWGdpx1Gc4rA8dyahqniPUodUjmuFQfLcxHkbjzXomrahF4M+FM2pQaTJa3F3b+TEyyAN5a/xHPTPHNeNrq3iaDUo79bhfJeMG4WVsbv8AZWvL5eaR6kfhNWW8uLewttNhvJIZo0WRY5M/O2O5rI1NTdztdaS0y7WBYjnzJO+D7Vebx1rGramsI0UyLHj5VAbvj05q9DNZLrEmntp/2MxcLGzE5HXf+lAFXT5hpWr/AGho1eIx+Y1u3Lbum7NQ+INc02KCAX2mMPmY/aIVI3ZP8QNSalepFb3Wr3emxTNIoihdG+ZNvOSPes9tWsdWtpTBPcNcR2ob7POhIDdPwoj72pUiRfDzyfZ7ldeX7PPlvLb5ct2/HFW5vCgvT9ne3VPs6/eI55GaZoM39uC4d7nY0OEghkTlWA5OKk1JvEMTw2+izG4kmVjNubA46U9ZSBaROP1y11jw/qUbyQxzWUyMPI+4TlvUd60IppNLC6f4Tt7qzuowpka8BYSEryo9qrxW+q+G7tI/ECiZZt07Qy/Mob2z0A9q3bPUL++lh0++1KOaGMecGWPLRrjPXrxViOaj1rXf7XkvLOMx3EP77UIl+aNiFxgjt1NaF94dabTIb8WscN0HEs32ZePmPb8MZqrqGoWdvBqWomKeIXwWFri3ALPk/fZaueE/EEWtukUd0irJGY/lBBdF+XcB261L5uawnFGqfDUumq0Wl3cc09jb7wkkwy7YBK4J64qKx8bXdhp89tN+68u1aS6tXX5YyeTz6gUuh+F9Gl1GTVJtK1GOO8vDEJvOyEUfxnnIzXPfGrUL3QfD99oHha9ivv7QH+kyFN7Rofl5zyOtaR2Mm7Hv/wDwT40KK2+G/iL4lfZFmXUtSKKIUzK8RIzz6ivtPw7qkZ8O29taWFwvAdFkwvGPu49ema8K/ZT+F1/8N/gH4c8J2kO64uoVvJHUYGG9R+Fe9qW02w8y5Mdxz5ce1sMCef8AP0raEVZWOJtyZseBX85bu6httsZk2Bs5IIHP61vAk84rK8D2CWfh+NkX/WMzZ3dea1cY4qZP3gsojWUnkUznd0qQsBwaRiQcispblAkqkYweKKakOOTu/OikB4DblScrVwMBwD+tU7eNkX5eferIWTOa+YafU+u3Ro6Zqt1p/MU+Ru6E123gr4q3+mkL57AA8wv0rz+KE4y5PFWYs9lP1rKNSpRlzQdjKrQpVI6o+h/DHj/R/EESo8myU/3mHWugwo+dWBXFfNukape2JXy5D8vPv1r0Dwj8Vru0K295J5sW7G1uq17mDzhVLRq6eZ4mKy2VP3qZ6orx9GIpwZQuRWboniLSNbi86zuV3dGX0PpWhuIGxq9yMoyjdM8mXNF2Y4NlcgU6NkUctTUbAp3vVbEocxwuK5vx+hVIZT3zXROygj8qwfiAu6yhZh/FipqfCVT+I4+b5qhMbBgFPFTTnaeKjWTIBNeed8dhyHjDfhTXLgfIKdmgMo5aouMap+bJp6kn5hVnRtE1LxHqK6XpFtvlkyfvYCqMck9hz1/nXYQ/A+7W2El54khiOPm/0clR+JYVpGjUnDmSM5VqcJWbOJB7ipBg9WxXaL8HLLGH8cW3/fgf/F07/hUFgOnjm2/78j/4ul7N9196/wAxe2p9/wAH/kcSTtIVelESkA5FdwPhBYjk+N7f/wABx/8AF0o+Emn/APQ7W/8A35H/AMXR7N9196/zD21Pv+D/AMjiuo6Ug2g4FduPhJp3/Q72/wD35H/xdNf4RWZYGLxrbe+YR/8AF1XL5r71/mHtqff8H/kcWMY4pcZXIFdr/wAKlsM/P4xt1/7ZD/4ug/CXTwOPG1v/AN+R/wDF0cvmvvX+Y/bU+/4P/I4nkHkf/WqQDI+9XaJ8JtPC5/4TS1/8Bx/8XSH4T2Q5HjK3b/tiB/7PRy+a+9f5i9tT7/g/8jjM7nAPUVIEVeSmK64fCeyMnmN41t19P3I5/wDH6kb4Wae3Xxrb/wDfkf8AxdHL5r71/mL21P8ApP8AyONAYHJFDcN7V2H/AAq6y3fN4zt9v/XJf/i6P+FV2ROf+Extyvr5Q/8Ai6OXzX3r/MPbU/6TOQj4J4p7SbRnHWuvT4TRzN5dr4qik4/ht8/+z1jeKPBOreF1We4dJrcttWaPOM+47e3rVexqcvNbT5BGvRlLlTMgMx+VjTgBjAFIXUj5adH03YrM2FB3DkUv3elIF+bPNOXDcE0Ac98UVRvAepFx/wAs1/8AQ1rxWNcruRyMdOa9p+KrongLUi4/5ZL/AOhrXisckUkQC8etePmH8Zeh6mX/AMNvzJ4LlVGJx/wKnRyRqSyPwaol5BlQBirER6bk7Zyprj5uh2cttS3+7C/K35io/LZJVdV69aY0gk4UkVYiY7Avl9K0FLYb5u0/O36VPHcqVwGwD3phSGT/AFuOnbtTJoztWNXz3yO1MgnlIwNrHGeacqhjnPWo7dT8yM24H7pqRXU4Mqbdnv1quYlklsCt5EC3VlFYLReVrLeYq/NcMR+ddFC9rNdxlBtbd1rm5Zw2utAX8zbM3PpzVR+EymuhvrHI6fLEpHbmmsDGMbMmnxOph8hvmxyKjMzeWVj+u7+ldz2OYbI7wnccKG9qjE8iurRg7m4pjLdSyNIxzxxzR5sseDkbh+lRcRk+I421OWeJmZlZSrAr0AH+Nfn9/wAFU/ifrTaZofw/0+/22uS09vsO537N+FfoJPNLClxcHaxMOA3pk4z/ADr8/f8Agpdot1b+Oo7zV7JFjisUMLqo3b8Ek1PxSOmjKzPiTVNAufFmpWOiCQqu5vtkjrjCfxMfwz+dN8Xao3iDUU0TR3+z6LbwLFIy9FgQcnPqxq74gurnQvCl9LDn7ZqJWANzwX6gfh1rzf4/eI28C6Vo/wAOrIx7r4q+pyRuQVXHyp/LPSvSwvxKJzYn4bkfxN+IcGs29zpWku0enQW/2WxQNwW6s38qq3viS4vfCVh4dju2htY4APLXseMn61w/jHWYbe002ysVHk+crzNt+8SOlbE9yC0kURyv2XMa/wC0QOa9M8w9GtPHOo6Z4XZINRlaKO3Lfe7kYH9DXdeHPiZZR2lnc3uvXFxef2bAZJi23ynBORnqRz/hXiOmXss2mXWmK6tHHCo3Mf4sc/oahvfEOpabcR2dq6+VPa7nbGfuk4o3TTGpHtPi/Q/A/wAR7tYtQVG1hWLw3CsP3hwTj3rzvU5PEFno8/gnU5fs7eax8uT+6SQCPbpWp8HL20vfFra/q1wv2SyBFnt6tK3H6cn8KzP2sv7StfEEetaQGYRxh7nb12g8A/lXNKJvG7gYfxQs7L4dfAmaTTNVjj1G8u1FxNH97bz8tcJoHhmL/hDh4rhuY/8ASGK8yBpuf9nPArq38FXPiXSdI1DxNcSNasvnsjD5W3d29QBVjWvh94c1eaGxsZYVTafMaPjI/wAaHGMkYqo4blXwbq+n+H9KW48Q2eoSQhv3bRIGXI9wa1dT+Ivg2406SW3tdjXGVSRpssPz6fhXmHim21Xw3r39i+G9VkWOFfliDbsr6kHirVrq/jnWbJZntLRkRSv/AB7/ADNjoT6GqVKmlqifbynLRnQaV4ts9H1CN9H2XEm75VuMsgbucDGa98+DHxWuZNQspPE2po0ifNHbtN5Klh0zjt7V802Gs/2M/wC9aCTUXzuYQjbCPQD1963NB1ORNSjFy8k902MQplpJCew9Af0pPlj8KNfekfoLr/xwK/Da7ZfEET3V8Y7cLbP+7iUHLEZ7YxzXtP7LWm+KPiXaaf4j1KX7PYwjfH5jBQ6hTsP071+dejeKf7K077N47YXE0rKbbR7Vy3I6byOv+7nFfdn7FXiHx14l0W3t5nSFG2+ZFNjZDCO/bBxwFArX3am5lLmpp2Ppr4Taq2l+PLoTyGaOSP8A1rLgNz29s8e9fdnwcvDqPgKz4CsqEfTBr4D1DVdL0TXTZaXIsny7PM6478fjivub9nK78/wLArPy1tGxXPRscivHqR9njLLqj16c1Vwd35H5f/tUeIbnUfjx4xFzd21vbvrcyQLO21wytjP5GvMZTpr2EOpXV7EsNvOBtsZgfMb/AAxX2d/wVE/ZG0zQvEdr+0Z4YsFEd1cNBrMRt/MjR2HEm3PfH518byaZbXlns0+aHybe4HmeTCVwzccrjkd/pVQvs+hdVRl73Qk0xVm16Vbu/ure1kbzLdpJNyohIyGA9R07810dndaVc28cPhszSG6PlyRx2fm4kL8bV6nnj6muMjXS9FvrqHVLppriSZpN0NvhoWGPlAB6YIByODXvf/BNz4Dt8U/2rNJtL7w7dppOjSLq9yZpicrFym/p95zx+Naxi6krGMpcsXLofpH+xr8BNL+AHwW03w/MipqeqRrf61N5IRnmcBvLOOyD5fwr2K1kiuo96hRuzt9azTP9sm+0TBdqjjbxjP8Ak0LIU/fxr8uTuVfwxXqxp8sUjxZVfesaVwHtNzHJ/uhhXP6nquoWFxGiTb5Hf5vRBWlPcXBAUzFlYZVu30rn/EWradpFnJe3pOz7rsxxn2H41P2kw5m9EjVtSL+ExSn95HjBzmq0zmBWRjhpG25J7VzPgPxfdeINSuLeaAQwJ/quzOD3+ldBrJsVi89n+ZMnG48UqjXxI0hGT91kLy2kGrx3COeY23BR0FZ2mau/2priKF9vmH7ze9Ca5ZyG4mgBYR2+wELwGNVIjdpprbIliZuVNOdSO44Um20dppM73syhmjVX5C4zmrl3HKWVI41AaTHQiud8P38tutrfSXLSeRMGZV7iusvPEOiGITmKRmb7qquM1pGpCUbs5pUakKlkTaSqQwAxIM+Zg/7orJ+I3xG0HwLYtqGpTrJcbf8AR7ONhuk/D0/wrjfGnxi1y2n+x6RYLaxKcNJu3OR/IV5/4rjl10rq6sZJJBiQs2TmvIqZlD3oUviR7FHK5S5Z1XozB8a6xq/xI1OXV/EF40nzfurdW2xxL2Cj/OaZ+yJ8e/Gfh39oDXvgB4x0R4dEvLOGfwzdCM7WmwfMDN0XIAx9BV3TtKKDMkXJ/hNSX3h2OGRdRssxzJ86SKOVIOa+eprF08YsVq5LfzR9DU+r1cG8K0lHp5PufRnjzwbY+PfCVz4W1GIhbiI+VJt/1bD7rD6Hmvif4ieD9c8FeIbzwv4hiaO4tCF3bcrIuTtcexH86+nvCX7QdtaWEFp40tZN/l8XkMW5WXHcdjWT8b/AXh/4/wDhePxP8OdQtbjWtNj2+Xu2vNFjJjPH3u49+K7M8w1HNsPz0n+8Wy6tehw5HiMRktd06y/dvr0T7+Vz5JNtMG3scZ54r1T9iyH7X8Z0dy7fZtPmbO37pJUVwl3pNxp9xPY6jatBNbyFJoZvlZGHr6Vf/Zt/aA+AnwP+IXiDXviz8VtI0eO20vyoUuLwF2JfJ2qMknAr4XK8HWnnmHT2jK702sne59zmeLhHI67T3jZed+x94hQCFBP/AAJe1Z2vojwqsYUMudu3qc18T/FD/gvN+y/4eSTTfgx4G8UeONQhban2exNvAfcM3OPwr5d+Lv8AwWe/bd+J13JYeHT4R+E+lyqwF1fTG5uyDwTtUMd2M46fhX7BGUU3c/JeWpp0P1QtvEPh/wAFRzeIfGXiCx0myXIa61S4SBFweuWI964n4mftc+HfDurNYaR4hsGtZhG9veQyCQSBlzng8g561+QaWfgj4y6gut/Eb4hfG745a40yypp+jWcmn6bHcA5VsjzGmUNj5SFBHWtz42D9uT4n6Xb+CpfgpqXhBtPiVFudQk+yzPHngP1x+AzivjeLcVmlOjRp4SpGlBtudRy5bdku9z6Th/A5bUrTnirzdrKKTlfzP0U+If7YcdysurWd9prLaKqNcBcliTjp9a9O+Bnxil8R+HLy6v8AS/JmGniVLiNg0bn09if6V+KKfs1ftTDU1h8SfFj7P9qULJDYzSTtt9y5UE+1fq7/AMEpfgpd/C/4N/2f4p8WX3iO4C83mrLhkXdlUxnp6e1fOZPm8p57Qo0Meqs535o6tcqWrV7K68ke9nWX4Ojk85ywjhFW5ZOyd77WV/xPoj4UaUklrceIbuFjJdXBMZZcDbjqPxrwj4meNrvwx4r8QNZzMt1cTS21mq9ULHlvyr6kaSGCONQihY+MAdBj/CvjbU7L+2/iBqWvz7pI5NQkZVZug3Y/pX6JmVOUYxcNz4/LZxnUlzmp8MPDL2otILdytw8y/Ocgt3OcdRW/fX9r4x+I2q+IrH5Xt5jFG27GNvGPcH196otqc2gWnnaen76WPy7V/wC5kHLfkadoOj/2darPaPtuN3zbufM56N+ea4sLWjSh7N7Pc7MVR9tP2i9D2L4W3DNomZU2tuO6P09xV7VtSNhI8kbcN0yar+EoBB4WikWPZJtBbd1HHI/PNZOvambtzG77Mdd3+fpX0HKuVNPofPv+I0+5c8Azu/iJXebOcsynrk1rataywa60sB+Vm/KuV8LSXVpfR6io3Ev95T/DXaXeraffyrKQWY/dAU9aKXLUp2mZy5qc7x6j7nVZtOtlc7cZHFVte0DRPGWn+Xc2yMHUr8y5AyP5iqOuXm9/IV+B95d1WNEvobCL52yFXLe1TUjG7SNafMopve54X8Q/hVq/gS7a9MPmafJIxjmj/wCWfPRvasO0CHAJr2D40/ELwRoHgDX73xJ4gtbeFdPlwJJgGYhTt2qepz6V8q/BX48WPjGOHRPFRW11Ag+TK3CTe31r5/Fezw1ZQvue1h6dXEYd1Em1E9p0dSZFKyndgkvjPHpXI6P8O/D3wf8AjD4g8e+FP9CsfGVvDNqqqyrCl9CWXzOvBdG59xXWW15Dp1o93cuY44/9Yyj7o71s6ff+CfE2ltaQy213BMP9W21t2Op+tcuKxEv4UWu56OV0Yp+3lfR20KvwX+JbWXjmfwtrN55tnqTZj+b7r9sV6Z4x+GFv8QdKj0rVb25jhhmDyJbvtEvpn2FeIxfCv4eaH4hbUPD9heWs0GZWkj1BwsZ9QpO3FeseAviBqcXhovZWl1eeWjuq3EO2Sbj+Ejg57etPL605UXRr7fppudWcYaNSvHE4Ze9ZLW3TqUbf4BW9pz4fvJNyAbkuhn68itzRPCusaRCvn24bH8a1yfw3/aYtfGviy60pIpIcsUAZfliYHBBPqD29a9k0fXY7iIQywfKOd23Ga68LhMDW96joeXjMTjsL7tZXMex8qaPyrhev8JFZer6AlhI8kSja3NdhLpVvelvKAyctDJ/Q1la0jXFg0Uw+aLIPrXTVw7hFXOKjiOepdHz9+0BdL8ONQ0v44aL8txo94kWqIi4E9o7BHB9xncO+R719EeEPEcWvaFDMkqyB4wyyf3lI/wDr18wftl6pcx/DOfwzp7eZPq95Bbqqrk7fMDMfwVTXXQ/H/RvhN8IhPbziXUGsxFp8GMfMFA3NntWGX4ing41JVZWgtdf0NM0w0sVGlGmveehyX7cX7UtpoTap8J/B0C3N5JY/Zb6+zmOINyygdzXwrd+G1YliHx7D9K9U16ZNV1G61bU3M1xczPLMzfxMzEk/ma5vU/ObJtrZUXHRq/HuIM2xWd451aj0V1FaaK/l36n3uT4GhlmF9nDd2u/Ox7Z+w/p8ej/BvWjJa+Ww1Xdux975K9Ai1tbezlhaQZ2/pmuH/ZflMPwZ1x5OG/tZR9PkxRqOryRkpuP3sHFfpvD8vZ5NRf8Ad/U+LzePtMwq+p6l8L7xbnU5rtWGy3jz+Ndlea0kyb3P/fJrzD4caudM8MTX4O1pmPHU5PAFdPeag1lEkMrfNt+b619JRlakjw5xvU1I/j1rsth4B026tmO4asp49v8A61cvpnjmIhS1ztJ9asfHLUAPhdDLv2suqxnn3FeLt4+jguFgjm+tbRmcNSH7xo9+sPFizH5bjn13Vs2uts8fzSE/jXkHhDUri8ZZllbYRmu407UJIkKPNg+hreMubc53Cx29pqzZ/wBZ6d607TUZAdwn6j1ri7a/U8+d9371bWjahBLhGdjlq1iTynXWt+7HmWtaznlfBRu3rWHo1otztCn3rpNN0+KD5pB+tbIzLtv5pBZ2210Pg9YjYTlgCGkw2eQRiuTvdTKp5Ft+ldR4JRo9CX7TwzSMWye1G5pE4P4h/BSSCa68UeDJeI1Mk2nt29Sn/wATXk+oaiWUg5+br6ivRv2g/ihqdn4qg8AaRdz2oWMTXjQn5ju6LnsOteZXsSB920NGX4x696+LzyNGMrUkfpWSxxX1OM67vzL3e9vPuV1mindowW+WqzpI7sxA29OvWnGF47plB2hnzj2p5tySQMnHTPrXzEubY95WKjTCN87/AJcYJ71BO8QjZSWx/Dx1pbpFibyiTuY5ZvWqNxehm5ZvlOB05rDmsZuMiOeVywDEgZqITtFE/lL8zDuaZcXsTE+bKwxUkEAmVmAyD936VUJFWOV1bSJNT1JoXICsvzV2PhPR7LS7ZbOziVfl5+UZI96x7uMQXBkGM9GH8q6HwlGJIvtcqe7e9bU/iKqOXKbYiAtvOXagHA9TWPqUKBGYbc9+K0725WWNiV+b+EenvXPa3ezKdqsMc/NmnXkrGUYyvoYWrTCS4KLMAV/hrn/F9hYalokwv0kY7Nq7FJI98VsXbqJ2maP5v72ao6iJbqBkiuAh/iYkdMVxKpJSsXUpNo+A/wBqD9mePXtXuF0ueFfMYttkUmTP+79a+XfFH7O9x4fv2tGT7RPG25plTbtHcYr9TPGehWzbo/l8ndlpkjJkPPNeTeMPhba6vcTLpOh7beQgTynG9lz0/E/pXu4XNKkI8p4tfK41KnM0fDkP7O2v3x3vE3leXHmRY8/NtB619f8A7IHwIWKxjudQ0+4byWWeeTy8c/KMfUdRXsPwY/Z4sfFOq2WiXthD+8kQlI+Qqj379K+vvFPwF8I/CP8AZ08TeJdF0TdcWen/AGhWZPuyBcA/Svfy3EVMVzS6I8nMsPTw3KurPj742fEBfE+tWvg62kaOx0eFba5aVdvmtuB69jiuQ8SX76VfnfBG8KrmOLrhCKy5td1DxNqEhvLtI5lmZ2iXlHcjg59qcPD9vKi2usaw0/2iPaxhkwVVeTj+Veh7p56djX0PU9L8N3thZeaPNu5vMtwGztIHFRXXifUtY8WQx/Y45WRj5n8L46A1iRWcFxf2s0NlJcR6fJsba37wjPUe9ajRw6ld3l/d376fdONsCMo27QOlTYLj/iFdvpNyNp8oyMowq8dOR+lZuj3i2GnzeIdbsVkDfNcQqTu9FAI745NV5LpJvD+INQW6lZljZZGAIYHrz6irVrL51t9ivbDyzfXO3cCCIlUDJ96qMeUUtUaGhX1lvNsiRfaZx5ivcPgx56AnjtWfq+s3mmWRKb1WRnh+0Bc4b1Vqmu7QpPPZ6Rex3RnhCqs8eOfUVCmiX39nafdXk81j8zZtwN8ZYd+aEg3KWgeIDPY/YPE7faG83bbXEfLYx0x7024ltYtSvCJJrVXTMfmZDH0H04qlbaJd2eozanaObhbNvOaWNxhe2APf0p2meMrzxE7R+IdIZ23HyojHtYKDwc/XNUBqSIbrRrOeaNhKsDSXUag5bngD/wCvWTB4ZVdWub8TXlnI37u12rtaMkA5UjjHTNdFp5s7of2k4kKQkI0pb7nYU6zvNS8Oa6traagtykau81veL8zI3OQe49DWavfUTI7C7123P2yLUo5GWYwmDztpOB8zY9/6VxfiC2vvFPxIsdK01LiBb7VI4nk2j5ufun/ZzXTxa9Yaje3l7bQW/mQxFwzIW+uBxUHwHm1HxJ8eNG8LweH47gLcNdeYrErCivgbuOK3iYyjbdn6MfCS0k0+3isZdUkb7FZCKRuvIAwBXXXpa90+3mMqyCW6yrr8rZ6YrL8AZdzpunW0O6NR9q44D4zwT7EV0MlpLceIdH0OWzTaHL707N1PT8PrXRscp3NjbfZLOG1H/LNAP0qR8elSOAnCio5KwEyOXP8AD1ppDjqakIyaCu7rU21J1QyLzGyD/KinwhwWGKKLMOaR5PqfglrcGW0bdt/hUVlSWxhOyRCuPVa9B+xXGTuk/Sqt94ZtL8ZkGG+lfJyjfY+lp1nF6nEwKA2/bU+/Zkbav6j4buNPcrGNyDnK1RaABsmPmsZdmdXMpaofDdyBsKv/AH0KeJ3jk8xWbP16VHGn+zTiVUYJ/Ss3ygb2g+L73S5VkMrL0wyGvS/CPxXgu1S21gdsCRe9eLjJ5WrNpfT2jb42P09a68Lj62Ffuu67M5MRhKdfc+lra6tLuNZ7ORZFbuvanoc9D3rxTwl8Q77SyDHcnj/lm3Q16b4W+IGk69H5czeTN/dbvX02FzGjibJ6M8DFYKrR22N4gZ6VjePudLjPo3H5mtSW4gQkvMo/4FWP411C0n0lVgkVirdq76ko8u5y01LmRxs4OM5qNypT5h+VEt0jLwf4sVDks/WvNkd8fh1JN3l/dqQLlc561XYNjrUscwxk9KkZ6H8BYkQ6rOUUuixBW28gEtkfTgflXyT+2t+0D4x8efFXVfAdjrNxa6Hol69mtnC5VbiWNtrySYPz/MpAzkAKCADnP1z8BAJF1ZR/0x/9nr4H/aKz/wAL98ZjH/M0Xv8A6OavyvxozDG4HhbD0sPNxVSpaVna6UW7Pyv0P0PwnwODxnE1epXgpOnC8bq9m2ldeduvQ4/zJD94Kfqo4o3t/wA84/8AvmkiWWeRYYIWeR3CJGq5ZmPQAdznjHrXf/8ADNPxRgWCHWU0fS7y6iElvpereILW3upFPT908gYE+hwa/mXBYPNsxTeGjOaW7V7L57X8t2f0LjMfleXuKxM4wctk7Jv5b27vocDvb/nnH/3zSb2/55x/9810h+FPiZPh7D8SPPtWtbjxGdFjtUkJm+0CPfnps2kcZ3de3es7xt4O8R/DvxRdeDvF2ni11CzZRcQrMkgG5A4+ZCQcqQetTXwuaYWmqlWM1HTV3tre2vnZ/cx0cZluIq+ypyi5aq2l/daTst3a6vbuZm9v+ecf/fNG9v8AnnH/AN81oeD/AA5feNvF+l+CtLlhjutWv4bS3kuGIjV5XCKWIBOATzgHj1pvirw5feC/FGpeEdUmjkudL1Ca0uHhYlGeNyjFcgHGQcZA49Kz9njnhfrC5uS/Le7te17fcbe1wn1r6vpz25rW6Xtf0uUt7f8APOP/AL5o3t/zzj/75pm8dqPMWuf29Z6qT+9m3s6f8q+4fvb/AJ5x/wDfNJvb/nnH/wB800P7UF8c4oVattzv7/6+4fs6a+yvuQ7e3/POP/vml3n+4n/fFM8wZxil3e1Ht6387+9i9nTe0V9w7ef7if8AfFKJGHKon1200HJpN3tR7attzP72Hs6fZfga/hLx54y8A63D4j8HeJLnTruFgRJbyFQ+P4XHR19VOQa/Rb4b+OR8Y/2ebPx3f2ixyajpLyXEI5CTxlg2PYOhx7V+aJGe1foV+yOuP2NNFP8A1Db7/wBKJ6/d/AvMsdLOMVg5VG6bpc3K3dcylFXXybR+LeMuX4OOWYfFxglU9oo3Ss3Fxk7PvqkVfL285py8p/FUcTnndT1yTnPFf0P7x+Jj0LD5M/nS8qM7vemFe2acCQMDvTQkYPxWlJ8BalgdYl/9DWvDVXYN2a9y+KWD4C1IDH+qT/0Na8NVvKYEj2ryMy5fbR9D1cv/AIT9SQsVUlB1/h9akt5SRhocHb601nTJc/3aVckKfvBvvcVwndIlChvut+NSRyPGwyd1NihMa7yvymmyF1bejfhV80nqTYtm4R42Dxn5aYpkIGyQ4btjpQj5g3fgadtUpvj7cmqQuUcIyAST0p3zgYYdKcEEq+avTOKQts+Vh8tMgS3RvtcMkT87h1PvWHMjjW3cj/l5b7v1rora2Rpo5FPO7+tc7LtTXZI3LEtcMQfxrSBjUvzaG0sKzKGWbkU7yf4i3vxTkiVYRlv/AK9Jna2UNd32TlIkuCr7VibPY05oZDzI/wBfl6UrFgevHc0b28vIYsrDmpAwtbkjsrKaed1aPfGuQe2ea/On/gph8XZda8Rx211pzLIsrC3ZDzJ2APsK/QnxsLVtMutOk+VfJLZz1bsK+Cv29fg3Za94Th8dJ4iGn6xY3u2SGTBEkbdv0qY29ob01aLbPjfxddx6Rp9nfa06yRx753Xb/GeF/mK+cfi/qs2oaxa6xqTNKzTSHeegGTgV7N8ffGGmf2BNo0Nx5ssNuJFbd945HSvn34j67BfaVa3VsP3bJnHo3f8AGvRw/wDETMMRb2Zm3OsvqWkWsrEs32wphfrXbwTW9s8azyDdb2pAOfQA8+9eXQ3i6XoEc77lMczPg/3iePxre0XX7zU9sMgZnk5mk+o7/hXp+Z5sex2Hg/xTFZ/DTUNTZiZr+4ZVyRkAsea5uXxVealb28MG5mjRkVl68/0rM1nxVa2EVxpOlrujThCe3H+NbPwE8Jaj4+8Y2uhyXQt7GOPz9UuuMxxg52j3NU/dJ3O4+FWtahHcGyRXWOJY1jbb8qt1Le5r0Xx6w8Xa1ayx2wkia38q4UfNuyuOfxqL45aV4d8D/Du3v/DUS2sbvmBVX53Qfxk+9eL6J8YfFCq2oR3eyOElU9Wb6d65pxvI3hK0bdQ1f4ja9f6ZefDlbiRZtPumiba2Mqp4x7c/jVXTfEGvWELWOn3iBhy087Y/AVe8K+A73xJqt94gikuBJP8APdTxx7trHqBnjt+lbVt4X8M+aItbsXVcfvJrphuY/QUnWUdEHJKUdSbwd4L07U4v7T1SQLuX9/NIpYn2FSeLYGMTWWm2vk268JM0YVnH0rXsLbQ4LeO1021uVXGAvmqqt/Wqes6VrGutJHY7LeNeN00mcVPt+liI0VzHCTeHbKCUHUtRaFGXLNGMyOf6VsaJcT2kbQaHaLY2r/6y8kf/AEif/gXYfSmX/hFrWcNqXiG2hO7lvvMf8aueGovAlprP2rxPf/bY7XBjWdT5bj+7tBHFJS5tzS0Vseq/BnQND1PVbWy8I+Gp9R1KFlaaZmZrePP8Tt/F/KvsL4VfEOz8FuNObXodb1SGH96mmt+5tc/wEj5d1fL/AIa+MHhHWoItHt9YksdO2AvY2Np5cDgdFYrzj2yf1r2r4Y/GvRb27sfCng7w6ZJEI8029oscCLnr03P9c1pTqKOgpRvG59cfCGDWdW1WDxB4i2xNNzaWuTnaRkkg9TX6Hfs9vHb+F7Yxvv224/Ovzx+HWu3mparayy28MbwxKW29R8o4P+Ffcv7NfiRZfD0dl5oZlORivMx8lTrxkzvwSlUoyijvf2lvBdp8Rv2f/Fvhe4i3Nc6LM9uv92ZF3qR+I/WvxPvb3xldKmiaulvaNC5aVoZiM4AO1tucHK8H8K/b7xnqAk8BayHf5V0m4LZ9PKb9a/FVdL06DX7q9sJ724j3SRTbVXcF3Phhj+LdgU1UjUfMaKMoQt5mXqL6bBDjQNSuEuJjhgsJchuDjcfXn8q/RX/gi5Lo0/w58ZeNXG3WDPa2cryTD5rdVY7tv8OX7+1fnrpmm3cl5a3Gm6fNArXDiG1dl3lNuPvcktyTXpv/AAT+/aP+JXgL9re6+FHhC6t9P0Z9Z0iw1SGNAxvIpg5KksT35GK68OvevHoceI96Nn1/r9T9oI5Ps+mKHjI3Kvan286fY9gdTxng066eaJPKaJSq8LsOe1Z3mW7S+SsuG/2RivTUo8tzx+VynbzLGoLLdWDRRsdyruO0c4rmrmH+2Fd71QVjJWNZPunA+9XQMk0duZjJvUHDN3A9Kbf6TbantFiCqlcyRr0Ix0/EisIx5ryZ0yk6dkcdb6TqFhcjUYP3aRt/39Hp+H9a6y7uYtQ0Vbu0/iXa2PWiONGVra5h3Mgy2c/gKr6VjTdVbRJN3l3cZZFUZCEc4FclTm5eSXyO2nZ++c0Xlh3KA2HkB5rX0+Nb6xIeQZ/hX0rU1bw6stv9oW36DLY7Vy8moTaK8lrAF85+F5zt9GNZWlSo3ma80a1XlhuaSa7o2kH+zLvUY42YcKx5zWxbalDciO1RtzlVdef89q81ub2P7YX+zHUJYyWk8n5sv6kj37VysHi/4vXPjjzv+EIurazT7lxc3SKn4KCT+FcSzT2Wjje728j145JGtFzc7WV9dNT2XxL4ct79meOD73OCvWuWk0C50WZkMDeTKcZI4rn7nxl42tdfjtPE+rNtmj8y22nCsv8AEB7ivK/2y/27NT/Z1+DF1Z+G7G41jx1r0q2ngfw/ptj9sububcN0oiUH5VTOSRjJHXpSp1sPUqKbVpXtYmWExdOg0pKX5L0Z7hcaJHbcxKxVueFziud8U/Ez4SfDywa58efETR9NjX7wur5N+M/3AS2fwr4O8NfCf/guV+15bMNR0K88DaTcfN9p8YamLMDIyALaEeZ+BAzW/wCGP+CB/wAbtdf+0v2lv2z9WkZ23Tab4O0xY1x1I86cM3/jo/WvY9h1seD7aO3NqelfFX/gqH+y34Dtriy0i+uNcNvIzJNGEt4VGem+QgnoegrwF/8Agth43t9dli+AXhS1e6ul8tbbS9Pm1OZyegAVdu4HvX058Lv+CO37BHw8ul/tr4S3Hii8j2s2oeK9SlumZge6ZCY9sV7v4T+Dnw++H+mrpHw28A6LpMFnJsSPS9Nii28Z6qoNcuIwlKnUVZQu112t9x2UcbUqx9jKVl2tc/M7WfD3/BVP9tvxGusTfBzxVCLtcf2h4juodItSvbKghuPdTWx+zd/wR2+PXxj8e6xoPxa+Jvh3wncaV5bahb2ely390+7j5Wk+Xt16V+q1vpz3FjHfl2aTbyJCK3vANjpP9qXF19nhFwLdFaVR8xUZwucdBzW1ONSpKMo2Wuum69TGtWjCnKMrvT3ddvl+B8n/AA5/4IafsxaJKk/xP+JPjPxo5UAw3GpCyt+OxSDGR6c9K9s+Hf8AwT9/Yt+Emuxt4N/Zy8NRTCL5bjULEXkm4EYO6Yt+gr2u4kiSOMxOD8wFZWufb49csbm0UDbId/05Fd3L7rsePOUlNNvQ5HxX4fsvDltNa+G9KgsYFP8Ax72NssKL3IwgAzVyws9O1K3tpdS0q2uPMIVvtECvuXHPJ5NWvH0F69vNdoYxuKll554IPf0NV9FNzJothP56fIyLt29AOM/WudYXm5rpNHUsTZRscz4t/Zu+BWsTfa734Y6Zu3K5aOMpyW9jXZfDrwD4X+H2m3Gn+GLfybeRgVhMm7aOmB7VY1LR4pIfMlvHZSOQG6e9J4eiWxj8szeYEb5C1efhcmwFPGe3VKKmtmopNX31S6nVisyxVTC+zc212bbLviGdYreSffuIt5NoB/2DXyhph8i5kKbfmkYsrHrya+n/ABXOkPh3ULtht22sxOO3yGvl2yjhMYaWbax5+Y810ZlLkqRDK4uVOepuQwvLsE8LfK2Yyp4Ht+Fbmj2T3d/b2kW3cz7gu7nFcTcaxdWT7YtU4xgK2KpN8Udc8LX8OrW1zHK0DZK7h0xXh4idPnTjtfU92jTqOLT3tofRuo6iln4cXyVZJAm0L+A61ztxrMNpai316NF8wcsWz8vr7V5Vrn7dXhP+zSfEnhdo/LX/AFsM4G9sV4N4+/am8UfErUXs/D0TWNozbVk84mTb/IV31M4o0Ipxd/KxyUsmrYiVpK2u9z7Ci+IXgG3uFtdL8SWrOxx5YlB56fhXWadexXVv9qiXHp3H1Br4D0SHXfN+0aKyx3A+bzw3X2PPNdjrn7dcf7OPgS6m+MGs20drbws6ysCT2ACY5JJ4C9SeKvDZ1RraVFyk4rIq1NL2TufU3xA+JfhX4eaFeeLvGWu2tjp9pG0tzcXEgCqoH+eBknsDXx14z/b3+MHx11K6s/gt4ebw54dHyWPiTVFP2qf/AKaRw5+VSOm78q8pPxI+KP7Y+rQ+MviF9qtfDCzeZoXhmRuq5yJrjH3nI5C9FB5BNetaB4UttNt1jCBSqjK9q+czbOqlWXLQdl36n0mVZHRo0+euk326HB2/wotb/Vm8W+PfE2q+INWkGJb3Vr55M5PRUztUZPQAVn6/BaaHer9hn8rY2Rtbv25rvvEitAjsVA+X+GvGfiPqkqXEjBs/7PrXzzxFVy5pNs+ijh6bjyxSR95eAWsR4Q0nTby8jvG/s6MzS54lyvOfXrXG/Ev9knS/EF//AMJX8JviZrXgvVkk3s2m3G+1nPffA+V5PcYr5Z+Dn7WfxB8HeTokd7HdWsPyRrcrllX0z7V9YeHPjH4kPhu11nV9D8yG+t0k3QEkqGHFeoqtOtG843tbU8x062FrWpu3l3PI/i/8Tfjl8Db6zs/idpr6xod1/o974i0hRuhbHBdM989q6D4df8FjP2SdJ02zn8S/F2P7PZyR20yzabLFIr58tUOV2j59qk5784qb4z/EzRtU8M6hp2uWW6OSMhY7mPkZ6Hkda+Mf2rf2NfhH4X8IR/EL4SQSaj4e1aJl8XWDSGTY8vJuFwPkBPB/unDcYzXdlE8O8RKDna9uvUjNKeKlgedU+Z2ba8rb3Pt3wn450S+8V3njbSbqGEahePdRJEflXedwxjjkV6/4S/aFaxv4UvJWkO7a24k4HHNfmj+wd4m1bxlqv/DN/inXrP8AtzSbZTol3qDNGurWmP3e2QEEOFwpz3B6ivszwN8HtP8AD+tppfjfw5r2lXzEBN187xTH2OSMfSqlHGZfipQXe6fc41UwOa4WM3vZJrtY+0PBvjK11eLzrJvlblcnpVzXU8qaRpPuzRHO36VxvwZ0zSdAto7Cwt2VRwWkcux9yTniuh+JXiCDSPDuoa08qxx2tjIS2eh28fzr6T2vNheee6R8pUw8aeL5Idz5E+MvjgeJPGcr28XmR2EzJb7um7PJrhNaub++hN1dzNK+P4u309K33ijkkeSTlnYs3vznNNj0K71OT7JpOmTXUjD/AFVvCzn68Cvy7F4rEYxuF212X/APs6MaOHtKyWm557eaZI+3EH32ycLVW78OyMuJB8v+eK900D9l/wCNPiuSYWngW4t/LgMsf2tfL80Dsu7qfapJv2Lvj3dJum8GPGv+3cIOfT71cH9h5jUXNGjK3ozT+1sDF8rqL7zjPgdDLo/gjXF3t5LXkbBe27ac1Qvb95bhnjRepPNeqW/7Nfxs8JeAZ9Kt/h7dXF1JcmSSG1lRmK4x3auF1T4IfGfTw1xf/CXXYUHLP9iLAf8AfOa/RMpwuIw+WUqc4tNLX7z5LMMVh62MnKMlqy9oviK3iTTfDquN0sitIucdxXWeItXMd59nz90j5vWuP+A3gqx8XfE690r4hx6pYLZW4ksmWMpiTjqGHIwOlepfEb4J+LRPHq/hmWPVrRfkZrfAkBA6sv5V7FOquWz3RxSw9S6nFaHk/wC1tr11pPwDW8tWIb+14Rn03Zr5t8E3Gqa7q3mz7y27jcvvX0/+0h8KfiP4t+Ea+HdK8GX9zONQhmlgjjywQE84rwqy+HvxR8MhUh+GmueZ0Urpsn+FdEa0bnHVozvex7F4X1C20XToyzKrbetaR8eW4Ozzuf8AZwa850r4R/tN+IrFbqw+GGqJFn700YjPPsTmuy8F/s9/FS0dZvFHhrUFkbk5hOBzXRCtTto0cssNU3szqtA1651VsxxHbkDvzXfeGov3yAjv09KxdE8A67oqKp8PXS4Udbc88Vt291f6YGe80yaPao+aSIjFdMKkd7mLoT6pnd6RJb2ke5gc9KvHUJZhsRcZbjPBqLwCI002PxFHaLeTqeYZFzwehx3xXQ2ENtdXLSXw/E+taUK0a6bgRVoOlbm6lHTNJRB9qu5dv+9XWaRqVrFZKkc8QwxI+YY7Vy/jfUY7PTf3Mpj3MckYqPwhr8txoMcjz7sux3MB/hVSl7N2FTjzdDJ+OPwb1nxxqVr4r8JXdr9ptbcpdWrfenUHI2n1615V5ZtpWtLm1ZXWTaytnKnNfS+kXNo8C3VxbrJhhk9K8P8AiFb2qeOr9rWEbXl3lR2z/wDrr5rOMLThasur1PtMgx1aovq89VFaPy7HM3NnGtyQoz/u96JIRbo2Y/4c1Jf3UMF0u5sDFUda1q2SHHAbH3S3Wvk6/J03PqIc17GJr4VJRNu2juwNYEmpRwTGIRsTu+9xzU3iPxFbSbgpxjjaW4ritZ8SmCVpITuUf7XTivJqzjc7qdLmOputVtXO5l2k+oqePUkKr5Y/hrzIeM5LrUY4vtXJ42n+dddYXc02mhUbE0n3WK9OaxjUfNoXKjbc0oo5tSvvKg+bL4z/ADrtrC3XTtJRQBuXlj3rn9H01tHsk2bWkbBkkXrmtK5mnnjVF+X/AGd1elT0gYTj0FvdTcpuzgtzg9q5rVbwNmWQ7l/2Wqxq97sZmQhlVdrOW4HtXH61r1vEzQmRWDN/C3Wsa03siqdPqzQkuI5gdyjY3944xWbNK8xZoYW+U4IAqTSra41M7pUYR9kPcVrC3W1j2GPbnt6iuVdzaUeh5/4i8MXEco1K3GQxyysxwax5dDimn8y4j9tqSZz+Fd9q11ZrG0T/ADcfKvpXN3lzaRHeI8Y+8TWntGla5PJza2PQv2a9Hih1tdVXbuRgqgjBXrX0B+1DJNcfsd+MYYmZXl09EJ78sAfwrwz4GzRQ2aXkKjbJJiQqw59K9t+Oskur/sj+MoLA7pV0NpFRj/dINffZHK2DsvM+Iz2N8UnbZn5dyadv8TLKlmw8l/vIcK3SnXa2ELzXCloZ7SXbHb9d4x81anh5fEV1qa6a2i3twk/KtFatJ83XoBnGeK6TWf2b/jprNl/bum/B7XY7dP3kk0OmyDCgcscivSs3seVs9TkZLV7S1j1zR4jH9obMsQzmI56/lRp81jqUckVzLHIy5eSeZsKg+tMnXX9K1KMNE0MckzJcIwyrEDDcHoQcjHrWZ4ivNLuPDM1pLAbJvMUFlGEf2+maQehevtc8MWunxy22gQ3EcUio03TnOMg+uM1V1DTbDXNRuLrw7qqKbdfMghnY4bpkD8zRf6L9l0K1sNEiM8M0X2iRIouj1VtPB+oPoTGaHyWaYOR5mG2A5K9avoALql1ZS/2r4js5NsfySR27EGNgRyB6Gtyy8WHWvD8I0i3aS3WRVaHcN+5jkgZ7YqnpN8bUzf2vAk0U20vHJyY19B71estHQwTbStrBcSCSNVAwW7/Sp6BqY+qab5viIWula8dPi8lGuLW4j6nPTj1NVtY0i/1XXVaGOSGaKXK3EH3ckY6enWrc+m7Ncl1HS75phu2yMF/hXkDB/nRpmuw2jtq17pk+9cN50MhO4dhj1yaPMDLgu77w2+oaZZXTSb0VZFuASj4ODj0OT/nFdJpPifTNVg+1XT/ZUkh+yq00eS2OwrPvpNPs9Wm1v/j4tWhIurJ+CHIyTxzWTaPeWsdr5OnRahDcbpY4YJjujOeOP89aF0uDZ1llY6RIVvLW0dY3XY8ysOckcEV337D2gw6L8b/FXjnTYluLSONLYSLH8vmZGUHp1rz240K1uPC8dxLqcmn3AUytas20RuR0z3Feyf8ABOvwbqVl8HtW8ZG6mka814LDbySDaSG+8OOcgfrWsFdnPUnofY3hKHRorC4utMYieUZ3HjcfT68Yq98NtMuh4/mu5LlpEW1LNFI2fLZvT0rnvCgu4NFW5vrfdhgG2kEDPOcjvXZfBqeDWLzVNbto2Vdyw/N+f9a3kcsjuV5TIpjjJwakPXOKYw+XpWJSI3UKu5abUjqT8tN2epoJYQfIWPriimohJJzRQKzMee0kVV/WongcLgDmtdkhzgPVe4kSMZRc9q+XcD21NmZLYC4j2PGrZ/vVlal4MhkQtZ4V+u31rakuGbqMVXllYjJkrOVmaRkzi7rT7izfZOn4gVGVDDJFdhPbpdIRNHu9+9Y2p+HZof3ttyrdFrnqUpJXR1U6l9GZAAHQU0uvTdT5IyjFJBjFReWN3ArFeZsSwylevatPSdcubSTltwzxjqKySHx8jU7f5Z4b5u9VzSjK6Bw9pGx0GpfEHVGkaD7ZKyr0+eq+keNNQvdSW1nnYow7tXP3zSPcMWbOadoYxq0bIOf/AK9dlGtV9sm2cNSjSjTdkegrOWXFSxNJng/nVO0bK4yPpVyE5GDX0B5JPufbxSqmUwVpsfHC1KkpAwFXpQB6J+z4HB1bd/0w/wDalfBP7Ruf+F++M8f9DRff+jmr75/Z/JY6sSP+eP8A7PXwL+0b/wAl98af9jPff+jmr8d8dP8Akm8F/wBfX/6Qz9P8Hf8Akf4z/r2v/Sje/ZDtLX/had54lktI7q60Hw3fanpdrIuRLdRR/uxjucsT/wABrzXVNUv9c1G41bVr+S5urqVpbiaR8l2Jzk1rfDT4heIPhX43sfHXhtk+1WMm4RyqSkqEEPG3T5WUkHv6V12q6z+yv4iv212bw1410ea4JluNJ02a0ltUkPJEbyMGVc+qn8AK/C6MqGYcP0cHCtGnOnOblGbcVNSUVGSdmm48rVnZ9Vuz9hqfWMBntXFypSqQqQhGMopScXFyvFp2aUm76XW92rIvToX/AGJrCABfm+Jzg7vT7DW94o+Bfw20z46+NRqVneQ+FvBuiw6jdafb3jGe6ke3iMcPmybiN8j8nsOmM8ef3fxO0MfAy3+EVpp121xD4wbVVvHC7PJMHlBeud+eTwBXWaj+0toN/wDHLxJ41ufC0914a8V6XFpusaXNIqSmAQRRllYZAZWTcv4gkdvosPjuHalGjHFyjJxVGOsW7csKqd7auKnKHOr6rufO1sDxDTrVpYaMoqTrS0dm+adJq3RScFPkb2fVFH4b+N/AXiX4z+B4PDfwosdBmg8YWDC4s9QuJWeLzkAR/MYgnOTuGOg45ON79pD4caD8MdT8TeMPHmhSX2teLfEWoP4ct2mdILK3Fwxa4coRvkbcu2POApy2SQK4vTPEvwU8E+PvDnjHwLb+LJxpviKC8vo9YW2X/R4nD7U8tjlyR1JA56VrX/x+0DxP/wAJt4V8baPf3nh/xBq1xqWhquxrjSrtpGZJEJbABVtrgH5h0IBO6cPmGXLKq2FxtSm67m3CUVH2cX7Oyk1FJO691NK0ZNNp2KxGBzD+0qOJwVOoqCglOLk/aSXtLuKbk3p8TV1zRTV1cwf2cvBmg/ED416D4R8U6f8AatPvZ5FurfzWTeohduGUgg5APUV2ng7w58FPimfE3w38O/DefTbvSNFvL3RfED6pLLPO9uMnz4/uAOD0UYXoMnk8D8C/iHY/Cn4q6R8QdUsJrmDTZZHkt7cDe+6J0wMkDqw6mrvwd+LGkfDbxrrXibVNMuriHUtFvrKFLfbuRphgMckcDvzXm5DmGT4fCYehiFD3qs1UcoptUnBKNm02lfmtytNOzTR6eeYHNsVjK9ahz+7Tg6ajJpe05pN6JpN8qV01ZrTsbMGi/D74T/CHw74z8VeBIfEOseLWnmt4b29ljgsrSJ9g4jYF5HOTnsOexBl+Knw/+H+kXnw71LwF4G1C4t/E2nLfXOji+kknumadgbdWGSAANgZVBIGTzk0zwx4o8PeL/hXpfgr4lfD3xJfwaLczL4f1rw6vz4kcM9s++MqVyQQQdw4GAOvdfEP4tad8Gfif8L9ck8GrB/wj/hNReaFHcBpbSOYyBUYnH75UYPhgMse2RXvUMPlNfKXOcqcKCjQSfs7zhJzgqjbcNb2m7XaatZWTPBrYjMcPmihFVJV3Ku2lO0JxUZ+zSSloleKvZOLu3q0zI8T/AAYs9U+DviTxXrfwl0vwprHhz7PNawaV4gM7TwvJsaOeFpZGRh2Y7ST2ABBz9V+BfhHxR8YvBI8G2P2Hwr4w0+C/MP2x5BaxxKTewmRiW3IEfk5ILDp1rLt/il8HPB/gLxf4N8DaJ4kuZvFFpHE2oaw0CmApN5igIhOR8zlmySSB8o79F4Z8b6v8Mv2SbyPxNp32fUtWuriy8GSXC7biO0uFQ3kiqeREduNw5LPxwRW//GOY2tacYuNOmp1JxSdnTqS93mjCEX7Sm+X3VZy5U22mzJ/2/g6d4ykpTqOnCMm9qkI+8oynN/u5rmu3dLm2vY8h8R3Pg+68fXlxolhJa+H21Rja29vIWkW0D4UAuWy5Tnk9fTrX1L4e/wCCe3wW8S+EbbxtpXxe1aXTrqzFzHcLFCFMeM5JxxxnORxg+lfIRBbg/wD667rQv2hfiH4e+DmpfBOw1Fv7N1C4DbznfDEQfMiU9NrttJHsf7xr5rhXOOGcLicTLOsHGqppygldOM91GyaXK3pfofScTZRxHXw2Hjk+KdNxajK9nzR0Tlqn7y38zmvGVr4VsfFV/Y+CNQurzSobgpZXl4qh50H/AC0wvADHkD0IzzX3v+yP/wAmaaL/ANg6+/8ASmavz0TPpX6Gfsi8/sa6Ln/oHX3/AKUzV9x4H1I1eLcVOMVFOjJ2WyvOGivrZeZ8j4wU5UeGcLCUnJqrFXe7tCer9SkAAOVxxSR/e5qQqCOv603bs+cV/Sh+EIOVPFPzlM5pq/OOaVsrwooGc/8AFTJ8AaltX/liv/oa14awYlVOd3Xg17n8Vg3/AAgGpFcD90v/AKGteHxg53uvzDjFeJmT/fL0PVy/+G/UYjTm4CMmVxyatlQfvNt9KijlLjB4oFxMZfLdcLnGa4kd5OkhkGwSnd05pVEucP61CyyLI20dW+96U9JXRMsd3aqXLcVmTZ8lf3cny7vmzU+/cuwH7y5qvsWZdn97mpo4pIYyGHzE1a7EMSG4Ma7HOPm7mpo5/NOQy1DJbJJDuJw3XkUttsU7T24q0LctWrr56q0mPmA+tYN4I28RSNv+ZbjH65rag+eZN/XcP51g3rFfE0oI/wCW/wCdXH4bmFTudC8qOuXHy/7PakJRXx03LnNIIm8tQ33fWnC6a3Y7U3qVxtbtXachFuhZm3t93kU6PBgUr93nqaa0JlZmfbz/AHahurd4wFjZtvTFAjm/Gk4iF1KIy3RI/wDePFflN/wUm/aJ1vxD4+1DRoGaBLac24EbYVVQ4PA6np+dfqV8TIrybS1ghj3FrxfToTz+lfAX/BRP9gD4hfFXWrzx18F9NtzqEcPmTaYXCNI2Rllz1NRSlGNT3jo5W6eh+avxVv5LmWwuLNt32zT22sMnO3PH1rzPzbeXwvcw3My/araQPbw7+uTzn8a+ttR/Zf1TQPhnbHxFBNbatZSTG7jm/wBZbv3U/jXxld6RqLfEO40hLiP/AI+GDMynIOa9qjDmhzXtY8/ESlTna17kXiGRb+38y2PRB5yt/e7kVc8JaytoY4yu6NV3vz1OPu1N47+GXiz4fQ/bNZjZrG9+e3vxwhyAcfWub0nUo006SK0UTSL8ystdsY/u7HFzcszWe/ia7aa9XCSSZVdvLNz+nP6V6d+zpK15fahMLtYbdfLRmH8WPpXlfgvw14h8a6/BotnCZrmWXbHtb5YQe+a94+Knw/8AD/7PHw20rTNLvDNqt2Ga8lDYySBzWdb4eVGtKPN73Q0fFXxBPxD+KEPg98Pp9nCB5ZbO5B2z79fwrnND+E1rYa1rWv63dsun2smbZOhYn+EfSuN+HPiCTT9WOuNGz3l9JsTdn5UAyTmuk+LnxJivNZFml67W4t1aO3jx8zY74rOXM7RQRXvOTNN/i/pVjpr6TDC8VvHwIbcffPueua53V/H+r6/fLpWkaW0fZpGPzZrA0gyXNx/aF4rNNMNtvCqEkf7XoMV1Hhjw3pdlvub2Zm3PmT5uXb0z2pxjGLKqd2amj2Wi6U3nLbzXN4fvzPM20H2q7d3sIi2TpIpk6xvz+Faml2WkRWkd9qMyhFb5bWFS30zWZ4l1+SJj/ZOlqmP+W1wAP61Uo9jn5pGXPoUWuh/meNU/1e6TaMemat6N4HvGMcdppUczM/yO04wfYmua1x5dQ2w3NxJJJOofybZT196m8N6V4gjmkgtb6Swjjw0sjMeB6YzWUouRumz1fwr4eez1OLQtU1SOxXduf7K/mKPxxX0P8ETPN4o0/wAF/B+1to7q4bZcX0chmmIxyWPRBjsO9fJOnzazqV5Domm+KrzUEYgNJIpVD7AdTX6Hf8E9Pg5pFv4dFjp+nf8AFQ3LeX5lrw0UZxuOfX9Ky9pGnK1zeNKpUg5dD6I8CeCl8MWtvbw3QnuFXE88nLTSfxHP58V9Wfs13F9p2mwJcthWc4bb0xXlN94SsNJisdNjg8swlUX5M4+XnPue9e1fAzT4JdPSY8FbhdgbtxXhZpXjiLcnQ9rL8PKhFufU7D9orxkPAn7PXjLxfcSlfsvh+Yqy8Hew2jHvzX496J4l0/QbS++0Xl7cNdTpJ50hUBX4JBIzuGew6mv0k/4Kc/EWz8Ifs+Q+DJJ2WbxLqSwtEudzwx/OwH5AV+ZN14a1a8vP+Ef0a0sYkhnZ7ia6UiSFQ+4AnPUjHQV0YW0qSM61o282byt4e1rXlh0zxHNPc2t0Bb8eTGS33lwc9PoKtfs7eI/DGn/8FH/sVgYpFk8WeHY4miYFVk8k7vm4zzn8a4vWtH8QWuoSXVzrVtHbXNwp3xRlm3bl+UDA5KnrnjNUv2Y3sbb/AIKF6f8AZYf3cPjjQ02yMGPyoQf15/E162F+16I86sv3kV5/qj+iGe6IvJI17sST61n3IQTeZsO1uOOtSCZPtMnP3WpJ/wDVKff5a3nzRppHFRScrsS2EkZZIJOGjJ8uSo47h7K6VreTY2zDBu2KjkuWhVmC5Pl4qS8SKX7Ojn5ipA5/2eBn3NKjK0WVWpxlJHC/Gf8Aba/Zq+BOqnwr8YfGP2TVo7Vbj7HZ27SSNG2drceuD1r5n+JX/BbL9nDwtE0/g3wfqF55MhMV5q19Dax7ux4LNjrxivzx/wCClOtftQ/tmftTXelWvgDVbHWtBL6LNo3hrQbq5kZYpW2F3wE3Ec5YjIPes/4Xf8EFf23PiDA3iTx54QtvDGlqgaS98YasryRqf4xbQFunPBIxRUqU/Z6lUaMoztFffsfVXiH/AIL+/Fb4heJ7f4b/AAK8HaLdatqUwh0zTdIs5L24d2PAB4H4kYFe7/BX9n/9s34p33/Cfftn/Gy80rT5kDr4N8P33lzP3CzyxgLGOQCqbu+T0Fch/wAExf8Agnh4E/Yo0DVPiBqF5aa94w1aR47jxJHYCFLa0yQsFunWNcfeP3m3HPHNfQHjj4lSWtszJchVVmJy3Udc/Svmcdm9NR5Vqj6bCZXKnUv18jcXV/DXw88Pw+G/Aulw6bp9muIoYU4xnnJJJJJ6knrXNz/tQeENJT+w7u3W61a4l22FrD9+RvVv7qDqW6V5Dc+Jvih8bNak8OfDO3WHT4zt1LxJeJ/o1tzyEHWWT2XIHfpWtoHwx8FfDUSRaZdNeahcf8f+s3zBrif2z2X0UHFfPf2hiJTUoe6vM+geBwsafLUd5fj82e8aH4Nfx75Wr+KdZa6VsH7Pa/Kieqgj5j1ra8QeA/hn4btre4isbaC8t1LWbRxb51b0U8nnuO9eT/DP4t31lqkngnwxJ9omC75pm5hsVP8AHIf7x7L1PtXrXg7RNMtz/bF3qH26aTmTUJyGb6D0Ht2r28BXp1opwXvPdv8AP/hjw8dRqUqjcnaPRLr5f8Odl4G8eQa3pkOo+fMvy7JhNGVZGAAPXpXWWuo2d/H+8+fse+a85xALqaRh5SyY2x78Bl9fxqax8X/2TdeXBFJhSPurx+dfZUasvZpzPisTQisQ1TOs1zwrbXjfa7O327hhj2rkb7QtY0y/kSB1jSQbsqpOSOtdFbeO4ZY8u6x8fNVfU/Feg39g0l3eqJITy2QM461U5U6lNq5FKNalUTtcz9EuobYsNWm+X+LLHj8O9dB4Pu9F23d3BceTGiqZNo245rl7TxDok84ntFjZc/XNa2o2N5rnh280rQ7UNJOyBmztwpzz+FeXTxThNcup6VbDupTbemx2MOpW9xYRy2pDq2Crqowaqa2s7zMGuBHhlPHX3qn4G0O68M+Fbfw9e6iZZrdmUydQeava3bfaAxVfm28flXp05yknc86tTjpZ6GX4qtpJrBma4f5lHO7nPcVl/Ym0zSldZpWReCN/fNamqM0ulbieUwTn3qNglxpM0LDkZYc/pWsX7rMXpb1NbTza3tqrkdVBxUPl28UzqvyqvrWbpt5JZxouOOOT3q9e3iyR+aF+tY0d2a1k+XQ534j6k9j8O9auy6nytPndW/4CcV8T6l8fvKVbe3EkcjLj54+Dx2NfX3xba91P4ReIrDT51hmmsZY4ZJM7VJ7nHavzt8Y+DPipp8rWOraPeTQqcedGu6Nh7Yr5/iCs1UjGN7WPoeH6cJU5NvW+zN7xX8br63DSXDEg9pGArhPEHxa1/UQ0dpfShWPAjbH4Vy2taW8Vw/8Aa1hPD5Zyo2nA9+ayby/nV1+xXKz/ADD5ZBhvpx/Wvn43l8Mrn0/Ly2bib1xc6vqLr9ou8fNnY65PNdZ4Y0OCO1W5lvXiYf7Ncz4e1rTmAaeMmVBlo2xkH2PcVd1vxbb248wy7cAHaG4PH86v20afxmVqkrcuh0PiD4i2vg/TJLseJNqwqWYheVAFfJdheeKv23v2sofC140114X8Hlb24t5fmWa6JxHuA7DBI98V3PxR8SXHidH01DIkDZ+5zuPpgc5/xr6P/wCCen7I9v8ABj4fzeLdb07yda8TXf2y+Mw+eOPokZ7jC4OPU1wVpbtPyR6lGUYxXMtT0TwJ8KbPw9okMcsXzLGOF47V0UumwW1vhVH3fl3V01zawWkO1VNc34kkMKsB/F932rhlFRjZm3tJSdzgfiDeQQwuAeiHp06V4D47vElnk8xshgeFr1D4peImgZxn1GP614hrd+l5O0YPIJzhq5fikkj0afuxuzP0eCY3qx2kW5pZVWMKf4ido/nX6Rx+AdT+H3w98P6rdQC4tbTRbeC9+X5oZAnU+oz3r44/Y8+Ddx8Vfi3p8k1r/wASvR5Eu9Qk2HHyn5E+rMB+VfpbaQ29xbfZ7q3jkjdSGhkjBVl7gj3r7DKcvWIwk+bRt6P0Pic6zSWHxsOXWy1+f/DHjN54d+C3xOsPI8U2Xmx527Y5iqjj2NZtn8If2fPCsF5aWOmR/Z7q1kjuEupPMWRGXDLg5AyOK7/4hfsweHfEdiH8A37+G76Ld81pnyZM8/Ov19K4OH9lf4haQ8d1428W2d1a+cv2lptQWICLPONw6kVnVy3H0alnTUvNbHVhc8wNWlb20op/Zf8AWx+b37Z/7N3jT9mD4s2mq/DvUdtxpsg1LwXqMEh/0q3JDvaO3tgDvyAe9fpV+wX+2F8O/wBrP9n/AEfxJG8MmpQxLBr2kXXzGGYcB1ycgEj8CDz6eX/tb/A/4OfEf4bXngODxdax31q3n+H5Ptz3cltcKOOQOFbG0jOMGvz0+Dfxh8d/sc/GNfFljLdWOiajdtY+KdNVvLa1nbAEw6hFYqQeOGwe+a+opyniaDU1aUfxPm8RLD0MTz05Xg/lZn7e3fizwF4Jkje61OO1aQZjtnmDMPw9K8r+O/x4tvFdrJ4b0aZUtGb99MzBQ4HavmPQpbrWUXxdo+u3Wpfbl81b66vGnaRTyOW7Dp+GKkvvD+oaomNRvJXzz+9JIH4V4OKp4rE03Si+VPc7qdTDwkp25vU9f+BWl+Efi78VdP8AADeJoVE0/wDpHlyjeAoyVH5V97+Dfhz4J+Hmmrpnhbw9b2sa4+ZIxvf3J65r8t/BNpdeBvF2n+KNIufKubK5WSGaNcEYPTPp7V95/Cj9q9NS02Cz8XR7pNo/0lf4vqPWvQyHB4LL4uNveevM1r6I8fOqmKxjUk/dXRaHrs8TJOJp3JkjkxGwzzmuV8S/FPwB4c1E6drni62t59x+WSX7pBwQ2DwfY4rYi8baBrarNpOpQzBv9vDZz1FfIH7TPg7WYfi7rfiFobhI7m689VFuRGSFHHHysD3J5zT4o4grZBlqxNGk6julbXbq9LmGQ5Th80xjo1p8kUr3036btH0XqH7QnwZtpfs138VNHibdzvvMVpaV8SfAmsL5uk+PdLnXdjH9oKqg46DPtXxf4c8DPcQQy+IIIbjMpdFkjVvLX+7+v6V2ml/DjTNUvY5r/T7LyfM+XbGMngelfBUvFStK3NhX56/ldH1dXgvL6bssS3/26n+TPqpbrwd4ktJGuG0u87K0ckcmfYEVWj+E/hv7M9zpcM1n6yQScjPsc/8A6q4f4c/Bvwp4ZubR9I02G2im/e3U8K4LFf4D+JzXrthNBb2rW9tBuj25Y+o/rX6LleOlmuHVetSUdO6b176I+TxtP+zans6FWTX3L8zx74hWfj34bTSeKJEh1bSIIz9quLdf31ug/iZO4HcjtXm2uftnfDDSLfN94ntIY+NuWU57gda+nbyeGy0+913WUFvp9rC0101wuP3YU7uPcV+Lmu/s5t8Tvipql3pGo3l9DqGsTzaXoumwlvKhaQlF9uPwFY5jRlh7OnK1+jPYynH0cSmsTBu1tY/qj728J/tc+BvGurHSfCWui/udu5ra1YsEXPG5ugznpXrfhRte8QIs9yyxhv4M8181/sUfsLeKPg3Peax4vupI5pWX+z9NkdW+zoerNjq2fevqOzu18KxYuxGzRNxIzBcD39K87Dwq/FV2/A9LGSwnw4bX8zes9BuIod7uW9/SpP7EdzvlgEi+jDOabZ+MNL1eCO5tdQibBwyo2amj8V6crNHK43f7NetF4e14y0PFl9Yjo4u5hWlvFo+r6haIFj3YeFP7vY4q1DZ2lmFOoymPzM7XU5+lRQBtQ8WLdMitbtGEc7h8pz3q5riLdb/Ij+UMQu3tjpXyOLz6WBwk/qzUpKUkrvS6d2tO1zX2EZVUpaXSuV9Rs9B1iJYb6NZth3KwOKbZ+FNNtIlgtIf3ZO7hjVVbYxvh3/z6VqIj/YdvmHFeRgeNcwxHM6tNaLo/0sXPA06btGxKdNnhg8qAZjxkndXi/wAZSdD8WzS+ZtSaFZI33A545/LFezWUcm3Jdiq92rmPiX8ONH+IGizWroILpVb7PMuODiuv/Wr67y060XG+zbumbYJRwlbmdrdT5r1/xpEJSGnU7OlcT4r+K9mkZiMyseRx1rpdW/ZZ+IGuyPe2XjyzhRpCqx3AYHg9eBiotN/YYvNTud/jH4iW4i28pZxszH86xlSxWKXNTWh9hTxGDjHm5jyDXPibFcblSf5V4Q7fvVhajd+M73QbjXLDw7qEtlAuZrpbZvLT3LYxj3r7G8B/sr/s+eBZkvJNA/ta4XB83VH3qD7L0r0a+1Lwxc6HN4baxtl0+a3aGaziQLGyFcEYAwOK1hklSSvUqJPstTOpnMVNKnTfm3ofmJ4G8S6tqvxBtdM+bbNX1X4V0ATiFpE+WOMbffgV5RYfBKz8AfHzVtDxvhsJDLp8zfxRM2V/IcfhXu+i26WtipUYYr0rz6eHdOVn0PSqVo1LNdRl7DHax+ed24fdXsTUF1dfZLD7TeL8zfdj7j03YrSvLVIo/NkX5uqsPm2Gr3g74K/EL4oSZ0XSWjt3b5r66+SMD8Rkmu+lTqVvdpxbfkcdatRox5qslFd2eL+MPEN9LMzxNtJG2KMfKAayfDPhbxBrt79tsNKur6Rmwqwwsy/oK+3vAH7F3wz8KSLqni5f7evxgkXAxArey9/xr1CysNE8PWy2ej6Ra2cUf3Y7eFUUflXs4fhfEVNa81HyWrPnsVxhhKPu4eHN5vRfI+L/AAj+zv8AHDWbZWt/Ad0qMvDz/u1H510TfsJ/FrxWYR4h8WaZo8CSB2WGR5JD7YHGK+rJdQZywP8AF1zzVOe7uGkyO39016dPhvL4fHeXrovwPEq8XZlN/u1GP4s+ftN/4J4+EkHmeKvipqE4/wCeen2ipn2yxq1H/wAE+P2dVbOp3viPUF7xyaisa9fQLXt0xcoVziqwBHBauyOUZZTfu0l+f6nnVOIM4qb1n9y/yOU8Lfs+/APwLZLp2g/DuPYjD5ri9kcnj6iuxsj4Y07T20uz8LWaW7LtaFoQyuv90g5yPrVU/MeaaynIGTXoQtTjaCSXkkeXWxFetrOTb9WbmhXHhyw8tNL8Mafa8YH2ezjXH5Cuo0/VnkLISrKeCpXiuB0+4aG6/HtXWeG5/NViU/i5LcY4rso9zmlKo+p+Vf8AwU/8BTeAv2v9U0/w3aLbafqEUV5DAse1TJKPnIPpuBPHrXjEmkxXfg6PTvEFuskxlLeWq5O0c5Br9BP+CvfwZn1vwzoPxy0O081tPk/s/VBHHuYI5zG34E/gDX56T65cafqfnSqjrbRKi7ztb6H3riqR5ajR9BRqKpRi1/VtCnb3c8fia30nS7mSO18vaCBtIbrjnqOKtan4e8SCJrS+EbXEm595bARc5BHHoKh13Uv+EjjsZbuy+xzwzs00yD+DsM1PpU19/aMllcyte2sIbLeYW2huaykVK6VmYl5e39tDZ2Ml1GGmby5PMHXvmr/iuCwl8PQR2l3cQSQzsrRq3U9M/TP5Vu3Ph/QdWuvtN5aLJN8sce5e3r7VoX+jaTJC2j6eVW8mbMNvMRtMfXH40cxXQ5nRtK1IahcavbeSwtbTZJIsozuYZwR06Vk+HvEMNzfyahJOI4Vl3TxhwFB4AH61HrGha9pdpewzwSWz316GmhyMBeeMj2qEWGk3Wh+U1sbFWmVlniXeGb1NHNqBrT6nJ4Yv7q+0/Rv7Qtmm3tub77EcAH2JP5VHplx4c1zW7fXtLH2KZXHl27Dq2cHPtn9K1tM8OaBZ+G47Cz1+WSdB5zTD7sjLyRz+Vc6nhV9Ojl8XNOZFaZUUwru2chjn8P61RPLc2/itreqaT4BmF3p0ck0jZj24yMqcHj+Gvq39lzw+fh58BfBejQwb2vl+0XkX3tr54I9s18geJ9Hi1E6Nodnrdx9qvNYTdC7blZC3Kg/Qnivv/wALafo+l+J9F0mwb9zY6JHH2CqxwQv1rSmctTseiwDynks7SygWB2BZPcAZP6V1vwTs3h8G/aiUJuLqRtyrjODj+leazaidOu7nUgWaNy0IjXOVYjr+dexeAdK/sXwjYWBjCssAZlB6E81s90Yy3NMoc4PSmGOQ9xj0qZgey02lKPYkhdSwIH501lYdBUm0g8CgjPBqOUCOFDltwop0asC2VP5UVJXMZTCQE4phViuCtXJJIkHKCoZJwuP3a/lXzf2rHrFV7fHSoHswWzn8KtSSlugqrdJIThV4rOZrEiYRxcEj8ajaeMNhWDe1EkYxghjULWrk5TJrJu1iylqtjaXbfIm1u/FYd1p89qeVyM9a6VraUHJFBtPMj2yoCp9RWcqcZG8ZuJyIUgYZaGi5zntW1feFnkJks13eoqi1rJbHbLCQ3oawnzQ6HRGpGRl3Mb+fk1JpWY9RjIpLxSZ9gPSorHMd/Gwx9+tqb95MwqLmg0dzZOeMD+GtGFAc1m6cwlXLL2rUgGOAOtfTHhj4wxHy9qnXzAuSPamxAjqKsdun1oA9A/Z9YldWyOgg/wDZ6+Cf2jFeP4++MhIu3/ipr08/9dmr7q+CuuafpmqXOlXjrG14q+VI3Qsufl+uDxXnv7U/7DFz8W/FEnxF+HOsW9pqt0q/2hZ32RDcMAB5gdQSrYAyMYOO3Jr8/wDFPhnNOJuGaMcvhzzpT5nFbtNNaea3t16H2XhzxDl3DvENV46XLCrDlUuid7q/k+58S0V70v8AwTh/aLYZE/h3/wAGj/8Axql/4dv/ALRn/Pfw7/4NX/8AjVfzj/xD3jb/AKF9X/wE/e/9euEP+g2n954JRXvf/Dt/9oz/AJ7+Hf8Awav/APGqP+Hb/wC0Z/z38O/+DV//AI1R/wAQ942/6F9X/wABYf688If9BtP7/wDgHglFe9/8O3/2jP8Anv4d/wDBq/8A8ao/4dv/ALRn/Pfw7/4NX/8AjVH/ABD3jb/oX1f/AAFh/rzwh/0G0/v/AOAeCUHmve/+Hb/7Rn/Pfw7/AODV/wD41R/w7f8A2jP+e/h3/wAGr/8Axqj/AIh7xr/0L6v/AICw/wBeuEf+g2n95454d+JXxH8G2rad4S8eazpdu7bpLew1KSKNye5VWAJ/CsrUNQvtWvJNR1S8luLiQ5mnmkZ3kb1YsSSfevd/+Hb37Rf/AD28O/8Ag0f/AONUv/Dt/wDaM/57+Hf/AAav/wDGq6J8EeIFSnGnPB13GOyabS9FfT5GFPi/genWdWGKpKT0bWjfq7Hgh96ueI/FfibxddR33ijxBd6hNFCsMcl1MWKxqMBR2A6np1JPevb/APh2/wDtGf8APfw7/wCDV/8A41R/w7f/AGjP+e/h3/wav/8AGqzjwFx1GnKnHA1kpbpRdnba/ozSXGnBcqkajxlPmjezvqr7200PBB0or3v/AIdv/tGf89/Dv/g1f/41R/w7f/aM/wCe/h3/AMGr/wDxqs/+Ie8a/wDQvq/+Asr/AF54P/6Daf3/APAPAycH8K/Qz9klWT9jTRwwx/xLb4jPp9omrwLwb/wTU+K934hhTx94i0mw01WBuJNPuHmmdf7qjYoB9yePQ19YaxYeGfhp8NofBWhxLDBDZLZ2Nr3CAYye/TJJr9l8H+Dc+yHMcRmGY0nSi6bglLSTblFt26JW6730PyjxU4syXOsHQwOAqKpJTU247JJNJX6t3vptY89jjKp8r09c4xmm7mVeTQmW+cV+2n5UOUkjmlpASTjFDBum38aAML4pKT8PtSZR/wAsl/8ARi14bukRw5XqK9t+LAb/AIV9qbK2P3S/j8614cl1uXa5rxcz/ix9D18v1ov1HRzDzcHnbTvMMknTdUe4wEMTlfXvUhmCpuYbvSvP5jvexMHlWPoKdat5oZT9R9KgR9y715/2Sf6VLG6eh3dG9/ei9ySaVYxt2g5zUiyyGM/xdqais0fmIabNciWPa5Zf90VtzLYlxbLUVyBiF056GnfZ7VRv/E1VVwiL835VPHKGyrcnb09aqIuXlH2bbbtfN+YM6j5frWLqlrEPEvyvj96SRWvFOguVR0+XcKxb5pE8RzPIvyrNx+laQ7HNU7m7NcyBVOAPr3pkmoNtbaue1MbzWCmVDtoy+7bAvDNzjvXYmc5J/pLJlTtOM5qOcBMSTSlm3AhfWpvtOH2LFuIXoTUDiPzAxG1j23U3sK2tzI8SC3DQ5LbfNXPy+/WuTOkXNzquoXUsDM1rNuj3e4Fd5d2K3ts0TviT+HjpXNwahMNZuLa5ChpIUMm5fQkVhJe8a0+x+cf/AAUm+HOv/DX4hyeONO+TS9Wt90+fuiXHzD618dfDL4N6B4u8c3VwNGtbhZpvO8p+Mg9RkdCa/VX/AIKdah4V8PfB1tL1/Q1vJNXm8mFpE+WBip+YV+Tnw++OGn/Bj4tXHhid1vbGUbWw3zJz1B7Yx+lduFrOT5HrYqpTi4qR6r+0t8IfAF98GZfCemNIse0bbW4G5omA+6D9elfnXeaUPCGqyaJe/e8xh5O75iOg3Yr9CPi1r1h4p8OTaroOorN9oh3RyI3BXHGefvcmvhfxtpIbxXPcajYtI3mFWlLYxz1+vFe1h60ZaLY8XGUZQ97qenfASDTvCvh+TxZPHGssnMMadQMetcl8YfHetfELxA2oWqyXHlzLFbw7i2/PoPwqh4g8eS2eix2OnBobZYVjjjHUjjJ/Sqnwp1ye+8cWVpDbFmXPyqPmLev0AqKcZe9UZVSUYxjTTN3QPAmv+U13e7rPy8xYbGck9PY4FXB4CtNK18tqF80kK/N5jYyxA6CvVvG3hS607w5HcwNbttZXZl/5Z+p9z25rxvxDqV2dfkWa+x82c9FI9vwpxlKQ5RpxsTa74iupS1hpdsLeIrhmUjcV7jPaus+G8dxPKtq9jIsZjVkeTlWNcfpV1cazeNpOnPbyMxBR2UZLdhn0rvvBmo3ltayW8p8m+teJrORducd19jVKnZ3Mq1aLidYLTTmZ42tpkKjCxqpAJ/KsbWfCVlqEnmSEIi/MqsxbkVzXib4oeIoSUs9QCyK3zwTfK4HqK5qH4l+Op5QkF/JliQq8HvSqc3KTTcXax2t74a1Iyf2ha22zc21XRevHQU7TNB1B829usrfaH+dpByzelWPhn4b+I3xD8QWOmXUrK91IqqJFK4ycZ49q+yLj9kCz8CaNbtZwxzzCFfOnm5YNjJwTXz2Z5xTy+Nn2PqMlyOpmVRK9keT/ALJP7JHj34meN7fRvDOhXEzyupeTbhYR3Zia/Vz9gH4Gad8APHnibwNrnlXd/p1qpbU2UYIKA7VH9awv2CvCHhbRfhVdX3hyCGW9jSPzXj+8OfmHFfUejfDyGHw/rvxCayjt7q8hjZrr729Nu3GR07Zr5ejm2MzCXtIaa/gt7/kfTYjLcFlvNRl2S/7eb0/A4/xXZG+Mcln96SYn/P516P8ABK2f+zlLRbWj3bt3rzivPL+7jEkLodvl16BZeJNK+GXw11Lx7rcyra6bYyXMxJGDtBIH58V1YWbktDgxMeWyPhz/AIK5/ExvGH7Q2h+CtN1D/RvDFqsVzDJcbIfPlIck8jJHA696+a9Vj1nwvqGoSRf2fD9qmUf6NG0ryx7cghsnkHj8KT4tazrnxQ+IGrfFDxPfafFdalcNey+ZdEhfnOMA/eIU/hWFYeJrWfX7fRG18t9ptFXKQmOMEbsEHHzHH0r6WjBxppWPnq0ouqzU026u2uHh1BJmZtzvcbT5seRkY3Y6H8qyv2R3mi/betLiSPdI3xD0na8hySCG61pXOva9rviixj8O2FusbBcahdYQMU6g5PJ/+tXQfs2+ATef8FDLPTprho5LXx/p8hdWCqdkJbH4k/rXfhdpHDiNJR9T95N8i3Ux3K3z/wANAcbM42kdzRP5qTSMc9f881H5hCDCD867av8ADiefh78zK96xO0Z4aQfNjsOtSTvKbqMY+VVzTZUM12jZA2qzD60xZtt3I0Z6YAGfxopxjy3LqSl7TQlitrSCVri1ghhlkbM0scKhnb3OMn8ap6zcG3gkjUBvOjeNlYZBBGOc9q0o5UKguf0qh4giSOATuQUXlm9ueTXPWpe67G1Gt76TPALLx4j2v/CIPbMJLWZouF4wpIz71NqHwh8J+L4lvvHF3dXVqnzNYxybInx2fHJHTjOK5DV/EFnpfj24viAsM18xXPTaTWx8Xfjr4X8L6Pb6Vp8i7mi3STcY9sV+aLEU6Mpus0+XY/SVSqTcVTTV9WL8RvH2m6HpieHPClpDZ2tunlw29tGFVV9hXj2jSeOvjN4xk8EfD+6FvHC2da1yRd0dhHn7i9nlPZf4c5NSach+MF+09zqUlrY7iJGhwGZe/wBK7PUvHvhj4TeF4fA3w40kRxs2xY4F3SSyE8sx6sT1ya5FWhO9Wr8K2S6m6jKi+WC97u9l5nQPpXhT4aeHE8EeBY9qs2ZrqT5pLqY9ZHY9Sf0FUdK+MXjHQtR03w34YhjvrOK63apchiys3aNQPbkn2rzTxt4f+NDyQfbtFm021vEDy6hdyCNpFP8ABCvUj1avYf2fPCSvPZ26pCY7VcszKw7epFd2HlisRiYxUXHt00OavLD4fDuUmpd+v4nvaSC+jhvJbMRvJGH2N1XjOOaq6rM6OwVlUHtip74ywujS/Z969P3xxj8qkSeK8h3pYW7tjlluB/UCv0WnGUqSifnVVwVZzWzObvTOUJe82q4wSo9qPDXgY6/ZXN3f3Vx9n3yBYw2CwrpEsVRFuJrBjGp+Yx7XA/I1NYahpImlgtX8yRBv8vOGHrxVUcP7/vMipimo+4jk45L2KaHSvDvhxkjhIBklP3sda9Q+Gst01tdXF5Gn7uOMKFOfXP8AKubv2jv9EuLqzbbc2obftXllHT9KvfB/xFHq2i3UciHcwUIAv3jya4qeFjRzCLv1f5HVWxUq2Xysl0/M7qKaMzNFkYK7l46etJqLn7Orh/bd680218PavcTC/ndbeFV2tvJLZPtV19HL2/kuWk7fL8te8o8s7ngSqc8LHJzSQESWssn3l69hg9ajsr63Mk1ssu51jB/CuhufDWj282JdOZmz/E30qKPw9o4kNxHpS/MgRm+bt+NEVYHOJh2uqh9PUiJflGfu471Dd6kn2TzW/wDQq6YeGtFCiP7EVDdNr1XvPh9p+qBYrS8nhYnAx8wrGNOpFs6PbUXFLseXfEXUxD8OtS43buNrHrk/WvDNZLx6RHhuGm6V9FfEv4JeNJ9ButF0bULa8Z3BjjZ9jHnPf2FeBfEDwp4k8IwRWHibSLizkWbpNHgN/unoa8XMqdVVLtdD1MDVpyjaLOY1TSNJ1dGt9U0u3uI2+8kkYbPFcH4p/Zk+EuvytfR6HJp9x186xlK/p0r0RipkYZ78e9TaHpFxrurx6ZC7L5jYkkb+BByTXgyjFu9j2Y1KkbKLZ89eJf2UfEAXPgzXobpw/wC4+0Ltc9gM9OtfSfwQ/ZB+Gvw18LWkfjLRLXWtdkhVtQur+ESqspGSkYPQAfnmus0LwhoOn6rGNMtWk+z/ALyaeZt3T/E108UlxOWaSU5Vju9u9YxhTva33nqe0rRg+dnF+Kv2dP2b9dvLW5vfhXocd3bTCW3mt7URsrj+I468+tW38Fw29u0umXK8fwyN1rJ0fWbvxH8UNX1qWbbpOjwLaWWG4muicyt7hcbfrmpvEPihbOzuJJLjyY413Nt4AFc8pU+Z6HVGnKKtfU53X777PLlQcA45bpWFrskN5aMW67T/ABV0N9pqXtkl3KWHnR7o2Yc1ymowyiB43X5lU5x3461wVafPrE7KcrSszwD43XwsnkUzcbT1rxHSNWk8QeK4vDen3NulxeSbITPMsar6uxYgBR3J4H4gV037fXxa0j4Q6bHcahdZuLgbbW1ib95M5yAoH+cV8y/CDwNq3xE8R/8ACa+Prk+a3+ps9/y2656CtsHg5TfPLYMZjvYx5Iv3j9WPgZ8Xf2YP2bPCVr4ItviLbaxqzN5mqTaOpuPNmxz8y/Ltz054ru7z9vHR9vkeDPAN1NlcRz6hME/8dAJ/Wvir4MeEtDsIY3trJVVBtHy9a9x8OWWjhYxb2sfC5+Za+po4qpRpqMFZdD4rEYanUqOc9W9zu9f/AGo/jx4sLQ2GpLpcLr9yxtwCPbccmufFt4r8UTG48TeILy+YnIFxcFsVf0+DTiFilnXj+6orf0x/DtkmDcBu+eKv2laprKRPsqUdVFHP6f4Ihj/5YR4x0Vf69cV4D+3j+yt/aWg3HxX8P6Ct0ggEPirTZF/4+LcnmbjqV+6e+MHsK+tIvF3hC0GTcp6swXHNRXnivwLe2slpcX1v5MilZI5cFWUjBBHuOKulP2NTmTJnD2keWx+fH7BXxv1L4UeMY/2WviVrLTaNqD7/AAPrk0mS0ZbH2aTJO1kb5SM88HvX3I3gI+ZmUszDjbnnpX58/tp/s6eHfhr4+ez8IeKZo/D2pXx1Tw/qkTMz6PedTGDnPlg4JHdG7Yr7w/Yv8V/FPxh+yfoXxL+MehW/2qPzbW+1LT7lbmMeUdoaUpnYxHPuMHjJrsrJVF7SC9TCnzQlyNm9H4FLKPLRcbcLuXOD+VekfDHwTFqelRvDfSxzRfLIrYxkVzsPjjwNdJ5lz4h24H3UatPR/i14I8NXH2mw1mHcf9ZGZOTWeHlTVVcxVeNSVO0dz0fTtL1zSGBS53Ad92O9dVpniPU/KWC7k85em2RQy49gc1zHh74geGfFNit7pWpRSKwA+RhlT71fTWbeI7opFZd23pya9hU4xjpqjw5Sqbta/iddHbaBdLul8PafIe4a0UZ/SrMHh/wsfli8L6eFzuG2HHP4Gvjf4qf8FIrPw/8AGe6+Fvgqzb7Pol/FDqGoQKkjXrFQzQxhiAMdC2SQc16x8J/23fDHxIiilbwxqenxzSYidoxIsS5P+sK/dPFeTHGZBicQ6FoOSdtYrfr03PTrZPn9HDKvyyUWr7v8Vc+hYNRisohCllAsafdAjqxZeJboqSJljRVz8vAArzW8+KOmhRILnPTHfr0rx/xJ8fPFXib4ux+D9QlbSfDaws1rIWEbX8ij5iT/AHVHTtXpVsRhcDR5rL0RwYHA4nMa3Inr5/iezftKp4r+Kvgr/hW3gbWY7aHU5Aut6rIS3l2vUxxgdWfgegyevbivh98EPhp+z/bNdeH1eS4ZQLjULxw0rAdAuPuj2FeWeLP209Kh8bXfgHwBrFvq1vb2YC3Gm8rHcH/lnu6EjjpVzw5D8ZPilbpJcXzWsLSBv9V/DnpmvncZmHt63uxcmtux9bhcpjg6esrI9sb49eBtA0C41/UNQhs7W2BNzPdPsVMcfj9BXgN7+0Fc/tF61d6rosd1Y+GbWbbDczAxtfMOrBeyj365FenTfBHwQulef41v1uvs4Mix3T/u4z67enGTya8Q+J37SXwH8PPJ4K8Aac2vXzybfI0oAxiQHHLDjr/KvFzStinRSqSUV2vqezltDC+1fsouT79F959HeE9O8nwfZvohLCQD5VqLUtb0rQtz+JdXjtlH8Pm/Ma+bfFP7ZOq+EPDNjoF8y6TcSKoureGQM6KSOp7HBrmb/wDaE8AT6tJfXmuG4hUqTdXU4EacZJJJ+tefLHWjFU4u6XXb7jq/s+XM3N6fofT+jfFqGbWJToF5IqJhf3nIfnrXdaX8VrG5gji1OyXdjBaM4r5I+DP7Rfwt+MGo6vpvw68UW2pS6HNGt61llkjZui7sYNeu2+tyxMql/wDvkV/E/iNn3FnBPHmMllddxhVam4P3oXaTdk721fSx61LJ8JmOEjNK/S68j21PGXhqUBlmZfm/iFWLjxhoaQAJfJ9N1eMQ+I2K8lm/HpTxrsjAFpG68c14dHx442o05RnRpNvrZr8E7HK+GVzbs9qsfH/hqOyeJrjczdCKo3XjHR/L2287MzcABa8vh1GSQeYjt93O30rStPEjeHfDmo+KruJDHYws6b14L4GB+Zr1Mo8ZOOeLMzoZYo0oN6KSg2152uceIyTD4WLmm35NnGfET4kxWHi+40yzHlx2eI1RAcZ65/WsZfitcfdaRh9K8x13X9V1zVpte1CYzXF5M0szNjqT0+g6U2NtQfayxdf7or+0Mto4zBYGnh3JycEk33a3fzNI0cOoq56kfiZPIMfaeo9ayLz4jXjuyR3u0KcqB1FcYsWqpKuY2I9qdFpOpzy75IX2tz8oya9DmxT3uEaeHjubV1e2PiDWk1cxD7UsfltIepTsD9K7fwx4d1fxNqsel6JZSXFxJgKkKkqoPc+grG+DvwV8XfEnX47TR7Yw20MgN5fSKdkajqPc+1fY3gH4ceGvhzpK6Zodsd5UNcXTL88rYyeccDnpXpZflFbHO87qPfv6HkZnnVDL/cpvmn07L1OQ+Hn7OPh/QY49T8Zqt/ecMtv/AMsY2/qRivQ/MtrOIWllbxxxouFjjAXb64AHSpZjJjIPtTFtZNuCB1719rQwmHwsVGlFLzPgsVjMTjJuVWTfl0+4qyyySBQpxiq/2VpH3uOM5rU+zLCMlVOTRIsMaMzFVH95uK35e7OSxkz2gI+QfpVWa3kBOe/tVy+8TeGrI/vtWhyv3lVwTWTqHjvRZAUs7OeZuzLHWc6lOPUfs5dhbpCoKk1VddozUEvim8uV8qHRmXH8T1CbvVbjkIq/h0rn9pEOVljDZ4WmyOIzkkZ/u1GtrdSNm5mbP+yTzUsOlzTnbGG/WqTb6EkP2uNJdwb/AIDitnSvFENjzHZzy5XGFjz+NWND8HRy7ZJ9rZ5K/wBK6Gw0iOGPbDZqrr2Cda6qdOS1uTJ9DC8T2GkfEfwde+BvGXhi5bTNWt2huJGj4jyMBuehHBz2xX4xeJvDukad4/13QLp49R0/T9Yljtb7bjz0jJAb6e9fufaSssLQyx4+X5lI6ivl/wD4KAfsN+Cvip8J9S8Z/CnwjBZeL9JjNxbrpsOz7amcvEygYYkdO+R70VKMpLmvsdmCxEKcuSXV/cflRca9o8IlvrSW43ibm16qBnOOnpVjT50sYW8RaVMsMjsst2tw2AyjjaB6Efyra1XQvF1jBLYeItGXS5o22Sw3EPlyDjO1gR3rI0vTbG2SzubiTbJHNm63j5SgJJz7VxNdD1Vc2fDd/p091eXUmoybbzMyMrZ8sY5HJrM8aReIPDvk6yx+2M0KrFcKACqk4HTvUviCyvr+8nXQzGn7nzbdY1+V27gfUdqytZ/4Sq5ntNDj0xo52gjm8mbO5WzzkfTpQopDG+JPFeszhtDs0hC3Q8lzdLlg5HABzx61Vi8K6xZX1raaql1arHseRoV3RyN3z9a0rfw0dO1DdcaOZo7iTKGebapx3U+tO1XxdcW+rx2IuvLuAVBjfLKcjkHnjHNKXYIu2pU8Uzi+1FtM0Pasio2233bU3HnrjvUVlqWvWHh66/tchVZdjQxsAG4xmtXU9WjsNK/tCXRRdWck24GFQJAynA5PYVWtIdDm01rH7LNJcOzyTidhs27cgD3J4qiWib4AeEbfxV8XvDllNHLtkZrtYDlyuO5PavuT4Yql9q2oazLA00dvOqKWztUgYBB9q+Sf2HrDUG1zxH8RLeKSLZZtaWcI6hgcMB7k46da+uvgtFfr4St9E8mYR3V0XkZ8bvv5wfwzW0E0ccviPRtN0S48+CK4ePzr6eNYIjj5eQefU4r2SNfLVYwwO1APl9hivMfBVv8A2h8QorRYt0NmGlhYnKg49fzr1JwobgVsZNWGkA9ajqRiQOBUffAoEFMZdo3Zp5GKKACIFx+AooEXfe1FTygZ7W4boailgj2/eWtMaRKWw8mP92pV0lVHzHNfL8kj1ubsYn2QONwB/Cg2ZBx5bevSt0adEnGyntBEg+VPyp+zvuPmOdbS5ZDlRj/gNNGgOTgErXRYReMVG4ULyPyqHRLVRmCNA5/eSZ9MU5dFgQ4ZT9Sa0pmAOGHy1CdjdankQ/aSIEsLZfux4qtqOg2V6u14lVv7wFaDDb0WmscHLGjljy2Y4ylujhdT+H95NeM8Pyr68YqSD4eQwx+Y02WXocGuxeT5u/501nTb86mlGNOLukVKpUkrM5GJrvSZ/JvV3R/31XFb1nLFPEjQHOR1HarN1bQ3cWwxqc8c9qxZdCv9Jna40wu6/wDPMmu+niejOWVHqjeRRt5p1ZOm+I4p2NvchY5N2MMa1BIpTfnj2rsjKMo6Mws0OA3MM1pQ+KfFMMQij8R3yqOAq3TAD9az40ON+adTu1sTyp7mhH4s8W848S3/AP4Gyf41I3i3xdgf8VJf/wDgY4/rWWsiIcNUjOGGFNVzTfUXJDsXB4t8XhsHxNfnd/0/ScfrT4/F3i3dk+JL/j/p+f8AxqggwuPegAA4NCqS7sOWPY0/+Eu8V7sf8JHff+Bj/wCNDeL/ABUDlvEd9/4GOP61mxkljuNPxnqKvnl3Dkh2L58U+LT93xJff+B0n+NLH4q8Wng+JL3j/p8c/wBaz9x9aFd1yWIo55dw5IdjSPi3xUowfEV8f+3tx/WhfFfiotk+Ir7/AIDfOf61nENJwOtOClOP50vaT7hyR7Gini3xSfv+JL4H/r6b/GnN4r8UswX/AISK9/C6cf1rNfbJz+nrTlzuzT55dw5IdjQfxL4oxuXxDff+B0n+NNPinxWqjHiS9/8AAp/8aqiTJxjimspTlEGKOeXcOSPYujxH4oc7v+Ehvf8AgV2/+NVp5Lu6na4u7pppG6ySMWY/iajMp6YoQs3Ef60nKT3DlitkAfyk5FOXgYx1prJ8vzCmrIW4IpFEpBI6/jSj7uCaYmS20GpSdgxigDm/i0APh7qmP+eaf+hrXhMMeXwR2zXu/wAVNh+HmqFv+eS/+hrXhlo8QX94G6cV4mZfxo+h62Xy/dy9RfJeRQyN7bcUiFkbbkKucNx1/Ol8qSE+YrfrT5GSbb5g5/irzjvH/ZkDmSM8k9aUSMhytLHsXp0oKE5KnFXHYRJbSENlTtP86dIrszNIv44qJY2+8SakTd8pVuvZqtASwQqgDA/dPDUqqZCzeZ3NMik2Flk6E8HsKkGw/wBKpeomrkcMn+kx+bHxuX5vxrG1R5P+Egk3EKpuOh69q6CB0jkSBsffFYGqmM+I5lb/AJ+MgVpT6HNV+Kx0qIFRQ69B1PemtcQxIXUbfmxjrVdkuNqmTp2xUaQSGQkDKk/MW6V3J6HKOfyBMZiT81QS7i6uDu+bKj1qyqRAN5hz6e1RsMcx/wDAalgKVW4eN5AB/e56VzurWEVv4sjmV8oYQrK3fJrfaOcRhZWB3dhWPrPlyX+5iTtUZVepqZbFw3PlP/gr5qVhp/wLs769TcYdRxEyscZ2Nz9K/DmbVhqnxJkvJrqCOdZJMeaPlZSfbr1r9wv+CwOg33iL9le8i0tP+PWaN1bblsYIxx9Rmvwi1vw5q8vjyxigi33CyZkkGQsaqeSf1rsy9R5p3fQyxXOqMbdz1P4aT+KfDWg3V5cX8lxY/aGjjhUk59h6Cuf+IWkQ67cf6LpwUzZDR+jdc16R8J/DUGqaT/ZL3crK18J2bHGO4HtXM+MrGCK7uNQtG/cw6gwk2j5ggYA4rqpy/ee7oZ1VJ0+WR4X4mhmjSO0ETK0JPmK6nIxXT/ss6Lb3fxajmurV51WMuHRT8h65rq7/AMG3fxN8SzeEPC+naZqSyPGY9QjuCrRlmHzEfxYHUV66/wAN/C37OXhOGx0wpJeTSrHeThctz39ue1elJ/unGJ5sKblUTfQ5z4tXujyG8j06aaGRv9dEspAf6D1rwvxHosM91IJTJM6fcDN1FesfEm4ttVN5ZRxGOdsNHMD1PWvMpLDULySOO4jZWT5f/r1jR5jorcuwzwza3WmXkN7pKElf9Yh5PavSjqR8ZWNvNbOLPUo1AE7Y5Yfwk+/vWb4U8ITaarS3c0DRyJnLAZouNE1HSdWW+tpU+y3Em2VI8Yx1z7EVtL4Thhyydi9b+BJvG97/AGfqojgvPutHckruP+y3v2rch/Zn13wpfpc3OjX25cOsjKCpHsa7DwK9nrK2+lanateBcLa6pa8yL6A8fzFe5eFPh9rdmYbS88VGS1cAyecx/dqR0571yVprkbuehQj+8SMv9jz4TeINQ8VweN/EunhY7dljs4XwMgd6+9NU+GcnjS0t9JtlXdcRgcdvrXzV8NNRtoruDQ7G0b7PbsAjFjlm9civsv4Gxi7ltbmaSOPaB8qvljX55nElicQ29tj9Ey1Sw2HjbRnV+D/2d9R/Zl8B2HjnwZLJdM0wGsWsYLpIjkc7fQd69v8AFHxR0Sf4Uab4Y8J3Rhl1AK95CvZepU113hvTI9Z8DtazQgLJDja3U+9eP6vpNpo17cS3k0FrHHId00jKqqM+prGVOpgKfNQ0Ulb59X8yHW+vytW1cXe/ft9xRmt3YQwxqJPMlCsc9PUfWvGf+Cmf7RMWneFLP9nLwTqavK0IuvETW7ZKqqhkg47nr+lWfjh+2d4E8K6ZdeHvhZqceoapaf62/h+aK3kB6g/xGvhrWPF+oeMvFviHV/EFzcXE17slW4kDLJM2CGYMx+YZPavXyfDVFrJWsedmVaPRmJf+G7LxM11dzyRwxWskbzSXUm0twcxjnPQdOlSJoWhy21rrmpajJJHJCu1LOzI+ylTjaWP6nmqUk9le36Xmp6ffW/lrJFBIWVvOIPUryOOmTk1oWKazfW6qyyW8cEy7km+6y7CNw9ea+jufPvszrvhTbaB4j8R+H/Dd34Tmur6816KDyZOVLtKg3gA/Uce9enfCe4ttK/4Kwa9Z2hWOOP4r/Z4ljU/u0RSgHP8As8fhVX/gnN4R03xJ+3r8OdA8RBrh21T7bHvZtqeWnm7QpHQlc/8A181J8JoJbr/gqjqEdtFzN8WZpJix772/+vXZg2+pzYj3tvI/am7F6pZg6Ou75Tt5NVmlmjcGaE7e+3mtC5sZPtBEd020N8oxnFNltrqMhkVHXvhuTXZWalY4cPsZpvYJL6MI+P3Z+U8HGaZbSAlpN67mkb5f0pt8tvJfx+fG0bRxsdxGMVGhniimktI1m8tmx69f/wBdEfgCUVzmiodIlY5UDqfUVxXxh8axaZpbeH7GfbPcR5nP/PNPT6ml1b4pXGnLMLrT2jVeIMt99vSvJ/GfiG71BZry4ud0kzZdtvWvmc+ziOHw7pU37z/Bf8E+hyXKKlbEKrU+FbeZ5X8TZnkkkCt8rMTu3fyrwnxfLeXOpeTql/I0SHMfzkgV7b40zPbysys1eEeNbPWTeFYbdgpY8+gr8wxUvaSbkfpmHjGnBWPVNC+Mvg7wp8Ok0HQgv9oPHtlkYfw967j9n/UNP8R+GdQ8e2un/abizuPIaSQBvJXAOR7818r3OmM+2KViD/y05Ar6H/YfubjSPBfiawsJGkaO+t5WVvmHzKwHtjAFb4Dmq4yKm9F09Dzs2j7PAycN21c7rXtefxHIz3moyTToqpb+Y+4sucbR6fSvY/AtkfCWlw6fLGqztCJJNy9q830STwvJq1p4s8R+E4/tMTeYjWucYBxll6dvSvQLPxH4V8VXa3Wn+KHhbbtaG4t9v4V99ltOnGLrVHeWlranxmYVXO1KCsup1ep3Kahf7gQV8vKin6dGDdxo0eV3dFas97WVriNUu42aNccEjNaunXWg6Bm61q+jjZOW86QKP1r6LD4iGt73v2f+VjwMRRlokdNY28MFjGSu3DE9K5zxhdaPZBrq7iBZVz5kDbZVPbHrz26VW1v4u+GLC2VI9YgYufkVWLZ49AK8/wDG3xi8Nyu1qNIur67jYJHJI/lwQn1IHzOc/hV4nFUY031ZlRw9VSTeyPU/DfiuJNDm1S4hZtsbGX93jeq9SR2PrjvUn7J/irQ/FMeuajYQ4WHUmS3hfgohGcj8/wBa83+KnxQuPAvwSvNZtI0kvJ7cWsEfCqJJOh/Adfesn9k/W9f8NfCrT9WLxpJeX0ss0kUhO1BhVznr93P41x068/rlKG9otv57HRKhGWXzls3Ky+R9bXGpTvdGKZ9yN0+brjsfpTri9MDKWIKHA3A/drj/AA38T7S9AttRtljkHWZOj+/tXRW+raXcptj1SFuyozDJr2ufmjdHhul7P3ZF6bUomGHXDdV9x9ajh1EMGUKF+X+E5/GqrWbT3sepQMMrGUK7gQ6/SnXNlMMmCIru6qKjmqdSuWGg6/vZra3ee0sxNMi5jXOAT6Z7VX8Map4kuLNpvEdhDa3DPmOG2mL7V7HPqamQSy7Va22jq3zcfSnNA0EmWkC7Rw24cVnyVPaqpzPRNW6MuMoKnycq9eo6a7mmkkeSfefXr+FQaxoWjeLNFbSfEmkQ3drMvzW9wu4KPX1B9xzUb6r4dsZPNutZhVlbPlrIDn3rG8UfFnQtI0ieaAiRYo2Jkk+UY+tdHPaPvGKjJSXJ1PkL9orwPqHwV+KNx4c0C++1adcKlxYrI3zRxsD8hPcgg/UYpnwb16PVdTvL7ULmOxhtrcieaZvvZ7D37/SofihrcfxI8b3vjTWruS4muZB5aeYdsUY4VVHHQfzrzX4saHqOs+F2sPC/itdHuFyY5CuVfIxhgOT/AEr8/qe2WMqOLXs7uy62P0HAQwvJSVZtOyuztPGv7Xvw78EfEJvBsN950a2LXEksZyZNjYxgfUVpf8NaeGtfgsfCfgi5judY1iYW1nHG3zozdXI9FGSa/N34up43+Afxd03xd498RwajbvptxFHLbhtpZsZBzjsAa9p/YbvLTTotQ/af8VutuLiFrXwlDKMMYyT5lwM9j91SOwP4cLq4iNTSVj6mph8vqR5qauraa7tdz7wvdG07wpZw6DYxArHu3MOsjn70h92OT+NeeHUdJ+MPxauPhNp2p+ZY+H7WO/8AEzxv95if3NucdmIJPstfO/xV/b+1jw2bi100vqGrXk622k28LFnu52OEjRcdScZ7AZPSvfP2ZPAmsfAb4UfYNW0q41n4g+LrhtU8WS20TSyLcOPkt1I/gjXag7HBPJNa06ftpPlWi+/0OKUFhYXnLV6L9Wd34paOaZooZUjji9eiKB/IAVzHgS+0f4k2txeaERJaqzx29z/DMVyCRjqOM+9dt4s/Zj+Mnxj+E9/4Z0+C18N3euILe6lvrhvMht25kIVMkOVBA5HXoK6DwB+y7r3wY8N2uiR2ENxY2VnsWSx+baqrx8p5zgfnXX/ZeLsmoOz7nl/2ll9nH2qcr6K5+M37S/wy8a/H39rjxB4l8TNP/Zegam9hoemsCFijjOC/+8xGSevSvWfhR8DpLGKOCK1Coo+83cele9y/CGy8U/EvXPFFzpz25vtUmm8mRdrJuckcY716T4N+E9hYqkcWn4XdlSyj0roipR9xK1jhqVY7t7nn3gv4cTadaKogk9zziuxtvDNzB+8jfCgY2r3r0qx8ECCPMiY/QVoW/wAPZb51Nrp80mDyVj4H14raMJy0SOOVSG7Z5fBoU8Ue0TsxIzjvTZdPntVVLYNIx56HAr1x/hdqgtmuZrMQqv3mkwCB0z7Vx/i6+8MeHY2tbzXUaSNseTDHuYYH09feuhYWtvYy+sUb2ueXeIrLXpZCs0ixjnGGrm7+5tbBtmpaqvzfwKSSfbit3xX4qtb2Vk0e3m3McrJcLtB/AVzGk+E7nx7460fwvp091bw6jdxwzySRAMmT8xHXtnFDozjq2dFKoqjSSGaj8M7T47xp8OdM0+6uZNQukSyvPszOtvMeBIcDp2b2Jrn/ANkvx58b/wBljxT8Tf2BfGXgC8bw/BqJnW5mDxwm4c/vGtnI/e8KCF+6Qe2K/TH4c6F4a+Fej6bpfw90y2hg0y4jiuVjiXeyEffY4ySWHJ965r46eGfC0X7T2n2/h/wYk2r3VsL++1bUJDJHHGwKLHHGTtAHU9ycDoK9bL/ZU6MnV+F6MwqSp0cdFuN7Xe9np/S+8+UdH+CXxC8Vag1j4A8M6pq8IbEdzb2bhW7gk9B1xXo3hf8A4Js/tG+JY1n1a2s9LR2BZb69+ZfwUGvv7RbWOy0m3is44VQQoMWqBV+72Apt0bkHMbNnv1zXRTy+hF6u/wDXQ8Krm+InJ8qUfx/E+V/ht/wTV8YeD7+O91H43/Zo92bi0022Zg3tljXq2m/si6XEP+Jj8SdYulyW+VUSuy8T+IrfwxbrPr3iWOwjmbbG1zME3tjJAyef/wBfpXhfxP8A27vB2h30fhf4c6pJrmqNeJBK2xhaxgt8x35G4j/ZqcXjcryuk3Wmkl0vq79lv+BeDwGbZxWSoRbb620Xz2Pz0/bA+DmieC/2hNS0ew0/UNJsbfX5oYZryMkXjI2S4f0bnn1/OvpH4G/Gfwzo+kW/hXRdB0+TTrpVt2VJB5k0idSWxx0/Wof+Ckfxk0A+HfDfw++KiaJqupeIpluNBt9HaT7VbqOTNvbO1Qcg+pr5f+FXxEutF16aT4ffAHxBamK6le3bULrzVkuNvEnLfcYgewGeK/EuJKUMLj41MLUkrO+mitLX5s/dslweMzXKlHFcvKla/MndrTyZ+jfwJ8efsm/FkXEIikWa3mMMl9DeyNayyY5UNnqMYI6A1e8X/snfsB+L/HMfiHxR4h8/VLmL7NbwyeKZlVVPBRY92Fz9Ofwr4Su9c+NulaboyxXbeGNPu5JrjxJZaTbxgQTsxJWIhT8uckHGT0ru9Futbn1DQ/B1t4Au9UmkDzuzWJa5vQFJZs8YbHYHPsK9XB8fZhGUcJWoRk9Em7pvWyTS6ta7nl1vDDBXeKhipU07uytZWTvrK1/Szdj7K03/AIJ0/st6PCkvhPRb2zjV90LWeoHb25GOM/jmuztP2eYNI0dtG0LxzqccZH7syxo/l4zXxX8L/wBuz4a+CvGFt8P/AAP4r1rQ9ctZm+1aDfWVz5coB/jSUHA91NfaHw+/aG8IeLPD327xLrNrps0cio0kkm2OTI6rzwPr3r73Ls4ybG1/YzpqnU6p2s7LWzWny3Pgc84d4oyenGrUlKcHs/LpffR99j5x/al/4Jr/ALUvxwkmsvAv7cS+H9GeNlk0eXw5uM+ezSqwbFfPvh//AIIy/t7fD+6ks9A/aZ8LpasuP7S0LTyt2q9No85Tg8nnNfZ3x7/4KL/Bf4QXK+G9Ab/hItWlbEMFu+2MsOuGAO4j0Hauy8EftQeBPE2j2F/rNtcafPdx73haPcsRx90nHWorY7g2piPq8qsOaOt76fft+Jwxp8W0sKq3LLlfTr929j8+dL/4IpXnh69bVvin4l8ceJLpn33F4NZZxIeckhDXZaV/wT1/Zs0mxXTL74byXXlsSw1a4lZv/Hq/QjRfHnhDXCf7I1+CVuPvSbT+vtV+50bSdaj3y6dbXUbfxtGGGMetd1LLMDiFzYeaafZp/kcks2x1PSvBr1uvz0PiDwR8AfBXwl0K6s/A/h2z022d0fybW2VMnGMEqBnj1rUgvX+6x6V9W658A/BHiGxmtBp8lkJXG57VtpDDPOPxrzjxR+xfrFtmfwb4pjuSP+Xe+Xaf++hX8x+M/hDxNnubf2lldBVVypSSkubTydr/ACPteG+LMrw+H9jXnyu+l1p955TaXuY8lf8Ax2rSSbivP5VJ4q+HXj7wJM0fifw7cWqf89tpaM/8CHFVLA+c6tGdwPvwfpX8b5/kOOyOtKljKMqU1vGacX+Nro/RKeKoYmjz0pKS7p3X4HV6HahrN3f+HjpW1r+hafqPgBdBv7YyQ6hMTNGG2llHv9ap6VDs0aFSfmkk6Vd8YXtqt9baL5+1re3Xdhu55xX7b9H3hiniOJKeKlC/s48zfm3ofDZ5iuWnyt7s4yH9nj4fTYMMtxa7jn724Vq6d+yx4d1Fd2m+KZl7bdgNatvltpSbgfdxz+FWYru8hfzvMkjZf4o+M/lX95044W9500z4itWxifuVWjJuv2V4LCZQniESfL3t8c+lbfh79lTS7m4jjm1omNcGYRxngZ9a3PB1/wCKvEt8uk2cv2j/AJ+JZlz5XvxivWdI0i30WzW1h5Izukbqx/8A116FHDYGorxgedWx2ZU5csp/cVvDPhbRPBmix+H9AtFht41HCryx/vE1eEbuNzNn6U50knGOpPHpUOoarpvh7SZtW1e9jt7eBd0szt8o/H+ldfu0YXbskec3OpO71b+9kwg2jLc5+nFZd74sto70aJo0DX110ZI/uR+7Hp+ANcqPEvi74sSKPDkM2maFn5r6aMrLcDPVB2B9a6rRdO03QLEadp69PvSbeWPqfWuOjipY73qK/d/zPr6Lt6mlSnGivf1l27epX1HS9QuG/wBK8S3ELH+G2QLj8aqHwjoKFftIvbxv4nnuGYZ+mcVsvIvcdP71QzO7p1/wrrlh6cveauYe0n3M+PSdFtxmPRlX/tlTZJdOhP8Ax67cDslWHYYJLGq0sZdSwcf981SpRjsg5iB76yY4P5Go1u9JD7ZEX6bqWSyaU4zx71DPp5Bwi/8AjoqeWXQTkXYdZ8OQtmTS1b/aLVah8XabEdtvpUfUYrBNkYjmS3Vmp1tJbxvtls2K92Dc01zGfMb3/CYzYX7FYLH8/wDdrU07V9XveDKodemO9YNqdAkXeryBkH3WrYsfLQebGu2tY36ksc6a1POXup1j5+6vLVr6ZPDCnlgsvmD5y1VEmaVWXPzN6U+Ny0oUkBl6ehraJLRxX7Qf7IXwN/aT0eSDx34YiW9ZcR6tYr5dxG2OpI+8PY5r4F/aE/4JafHL4PQ3WpeA0i8WaDtIVbKLbdQR9iydScdSCa/UG2nATDAbsY+tTxBm+fPb1rOdKnUOijiq1LfVdj8EZ9HufCurNoWvi6sLy13C3kkhdV3H1Ujgjis3WfiF4j+3j7NYtLd2U+ya8aP5pUHVR9a/bX4+fsj/AAO/aJ0KbS/Hngy1F0yMLfVLOIR3ETEfe3DG7HocjivzK/a2/Ye+I/7KmoyXt9aDUfDlzcF4dcht2aNMZC+Yf4GI4x09K5auHlT6HqUMXTr6LR9j57t/GE2vz3N3qDNGReKtvbyDAUDuBVfVNQu7DxfdEWyzL5aRzb1z5kn95fQ810ev6Xo9rp/219OWZoI1e3Kx4LnHP6+tM0BIJGk1qDT9ixr5iLcr8shH3gCe9c1tbnUY6eHoPtA0OC7kW3tcecsshbc7jJA9Oazdc1HTo9MurRtY+aOzeQybT+42nAX8a7a50z7Hbf8ACRgeXcXnmSTDBPlE9DjuMV5L8cdMeLTTqaOrszRwv5R2ZXd/EO4OauLM5S1Pqr9kbws3h39mTT/E39l3FxdahfLLPPG/zcnOfzI/Ovq7wxb21isdhZ3TTI6KvIHyuByPbrXlHwF1fw5efArw1oNt4dgsbO42kxpMchlAzyegPH15r1zSINKtNYFy8SfKrHcvRG9Rito62SOb1PRPg5YRSrcXpi2tGvlH5vfJNdw+Q2CvavE9B/aH8O/D/VrjwrrAy/mBpJPXivRfDvxj8A+JkQWerKrN/CzgYrhp5xltXESoxqrmi7NX1ua1MvxtOKm6bs1e50xz2NNaMEcGmW91b3aeZaXKuPTdUhA2/MSD9a9Hmi1c4xh44ooZSB7mgZAwaYDo+BiiiOigC7uX+KX8KAeeG/SmO8IfIGaDcFF+U/pXz56gshbOAKY2SPm4oM0jclqiLMe9ZhYc4TnDUxyo4zRz3pnkJnOTSexaIpTEeCKhk2D7q1ZaJajkZU+TFZjKzkt0qN4pMZFTMWxxj8qjIlJzWcolXRG8WF3E0zC4wy1L5bA4ao5dqnJNZcsjT0Dcg6LQVDfwVHvwTsHWkcTOcK1XGJm5FTU9Bsr3LyHEnZ14IrLbUL/w4+JS0kO7GRXQPbO4w5psmnxum2X5hW0KkqbuibKW5DpmtWmpxeZaTq3YrV8BPWuf1Hwyscv2zS5zHIvbHFLY+J5reUWmrQeWf+emOD71308RGpoznlTlE6DYD8yjNCEDkmo4Z1mXfDIrL6infPs+UfxV0RMySNlbmg+YT8rZ9qaAVFOTKybcH61VgFRSMsw5pUYt2p1CjaMUAKhBNL8u7gU0DuaKAHYzyp5pgaTOJDT0Yg8UAqxw3cVLAeQB0NJGzFjzR2x6cU5GboTVAPCeh70EnoW/KgMV4FIRkYoAGQlyWJo+XqlKpPl9KY26PA9aAJC5xUZQMeDT9hPBpFAU4z3oAehGNrdaVvTP5UFVdc0dEznpQBzvxX4+Hmqf9cl/9DWvChAGjzHL07V7r8WkWT4eapvb/liv/oa14NH5sbfMOnArxcy/ix9D1cvX7t+pPl3XYytSEbMBmNKGMiq7SAHPerBaF0CZHTrXmneRxNtOAfzqRJGPtUccvlTZb+GpHHmfOo5bk1XvD6CNvlG5Jtpz+GKmikLR7Jh7K1QR+WjB3HK9KsHyZYto/vZqhCKF+6x3LjvStMUISNaGRA2Afl/lTdspfcqblFPUCSGTFyhUY+YVk6sCfEUsg42Tda1Isx3Cr/tr+HNZetOzeJJovL+US/eVuvStaRz1t1Y1XN5cJ5pfoBUS+e7Mry/7vNWjLiJQ4DfTtUUm15sLwAK7Y7HGRqrE7Gb+Ht3NPjjlCeWvXFKG8p8hwfbFSBiWMuP4aYCTwGS2Rmbn+7WFqUM1m00uxhsYEDcOea1Ly52YkUc9/m61jahq8V07K9wjb2xs21MpR2ZUeY4f44/DCL4vfDDVvCuqRAG7t3EEf3sNgkEe+cV+Rdp+ydpSfF7xB8K/iloMumTLIwsb6MAM3cctgEEHt61+5fgzwZcaxEdR1aZY4c4WNcDzBj37cVznxv8A2Ifh3+0lqljqdnpdlDqmngRvqFxa74JIj1V1A+b69q83EYyOFi5J2tqethsLGcU6uiPxO139mnVfgPPefadegukkhRbWC3mDtbx9jIVJG72FeKXuizv4ivtGYsvnu3lgDo3P881+5fxl/wCCcOgW3hm88H6NoeiIkdi1zeXkEZ3uFB+RSenOa/JzxT4CtvB/jK88T6hCv9m6bLIJNvDTsrEAfQVWRZ5TzTmsmnEzx+Fp07cmzOO8B+FPDP7OXh2fxlfwR3GuahGWjtxx5Kk43e1ef+KPiCfHcF1r2ozvHaw3G7dLx5m3kkCqHxh+IM/jHWLpba5PmzNmYMP9XGp6fyrhn11WsIbeSYrbQN+83D+H+7x3PNfZUXK3Mz52taOi6Hok8mleKLBfE2lS+YAu75u44FUfFZ0u3SGL7M0czKCu1PviuC8HfEp41udNdFEasysuD8q9q1baa9+IVu2jWkix31vl7PdIdxAPI+vWtvhORxdSOruaNx4kivYmtUtmjkXC/vFAB980kcsV7C1tfkJHuwsgb8e1YwsNYtn8vxTptxDJ0WSSMgMfetqw8PeFGjGpeI9SkkgRNxhgYjPt0rnqVJLculRjuj1j4EeJtP8ABmow3lpqdvI2396ysW2rzjAx149K+ofCl9rHxNeO5ktJY7Py1ESKvJPcnAr5F/Z+8O6l498V2un+G9JWK387HlqvUdiTiv0n+A/wzTQ9Kt9LmdPMWPazbf4sCvn8yxcqacY7n0eV4eMpKbMz4Z/CyKK5hv4dHnxI2JMqeDX1r8BPCuneHp0uQyhjgeWy/drlvDnhsWlnHLAud2PlK8dK9Q8B2620kLq2CQN3HvXwtatzYhvufXpfufQ931/4jaL8NPhBqnjrV1/c6Xp8kz8YJ2qcKPc8V+Svxx/aQ+Jnx18S3ut65MWspJG+z6UszrDGN3yjgjPHJJ7iv0l/a1nuLH9jPxbqVnPukTTlOducjcM9T6V+TF7fWd5rkkep3KTQq6/cmyRuU4GF646fUV9jgqcalFSl0R85WnKEnFdWal7cS+EvAN1qRSONpZlaPySM8kZA9Tk+lcvcw3V8TcarpC6fNNEu2a6mxE646DB+XntXQfEGx8zTbfRI9XihjkZZHkmAYhOOw5BHSuP8SXU7R3MOoX095ZpcoNkbJHjCjnbnJ/Ku+htfucOKl0fQuyajdeHbeWL7a32iGP8AdqIVCNHuAxkHJyaRfiLHJr8OjSaPJM0NixjW0l3CNl5JJ6Z/PrWOuoWf9riNLe4iibcfMK7pD8mO/Xnp71PqiSa5NZXHh7RZP9DZl+1TYVQpUbi4z1zyfpXQcva59W/8EffCw8cftueGfE0EbRy6HY3l9cNcTZcr5DIOOw3MP1rA/Z5lVf8AgqfM63H+t+KNwxVhwDuPHv1r2b/ghvourX3xs8aeO7yS2ksrDwUtnDcW4DYkeYcEjrkKTXhP7NhjvP8Agp7BcnO4fEi6wP8AgR/wruwqbin3ZyVvisujX5M/ca5uoYp2Mv8Ae6fnVLUfEVtbhFhQbm49qq6urNesA4I3Vk6quWWRY9xVs/LU4jmUtB4WFPlVzesZYL9ppXhU7uNzHpgVTit7Y28kissau7OWB7ev0xXK+LNW1n/hA7yTQ7jyZ/LYq1ef6r8TvEdv4Y/sCeRt/lqsswbkrjkfjXPjswjgaKlKP/DnThMuljqj5H6+hW+IHjCPVtemeyf9xCxWAqOo/vfjXGazqBmUySSNj0FUtU1baAw+XIPtXIeIvGBswyIfYndX5Xi8ZUxVZzl1Z+lYPCRw9GMI9NDS1K4tJZGaXG1uMHjmuD+I2n6SLITWMq+b/d3Cs/xX8RPsto7qCzL02968Z8efE3VNSD2dtM8asTvO7kV58pxvax3U6Mty7ImveI9bTSbOPzppJNsccYzX2n8A/gXafBnwCyTXBm1TWrXfqTM3yxnb+7Qe4J/Ovln9kfTdPj1JvGXiJg0NowYSbjkt2HHevqjwx8UtF8ValJ4X0ycx3OoRlLeSXPMgOQOf09TX02R4ehSwtSvVdnZpX6HzOfYitOsqMNlqzpvAHga28aaJcaTc3whkt8LI0LFpQpYnIHTHb61pXnw20TwTpv22S8mmSW4CQzyfK0aYPJHrxV628J65aeL7HxH4SB063nsDBqbMw+ZgcBlB/vCrms/DW51FFi1rXZLjzJRLIxbDHHY+3PSvQnxNw/llFRrVFzpfNLdNrc+Zlh8VXxD5PhfT+vvDw/460O4DP5s0jqwSNfLILt04z196o3+v6F8RPEK6DFerHlttx5i5TAPX61ek8D2sFxDLNcN5kEJjimj6quOgqv4c+Eelabcy3mnX8kUknMhdvvHrXHR8RuF62J9h7Zc3mrfjYKmU4iMVJpkfjX4R2E0Kavo2upm3/wCXN1X5lB6DHPT2rzfxFb2MOs6dZiDMn2wPcNIuNxLfdr0jXvBfjPTtbXW/DJ3Lb25jWONvmxnJPPBz3ri/i5b2Gk2Uni6/i2vZ2b3F5NtAzKIzhVA6YPFe9/bWVY+j7XD1IvW3/AOWOHrwlyS6nOfGn4qfD7xZ8KLjQbXXYVvIbzMKp99nU4Y47d+a9R8HXnhf4d/ALw/qvirxNDa2Mekx7ZriQIJSyk7RzyT2HWvhfw3pup+I7yN/LmxLN+8aSPCqCwyc/ia9a+M+hz/GbUtBsR4qWHSfDGnumlWdx8yJdFlVZ2UYDFUUqM5GTUYPNK8sVUrzj9nlX9dj18Zl+Hhh6dGMr68zPpzwD43tta0q11W0kzHIu6LzPvbMkDPvXXSazllIlbDcr7cV88+D/Etl4Q0Ox0u11hZvsse15Hky0pPJJ465PFeleFviRofiS0UR38bTQ/wEjd9K9jC4qU1aW54eKwiU24bHcHxDeomIb6RfdX6VRvfHuu26ho9ZuM5/56ms+bVreSNg7L8y9AwG32rn9S1ERI2JVC+5FdrrS5dGcUaa2sampfEPxRIMnXblQy/wzGsz/hK9XuZwZtauJOf4pmrn9Q1aLbtMy4/nWUviaztZP30oX5uKwjUqS3ZUqajG9j1bQ9YkaEPJdcLx1/WuI/aB+KMdhZL4U0+6XzpvnuBu6R+h+tct4l+P+h+FrGT7JdC4nAxGkfPzY4rm/wBnf4bX/wC1J8Q9Uk1zxYtituqz3Tuu6SQMcBI1P0+nNGKruUPY0tZSNMLRjGTrVNIxOX1zxdazjMksjZ6LHkAH61yOpX+v63c/ZvD3h64vJ24hhhVpDn1wAa+1bP8AYW+COkTpda5eaxqSrz5NxcBI2/BR0rufD3hvwF8OLH+zvBHg6xsY1GP9Ftxu+pY81xU8prc16kkvxOuecUV8EW/wR+a/iv8AYM/aG+Oiww+M/hHN/ZMb/aN1/cpboMDhdzngHv3xR4v/AGZ/Dfg2wtx8cv2idJ07TbOPyYfDPgHF5cKF/hMrFY4gOnQnJr9JNOht/F/iabWddiZrSxtfsyW9xgozsSXfHOcghfwNfKn/AAUD/wCCc3w++JGlN8ZfhZd2eg3mmyCXxJGFK20tqMF5fLXo6qS3A5APSqnluX+0Sk+aXRN2bS626mtPPcy9jyRajHule3zPKv2cvjN/wSz+FPxC0/Vrj4N39rq1mhGm+LvEV4b2VJGGDuXhYix4DAHGeo619M/HL9v5fgJ8MoPitb/AG/g0G5XeuvTSRmGBT9ySRYQXAbnB9q+FPgZ+xH4P/aEu/F2gfB7xo3xE1rwjrVvHJMl99m0Ge0lXfsWdQztIVII44wc9K9++KHww+OfwC/Zym+Efizwlat4H4G7z5dSayYsJEjTIyUV8AZHBxXrQjGhHljFL0R5VScsRUvOTfq2cOv8AwVa/ax+JXxA/tj4beHby50fQZkvNTto7FIbOW3lBCK7N84VhyOQT6dq+8vBv7b3wJ8TfC/RfiHrPiqPT7nU7EzSaWyMZopU4ePGOoYHAzyK+Cfgxq37U3xosNY8S/CD4I6deW8dxBZeILrxgsUUc4h+WJFXhwqqCMBfToah/aJ+C2iePdK0/xN4K+LOl+CbhtSFv4i0N7hrizWUEK8sPRlQcgqRu4NbLng7o55U6NV8rsrdv8z7gsvjz+xX8e9Ujtb7xDp9lfTtstL6/CWbzuSRsRs8sPRvaum/4Za0u3l/4lfiBpIRysciANj6/1r4K+Bv7HP7LFp4Yv7n4fSD4neNdPvYrm+sdS1IQrblAW2QW/DMj98nsORxXHePP+CoP7aWrXEfgX4VeDPEmpDRZhpy2fhuxZTbTp8qrKhG6THA5OKzdOjOXNOKb8jSMMQlalNpeZ+jWveC9X8DRMdK+Fl5qW3j7RGyyJyfrnv6VeaLWvCuhrqnirw7byXlwcWmj29wkYgXu8rE8/wC6K8I/Yh/an/bQ0vS49Q/bq0bStO0HUPKSz1S4mW2vtPmdiv75CfnjLbRk/d8xcnAJH0jF8S/2Y/jHfr4cs/HvhfXL55Whtrb7WvnSOo5EfQtjnlcj3rojThFJ7eRxVpYiUnF6+e5zXw9iXxbqHiDwX4xvLL/ieWgWzj+0o0kbIPuhVwAO+a80vfgB4X0XV5rPWr+bUJbFvMurOzsWeNV/uyOSAPfvXsU/7PHgrwbfHxnourXUL2G6eztJ5lRDIOQpfqF6jHXFec+N/ib8TPFmqJaeJ7uGwtpLhvtVlYz5ilQfd7bm/GuXGVaNGi3Pe2h2Zfh61etH2abjdXMG10HwdpDNfWPg6xjG7GxoNxGewzmvTNP8N/DzxF4Wury48KWVtc2dm09vdpbKjRyKpZSCPcV56wju3jSJM/NnDDv1rX+Netf8IL+yR8Q/F1jO0c1j4XuZY5Omz5MZ/WvmcFiJ1ak3LWyZ9tiMNT9yEFZuSS+bSMT4WfHB9Z15NUn8tYbqMrMytxnoT79K6f8AaT8at4a03w/8V7SA3S2c32PVLi3cCRYXz5bdDkbvXFfG37LPiu48bfDnQ9Vsb+ST7RaxO0kMo6leTX1f4E8Pt4q0W68K+JNRM9pqNg1vJHcybuf4G+qtzmvHrVsXmGU1sJTbUpr3X2e6v80l82eljMFh8LmEcRJXUXZruv8Ahjsvhd8ePDs8fnadrFxGkoXbCzbsZr2DxD47tdL+Hd74ukvY1khtWaIyMvMm35cZ6nOOK+Qvhh+y38cbPxDJbz2kkFvbzFI3U/uyueCp75H5V7R45+AXx08aaJpvg3Ttb0OPRo2M98b5pGuPMUfu9gAxjPXNfNcC5xxxJ1cPjMJNwjFqMrWXN8zyeIcDw/7anKnXitU310+R87tqWt+J/Emo32t+JtRvHmXy7g3WWywx865J8vn+7j9a8r+KfwhWe4XXPD3ju+gfT5GMyyYZXkLjB4GcjGFxX0j8Yf2U/iz8OLK6+JmhajY6nDaRhrjRrMMJp+MFgTwMdfevnvwj41sPFPjuPR9R8zS7yS5PmabqFvjduGDKkoO0yKcBVOM4avEzXBZhgsXbEtqo7tOTu2m/Pf0P0PIqMs0wcq+XyUoQWtrXTSu1bf52t5kuoaRafEbwZapNa6G3iaxsUmt21KGSGa/hi3LJEp5OQRkY6/NnivJvG/iXw14GaPxBpmqW/hpN++OzkmZ5LmQj7pfcdw+mOtfdvh34YfD34qLa+DdC8T6Zf3uisrWeq3EWwFmBEoxncDtJBHavnLxB/wAEuPj3B8ZbnwXrPg7T/EfgeW48+wuHvoS0UROWQqxD4z8uQOB0713UeGcyrYd16U3N3+zZpp9Ld4vZrda7nDHiLC4LE+yxDcFZPlldNelzzbT/AIg/Dz40ePLL4R+Ltdmaz1by59On0/UmgiFztH7iSTGDluAR64Pvyep+Kvix+yH+0R4b8JeOfE2oat4Xv9Qa58MeLo7lpFeZGxJbByeowU9+a9Q8cf8ABKD422nwuj0/wf4VurG60zUrhdN017jclvGJdyTK67mJI9ea7LUP2GP2m/iN8E/DXwr+NfjfTL6+8P3yavp7R6S0f2ds8BxkbhncScZya7MPg6MMPOGJozjUWsXyv3mtm9NGt73+R04nPsLWcJQrxnDVNOSdk97d77fqdt8OPDOl+Nvj3c/tQeNW0fTbex0GLTdJ0RIVE8bzEu5uCc7yUHGMZziuA+PHx78K/C3wL41bV9RjkWx1Bre18lSzSRO29cr6qAc47r6CuU/af+GH7T37P3hWG78GfCOX4jaDIcatapIIZrVvl2yRneWkTcfqpBwMYNelfAj9ibVNX0ew8e/EKyW/164hMtzY6xcfaIbdpUwynI/eEAkZ7ZrXHYrFZplcMO8LLnveVrXb2bXa/Y0w6yPLsZHG1sYp0opKMFdaK75XfbW2uuz1PF/2Z/jNonxN+Hh+KPwq8L2MhUf6Tqc8/mTXEztjcC2TgAfdGAK+iPCukfE/TPD0vjDxprVs9s1jvXSwCgZiD84bruI4Aq5pnwT1T9ntFt/BHwS0mDTVXDHQbVIY4hnOSuPf61R8WftB+Jor5dN07T7e5YybFtb7oxwDj29O3XrXxWLk8HVcKsJQvorpK337/ImMqmMUZUeVrd63v39P8jvfg5r1/wCNvDi3Frod5oLM7rDDcx7o1wcDc2M4PavQvCmta94ZnudL097ieb7Qqxm3Z9pIGcKcYIz19K8Msvj1baNc28MUCrYSTgNHFOSqnGeRjqDnpXp9l8aGt/D8ev8Ahi1nvJrORhJarJtMwZvvHP8ACOp7kV63DOZ0aOJeHc3Cbu7303+5OzuvQ8POsvxFRuapLkey3t8z0a8/bH+HPw51ay8L/GnxHpek3dwAjzfbN2yRmCqrrj5eTjceAa9kGzyjtf5WXKkHgj1/Kvi/4YfD34O+LP2jU8TeN/BtrqGppp7wNC0Zlt2eR2lkjm3AiZgx3Kc/LjivsLStbsL0LDEwXjCqfrX79k+KlicO1Kpz2dr79Fv3PyjPMJSwuIioQcbq77fI0JLG1ubdra7gWSNl+ZZEBB/OvOvHH7M3gjxDJ/aegr/Zd3ycRrujdvUjt+FejLLJ2lDfhTlO9lBHeufiLhXh3ivBvC5rhoVYP+Zar0e6fozhweY43L6nPh6jj6f5bHzn4p8O+JfAt9DZaho4jWNT5d/Kw8knPBB9faud1yx1C+m+2NH526Nd0gGdzdzkdvSvqfVNF0vXrRtH1mwjureb70UkYIz614t8QvgzpXg7UDLpFxcWNncNmBrWT5A391l+7n+dfN5TwLlXCnO8tpqFOVtEtdFZXetz3I51UxzSrL3l16f8A8xhi1eycCAyqG+6snzA1a0LXtU1DU49Bg08tcXEmxBH069ea3pdM1XTmaURQagh43Q5ilP6bTXpXwi8DWtrbReLL21aO5kQiLzEG6Mfh3r3KNCVSaVxVsTGnBtq50Pgfwlb+FdFS3VVa4kUNcSd2bH61qt83zfxenrUpkBz83vUJckmQZ+XO0r617kI8keVHiyk5S5nuVPEnifRvB2jyazrd0scEf5s3YD1JPSvP9K0/Wfi/qkfibx3bSWeiwSBtO0Vs/vcdHlH9Peuy1Twlp+t67Fq2tr9oW1X/RLWQZSNv7+O7VoNCd2R2/irza2BrY7EXrv91H7C+0+8u6/u7dTaGIjh6dqa959X09P8wiMMcK28IUIi4UKvA9sdqiYYbIFKV2553U1unSvVtGKsuhxvXcjlcgVFLICm31FPkztwKasfyBQvFICqIpCOSdv92ni0ZuFjqyIB1/h9amjjAGN1AFB7ZVG2WPaOm4U5NPUDKHd6c1dwG4djimrEsZLJQBXCTRybT835Ur6VbzczQ7W/vLUwBL78n0xUwRHGxo9wbn71aGZR/sW1T57S52t045zTrd763+SS4z2Wrv8AZMZffCNjYpx09lOxwMjvmjlAiguZzy3H4U9mAKyGU/epzWkiplXVaTZPsGJOtXEC7Y3qsuHY+inNaMEpICg1zwS6Q427sdOKuW91Kvy7uKYWNrzM8o/Q9QelZ/ifwn4c8c6DdeE/FmkQ6hp97E0dxa3Ee5XUj/PNTCdGCkOM4qxEwCbQaIyTVmSuZbHwF+0j/wAEp/Gnhq5uvFH7PLW+rae2Xbw7eSFLhf8AYib7pHsa+JvGXh7WvDesr4X1/Sr7Rb6xuvLl0u+j8t1J4bg9Rx15Ffu1GeceZz615R+1T+xv8K/2p/Cj6f4q06O01iGL/iVeILeNfPtn7ZP8S+oP4Vz1MLGWsT0aWOl8NT7z8ht9nN9sstTuHj+z25YSSHIlHHT+leT/ABegv9T13w/pNxbxx2c15GrpE2RtznLflivfP2qv2Sfi9+zXq0+heObB7pryY/2bq1l/qriMEep9P4eo968n8L+GLXxL8VvC/hbX3kWW4vvOZo1xhV7EHsTxmuHllF2aPQ5la6dz7c8Cx+E7fw14VtNHVZhHaqJoIj8u/b/SvYLSVLrT4zptjGkOwCQ/xD3H415L8I9GsILpdPXS0jWxjYxIsnzAk+mfQCu61PUU0rSrpXDQNa2nn7YX6d+T37VTnGlBzeyM1HnqRiurt958xfFjxRquo/EzVtQ+2yf8fjIF3cADj+eaZo/xH8R6aVTz2K4+8GNcjqOq3l5qdxe3VyXaaZpGY98mlF+xjA6e5r+RsfjMTWzCrX5neUm9PU/d8Pg6ccLCm1oopfgez+E/2nPFOiS4i1qZVX+F2yDXrPgn9taecrBq0CzKFHMb8/livkISZOd+KdaanNE5MUu1vrXr5bxdxBlaXs6zaXR6o83GcO5XjPihr5aH6HeHP2ivAWvhfPvRbM38LnpXYWHiDRdWTzdP1OOQN6NX5x6V471WxjERkU7Tx83NdV4f+OWuaM6y219LGw/uvX3WW+LVSNo42jfzj/lsfK4vgeLl+4nbyf8AnufoFFHIwyNv50V8geFv2w/GMNvJDLeLMV2kMyknGKK+uj4l8Nyim5SXyPn5cJZwpWSR9iiJtnWkRAPlYA/hTzMqcComuSOlfQS3PNJCi9lpmwYIIqMzTMu4Nio2Zm5IqSyQCI01nB+UVES4O0qRSbgp3E1L2HZjjlhwO9J5TOvSlEyDp/6DTt5K5UUJARm2cD5ab9jduWkxj3qYGV+AM017W5b5RH+dVYnmIGgjHDTVHIIApXO7j86n+yvnEkopksEY+XzV+lYyKKx8tFysQpu9mPyptqZ1gTChaaXWMZMX41Nx8rI3ieT5t9IsbRjn86cXJHK7aYWUdahyHyyHFVfjb+dQXulWd5HsuIgc+wpz3SI3WmPqKlflajmZdmzHksdV8OuZrB2mhP3oyeQPYVoad4lsdRATdsk/ijala/QHGV/KsrWtKt9RPnRfu5RysidQa6aOKlT31M5Ye50qYdVIIxUqsc/hXHaT4h1nRpha6pbNJCxx9oVTx7mupsLu2vo/MtpN3/Aq9GlWhV2OSUXHcn885PyfL609WDDIpqrzkH5fSnBDs3E1qSGPmzQDmijHGcUAFH40U4JJjcAMUAOo8oqeKCwBwTTlc4Ab86AHFSBuwDQZFcbMYpMuo5bj0pCitygOaTAmEYjXy1NNLYONoNM8x1FPR1kXPFMAjcsM4pqxOGzTo8A+lODZPAoAF+VcGlMeeUNMckj7vU1IhwuDU+oHN/Fc/wDFv9TT/pkv/oa14gNrgLuw3rXuHxY5+H+qYH/LNf8A0Na8HCyowKHp97npXi5l/GXoj2Mu/gv1HAfvtuMf1p8fBYdxyFIqOSRJMBHw/epFPmALI3zYxuz1rzzukOjLMf3fzd2B7VaDbEBKg1VV2iOyVf0zVgFWAUqV9M1oiQMRlY7cU2AGCbBH8PNKpKsVAz83Wn4JbCjgCgCS3cbvLbpzmn248uTej8f3WpkIm27Yl+brQwGf3gbd71SAngmbzcmJfndR06c1g6zIP+EomQDrJ/hWzFMUbE4b/WfLtrH8QlV8Rybvl3SYraD0uc8viNwRRblQHI2/5NNkQrLs3fw9ackeDG6ckRjAPpUdy80kmQoT/PSuuPwnGO8tEj3FVbmmys5GEGMjrQJdzFPLYqp4Hqahky27y2299tMCrdQLvXzfmOak8P8Ah6LxDq8WmmwXyxIJJGxTpB8gOz6/N1Nbvw9gjimk3bo2f5eP5Vy4qfs4XOvB0/aVlFnY6R4Zj1PUotH06xVY4wN7Y6Adfy/Wu11BoPDGmxw6QiqIzsCsB8xPU/Wrfg/w0uh6Yk09nI00wDMzcFV9PevJf2wfjLB8M/DjWej2DXWq6gph0m1HBExyN5/2RzXxOdV6s06dN9j1ac1isQoR2X3Hl37Uvx4W21WX4NeCp4xfaspk8RXytn7Lbg8rkj5XPIFflx/wUm8LaR4WtHvrDS2tLW7hfdCo+QuBwy+p7n3Nfox8M/hbf2GmNJqXk3mtapJ5+tajMvzNzkKuew5xXhP/AAV28DeA7f8AZ3vp7nTjNqscsa2su3/U54wOMDNenkGH/s+KTWr3O3F0oypuC6H4U3+q311fSWVmrZuFBkPVsZ4zW9pWi6Tb2E+n6gEmuvK3/KvyRk9M/wC1/Ks7xNY3nhbxLNpTwrHeXEnyq/IijJwM+9dLc+Fn8JaH/b2tSNtHzQQtwZGwPmNfptNr2at1Pz+tH3pJ+Z5Xd+GNc0zX2u7GylYH7/ynJ/Kt7R9T1DStRj1Cx+W8hwVVc/KR/WvoX9lCDSvix4Rv9O1XRomvNNmZ2uCo3OpPA/Ws/wAffCfQ7rVJZ9NtGhuIZgvyxYVuPX6V50s0X1h0ZxtY9GGTy+qxrQle53vwG8beD/itZwaD420ZLW8kXb9oks9yyeue4NdZ8Sf2VLW50i4t/CWj6QltJIFa6EbZUD3b19AK5f4SeGPDfg2OPVLvxDceckOfLaLI3d8V7x4W8cw+M/Ltrhbi4hj+WOOM7QOOp9a6ZYyl7Plvd9DnWBrSqKVttyT9kr9n3S/h3Fa3VvH5s/zfvmGN59a+rfBPhq4gnlkeFlk4+XbzzXPfspeHdF1u/jt2aParfLGy/pmvpjRfh1pt744ls7S3VYreJTIyr8obHSvjcVKVfESk+h9hh4Ro0Uvmc34Z8P67FYxxzQMytzGGrvPCNlNHeQl0XKsPlx716JoPgAraq5tVX91hMr79anTwHJb3SmOHpyzbentXhyy6pzczOpYyPLymL+0uYJv2PfHVxrIVIV8Oy7d3+yM5r8evh3feHddhjkNqjLE4laZ4SDGEGeue/tX7B/tj2dyf2MfHVnC/3tDkXGOQMjP6V+Nmp6qfC3hSay0J5GuZIwEWGTLHGMgcen86+qwl40VT6s8mtH3nUeyNDx78S7a+njSHwurQ52yAg+YV3cYyeMjmuX1PT/C+q2k9xoMTxzRqryRQyPIzHrsBHVv0FMtNQ1a5uFki0wRyfZ0kvvti71A4GGIA5Aqvpc8kFneLcPMt4s2d0LqkQjwcqoOcHBzXsxXJGx49V82vc0xZ6zYrJqP9iqky2ahprxt7HADDPXb9c9acZH8QaHCL14Vt2uWQwWa5ZSVzh2JOfxFZFrY3GveHTqJnmuJ7clI45pnKldvfBAB4q7oS6wuk6hJbHTNHkfypWUfIjPjnGfvHFLbUNz9Rv+CEHgxtM+APjrxfa6P5MOo+IIrOFmOWIhhZiM4HGZBx0BNfHf7LzXJ/4KY2szvhj8QrtlyvG3cSen41+lH/AASs8Bj4XfsK+DtOnkmkvdct7rXr2duQ3mZVMDsNqp+Vfmf+yHqsDf8ABR/Trprlfm8c3bM/oM//AK69LDr2cVfzOOS5pTa6Nfkft9fzYkeUgndI3K9qydWvYYLd5vOPCniuf+J3xn0HQ77+y7a7WSaXhfmxg5/XgivPfEvxA1TXJrjTrF/Lt+m5W5b15rxcVm1ChKSbvY9bCZRiKtKLWlzrvFfxHs7Lw9/wj9ssc13JH+8b+FM8nJ9a8o1zVSkBOWY5yrZ6+9M1PVobNdgLdOjNyK4fxP4ziDEh+5B3Gvh85zipmFTXSK2R9llOU0sFBqOre7IfFXiU2wO1m3E569DXl3jHxg00jKbkbmJ71d8Y+LIWDFLld2cnFeb6xq/2m6aUOGw3FfO+9Jn0UY8sQ1y/uJbdtz8HrtY5x2rzHxBqBkvhaK7bmbCjdXU+LvEb2dnJsfll+bivOfA73Pifx7b2jMWXzAW46AHk/gK1w9CVSpZGdSp7OFz6P8GzXXhXwXY6Fpp2NIonumC9z90V1nhWLXI9YtdYS+ZZra4SWKQMBtYHNZPg+x1jWERdO0uSZFAC7Y816t4Y8GajZxebeafsVdpVeK+1p4OEaKhzHxeIxUnUbavdn1F4Qlh+zxtLrS3Nvdw7zDcD5kZxkhcdgenoKdd6deaaxl06bdCzYKtlto9j1rifDWqzS6Jb5XayRqoU+wrWtvEl/CcLdyKPTdX8C8YeImMxmbYjAZvR55UKkoxqQbjNKLt1ummvs3tfVJHv4XLJRpqpS2etvU6Y6VaG3WWa9kVsfNtz81T2+gzz/wCkaRqhZY8bo3Uqa5dvGGod52I9yKWHxZqG1it0V/GvNnx9wzUpqE8BJW+0pOM20tHzczW+trW8jSWX4ze53lpHNFCz3LL5uMRR7z81eG/tPSDRNEg07UGh87VLhmvIYclVjUqQvPqcE/Su4sdWur2+XdO27d3avK/2jptI1vxhDaapHIZLe1Ux7W+Vdx6n8hX7t4N8bYrirMpYLDYf2VCmrybfNKXZydld31PEzDAxw0vaSd5Hkt3qOmxSbBKfvdFXA/ICmprHlr+6smb0O3bXRw+FdGB3w3SqzfeIUcfj2p8nhWBIjKmNv96Q5LV/TkTyZPucXql/rN9kWkvknoRsP5c1g2mral4c1e31O58QXihZla4MMpQBM/N0PPGa9G1Hwwsv7rBKt821cdPxrkfEHhnRkLxXEbM20ja307VV5bom/tFax71p3hXxNq+nQar4G8bpqdjcoJIZllEmQRnkjkEZ7gVj69Z/FjR42E1kHTn5uMH9a+f9I0vxX4ZdrnwNr+q6V8+4/wBn3jRoWz1K8qTW1e/Er9p+W1a1X4nXEwYfeurKNm/PArujiKDWt0zz6mHqRejudhqPiH4mXM/2S2sowztj5nAx+tcf8XrzXPCdvaz+IfE87LeMcLbnbGAB0LdznNeaeO/DH7Q3jhZoNc+NV9YwyKQy2OyFiPqBkfhWBP8ADLxLeNbprfje+1CK1t44IfOkyqqigdD/ABHue9dEa0bWSIjQlzJyaO+sPiFp10nkxS7vRh3Pua6Twl8VdY8GarHr/hTW5rO8j/jt+Mj0PqK8vsbLQfDyo9/qG5j91V5J6elaH/C09K0uCR7Tw+PIjfZI0jBWbg9AetYexlzXvqdfNHltY+5Pgl+37JqcEfh/4iaZHcyKuZGh2FivZinXp6V7p4c8Y/C/4i263PhXxHCksn3reaTBXjoQfm/Svya1bXvDHiuKPUbO7MN3GNqSRsYpo+OxBBx+Nb/gr9qTX/hy8Vl4i1KTWrWNtsd1N+7uYvbeuNwHr16V6VPFVY2U1dHk18vhJ81PTyP1G1HTtR8IrJG+j3V5Z6lOEafTzuNtIeAx7hOnPbvXnP7aHxY+H/7P37LHjjxp8QfFFpZWY8P3SK0zhXmkkiZEjAONzFjwBXl3w3/am+IOl6HYa1ba7eLY3UayW/8Aa0JkjkjIyNsq+3r0rufGHxJ+A37RHhdPBv7THwU0vxJpQmEq/aoluoEccBwBhlI/Sirh8DiMRGvJe/FNJ9k9zlj9YpRcXrFu7Pkv/g2Fu/DWpfsc+M7/AMPat5183jy6a+hjXaY2Kgoxz2K5xg+or7w/aJ1S/sf2aPHev6xcwwtZ+Hrue3uDDnymSMsGKng7SAfcVh/Av9n/APZ6+GM/9q/smT2Ph+0mGdS8O2rAW94MYUsMbkZexx9TWH+3p8bvjt8L/gZfL8K/2Tte8faxczRR/wBk6ciSWrQlwZWeTOCNoxtxkmieBrfXIV4VWoKNnBbN9H8iY1+ZOMlq2ndi6R+x3pHxq+D3hfXfFfxc8Rxald+G4HvLrQ5o7SCZpY0eQ+SqBSC4P3ueMfT5G/aB/Yx+P/w58X6l4L0P4qaKuh3CJe6bJcW6/atWYuI5IkHJWZAQ5X5gw5C88/o18PPEGpeMPAmjeMIdIOmNqmmwTy6XdriS0kZAWhYccoSV+ory/wCMum/DHxx+198H/CGv3ka65oP9p+IdLhjwPMCQrAzfm5/759q3p4idWtKlKDXK0r9Hft6biprljdNdWfKfg3/gnRP+yzYat8ctcvvEera3b6I8+l6tos3kHR7nGTLJCMtNGB/DgkAHK1zsf7bnxU1+DWtD+FPh661FtY08nWNR8O+GCsMsyKBLcieQAoxb+7kjHGcGv06kvPtd9JpkluvlyK38IAwRyK+CvAHjT47fHf8AbY+Iv7KXwhOn+C/Avwwuf3viCGzWb7ULyIE6eseAFXJZs5yO3WpwePw+M5vZv4W4vSzut9y6lOUYXnFPRPfoz5+X4bftY/Hh1174x2+sXUdhpqy6Ha67Osl/fW6NljESUXekeXJZWBAJwSK6PwH8GfAXww8S698Z/jh4707TdU0nybrwjoeg6gGvG+zTFZDhXCIzqBwCMk8AdK6/9qf9jP8Aas/Z8+Hlv4o8E+I9T+Idrod7Nc6fC1ywn01ZVKN5aH5jF5Z2MobO096+XrX9lv8AaX8e2Vx46+JEQ8J6L9njmurjUIzCYA5yVjQZkJxyu4/Wu5VYR0382TKm6lnzcq2sj9P/AAH+1Pp37TPhXTfE3hLUPO037OftEbLhhNno4wPnwRnjrWbqFneTfEG3uJ5tkMULFkx1JGAK8f8A2Gr3wN4d8I6l4C8E6/HqMOg6tJHHfNbiNruM42SuoPLEfTp+Ne6S6taR6zA8tqHkmTH+7XxmZVufGzVR9T7bKafscHBQXT5vvcVwTdKD+6C8qFPWuU/bh8WLpP7FXizwRaad9q1Txdp8mkaXZrNy7PwX46hQOfTIp3jXxDeQXElpbsdxbIj7189/Fv4+6X4f07Ufir4pvRqkOgsbbQdLSQH7RdE4VFXtlyM57KaMtTniHFbWd32/pFY6Xsacaj3TTS7u+n4nyn+xB8QPi5+w3+1XafsdfFOzvPEGiy2drdQalFCznTlnHCOemwHGD6HNfrFoupaXHfi3s52ZeP3kTcc8g/Svxzf9sbX/AIRfFv8A4Tj4hfD/APtfXvEd002rXkdwzxlWG3yoTtwQnQKOAR3r7d/ZH/aF1Txd8KNI12e6uGe4haHZewlJNqSOF699u0cdxXTmNGhh+WvSXuzJwOIrYxulXfvQ0+8/RXwT8RVh0RF3PdRmP93tblW7qa7ax1OS7jW8ilY7ox5aj+CvlH4U/ECe5tZ7NS6bYd67eu788V9GfDzW31vwxHcO+2RYV3DpnjmvSwuKljKalJ3SW3n3Pl84y76nJyhprqZvxC/aF+Gnw41CPTfFGqXEt9MxS20mxsJLi5uGH8KqqkAc9TxXzT+0x8G/it8frSPxP8EPgp/wg98Zszanrt7FC15HnODAnIbPQ5GCa+lvEfjTwp4e8b6bpniC6sxqklqz27SBRLGuRzk84J71Nq2vaJ4gvFtbe8WaSMbmUMHYHt04FfL5l/wqVJ4eVWPuOyiormWl9XJtp+iSPe4bzqfD9SljMNSftLayk3KD12UFypryk5PrY/JDxr4j+Lfw+vW8GeMfiTawa/dXEh+1Wu4EKh2NHvVSfM3HjPUCvX/CPwR/aV+IPgOLxT8Lvjnqur6hBZmWCKx12dZJ1XkwYaPETHBHJHI4r6g8SfsoeH9fsdS03UNNtLyfUpnY3d1Zp5sSbi22PAzkHkMTnPpXE+FdA1X9m3xpa2XiG9udPt7ucHSfEliny3EnQJcJ908cHI57Gvhq2BznL+SrXlKNO/vNNJpX27JvQ/daniJhc6wnJl0YRxENWpQi41FZXSXKpJdLJt2u0nYy/wBlf4WftHfHTRYPFuj/ABw1ix09bjyNUj/t+c3VrKvWPa6Ycj8jX254H8K3XhjwpD4d1fWbrWLi1jKtf6hh5p+53HFeY/sw+HL3wFq3iSyktrZoNW1BdSS+sZAEkaRcECLGU5xxnGTxXr1vLP8AapP3hLdYyvb0z+NfpvBuFhDAfWHOTnK6fM21o+ibtrvofgnHufYjM82lTjGMaStKKjFJ6q9m1q7bapPTa5Xk8M+H7hRNPocfzf7OPw+lcufhPomkyTDw/wCI54ZGl8zZc4kVCf4R0wK6u31vTvEqy2LyGG7WNld1bBjYjGQK5FtI8XeHvE9vobWD3dhPbmaXW/PVIkZT/qiDyXI9PSvYzKrP2lP2VGMlf3pN2svTdnyGHqYpRaUml27j5/Bfiu3kJnSG6Xb83k4/9Bry/wCJfwm8CeIDI8Wk2tnfsMSK0G1j649/evdoPFHh6Z2ibVrVZFX5084fJ9eadreh6F4jtDb6rp0Nwky7fM2gOMjghuoPpRmGR5fnWFlTmlJeetvR7nbgc7xmW1lNXi/Lr8up8GXXwt8P+CXk0zX4pJ4Vlby47w70DHgEBMHA981p+FfgbceLZprBNbmtZVVY5Gt7xjbLhsh8ZOMevr1r2b9oj9mP4m3Phr7X8Fdct7ya3y7aVqUKm4mGPupNx09xn618S+Mvjla/CnxSvhrxvDq+itbgWviTR4b5o5lMh65YYK9+nPr3r8uxnDEcpxkadWkp0pPdu2r87PTzP03AZ5/bOHbpVbTtta/4XR61+1Z4j8Q/AbWPg/4i8OeImmjuPGv9ja5qGjxNLG67V8uJ1U4yXJ7+or7SudSh0jWYrT+0ohdtb+aLcthmUdwuc7fevjHwf+0B+yzpvhO3+Dt/FdPpi6quqWeqXVwXWRl+d3WXokqNj5eme+Tge9fDLxD4Z+KPxKtvizFcf2hNdCXTtO1G1jaSNbdDjkr8uWwDmvr8hrYfKKbwtFLeC0baW6er3a0R4WdZdUzCn7bEXSiptOyXM200rdFa/ofSWh3pv7KK62/fj3frWgBzkGqemw29rYpaQZ2qoq4d7dGr9Gi+5+XyjZ2JCv75f93FZfjvSo9X8I31s8Ss0cO+Pd2YDOfyzWmg+7vLbs1kfEC9uotCk0XSo/NurzEeP7q/xE/hRU1pv0Kp3VRHjM0sfkZnYMAPmXPvXrGhXtteaFazWrblMC7dv8jXP+HfhjpNgRc6uftEmAduPlBx1rqIo7e3gEVtGqqq/LtXAFefRoyg7s9CvVhLRBLIWPJbjn5aYuoYO2G2b/eaopCWamIzOSHGecLXUkcl2WzdggK6/N1NRySiQEqKhGANo7e1BLDpVLQQpz3BqIFpFqTOaAAOgqJbgRsmBnFLu5BNLKQPvVGZEHekBI77VzQvILYPzf7VQmQYyOlONwD0koAm6cGmyEhCRTBPiNRmk87PTn2qogIpjkG6NcMv61Yh4GcfkagXDfMVqSFt4yOD6VRmWwzD+Nvzpn2j5sncajLOEqGWfyly8efwouBaFwVOQhP1pslwzchBVVZ7eUbQ49cU3zYl/hp3YFj7U/f+dN8+RDu29OvzVBHcwhyHk+gpWIb/AFY69QKLsNjQguSoVt/Wr0N4QmSBXNyXUkYyc8VYstRy2QQPY04kpnSQXnYrVyA5beHbkdKwYb0EZD8+oq/Z36AgFz61akVa+hkfF/4OeA/jj4GufBHj/RY7q0nU+XIw+e3fHEiN2YHmvy48W/sleNvgH+13N4b8caYLrRdP0Ge60nWli2rdxE9QegkXgEDvg96/W1JtzjkY/lXn37TPwci+LvwzvdOsrZG1S0haTTpMDcWwd0fTow4rKtTU437HRhqzpy5JbP8AA+GvgxZz6Ppx8Z6q3mzTSErG3VYvurznmt745+Ikt/hxq19p8bKzWoglkB+6G44p/h7w3qWk2K6TEytLDmJoRH0weh47VgftFaibbwt/YxkHmXd0qyhcYwozx7Zr5XibE/UuH8TXXSDS9WfSZPRVbNaMH1kvwPm2eykZeWVvw/SoPst3GFHk5XP5e9dK2jurErHu5z+dM/s8/fKL9NtfyWsS1o0fuHP2ZhMHRc5qFY5pH+Q/+PVrXFhltrD34qr/AGeRP8imto1IsLhFcSRlVfqBUzSmZdrEjHcdahkRkLFl20hAZcZpOKlsFy/pkqr5gMrZ+XPzH0oqnpkcjNIRlug5/H2oq1Rj2FzI/VB8A8HrUe5Qcd/pWk+n2UTfPMP1oMmlQjO7O3/Z61/Vtu5+DxlczwjN9zP0C077HePz5J/Krh1K2U/uofvdsdahl1Kc8ALS5YlXfQj/ALMuJDudcY/vNSrpMQH+kXAqOW6kz88jc9qYzHdnNT7q0F7xM1tpqcOxb/doNzaR/KkC8dCRVNnAfappryYOO9S5dh8pabUHC/Iqj6LVeW+mk5MhX1K5qNvm+9R+5QYUdaOZl2I3ZmHJzULzspxVgKX4C4qOSydn3kE+lZyv0BaEDXGVywqtNf5BCn8xVySwaQbXX/x6of8AhHd7Z31i02aRkiidTmLbWb86Z51zIcIST9K100C1j5Klj79qmS0t4hlEH/fNLkZXOjCS3vp+PJbNSxaLesMu+PatwKpGMU0xnqoqoxJUmZsegw9Z5Gap4tKtYjkJ+dWSCODTth9aQpSZXls4GXZ5AZf4h61k3egXFtN9p0OZon/55k8Gt4KCcf1oEaA5IrWMpR2IMew8Qyef9i1WJoZfVuh/GtVJVaPcrBl9RUWoafZajE0c8Kt/dPcViyR6z4cbzLdmurdeWVl+ZRXbRxXSZjKnbY6JBk8inAAdKo6Nr+n6umLaZd/8SN1FXflPHFdyfNqjF+7oxCgPIbn0pwLBdpqMt8pNLGx25xQArsAc7RTuaQAH+GnvMrDAFAADtOWHFPPlkZUflUTM7fLtqQZAoAOx44pF24wtIJGJ8sj5W61JtT16UANw20bhUkZUjNRsXPBAx60qNzyaAHkrnGRTSZQMim5UtuIWnlhjKmi1wOe+KTZ+H+qFj/yyU/8Aj614VBKjNgMPfmvcfiqcfDrVAR/yxX/0Na8LjjiC4Tgeq14uZfxo+h7GXfwX6k0kC7wwFN8gBvNH8P61KjJKh+bp6UhYrhQeO4rzTsJoiJhueNfyoZdq5fdntTbdlQ/ICwPXJ4qZiXbb1Ht3q+gEcJfd8n3c/NmrBkROai2xJwXKe1PWIsAB+lNAPR9xyhI+lPLh5NrP7VHGVTmM7ucMKQFlZS396qYEifK6xzJuyfvVha+fL8UO43bhMDW8jAS9ef7prF8RLu8QSFf765rSC9w5573Ntj8iLuJbaDSiKHZvExOPSjytxUN8o4NRHZAhELd+tdy2OMfJHK3EZVV6/Nx/k1XliCggydqmZ1mk3yE7duDUJRPMV3XA2/L70AQtEqx70Y5XlctXcfAbw7Pr/iaS4uY8w2q+ZIzNhT6D61x00kQTYI1x1Ix1r3T4N+H7fQvA8Jntv3t+fOkkK+uMCvJzmrGng/Ns6sPKULten3nS6zrEWh6Pda3f3nlQ2cTSSuz5UKo/wr5b+Jsep+K9ft/ih4vti0l9Js0qxkG5ba16r17vwx9jjtXsXx41BNb1PR/hfayNGl3N9r1Zo8/8e0RB2H/ebH1Ga8//AGhLj7B4bstTEY/dagkQVeMZO0Aewr5vAUfrVSdaTuoaLW65uv3LT5ns4Gn7Gmn1l+X/AASutnpujQWs7qGmI6984/lXyT/wVysp2+Adw+n26nfexm5LfeAHOfpk19Wavq7bbWa7s0WFISUYnLE8ZH6V85ftjaNJ8R/g14sOq6jHa27WLeS02M7gM4z2r24zjGSSOmMPdbZ+L2g/AuTxp8YZPG1+F/sxW8zMn8coH/oI7e9ZHx38rWtdewt9vk2ETCRo+cZwFXHr3rtfHHxPt/B97H4R8K5uLqTiKOM/ewDgH6965/RfA+pLGkepQrJdXVx9o1K6YceYTkgZ9BxX3GGlKOH5mfD4zl+stRO8/Yw+GS+FND1LX9rLcXFtv2v0wccEVqaz4OvNYvHvrtZVtXkLNGuQrEenoK6T9km31Dxx4v1Tw7atItn5n+ksoHyRjgfmBXqXx+0bRtE0tbGwijij8rZHHtAwMdz718xjayWMbju9z6zLqP8AsMVLofOumaA2p63DEb+OONpNiozbQgr17wn4g0nwho89toh/fJ+4eaRMF2PXb/jXmtj4ZnbxEsk8KwxKvyu0n3Rjmura7Oq3UYtwrfZ+IyrcN70KtGjTcur2IlTU6iS2Pe/gX8Vr3wLHJeTIq7FAj/efMW619vfsX/EmPxlbTajrs6iSeffJ82S5xwOegFfnT8HPBPib4k63Dp2lAMyzbmycqqjHJ/Cv0K/Z3+GMHw+8PQxRQsvygyvJ9/d6/SviM94owmRSSfvzf2V082erHD+1pu+nY+soL6yureOOBo9rf3T+lSTz6dYBYzHIzMeFVNxNcX4Vu9RvZlxZfNt2yFccEHhgOn1rsz8T/A/hd1svE3izSbadc+ZDJIrMrdM4HP8A9es8s41hmMv31Gy7q/6o4K2DlT+F3OT+PPw81T4i/BDxV4bljaFrrQboWtuv3nfy+N3pyOlfhlceIm0rXtQtoEt1lhtxbSrcTBBDITtcqMfeGPev6BdH8dfDjxO/kaX4ws5ppCQF8zG7jpzX5ef8FUf+Ccviv4f/ABHvvjp8HPBl9qnh/XJDcXVvotr9o+yXGSzMUHARiepwK+5y/HYGprTmtfvODERrShyyTTWp8M/2vaSXt1p1940ubpVdFMEEZCtk9BnHb/PSp475G02WKwM8a/aFljjYLuAHByPb69qg0fTbOO3vk1Lw3Pb3Ue6Ro7y62mNgc8gDg8Nx26Vo6lbm3uI76S0WRdTt0VmiYPGmARgn8ia9xS5jzXHl/rYhbXLfRVu9B0vy5LhWAnDH92q7SQQVzz7V9X/sVf8ABJ34l/tQeE7P4rePZ18K+HbyL/Q2vrcyXl4pIBkjQ4CIQDhj1B4rF/4Jp/sW6/8AtM/GZte8Waeq+CtBWKTWroIFNzMpO21XHduOey59a/V3xV8RdG+HWmQ2xhjt7eCFIreFVCpFGowFA9MDpXBjMZHDwvJ2S3Z6mBwFStJWV2+hf+GXhjxH8H/Alh4FbxlDqFlpejx6ba+Zp6RNHAibe3U4715L4Z/Zp/ZE+CnjE+PfCXwk0j/hIBLJJHfSIZZEkb7z5bvz+QrlPjn+3T4J+H2mzXut63FHF90bm+8fQYriPh78cPjZ8d7P/hKvB/wM1LTtKk/499b8TOLWOdM8OkR/eMDx2wR3r5qtxBUxGmFu0up9hg+Go0aftMSlG/ors+tZNP8AAfxm8PWmkeIrSGG8tJ/Mt5IkVZD149xz9OBXO/FL4W/8IBoUfiHTL+Sa03+XOjcNET0P0ryf4fweOvDfiL/hI/EevtfX8jATSL8saj+6iDoox+NfVcNhpnxV+GTaHesqnULEp5m37jj7rfgcV0UnHNqM4SjaaV0+7PJxsf7LrRlTlem3Zroj5A8Y+KRalk84bmzjmvKvFXjFlbHn/eb+9XvHiH9mfUNP1hrHxtrdwsivjbbx7Qy56hj602w+Cvw30RjNDoMM0wbCzXo80j6Bjj9K8GOR46pK9T3f67HqSzzA017l5eiPle6h8SeIJGi0TSbi6y2AYYy2fb2ra0P9mv4t68VebTLexRuv2qYbx+C5r6ks7LSLR1s7Hy41Xho7eED+QxRfWcsYEljBsAb55GbovrgV208lowXvyb/A46mfV6n8OPKj5/039g6z1pw3jXxXdTwEgtb2Mfl59QWyT/KvQPAX7IPwV+Gcpl8OeFbeOZhma8vCZXx/vN/QV2lwmqIXuBqmFZcLxtx/n6VkC21OSXcZ5pG6DdMdo+gGK66eGo4fWMDz6uMxOI+KTOksvDWkafBiGONVXr8uMD2pZpNPtsB76NFbnDSD8qwZhqTx5jtpNrLtkeXjJH41QOnx3QzvXLdAoGQf1rd1ulrHL7O8rs9R8OyO+ji5i5j3ERsrZB9anN+EOM/71QfBG28H6t4UbRdW8QtYzW9zICx+brtOT6DmptQ8La9ZanJaaesWoRpIfLktpRlhj3r+OvFDwlzzFcUV8zyyj7anWfNaDTlGXW8U+a19nZrzPqMpzrCU6PsK0uWS7rR+jGy6gg/1j8VJbXcflbi1ZdzYa6CEOg3v3uCtuTk1Ye21vStFl1bUNEuoYLdV82R0wOTgHn61+Wz8N+K5LkjgK11uvZy0XfY9yWaZeor97G78zpPDc0azm4ZN21eDjpnNeJ/F681jxT8QL64+0xrFAy28S+X0VR/jXuHgYWE2mSXN/dvas7qI5LhVwB/ewD0x615ivhXXPEniG8utP0y4lWe8cxzLBgHJ9Tx0r+rvA7gXMeFMnqVsbHlrVWvd05ox/vWvZvTTdHxOdY+nicVaOy6nE6d4Z1Bvu3PUc7Y/atzT/C2rpCFe8VVZc89R716Bp3wi1OJAdZvoLZG5xJJlqm1AfCzwji31PxEbybO37PafM3049frX79TweInrJWXmz5+WMp3tHV+Rw0XhF59pWaSSQ/e7cUr/AAqFyRLJp7feyJdvP0rpr74r2iXh0jwb4GLPx80i7mJ7fKo5/Ou0+H3wJ+OPxAt4/EPjS3ktbNQWtdHVfsrTjHAdx90HP1rso5bGpJK7foc9bGSpx5pWivNnjl/8MYLK2a8uLNVhiZVaZz8oOcAZ9f1rk/iVpv8AwhOpyaHqizrcrEsiwxjCspGRg45yK+urr9i/xZ43jgf4gePrPT44bgSQWOi2JZYOQQoYnDYwOSCa7HxN+xt8GvGuqQ6140sr3ULmOJY9xuPLVsdBx6V6FPKZJWjG3qcEs1pxlrK/ofmrrK3t4rGz0xUbb++8zLEHt+FVbLwT4j1CZbmwgurry8lZI42IGBzkfdxX6maH+y38A/C9ubew+GNiyyH959p3Tb8eu8kfpXUad4F8E6TbfZNI8H6XbxjO6GDT41H5YrSOV1JbyIlnFOK9yJ+Q9r8KNc16ZrweGLiRpQRvjtSF68npx/jST/s4679ka4bw7efOu5Y1tXLMfTp1/Ov2ETQ9LtUVYNLtY1/ux2qKv04FSLbQpwscftiNf8K0/slfz/gZrOpdIfifile/s9eLWmDQ+BNSkCqT/wAeEg568nbXKeJfhZ4rtB5Vx4UvmA6i5sZOnp0r91p3htYWurl0WNOZGZRish/FHghzsuL+3k75ktwwH6VjVweHw9lOqo372X5s6KeaVKm1Jv0PxG8GfFz47fB2NdN8J+Irix0/I8zRdWsDeae/sInGY89CVIPtXs/gL9rH4Z6tGqfErwJfeE7xeF1bwpN9rs2b1eEkPGPX73p34/Vabwb4A8QQrPceE9FvIW+60umQvn81NYet/Aj9n57Ga+1/4S+FfJiQtNJJocK4XuchQa0+pzjHmU00cssfRqSs6bv66nw74d1G/wDEcJ1/4Y+MtJ8VRxLlrjQb4RXkKnnLR/eB9iK6zwx+1f8AFXwhMljJ4kmby/laz1iBlk+m4dT+GK9U8Ufss/sk+INV/t3w78H7HS5Fz5eqaPPJaT47MrIy7a6DwX8CPg/480r/AIR2/kv7v7OpjhuNVkWeVserlQxPuSSfWvJw+Z4KrjFQp1Em/h6qXod1TC1qeH9pODaW/depy/hj9tPSLqHy/GvgyaIHhrizImXHc8YIP4GuMvf2Xf2c/jR+2P4c/bi8H/tAeINP8YeHrX7Hb6G14GsTbMpV4TA2GUMD8xHeu78Uf8E8NMV2uPht4+k092yywXcbPHu+vavNPGX7JH7RXhE/a5/BlvrsEYJW50e4HnBfUDhsn2r2uXEU3eSvY82MsPP4JWPqLXNTg0HSJNb1S3/0eFWee+h+dIkAyScfMAB7Yr4S/wCCTv7SHw9+P37Un7Tdv4YlZbr/AITyO5tVmjKrc2gXylljJA3gsp4xgfjXZeH/AI6fGP4P6hHp1/e6pYqv/MN8TWb7SPQOwB/U12Pgv9or9nS417/hJfFXww0/wzrkkZjk8SaHp8cbSL3DSRr84z2YHmsZRoyTTjZO9167suMqkYtLW9vwPdPEulW9t4J1nT9QDRwz2UiyXElweMoRkZ6Y7VkeCvBFj4O+E2l6d4nki125TT4kvry6hRnvGCcPIf4u1YPxH1zxD8XPgxqmi/s3/F/w9J4gvrNodMvfEAZoY2PBLeXyG644wCc9K6rwLoXj6b4Y6XpPxI020j1S1sY4tRfSrozQvIqgM6khThuDjArzcZhcdg8lqUst1qKFoN23vfW+hcK1OpiIzrvRvVI8T8cfAXwD8NvHTfFT4YeHbXSl8TRr/blnZ5SKSdekgXoCR1+lcf8AEr4pad4QnjuJ/mywVVH8PvXsnxmv9KsUsfDqRSLDbqzSblOC+cfnXyl8Z7iPXNYNtaIskYbt24/nXyWZTxUeRVbKraPNbbmsr/K5+g8P06csMnq4ptL0Nbxf8X7XxBpEl5DcrDLJbPHBJ3VipAJ+hxX52fs/fsoftJ+H/jbrHiz45X0OsaG11LPYwHUmeO7mLEpN5fRMKenUdPWvrbWNMvLa2VYr8qq9Y2zkfhVnSrxJY1guX+ZVA3eWfX3rPC4/EUKEoRfxaM9PF5bha9aFRrWOqMzSfhlZalNpOta3o+lXs2jTedpNr9hUxWTeqZHrz9ea+rfgt8R/Bmq6Lb+FPiL4G0/9wzeTNDaKuGbkngcc8145oM+mx6BHHbRSN5xyflG5a1tN1Q6dMsoIUL91emauliq1KS1uuz2OPEUKdS6tZ91ufW3h/wCGHga1H9t+GbaNYZ49rBSCu3HT611nw/vJNCupNDa5XbGwMWQOR6GvIfgV8SNJ1rSZNLhvzHcDlYGk649K9AW8/fLqQPlzKRuA5Oa+uwVaj7NTppL0PlMVRqyk6VVt+p81/tV/8Ewv2hP2qf2prf49ar8b4NP0mzWOKwsNL1Oa3a3hBOVbYPmx94c8nivqT9mT9lLwX+zR4WvNE0DXdZ8QXuqTLLqeraxeNJJM6rgBcn5EHoO+T3NdJp3ja3tvBjeIrm3eZbdcXEca7mHPXH+eteS+Bf2zfEvxC+LniL4V2fw4bSrPSoIZdF1e7nympKwPmFQucFCBxnOCK+fxUsj4fzBVKkn7Wfw3d3q+hhUx2YV8E8LzJU47ra9tPV28mj3yfw7Z3K4k0qNG52yK3zDIrgvFnwKuviDd3Vj4zvbCSwk/dw2S5J8vnHbAfPORyDitXf8AES9tGuLOWxWRlzGp3Yz6Zz/kVhaf4W+N/iKdX1jW7HTbdZd1x9lG5pF64DEkg8D9KMdifrijh6mFqVIyd7dPvuceHxH1OXtaVVRktmt012ZZ8H/DW7+D3gnUvDmk+IpdTkhR2s5puXQAHy4ie5Hr3qT4E/G/w58fPBMPiTRJ2h1K1G3ULMnDI44+71xXZaJpNtJcCwR428hdzo8gZyffnJ/+vXyv4X+C3jn4c/GvVPiB4K8ZSaHZ3eqzRrBcQo0N187cEZwARgDvWeIlmGT4ihXwUL0vhnTvpa97pvTmTene9n3OjDYdcQSr1K9W1VWkm+u6a0Pqm60d2tzroUrcRrliFxvUc/1qe5sbPxj4fk0OeXC3Me6GTdzE/wDCRVXTPGFlewroHiARx33loW2sEjdsfw9se1aWlWmm6ZtskZrdt2VjmYc85+X1Gfr1r67FrDVqSjJWUlaSej16PzPEjHEUHro1qn6dTjx8GNHgQX2u6Xbag1qFle+hj8mben3d2DiRfrzXL+Lv2j9I8FeG9N8ReItSt0ivNUS1ZLXfJ/FjaDgc46kjoD6V3vx81bV9G+F99qGhXsNvMJoUkkmiLqYmkCuMeuCa+aNHv/2adQ8UzW/iXxDFazapLsj8PaheSRKZUcqZYY2x97I+717GvHx2OxXD8qEaFNypN2lq24rpbRtpebPo8rwdDM6c62Ju2npyq7+f5+iZ9QWPiS0vhut7oE7Q0nzD5e4Gf6+1eI/tvfsCfCb9u7wc+g6l4pl8M+I45I1XxdosKNcLEDkwyqceYCMhd33SMjOMV5r498EftXeMPi9a/D/4b+Irex+GskaXkniLSn8yUyRlV8iRuccfMF7456V9GfCj4c6b4CtP7N0u+vbi4mvN+oX91M0kl1JjO9mY9ecccACvp6c8PiqMYVmpc2qTR5OLwVTLKqqUKmrV1yvVJ9H2fkeM/Cv/AII0/sYfDb4cQfDfWdA1rxN5Nx582saxqjG5kk3ZOCpwiE87BjPf3+nPhp8NvAfwo8JWvgrwLokOm6barst7ONflRfXpya+Y/i//AMFcPgd8MPijrnwm0bwNrviTVvDl41rqB0y3/dbxjdhycYGcfUGvL9d/4Ld+Ibu7bTvBXwGFvOs2zGpXuSffCqefbNXTw+Bw7vTil6I4a2KzLER5atSUl5t2P0Qi3kYjQ7u+OlEt1BbN/pVzGmP4WYbvyr88/DH7dP7X37RvjGy+H/ha/stCkvmCSLpVqGlhGRliWB4Xk9K+3fBXhufw7oUFjqmoSahfrCou764PzTPxub0GfaumNSMvhZx+zfVnUXOrybTFpkG35f8AWSHn8KzPKOWnlnLNn5n7n/61SCUcbm/WopmQqGG49uvFOUnIpRSEkbnduOOKjN0MFU/kaa93Edtu6bV/2qb5W1v3LNUhIkXnr1pdo64pjHnmhTg5rQkk2jOcU2R9owBTTMQcYpryBuSOlTzAOLeppjyRkcPTJpgRwagMyuuUkqQJ2fcODUDyEHbjnrUbTjO1Dmo3lI70ASyTACo/tMhPNQvLjjI9aie6w+3FICy104HynnvinR3jEc5z61n/AGnqaEuM9TTTJ2NqCfcMMasRFcbmrHt7pUGOavQ3KPGpbcK0RLfUuSSEcZ4/vVVnkkKqHYt/u1IZt8fA71VlmZj0x70E82lxssSL88Iw3dTQdjxb3waiZtvG/wDWopXCj7xoJuWlmiC4Vcf7tRy3kqfMKqC6Re5ps07yLgHH/AqnmAszXU2zJSmJdAAdqrSTM3Albj3qN7gZytHMBuWuqYUB2HSr1nqCFhuaubjmBGAF/GrVtcujhR/OqT6su+h2mnXysMk+1aS4ZM/7WW/OuS029UDZk/erZstdhQ/vi208CtIy0IPlX9ozwlN4B+JF1YWWI7HUZDdIQxUrv6gewNeD/F/TbW81O2gmlZtke/LDrk19dfto+Hre9h0bxhFavJHGWt5JhHlYzkMNx7Zr5L8WmbWPEN1c3cYX5dq46DHGK/O+Pq3sMq9kvtSX3Lc+54XXtsYqr6I4W78NJvxGGCk54rNvdE8ssqnPvXbXFhEU2kttxxzWbd20EbkGPPy1+G18Bh6yvKKP0iniJR2Zxd1pjIMmOs2WELJkD8eK669Vi3yxfLWVqGkJIm5IznutePVyqG9N28jup4rm3MC5to3jYEZNVzp5UfID+daF1bT2zM7PtXGeazW1S3SRkkk2sT1rklgsXT2V0dMa1NysSWNrLG0gWRe39aKtaaYJgzi6Hbv9aKOWqug+am+p+nzyu/LY/Kmk96blgvA/SnGNpBlRX9VN3Pw+PmQvKu7G3n1pVDuc9qmFo56rUsWnyBc5/Cl73YbKrKWP3vzoJK9EY1c/s1CdxFTR2cSdRmqUSeaJlvBJIc44py2LA5IrUNoAMqlJ5GDgrUuBXMZ32DdzipEsYV6jNXWhA+YHPamCEk5Jo5eULkSw2+3IX9Ka8a54C/8AfNSiNgOVqOaIY5rOXujIHRj90459KiIdQSzCpiApwKjbG7ms2Ma+e5pgTedpP40j9ajZzuxmgrlJQVC4JpN+VyBULN3NGQxytJsOUcXwcYoMgAztP502mSnotCdw5V1FMhXnFO3Mwxmk8vgZFKAB0FMdg5A5NMeISE5pCHDEihkYjgUDMfVfDUVzJ9qsbj7PPnh4+jH0NQ2Xim/0aUWfiO1baOPtCjitZo7oPgLgUXOlpew7LhQ3Ys3arhXqU9jOdOEtWWYLqC7RZbaVXDf3TUoORtXk1zp8OaloObrQbxmXq9u33fwq5pHiSzvWa0uQYZ8fNGwxmvSo4inU06nPKm4mwMqu0imu2GUYojdGGM9uKRsbs1uZkiyZXp1WnjgVCzHb8tAcnrTWoE1OUZBFRRvx0pWcouaQDs8lcdKdFCSMqwNM3ptwIxSQv/EpoAc0TYxQmYmyRTvNPdaTdufhOMfeoA574tMp+HmpsMAtCvGf9ta8JttrSZcEKB83vXu3xbTPw71T/riuP+/i14OjMrfd/PvXiZk/30fQ9bL/AOHL1/QsMQiY7e1NCRS7fLnw1MOZE3eZ/wABxSKikhiu3Brz0dxYMV1CN2zcvtzU1ukjN5uODQr7o8biu3n606NGI3My1YEhjhlXYxy3Tp0p202qf6zHs1Ni8tz8h5FPdmlfyZlHC/e9KYDVbemU6n0pvzEbWk3f7PekW2kgbAyyjoaTbsOW/OncCWVX+VwOf7tZWuLImuO5iYruBZhWujtvBU7qy/ELI+slXkIbIG2tKXcxrdjYNyrJEUPbimzyKI8NFuY85FCiKCJECq25R83pUU4MqkKeP73pXcn7pwixpK/I+X5f4qJjHHGod9zfxbaAueJ5Thjtx60SQrs/dj6UAOtLcX95b6ZbRbpJ5lQfia+jLOOXTrSDS+FhhhVFCjgYwM14j8H9FfUvH9rJI67bVWmk9h0Fe1QSRjesN03zZVWZuDXxvEuItWhC+i3O6hH9z5nmUt1BrPxb1/Wt/mJZxxWMLbtwGFJb9TXIftGX1rdeE44JJFbZMjqP7pDdak0bxXFYaX4h18hVa48RXW5lbj5WwMfgK8L+PvxYuNT0250+1v5AzyKi/n/+uoyytGGVwit5Xb+bbPo/q8pVlbaNl9yOy1/xetzo4QXyxwrDsWYtjgjkivif/gqL8brnwT+zbfWGg3rQWpnW33K3NxI3v6Yr3vUNa1LU5bDTJpitlb24a4b8BwfrXw9/wWc8QS6vofh3wb4Z2x6et+WuCq5Ez7P5/wAuleng7VcTFPUWK/d4eVux8KfCzStT8V/ECHX79RH8xMbyc+XEvG/8ecevSvXdav4oPJhtg2JA/l/3tp/iI9W/SuB8O6po3g7Tvt162+OGFWvmVv8AWyDO1PZQT0/GtDwr47R9UtvFOsnzWuroGG3bOGjyPyr7hTkoadj4eVO9RRk9z6q/YrsYvhfpUl5rsKxL4gjL2Vy3ynI6q1Hx28RJ4g1do7Is+1/7o4r0j43WnhTxD8KfDOr+HYY7e2WxhuFlhYAKzL8wGPxr558TeKV8+SK0U7UT95I3LE9hXx0ZOvWc5H2tvY4eNOOuhmx6LLcagLq6uztVfu7utbnhrStS8T67a+FPC1j5lxdSiMbP4Rxlj7Cubtr27uYFklZmkmwE4+bPoPevtz9hL9mL+xLGPx54l09v7Tvo/kWZf9XHwQB6E8V4HEWd08pwcqreu0V5/wCXdmuFw97XPUv2Uf2b9N+HPhuCCWyMtwCJLq4x800nNfUXgrw2skSzyfLHGu6RpPlVVHZvSs7wL4KBMCWcRjXC+X6ZrzP9rP40ajrmsD9mD4T37C6kx/wmGpWp/wCPeEqP9HVh/Ew6jsDX4rg6OMz3MHOo27u7fkelbmahD5+SN3xz+0ZdeNtXl8EfBW8ks9HsZDFfeII8F7o9DHCT/D2LVh6DpN5YyN/Zse0s25rmbLyN/wACNSeAfAiaFptrplnbbIYI9vykEseOa9C0jwkZFQGHb/Wv1jA5dTwtFQpr5hzU6Wi/r1Mfw5Y6qs63FzM7c/wjmvRtE8WatZ24tI7ptrLhldsq3tj+lUbbw9DBthEfP+zVyPThBxn8xXr0oSpyuc9aVKqrHN+Lf2Sv2aPi3PPqHjf4OaTcXN0v764htxG7kg5JK4yeTXDSf8Edf2JdXlKz+EdYWPP7u3TWGWOPnPAx/WvcdLuvs8y7x/DXW6JfK/KoG+WvbwuIlJ2ueRiKMeU5P4X/AAe+G/7Lfwwg+G3wv0aSx0uCRpsySbpJpGHLM+PmP8se9eXfHHxFDqukvFLZ+cqc4b619OXGi2HiLS/7O1KFWjkX739zjtXyH+1Zo+rfC3UpNK1eVvstwrPZzk481fT6ivP4idaGDckvd/rc9jhepRqYzkl8a19fQk8EfAz4GeBdP0v4oeNfCNrr2r3arNDLfKJIbIEcbIzwWHXJruPEXxKsNVjZhdRxWoAZpHkCqB6+wwOg6V8nfAv4wXvxD8aT/CHxxqGtLpdxHu0rUreMiOAodzRF+gyDXttx8JPh7diOO7vdRvIY23Jb3V9lAeOo79K+bp46vTpxUElCy02d++x9Lj8LGVd+1nKUu9tLdEtdOzNTwx8R08d+K18P/D7SJL21hmUXutyKVt06ZCH+I/lX114L0GLQ/DlrBBIWXyhlhnvivlGz1Cw8Kvb2ujJHFCjKI44eMAZ7V9KfCLX9X1jwVBFeW8qptIWWVSM9Oma+r4cxEateaktbb20PjuIqbjRh7N2V3o92YPx88Q2l7d2Oj+Spe3jLzS7sE5HA/T9a8yuJoYwVijUNu+Yc8V6P8b/CVqniC11mGUs1xbgNDu+6ymuMHhuSdmRsJuXkADIr260ak5u583ScI01Y557lGeQxRn5Tkv0FNNzbzfLLKvT/AFSr1/GurXwRZbViUF92CqN3b1+lWv8AhFNCRvs5EKq3/LNFJPHHas/YzZr7aO557d6jHB+9+yjnhjMw4HfiqN3NNPmRYrqT5T8sKhQAe3TqK9x0j4J67rVssui+Bp5gG/dTXW1EPHuenfpWjcfst+PrpY3GsaTprrN+9UAyEL+X9a0WXYipqkYvMMPT3kkfPkOiaq5VbbTUZeu6Zjxn6ir1v4I1RtpgRtrcbE29fTpXvkX7JdjPdQ3mp+NDcrDIrSWr27eW+D93g9K9ItP2dPhYtsP7OtZ7XvthmJA57Z6CtI5HiKkdTGWdYWOzufJcHw+12CVX0nSNrf8ALVt23P41esPAvxLWTzLOVdw/1aM5bH1NfSmqfBzQNHa6vbS/hMcKsWa9J+UDrnFc3PO0MCiwtIV+XHzLtA9/p3r5vPMj4foxi8z+VviXo000d2CzLGYhv6qrrz2PKbT4W/FKV/8ASdejijBzuLHANdLYfDG6l0KRvGHiiS6s9y7xG+VZs4A9xn9a1dd8MR3Fgda8SeI7po1Zl8tZDEjLnoeo6d8U1viZo+k6EulWWo2MFpDCEtoY43uSGXJG7IGeeelaYXgvhmVONXlnKLWl6lRprzi52fo7mOIzTMm+VWTWjtFXXo7DdF0zQ5dGudR0rw5etHbKcRupElw2DwqnpWdJo3xE11Vmk1fTvDNm6sxjmZXn2HoMZ4OPSqOofETS9bEFzq/i++vJFb93HbaVHEqj1xknA+lUbjxbMviGGxhjj16OeZUhVrp8g5+7t2qN1fUYXC4HA01Sw8VGK6RSS/A8+Xtpycpu77ttmzrqeEH0e38E6dqlxrTSTfvmVfMmuXznaCOVGeoHbHNdZ4E/ZN1jW4TN41gtdB0uRh/xK9Ph33EwHeSR8lSfQV618Ovhrp3hq2g1q+0qFtSaH5WEKqbZSPuLjv6n9a6lzN8zmHj3r36WDUrSqaniVsdOKcKf3mD4R+GHw/8AAenR6f4Y8MWtukbZWRow0jH13HJ5rf8AOD4AHNN3nuKRmHTbXbCMacbRR53NKesmSks68H7tMI3jGTzx8tMMyoMisvUPE8VoxESbm6AHvVOWgcppXt1YWEf2i+u44Y92N8km0frXif7TfxW8Rizj8JfDrWvsrlQ95qFs2Rt/55q36nHtVH9oD4m6ra+LdN0aKNpPtMf7u3VeB1yTXLyeJ7iWGS1uLKaPbnDqgcDgelfkPFPHEXiMRllG8HF8vNrd9Wlbbp5n6DkPDfsfZY6raV1dR6dtV1OB8PftF/EzwXqkkl18Rpo224jjup1lWTHU7W6Zr0rwf+3fFcN9n1/TrK82hQzW83lsfUjOQSfTNed+K4/h9dx/bPF1pa3SSN5Uc11Z9S3AJOMgZ71yumfs+eFbnVDJpOs3mntG3zLZSho/yb8a+OyniXM8JLljXlHtrzL5qR9pisryXHQ5q1FfJW/Kx9N+Jf2pvh14v8B31toU9xb33lKUs7mPBcAjIDDjNchpfxTsTbbr9JF3tiISfd69MiuBPwZ+x2InPiuF4kyZprthHu+pHGa5v41X/jL4J/CV/G3hy0hu2uryKKGS4mBjVWbBfaeWwOgHepzriPNcdWVWrZuKtotLd2jmwOQ5PRj7KhJ+89E+/rbofT3h7x+2jhb3TLsbWwWiP3X49K6zRfiJ4I+JlldeFFvY1uJoWins5Gw/PGVz97HXFfl/8Cv+CkN3F8eLv4S+IdSW+jhQf6WwC7Zj1XH0x9OB2r3z45/tPfDTwT4QTUbGWWTUmtpJ7U2LCN1ZRwd/bkDtXo4LjzEZXGNOurqS1pNO7T09xnHjeC6lesowVpPWM1ayt/Md1P418SeF/Hl74DuSs0dncNbxozBdwBxk/hz+Ir0DwN4k03SNZXQ9OuP9OkH2iK352yLkZwen/wCuviz9jj9qHW/2v7pvHXiGGea6j1SeyuppolV5BERsZwvBJXuOu2vsXQdbjtPFFnp76b8ssJjKxruIB6H8648txDwuZKqm+WM+VJ3bSb2strLzZ05tg3RpujUSu4622bXU9Gtv2ifh3Prn/CP3clzbyeYY5JpowFRx1z3x7+ldzFLBcIs9s6tGy5jkQggjsQRXx18ffDmuWPxUgjsfCesTSalp7XDzWMLFUZCAxPHdSOtWPh1+0B8T/hnKsP2Oa60pfvWeoKyuv+1yOPwJr7LB+IGIweZVMLmkHy82k0rem9k9Ox81iOD6OKwMK+Bn7zV3Fta+j6H1jreiaJ4jtmsvEOj2d/D08q7tllX8mBx9RXknxE/YZ+Avj2G4m0vRpvDt7M2TdaTLtTP+1G2VI+mK6jwX8ffBPjKya6SaazmjUGSG6t35OOxwcito/Efwk0fmHU5Cm7H/AB5yBfzKiv0anjssxVGNSE4tSV1qtT4mph8ZhKjhKLi1uv8Ahro+Mfir/wAE/wD45/Dfzdd+Gd9D4jt4F3qunzNa32B1+XOGP0JzXjeu/tz/ABu/Z4Fzp/iTUr9ZrYbP7F1+3KSs390Nwcdexr9NP+Fh+EAm99XbIb/WfZ24/SuJ+N3wl/Zl/ab0F/DXxe0DSdWVTmK5uEMNxbn1SQgMD+YpONBq9OaXzNI1qmntI3Pzj+An7VvxN/ai8R+Iv+E81aLTVtdPNxp1tFITukz7/wAIx/WuW1v4m6zZ+IJrHULTy5lYjeG4b3Fei/tD/sFeNP2SL+b4w/C+fUvGngeBWFxJocKG502L+JZoE+/GP7659So4J8C8ReK9E1a/0q+WS+soddhE2h3Go2pjF0pz9xiBnp04PtXwXEmBxFOvHEwaakraNatH33DebYOOH+rzfK76X0/E9L0XxyNShWScr6NlQa3Le3tNQt1vbeQMG+8emPwryGWHUtMty4jKufvMnRsVqeH/AIhX9uvlXB2qrbW/2q+bjX93U+0jTjL4T1rRda/sdfss1wsjAn5mIHHtU1/qqXZZlnyUXOfSuA/to31t5ryLgcpn9afba7eALGiM27j73WtubsznlQ1O68O+Lr/RL9L/AE+/dJlbO6N8GvqL4H/HSLx5o62GrTbry32rJISBv96+PbOPV3Q7bdcNgc9q7r4Qavd+GPEkN0txtjkkCyfN2rswOOq4WurPR7nDjsDTxFF3Wq6n3r4UsVvtPvNJ8791eWrpwcAMwwDXwd/wkXgD4XfGCy8MeBLO+vta0u9K3WrrMxt7YuSGVxnkscKfTPOcCvtD4MeIZJjCPMZlZOMnIz0549xXkfxnuPAvw98H+Mfin8SvBPhvwiLdJBHf+Jr7zLXUCSSCFgJkLg9lGa9biHKa+dU8NOhZKN+ZvpHTrZ7u/Q8LI8ThcDia9LERup8qWqWuq66280eqfDT4sarrHhuSXSrG586xZRdRvCdkZK5GD/EvXv6ela5+I3jzW4nGhW6K0bYYxw5H0Ge9eLfsY/Ez9pL4yfAC+1i08KaDps0lwx0XXtOR1t79UcKBJDKqyRDbjDYORg12nwl+B/xT1bXfEmm/GnU5LS3muFm+z+H7tljupGTmZZuGGAuDGMAd+Tz8/jsp4io1vq2HqNQsteb3bt6WSvJ6dbW31PMx2U5bhsXV/exSi9Emp3XdW0f33XUyPEP7Rnhfw5Nd6nYwzN4khjdJC2VFqpVsyt7ABjt6Ej248s+Lb698Svhbb+LfCfiua3vtLt3lsWvdRCWN7IPmYtIRhGY5w2euBV79q/4A+O/D+lXfhT4XfDC+1i416EJNcWqtJhOUCu7dOSGPPIBq14S8E/tN+Pv2NofAPj34R2ui6odIOnal4euLWCPfInyrJCUbCDKhlYkHGDXOsLmOLwCoVKMnCd04uM0+bRp3jfR73ufRZfh8nyunTqUaqvNr3nKN0tm7Pa19rHRfCbwT8evBfw4i8X/EbX9E1i3+zC/1Cxt9U33OnrtDEhz98DjPT2ruNZ/aL0n4Z/DuT4k+Oo7668OwWv2hpEhZ5GjJwDGfXJFeF/CL9nf4w+KPGPhnSfjt4Zt9D8KaNoslldtHrKLJc4IZBIschLg+vpX01qviDwP4Z8Mp8PtJ1/Q5PDlvapBDZ3cbzERjqpUjnjpzXqVsjxmVxpwSqVIpR+F80lK6dk5NPleqd29DHMsyy6VTlquNRtvWKUVyp20av7z0e233lDXfi3o3jXwlp9z4TkuLzTLpY7trzVtyxRKCrIQACXO4gEV5b+2+NI8feEtN0fxD/Z914usb+O48K/YLqKG4trxVJRpHALRxeo53DjHp6j4k+K3wqPhG38GrDfTQW8gZVsbdYeB0ReDhc9q5HS/iF4D8J6xPqHgX4SabYX10R51/NCJJnODhsuTg5r6TL8FWjmaxU1KMOWNoOo+VPreKbTfq2uyPnsPmmHwdRTowd4ttea6a9n1VtTM+FXif9o7xH4b0PSvh94H0vTk1JFuvEerNI5021aM7ZAHIUs74JCjoe9Yf7bP/AAUq8B/AvwtqHwk/Z88Xabq3jF4Wgk1ySffaaU7cFsjPmTDPC8AHGTXsuveD9R+L/wANLjQ/FXxQXwu2pReTcNa3EfnwRsfmEanAjZlyuQBwx9q8I8MfsT/sy/B6d7/wBF4Ta5jkyNa1u4l1C6IGfmAKbVY+lfUU8LToycqcUm9b3u/l2PCxuYxxlbm5beSXfu+vl2R8OeEfgD+0N8crWPVGGp6hLdNL5l5bxra2ssjNlpJ2fDPknOfrX0F8FP8Agm/Hpa2tz8W/i7pNmFO6TTdNkDMQOMBzwpz7da+mvBvwy8CeLtZjtJNc1/xHIke1Y7OzWOCNcD5jyFXJ9e1eh6D8OvhV4G1q303QdFk1TXmbd9nhJeG3UcZdhwMenc1vGnY82VSU2U/2Xf2Zfh18JbZvEuhaBE15N8lvqU12Z5pIj0BbAVRwOB+de34EXWorWOO0twm2NW53KoAXpTDMu7e7VokZssLGM7zz/wABprnnFVp7xUHyHrUX2h+pP60wJ5bWJyDL83utKh8pPmmDAfpVBtRbdhTlulMjup2bDr37027gaEhWblT71XmlIONvPaiIyQgySHhj8q+lQXwUpvz83vSAVrg52k1CbgocB/1qulwXOH7UGXGTIaALH2jrk9aiEzE4A47jdUQcycjp1pysOo/GgBzP82Cv60xjkbcUwsWzUbSkNsFADnbvioZSS24npTiSASearvw5JPWs38TAHlLNwKjMjqd+D+dBGDiiqRMieC6fdgSBfZqv2VzuAJY+n3qyQcDpVqycggA1SdiJbG1JIMYU1Xn3v80ThWx91u9AZmXetQSrlgrD3rRkEbqWbLyfWmKyg7QadKzA8jd/Sow6qMk96zAJA4OVqORsHOOtOacMNy4/GomlT79ACMON5phmA4enO4dMIKgkJB3MKCkixC8ZOTmrCSlWUO1Z8akNnFXFGcUA11NLTp1jPc/N61qS2VxPayPaHkJlfmxzWDYu8bYAytdRo1y+ACBg/wAPrWkfhsiTk49ctdfsLrwh4ztVmsbxGimQ9UOMZHuK+RPjR8Lda+FPji88PX0gmiY+bZXKL8s0JPBH5jNfXvxK0VtP1VdSt1xHcrkj0buPxrzv9oDwbH8Q/hQ2tW9urap4cUyI6/ea2P3l/DAP4V8fxflP9qZa7fHT95efdH03DeYPA45Rl8M9PR9GfKcsbB98qtUM/wBmni5h6cEtxVq4u4gfLjGdoBDHnNY9+8smSzZXt7V+J/V6l9T9QjOLK2of2fbrvLrz/CK53UNZDMY7KHj/AGm6Vo31qJAWJG6s2axUpjbzu5o9jDRNF8z7nOaxBLeFhLP8v+z3rGvNAMw8vay4/ix1rrLqAE7Y1/h5FVPsv2j94+Rj0qfYQ6GvtJWuc9pmjvamRBOzfd6/jRXR2Omo7Pn0XrRVfVyfayP1CW2iB4FPVAB9z9ackZB5pxxnGK/dD8nGlePu0Sfe+Q0biB8xP5U15o15B5oKQ7BJzSk56VXkvERf9Zion1RFOQalyQ4ovHCruP8AKoy+VxjvWa+qt5nyqakgvxINvRqnm1HbUtmTPrUbXBAOajd+M7qYRnqKBjvPyvyrTZHcncPypVHZhxSE7eQBUMdyGSRlJJFRfM/zbandsncV/Con35yq49eOtYSZRFLE7DimiKT8qsBpD1o8osvzGpAq4w+GFBTJzVg2yryDR5MY5LUFcxXEZNOMBc/dFTHao+VaaJQP9Y4q7okY1uQuaRY1UBmpWvIl43Fqi+1AjG3j609CrMm/d9AlMIAJzioGm6sTUct0xi3Rnn3rOVSxSLDuitk/pUcmoQx9+lVVt7++bFtG3HVsdasNpEq/LJIobaPu85/KtI0sRV+GLZEqlOG7Qx75JI/MHSszUNKg1cZmj8sr0kXhh+NbCaHcEboGV1zgqeKVrC4TKGPdj723B205YfFQ1cWhRrU5aJnNQahrmgNsuf8ASrXpu/iSt3TdYstUj862nz/eUtyDT2tkcY8senSsu88KxLL9u0yRoJh/c6N9a3o4qpFJS1RM6MZao3DyMk09YifmBrDs/EF5ZyfZddg2EfdlVflYVsw3izKrRMrKf4lNelTqRqK8Wcsk46MmAAGCtBy2FUdKFZgcMeKcAB0FUA0KoXJXkU4nAzs/CjvS/uh8tACB8DaVIP1pVbbx2pSqHmmkENj2oAwPi5n/AIV5qez/AJ4r/wChrXhK5kRQfzr3X4sn/i3eqZP/ACyX/wBDWvCYQXiHzfQ14mZfxY+h6uXv92/UdNiOTYo9+lLG7HIfipXjbyt552+9EsBkVZA2N3bFcHQ7x1tHsXkfSpIJ/K3bt3LVHDIbcYZvloEoJGTRe2gFuM5HmxJu5+b2p3mJJ259MVWj3xfNE3HepkDlVbbjOeVqlICZDwRtODyaa4whAFNjEoOC3T9akzuO1hT5mA1XQhSz7T/erI8Qrc/8JGyrjGFPTtitYiNBtI/OsnxKxHiJsR5ztHWrpt7GFQ14o91sg3feXimrH5LbSN3bmlRj9nRVOKZKjnJaU8ckV3R+FHEKYmjBkc7aha6ZwqxJuCmlKK65MjE+nao9gj5G4d8VRS2PSPgLaSW8l94hltNylRBG24ZJzk9a76+uvL0+S5lt2XarHduGV4/WvJ/hf4j8stpUlyVWKbzEVvunPB/mPyrutV8UWll4L1K6uYGVbe1kLYGdvB6e2TX5TxNiKkM2nGporaf18j3cJRjKjGUdT5nsfED6p8Lby5QFFl1m9wVb/pqfmFeH69aS6743tdHgkZ/JYzXXy/dAPT8eK9A+HHiiG1+AjalqqFWh1S83R56kzNhfr0rB8H6NKl3ca5fti8v23Stk/u0PRPwFehlrvg6Mf7q1+R9PUjyVJrz/AOB+hj+Lby28MxPc3V4kEd5829+dqKuMfWvhj/gp7eaolvpWt6kv2WyljZ9JVuoT++3+0Tz+XvX3La+CrX4wfFq8UuW8P+GY1h+V8pcXA+Yg+y9DXzv/AMFifhLpnivTPB2ruUhsbRZYp4F+Utjlcex5/AV9Ll3vYpHlY58uHkflaBceKNUa1ZpI9Ptt33utxIBktj6VN4w8X3tnJYWthAsYt7cLH8uMDpn68V2uq+CYtHga8srQJvm+z28YbJOWBJ/KuY+OfhuLSJrfVImXa0eEUDHzelfcx5W0j4Wo3ZvsfYnwG+LLeNv2ObfTdYmZr7TbwQHdjlCfl/rXD+L5Y7OVbNSN0khlZsc4rz79lTxFfQwTaXPcn7LcxiWSFjwsi/5NdPrV5JrfjJba1JZpJliRT0yeO1fM4mnGlWm+h9TQrSq0IHv37EfwNf4oeNIfEGqWTNpemuriSQ8STA8fgO9fpx8LvBc9jbW9gkKqyhQ2BntXzr+yB8LLPwV4K02y01Y5FWEPcY6vIQM5/Gvr/wALX+j+AvBV/wDETxBOsVnpFq092rfxY6KM9z0FfzpxBmEs+ztwT92Lsj6FRdGjpuzG/aK+L918EPBVv4Z8E2EVx4w8QA2+k2h5+zhhg3LD+6oz+P0rzX4NfBaPwZp/majK95ql9J9o1S/uG3STynrk9cVT+GVzrPxY8aal8fPGUTG71FjHpNu33bO1Bwqr7kDJ+tet6QYtu4Y5Wv0HIspp4HDRutWFSXs4umnr1f8AXRF3QNCt1j244X2rptPtFRMIOM+lZNpc7F2k/L/Cewq8mpFE2oefY19PT5YnJLmk7s2UjUJ8/X3pkjps2nFZyaz+7IlB6d+9RtqkfVCAGrf2kXoZ2fMWTchGwFH+7WpoesC3m2YP51zNzfMn7xB81MtdWKtndWcJypu6CUeZWZ7P4e1NLlFKnFcN+238E4/jT8DNQhsYt2qaXEbvT2VfmYqMkfQrn8an8HeIMlQ09emadcw6hYeUW3BoypVl4PB4/WvepxpZhg50KmqkrfeeO6lXLsZDEU94tP7j5N/Z18SfCa9+GNlpun6DHCtvbi3uLV4wrJKow4bPJOcnPapNd+HnwqeeS7itrxlmYnyhqUhjH4A9K9C8eeBvhB4e8Rx+Cv8AhH0sG3NMzWeI2ZWJw2RyckmuT8RfCzwnNHL/AMI5421CH0SRlkx/WvlcTg8RG1KUoS5NNrNH2EcVTqS9snKKnrvp+DLnwY8O/DDTPFVveHw9Cv8ACrTMzhT2I3V7xfeMdJgSO2tn3LwsSxxls/lXzT8LPAFvofjiCHxB4uu7q084Ex8L3Hcc19OzeIvDOhae0UPlQwwx5Jjx6e/Wvosj56eEmqjjGz6HzueQjUxUHG8rr+vmNv8A4Na942uY/EM+sW9na+WBCr5ZmGOuB0pB+zjeXsPm6b4pgZl4O+3IH6Zrl9E/bh8IaLeQ6N4q0+e1sGZlt5pIRvbB64969j8DfE/wr4zMeo+HPEMFxHcD5bVcLIpx/d78YrvwWd5DmFZ0cPNSmt1ezXn/AMNc8DMspz7LYqeIpuMHs7e76X2ueT6x8BviLZ3sdvb2Md0rPtW5hmBVfcg8ivWfBfwV8MfD21W/FjHf6oEzJc3C7vmx/ADwBW9fm2sS2pTSfNGd23cf5Vas9Sgvl/tBJ1kjZQU2n2r6bC4WnG8pLXofOYrFV6kEr6df8gs55riESXaD7nGDyP8ACsbV3j0y4uFAby54/wB3j1Fbp+zqBuj56blqvcwafPGIprfzf97qPpXVL3o2RyxcTn9Os5LiJriaTaqjjHc1Z0+GW5/crJt4wx7dKfd2KysRakpgbSqjjH+NcT+0V4t8Q/Df4I+IPE/hHM2oWentKoXqvHX6Vw47GRy/A1MTU1UIuTS62VzqwuFljMVTop2cmlfpr3Ob+JHxe0u58ST6KuqMui27FGk4zLIPYn7tZM2qxa1bRNoV0skMke/b5fKnuD618i+G7/4wfF7Qo/Gvju+t/wCzZdr2UljIY1lLD5hIvcqRjnrya+mP2eda8P6vpC24n33Gmzi2nV2H707fvD6cV+AUc9qZ9mk6eOdnJ3jfSy/lXy6dz9brZLhslwa9jK7hpK210t/W97s9m+EDnT7f+y79BILiMgxTIGww74Oe1WPiB8B/Ani+xmgs0bRrmXJ+06d8qsx7MmcH8MfWtDwfoF9Y6zNf39qEikgQWsi8seOvtmtPxTqTeG9HuNavzuit0+dE5LHjC+xJNfu2W0Y4fLeWrHRX36Jf1ofluYYidTHc9J6u221z5d8ZfAXxh4B1+C71nxPa2luoJh1C3Qs0gAxxnAzjsaf8BNN8Cj4xaf4gvdX1DUI4neRrqS3IjDgHBOBhiSfw/l7T451nUNQ+Fl1q+padZ3V8jeZbw3EYZYeOw9ffvXyJ8UvHHjbT4o4YvEc0MMgAENo/lBfbC4rKpCFOUJ00rPXXc6qNSeJhKM3rs7H6DReO9AntfNga4kHXctu3NN/4TLTXTe0F0ij+I255rz39k/4lP4w+EWmm/k3X1lH5F5IW3FuchvyNepPdRTDe3y/71fR05SqQUrnztSMKc3G17FQeI9HuEx5rgf7UbUyTVbIxebDexyY59P51oRwxyjc0at/wEVR1HQNPmtpTNb7cLlSO9XLnj1JtT7GTN4inknaOWLcvqvaoisF0+/7O2fWsnXdPbSs3Gi37LMq5MLfMr+1cp47+M8+iaUhs4fsl1bzFNStxgttK8Ouf4c49xXiZpnOGyfCyxGKbUY66HpYHLa2PqRpUftaehX+KGgWCeMofEV9Mi+VaiG2ikONzEkn9K5+78S+HUl/4mOyDEbbQrfdP0ov/ABbonj22VNV1KFrhUzuaQb047e9ctrPwjlmu1v7TXY1WaTLRuucenevwfOc0w+YY6eKwUE1N3bb1+Z+l5Xg/q1CFHFTacVZdjSu73wVq22N9Xtf3nDRzKpUD6Gqx0vwpfBVsWsFKcs8Lbdx6DoRXJa/4c1GwYie3t7hmbBkX5WOKSw8HeLruP7dZ6DuBXaqrKFx9a8LmlKW1r9j3/ZUYxuqj+Y7xtLPHps2i3bWq28beYWaTKZB475zXjP7Rev8Axbh+HFxqPibwzBq2k29skOkw27SNLIXk27o41OMqGLZPIAr2jUtHGhacL3xLp8Zh6NbyMGIb3z+lanibXNF8LfDq68WaxY20WmWFhJdy29xDgQxopY4HY9P8muvL3Gnzzqwcopeq362NZV4xjCnFJtvTXd+R+Tmq/sGftP8Ahj40J8SfAXhHUtWsdTvFlkMfDxZPJOenB5PtX1n8Rv2I/wBo34l2fh3XvC+iW6tZ2bx38N9qSLEm4DAK87sEV6QPilq3xd8cWd54MsPsvhWO3hlvdU2EtL5q7k2KOMbf612Hwr+LNl4Z8fapbz+IpJLVbCRbjTbqMLwpGHz0B59KxxWYSzrN6Vb6uoUl7qkpK/q09tTeNbGYDA+z9qpVEruNvw066nMf8E5v2Avit8FvGmuax8WfFGjWun6lMklra6VNuHmBcbQpAye5xX0f+0/+098L/wBgn4b2OpawJdQ1zX9Qaz0Gzhsmnubu4xknauTtQYJPArovgrDpdn8M7D4o+Ira3nktUmuLG6eQSG3hbAdlYcHKe2RyPWvCv2qf2cvih+15+0n4Q+IvhzTRdeDfB9i728JRonvrqVhvAkJA2bVAyK/Xcly/CYGnGXL+8lq29X8k9OiS9T4aWKWb5w/r87UYJ3W13FaK/m7HEfs8/txftafH34qfYtBW80vTUkkm1W71hozhAcLFHGAQM45O7A6V9MePfEd6+nWkGs3baxeNCZc+Qrea+0/PsXAReMDI571x8Hgrwx8MFj0E+DbPQ9YuvLa+t7CXzjbZbj5sYcdD2zmvQNf1fT7PT/tGleHbe41lbXyLjULVv9ZGAcKuTleTnB/CowvFlLN6FfGKi1Gk3F02k5c8XqrLfurdDyc1xmDq4yM8PSVOFtlbX1e51WiaTFL4esL4aFcW7fY1uJPOUqMbfmX5eN39K8p8BfFfR28V3M/ijWWezaSQtb3TM3lgZ2qMnvVHXP2i/HHgT4dajr+qWF1cNY2bD7LIeAOjMe4CjmvBofiVpN7qFnq89kyjUmBtZGkHztjO3jjJ9D3r8p404sxmb/UMblrqUlSm3OF7Xa5bqS3cd7J2PDlV9jTcr7s9l8X/ABU1q7uftGieJli+1XHkNCsa7YVY/K2COMZ5rQ8beMPFXh34cz21te2t1dC9WJr2ba7QpsyH2gfMG557V8s/E/xH8T/COt2eseKdNWz0DVZyF1SNhIyMOQhUc54xiu4i8bvq3wo1TxPqOl6lqC3EQtgbeYRuqMSQ5B9Cfy4r5vKs0zjD5tDHVcQ1CSenPJxu01brG9+j29TjweZUqdRynHma6PqdR4V/a11XRbS8nutPsb+G1byW+xXHkylT97Kg4bv1z1rD+LvwY+Dn7YPwhm8LaLEul3V0fP8AD9vqlv8AZzDcKP3ckZjxtAycbcHHY187+Efh38TtZ1mI2+i/YdJ+2NtuHmVpLhQM5wD0PQ/lX114VfXtR+Htj4C8IeBLy/8AEWpDzrGdY9q2RjcJuZjjHGcZPQ1+gcN4jFZ1jnhcRiFVUGppPVxa6Jx66/PZmdGvVnU5rW6+h8J3/hbxx8KPFE3wX+JtpJDrtiubWeTLRalDz80bHG4jGPXis97ewE+LqdYHY/MrNtWT346V7/8At/eEZNV/bA+DfwT8beIYIdTvfKGr6hbSDMKSzKuN3rlT7ZNWf+Cgf7Fdx8CNfl1Pw/bSXPha8lxY3h+Y2kmP9VKR3PODjkfkPrM0ymtSi8XCNo395dn3+Z+nZHnEJuOHqy95q68zwSxlNoiiCTMe44ZWyOtd74DtTfsr+UG+b+7Xjfh+9l0q9+xlt2G/eQsx5HtXsXwy1SG4Ed7YXP7sycxA/d/CvFjUPqpL3T0yDwtDHZLIRtOMkmo9N0m6e/QRHcM5+7XUaf8AYdY0xXmulyF5CjrVi00SRXza8Ky5+YdPeujlctTjlJ7HvP7O2p3Fotql2GG7b94c18Zf8FAvBlv4k/af1i31DW/Fwj+H93DrzWFjatNZz2smNn3yU35bHAB4xyK+vvhTvGiwzwPI00FxjJ7jjj6V3Hi/9nG3+K3xCj8W33iGeDS9R022g1rSol+W7kgffExPsOK+2w9OviMDGNN6rbXumtfna58bWxGHwOOlUq7NW9GmvzV0fPfwY1T43/FvwVa+PfAfi3UL60l+WbTlkEdzYuAMxSRHBUgY4AxgjHU10S+KviXZ3P8AZ2teJdTgmViGhmUox7dCK+jPA37OHwu+EyXml+DrB7OS81A3TXCT5Z5WAyxz0B9BW9rXw+8P+MtPOh+LtGhuvlIhuPuyr2yrdfpnIr6LD4Wt7FKo7Strba58XiMRRlWfsr8t9L7nzInifxgqYk8UX3pj7Rj+tNudR1mULJLrt0T33XBrS+Mvwz1P4Ra/HatctcabdqTZXmOSFwCjf7Q9e9cZJrcUzbUm+VSTy3YVjJSjJxZpFrRo1DEhmEs11KzdSrTMajjggU5ht/zXgVgv4rMj7xcqF6rg9KuaBb+LfFNz5Wg20jqOXuH+WJB7t0rLkk9DRSjFXNO4vraFlLzs3+yvGfQepP0rs/AXh+7h1iK+1Pwtq0ssikwra2pK2y4/1kjOQvPGBmuD1DVrTQ7Aahaa3a3V8lx5cl1Iq7bcjGdi5z7bz+AxXYaZ8RPjN4zhtLXwpPqs8rKse23hZo5B03HjYf8APFdtCik7s5a1SXQ6iX4XeAm1VtS13XLqK6ml3yJf6pbEyMfmI8ld2eB6cVc8P/Bb4R6hZ3PiS+u7htJhcvNcfaCIwwODsJUZHsv4VY8G+BPiYut2+q+P9Q0KxED75o7yGKW8mUqdxBBGCRxznsK3fGvxa+HdtoJ0i4+HWqahYaXcIi2jQ+TGHP3QOu4e3r1rt93dnL7y03MTS/ijA0L+CvgZ8O47zTW/dtcTb905PctkEqffmvRPB1vrGg6VGfEFxb/aHUfuLKIJHCOy+pPuaNDvFh0uO8i0r+yvtEan+y49gWDA/wBkDJqWKOS7m3B9271pc3VBbl0L0l+sn8fXgU5LgkbgKbDp69XH8XFS3EJjj2x/xLiqJuU5jNNMSg71JFbSsGZmFOhhnBw0vSpndETGKA6EcFsqnJH44qSWe0tR5jvwOu0dap3OoMAI49wz1qrIkl0+HkOPpRp0JJr3XHlPl28W3PQmqxkk4W54DfcqzDbQW0XnTAZXkc1javqBuSVxhR93byRUyfujTLFxJ5cm0L8vXdTUuPMPyH86pWt9JfwbG/1icPzU1vC6Ng+vNTTldWEXRMQQcUokLEsKhQFfvGnFii5FaEMfvGOGphOTuoCkLnH40x3IPXigaYkkuDgVE7bqVj61HKxUfL+lQyriFiPvCkLgHI/Goyx67qTzMjGKS3E2TBgantziTBqtCNwG4VYhVEbCCtCJGjFL+65Y4pruGjG4fN601CNmBUcspTqatvQzEeQg4qEsM7R606Rx1NRPPB1Ln/gIzUAITtXJpBcRv8uMfjTGnUjB6VWuG3piJef4fegpIsSSANtLd6Rv9ZtMeRUCXcMr+UVPvnv9KkM7OMBfpQtSiVd+cbQParUZXGO4qhGzbvm4/GrEE2xgdx/EUAX7ZWEq4Het3SXZOvXqKxrBlkYcc9q2rDGVJJ3f/XrSJD3LPjfTG1bwpIRHloP3ifL09f0rzvwtf23282d2N0NxG0M0bdCjfKc/g2fwr1aKPz7WSCTlZImX8xivFI99tq1xAw2mOcgfma5sU+WUfPQ3o31a6HzB8TfBk3gnxxqnhe4hZfsl0yx8YzHnKn6FSK5O5sZX3M/Q8fT3r6G/bI0uym8R6J4stUCyahpuy82/xsjEZP4V4vNahlZQn4Yr8czfL4YXMKlNbX0+ep+pZfjHiMHCp3WvqjkrrS3bKldzLzms68099mGQ5boMV2UumfN8x+9/CKj/ALGFwFXys++K8meHjsd8a2pww0aVo/mh+b/d60kHh2WTkRAL9BXoVt4MebGIto96uQaFY2GQ8Ylb9K5JYaMdzRVr6HBaZ4MZgzJBJ/D/AA5orv4IG3tsiVRx/WisuXyK9ofaMl7AvU1DJqKL/qxVYbmG0jFRmOVmypr9n5mfnXLEluL+eQ4QlahaVymZZ6WS2ZTud+fc9aazZHyxH/vms5X6jiM8oSpu8z8qQIoP939akAIGGX8loLSjt+lIojY7XAAppkYNuqRbe4kbdirCaRJIgd16+9FpX0EQW94VbZKoPqfSrgaKZenTuKI9ChX5nb3qVLaKLK+Z/wB81p7y3J3GkEjiP+VRtEzNkr9OKsb0B2hc/WmO/PAqPUCBoOOT+dRmMLx1qSViAc1C0uzlgaxkUAYL1Wjfjk1Xlu13fLUJvZ2k8qMY71k5Fcty5JLGBnNQSXShcVXCTTcSd/Sl+wHGTJQmwUbCm8boBmoi0jAttwRVhI406qv/AAKnOC/CotHvFFOIbzhpOe4p0gCvtqdo9npTG+YbqIxC42WJdvynrzUljp6XZ5xsXk5pmOMgGqz3moWk6XNrKBDGpLJ5fLHI/wDr11YSjTlXSmY1pONNuO5sDFvbSbSZouB+7IXYfTrTWS4SCNw8e7+9Hg4/Gm6Lq9vfK0tvGqFV/eK38R9cVNNFcSwM0Fp9nVeW3GvqYxUdjxnJ31YWulPEftqzEh2+b5v6UPEkj/Z7V1jnfncp4x6GoYHWW4+zxy5ZVG1Vk+/V5Z44mWR5PLxwFpjZQubaNZmSYCM7chv4T+VVrm3uIuNpWtySKzuYgkiq6kD5yv3apXsd8gaCCaCVeNq4+b8K8/EZfTqXcNGdNHFyjZS1Mz7Es8XlTrvVuuV/Sqf9kXulyeZpL/u+rQyf0rbkjEeAsyscfMFPSmFyV4rx5Rnh522O+Mo1loU7PVo7qXyLjMcv/PNutXwAf++c1RvbK2vkzLHhx91u4qgLzVNCIW4X7RCf4lXlR711U8WpO0tDKVCS2NzPzYoEYZhgc1XstRtr9POt5ww9O4+tWBtf5s/d7V2J32Mhxwv3qaGO/PrTW3MMgcU8ElcDigDn/iuwf4faov8A0xX/ANDWvCIgqgDHH1r3T4scfDvVMH/lkn/oa14XBci1TLR7gw714uYfxlfsetl/8OXr+hMysvyk/L1+9Qjs7Y3d6c8kUoyrdu9MSVg2Cq/UVwncSywlgCDzTvLQDp9KaHmX50wf1qYTiQ4CfpS5eYCD9/bR5LfKeoPerMM8Twrh8NnpRgNGVK1DHCiLtQ/jSXuyswLYZRF5hbd82D9KWR1ZiMDvt/OqsdwUfYwz/SpkkMjbUAz1+atLgSwxiRf3jKfwrH8RIR4gJwd21eta7SqV/wBIT7p4K96xfFTBddUxFtu1PrVxMa3wm5DEptY0kbgAfMeppphVlZ1J+90/rToEmdU8yZdvy/hRJNaQGT59xHHWu2Pwo47MaihBl/4uKhlKGX/UZH94Ninef5yhfLI+ao5Hdfupn1qmUh2lXz6TepflFUK2HUrnK13nieNdU+GWueWGK33hyVhuPBIU9/y/GvO7a3W/1GGzdMebMqlQ3PJr1r4h3dta/D7XLC2tdtra6JPDaxxxgAgJySevJr4PjClh5RhN/Gr9Olne562VzlGXL0uvzR+cf7NXxlsPGWhX3gLV7a2tk8P6pMYRvy10244Zh6r+tdh4n8bzRGbTtKO2SaFmZy3+ojGefqe1fGdpq2v/AAi+JWrT3E0im8umnh2khSpY4A9e1fQnwM8RW/j+/s9KmuQ8lxmTUCx+bYozivPwdaMKcV0srH6DjcLyycu+v3nvnwY0bT/h18H7e9u5drXkst1czPjc2SSF59u9fmf/AMFFP2rL/wCL3xcm8LaXfK9jYzNDarB92NQcFz6k5r7d/bw+MUXwr/Z7i02yl8u5ug0duI2wVTB3N+AI59a/HHxT8Srey1HWvFl9LG008zKkcnJ69B6f/Xr7PJKPtJc/Y+Kzit7Om49zqtR1ew1XxDDplkW8uzXbE3/PSTHJrlvjhp73dnpq+UG2swlLfeByP/r1zvwR17VfG/xRtrIXHyKrTSLngDJ4rtPHEF3rnj3T9DtYwyyXDM67S3ykjj/PpX11/Z1Neh8io+0jaPVlv4P2Mvh+7tYWuflaEtnb7ZJr0v8AZZsx4y+PEN1qcDSWdncGSYL2bPy/TmuV16xt9F1Oz0y1aOPy7d1ZumTivTv2DtKjXX9S8Q3EEu2a7WFiE3Lxzn9a+P4irezy+tPurfefSZfH95GHY/T74Aaau22ght9qsoLdPm96X9vP4mG3k0H4BaBPhZFW91zy2wX5Hlxn/Z/i/Gtj9lFInurfchEa7d0bLlHVe4P8PHWvm74m+N5/iP8AtBa94zkfcsmotFb7uixRnao/SvwrhvA+0x06stbM+sjaVe7+yvxPo74f6nBp+g2unwbQiRDvx0rt9H1Rl2hvmOK8Y8HayWt4VL/8swPpXomk60TGo25H15r9QpaWOaUdTuP7bkWLBGB9ajTXZhJjcdvfmudbVhs3FWoGoojqA3Xk1s52FGB1X9v8eWrnn1NImqhzkyN+dct/ahxvx345qxFeu5RwOKSqMHTOjl1QP8ol3UlpesHxj8aybaUsdw44q9ZvluR+NaxkYyUVsdb4bvBburrJz1r1XwPrYZFEr7uOFbvXiNlfNCcE8V3Xg7XQNqhz+Jr0sDiPZVNDzsVS54mZ+3V8E/FnxM+Gq+MvhVfyQ+LvDcbz6R5ZwLv5TmGTpkEnj0NfkX4P/wCCu37bHhTxzJ8HviD8G7W+8TR6v/Zf9jxRSLdPcA4Ix3BGSD0x9K/dfRbyG+tfKL7ty4+Zq+ffir+wV8A/E37Veh/tU3HhxLXxho9vJDHdIB5V8jLgNKuPmdB91uteviMJgak3XnC91b5mGBzDGUoxw/NaMXfa+nb0POf2W/D37R3xSvIfEfxo8Nx+GbV2B+zRTiaXbx8uB0PSvpPxn8Afhd4q0VbHU/GfiDSFwM3cN0JI2b1ZSMjHp71d8M28sd2pmtljVT8u3ByBxn/PtXYSxtdaPcWkSLvkt5FXPTdt+XPtmssLl+Bq0J0K8FKMt73/ADTTLzLNMY8VGvQnySjta1vuaZ534J/YM+A11uvdV+Ieo+KFVlZrOS8WOMH3wMj6ZFejan4t+B37OmmLpccVjov7v93ZWNqWmcAf7Iyfx4561+cP7LP7av7S/wCzl+0H4w0j9r7RtHi8H61eFNI1HQWYvp00TlRvjyWKuDyQOCAeBX3H4O/aT+Bfxn0/ytC8e+HfEMLLtkgkkjmfnsV+936HpXpZXlOS5dRvl1KFKT3bXM7fN3/E8bNswzrMKy+v1p1Yb2vZX9Erfgc38SP2+9LtoLiHwTpMNvtVj9u1JvOdR6+UhwP+BMOtJ8L/ANo+8u9BtfF3hHxBFd2typ+0RxzCSMSA4ZflY4IPUds4rj/2mv2Hf2SfjlCL3xb4R1K2ULhrLw94muLC3lzyC8aNhvxGKzvhT+zj8F/2evgvNoHwU0ifSbGDUjPeW2o61LdPLvG3KtKTj6DArtxEa0Ly9o3Ja3v+SSSX4nPT+oezUYxtfpb83e59P+Fv2l9H1KJY9bs5LeTGGZOR+FdTF8QvDuqRr/Z2uQ7n6iXKkV8maHruHVd2Pbd7V2Ok6xvKvGx/3topYXHzqKzOPEYCnGV4n0jBqMN11v4+f4/OHP61n+JtGTXtNu9Ku1E9vdWjQyx5GHVgRg814/Y6rLgMJRt6/eq1Lr1zGmUu5l467q7Kk6dSm4zV00079mrP8DkjTqU6ilHRpny38UP2Of22/DXiLUvDHwasLK48M3F7/oc91dKpt0JBb5M8gDgcjnNfQX7OXwL8ZeFLJU8Y6ZYaOLWZbgXFxdJJJdv0OQD8nGKsaj4pvVPF/Jx/00NYd/4nu5XwLhm9yc1+eU+EeHcDjIYi05OF2k2rfl06H2dbiHNsfhfYS5VdatJ3fm9f0PpaLx54R06FUvNegkZcDELE4NZvinx/oWs6HdWSWLTRPCwZpOgHfA9a8G8N6nPcXK5kJ/3q63XfFNl4Z0Dz72RfMncRQxseW3fzxX3kce8ThZSasrP8j4+WD9hVST1uiSfVdV1HwZNp9pm93R7Y5hjzFX0dfX37184/F7S2tNQWTULK4jVLgEq8eABn6V7p4fmuLllurP5VjkK7lY4H4jrVzU9YtblSNU0+1voxxtuogc1+c59x5lPDuFg8dU5babXsvlfp5Hv4XK6lapL2cb9ex5n4F+Mh+EHg6TxXosbN5Cq80IbAkXNfTnwX+O/w9+OHhqDXfBPiaC4aSP8A0i1aQNLC/dWXr+OK8Wu9O+EWtWbWOp+BPLjY/vY7eb5G9ttQeG/h/wDA7wpqH9peE7a40a5KgG4s43jZvqVNcGB8duA6zXssbTa2aclF/wDk/KZVeGMVytyi0+nX77H1XtmEW7ey8Zx61FM05TDlj8vzZavF9C8XjSHUx/EnWJo+ojmUSDHplhn9a3JPi/8AaQttBe3jZ43LCq5r6iHi1wPKmpSxkE3slKMt/wDC2eXLh3Mb2Ub/ACf62Om17TIbeMPLdKsbTYZZG24WvJfjVZLqev3E9rpckIt7P986x/PKGPD7RnC/WsP47fFLxt4bubbVdF0P7RZ43yX00jSNE/oBnatdr+zQv/CxPCuoeNvESyy3F/MYS8sh3BF4x9PaqzDMcLxjbLcLdwqaudtEkr/PddPVnVg6VTJrYub1i9j5sttI8RaXq+yG/ZlmkLQup69+c1cvfFHjuzxdS3DSRrg9zX0F4w/Y78Da9fPqOl6tqVjK2WVYLohc+u0giuM1r9jnxzaWrQ+HPigBsJKR6lpqso9v3ZGfyr80xHhJn2H5vY1FLqrS767NL8z7enxpleIknPT1X6q55Fc+O9bRnF9aszMdwkXPFTt+0naaFZKs3mQ7SFmGw9D3xW74o/Zp/ad0uDOnWXhXxABztWeS2cj0G4Y/DNeW/F74d/Hvwx4eXz/2adcv5pptlxFo91DP5Mfcq27njp3rxK3BPF2Cl71KTj5a+ux7OGzjh/FaOpH70vzsfM/7W37YHjrW/jVp/hrSdXkg8MwW4vbybzdjzeW2Afpn+daXxL/4KDa5r/7NvjPStMSTWr2901re1s7ZTKZdxC8Y6dc/QGtaP9gTUPj18dZfGnx58PTeH/h9b2osodHvWNvc3EuMqGA+bZwc84J+te+/D/4MfAj4aX3/AArzwToei2djDbjyWtbEbpAOqlnyxP8APms8VnmB4djTw80/afaj0v1Um9b2300O2pVwOaYqNGjOLcVdJb+uh8lfs8fGn4keEv2bPDfh/T9PvrXxJe6SqMI7CS8yyZVFlWNf3ZxwO5A6GsHT/E/xen0QyLH4oW+166l0/wASeNNS0mSCzsSOfsltAwDvMR0zjOD6V95alp+n6VFDpvgi8k+8R5Nn8oU9jxjB64rmfiR8C9I+Ikekp4+8SyTvpGprqNjpx1F1T7Sowrsv8RHvXl5bxnktfHVHWw9R0k3J2aaUvJt7d0rWPTlhqlPl9pKMebd6836fjp1Pqm1ex+Bn7K2hQxQO1npfh+ytoUuI+WzGpJkUY5JPPHU8968W8Jftg6l44s9a+Hnwt1GSDxFplvLPY22pTMtncMF+5vAwhBxxx+Fdl/w0Rda58KrY/EQwtJb3UkV43lKsUioMRjHQduR6V8o+F/2h/hDefHzVfhZ8Jr83+sRr9sl0GxCwQiPJDOJGx5uDy2CcZ5rqz7Oqec5k8dlc6k/Z00kk5RUW3d81nbsmr9NWfhOdSrYLFexqST95p2167p9fuPePh5qPxb8feMfD/jD4l2Mel6gkQOrabFPHNFdYJAkVs5XBBPfcOvNaPx71+fwd4gv9Y0++e1UzKqzQuVz8vXI4rmvA/wAPNJ/4aoHxO0/xX4gnsZrGHTbfRkLJa6e7ZLyFM85Py78d69b1/wCDWlfEnQNQ8O6rGtxG1rIIbZfvOwXop7Eeua97hfDYrH5DVp0leXtOb3XbXlV7O75tW7vXXqeW6z0T6XPMPCXxn8War4aGg+KbVdWudUkdIba8txJGbc8fMepz79axfHXiP4eeB7n+w9e+C1obXT54JoZbS2aNUuHXgblG1SBnk/hW74Z+H3ibSbVtH0iy8u7t2SKCSYKFRF6uHPOcfw9M1atvhj8bpY/EEGr+LdLksNdgMTWctp5wTnIIOB065z1P4VMKlGpWccbXulFq0knZvrK7V9tzthHFSjaMdH5HmnxA+LXw015NJk1z4WT3FnNcN5f/ABMSBFIMAtgDB471634Mm8Kx+Eknj+H1tHZTN5DSSXRkG0gdVK9DwK861b9kbxa1npdhpvjXUPI09Sr2y2qeXcPn73JytbV34U+Jvhz4e/8ACO6fpmpX1zJIXk27VWPH3WVjyen3RxxXTlOT5bWhCNCMJa6rmTW+tlfTyBxx0ZfvI/gcD4n/AGhrDwX42Pw30z4S2tnfaezIpa8DRorHOflHfrzXZfBT43fFTxn4ra0mv4rGz8mQt/Zcez7rY5bqfzryzRfgJBbTyeJfG+vTQalezMHSdefNOTtJPJwO/SvVfghpMvg97tr+FfJjhjFrPGvyupOcjHbiv03KsBg8LFvDwUEnq0rba7m85QkrRWx8N/8ABSr4w6hqf7cl9q1hdXZk8K29jb28lsp2xPGok6+u5snrzX60fBX45/DH9qv9nbTH8fWMWo6Z4m8PxJeNN825guGDH+Flbv1BFfhf+0j47sPF/wAdvFGoXer3uoyah4mneeS2k/dW0fmFRCADydoGSB7V9z/8EffjnBqngjXPgjePLC2jX32nRbe5z5klrJ949eMMOnbdX0+Hmo03GWqa1T6hiFKcYyi7OO3kX/2sf+CfXiT4KeIP+Ek8HXbat4SnkzZ6lGNzW2SSIpcdD6MRg+1cDovhzXvCdt9tFqWby/mCZ4Hrx3r9ELfVkmsJtEusT2tzG0dzazfMkyH+Fh0NfM/j34a6b4Q8bXuj27s9gX820SRtzKh528/jXxudZTTwrVak/db1XVPsvI+4yHPKmM/c1viS0fdd/U4b4Iz6++oW+o6zeM0F3Iwt4z/Ao65r3BdJiklbYp2jB3f3q8x0W2sdM1Aw6ZGdhfcm5RlTnnHpXs+hWpuNEhuW67c15uHtL3Uexi57SOt+EyCOPyYx8olXr24FfQ3gWYmNraWJWUR7sP2r56+GN1JBqRtZQuxmXaPfFe2R+KofBmlr4hurFrhFUKY1bHJ6GvusjklRT7H5/nylKVu522pW1jdvDFd2wVkbchDew5qGa2AP7gSFuh3f3fb0rgbn9oea9Plab4ej+XPzSyZH5VXPxN1u5sbjVtZ1NbOztYWmupl+RY0UFmJPoAK+gjXpSla9/kfLyoVIrU8q/wCCjXxe0DwVoPh/wFJNG2pzXEl5Mu//AFMYG3P4nP5V8vaP8UotRkbAkaJRktkjIyP8/SvF/jl8W/2j/wBrT496t4v8OXn2Hw3NePa6DOtkszxWcbYUk88kDP417b+yp+xjc381nr/xB8T6hr14MusV9LsjZQevlKAvX1GfrXJLmxFbmR2SgqFNRe6PXPhl4WPieza60DwkdZvthNtbqwW3LjHWU8KOvqcjgV6hH+y74q8cadbX3xW+Jtvpttaqsz6PokGIYeO7uQCccbiPyzS/EL4h+Hv2Wvh1a6vH4Jv7jcwitbWxsi0ayY43EDCjpnPb0NfMfjz9r/4qfF92tfEV9cabpDFvtGk6DiPzFxjDseWHI4OP5Y6rU6OjWpjGnWrbaL8T6X8SeIv2P/gZpt5qGn2Vr4hvo5Et5LWS6WdjL2I3naB6kZ7Vx2o/tS/GT4s6NrmnfDfTbPwh4f0XSWubi8Ebc4/1casowCwOMY6mvm2x+HXjGbXLfw9beDNQZr/DLarZOWKnO1wpBODxkg4FfYnwZ+Hknwa/Z6vNA8Z3enWPiK6ka4vIrvFwLRSQI28lclsDnAHX6VUakqjfRDlShTtbV6HzrrUHx28bR/8ACUfGTxM3hrR3j2rrl5AEef5cqVhXDS49cYGc5HFeofsc/s83Oo67a/GHxJ4i1m6023i3aNa3820XcuP+PkoGIC5OFU5PGc1oaB8L/gt4mkbxj4s1LxB4q1pZGmiutVs5I7LdnhfKb+H2yAQMV7p8HdRbUvDXl6hc2RaOYxwx6faiGGKNeFjVAeMDHfrU+zXNuKVSSjZHSQ2sl5cGaXdtzwpHSta0torePei4NEEP2cbki/MUM7hvu1vG9tTklJyeg5mTbiq8ssgyQuQW+WieYl9gHvUbXagbcc/WmKzCS8defL+9wfaoWneR8udvpQziUcf3u9RtAv3mf/gOaB9B32ZC/wA7g96kZoLeM5YAVX81wMAcVVvrvBYM3aggi1vV3Ki3hKhT+FY7o5P+szSzStO+9jU2n2puLhTKOFbis9wJNLspYZReI+F6Ou3rWtcxwKAYjuUrkH1qGTEQ8pfu45HrVeG6/etbO2d33fm6VMvc1RUSRnRj8qClQF1x+tIYWk+YH7p7DirdlEX+V1H4CtIy5okSj7wjRMkSkD1qjcN5fAXFa15iOL/dWsG/vA0jADjNMh6CySEn5WphYfxGohISPlpXfjOKRUQbjoKaT8lBbjpTRIE5/rUklqEgHGasRY3ZDZrPQh28wg9avWjrswFrQUti0vK8GmyAOME0REBeKN+Rx/Ogggdx90jNV3niLbETaasPLvONtVJyFfgYoKSBwByBUcnyjA/vdc0kkhI4amrJuGTQURTOwukZIuN2NwqyH+fC460zzsNkL0oNw+McYpJeYEmeeaUTBepqAzYG7Gacssb8MVFMDRsLqRCGL5OeBXS6ZcLK4Qv2+961x1nOqPsDr+Nb+k3LZVtzH6dK0gS0dhpc/wA4hw3PG6vG9dCWXiu+Rj832lto/GvV7e7e3gWUP/q2B+leWeKdJf8A4WJeJndHNMJI25PysOlcWYylGMOVatnRhkm3c8x/amu1uIvD+myw/vFjlfdnGVLY/wAa8ls7GbISOJjkdTXpHxm1C08QeO5ZPtCtDYxrbw7Bx8vX9a5uLyIgEgiHsxWvzDOq3tsxnLs7fcfomWRdHL6cH2v95kw+G3lPmXG3r+VWF06xtuYoFZh1zVx9+cmT8KjMhXjH6V5Ps0zuUpSKtzHME5f/AHVWqrWjsMsn61oSGPG/B+hqvcl5l5XafbpWNSmik7FSCFEZgAen933NFW7FmTcrRhunRfc0VnbyK5j6qEjngxhaPKlf+A/lWrFZW8ZLMn8qULaqcrX6lys+G5/IyfsM7jlKmi0iZk/eOBV9nQ/djpu+Q9DijlFzSK8OmRp998+1PW2tkfmOpMHd1oZeOG/75qhXYb0QfJEKa9xIV2hVFKUDrjdTDEQuO9AyMhgdzEtTSQDUy7VXa5qM7Axz+FTK5cWRswH3etRlnZcDr9KlZyBlUphfH3lxUjK7wzuNxY1E9nn7zc/yqzJjIxUMs0Ktt349s1jKJRC1uigjy91N8hEIYRYP+9VhNkvGevemvGinKnPbrUco7kBIRcFufWmNOi/KWJP0qdrcyY2R/NmnLYHducD6UuWQ+buVDcOWwqNQN5PLM3+6KvR2cagkxn8aBDGo+Y/980+UOYqeTLhSYmbPf0p62sm309ttXEWNh8ozTvJLD5Vp8thXKH2SRn+Z/rVbV7CR7ExQy/8AA/6VsfZPmyWqrrdsUsGaFfmH3a6MLLlrxZlU1ic5Ks9sDJFIi3Hl/MVXj64z09q0dE8YG4kXSNakMMnRX35Ep9a51beU30kMZ/fYzukm5B+mPpUcLRK/kalA5dmO1c8r/tA4r6W+p5kona+fuuVjkZYfmxHNt4b/AAp99LIyrmJ12tlY+Pmx3z71x58a6hpcP9lzRNNZrt3SN/Bz39q19M1K5u4mutOKTWvBWFWPf37GqIZ0FvfgRZu5Plb+Er92nw2iXG77LcL8rZX/AOtVczaTe2/mRt5kx4kj3Y79D+FTvBE9tv0u9UMvLL1I4pkk7WUb7rm1kUzbcSJtxWXPG7AeYnlyYxtNXLcLeqWeVlZerZxmnT/ZpCsNwQzfxMB0/Gsa1CniIuMjSnUlTldMyZYJIsbh81I8fnL8n48Vopa2jSMz3LSp6d1qGS0jVt0EwZS3QY4rwsRl9Si7x1R6VPFRqaS0Ma40ECT7bpspt5evy9G/Cn2utyW032bV7by2/hkUfK1aoSL7j017e3kTDRKy/wC1XJSqzpS02NqkFJDw8Tjep6+nenZVeD2rNfTru0Yy6dKzL/zxc/yqa01SKZdkg2SdCj9a9OliI1NDllCUWZHxa+X4eapIeixLn/v4teFRtDKVj3cGvcfi2c/DnVAx/wCWKn/x9a8Gt5EVwd1eZmX8aPp+p6mA/hv1LR2xz7QPl/hapP3EvOefbvVclCOD9KItxlPP/wBavP8AU7i5DIihlAaniM/eVarCOaOTaH4NSq1xE2JF4qubyAsIpkXg7fVaeIQDnio4LqIsVDfkKcxVju3d6d12AnCW7jDEZPaoGtH+8rYFSISF+ZeG4zTxKp+Rhx601y9WFyBZXDbZ1ZhWX4oTy9djkUjb5aVsXKhmBV1+v4Vi+LA6a1GpYFfJTH1og7NmM9Yq5qRCWSJJC+1dv3d3tTnMRBSIHA/iPei02RxKM/wAbTS4ZnykfavQh8COUWJVZssOO1R3eyJt7Sbhtz8tTLbtLuSU/d5qnfSCAMrP0/2cn6USlYDY+GVhban4902EjOZy35CvSviLEuoeG/EkH2pUt00WZN3HyttJJryH4fXniB/E82raZZzRw6baPNIfJ3HPYYHqa8I+On/BUW3+C2i654a+IXhnWtJvJLeZJptS0Nvsrvg4+foA3avzniqo6+Op0Yxbtd6ejSX4nu5Zh58nPddPzR81ftO/DO326Xex7S8dohLLg7lIz/PrXP8A7OuuHwp4s/th0YLHmNlDdV/GuF8b/wDBRX4a+OPC2m2OpalZPcR27I0cGVKYzwfpXGeGP2xfABEn9nWMm7cB94YPuOa8HJ8nz6lgY0q1N80X+F/PyP0TEZplzopSqLb1/I9x/bi1e5+I/wAP9b8UpIzWek2qop3bgHPRfyP61+SPxSvo7rVJrGL5kjZnbHdjjmvvbxd8Z9d8Y/Da88LGU29jeXLP5PGZWJyB718M/GLRpNA8U3FnJEvlyEK0mOvcYr9k4foyo04861Py7Pq0ak7w2Oq/ZNgtdBvbzxHcwKrrH5atIvXKn/GvTfhrr+gN4s1LXNUgLTxx7LPjAXOef1ryr4P215caLdNErLD0jLd8Dk1cm8UXFvezJpdv5hjCxxqgyzt3PFdmIftqk9TzcPy0Ixdj0jxyW1DVVuomMn2fIeTHDEjkfhX0P+wNpUEehQ3c1nKwmupnkK8B1zwa+bvCPh/x/r3htNMsvDlw1zcbhD5y43sw6Zr7S/Y1+E3ifwB4A0qy8UaZJDd+RukhZc7ct/Kvg+McVQoZV7NSV2z6LKadSpiHO2h9yfs42tx4f0O/1l5v9EtdMmn85s/u8JnmvlXRrL7RrM1+jf624eQgj1Ymvp3xZrb+Dv2UtUudGVt2pzR2Csv/ACzDZLf0rwDQNJwdwi5DccV+d8K0eXDSq/zNn0UXrKXyO88LXz25jBP8Ir0HR9WzGCwJ+XivOtJR4XUbPr7V1WmzywgRmvtYfCZyOok1ss3lAsu4/wB7pUQ1K4EmVl3KP4s1h3t1JHExJP51Wh1abIUt/D0NO5MXodrZalHN8jd+G+brWvZykqmG6dvSuHsdaRPvja3+9W1pmtsFA5OfSnpYG3Y7C3n3SqE5XHX0q9DJtfJfg1g6ddCVVffWtbytIuHPTpV03bQwkjSglVD8mTXQeGtWeGTaXxXKwu0nysuAO9XrC5micbT0+9W1OXLK5Eopxse6eDNbysYDeneuk8T6Wut6f9oiGJI/mDDuK8n8Ea40brG8vpkeles+G9SS4t1U/wB316+1fT4Gqq1DkfU+fxVN0qnPE5/SbgRTLGw+7gZ9TXWWQaSIunBxXK69ZT6VqxVTiOQ7lz9a6HRL/fAqghjt5xWuDfLUdOW6JxEeemppbnzX+0T+z1pVj40m8T6fpFtcW+rM0s0fkhpI5P4sZ6g5rwPxh+xp8LfEt6dS0XwxNomqSNj7Zpt49tNn+/uQjHrg19Y/tTav/Y+r6TLJdeUsySbGHGG44rziPUrXVbf/AImiLcKq/L8218/XvWNTlhUaWgo+09mtTxbRv2cf2q/CsEej+Av2z9RhsOi2utWcWoMq+zNg/mTXW2X7Mvi7WJIbj4o/HHVdaZJFdlaYQxsyngiNMD8Dmt7XvD2sSg3Ggay00eV22aqI5B7ZzyK5298by6FdfZtTlnS4XIMEpIxj69q0hXktyJUpPY7zXbLUPBscepJc/arP5RJJGvzQnpyB24610PhbxrY30KvDMrcZbDgV4NrXxo1Oztf9AjVt0ecFsg+w45rn/Anj7XNd16fTtP16Ox1Bl8yCHcAk2OoA9qIVFSleIqlGc4an2Vp2twyRAge/3qmu9WDRsgl2jFfP+hfEP4k6flNQ0lZsHlopMg1sj4ueJSmJfDtwueN2DXd9ZXJqed7H3z0rUNWKn/W/rWLdauC+DL97/arjY/E3i7Wrpba10qTfI2OR92t3xl8OfEXhXwZb+J/EGt+TNeTBIbNVyxGCSx9hXm1KNTEXcVojrjKlSai3q9jqNK8Z6H4bsxf6rdKqquVXPzOcZwK878a/FrXfF3iiG+luFhs7W4j+y2yHJSMNyfqTXG6jc3s9ztSWRtv3t2MD35NNuJGeBS82eylB1zTl7R4f2cXb9Rxp0/ac7Wp9beDbex0zw7Ift3nLJM0sPl5I+YDaG9MVj63dN5qoH75Y5rjfhf8AEC6udDhljlzsVUkUnhse1dc+taPqkf8Apthtb/npC2P0zX8FeJXFFfOMRVyzM4+wr0pOLdm4ys9HdXtzKz2as9z9By7B/VoqrTXNGVmU/PkA55/rQLgM/wAq96vJY6FPyl/Inba6f/Xpw0ezB/c6pF7ZU1+Jyyupe8akJek4/k7WPX9vT6pr1TNjTIRLapJjtWlaWX7xWX5eaztMvVsoEt2u7eTb1bBrQHinTbcq3nR/L2WPvX7RlOO4ZoYOnLE4mEWlG6bTd7a2t2PCxEqspNRTZW8e2Es3g++EseUERKBlyCwGR+tfNviD/gsp8A/2CvHNv+zn8dPBGteZJYR6i2raTGsqxCXojR5DZGM5FfRmteNDep5ca7v+unT8hxX4d/8ABSPxKvxa/bB8YeJrnT47iGO+WytpplPCRKF+U59QTX714P8AGGFzjiieEyupKdKjTk5Tasrtxikl8meBm2BjHAudaO70R+0Hwi/4LGf8E6/jNFGnhr9o3S9OupOBZ6032aTJ9Q/Gfxr3jwp8X/hZ47sxe+CviRo2rRsPlks9Qjkz/wB8mv5Zrj4ceCruYSXUUqN/cWQlaXz/ABt8MgNR+HGuaxabeN2n30kez0+Xd1r+oqeYVtmk/wAD4mpgcP0uvxP6spnWQZt2hlGOSsgqjepeNGVtoH9flXOR+FfzJ+D/ANvT9v74cLFc6V+0Xr2mW6sHjiutSLb168q2f516X4d/4L6/8FBvBdr9hn+Ja61tk+WS4sYs9uOnTrXRHHe970X8mYSwMY/DP70fun8a/g3ofxBtG1rWrfUBLGR5kNrCczY6L7fWvD/GXgHwfrl5Z3umajaw6lpamKRZFcSxMcgblHbHTPf8q/Mqz/4Od/239Abyrzwn4evNuB++iZccdTtxWR4t/wCDlv40eMgs/jH9mXwrdSKx2XVrdTQuxxjkjr/jzX5Pxf4b4HiLGvG4a0KjT5k1pKTteTknvp2Z1YWtjMvlzUKnLLo1oz9Ctc0S3i1aG40n4pyaNp4Hk3X2WRZmnc+u37o59a5rUfBXxv8ABHjm2kn8S2eraLa2k0i3C2+bidiPliKsfvcH5u1fnr4c/wCC71pf6lpPhbxD+zHo2m6XcahGmoX39sTt9miZxukxty2M5r708SftC2+q+HIPEngiK2vrfastjqazbkdSv8PoD74PHqK/Ic24JzrhudKjOMZU5qStbRed+7+8MdnWbVKXNiKrb73bZ3/w88K3fxLs2ufiE8VrHdrNHp+gsx2xFT9+Rsjex7DoK+T/ANrv4V+NvA/7Tngz41/ATwQ2l6h4O19Re3DW7lXs3Ch2ZB/rIxg5/wB6u2j+OXimHwdaw+N/GUck0epTSsscI3IkhI2jHPQ4+tbWt/FrU7/4W6n4W8Ca691/aVu0Ud5qUoSS0IwcAHLHPX8MHrWuX4fMslxfPCCcZXi43ahbZvs9Hc+dqVaeKs7u61vo232Po34Y/CPRPHnxbtv2i5vj841K3tEjstFtW8qGO2OWKvFnnDY+v8/frZre2y412S6tpVZ/M8sApNnrx/Aexr4V8BWXi+30G3tLW5SbWmWJ7a6uGEaXBIJYBv4foev6V9O/B74gal/wi1qmpxhnVfKuImk3FTnB57gVyYvj6hwdh1SxFJyou9OU4SfNG+0lG6i09rb6H1vD+WSzOT5dJKzs+vfX9Du7O2Vm2SeSFD9+Ca17Kx0+YxmaYFYxwijpXP2r6HKzOurlQ7ZijkXGz1GRmtayh0+VlX7bD/vCevzXLM3wOIxsuWtTrRb0c6iTaeqvG+npd2PvpUVTp2cXF+hfg0vRxdMVuGYPx+8xW3HpPh+O3MTXbZK4wK5HVtNvgQdJ1NWVeu9s/wBKh0+8ureVRqU7SL/F82K9zCcR4PJ8bKhVwUYq+lTnSgr9VJSba+RjUwcq1O6n8upJ4q+FngXxxbnT/EekQtIM+VcLgOnuCP614T8e7y3/AGcvgrfalaXcd3LbQ3EOm2pmUSXMmGEajPRRkEscdD7V9AXuoWFxbSW+mXkcDMmFuDktHn0Gea/O/wD4K5fFx7DUPDvw2tNCh1WGQT3Ennq+QR8gb5T3y351+vcB8ZUa2YRytYiFd1G9IS5lBJXbk2lfsmjw8wy/926yi48vfS58ez2trpN0134u8X2kdxdXDTfY9BtUmKnOTvf1JPPWuw+Afxeu/gn8WLT4peDPBlwsUd15d9PJM2bm3JG5PT3A9RXJaHP471lksfCfhS00y3myFlttPEagdCTIec1v3a3/AIfRba8v1vrvLBry+mHkRMB0RP4j78V+6RktEeH7tu9z9XfAfxT8OeO/DNj4v8Nams1reRh4mVhxnkqcdCOhrjPjms3/AAkFvrMS7obiML/usvavz1+Cf7VHjb9n/wAQTJo+rXGr2M8w+26bgiMn1jB6Hp3r7D+Hv7VvgT44+FWmtDNCyOqzQ3UJDQyddpPYnn61w5nReIwsofM6srrfUsZGp02fodbpWnwNGJo4l3bs+/WvQvCWoxtYJZTD7vb8a4XS3X7MAMNtUBSD1rpvB7pPKJEO1ujfNXx9BuNTQ+8xHvQOx8ISzL4m837R8oYYWvc02+JPA15p5PzmAlfqOa+fdEuZbDWDKzeYPMGMrXuHwy8RQyRqku0qy4I3dfavrMkrRi3TfU+TzqjemprocJplw7yeSsfVgCW4x0rzj9sb9obQ/ht4Yi+EdhBJeXurQ79djtZEElvZHqOeNz4xtJ6DNdD8ZPivoHwa8fXnhaaxvrq8kVp7eO1hwEVvmB3sQvOeOvQ14x4b1Lwh478cTap4k+H8K6ndRyN/a97Z/wBo3HmD/VoE4TJ9ecCvoKfuxcU9T5+NJ1HzSWiMv4RfDL9nLxMv9rfC7x7eeFNa2BTHHIIVdsZy0MmY3weuMEg/l7RoMPx6+G7xyav4W07xVYrF82paAwtLwKe/lMdj5wT8rAHsD1rzbwx+yb488VXX9s3ugpp8cz5mSVRb5BOCFUD5TjPHuK9p+Hfwy0b4J3M0d98U7y4tZpF+z6beSfLGvRVAJI49gK6afNs1bzMK0ad3aVzpvAv7Qmg6+RoF1qFv591hZNC8RWpt55MHkBZMb/8AgORxVnxB8DP2afFmqN4i1/4fvps5YmWHSpPKSf0yBkY47VhfEfVPDmu2baZeeF7DVo9gZWvo1kijPrnqGGe351xvhe11LwzZyaVYeMNUhsZpAy2YumeOEZORGWyyr7ZxSqYynF2fvGUcJUl70XY9Em1m80BP7Mj8T2ul6TbwGHTI7GPF2kJBHM0m587cdOK5P+2NJtJze+DPCjXl5NHsk1XU5m8x8cDeTlm/Sm6d4ZtpZt4Vpy/8Uw7Z681vWnhvDt5sqqqj5QvPHaueWKrT0irHR9Wpx1m7nI32k+K/ERSTxB4hkkXzMi2syYIR7EDlq9w/Zw8HwaR4DaHZjzbpnXAP581xNnpGmGTYD50nZR69PSvb/CWnQaL4et7aABVWMFutaYOnKVTnk9jLGVIxo8kVa5egZ4yYp+SP+Wh70s0iCPdmobm5EnyI2WqFZnP7pzXpHmW6gZs/vGB59qjZCWLbfpUzFkChmXH0qvLKrcE49KAGvlzUbMU5xTZrgR8BlqrJfA5ODQBJNdjbvC7RWTqV4Xc4NWrmQPB8rcntVF4d7bQOSetSzN7DLe3eU7cfWtmxs/sybnH0PpVextAq73b8KmmuZF/cxH8+9JBYZd3AdSY+1VbSBpbhZf7rZ+vtT5HZ1O5uam0uMFvmHtRuVE1vIgaz8wcbvai0iTHXihEJjaJj90ZAoDpFC21/4e9KL961gZS1y9Cjyxj7vWudmld3xn8as6reu8mSwxWaZBJPhf71OTM35F6JgVwBTictmo1wseaA5J4akSSUmVBpN3y9ab8qneRQBLGQeat2rrvwPyqikmTwasQtg5zVoDQMm0ZVaaZ1ccmovPVIvvfNTBOuM5pmeo6Q8b1qrOSRnrVkurR9fyqtOhXPBxQWivI7baZv3nAFK5BfjpURLbsc+1SMf5x3c0guPMPyUxm+TAb9KRXkUbt9SBICT2pTjPSo3mlx8o/GhZwg/eJmqAmjYdCtb/hqdgoGW2/xJn37Vz0d1EGHnjHvW54biLTLJb3iNu+8ntVx+IDrrXyprWSFR96M/Me3H/6q86+JGrHQbC78VRqGa2s1SNuPmkbp/X8q9BhSbT2YTx/I6lV+hrxX9o/xC66ZZeG7dPLFzM08i4wdifKPzOa4s4xCw+BlN9Fp6nbldF1sZGHmr+h4+ys8jTTt8znLZ5ppdB8i1I68Yx096a21FzX5I3zbn6MrdCFSd+DSSxq3zBsH+dK/TIpp2dW+97tUOWo9SOeeL7mzn6VWlNw5HybV9VqSe/tYmyGVueOKzr7Wnm/cWw2k1PLfU0L1t5UbMsh/X3NFY0FtO7s01yQ3H8VFHL5AfbrDPBqJkAbBxUkksa8k1E9zHn5UzX6VI+HImkVG2jP4Cnq28EkY9KZ5zMcBdv1pNx/56CpHckCDbu8zJ9KGZE4VaYSijLSA0hZMZTmgQ52xyoHWmEuTgimIsgfe549Kmy7DIoH1K7bDkPxTNoB5INWTal/mYYpVtI+j0mrlN2Kh5OGHy0OUxhRV5reMnbQIEHGBilysZmtGT1PPaozYxsdx21qfZ1bgIOtKbN8fIu361LgHMZiW8Sj5entTliXvH0rQ+wHG5z+FNFrGvVKza6FIoqoLZ5/KnCFm+ZaubI0+bFML7uhoWgyEW7sMM5NKtrABnZzSyu4O1P1qNvM/vYqeYY5iqcA01ZxjGf1prLuGCKjxtON2KV7gPlmOeBVe/WW5s5IkO07DzU5RtpKmmeS7koWHP92nGXLJMDzq5Vrifyzu82PO6RW2sagEzmM3C300khGN3B2CtbXtPhOqXFjcEQjfmGVQMcjoay7KdFk+xXaYcfKvFfQRqaJnC430JrGOyt5JJNRldvl+bf8AKCew9xUumzXmkytcaPGqwKQ0kathWyeoHqKhP2bzGU3StJsIj3Lxx6UttPcW4htUdd3mZkRV4Ax1+tdEZcyuYctjqNJ8R6beaaxgnaC68zDfKMhvetCz1azhvCuoSLFMUy0u793IMe3euNv7CLUXSWzd4bhWxG6rgSc9D61YbVUtYY9G1BeWY+cAv3vYHsa0iZcp200f2l47iwhVYzzIckk+4qS4h0xmDhmeROrLnr9KwtLmuNNljj0xGktmj53feTjr9K1bS4tJoT9hn2ycjy2bp7GqJJL+KO3AeKPez/edeAxpLfS7e9tzKqFJOrKrfMPyqKztvKh8t4GkOcSKrfKPer0Lx27+ZZttk6bd33h+NINehXutOW2RU3KedobB/M1C8flqCRuHYr0rWhvFvFa3cfvQcMG71DNZRKhitlVPmzIg/iHtXDiMBTr6x0Z1UsVUp6SZll0HBf2xVe8sor07ZY/o3pWhPYx/eQeX/st3qq5EbZROnBrxamHq4eXvL5noU6lOpscb8X2vtK+GuqTGFriMRpu2jLbd614jYyWt7FutXHIyV7r9a9++LFzLF8OtU2f88lP/AI+tfNusaPdXkg1HSrs2tyv3WU4VuehHevn80zT6tioQnqrfdqe5leD9th5Sjo7/AKG3GCy4Q5qWKFlO5z3x0rldP+IkOmXa6J44g+yXDHEd0P8AVOe3PaupjmWSJTFKrLtzuVsgj1rWhiKeIjzQdzStSqUZWmi0sTGMZc9e1LH5iDZKf1oSVlUcf/WpyqNwO7cMVt5GJJCiyRsUPfFPt4kZdrsc5zUQK9UPfirELm4j2NH8wPHvVdBS2G7pFdUYfLu4qQ2uZNw6Hkgdqd8qfL5XC9WqSKXYm8jirjaxBXuIFJ2Ox2/3cVieKovL1+NS/wAvloc1uTMZjhThvSsbxW0Da3Csjf8ALNfxojH3mKTNa08tIV3+3zY6VO8ZMuQ38OcYqvDJGIgBCp+Uc7qZJNLnzNx/CvQj8KOSW5YnVWbJP3uPpVKaGCRm2Rdf4jTj9obLYxzwT3pPInuGjg8zmRwo3d88VEno2JRPVvgt4dGk+C5tVS2/f6hMxTcMlUXj9Tn9K89/ac+Bfij42eFW+Hd7eabBZ6is/wBqEumpJncuBwc9Ofzr3TRdIg0PRLPSPP8Amt7VAxXtgZP615X8XfjjH4a1Ce30TTVkulUqs0vb3r8V46zjD5fFV61Rxk5JRUd3bsfS5Th61apyQjfQ/IrxF/wQ++Gvw28c3Gh+OviHqMmlrdFppLaxVZCX5+U5xtwT+Irbsf8AgnF+w/4EtHs9P1fxdeXEdq07SSXKL5agHk8e3rX6FftE+EZfFHgC28SIf9M+yq9wp/5akpnHPfBr4C/atvdd+Hvw/wBVawu2hutQshbXFw2fkhbB/DKniuXA8QcRZpmEKDxEkpNW6aPp8j1/quDpUXUcdVe/yPib42+MvBmgeIbqX4X211HpsLNDAL64MjMFOGkPYEnNcG/w70P4kahD478SXTR6fb4NxEy8zt/Cq0t0914quLm6t0ZYYXENkjY5XJDOfx/M1leK/Gn9nS6b4HtImUQzKJY93V/T/PTOK/fqdOWHpRhF6pbnxFSca0pSltc6HxXLovhrw4y6ZZRxiSMqkcY2/Lnr+ZxWj8ItD0q68D6rfpYRm6gCSRybRlWLDNcv4zga8t3ubli3loot1wfmbjI/PmvT/wBljw42o6ZrFlNFndbqVjz1O4c14uaVvZ4Bzb6/qdVGKliuW2yR9B+B/Ck1x48+Fdq8X+i39v8A6QFXGWDda+yPFPw5bw60z2qEG0utr8nDRsAR+teL/C7wIsnxS+GuhzrkWdrcSR88HAXC19neKPDdu6XLSxZjmh2MrdSAchv1FfgPFOZt4ik09LO//gTPq8NFU42Mf4TaFo/xc+APib4falZ7rmxtvPttrfMsiKSrYrwnwzZu0QEi/MrYkTHIPQ/rXrHwO8Vj4Y/GKESyf6HfHyLjPRgTik/aG+E3/CsPiRJf6Rbuuj60/wBotZF5Csc7l/H0r2OFsZGVOVP5ovmcKri/tao46xsNjZ3d+K0olZXGFPT0qOyiyfwq2AVZSR1r7mn70SJaIZOTKGRmrFvLh4D5YOe9a12GWTJPG7msXWYcDAJ+b0FVKJMZC2euqs/lA8dOa6HQ9XaQsEK+2a8v1y/udHczwjdtOW4rU8FeO7PUUCi4XcOMevvUXsans2g6gAinzM4rpLS+aVFRW+uK870O/icx+UeOrNnpXU2GqlDjzM1S5tyJanTwXMigq54q9YSbl3571zttqgcK4Gc1oWdw0shWNuB2raGpm9DsvD2pmC4UqPm/i+avVvAuuMI42zu6GvDdMuJEKsSRt+7mu88GeIGimAV+ejfNXpYPEezqLU4MVTU4bHr/AIpsW1fRftCfNJD8272rK8N61AT5WcFcDr1rT8Laml7aiGU7tyH8eOlcVriy+E/FstsUPlSMJIc+npXqY+r7HkxEdnozz8HD2idF7rYwf21PBb+KvhjHrdi5E2m3iynb/cJw1fKieJPEHh6NVS5by0P3X+bp6V93eVpnjDQ7jQdSi8yC7haKWPvgiviz4neFr/4deN7/AMKarEsgt5GMLd3jJypH4VpOUalqnRmcU4e4+g7Q/i1uQefA2zqZR90H9a0NV1/w/wCLbR7fULa3uF2/K02FP/AWAyDXG22o2dyVFna/Z5NwBRlxkdz6Gm38NzFMJrKzk+9/rIQT+lZS8ijF8afDedp5JvC+ubWXlrbUXHzDPRX7/jg14j8QtM8V6fcedqlvdaXcRtut5gChBH8SMDz+HWvovS7XVbp/IvbNpFbgSeXtx9a6IfC6z1yz+walBDLB0aG4jDqc+x6D6YrJSqdioyS3Plzwf+1R+1D4NK2HlW/iC3RAEbULcrIB2/eLjP4ivVfCf7XPx91lFiv/AIJaNCeNxbVZB+m2u/P7LWladKuq6IfJ8vO63Zt8Q56DuPxzV+38KW+iKq6hYrb/ADYZpo8LL7Bq0jUlHqzOdOnPWyKnh343fF66db6LQNH0+VfuyKGl2f8AfWK2tb8fePvF6rP4r16a8m8sKJWj2hFx91VHAH86q2Wi2EwMdhLHLuk24Vv5VrQeEr2RNt/K8cbN93Pp06VrGtLlsn6mPsIx1sl8jGsdOadFlM7SH+Nm7+2K1LHTZZQIwnlAthmZsnGPbtW1Y+EVP71jJhf4FbG4/jWzYeH4wd4s1VicfLzis7ybD2cTP8ICTRHeG2kYK3LZ6Guig1x0fa38VQX+jrZWZuQjMF5bjpWYx/iV/wDgNfxx43ZPQ/10nJxXvwi/mla/4H6NwzUjPLUuzsdVBrjbsgqR71ai1r0f8q5KOdwcDp6jtU8MpJwHzX4jiMjw8j33Tg+h18er71+WRvzpf7Ykb5M7v96sLT52B+Zv1q1YuJrraD/FXh1cpp07tr8v8jFxguho+K9YbRvB95qAkEcjW5SKTH3WYYzz9a+M/G37Lnw11/zZtZj/ALQeeVnkfyADk9W475r60+MdzLHo9tpNtEzs/IVfQDqa8tj8K6xPbsZo1VZP9XJt5U+tf3F4D8PU8k4NVfkSnVk231aWiV+x+f55W9tiuW+i6HxT8Q/2D9OuJpG8E3qxg5/cyqdqj6+teJ+Lf2dvFvhS7aC60uVZF6yRx7lf0O4fT8M1+ns3gPR4YVl1VpJuf427+uB1qm/gG31cfZNC8OytHIpDM8KhW/A1+608TUWjPnqlGB+Svi34OXurj/iYWDKyhitwrcgZ57VwHiT4FapZO0lgfM4z/tGv181/9hbw5rcMk81rFZyN/wAsYACGPXkH39K8h+IX7CcultNPdWKyRJ926hToPwrvp4i+5yyoxWu5+WOofDXV4SBPHMi/xEw9TXM6j4Tvrbh7GRV3YUeXX6U6x+yQlxEZ7SGO8j6qAoLADtxXDeJP2Tre3QmTTWRm+9G8fI/Kq+t8pP1WMtT8973w3IHZfK9Tu54r0D4e/tPfH34R+C7H4e+AvGElhptnqjX4jZdwmdgAUbPVDjOPWvpfXP2StJkIRbFWjkVv4euPTFcxqX7Hdxqh8y30e4zt2ovk/lWNbE4XERUa8VJJ6Jq5jLAxkrOzOB8P/wDBRr9oC08ZR+JPEWl6Xqlla2txFa6P9lCIkkiYE27BLMh+bnjPWvuL4NfFf4HXngrw3deIf2jtB1PxddRwTz20d4B5UhGTDjGOM4Oa+W9J/wCCcHxE8Quws9M+wqq7lku5gP0r074Yf8EutA8Mzw+J/HfxVtbdoSGkaFciMnj7o+Y9e1fN5rkuXZpTUaN6dt+VLXTbXpq2ccsto3V/wR9neOvEngnx3+zX4k1GD4z6dp6rpcyx3ujXyi4tdiHc6DO4MGxyK63/AIJm+LtX1r9kXwhPqs9xNdR6dtkurti0s+HYeY2453EcnNfJWkfDL9lf4dh0bwx4k8XXETFVMkws4JPUYxuIOB6Zr6+/Y/8AEOl6t8MbW78PeGF0fT42eKPTY5GfyWVzwd3OTX414hcDwwPA+ISq+0fPGa0S5Urp7dNe59Xwy/qWPSSdpaH0BBrGOoZv7vNSr4hMfAcj6muat75v+en4+vvUNxfqrZY/+PV/I08hoVKmx+p07Seup1g8V3CEMs7Z9m/xqUeJHmZd8/X0euHGqjvL/WptPvy06gHHapq8O0fZs2lSpLXlR6Pa6olvp015MuWjjJG4j0r4F/ahttV+I/xw1a5urQrpukRpHJdSXLrnCBmCquM4z19a+yvFfidNK8G3UjP80iBRt96+QdT8fy3Gs6gkEGm7IZGeSaS+Dl238jtu6cY79c9K/o36OfDscPiq+PlG3LHlT85tP8l+LPg+Jqv7pU4dXf7jxXxDF4x8V2xh0bTpLLSUYp50yFWlHqWPT8K5S/8AhzZ27qZ9Re6l3ZPkk7V9Dk56+3WvddZufG2p2i3w0fTmt5mP2WSMjBI+XjJwPT61z0mieM5fNt7Gzjkki/1y7o9qKeeo+pFf1tGXvHxvLJxseIan4S1J2aWGH7OuQPMGPTnrzXu37DfxV8Ffs76zrS/GKWHUfD/iKKKOVrWPzZ7GVDxIUA5U7ucc+nQ1yeteE9QuU/s+OSzmb70qrcKdp9N2fWs+H4VeJ5yn2eSCGCReZo5MkD6961p1Pe2JlRjKOrPvDw94u8B+LLqa9+G/i2z1bSd6i1urNty4x9055DCtjR5JtN1QFJn+9nZXzr+x94a8SeBNX1bS7yVW066VJoG2tnzO7N6k19GLApMbkFi3f0r4zMKLw+Mklpd3R9tl9ZYjBxe+ljuYNTsFhSaYbWbhvm6V6D8O9aEEkYSUNHuGMV5LBp8t1arhxuXH3vSuk8C6jNpt+lrdy/KzcGu7B1/Y1lI5cZQ9pRcT0742fC/wF42tLLx34ws2b+zofJkeNipaMnOcrzkcgYxXJWXiXw94Wt49P8A+DreFNoZbm6jGWG372eXLcY5r1PQXtPE3h+58M6hJ+7uYTGrZ+42OD+BrxeTwrqGj6lcaVqaMJbeRhJubGf8APWvtJYiXIpQtr1sfDypL2jjK7s9uhYvPF/ibUZ3bUvENwytg/Z7MbFQD6c1ny21zfTtKkA3L915hk4/WtGLTFVfOKOfl+XjCkflzVm7bStBsftWpX9vaxn+JmHJxz1PtXP8AvKl7s1j7OOyKmmaY8sOy/kUR9PmUKCMnitSz0ixhdUtoBNj7jFNuK898S/tGfDnwmWW2u31WZFyvl8IT6AkdvWvNPGn7X3j/AMRMLPwjo0dixykf2X99J14cnpn0qPaUqa1ZcaVapsfSOq6zo2iKJtb1aztEVuTM+Gz6D/8AVj6V554o/ap+HeiLNZ+HYptSulby1Z2KRBvU9/6V856hd67rc/keK/FF0ryKWkhvrrc27+9helXvA3w1tfiH4q0/wxomnyS/arpYWupJCEBJxvxxxweuaxeIcpWprXzNo4eMdZvY+qv2dW+LXxi8UQ+KdTulsvCtt8+LO22rdyA/cDsNzAdyAPrX0o1zJt8uNNihMAY6e1ZPgjwlZ+A/DGn+DtPRVtrO3SNVx6D5vzPNbaQSSrkR8+9fRYej7GnZ79T57E1faVbrboVoyc+bKT3/ABquS8svnRnvxWobEzjaOBSKmm6XHvmnTcK3OfmTZUVXEeJOtUr66jh+UuvtzUGueLrc/cYD8K5y81WW6k/dhj6YFLmQjVutShcmNdvp96oFuEDZLsapWkdxKdzcf7J71ftLPHMi8deaLgPzvGajiUrJuJ5qSZxG21MYpqEmTOakmRbVWJzzUVzJhsL26Gp5GCJhG75qi7FmyTQJqwLnzOp5FaelQbCevPNZaMpkC9ea6HSLTESsR9KpIcY2Jyixn7R/d+99Ky9Zu/Kt2jX/ANCq74g1C30yykkmlVdqn8a4m88Vw30H2lWCoACzGs6koxkEg1G9EXynvUGlO00m8/dHQ+lY8d5Lrd3iLds65H1rZaX7LB5UbY4x9ayVTn1RLj7MvPPgFPempNu+4fY8VShy4zI+RU4O0Z39K0TMyy0hHQ00zMRjFQ+ZnndQJgBV3QE6yHGVP51PA52/e/TpVMSjGTxT4phnAaqQF4Oi8Kx/KmmfByKiEn+1UcjsRxVAXYJvl3AMTnkU8xmVfk3bapWk7K23j86v2siyDb/DigCjcACUlDhf7tVWdw3DdK1L+BHQEDp6CsmZgjEmpkAeZuwppjPzjNQvJg8UwSk/MzVnIrlLBYheGP5U3zSetQtdDpu/Wo2nGetTqHKWhK4/j/OrNha3U0mbS4dZBz8tZP2tC+1ZK6Hw4Huf3kBbcvO31Fa0/MHGx13hnWb+8sm0vVEbzI9rLIw7ZxXzv8ePE39u/Ei7+zj91ZqIE+bjgYz+tfRHiPVYfD3g698TSMv+j2LSfUhcj9cV8g6hqRkuJrqVv3kkjM7Zzkk5/rXzXFmJ5aMKC3er9EfRcO0OapKq+lkOErSFs+vFRMQq5ebiqsupOy4g5PrkVnzznr5mS1fBNXPsIxLt1rqW58iJdzetUJtSubhwgOOucnpUUcbtNlwBk4qSa3t7WJgQwalyo0IzEzbpSzLmqEljcvLk3209fu1ovEZLBZrWb5zztzUflyGPM4G4dx3o5QG2luhLAyO2APmK9etFSWSorOSOuD/OiqA+zmZXcEH5fWg3HG2NGPvtqPy2BFPC7eAvU1+gLU+HEJdlyx/ChVDDkU8wbzw2F9BUq2jAfIuaLMq+hCYwFwFp0cDDgjbVlbGZhgEU+GxjDEhj6VXLIi5VaNVXJXP4UqK3VE/Sr32aFBkL+tKAAMCjl7jKiwyydVpyWb5y1Ts23gLRiQDIFPliA2O1jxuxR5cW3O0flS7XPD/KKTykP8VLmGtRnyxnp+VDyKDjmlYfNigIQuazlIuyGHdt60wASDAf/vmpJOmCv/jtRx7U5Py+1RzLqUhptyO1N8rByV/WnSXCg8NULXBX5ql26DJJLYSdYzULQbh8y7aQ3sshO2kyx5brUcwxr28eMFv++ahECLz1+tTcY2Y5pvSp06AN2gDio2LfwCpsJnLVG7wZ2hqAOU8bxRi7huboNtZSrbe59655PItnY3TYbpHIuOmO9dt4qg87SWKR8x/N0rhbuOZ7RY5kO3aTubuo7e1exhZc9Fa7HLU92Q4XMc8flmBWRVO2bdgg+lSJdW0RW3jbaxXMje/pmqMb27WbQyJ5YWYbeOQT/SrCJI1vKZZFbcQCQuMrmuyEnEzlbqXIIb75G+1Z2yZ+9ww9M04W6vEUvV8xXbc8jHOxvasWS7maWOC1GY924+Z6VoXOoxWlpGm5oQ7Z2bR19K2UrmMok+mapqml3DXNvcrNDH8vlt95VHTrWzpms6fen7VayrHP3ZvX+tYNvZySzyLY3CfNFmRZGxWfDpNxBpySW+1Zo2bd83T3qrvoTynotpJNb3KvK/lx8lmRsq5P8qfNqkYv10+RWMk3MEg+7n0rz3S/HWraPayW+rQGaJZwDIq/Kc16Bot5pur6Sl5GIlVF/vfMCfQ1SkZuJoSybJY21KRA68FozjNSTvsjfzQwUrlD1/I1lrGrSsfP8yNTjcwyQf8ACrj3UkdtGSGaENhmYYx9KokuQTWs6eVebWB4WX0pt1arBAwaJZt33WX734UQNbXVu/kBeo+Z+lWI3SELHO+P7qiplGMlZq4Jyi7xZxfxY0+e58AalDbISzRLhNvP31r5+ksXjcxuTlWxtPFfRvxdbT5/BF8zzyRMFTFxDksP3i141qdlaxxRrOGuEbP+kKp3D3NfF5/w5LGVFUoSs0tnsz6rJs2jh6ThVW738zkNW8OaVrNi+nahbpJG33gwzXHvoPjX4czPc+E5W1PT+r6bcfeVf9g16VFZ2eoOTpN8s0e4rnJ6jtzVyDw8HgxJgjpyelfCuhjsvr2knF/gfUe2w+Kp73/M5HwX8T/DHjPdaW1y1rdpxJZ3A2yIR2x3xXRQrtXayt6L71i+N/gb4Z8Syf2nHI9rfR/6m8t22SKfr/SuRv8A4keIfg95dr8TB9v01WCJq1qmZIvTeo+o5r3sLmkKj5K2jPNrYXl1hqelW2QT+743H8Kmi2FtyP8AXFY/h7xZoHinT11fw1q0N3bzLlXhfOfb61pQM6fvEx7817EXTktGcUuZboubmiTYDnn5RmgygKyTfxL8pX1qJVDkyY68U8RKEymWP92jT7JA4RIy74ZNwrB8TkS69HGE3bY161vKofn/AFeOxrnfE0jLrSylzxGueetMia0NpNhRVQD7vDUSPsHCn8qW1MfkqrLtO3A3UhCkfMfau+nL3V6HLbUYc7d5b5v7tbfw00pNX8daXaXEXy/aN7Kf7o5/nisRAGYxr17Zr0L4EaYn9rXniRk4s7barP0BPX8cCubF1I0cNKcnsi4LmlY6v4weIofBXh6UxXIa+uSUT2B9K+W/E11d6nrcdu0jSS3EqqrdeS2K9I+MPjKXxJ4gllFwzQR5WMV5rdzXWma9p+rwR7vKuUOzsea/iribiCPEfFjd/wBzTfLFdHrq/Vn6dlOF+o4G71k9X/kd58eNLnOi3miW975PlXVq7Mq8jbFhsCvz2/4KX+JbQ/ATVpE0lY7651BVt7mNceYoUqS30J/DFfob8V7mf7fdeJblFaOSSLDN0Yk4/ICviH9tX4VzfE/4I+JtD0q3826VZLiwEcmfmBJ2j8zX65l9fC5Xn2Hqz0TkvxejPHjTlWwM4LdL/gfoflL4Yv20/SlEe1riRndpG/uL2H1PevO7OWPVfihbfambHmZjLLwWz/8ArrrNWn1bw7rkOlXNpuhhjFr5bnbhgDvB9wa5HwBpeua/8Yra4hk/0HT/ADLiclfQ8L+Zr+ko8slKTfQ+Dm+WUYeZ3HimQah4+sdNSQxwxKNqj+JuhNfTP7E3wxk8V+L3sIZ52jWF5LhoUwoxyAfyNfO7aNLJ8S7R9VXbvtVkhdVwd2eR+v6iv0d/4Jr/AAti0u1tZJLXElxpEt68m3ltxYD9K+B4vxiwuBir7qx72V04ydSr2PQvgJo0HiD4p6DJJ5sc2m6PdywsWDZZWUbcewBr611fS9Ul8HG/8pWaOMSqfVf7v5V8wfBPRr/Svjzo135DfZle9tLnd0beM4/Ovsy30+P/AIRyDTZY8rLa7OW78j+VfiuKo08RJSkr6W+d7nrV6kqbjqeK6p8PbXxHZ3VzbDZdW8vnW8i9SDziuol8VQ/F34bzfC7XLOGDWoVxY3V1913HQ5PfGa0vA9gDNcWM7f6l3hP+6DxWHe+FIT4geGJ/JmjlzHJ/n6Vlg5VsLSjVouz7Fe0TqPm6bHlsvh/X/COqyeHvFNgbW4jwDu+63+0p7jNSTJiMbVOQa9u17SYfGulnw/4rtVeeNf8AR7nZtkib+8p7j1Ga858U/CfxX4Utjdy2v26x/hvLPnb/ALw6ivv8pzmjiIqFX3ZdjaUo1I6bnI3jIV/2selZt1apMuWHPata4tdw3DkL941WuIRswR+OK+mXLJHO+a9mef8AivT0VJGKFlrwrx/8QNY+FviKPXbCAzW6yf6RH/fXjmvozxJa74pFkTHuK+ffjz4ZfULCSOBSf7uKVSnHlubUfiPfPgr8TdD8feHLTxDot0ssUi5bB+63ofQivVtLYTjcD+VfEP7GWgeMvAup3kt1qSx6TcZY28jEANj7wPavrzwpr5nkjEUykNj05qFeOjNqi5ZaHfWJZQqgZwK1LUMF37tvrWPpdyXC7+cVrwSlnCn7v8XtVGLRpwuyhTu/A1teHr+W3nUDbj37VhwurLtq5p7yeYCOnAraDa2M5WaPbPAniEkR7m46YB6VsfE/SF1rw+usW6briz+YsOpWvN/BWsG2ZcH0OC1ereG9Th1Gy+zz7ZFZcMPX2r3sPKOMw8qE+q/HoeRiIyw9ZVY9DkfA/iFXCQ78Feu4da5H9rT4VHxfoVn400tEa5sv3VwQn3oiOv4GtjWdMk8HeLpLAArDI2+Fs9VJyfyrsLPyfEOiyaXfqrW88JQj2I61y5fUlGMsPU3RpjIxklVp9T49sfBs1jKJb+BZEUfeX8K2INE0rrbTbcL823g/THpWv4itb3wf4nvdA1QqfsshCsV529jz1yKryw2OoBZRDvaRfldZMMK7F7sbM4yWzs7IxeUVLgc7GQMDSrK0EzLs28YUbcKPbIzWdbC6tr2SKK5kkRj8sbgKyDPXPRufxrUj1O3UbLgo3HzMflLUcwi9Y63PYItxtZlJIbd9K1oYtN1u1ZJ4B+8X7sg+Xr+tYNte2V06xW18qqv3oZMAj6evFWo9X0/R907B8L95Ryp9/ajRi8+pqRfDnS49PZ9BiS2l3ZUKo2/Q1Bcafd6ZCI7u38xTwzR/w1bk+M9ra2q+TaQmHbhpYYR/493/ABp9h8V9F1dCY9P83am1l44pS9itExL2t+5UtAoCysmVZvur/OtK0v8AS4iEgC7lyTtGc1Rup7TVYStnZ+QT/qyJOAfde9c3rp+I2mRNLBLDcRqcbrWPGwe4Pb6URqRjotSvZqXxaHcavO+q6U9raozM33VbqSDXHybrc4k3D8O9Vfh/ruvz+PdJtNd8QfZ45LtYm3tjDHOAfxIFdZ8T/Dl9aXk2r2Wnx+Tu/fR20f8Aq/fHp71+FeMHCuPzipSzTCQc+SPLKK1aSu+b0WzPpchx9HAz9hUdubVM5+K6H+r3fNnpVu2lA+9XPx6xaiVgZ04PIzgirdrqKyEbZlI7ZYc1/OOIwNSGklax9mq0fU6W0lIjBA74rW8KqJr5Qe/NYFlP+5Zt2doz8vb2rq/A2janPp11rKWLeTbQ7nk24A/H1rjyvh/MM/zKOFwlNzbavZNpRW7b6JHn43HUcPh3Kckuhn+OWjkv1YBWby8AYzt965ZwyjYzyP7xpgfjWlrMlzf6wwaIbvlDNJIAOmecVU1CFI5vm1AAcfLHjb+Nf35kOX0cryehhKK0hFL8Ff73qfmtStKrUc31KG/EgMkMfy/7O4iprPV7pXEdujKq/c2jk/5+tWLW50+xZlhsBM/8LP8AzpbvxNcJ/q3ihG35lVVz+Fex8KZDfNoPSC+dGe5VYmYZEkh5FYWqW5Emy5uXk54WNu30qVtSmvPmiaRmPeTk/lUcS6o7vLcsqx/dwECmkpLoPlOH8Y/DXS/EMkk0ehR6fN1jvIpvLf6nHB+hBrmrn4a+IraIW99ptvr1si7WuIYRFOMcH5ThX49CDXqs6xyOUb5ivdT15HBzVW50K9vocG58lWJ2yZyR+dLnqLqDhB9Dziw8G/D++kOmxPax3iRhWtLi3EUoGOmGxk/QnPalvvhPZWsbG0sYlkb/AFYbp368V1WpfDfRtUSOPxJMt6YWzGzfeX6HsfpU1p4Q1bS4h/Y2oySRMf8Aj2vlMmB/v9U/Wpl7OoveRjKjKOzPKfEfw0s9Itxd+I7aSRZCT/ovCA9uQc81l3PiTRbLSf7Oh8Pb1jbdb7iDtJwDnvjHvXt1+IraBY/EOlNZiRWj/fDzoSOnXkAEZAzj61nX3w88EatbZfQ4FDqAlzbMBgDoeDisZSqU1aKNKfs/tHzF4o1PxFd+YtrbW6q7YDQx/dPbqa+iv2Gbe1ufhHet4l1yISRa5JFLGn+siDJlWCDkjP8AF0z3J4rOv/gt4Wm2tGv2lT8ka3PBGOp4681QuvAzeGHW/wBMuZbN4cvDNaMw28Y/EfWvns6UcwwcqFSHMnunon5PyZ6FGNPmvF2fdHt6XMttLNHcBlEbfeOACOx6/p1FUL/xBYM5hW9jyPvL5grxm3/aguYVay8Y6DeXTw8LeWbBGcf7Q4rC1z4m/CTxVdTand3Oq2NxN80jfZ2yG6Z+U1+E47w5wf1qTpxrUlfROCqL5OEm7drq/c+owuYYyMUnyS807fme9vqkTDdu46cGprPXrS1uEN1exRbmAVpJQAfbk14D4Z0i38VD7B4P8f6rf7mzHHawT7x26gf1r0PS/wBmYJpcdx4/0ORldwVbUpHWSTp0G7cR+FY0PDeGIko+0nJdeWjPm++UUl950Vs4q0YNSik33kv0bf4G98fPih4X8K+Ere41LxHZyQ3PnArZyrMyBU6kA+p79eleCfDv4OibT4vF914PvtRfUDv0fS7hf9cDybmbGVjX0HXFfUtr+yV8O/FWh2clpolqsmnSfuLOazkW3PIOHA+aQ5GRzj61p+KfgBfaskNx4/8AifDY2tuuV0vSoxaIyjgLhCHIHv1r+iuC+EMLwzlbo0YOKk0/ete9knzdm7bdj4HMMxli6i5nqt7LT5HyqngD4heIJTceObmDS7XzikOn2pjLRx46R88DPTn1PFdFZ/Be3fTV0Kw8OzFZpB9pkFywdwO5Yde3FfRem/Dr4faGgs/CnhH7Sw6TXEIWMHHXLfOR71of8K7vbxgZ75bOPr5Fkoj/ADbkt+lfV8tOG2p5/NUlrsj530P9mTR9B23Wsz2li24lo9gdpB0APVq6/wAL/BjwRCslvpWjXUs4Hyy3UDBH+nfHtxXtumfDbw/aK0kNshIXHnScs34nk1s2GgWtvJ+5tVdtvzNH8zUc02/dih+79ptnjsHwf8S2trJrN3PHAtrCXisbOIRocckHqzH8QPatGzuAdOhuVO4suGwf1r2M+HJ7tSn2Zvm4DMOmevHrXj9rZJZ3N3okjgNazvGv4MRXg5xRlGcJy63R9LkdbmjOHbU6Lw/KbqPBfrzhas3w8uVRBLtK8gjtVDw9uhdY9pGOynrWle27MBLIPm25ArzfsnruPMz0r4SeOmv7eOKaVvNjbDZ789TVr9o+6sfCmhR/FO20zztrCG9bdtCcHZIT7ngnFeW+GdUu9G1hbmOfy9zDdt717hpY0X4geErzwf4jt1ubHULVobmFiMMrcZ/Dr+FfUZRjPrFB05PXofLZthPZVlVS06nxv45/ar8YXS/ZPD2pRwt0kisV5Oeg3nJP/AVrhb3xf4v8QD7TrWreXPI2DJcXTPI/fHzHIH5VvfEr4ReIPhX4v1TwhO0dmlncbIfssAVp4mPyPvOScjrzXOrp2laUGcFnuFbcZFUbc46cgmnUqTlpJ/I54whH4UULqyhvZ5GlVpnz96ZiFA/2e351sWuk31zZbbEfYvL/AOWxxGpXvjGTgeuKjFxc3EMlwthHHu5EknG8nsM+n4VUvTDNCbfU9QmZ+m1Wyuc9s9enr1rFy5dTSMSeHS9BsYvNsoluWZsedMB83uM8kV7D+x94Z13Vfjbos3k/ubaQyTeRBnAA43sTXB/s9/DTW/jH8QrLwFDP9ktSxlu38vc6QrnvjAJ/rX6EeC/h94V+Hmix6J4N0WG1hjTDSbR5kh/vM2Otell+FniJKq9k18zhx+KjRjydWvuudVK9rtzNMqke3Wqd74itdNiwE3Nj5eOtRDS3ulMlxK33fvc1Vv7OLzf3Lbtor6W8j5dRjaxR1Dx3qBDRWlvt/wCA1iXWoa3qPMjspz3zW07qjnzosf7RFVp3hbgfnUuMpdSvdWyMaOwun+WQll/iNXrTRzEwbnP51YSRwecsKILxzJhY9pUURiokkqxCBMFelO89WXBHao2kmlclxSpp1zIcqmCfrVWAjJEjZ9atWkEZKk1Na6IYh5kx/wDrVJMltb5KyjhfyqSZEd7sjj+6KzZJkVdxPWn3+oCX5A+ccVmXEzMAhNJsk0tJ/wBLvljjGfWupup4tOs9xO0gZFYHg+3WGJryVR3xWL8TfF9za2UltbyfvfLymOwqJz5KfMzWJHquvjxFeThH3QQOQ2ehauU1mafVb9NK08bIlb94Vxg/lWjoFq1l4XjhYjzLhd8jejHrRZQQ6enmpy7VxRcqurC6WpNY2sWlW/2aMjd64qVC0h5/h65aoIkNxNlia0I7fYmCRXQlYy9QVABwad2zTSwVeTTVck5RuPSqTsAodycUp3Y46/Sjd6mk77s1SZPKLCSRufP+7mprddp3Z7VXy27GeKkWUBcelXGVyS4SAMk1DLMwNR+aWjwfWmyMtNy6Fco5biSM7s1astQVnH70+lZkkuDtzUS3LQybi3AqFJxkHKdZbypcRldu7msXV4WtrlgV+Wl0jWoxNgvwav6tbJf2nnxD34FbaSjoJRl1OdmkC4OKiknK8gUy+maAsu7GDWe2pBnw0v51z8xrylua6K8VFLfYX55celUri/QDO/8ASsq51KQHCPz1Hek5dy1E6SyvJPtChEFdV4et7+1m+0upKFflx0rzfQ9ZZrhY7qRcngdsV694DX7Vb+Q0inauVK9a2w6UmRUXLuc/+0f4vXSvhNa6fbvtk1SZUZVb/lmPvHr9K+bLiYSP/q+g6EDNe0/tXW7RWuixqrFYZLhNrdwdpzXi02BJvb7zdq+A4knOpmkk+iSX3H3HD9ONPLk11bf4kLyCNcIrc+tMt4FluRHHj5VyfbiphEJSTI4HFU4Stq8hF3u8zjap6V4DVj2bvoPlG6P7LPH84bO9RUHkO+d0xP8AvVaWLzWztH401VEfzFRz97bSGVzbrGwkJP8AT8qkKYAIHWpvKSY7EIZm6basW+gzO/70/Ljvmh6EuSRUtEJ3Yj/M/Wit+z8P6f8AN5sW4/X3NFBPtD6yTTGA/eN+dSJZQLycfnVgKNuAO1NEOea/RuWK2PiWxvlqq7VVfyp3BGKdt55ahgAODVFDcLnIFHKDPSgnnApuZnO11NTfoBJywxmowwXhmpxfZnY3emMYyNzcn1ov2AeBng050jCY6/SoWuo1Gc81FPfnbxmlzJFcrJyQjZ7VH5sIyWf/AMequszSHdvbHuar3ExB+YhevSsOYcYlw3ar0X8ajkvZCtVQ52grzTXeRjgLWcpMvlJXncnEj0x5Tjl6Qx4PzHrSbUJ5NZyuVsMG4/MzUoP8JocxKMZpu5ydy9KkByyLCNx4oM6k/KuR7VHMjyYHahFbog6dBQA/J6sv60m7eMoDTgkhHSnLCiHO3mgCFlLN3pVhDngCpxGrA7hTQm05QUAV7qzhuraSDbnKEda83vpGsn+yyQZRZCm5egHvXqCKNwArz/xzpht9WuIpMrDMMoq55Ir0MDK149zGqjHu7KzeFnEm3d/rBxkN2P0qGT7Raw7YRuO3C7f4qneKKWKN5ImaOQ8M3JPPSmFTZztDE5G1tyFsfuz/AIV6UTEbp4W5RYZomZT93K4Oas6hAl1bNB52HAG3/Zx61S866vSxhnCqnLSYAz7DHerFu7GN42Vd7cuu7JGKpMlxuJZTSTXLRk7h5OGbPO0Gow72Nzkv5kMno3T3zUDMbRGhLSRtIpZWA7elPtNR8pFjuLcrkYAK5UitIyJlEvnSUvtGQRXS3CpPn7v8Pf60+/0SaIE+HpWVBhiiMcE9uO1QWHCNHZIsZdsxtH1HtVrTL64S5a2f727ex6EDHIrQxfNctaN490+zvBpWvW/l3C/6vdJhc+pNdJbX0twMmVbiPqwi5xntXF6vBoXiPdJPAEcSbM/xZ9apwXereDJ91vd+db7vmDLyfxoWhL97c9Imubi2USThVH8KL1C+h96ksrqWZDHJCxi6oVasLwz4v0/XovLuovKkHGPWty0toJY2k0+68vbwWyTVohxcSl8RIIIPAd/dM37tY13Ltz/GK8Rit9GsLn7fZapdDv8AZ7hcr+Ar1f4qazNY+B9SgvpG2pCh8xT6uoFeGal4qs/Ptre7t2eSRtkbL/HXJVlqjtwvws1pdO0sagut2F3DaydF2jG7nptpmueK722Hm3lt5MTH5bqMZjHufSqsMGnJe7dXkO5v+PdVb7pPqK6mx0/Tp9Haw8gSRyLmWN1yDXHiMLhsXTcK0br8jtp1qmHkpwZw+rXWtoq3FyWeJhuWSNvlZfWsXUbKHWrdoLuw8yN/veYufbPP0FdNrng7X/Dkr6h4cuE+yzYQ2dwdyKP9nPT6VTEsGqXf9mwWxt7pVzMB9z6V8LmXC+Io3qYVuS7H0uCzqjUtGorPueNy/BzxH8PtdbxV8Ldbms9zFrjS2bNvOv8Au9j16V0HhD9p7w3Lr3/CFfEO2bQtTbiH7U22Gft8r9M+1dze6es0TRLDvY5x83T6Vx3j74DWPxHsWt9a0JZM/cdk2kH1B9RXh4fMMZgm4zV/I9KrhaOIje/oepWV4hjDxShlYZV15GKvqEnUBDltvXPSvnjwn4V+Pv7Pp22Wof8ACReHo2yum3jEzwrnrE56+mDxXrnw1+L/AIP+ICmLSrs294o/0jT7pdk0R9CO/wBa+lweZYfEqydn2PFr4WrSfl3OsmhV08t87ePm71yfjKNk1j7OG2r5Y25+tdhNgIWPbnFcr41dF1yMyD/liPlr0W+U4+Y1LVEW1jYPn5fmz7CmzTRKfLQ/d9DUdrHMbaNWG1QnUd6dcKkLFok+br9a64+7FHPLsg8xyCQnzY43Zr0bR9WbwV8FpdQbm41S5KxL0yB3/KvM5LnKArOqszBF3HHzH0rvfjPKdI0bRfDAfalnZJvUd3IyxH418F4m5vUyfhHEVab99qy+eh6eT4f2+OgpLTf7jzTVJJrqQ7l+aRsmsa+kkaRYPLX5f4jWxPM077UjK+hqnf2IlDRrFh15U1/EWDlKNm1/w71P0uUtC78e9TuH+FMBtWYtcXEYVh/CPWvK9S0u7tbSwuXtNylMyDaMOc4Oa9O8e2k+qfCSC1lTBhuWXJP93n+n61wHhW8bXZdP8Mbm+0DUI0U9QUYiv2vMKzxE6LT1cINet0eThYulTl6u/oflf/wWz/ZFP7OHjS3+Jfw90m4/sXWLgXl7JtP+jSyfNjjopzXyZ4F1m30Dw7NrkzeXJeMOPTGc/h/Ov6LP2k/hB8LvjFF4t8KfEzSYdQ026s10+SGWP7g2jBXjqMV/PD+1b4I074O/E7WvhVo95ix0jUZreLd97y1HyZ98cV/RHA/EMs3wbwVbWdNtX/minZM+JzTCrC1PrEHo0vk9H+p34s9Q8efEfwdY6KrM1xZRyKy9HHII/Gv15/Z58Az/AA28Ux6e0CwyWfhGJTCw+XJXca/OH/glH8N5/i94j0nXtSsDLZ6fqUdrYSSH73zglfoB/Ov1217wmmkeMtW8QohZbixWJdo4VAMY/Wvj+PMw9pmEcPHaF0/Vno4CmqeEv/Pqcb8OvDo1PWYdX0yPPl65JM69wrLz+HFfUVva211okewcKR9f84rx/wCA/hWGLxLeOIisRRXMfUcjGK9m01EihksFT5U5UHsK+Hw8U6bfmb4x80kkec28cujfEW8sMbEnCyxnsexFSeK9ED6gtxC20yLvjYfyrQ+IlmYdRttbtd3mQt83bK1anksda0NbpYd3l9cdQM1hh4y5qlF9HdfMJz+Gp8mV/Dup2F/GumeIoCvTy7heqN9a6Q6Bc20X23R7pWx/rlZRidfQiubGiWd7ZhkMo+bd8vatfwfqGoWrNbz5ljQhW9V9674xjKymvRmd5R1izI8U/CDwF42ja5a3/snUGHMkK4Td7rXk/jn4DeO/Ciy3Caf9vs1GRdWnzZU9yo5FfRl+qIftESBo2Hzqw6VWFyjp5qDC9Gz3zXoYbNMwwK5b867M0p1uh8TeINInCSExNj/ayD+Rryb4jaVbwwyT6hF8iLlh/T61+hvi7wr4J1kNb+KfDtvdIxO1kbY35gV4f8Q/2OP2ePGN95tzba3JH525rRtU/dnH4Z56V6tPizD+ybqRcZLpud1CVO+t/kfnT49+LXiLVJm8DfD2C4maT5Gjs4yzsB2G3kV9cfs6/D34z+DvgppGrfF2x+zzSuyW6yN+98vqC/oa978G/ssfDew1mzvfBngjStN+y2plaC1tRvuFU7RlvY4+tdB4qNv4i8Tav4Y161aG30nSgysVwgkK5H0ORWsM7rYiUZ8nLB7N9f8AI6a+KouPsqUfNnn/AIcvm3rE0owR1rq4CoHHzcV57o9zB5mbecYDtsNdrpN5uiVXkVv519NTnGrBSjrcwlobtjHv2s4wv1rXgWMAfPWLaT5XaDhV65rVscOm5zXTDY55dzc0WRYpwfMr03wLqo2ou/8AzmvKrWREI8s/NXWeGtWkt5Y1aTaMfw12YWp7OomcteHPTZ3XxC8Pf8JFoi3lsm66tW3xt6juKyfB2oiSFUf5T93G7j/Oc10uh6nHeWXzMTu4bNcxqOmjw54kZoY/9HuGMi+inuK78bTtUjiYddGceFk3TlQl6o4H9rnwkYdKt/HlhbmQIRFd7eyno3vXgKeL7lnY6fM3yv8AKqNjAHtX2pq2i6b418K3fhfUoh5d5bPG7bc7Mj731BxX5l+OvjTdfAD4yar8GPjjobW01hdsllrVmp2zwk5SQr2G3ryelGInTp2nJ6PqZ06Uql0lquh7VY+MtW3gRKskYB+WQ/N+frTptVGqRsFuJN6/8spMZH4f4VzPhjxT4d8WWseoeH9cgvIsD97byZ49x6+1dJaWUbyeaXWOWP5/MWPnHvWd7q6Id4uzKN7DqNvi7OoyK3UdcEemeoqwPGE0Uq22oweZHHwJt+AU9M9D/OugsZLaQBNTVVLMfLkjbKsPSodR8HafdQtmEDjB2L976g/0p6iUil/Z9nf273Ph6+YXLDPlqcZHoR6VXtG8SaQGkd2jb/YBw31x/Wpbfw7PpFu0tvNkL0jZefwNWrHU5rlo1uPlUcOrqRuFK3YLmhoPi7xBF/yF7XzI8/LND1/Ed/wrotO8WLdzKgutu05Xcetc7FYafJIssEUioW27W6A+wq5eaSk1v+7gxlMCReMfj2o5dLlRktmaGrW+navNG97ZiOaNg8V1b/KQwOQ2eh59aS5+KnxS0O5ku9PFvqiSSfvltsRzEf3SrZDAe1YVpZeJItsVvI80cbcyOuGA/qKuR+HL9pTLeSRsv3i0Rwy/Udf514uPwzxMdHKLT0lFuLXzX66HVTlDm95JrzV/6+RYn/aD8Eulza+KfC+nw3TbQ32+Dy5Iz7VBY/Fz4Q3Nyse/TV77fMWtGbwFoXi2x+y69ax3y4wGkT50HqG65rn5/wBmfw/ZSNcaSqyKfmaGeMFl54AJ6ivEq5PmlZ3+sJr+9SpyfzbjqdUK2DjGzi16SkkdxovxQ8CFPO059PmWNs+VGwbf7GtbxF8fb290f+yNJ0lo4tm0QrlUb6jvXm9nYaR4UlNq3hP7Ow53yKF3Y7jFb2lva6i4maP/AIDtzj861y3L8Vg5ONbFOSe8YxhTi12fJFNryvY58TTo1PeUNu7bIYdY1rU7l3ls/LLMzqyqcbj9asNZ6hOFZ1bKrtJ3dffArWiNtGRHuUov8Kj1+n0qaQzMfJto1HfpzX2VHl5Eo9EebLRmTJpVztVizLt/vcZqOfRodm97kM/XEa/pW8mnWxPnX05jUj5lYdfarFrY6Sfk0+33f3pD0/Cujli9WRKXQ5ddPniK/Y7CRT0LMDQlo0YzdT7tzDCqT19MV10lpFH/AK2TC/316/Sqci26MzWNj8zr3Xv61Xs0JTtoc6mkKxwll5ZbJbzPl696a+kCE7bq63LnhVXA/Ot2WxuLkbZDtZm529qU6VEVVbmVmI+6Dnmo5WNSOd22sLsVix3A2ZP50+G5vLlTFNAY+2Gz0rUbRLiectbafIy7QKls/B/iC7kCzfL9F5A96jkk+g+ePVmPdaXFKpjneMoq/dfkH2xWFe+B9Jab7XpRms5sZVrNvkz6FDlT+VekxfDa2t4ll1KbhvVtta0Hhvw9ZDb9nLMq/Lt5zT9jJ7aEyqQ9Tw1PC3ji1uC9zYPcQ5+a8t1IZfqh/pXeeA/gPe+PLZ5LbV7W6RY8NHHy8Zx/EvVefUV6HGbYx4itjD2yvJ/GoLrw1o91crewvJbXQXH2y0maOYf8CHNaxo0eb97Hm/AynUqNe47HOTfsBeC9Yld9fikjbaC32eT0+grT0L9iP4UeBvL1Tw/4TOsXzHDQ39wPKA9SMc/Tiun074gfE3w/cLANVtdZtSv+q1L93NEPXzFHz/QqD70/UvFvjLxBHJatri2it96Kwi2cf7xOfx4r0KcMrpxtCByS/tCo7Oen4fh/mT/8K/0XwnZLDqOuabodqI3M2m6bapADn0/jPFVbTxF4K0u1jsvCXhy4vo13eTPqDbVTJ5I3gsR9MVG+hXF7Ks2p3SzSDA8yZA0jADu2MmnxaIqyt5QkZjx83aqdeSdqSsvx/wAheyj/AMvHfyWxXv5/GmuZjm8QraQ/eWOx+Un2Lck+9VI/B2JBcrDvkxhppPmZh9TWzFpd8HXY/wAoOGNV9a8VeFvCcP2rxJ4gtLUhcYmuAM/hWcYym7zL+HSJDD4dvCQLcNnd8xxyKsRaDOAGnfc27+Lkn8O1eX+M/wBtTwLook07wXpk+sXEfSSFdsWfdiK8t179sH4oeJJ2SLU4rGBW+W10yMOzdflZ84ok6VNlRjUqH1JdHRtNzNqd9HAq9Echc++Ca5XxF+0L4L0CLZ4bjbUpoT+++zr8i88ZOK+U9b+LvjK4g+16hcKqyOR/p1x84/Acn8q50+LZ9Rla1g1W6uNxykccZVWPp9Kn23L8OhpGj/MfSHxA/ab8R3if2db63DpvmL83k/MUPp/9cVR+H+rjW4JLyS7+0vJId0u/ljnrXhGleGdTvD9q1Gc2sAYny2myxY17N8Gre10u0awjOdpyzBj1PevFzaUqlBO+zPYyflp4hruj0PSlkJ3FsY4WtYoEXypJfMZhztNU7aBhGPkX5lz9auRQEIrhdvy547V5J73N71yGFWjn5G0dOeoFehfD7V5rWSMGYex9q8/kVxPljn1NbXhm/khuVYMTtHBrowVb6vWTRz4ykq9Oxoftm/CtviF8O4/iJoIc32iQ/wClwxA5ntsc/ivX6E+1fIa30VrDE8NvBwuFfqzn3J4/QV+gfg/XI7m2FtOFZXTbLE3IKsMYOe3WvlL9qf8AZvm+GXi//hIvDyq3h3VZt0GVG22kJy0XJ47kcc9K+mxEPaQVeHzPl4r2NR038jx1biXUiyagsm1ekbR/Lj2/xpqadc3LKPMVN7YCxx5KjPbitb7IYV+bLLj5PO6L6CtrwL4Tv/FPiWx8MWCtJdalMsVuqrnknr9BzXn83NJJG3Mtz6y/YL+Clv4Q8Fv8QdZsNmoayv7nzh86QDpz6k8/SvfhaLjA/Osjwjp48KeH9O8Ltg/Y7OOHcF27sKBmte51ewtEIeYcdc+tfbYWnGhh4wXQ+NxNaVatKT6lHWb2e3iFtC27P92slk1V38w9PXFagvNHvJN80nzbulTreaYF2712joAa3durMeZxMCa2unLF1Zv+A9KbHo13ccRxEe5FbzappKKAXQ/hUcniDTI85kHFForW4XZnQ+GpmPzBv++TVuPw2sK8Mx/vVHc+MtOhGEYHP+1WbN42UvmORm7YFLmj3A2hYWFmu0/qKbPqdjANoI3AZFc9Nr2o3Lbot2PeqlxPeSruZj9aXN2A2r7X43G1ZePrWPdamsj4RznvUKyK3ymTce+5ajYAEkL1rKU5dSb9wkL7vkPrQ2JZEjVuuKaxdhjNSJ5MDK0pJ71EpEr4jWv9Yg0jSmzMFVVyzNgADHJrx/VfiLpXifXJNO0uZrjY+Li4TlEUH7oPc1b+M/jGe5gHg7RLpftd02JCrcxR4OSaxvAnhWyso4rS0j2xr/rmX+PPXNcOIryqVVSh82dUafu8zO6h1LzrNZi21NuF+lNSSSUhmFV5xCGFumFiTHGetWLYGT/VP/31XRFcqsY8vNqX7QliSifjuqeSZwoVG4qqk0VvHsDZPtT7cO/70/drREehKVJbHtTmcDhVphclP7voQaBjB55q4iHq3YmhmG3rUWTzk9KY8ygcvSfkBI7gc7qEnb1quZV7P+dNN0mcYp8zDlL32hei5/Go5Jkb5laqclwAPvcdzTJLuP76vk0ORSiTXE+MgdqrT3abMiT8Kr3V0gY4PX1qnNejbyB9c1nzFWLlvra202d/4V1Xh/X4r3MDZJb8K8uvL9RLvDlfTnpV/RfE8treJIk5pwqcrCUXKOh2Xi2y+yzm4X7jrnmuLv72SOfDcfSvQlktvFuhNEp/fKMr37dK8t8Yfa9Muvm45wx96db3VcqmuaNiafVJRGxJyBz0qjd34liZohuOM5rOXV3n3QeYuSKxpPEk2n3jQy/NGsmPqK5KlRON7nQqZqW3iJLe/j+0htu8dO/Ne+fC/Vra6gjureTjZhkHXGa+b7/T/wC2pFv9LulH96INivYv2epJ7ORbW8lBdhgbsnjNdGDqyjUsZ1qfuDv2wkD3eiwW/wAx8mSVx9cCvA7y+t7SVUkDlmOM+le9ftMGWfxjaQ9fLscEY6ZY4rzGbQ9PukxNaBj3YDHNfEZ9L2mbVH6H2GTv2eXwXkcpczB4PLjb5j96oLa0htNrBstjPzV0d14BM0hktpSjNyee1WrPwla2S/6QGkbH8OcV4Vnex6ntOxgWtjcXR3xIze6960LfwyrBTdN/wFTzW9HbRwxBYoAgFBRd+MY/3aUkyfaMz4tOt7Y7LaAe+Vp0sbrt+T261aaJlyyM2feo5PNI/eY9qzDmI4D5TMrLnp/WipoVjLMSR90d6KCeY+qN5UYxSh3foMfWoFu9zfu4vz4oe4fqXxjtX6Vc+Q5UWCpxuJphZVHzNiqjXO585zTlLlW3VPNIY9r1Ekwqk+/akkvFV8bufrUDgg8elMMSM28oM+tTzNj0J2m3/MppAxI3E00FiGCnFIY2GCHxmp5hpCSAAEg5pkw2dKlYbF4YGoXCyfebbUykUrAS38LYpp2Z4bHt603zTGPlXP8AvGkLu77wtZt9i7C/KGwD1oM4AwnFKls7HeXxjnHrStboD87CpGRb5c4U/WkWHq69TVhbeNCQOtKcqRmp1Ar+UxOQOaRYXHB+b+9VhUH3utO+btwvepAh2qq/LG386bvZuPLP5VY8sh9xFDIAd3Sq1kGxHHgjpSmPPzbqVZI8YEg/OpFVG4I3UJAQhAOppxcRE4jzUpVQcYo2PjIH61IEUZYjldvt3rl/iParGsd6Tjcu1iy5x711TmGJ8yy/99Vj+Lzb32lNHENzKwZWI963w8uSsmRUV4nnpkNnF9n8vcC2Vfb90etVL5Z5XS9mj8wbSrcfw1Zv1trdtpmb5gQPwoWfdbNE0vl/KWyx7GvaOYrpDb2jNLPGrbk/drGe/YH3qqk6G58z7HJH5q4+b+E9KtBXjIiM67lHyxlR83PapLeG6MksKOrKpBVWA5HeqVuhPqVYwrLsSVnVP+WbEkn/AOtT4ortoCk0ayMr/KyHoKsjybudbbS4URk+783T1qJZpje8uquvK7R971phr1KWnTTWM0wgSTDZKHaDtxU9sjXzPIbn97gt6HpT1mhF3JDFOyNIcSK3Q1DNa25VXX5ZApRdp/z61pGRMo9izb3xKxz2+GYxkeY3QNRbzw6rp0y6i3meWSVVmwpqnDN/Z8a2l0jbV+8FXr70ttZxtGzWN0xTdna3Wr5kZuPUke0ntbaO6gKqrc/u25Q+9a/h3xdqmmMml6qu+NyG82NeCD3qhewRnYlmmO33sBz61YiY3ts0lnMuLf7yt2I9PanuT7xo/FHXdMs/hxrGsRpDdbYlCwzd/nXp714TFdWviTzGs7dkuIELR2+zp7A/Wtj9p7/hJLX4Ra9qHh2/+yzNDEq7j8rnzkz9M189aD+0rf6foC6J4y0v7PeIvkyXCtgP6EEevFcuJqclRcx24SnKdNuL6nsGl3HiGK7jj10JaNu/4+JG4Poprpo9Zu7NI3sppPMj5KyNiNvUj2ryHTPEXibW4WuLG9XUrRVXzbaR+me6t3IA/Wu70XxLpmt6TGug3S3lvEuy6tZ32vEw7eprn92WqOiUZfaOnafUdekLSTO8cn341J2hj6UW/hvTNXEtq1tIsyDa0nQ+mPyrJ8N+KdT0u5hkWGOO0k4hkyNuR0BHrVvWb/xDJqDT2sro0zDdJjhfeiPNsRKMZbGpozT6OW0/W9KWW3XiG4jX7g9TW7Z2A1GDzbF1dQ2MKa40+LL+wfOpwNcQ9JsdKs6N4mg0iePXNAuD9kZsXETZ45968XNsnw+OpucdJr8T0MFjamHkoz1j+R0N74WlmTyp7ZsbujVwPjz9nfQ/Ek39s2KyWOqQtugv7VikgPue49jXumk3cGr28d5YuskbY6YNWHsbaR9ssCn6rXwksvlTlo7NHvLFc0ddj5mtPH3j/wCF0w0j4qaVJfaf91NasoSWUdvMQcj6jjFW/iL8S/h5pvk63J4qtjHJbqyKjbmb2wOc19A33hTQbyNkvNLikD/eVl+U1z3/AAor4XxX/wDan/CHWCyqflZrcHFehRxWLw8eWdmYVKdGpK6VjwuH46XviKFdO+Hnw31rWW8sBZPsxihJ/wB5sVy/xB0T9vrXbff4X8M6D4fsD/y1a48+4Qeu0DGfxr68tbDRdHt1t7S2hjVenlRhVouNUt2QrGqt+tdMsdiJx1kkZRw8IvY+N/gb+y78TPEfxc8O6t8XvjHrWsSRapHO1isnlQAqc42jtx0r6U+Meq/2744ms7d1byG8pdvbBPH6V1Wg2eg2viD+3TpsayW8byCRex2nmuH0/TLPU76bXbyNo5GkYxv+Jr8g8TJVsdgaWB5r88rt9oxPcy32dOtzxjZJW9W/8jFvtKWFlhiP77HzAnpVWKISXXk3W7cfvKOoq9dy3cN7cRbGaRuFk7YqPS4I5LxY2iJ8v5i2ePfmv56hh6c8whSgre9b7tPvPpOa0LsPGGgXFx4Km0qyuCzMVmhXuh75rh/gzoN2/wAUtJPkf6u8Uy/LxxnmvZbCF9QEiLaL+8YIsh9BUHhnwQvh/wAaw6hb2ytH5zPux/s1+v4XLZYiph6i0UWk15Jo8iWK9nTqRe7Mv4q6NBbaRqmsvFIv2zUs+ZIowSCQK/mx/wCCld4w/as8b2KNu8vxBKqyL3y2a/pG/aB8UTW3wovPF+tKsdna6hvC/d2ooJ3e/Ffzv/GTwXpf7Tv7RXirxz81jpi3lxfzSrIIzPEv8CbshnJ24Hev2jw1w7/tyvOC91QW/VuTf5Hy2fVeXLEpPVysvlZH3L/wQ7+GPiO6+HPhU/ZwlrcXtxNHJ6hT978xX6f2Wmfb9OuNO1G23Txko8hXg8CvkP8A4Ir+Hb+D4T+G5r7RjYrY6C/2W3bGVVpDgtj+LHX69q+3tS0i5dv7QgQhsndt/wCWn1FfG5pKWMzevVl1nJfc2j0qn7qFOHaMfyRyfw1sbrTvGdxYl02tb5XaeuO/5fyr0iOKQzA7x6fLXIaRY/2f4xhvbeEHcpWRj1GR0rsU2QyBo1wuc7VrzcPT5aUovuya0ua0l2MPxxpS3djIAMyR9OOoIrnfBkyxSzabK4+fPykV2niiMy2zSW4P3c/WuLns91yt5YN8x/1ig4riqfu8TGcd1v6BRvKm4mjp/wBp0u9axlkVo+4YdBU88ElnqEd3aptV8q2OlNtbRL1xcyzbCvyyDswrYdrR7KSNVVmj5XcvavQjH2lN29RMm0+dpE2zR/e4rPupjpGolE3NHIMt8oxnPrUlhcmb5Uj3N2PSrl0kd5aeTNCOR+IqpOUo3W5jGVpWM24t4tZV4Uj2sFyuVzXE+KfDl5ptw00ljtYNx712GnX40y98m4G1enPPFaV9JZ6rYzaW8sbeZ80MjKdyYB4zUzo0cZRd3aRrCpKlUstUcl4B8QanbeLtJsYNO/c3WYbgbugx2rgvjj4ujt18WT2MyM1z+4hGcE7TivarbSNK0T/hH9Su4/LkW8K7ugGQQTXzB+1Boc2ieMry3hn3W8srSLz6k/40qtTEYHKlCo7+9b0TR3YVRxGMulbT8meZ+A/FE8F9/ZV0pK9Vb3r0zRdUdZv9aMEdR/DXkugaYf7Q/dhjtb72OTXZ6ZqrWs5t5ZPmX5R7V7PDGbxVT6nN7K6fl2PYxtHaovmep6fepc7QrjDctW5ZzYVVV88ZrgvDGt4PlTOfmPGK67Tr9GUMv0r72Mr2Z5co9DoILhxjcf0rY0q/aOZRn5i2ea52zmVzuZvu1sWzhtsoYgda2UtdDnkeneENV3xqWP8AwGug17T11nT/APV5ZcGOvOfDuoGHYqyda9A0TVDNDsLHp/FXsYapGrTcZHk11KNRSj0Kfh+5kifa527T90etfI//AAWD/Zmg+Ifw8svj54c07fqWgnydUaMfM9qejHHoTivr7ULPybr7ZEMKc7/rUeueHtI8aeF7/wAGeIrVJrHVLR7a6idc7kcbf65pSw/tqMqEvl+hcaso1FVW/U/Cvwv438TfDnUEu9Fvrq1dTuEtqx2n2Zehr6M+Ff7Z11ewx2/jq3ZlXAa+tgeAeCSuOPwrxf8AaV+A3ir9nf42a58MZLxZIbO5Z7GORvmlt2OUK5PPFYekW5vIhLYj7PcLgMuMZP0r5unWrYeo4xe3Q9OUadaPvaruff3gvWfCnjO2jn8O6ws0LrnKXAOD6EdvxrprGS+0qdbS73bf4ZHHysPqM7a+AfDPi3xr4I1dLhbi80+ZQDFJGxVZD6ntXvnwl/b4+zzJpHxT09biFW2HULdRvHuy9/wr0aWYU6lozVn+Bw1cE4q8HdfifT1jb2c53yx/K3B3HOatP4Gt7lfMtvmVhyu7pWN4M8XeCfH1l/aPgLXY7pSBmFH5GR0K9q34ry70yTE6sFU/Nhs5+telFR3TPPbcXYpHQktpFV4/L2cDceCKljnaQqGRv9lT3ArVXVbG4h3XEIdC2FxSPpPmpvs2O0ZO0jJx6UpFRlu2V4/sdxG8JH7zOdu7ay+3vTEt02b5YnYxggFV2tiodS07ypSCzfNy3ZlNQC/udPZf9eUbH7xm3AD0rlnKPNZlxj2NTTr4B2lP7sqR8pByPwrYttYWdd6puA6e1cxZ+JrKe4aG3mxKxx838VNXxBA0rWMpZZgwIVu/4jrSdr6DlzdTqb5LPVxsv7ZXj2/dm6fhWWfAllayefYXrL3WC4YlB9GrM1fxbNonya1f29rHtxsuGBY/QDmqi/E7T7q28nRTLIynA81dq49R3rKcYymnJFRc18JvzSTWJEd1amFD0kb7p+hFJFqEXmeVLqI27uka1xv9v+OJbxmi1NEjU5WHaPLI/H2re0/WtA8pTqsa2twfvSR/6sn1K9vwrvox93QxlLubPmhkzaxPN833pFJxWjBaahLb75pQF25+Ve3pVfTrtfJV7AxXER6TW77h+PcVqCFXdWnuQmzrGvT9K6YxtuYyl0I49Ogwokkbp908mrWXxsgtGbbgZYdKcup29v8Auoysh6NzyKauqpuwDjHX1raKic/v3sWINJnmPmToqAc/NTl03ToJsMNzdc1Xn1jC4Bbp/eoi1Rf44WLDAX2qnydASkaCPbgeY9r905AGeaeb2aRtpCxhV4UGqa3kjPkP9OaZsuZ5mO7aPbvTXkJ26jpbtA+JCrFfujdkmnQzNvEjQHso/wD1UKLUDEUBOONrDGT61fghmmhjyqR9s9cVSiRzFaCKWeVWmhbbuxu6YH0qxBA/mssUo+VeQFq5BpPmuEDNNz1wcCotW1nRvC+671e9gtV5zuYZP0p+z7oOYS205ZFVTH9053MD1+tXotIQI0kkqsAedted+LP2pPCGgxtaaBYm7mH/AC2m+WNie3v+VeZ+K/2lvih4msp7ewm+xxsPlazh8vH1ZskUe5HRjjCUtT6N1HxB4b8J2DX2vavDZwxgndcTjP5da8m8dftp+BNFma18G6Zc6tMMnzWHlQ/gW5I+grwW6v8AxH4qHn6rrU0su45klkMijPfmud1XRdYsHZbazkmY7j50iEk+4qfbdi404bvU7j4iftc/GHxdFPDZX0ejxxrzHYx5LD3dh1+leb+IPEPiHUok1HWL1ZmfB33D+cyMe2W71J/wimrXhWfV7tvmXc0JBy6+mB0qdfAeiWkr6hqEeA3zLDkgLnoM5/OplK+rZpDl6HOQ3zHUpGvNx3ZxbrITv47KO9allYa/qFiiWMSabGG37mXy+Pw5zitSxg0OaTGk2sZxz5kK/dPpure07TbVI8zqAGG52Zc/mT/SsXI0+FHO2HgK0k1E3d1czao+FG5jhB7e4/CuwsdBsUVfMeOGO3jVVFsi9vfvVyCCwW3hmS9jjj6NIsZ/r/hUgmt3vWbbLcdQu6MIo6c+po5hX0Ib0QIscGlWMe6TlZniEjf989FrqvhnNdwag8F4xYtg/M2eP6VgPe3UjeXA4VcYaP5VP4ZGav8AhF7qx1xWaWNWmUjbGD0B6ZJrhzBXw7t5Hflb/wBqXzPY4Z8wLC6Hp8tW/wB6kSR78LtrN064m+yK6Be2B61q4YxqoPzbRzXjx5bH0EtJEEZdXZpfmz2Har1jPJHIEV/ujjioUeGLcRGu7/eqjd3UttJlW+X+LPrUp+9oVbmjY9I8J+IZI2VfoGyOuOa7rXPD/h34qeDLvwb4hgWSG9jI3YGYn/hdfQjrXh+geILkf3vl4HzV6J4K8XPFtMkjH5vu4r6TK8VHl9nM+dzLByfvR3R8m/Ev4X638L/GN14Q8SPJut23LczH5Z4v4HB759q+gf2BPhEb64ufjTrUI2Iv2bSAy+h+dx78AD6Gtn9qv4Xn4wfDOTWvD0CtrWjRtLa7jjzocfPGfXpke9dV+xRfzWHwlt/BOqSj7fp7tI8eBzG5JwB7V6mHw9GjmCjLs2jw8ZWrywMppbaPyPWr2PywJo4/u8H6VWutPs9Qh8yBl3H72KvzFcsAf4cNXNX8Oo2dysthcbYd3K7q+h5rbHzfLfZjL/w9qEDM0TZrNkt9Th+R3b8K6a1u/OjVpJCexp0sLscGNSPpT5Yy2E5SOTWK7TP7zn1IqMwTPkv83PpXUPZQd7Xk0xdLtwOgo9nqLnctDnEsI2Pzpn/eqdNIgj3eTzu4rXOlBH3IxamSW6JiPaq7fSq5QKC2KxjKryKrXKBTuerd/J5YYKaovcmThqiRLuVpZEjfePWnyOZofMU9KjuPLILE1XS6TDQ7j/s49azutifs6Dbx0I64bqfpXN+OPHdp4N0Vr69ugZT8tvCOpb6VD4+8f6V4J01r/UW/eMD5MI4Zmz0xXi194j13xzrh1m+x8xxDF2jX0xXBisQqfux3N6NFzab2N3w5Jqmu6lcaxfSbWuGLzzP157Cu20TUIolW0sVLL0DL3964/QdH1C4Kx3N4wj7KCAK7LS1t9Pj8q1+8vYd65cLTcde51VNdGzcsLQyMJpn49DV/7YI/3EA2+9ZVpHd3ZXfJjP6VqWOlmPDOT6816MY26nNK+yJIAzvyh69QKtNNJtx5gXmiWQQjy41+92FJDbF8NLz3+atEZtWFXzN3mGRStSDcOVZaclsg+cn8qbdvDbRM5X5uwNNX6EtdiOSXbuZv4qryyDO0jioyx2edL/Fwo9Kr3EzK3Td9WqZBGLZM8wbhui9Kimn3D/WYqrc3ZC/Lwe9Urq/VOXbtSuXoaMlwp4dqgbUVTgCsiTUGJ3GRh6DPaoJdSRed/aplMpRNa8v3dN6EDis2a6ZF5daoz6oDHgO31zWdcasc7AM+9Z+1RXJcfqupRxSE+YKwbjxS1s283Hyhv71V/EGr+WN2c9R+lcPrniERzsqN9V5xmuSpW5djenSPfvhH8UIotSitJ7j93IoDbm9eBXXfGTwYmqaE2u6Qinje2zntXybpPjO8sr+G9tpGUZHfoa+sf2ePiPYePtEbw9qsy+d5eDG/pXXhcRHER9nLTsRWpextNHhEV7cQ32ZHxu4+hrU8SeGZLvdPGv8ArI94259K0vj18O7vwP4peRRtt7jLQt0/CpPAerW81nbwXJ3rFNsYMPUiueFP33Tka80eXmRyOhLfWF8to8qx7sbfc17l8FJoZ7hIb5wLiE4yOje9ch40+HzrZLqulw/6mTBUD3rs/gtb2klxDcL8s0cgSaPHTNduGhKFXlM6slKmHx+mW68dMM7fJt0TPr1riVWBF3eWzV0fxavxqXj/AFKaJcqs2wfN0xXNBlVvnkZf51+f5tU9pmFV+bPsMDHkwdNeSHPIx4LcegqMRLEPMGOnSnMrYwi7vTPempZsSXuJeMdFNea3rodRXmuTt2hfy7UggdFDM1WNkZXft70yQIAcZ+tHqPQhbLLnGPqKjeGP5gwp0u7oGNN5HLLnip3EMtkVt3z0UkdxabiJHHHaip90dmfTStl8+YGFLI5LYEZx60xFYcKmKeFwnzSBfav0PmPlHGwobHCoB70F3PBak3LkBFb8aVYpXGfLNGrCyG+ZHEw3mgsnantYtJgmXbUos4AOSxpcsh80VoVPN2v9/j0pJJJJeBU0tqIv3g+7TQpI+Ws5cyZcbS1K5hkJ5fHspoeIgAn5vY1Y8rf/ABU7y0B6VPvFXIUj/hZecZxUywHbkU7ytwxiiNSDgpVKKZPMgERxypNNIVlwFqQqO4oEeO9HLFBdkYU46U0xse1TNsFN3R7sfN070rIBojbZnb360bCVxtpss8UJ+aUY61XOswRjCFm/Co5oxKt5FxlCjLfpTWj8ztVGTWZmO0Riq8t9cOn7x8f7oqfaIOU0itnGfmYA0n9o2yDaqbsHsKyTO2AV/GkMkjcgfmaj2jAvS6xOp+SLauahk1KaT70p+g4qqchuW4702SVVPWolKRXKSSXCl8lhUNwXlhkRuFZSPrxSfaNvRP0p67JWyRUqT5rhyp6Hn+qzyrM0ckSrsl2qzL0GabNBZ3U0cHl/M0ZG1m/irS8TRm01Fr1ozsDfOh/i5rIgvhBJtNvubceW9PavpIPmgmcTVpMkb7K0o+3W+5lIKsfXvTLaCW1nmmuZHO7Jj6/dqQzp53kxuqpI2cH+E4oYSR6eZVT5TxIueSua0iRIS4RbLasDp+8X5ZN3zc+/rVGCf7VbfZhF5ciNhR/E3vmniUwvGyRKtuzZXd/CT2NWJtOS0zI0u5nH+sjqgiZ9ylxCn21Ym3I2GKtioro/ZrHaSRNkFJG757VZt4r1b+aNn8yJgP3npx0pHtfNjaA4H+1uzx/SgCskk98jSunzLhXj/SpdPmhtIPm3LcNJtUdx9ar6akVhFKoXzP72B8xpkstxNdI6ll6EdiKdwcbo17NbmKVryRSu9vut6+op/wBsazjmhmmj3tkselV5L+7CqbnaWXiP5v51my3Ud3NIbhMSMpz83y5p8zRMYdznf2jrqwuvgfrZnlDbYY/4jjAmSvkfTk0rV/C15b6xpMM1vnbGzt84brnNfUP7TOk3cnwJ1ybTHVJPssJK9cHzo6+LpdfvNV1YeDNWtmVpPvCElQh9a4cVUtUSPQwNP927dyx4asvHPguS+m8M6zJdWMK+Ylq7n5AOSR+Fej/BX46+BPFypaahbfZb61YncxI3N7+tclpvitLZZvDs9koFrbbIbmPjLZ6NWD4i8OHULIappcf2O9t23ySwkMsn/wBf2rOPdHRKMpe7JfM+o7Hxh4ZltZrSLUYYLyOMyR7/ALrN1+UZ615n4p+N+uaLeXGmT6w/zR4kZZM7eeleMeI/i7c6ZpWly21wXvbWQCeQYyRnJrjfiB8T721um1SfVYbWRl3ruk3sVJ68cd/wreP7z3jjly05OL1Pqjwf+0pa39vL4dtrn7VeNBlPtHyqfp610XgzxJcJeTLrmswsrLlYo5gI8kcgk9fwr4Pn8aXS2MGt2Wujz0B8ti23aG7mvYv2fvFulT2jWfifU49Y1BGEtmqzEBM85PrzVRpuErmEqnNo9D7B/Zl+Jseg+JrrwVq+sTTm4mY2skzcHnouew7V79ca0ipyn096/PrxAfiB4W8T6X8YJtnlLMI2t0bhEyORX214K1bTfGHhuy8QafcmRZo1fg57Zx/Ovj+JKFShUjWprSVvvPeymrGtS5JPVHQXWsSceSG6dqrmfUblsA8NRaTxSXX2ZEZmzyQvC1bVbdBlpVXHrXyUXUqO9z2/dj0GppuYvMuzjsGqBobKBisdwo/rV83emSR+VNM0nfbH3qApZsc2ukBi3/PVs4/Ou507xVv8zHmWvMiGKAyW9wA4G+HZuU9j1rH1eG30vScQRKoVeJGbqP8AE11VkZ/IdfJVVZQPLVcVxfj+4t0tmhMjbjzJ7H0HtX5zxvy4eLq22jZfidmB/eVOU4HVdRubuVoY0xHux9R61reDdMe4ul85Ntuv3lA+/wD5NZ+lWjTSbE3O5bOxlrqrMXGlD5bXdIseN3YMa/DeH8G8Rjliay0TufRYipyw5UasN3JLqTKiYhtfljVVHJ7mtiyubZneSKPaY7dmbC5xx/jWB4dhkJcTuQ24/mBz/hWppM3m3d1LFt2+T5K7h79D+NfsmSynUjBd7/cfP4qyi/Kx8Zf8Fxv2hI/gh+w+vhCLU1j8QeMLw21rBHJh4If4mx/u8D6V+MXh6+vPDvh6xiurkRo0hYhTndj1/E19Rf8ABdr9pSP46ftuL8N/CurLcaT4Ft109mV8xy3ZAMh64+U/L+HvXydquqrJPb2Uf3bSPay4+83Un8zX75wnl6weWqdrSnr8lZJHyua1uavGn/Lv6vc/Yn/ggd4pPjP9n+8nvLvzrjTJ5bJv9keZuA/Jq++tgVdjL8u3rjpwa/Ln/g2q8RTSeEvid4WmlMn2LXInQbugZOa/Ua786eARw/MoXPy9TX5fnGEjg83rwS+0397v+p7SqOrCMn2X5HNSWap4iiu4z8rNhs9810Iia1k8l2PlyZMZ9B6VkzQB7+EhirLIM7lxmtVXkAZJ1+Xd+VfPRjyqXqaStKKF1KEyafvH8KkNnvXEW8zWerlJhjy349xXe7H+wSBRu+XKn1rhfEFkwn/tGJThT+8x/DXkYyMoyjKPfU0w8op2NS51CGe3Y26GQ4+Zdv8Anmquj+IpirRQ2/ltyPmWobKaayvEuo0d45fvbf4c1c1HTnjkS/sIz0z90c13RlzQU47ik/esR/brn7Rl9zFm5xXRWsJvrNZbcNwMFayFie+j+5sLL90itLwnM9leLb3EnynCkbu9bUU+az2ZlU+G66GZrVijH5yN4yFrBlhuoZPI+ZVLfeX69q7bxpoBsJWVfus37uTdXLxSG0umF9NI6gZQfhXLiKLo4jll0KjLnjcufEPXNMfwnZpZKxuLaZSAx9q+fvjDHP4h1eS/uPnbb3PSvX9cle+sJJfKP3/lauF1nRTds4eD8CP/AK1ebi69XFU35foephVGi00eS6Zo4tN1w67SufSrXhjwpeeLdVk06wkAunVnhUr1I52/Xiur1rw4IomCR7S3U4qh4DuZvCvis6w7gLDDJ8q9c7WINeTl9apRzCNR7po9nn9pRaRzthrFxZ3n2KcYkhcpIvqQcGuz0LxAGjVJ+ADw1eZarrS3viCW7UbWmYufruNbWh66wJhlG4dxX7blWZUsdh1UiefUpSg9T1jTdYicjE+7I6CuistSDIEzj5eea8z0PVEiPlqW2/3T611umankbnPtivapyOSpE7fTNW8ooqPkA12/hzXEXbluGry7T7rKLKxHDdM9a6bQtTAkBG7r/DXXSlySOCpDmWp6pFcJex7g33hz/jUEdw0Ewglbjd8v+fpWZ4e1Tftx93jr2q9qSCWP7XG3K84969WNTmipLoefZw0Pjn/gsL8CINf8HaT8edHsFa70iQWmpFV5MLH5DnPY/wA6+BLaKVonW9k2yN/q9y8qc+tfs38a/BOm/GD4L+IfAGo23mLqWkyxpx92UKSpHuDX4s39j4j8IatPo8nmSGzunhkhuAckhj0PrXhZxRjDEKol8S/E78LUl7HlfQ19O8SeI9JH2fU4vtdp3aTBI9s/40+eLwpr5R9JvWsJvM3lWXIYkdPxNZ1nqEN0kkYdobluVhkPyt9O1JFocF+jSrdLHNuCssZHUV5sZPZnVflemh2XhfxJ428Baot9a6nNC0Kr5csMhRetfQXwr/bi1e0tFsfiNYLqEZIAkUYlQevTDDpXzJpeu6zpCCG5d5osH5pOVz75rb0w6TqsS+XexxyGMmSLcNpP+e1dNGtUo/C7ImpThUj7yufengP4k/Dn4l2q6l4M8TW6zD71nK21s+hUmuqVJLWN5XDK6gFD1U1+bNvrHinwLdpqGk3EibWDKysVYYOc5r1z4Z/8FBvEvh60k0/xzaNq1rGoXc7bJU57n+IV6VHFupLlmreZwVcHy+9B38j7NTWLe6g2TLukzle+KyNY1DSLNDNe3S26gZw0nzH6AcmvCPDn7Uun/EkY8L+Io4VJybHcEbb6YzyfpXQW/iKOQK2oqfMYf6wt8xH41tKnK19zBb2eh0useP8Aw/byxyaZpk9w0f8Ay0m/doxz6Vhar8RNYvJCIpjb7v4LdeQPrWRquoSf2mGWVmhb7oB4qNJlncnYMj7vzdaylFtW29CloyzD9q1CfzpdzHrudt2fzzXS6NLNpkXlLp653cFWyawdFu5FmULb5Y8BVHWuoj0+7nQ4gwevyk5NVTowvdsmUnsi4uvj5S2nMd3A2mn3Gm2WrL57iSORm/vAVmPE8Eohl35b+HFNlDwSYcMAecbiNtepTjyW5Tllq9S9Da+JvDlx9t0nUZEIP3oZM+nUd63NP+LqCPyfEtk25eJLq1+VvxU8GuVk8QJYALa3cjN9OhqrquvRaxH5b2Me/vIv3q7IwlU0mjLljzaHp1lrR1+LzvD+pRXcf8Ww/On1Xr/SrmnahBFNsuFaSZePmzx+v9K8x8I61o2l3SmYTQzL0kVyBxXfR+KtJmhW91doZlP3Z1YLIT+HX8a5a1N052Wh0wlzR6HSWsryNxDuj53c1etELv5kTLtXsvaub0LxHoerzpBo2vxqzceTejy3/Ang1tT+LNI8PFota1Dy/LG5vOIUEe3c1MeaPxGc49jXj8tcsSu5uuTmrtlbyTp+7ib/AHm4X26V5lqv7UPg2zmbT/D8UlzN5mxSsGIyfr1qLWNd+KGvo11f+Ims7ORd3k6XhW9cbmroi4y2OSp+7XvOx6Zfa54f0RhJ4i1+1t++3d8w/KuV179oTw7plzJY+FNMm1CQKRudSqH3yT/SuJ07w3oF9c72kuLlpGy1xK3mMfqW4/Ko/FGpeFNHhm+2SwrvUou8jn3OO360/e3TMo1I32uR+IPj58T/ABRDMuka1DZQxsB5dvkKpHbJHP4EdK428vtV16NtT1zVriaSRv8AlmxAz/wIk4rN1rUtJuZIrbTJpLqJG3rbWURWNSRxkn196sW//CTXtu7+Vbafb52KzrucEjHHespSv1No93oaVt4fZNOW6kWCPneLiSQZ9QMH0rFv59DkulvUjutQul4YrJiPGemOlaCaHfQ2o+y2hu2kXdJcXk2AvuQf0p0fhfWNRP8AptyjRqu1Uh/dr+feofkXG3cx9X1ZLiSK6haGyjjUK0LHzWbHoAAKr3HifWNQ2waLot1Js+7cX8gWNfQ7Rmugk8BWVqFeWfaN2P3Yxn23NSfYNH8pkilTyw+JSZPmx79qSfcalE5qPQvG+qJu1LWlRX6pa9G9iTT4fBNiR5lzE021huWRtw+ozXQDXdE05lntZvM/eFAGAY59lHBqK51DXNVmNlYaebePI2zTLtI9wB0+hqeYu5jtp0UKPL5qKF6qo/hp0F2IEVrKGFGCZLyEZ/M9KlufC1u1wtzq/iFHZeZMA4PsO1OtotOt5PtGlWUe7Ozzmj3NQXzEGkwajrN0bprhpPn/ANbApIT2LEYNblusVqjXDTySScEJ5ZzJ+Pv+FJPZ6pcw+dcXu3C5WSSQAYHX5fWk077EsgjuL/zH2jjkkjsPQUEtlhZY0KWq2skMkfzs2070z2OB/M0Wl1NDqEMkgZVDfxY5B7/X+tXHj1K9tGWyhSJFGWmbCs3t71Xl0meWwkuYWy0Sb1MbYQEfzPtWNePPRkjbC1PZ14y80eoeHNVjl0RFdyWXjd6V0en3xlgALdR971ry34ca29/9otZTxEqlR9RXY6NqUkcvz8DjGa+bjLofXSpu7sbkkAdmwcFv73eqd1DOwCl+Pery30DRlQfm9RVN2JlZVYn/AHsVoo9UEW7ajrO6FuFjkP8AStmy8Tw6ThhchV21zWpkW8Jmc7m68LwK5/TTqPibWAiuyW0D5lx/FW9Cs6U7ozrUVUjqetXXxBvdT0z+y7CcrHMv751PUU3wp4p1LwdrEPiDSJCkkLYkVf8AloncH68Vzdo5t18tQqqOOBVr7WpCh3zznbt61rLGVqlZVL2a28jl+qUY0XTtdPc+oPDfjfR/HOjw6xosynK/vog3zI2BkEevf3q9tUjJX2GR0r5c8HeP9d+G+vjWdImzHJxdWrt8kq/T1r6D8FfEPw98Q9G/tXQrj5l4nt2P7yNvcenvX2WW5pTxsFGWk+3c+AzbKauX1OaOsHs+xpXdpcRSCewkwf4o+xptrrDmRoZXKSL95W/pU8khj2rn5etVr+OC/ZZHXDr91h2r1r8uqPI8mWjIk/ziTb/vHrVV5p0YgDis+W4vNO5mJeM/8tF6/lQNZmlTEAU54Hr+IrRVF1Fy9S4908kOY/lbqPeqF1qDJnzMjHeqV1e6rIW2bPl6baydTv70cSBs/TilKomtBGhe6nIW4O5fp1rNuNUlifcQVFFjM10PLZ8H13dKbMnLQSyfKe5PWs+YNOo4zpdpvjZt2K5H4j/EPQ/h/DGdSu91zcZFrar96WrXifXLDwNYtrOo6gsdqOHZj+lfI/xR+JGq/Ej4ky+K1kZYY5AtjHu+5GD6eprgx2MjhaenxM6MLh/bT5nseheIfFF7421htf1ictnIjh7RrngD8K0NJ1nT45UgtrY7uApx2ri9M1GVpQZ49vmqrYHoR/jmuy8MWlvfTKI12kYO7Az9K8mnWdSXNfU7JU+XTodhoiyhlkYf8B211WmGGQZECg561z+kK1sPLdc/7XrXSaWkBjUox/wr1KMvdOeSNawiHmKTIFHvWwpEEQjRuayrWJsKT/KtS2gB2zSSc+ldlPUxqLsS28bP8z1MEBbYpyf7vpQPMddsQwP71Pnnis0+UneV+8a0M+USeSCyhaSQhjjGF9ayVM925uLnlc/KtTFZrx/tUx+XoBTLqZYRn26CpkFirezEHywePftVK6uRErID9akurnCE7v0rG1K+CMXAbp96sXUKjHoMvdSZjgybf96s261NCQJTx/eqpe6m0sh+XG096xNR1ZIz8vvXPOsjWNM2LnVnB+VsjtiqNxrGOPN+tc/da7Lk7V3fSs+fUpZZGZnb72B2rnlWNY02dFda0qrlJvoay7zW5WICNn/ax0rPjugepJ+hppb5iS3BrP2nMa+zI9buJZYTKsh68+lcl4ibZvIX/wCtXU3QBiaJ8tgdq5vWlaSJiD95s4rKbfU2jY5ZNVkt8RupZhxxXoPwW+Jmo+D/ABBDeQ3TqFOW2t0FeY6urx3bNG38Wfm71VsNbazl3I3cfjShKVOXMi5RUo2P0Y17S9H/AGgPhV9otCrXkab4m77gPu/jXgOmxXOhXNzpd9B5csbfdJ+6ynk/nTv2Pf2gx4e1pNBv7hvs9xj5Wbox/pXsPxu+G9gdTj8c6ZCrWuoKRKsfZsf4172mKpqrDdbnl29jP2ctuhP4EvrTxf4VZWtlZ9oXduzlsda3vAfhqHTdSeeK3Cnepbd0JFcp8BYo5rW80gIyKs20k+vtXf6PbTaHbalc3zH/AEZXk+uADXZT+FSt0MZe7Jx7ngPi/XrpfGGqSQSZ3X0nTp1qhBrVoJd91G25u4HWql/dvd3sk24/vJGZj9TzUe+CJdrMx+ozX5LiJe0rSl3b/M/QqcOWnFdkjpLe+tbgboJAPxp0ioPmI/GuXUADzIW/ENUtv4g1C2J8wtMo/hPaslbqVyvob20yttV8j0XimPFFG2+Vyv8AvVQfxM5i3Q2jKx698VnyXl9etiSVuv3ccVEqkdkEacmaN/rlnbMyQN5jcj5e1ZF7rVxOGRjtXuq0TFbOIuo+btVCRysXJ2tn+IVyyrSk7XN404XvYSC9cs3k4C8fePtRUun6ZLdIZLaDcO/y+5oqfY1papM15oLS6PsIWU7Y8xqctlCHy/zfWrJYnrSE4Ga/UVGKPhuYaFVF+X/0GkO5udtPOSMCmhXTgt70xEbIzN8zhacCD0bP4U5QG5IpPufKtTfUBMEnGKY1sFG/HvTmkVT1pPtI6ZokUuYaFA6CmlFHJNOkuUVf/r1AdQjX5S+ax90vclYk8D0pglwNuefrUDam7rtWLbVd553bnd17Vm59ii88yoeZRTW1KBfVvpVE5YZOaZI6xrkihyfKFizPqrqcxxj86rS3k0zYMrVF9oUNxF1/u0glLHO2s+eQxXbnbmoy8ecqlSOMj5Qc1HslJ5YcetZlJjXmYHC8Ux5Xkwo4+lSttPDU1WUgbR0oKEUOB8wpGO4EBPrTmkZhhYz+VEcU0jZ8v9KAGADbt7fTrQDGjYOPrtzVuKxmJ3EfXNSx6favIEuDtqeW5LlFFBWDH/V4/rUqWM1wcRKf+A1u2ljpcIwLc/VqnE0UJ/dRgfRa2VHuyfadjz7xfpz2V2Xu4wqyxgqGPUg84964/WLHfLDtuG8kZwzdfXn37V6R8VClxptvOy8rNtBC9Mj+VcGbW2voliW6+8cMufun/wDXXtYeV6KS6HNU+K5BdJHBZhWjXcvKsFOMev1qCdJ7mBMN91xlgvDDuM1oRXV1LGbKSIfulKOueoptrLHbQ/Zm+6XzGh5IHr0roiZt2M7ULG4RWSZEKxrmPtke/vVmPUD9iW2AG1VwvAP4ijUnRLtXmlDrGud23g57U9La2eBhZyLLuAKLn7vrxVCiVLKzB+Ut8zJuDRtkN+FQWcOly6gs0e/cpw6/3jU6C4s2klK+YpX7v8WD2GKpoLax/wBIR9rOo2Nt/Sgov3jQIkjQ2bHc2z5VwVHpWZPHLaTRytu2grtD9RV77dcvBJtiZuchS3XHeo5rtdQj8sfIWG1T3B9aAItSE93Zs8cf3ZM57/Sq1zNbTxrdsrJ/C6staQivdiOYPMVflaT39aguBbRq0TDO35m7mgmJwn7RjSN8GNbjt5mhikt4dzLjcv75OcV8RXmpW48ViG9eCWT7sNzGvzk9s4+lfZX7Vryf8KG8QJpB+ZrWPGB8w/fx18TJZRuy/aZGjvgof7RjAC/3a87GfxD1sv8A4b9Snrml6/Ff/wBsrN50ckm24SLP6j0/xqr42vfHPhPw/G+hyMbJpMyZbaU/Ct9IvF2kSLNeoqxTcoNwYOPaoPG2nnxZpKwWkzG6jXLQt8qk+/rWUZM6ql7Hjeo+IbvWNM1h7uFXMMi7WRcs/HQflWXb6z4Om0yF9RHmXMieU9uWDAN+WT2rsNLi07wdb61HrkWbqaIsq+X8g9cZrynTPEukyXE3iqLSyqRSOkNuW24YH73411YN80Wzy8cvZ1Fputz0WKw8N2vh9WuRbwtxt+0LuLnHRVHI/GqGm/Ew6VdiXwTplxe3ZYRq8i+Wqc9CB7V5o/xTn1vbbxJKA11/yzX95j0BxwtdT4Jk1MPd6bFuV9qttgk3MW98fqa7vijY8uScZan258ENQ1/4vfCqTRvEl9bpdW9uxWNBuPI6exr0r9gD4tX32DVPgxqiN9q0iY+WZJdzsuT27V88/sl6vqegSrBrVz9jVot03mTfMwxxxXVfDnxTpHw0/aW/4SeW3e3t72XbNcCTBlyePl/GvKzPC/W8DKm91qj0sBW+r4iMm9GfeaSajIjJAiW6t95360i2cJdVmu2aTbu2q3UUWGo2V3ZR3sCbvOjV9zMCOc019LhuL37e3yMqlVKt2NflzpSjUcZLXqfZRlGUbmtY28EUfACt2yKsSvGEyJCTWfHM0SgYJqbzWZBjaM+pr1KLUaaT0OeS5tbmtpBilWYFeifw15748toprtkL87sLu7V3GiTJi4Uuf9XkVxfjCwD6i13IOFUAe9fnniBH2mFSS3OvLfdxDMfwxYiK6Z9u7aAO3NaBvYn1WFC4LNIWZe34/hUunRR21qsNuAsjLn3X/wCtWXoiyz6zPcbCdqsFbPTrzX5VRpywdKjQgtW9fke3fmlKb6GwlxHa2kt7I2W2tsVTXAftEfF1PgL+y745+LLyRxyaTo8/2VZc83DKQg+u8j8q7hrO1VIY7i6RguXZWbP4fn2r84f+C7P7S+ryeC4/2ffDGsNaWNoq3/iaSNSVmZm2wQZz/wADI/2a/SuF8PLGZhSp9Nv8zy8ReMZN7bv5H5WJq+q+JPE2oeOvFlw0s1xNNeXEkzZYyMxYufp2HtT/AA5C15Yf2ne7jLczM+T124GP0xWDdX9o3gBo/NZZ9Su/Lkmb7qxZ4Ufrn3rsfB/kR2QsZBGjWdm8gLD7y5UV/SlGnGjRUV5fgfA1qvtKzfzP0N/4NnLmQeJfi3GrdZLU5Pfniv1yJ3LvgXay9B0r8i/+DZSYtr3xUli+ZfMtwfcBuK/XQyvEuXfco/OvxbiiX/C5W9f0ifTUVahD0RDLCkU63U7qWX+HHOaj1GR93T1/KnRzNq0wmEBWGMfMx70agBJKzB/zr5ypyyhdG8dixpyl7dgJW+7xzXM6yGsNaFtLFujuFIzgYJrpdOyE2b6wPH++BIbxs7YZchse1eHj9E5diqDXtLGQkV5pkptYU+V8mPc3H0q3oviG5trj+z71P3b9vT6VdhntbkIJ0LLJ0PpUGo2ENncNuhbaf9XIG71vT5oxvAuWuhaubFZf9Js7x/l5APpVcwMG+0h23D29Kqtez2xQRgsrcZzmrEE6SDC+Z838ParnU5noTblO+sb6w8TeF1t7pD50S9M9a4bxZb2ay+THEQVXGc1reFdWksZGjJU/N8uai8Ssl7K06xqOfmG2u7F1/rWGjKXxLT1sc9KPJN2ORayb7FwFxu5+bv0rFu9LD5wMkV1kFv5sckUbbfm+76iqdzpuGPy/er5ujH3pwfe56spWjFnDavo2YGMw4/lXlvxFkh0eC4uLU4aSMoG9z/8Arr3DxLAiwkAfKF+avCPi7FNPbPsRgpkx096zqUY0ZKZ3YOtzSsedwuv2VvNJ3Kcr3+tXLC+ZYvPUN+PYioYrW4VMF923kYpsbSxOS5UK35A969rIsw+pYpRk/dk/xPRqRdSN0dx4e11J0RmXqB+eK7HRNUjkKqxyzHPNeVaNqjW8zFvptFddot6h8uUOMsufcV+pUah5so6HqenXm3ywOm7JroNPvgjggYNcJoF+PLUGTJbHWuu06aNlXHp1r0Kfvann1Yna+HdWjjZczmuy06+juoVweD+teYafcqJAN3zf7Ndd4f1ptyxSvx0Fd1GbTscdWKN6BhaSMkm3Y3r6f5zX5E/tpaNB8Nv2ofFHhi+h3wy6k1xb7eNqv8wP5mv13MiyRrKK/Nj/AIK9+AXsPjvp3jNY2jj1XSkXzBnlkPJ+vIrPOIXwyn2aM8H/ABZR7nzrftpWp2CPbnzPMbHlsMMn41UsbG5s41kFxJkNj5WzWNZSyzIqsHSVOenX6VqQa/dWMix7Wkj4LMv3lr5uNRN7HoWaVy5F4guLN2hmgDbn2/vhlRmrLS2Vw37uD7PLtwjK2Vb/AGqrR6vYai+SQW/i8vhj7kHrUirp0LfaIL+Pjgqy8j1JFdEXqZqTHatc6vb2UsZvBdQrgpJnJQev0rB1K6ZtDvZZNP8A3kixlZmXHy55Fddd3ySRfaLe3RlZcMqEfqK5nxs0Vt4euLlU2F2UrH2WuqjJc1kTUfu3Od0e61TRbm1vbG5ljmRyQ0bYPB68V9CfDn9qnXNJt7XT/Funx6hA3D+b/rFHqD/SvDbZoDaWt3MqKrWxC89K0NJSS6tlnV/9XKBhunJ6V0e/HWJnBxlpI+yPDvxW+Ffi+KO3sdVWK5kXmznYK/4dj+FaF1cx214BDbPtZf3bMvWvifVJL7T9UW8RmjkhXK7XOQc9c9q9U+Cv7QPjjQZ1tfEsMmqaf5X7hZOZF6dDXTSqU5O0lqZ1KXWL+R9IaXrtzZtkKq8ZBYV2ll4z0mK2jecyNI2BtC8H8a83+Hfxl+GPxAX7PYX6W92SV+z3yhSPoehrsj4e3yLH5rhWOfu7sD1FdkKVKWqOOpKpT0NfUfE7SBvsNrHG3VWK5xWMZ3uzvuJ9rdW961oPAqXNv/oeqtM4OArrgj2qG68K6hpkOL63VR/eMgArrpunFWRhLXVmTNaBOdnmbxgtuNQyabdIm9YyoHfrViXXtITWv+EatBJNeLHvMUcfC84yTVW7uNU1A28em3jWsUkn+lFfvbM8gfjXVGpIxlOnYhuJkglKXN8qLj5d568VveEb62utNUpB9sDAYXaAq84zk/hWPc6DYjxdYrcWjSLHMW/efNlFTqfeuz0Gwt7fSPs1jEFEkhbhcBckVjVqTnoZxrdjlrqLXNS1LUtNlgW1itVby5Ymz0HrVb+04v7b8P22s6hLdR/YY0m+0MxBUkjJ/Su40TQVnXVL2WRf3p2hV5H3ef6Vzuo/DfWPEev6dqNhYpJax6fH91tnKnvWdpTgR7aLqavv+Rzfj/SodC8VXFs6+T5E6zwFOMqQB9OcCu18Y+N9U0qxs47PT4roNboyLdTDYDt5LAEVY1D4ft9rW48Q3mWkbbtX5m2/3Wz2qPU5/CmilZxNa5gflplDMq+w6mnH3b26i9p7SMb9Dib6b4g+Mrhd9zc29r08u1Ro44+OxxWppfw8sZrVpdYFzeMg+QxyAqfYk/4it0afrfiGf7cILu4gkP7trglY/qFHQY9at3unwLarbapfS/Ly0cOI4zimXKppZFHTtG0qy8uAx7m6i3hUce2fQfjVzUYNVJFrHpkMVuy5VllVcfUnk/gBWa2u6bpLeTb3UcMMv8QjBZcfXmsHxRq3jvXr+3i8IeHL9YQxH2h1/wBYB356CoCKlLrY6XU/7H0ZUmu5VlZlPmLE2xcfVjkisjWviJoGlWnltqDRtt5jsVBL/Vzn8fc1Tb4U+KtXCal4o8Qxwf3YLdQ8mB2znAp114d0Pwzp0j2tj50zH/WX0wYj3z0H0pami5dlqYd9rvjDxLJ5+mpDaW/AE90xkcj+8M4/QVnE6M1w3/CWeNHvXjbLQxy7VyOxxWfrst94hv7ixsdYjS4hjY7I9zR7cexFch8OtF1a7kuorixa0mWQxRedCw80/wDPQYP3R0x1o5b7mnN0vY9l0WTSTGtroVi0cPWTEZ+UY4B3d/rWpd6YzGOczrGgUbmlcyE+g4OP51maZJDpuiwxSoZJoIxuONi7vx5NS2DXt0gLR/u93QKdiE9ue9SrE8xLcHSLUKSZLoj/AFflx4X8zwKhkuLme8WOw09YFbjbIpZmJ6kcYx9M0+3sp571V1KaRe6txj8APSptf8TeCfAulrrfjDXLLT4Yh/rtSvgN698g4ycf/qpdQvJ7It6foUkzMl5LDljhY42GOOozV5dEtVdmTZJJnIaKPcwb09K+aPjH/wAFYv2c/AkkmneDLu68TXyS7fI02HbDgdjK/B/Cvl74s/8ABWD9pL4o3M2n+DJbPwnpqkrbjTYw84XGeZSeD/ugU/IuMJS30P0j+JHxc+GXwm0T+1fiH4v03QrWNP8AWalOqM3fgZ3En2FfKPxn/wCCvvwi8KxXFj8I/DF34ouG4jvLtTBaA+w+8w/KvgLxf4p8TfEK5m1vxj4kvNUvp7jdJeajdtI7evU+tY88Hl2aNGm4dAN350KPcuNNRd7XP2O/Zg+MVv8AEnwPofxFiMcMeuW6vNCvSGToyZ9mzXuUl26QRyp+8VuAx9q/OL/glr8YEvPCmqfCC9vv9I0uY6jpsTNy0Tn5gv0Izivvnwzro1jQ45PP+fbjb3FfKYynKjiGj7PC1FWoRl5HZafrcTSZjkwxUAr2BrQt9QWY5MnzYxnFcFFqCwJ5AHOcFvTritHQfEHmNhpV24wVqKdXWzNpU1a6NvxI880DLG7M7fKuDjNaHhawTS7GO3f76/O7DuTVSDErJJuXjnp0rWs4yEaTzFO7ke4rqlKPLdGF5FyTasgkB92HrUE8mVznp92mG54Vs/dbpUV9cEJglVGM7l7VjfqTze8Vry5l/ikAK/dye1N0nxf4g8IahHrnhXWWtbhT0jb5XHo4Oc1T1DUFSMnOfc1g6nrawDZu3N02g45ojWnCSlB2aJqUadWLjNXTPpL4ZftYeE/FUkWg+ONuj6mxCxyyf6ic/wCy3Y/X+tenvMHt1kgO5G+ZWVhtYeoPevgjVdWW9g2ybcbRuVuxrY8AftDfE74WTJHoWrG800N+90y+JZAMf8s26r+or6bA8SaKGJ+9fqfH5hwze9TC6f3X/mfbTXKtHlh7YrNvIIQ3n20zRt3wODXlnw//AGxvhf45Men6/NJoeov96G8/1Zb0D9Pzr0NdSivoFvNNvYpY25VoW3K34ivpKeKoV481OSaPla2HxGGly1YtDbm+vbRsfZ2K/wB5G601dVjlXy3Afj7p7UpmMgOXK/yFRyCJxslRT9Vq+ZvYw90EitZMvCWjYdxT5prRot0wUlV6r/P6VCYowf3LKv8AwI15v+0vfeII/hlqA8OXLRuqAzshw3l8g4pVK3saTm+hVGj9YrKC6nmP7T3xZsfFGuJ4J0iRZLKzY/aJlkz5kmMYHbArzOTSovMS4iDMqjc3HWsPTlk1Swkh3/vUX5f7x7/nXQeDrxppI7N/mblSGr5WtUlXnzS6n0McPGjFRitjpZrTydMs7+JCxVfLb8Oa7HwRyqOo+ZsFsk1m6NZxXukR2BwrpvLfnW9oGiy2LB4QSue9dFGEonPLXRnZaQcKpkGa3dNPyqSAprntN3xqrMD71u6fLtZVY+4r1qJyVI2N7T5WIC7mrZgH7tSRk9CTWLprmTAIx07VsxzBI9uOa74aI5J/ETtcpbpw+WqvtedvOmOR/CpNBjym5/XpjpTXJZd5Yf8AfVaXEtHcbcmRjgJ+VUNQuQNufyqzcRvzID+tZV7I0h3EfdqJS90cfiuUNRuF2NIWOK5rVdT3lkDfL1rX1e6ErFd3yr14rl9VuFw3ln3+b0rhqS902jFFHUdQL4VGO49ulYOoXOCyB8sF+b0PtVzULoRbo4/4uGZu1YV9ON+1W49u9ccm2bRjd2EeVyct8v0aml9nIbqar7l83duqRpGPSspbm9vdJldo/mHyn2oWV93lsnH+9UaSOWAoYlW3Dt2px3EE8spPKfeHrWHqoaQMjQ5xwGz1rXmYyjPzDFUp0iMYV3UrnmrkrgcH4gspPM+0xqdvTbXL6pA8R83cV9q9G1XTW8pshfmOT9a5HWtGky37vp+tZGkbRKnhjxddaPfxz2rbXjYbX3dPevu79kv436b8XfC7fDTX5E+1Nb4tmkOSWAwPzr88tQhe0nZvKOF6Yrsfgz8WNV+H/i2y1+wumVra4VtpbqMjIrowuKeHqa7Pcmvh/bU7LfofePgqzuvBvjq/0SQsJPth2ow4Kmu3+MWpHR/h1qV6jKr3KrDvXr83BH5VkaT4t0H4reF9P+LmgFXkjVF1BF6h8Cpv2idUt/8AhWEJB+a4vI/lx1I7frXuYqoqOXVZxfRtP5Hm4en7THQjJdVf5Hz+NLdArksze/GahuEX5RFHzu+f6Vch3lNv8O35c9hThGkaMVPWvyKVa+x+iKn3KMdvGoOxttRlwWaIINvdqtSxRncznH0FQtBcRQNdLb7pP+Wa4rKUpNFRFji+YA/u16Lt71Yt0BJUjIFM0uzvA/2u8bc3QQr2rYtNI8xR9sbyVz/dy30rbDYXEYySjTi2zOtiKNCPNUdjn/7Jvb+5FvY27SbjnCj7taB8L2eiureIXkklxkWcPzOT2/p+ddFYR6nOjJoFgbS1U4luJlzIfp+tbmiW+g6c7TRxtLM2Fa4kGSzev0r7TLeF6NO08S+Z9uh87jM7nL3aKt5nK2PhDx5q1qtxbfZ9Gj6pb+Xudhngt+FFehRa/JFLIFhVl3fKeKK+qjh6MY2jFW9DwXWlJ3bf3nqwYHvTWfGcsv51R8wkb5ZQKia/t1bAbJrwXXaPSUTSNzGFxUUtxI7L5SH/AGty1Qk1SUPhI+KiNzcXD5LD5ffrQ6kg5UaSySBstJ+QqOe8gj4L7qpASd6QRAfKz0Xb1KJ5L9GPyqv40yS+nc/fVV9qrywL13/lTCjOdmeKlyHZErsX+YyZpv2pFOPLLf0pEi8sbRTzHu64qRiPODysZ5/iJpsTSodsj8U4ALyPp0pG3bf3aflR1uA7ewbIaoZGMnBqT52XDnbTfJbHyKXP5VLYDdkfoaaAVzgH8DVpbeZh8iD/AIFSrZsyYeTac+lSFypl8fIO9MC3DHIU/wDfNaMdnCibZFb8alkUBcqq4/2anlC9zMWymk52sPwqaLSAhBkIH41baMqQgY09QQMMtJqwc1yEW1vH2znrxT8rCdhTr0p7kn8KAgzupAQyEpIArswH96pCizc56/w0McnNBLngNQA5ZjHwqn8amimSQ/w/nVfY2eaPLC/NiqjKwrLczPiRp0t/4O1COP78cHmx47FcH+lebRgMkcwcLBcRiRTt9hxx6V69IyXdtJYXMYPmIyn0bIrxrRL8R2jabeTxn7LcyQOiLwNrYH9K9bBSjZmNQtzl7K9ErXjOsiY68VDc3ysd0RZNvDKqg4I6EUs8BSAz2zeZDn5cY+Rc9KYyWkX3Q7ruyrZwfxHeu1qxkV9Ou4kaR5JdytxIrJ91s9asS6fNYiO6hg3L5hLSL2X6U25t3f8AdLakOj5WRTjH19RRa6kIpJrW6aQ9QzRngCrAqxavcHdcw24bEnfgFfT/AD6USyxSBQyoPM+4P9qiSZDB5sUS+Sv3lX72Bx+PWm311bwq06TBo2XlfLOfw9DQA+6i1GxgCXWcouWVSDn0NEEaLA11cwtMWGY1U9Pb60+z1F9S0+F32p8xHzdVHofem24Fg7RST/d5UL/EaBbhpd5IQF3skbcrE2c/Q057JL++3XLYwx+VR+lUrtpcYiSQv/EwbG01LaSalJcrM0gZlX7wXrQTY85/av8ADsc/wK8R27aq0ayQxhJEPKfvo8fyr5B019PTwslprs32mVfvcYbYO/HXivsD9pm4eH4DeKJmtvMKwowaQnGfOTivjnRNZ1LV9PhvZ9DVZLePypPLj27/AH+mDXnYvSsj18vj+5fqUdIn03UrG5hjmmvIVn/0XezDy171l3LvZX0ttdytDbrGJPO5+YdlHqa0vC27TtQvLeFGXdkMpTse1N1W3iv5GtNUuIg1vJutV6ZHofWuKMveO57HB69oWpeKtVuI76ZZLG4t2MDKhyoAzz0xXhPijQ7mG/vNM0u0+02sPzmaPOUXOD/WvoDVPE+ryFpY7HCxah5bGNflVGOD9eK8l+K0yaT4+Xw7pdw9rayRFrl/LC+cx5C57D6V3YOX7xxPMzCMpRTOT0vwtFEF1GGycRKuZA0m0Een5V33g28mUvdeFtMgtVkixcTxR7nc9se3vmuN0nVdOm+3aL4pZVtWj3wrDnJI6Djua6/wTrNzfW8baXAbGzjgMUkjL044+XrmvQ3VjyJ3vc6vw7fa7oPiVdQOqfbLpmVmbaQB0+X2r0L9o9tX+y6F4wsrKbzJPlkFupJYg5zkdK8/8G6J4nubqG/s7WW5tVYl5rhdisfp3Fe6rnxf8DL3R21KGOaCNnt2LdCBkjPUjGelFo84RlKNPT1Pqj9jf4t6Z8V/hJZXFlciW4tYxHOryZcMOOa9jjUsoUIxr88f+CZfxrHh/wCJ9x4AuLeOG3vJGWICM/Nj+Ln1NfolHI2fkZivUYPWvzvOMKsPmEnbR6n2eArSrYRMmtbRlTDoAPdqkl0vzl2pOcj0NJvQx7ZF/wC+qfHqFrbplX3HpXPFRUbM25ZDNCWa0upkuVOPJYdKwfEsTOvnRRj1bP1rprO/jnvcGTdvDDp7VieMVYWXBO9mGfbmvh+MaNP6rzR6L8TfCylGvqczdTyJYXF0w8tn/dKR/OqegB7W1le4RvLZcDb1OKl8S38sVvFp8EX3PvSN3NQ6ZbH7K1zPIWZlwvJ2ivxvljUzJWb9yP4vVnv39x+ZK11Y2GlyamIm8xlZljXBwAM5JPSvxD/4Ky/FdfGWrNDp0pm1DxNrkkqx7t2I1fyIQPYKHb/gQr9jf2ktfvvBvwI1/wATQ3Cx3A0t4LONMAPJINg+uN2fwr8Gv2rNTn8U/tMoHjXGlyRWm2E7ljk2gZP5bjX7b4c4FSxntZJJQS+bPDzap7PBStvLQ8n8TaNFa2+j+B4UHmSSRK7KAOnLnp1z+dal/eiPVNevoiIY4bPEe3sv/wBfAq3e6fa6t8Tna6lZYbPTXMcg6Bs9frXIajqkz6B4hvbOf/R5LpLdWP8AEoB/rX7rf3Uj4jlP0o/4NbtVa48QfFOCSXc3k2zk+vzmv1+kYu/khDt5A5r8bf8Ag13R7X4h/Ey1aUfNp9sVX/gZxX7MQERstwV5HH1r8V4wgnntVX3a/Jf5H0uHf7mHoibT7yBLT7Kzqqr94d81VlaKeX/RuPXPes/VXgM5lVG3FuNvTrTrG/uDN5Vxj5WxwuM18vOTceVs3+zc1LFPLO5sbvRapeOLf7VpUpO7HlkjHb/OKsxtIzqyPt9qm1ZfMgWNh95SG9K83FUfaRcV1RVOXLNM5Pw5KbzSAu4bo8celab/AGa6tgNQYqVbEZDdfesDQpfsd/PZyD7sh27u4rcGmzTnfKyhXGcL2rLL6kqmFV1qlZ+q0Nq3xtlG806XZsjdWZVynzdaQPcIB9oiZfm+9tqzd2kkMWFzuh+783VagWd3j+zn+Llc1rKmubsRe8S/p+p+RKol+ZQepFWJrj7U0i7Vw3vVDSrh3b7PcQ/MPUdasPbFB5i8E+1aXfKkSormuZtys0N38v3g34U7ymYdPuim3e66uvKUMSrYq3Pam3JYg58sfL7159GN8c7bWsdcv93+ZyfiqDeSNuQF+7XkPxO0lpbU7U2t5menWvcNZtw8eGXDGvOfGummaI/J96TpinmFP3dDbB1uWR4ZcaXcWUjKo+Ut021Wl0yTyzECF3N+Vd1qPh/7Q30asi90xoisSnrXz8a0oysz3IyjKO5zgt7uCNbj+IcZxWro2qyQFY5E3d29q3rnwv5Hhe8v7mJj5MRk6dMVxlsVG2eN1KN91s8Eeor9b4dxlTEYGLqbrT7jhlOEpNI9O0DVlMaOjs3b5q7vRL/zI1wf4a8k8L33mQo277rdM9a9C8Nag4Cj73QV9bSmuY5a0VynbaZM4bfjPH5VuabehCjdPpXM6fNhBh8dvrW1aP8AuwV9K7qacjzKktTvtMullslbALcZ9+OtfIP/AAWM8Kmf4UeH/H8SFf7N1BoJmVeiyAY/UV9R+HNTVF8t2z8ua8J/4KsSC5/Yg8WapDb+dJp8KXaoOp2HNdmIpyxGDdPqzmotxxCZ+Y0F1ZanEZoZ2gmQfLInK8dMitrTY5ZIFl1a1jl+QfvIzya+efhR+0z4H8aKq6dqn2S8+61rdMFOfb1r2zwn44ieNYbsL7sOA359a+ZxGErYOpy1IteR3Qq06yvB3NTVvD/nW632nuZtrZHln94g9P8Aa9qo2LahL5rSCR3jbBLLhgvuPpW3bpNfSm+0DUkhmXGY2x834elJc6vaXTfYvFmhyW9xGdv2yFj8/wCIrKKT1NFKysU9MguELfY59gzukXd1+o/zms7x7etJp0toYljb5W/3/eta60fVLYtqOlyreQ43fK+2QD8Otcn4v1Ke6smlkZkKyBVVl55/ya7sP8RjWbIrHUvN0SGJh80K/mQ2a2PDt+biFtOdtoaeL7p/2utchpsjw2isrkeZI36YrpfDEwhuvP8AL+bzoxnt1rsWjOc6ABb7Ur6OdmZo7chfm5Y5NdT4FvLeDQoLdhwtoSjL13cAg/pXL6NayDXb15NreZGw3d1ya3/h/FHb6FPcStkrb7cemWXmtLLcpSa2JNO0m9Gn2N/YS7ZJGd4857N617r8I/jD8Q/Dl7/Ymst/aFnDCJGjlbnaBng15Rf6gBpeg6bZRDcIGbb6qSOa9QezTR3bUkX7mmgbR1PHP8/0oUZRqXjoEpc0bNHtWteOJby2h1PwjLJZw3FuJfnwXUkZIz9RVi0jvNd02z1HWLpmkaw8xpGY4yeQfyrgvA8smoabZ31xN+7+zkBcfK2fb6V3uuarBF4dt7eFMobGJVK9sL0/nXsK7gr+R4NST5mjn/C141h8S5lkjXa2mkqq87l6/wCNdIfD9ro2taXZ3r/uprKRnb0bcDXJeAZzqXxEudVuNp2aV5UUeOn3hXV/Ei5uFurOGGP5vJYr7Fh/jiumMWcs3JuxLePbWzNrsNyjOqzJ5aryVIIz9K1/BEkU1pDLcx8tHuXPcFjgV5r/AGtdeY4d+INGlZtvTmU/r/hXoHgRpZNJV3Y/6m3K/wCzkZqalzSMeWF7mvo9msX9rqjsux2Ks33QAmc/Xt+Jo0PXtWitrWC3eKNJNOifzGXpnOegp8uo20llJpTDY0s0xeQd02uMfpWDN41m8HeJbXSINBe+X+x7fyfLhLbBt7/UUlZIUY81xvirxFOLxy2oIxdcNM8ZA57cVk/b/Dvh+JrmHT/tVxu3faLnG2P2C+lb2vaL4m8ZQRXZ0P8As+3kxlWXLpwPTv8AWsXT/hVoC6m1xrNxeXEic7XkO3qO2cetTypbl8ysTP8AFb4h69J9n8J6L5dusO3zNoVcY6iotL+HGq64vmeKdUnmZm+ZFYKoz7muv082llGtrp+nbdrDy1VWfI/LFTXv2yJ9kJhWRu8zZ2fgKA9pbRGXoPhTR/D8axWmnQNt5RpV8xh788CptY1i6i/c20/myN13YO3jgBV6CmWWh3UkjXurag0wDHcGkCJj0xVWfxLbSXD2/hfSlumVf3k0KhFU/WgOb3iDXU1mTQ1e7VR5fIWQ7D7cCvNfFmh63rO26j1RriRcGO1MZ8pW6cgfeNejXFjda2v/ABMT5bSdIfM+VT6k+vpUJsYtJt5bhwixxn/WSsFA98en1p8ziro0vzf8A5HRfBOqTzNf6rB+9aFQ3lttRfYqOlXLHRHt7tbSSOSTaGY7Vz+bnGPpXMfFf9sL9nz4Kwt/wknxCtbi4XH+gaewnkLem1Txz618q/HT/grt4ivBNYfB3wMINqYj1LWH3FR7RLx+dZSrRlp1Omnha9RXtofa1/qEGgWU95rt9Zw20Y3XDyzhY4sf3ieB/WvBfjf/AMFUP2Vfg152hWPjtde1KM4/s7w+BN82OhkPyr78mvyg/ai/ak/aD+Lni9LXx38UtXurV0aQ2EFwYbY+wReD+IrzvwpGE1NpjF/CuF969Sllt6CqzfS5xzxEadVwWtj7++I//BZ741eOI30v4SeDbHwxYszLFcTL59yVzjPPANfN/jv4x/Ef4q6xJqvxL8Z6jq0juTuu7htgb2TO0Y+lcNoEpsY2KKpbB+Vl7Z61s2+oobTfLbfNI3Hf1rmlShF+6jWNSUvIt2MwRozEVYMMtx09DU/h+WV4mWUN/rGZsduuP5UyH7PLFG0YxiMruHer/hu3KQSXEo3blOAO/FZS0izenGN9CQMhtSE+ULLu/SrX2Xy7W2WLHzY6/TJqvIsmdvl7V8zr6jFabyJJcW8EXy54X5fasJdDc6f4BfFOX4M/GvR/HVpI6wWuI9QXs9u3Dj8BzX6qeA/GNjcRW+oaVceZa3kC3EEiNkEMAw/MGvxzaN/OnZnbb8qn6HrX3p/wTv8Ai9L4x+FX/CAatd777w3J+5Dt8z2p+7+XIrxszoxlBVF6M9rKq/LL2b23Ps+5YXMSXSttLDJXPSqGnajJb6uInyOfXrWf4c11r2Fd424TGPU07WvMtp/tqlsrg/hXgte8fQ6HqGj6mhhVGzyuK24r39z/ABDbwDivOPDPiUS2qyyvk8EbewrrNM1sSKZUbIPHPetoTZzVI9jbgvNjsZJNvy9qoarqCsGUS5yuPwps2orAvmqitn7w9Kw9V1SGLc7Nt64FW5c0TNIh17WkggClcLn7o7+9cjqfiCSS5K+aAB90CpdbvpLkg5O1W5JPSuc1CPfPvH8f8NYcpRfudaZjtddxPfdSQ6pJJbshk27edo71i3FxJbyLHG+NrfPnpQt2In2O5/P9KaeplOOmpoyzQzvumjVlK4/+tWz4S8e+PvAs0dx4P8X3looYf6MJi0f4oTXPh4WTKdP9mprFyrYO4qfU9a6aVWrDWDscWIpU6kbSV15nuXhj9svxrZYt/Fvh21v8Hie1bymb8KpfED/gqd8A/h5rUfhvxFoOrNqBiDyW9nsfyvTJyMV8uftOftM+G/gB4bS0SSOTXtSDJpdjuBYH/noR/dGfzr46ttV8ReI9QfXdavpLu7upjLcXEnJLcnA+nT8K9rD5lmEY3lK/qjwK2T5dJ35Lemh+wv7Nf7ffw1/ae+Jz/DfwT4d1OxkXTWvHur7AyoYDaOeterfES2sm0u4014gYbiErz3BFfnX/AMEm1fSf2nFgQ/e8MyqrdCPumv0R+IKte+GGnhb5ogGz6+v5V7mHxFTEYOUpnlVMJRwuKSp6bHx1PZP4U8X3WkSJ92YonHVSeK1LKwn0HxBHqkas0Ez/ADH0rV+JWnrJrEOrpHg7wsrKvbPU1s2Gh5ia2lHmRMMx/L1z6V5VOnzXj2OyvL2bTXU67w/pCzaTb6xbyZDyMOOcetdNpzxhFgkTGKxfh3Y3ceiz6XltsMu6HPXHetq0NvOWgmTy5geterSh7lzyZ+9KzNBc7dkfzLWlpu5AMr0rHtY7mBspNuUcYNa+n3it8rdTxXRT3M5KyOh05zIAD2x+Fa9vhRnFZGmuu35R6ZrUtw7DivQp+9E46kfeuWDdK3BU/exUMkYYbmqx5TmPqFqCaSGJSCfyNacpmVp4gkbO8u1f9rvWRqLF0aONgiqM/U1oXc8koPlISvTLHOKxdQ3MW3J/wL8Kzl8JUTI1U20fRWLba5jXLgeW0QwuecCtzU5doZFGe+fWuU8RI1wrIWZNrA5VsE+1efWZvEydQDLIxjQZ2461j3blnwVXp8wq9qMzhclsfNxmsG9ug3Bly3tXDLudECaaUoN3I2/41JbzhlyWz6etZhnkB+U/MB+FSW95Gw3SPtb/AGVqb3NPM0QxBxuxzSi5jDbQp9KpQyLnAO6po55Vl+f7taRkPqTXJ2Rbz90jFZf2lgWMXzfN95u1aLDzPnL/ACj9axtVnubG4YRxbs9qtu4SKj3Aw8Tls9cVXmgS4ZWiRW67g3anyX0bSMyJljzt3daptf2yDfv25PzNu6U+ULFHWfCP22NpMDc38I7VxOp6XdaFchmJCrxXpdp4g0wNg3at6jH61F4t0G31jTmkgQbnX5eKipG8bG1OfLJXPRv2FP2hG8JeJP8AhCPE1xu0nVl8pmLcI54DV9MftBPLb+G9I0EtuK3EjfMeq44b8q/Onw4tzousNZsHSSGUGJl4wQa+27Dxvc/FT4SeH/GMzs0lirWF6m7o6jKt+IrCvi6ssprUN2krel9fuNqeHpxzGnVXV/jbQxNirIVTJLDrTZYCp+c/e6L61cTyoRud8d+aiVAP34YPuOEUDqa+DsfUcxFb2K7/ADZh8vULUiWSRE3c83lxfxSNwKp33iax025FtaxtfXKrloUztTH941Do/wATvAmrXq2GpmS6mjk4aP8A1KNwMY9iK+nynh+eLSnXvGP4v/gHjYzM4Ufdjqzd0qy1HWbto/DumySIOGvJhtA+nrXU2nh+30O283Ud00zcN5fzAfU9qx7fx3qNrqDWLIot9oKGBR8wPv2xVxtV1Iq1x5f7kN/D357/AJ193hcHh8HDlpRSPmK2IrYiV5M1ZLmS9bbahZLVVzsxtrK1m9W2uIbm3/1a5aaOPkdao/8ACb6HYZthcJ5jNxJHyv0rndQ+ImoWuoMmn2HmLuLbnPA46V1GF9bHVw+KJr0t9ntViRfu+Y20t7/pRXCXfhXXPEEv9rjXWt/O58kOBtooGfThcldit9aIoZnO5h0p8HEakf3aSZm3E57181ZHsaitED9/d9RSZdeVAohJZAGNDAImVoYDvMfP3qa5kByMUUFQw5Hal9kBuAV3bufrTkYAZIyfWnLGgh3BaASCAKkA3MRllUUDc/3TUwijZlytXVhjjICJigmUuUoJbTMvyx8+tSrYTK/3lx3q7uYSbQeKE5lqohGXMVRZwfx808QJEMRrT5XZpQWP8JoLFjyakrUYAfvMOaQSMr8j5R196kpvZqiXQNSMiJm2r9etAYAEbhSSdaG4OKQASc5zSA9waKk2jHSgCMlu1OjDYyRTsD0pH+7UyAAig5Jp2+EdcVExP601yQeDQo9QJjPEeEAo4P3qiT74+lPlZlXKmqARxhGYn5etePalp/8AYfjXW9O+yssMlytxHIvOdy9PxIr1ojzPmfmvNfiGoT4mM6jk6Sp/I12YH+K0Z1PhM+aa4to0tYrYLuJ3NtxkZ61MxURK9y+Gb5Qy/e/zmpr1VewUso+ZWDH15qG3RW1JWZc/IrfjjrXsHOQzxQPBJJdNKGX5PMj7AdzVWO3t3aPMj+XJzJuxWjfsRJsHRmw3vzVS8Yw2sflHbksPwxUxAhmtFtZFiTb5fmdc9c//AKqIbZdMuvPuI1nG3aI8+9TxSSfZkjLnbtBx+Iqlcs0rxyOfm4OfxI/lVCexJLFZ2o+1ogj3MTs52mo5Ip7yVJZJY4/LO77h/rViWKMFbXb+7C5Cnn+GrGqKJILfeM9KBRKN4I5po755sc/8s/4v8/0pLCe5lv5JkndY4gT5LYH4UmcwiUgblb5eKtTW8PnSHy/+WGfxoD7SPPf2pNQS/wDgN4ikaBoFNvERsU9fOTn618JW3iqXQtatVj11o4m3CGFoxtx3zX3J+1AzL8B/EW1iNtvEF9v38dfGet6bp9t4Sa8hsohN8zeZ5YLZ6dTXm43+Ij1sv/hv1ILp9bjle/s44bq3ugPMuVXb5XoMjk1k+NbS3Dx3nnl7o2+JF3dT9KzdA8Q61baRDbW+oyLHJfEOq45AGf51Hrc839tiUyEs2SzNzXDGUZSPQMXUhe2uiyXMttJ8ygyRxr09/wAK81+LNnqerxWviua6WHT1ClZrgDezA4x/npXuF/PLbWaywttZjhuByMd/WvL/ANo6CE/C+2AjUbbiRl28YOfauyh/ETOXGK9F3OIufDkOnXEM8yw3Ek0yyPubAjU1s6LqGsLqE2meHr63jZnyXU5X8ulQ6jDFceCreaaNWf7Gh3Y5J21n2ttBZ6JDNaxCNpGUyMvU816UT56UbxXmd1YeLPFOkWWdQ1gSLFuV42bLfgB2+lei/s0eMjruqtp14LqeO5t3WSS4jCrGp7qPT8O9eXeLNY1HRvDNudLuPJLQqGZUG45ODzjNdD8HtRvrLU7W+trllmMgBkJ3Eg9uaroTS/eX+4o6zrN/+z7+1fH4hY3JsftaCLyUwCp6AD69a/WvwJ4nXxH4T0vX1k2/arJJGHTqAf61+Yv7V+n2cumJrclupuoo4THN3U5FfaP7IWtatrXwG8PXmq38k8jWeGeRuo4r4/i/lhhYV7apo+l4e5pTlS9PyPf5NdsrcN5t1yfu45qhdeLCmfs8IbbzuI61zrsy9DT1keQqHbPP9K/PI5jUqOy0Pq/q0YavU3PD2v3reIbQTXI2tJgqtb/idCH2AYC+vfk1x3h+VxrNrg/8vC9vcV2Xj9mhIaI7Tt/rXnZ4nVyuUpvZ/wCRhJRjiI27HJ6pbNNcq1zFHx93bU1tbLc20koeOOONcbf4t3em2UaGXzCPmbrzV+7jR7Ngy9FzX5lhaMZSlKXW531JctkeGftsxT3XwgbSrIL/AKyIjZ3+dcAfUn8q/MD9q/8AZcHgTxBqk/2JmuntYr3zlXaFklPIzzn5fyr9XfjFBDqelLFfxiRfmfa3qBx/M185/wDBRPRNJh+BMerx6fH9qa1O6fb8xxkDn6Cv0PhfMK2FxsYQ26+exy4inGph/ePyl1X4fakqX17b6VM0IhX5gnBxxtHt1rnfDPwE8QeI7uPw/baWwhYiS8i9Tyc/XmvvDw/4V8PT/DfRhNpMLedaxiTI5b5zXWeDPh14IsdSup7Tw1ao3l53Bf8AZr7bMOMa1KElGG3mcFHJ8PJ3Z1f/AARF/ZXvfgZ8RPE3xEtw0enazocMH2d1+ZZt+Qf8+1fpGkjE89P614L+xPp9la/CmF7e2VWaRtxHf/OBXuliBuY/7NfE4rGVsdJYiq7uX6BiqcKVTlgrJIW88q3l+0NBwv3cj71QrcRXTK/lfe5+h9KsxO0rKsh3ClkijRGKpjDf1Fc9lymUfgESRRMrLH7Zq/N89ruK84qknf8A3jWlbjNmCR2rkqbiOBvIoxrEkw+91+tatpqCNaqfM+bvVC+A/t9hj1pumoovpIgPlAOFrgwb5dF3Z1VuhrXFxJ5SuFzuX72Kz7iJniE0R+7V5/k05gvrVVRtQqvQ9fyroqS96xnEdp0rSq0qA7l9asXd1NHFHnBaT9DVfS2aO4mRDhWYZFSajGgnX5f4M1MXLkdgXxCaNbE3ZkPXdmtXU7ZWcsP4lFRaUiCRiF/hqzqRIRcf3f6UsNS5ZxfdmlaT5WjnNRtz5jDbu56muK1/SzMzIR0yR7V6JfqvlA46jmuT1KNDM+V7/wBa6MZSj7NnPQnyzPOdQ8PSIzYT9Kx18LPNdiSePjd616JfQxEv8nf+tR28Mal1CV4VTDxjI9WNaUYHI/EbTYtM+E+v3eZIzHoty25evEZNfM3wY8Zrr3h610fUr+Oa4W33QtyC6A45GOGFfWvxWRV+F2uED/mE3H/os1+eNlqV7YfEC1vLKfy5GSFSyqOhZifzwPyr9a4TwMcTlFZbNNNfceZLFVaOMj1UnY+pNCuWt2SLb8ufSu58OakzSKozxXnNm7lY5t53NjJrs/DTthTn+EV6GHlzRTPXqHpWkXvKDfxtHWuktrlGhUgkmuH0f/VRn6V0VjJImzY2OtexQPKrfEdRp9/HCVbhfXivFf8Agozr1lJ+x34+sr24VYzoE4Y7uPunFekXFzcKAVlPJxXyr/wWG1/WdJ/YW8aSabqMkLNbLGxU/wAJYZH412R5qkox8zFx5dT+fuaL7Nfb4ZWiK5HmKuCvJHBr0r4a/tPfELwHNDY6jdf2lZpx5cz4ZV9m9a4WygjYuhBx1xuPXArQ0nSNOdsvbA/N/eP+NfaYmjhq2HtWjzI+RoyrUal6cran158JP2l/DXxHkEmnTSJdRx5khfKsqevHLY9q9o0rx9Ya9FHbPeo2/jdJ908etfGHwagg8M/F/wALz6FCtuzarFEzKoOUcDcpzng16b8OvEet3/jTxtBdagzR6f4kaGzjCgLFH83ygAYxxXweZ5RRwcXVpPRW0fmfTYTG1KjUJrXufTltpNuedHvREx6p1UH0/wDr1znxHsNRFhBb3ccaymTbvXocDr71heAtc1W5ntUnvWYPgNuxzXT/ABIvbqa+s45JcqrcDA4+WvLo7Ha3zHBqJFS32D5Y9yye3NdJ4blmjubUOVaNpkbkc9KwG40OaQfe+2vz+NbGjzy/2zZrv4LJ/OuoxR0Hh7UJLbUtWj88fNz8x6ZJrqvhxNPd+G7goiqvkqmD1Y7q4S1RZdQv/MGcrXa/CKSRLDartjeoxn3NVGXMxS+E6nTrNY73T2u4mJitVTy4x/t9a9Q1Wf7Q2pafu4isdyv3OR/hXnFnLIurWbBufsyD/wAfFd9expFq+pMi9bMfyNayZXb0Ot8JPPZ+AtPuXl/eS2235hzkg/0rrboLHY6abiQ7lhAaFh2C1zOgDd4F0XP/AD0T/wBAau58VW8KLZqqY3QRlvf93Xqx6I8Op9r1ZznwZtry58b6pdHaUtzkr/sbSf5mu6+JN0LnW4REGaOGy+bauSpI4rkfg78niHVQv8Wmkt7nmu21UCPXplTo1ugb3/d13R3Ryy/iHG6Ro1vJeapanLA6CA6995Y4A/Ou98HxwS+HIbeKLZMby2imb0ULk/yri/BXz+Jdblfll0uPBP8Av12ngdj9ikkz8xvFP4+XWNTc07C65dvp039pSMvltZzKWA5/i5/Wuw8O+HtOhjj8SKBJdPYxJ24AQY6ivN9Qmlu/Diy3MhdlsbgAn/eNeoaXI4ghjDkL5CcA+2P5UU481T7iX/DXq/yM/WLma52pNOkKqfl3MGJ+g9frVG6/sWydX1EvJjhYum78K2tfiisrhYLaNVXylbhecnrz1rJhtoEnhnWMb2c7m7nmlUjyslLQGiuri4CWpaKFhjbGACM9iaW5F7awMbeCKONVx5hbcfrjua1LqGMBQF/1ifN78io9ZijtbZ44I1URxDbx0z1pqPMUcxqWiC8XztXikY4Pl/a2459EHH51xXxD/aC+DXwXsF/4Tbx9p9jIq8W3nAynjnEaj+dfJ3/BQD9ob41aB4obwpoXxDvrHT23K1vZ7Y8j/eVQ3618l3V9e6iG1HUbuS4uGXLTXEhdj07nNeZicd7HSKPewOTLER55y0R9mfFn/gqpp37zT/hP4GkudrER6hqjeWg9wg5P4mvm74l/tR/HP4wBk8UeN7iO05KWNgxhiH4DrXngd/s+/dypJFSWjs1ptJ615k8VVqP3me1RwOGw69xa+epl6raOwYzszFv4mbk8etcbrV2ltHIHYbQMZ9PpXda8SLV1H92vNPGhItXwf4h/MV3YOUqlRJmOKk4xujxjx/K194yZlJ2+Wy/j1q94ZjlW83qoZeBzWXqn73xDcNJyRIwH510XhtFigJQY+X+lfaVPdowj5Hw8X7TESk+7NFJ50jYRStuSPdK4B4B6CtEX89vYptuC3ygKzKeWqh5MbCZynPln+VSxfPboG/hb5fbk1xSjzNHWdBpV7EZCkLYDLls/wtjmug8NMo0/c3QRZ+b14rmdORTfrlesbfyNdN4bHm6AJJOW3YzXnYhcsWdtEmuLBvMiy4wokk9q0YraISK8gyyoSG9KqXY/e7f+mJ/mK0OszIegXFcsvhOiJWufJhRhEPvOob8Oa9L/AGVPiuvwa+M2h+JJ7vZYXcy2WpIDw0MvGfwODXmNxGmFO3/loKd4lUReT5eV/fR9D/s//WrGtHmjys2pS5JqS6H69aZDHYXiXFtJuhbDrIP4geciukvUTUrJhG2crnNed/Aq/vNY+APhHVtTnaa4m0WIyzP1bGR/JR+Veg6D+8t1R+mK+XlTSk0fX0ZOUEzEsdTutPkayc7drYXnGa7Dw9r6zW6ukvT+FvWuV8Z20NvGs0Me1tx+ajwXczlPLMny+lFrRHI9C1TxCfsyBHUB1+8OtYd5qxktXeZixH3B61T1WR5LLLt937vtVbzpDaYLfw0R2OcSe/eVikjKscnPHrWXc3ezlFY46k1JenzYEaSqN2zEtk/xUS+ECpezGWQO4YbpM4xSgpLJv2r83B/xou2YJGQ3fFJB80rKR0aiOxjImt5n3LDCfl3c5rD+N3xy8J/s+/Di7+IPjC9VVjXy7KzU/Nczfwoo9+57V0OhRRy3hSRNwUHGe1fnT/wVF8beKtU/aI/4RbUNbmk07TLFTYWbY8uEkjJAx19zXdg8Oq1aMb7nn4qs6cG10OP8UfF/xN8afixdfEHxjdlriYfuY9x226HpGuewHevTvAs6xWtsZG+ZU3MF9TXzX4Enla9mkLncqrj9K92+Gl/eHXtPtvPPlsy7l45+avYr0Y07KOyPHo1ZVLtn25/wTcuvsX7VtndGQiOSxuIjjuccD6cCv0UvLwfZ3spMlWjII+tfnD/wTvld/wBoKxlY/N9pmXdjthq/Q6/ZlmO0/wDLP+ldOXyfsXHzOPHR/wBoT8jyfxrpO2aewcBR5nyir3hKODULFVcjdHzH9BT/AIhqseoSOg58knNUvhS7GS5BP3ZgF9s5zWdOVq1icRHmo37HpXgHSiLhl2huQp/Kpte8PMtx58RbO7I9qteAI0ju3CD/AJZ5/Wuk1K3gaKYNGK9ulFSoniVJOFS6ONgZogscn3u5FaFjCJJlV0+93A6e9KIIhK4CdCMflU6AKMr6UfCW9joNCs4YE815d3Hc1qSahDCh8p0/OubsZHKR/N3q2YkLYI/j9a7qfwo5JrS5fk1aec+Vkbf9laa1nlBJLub6VetLaCOL5IgOKbdzSRD922PwFVcyRk3EchO0x7V55rE1BYIQcvnk/KrVd1WeZ1ctI33qy79FRflXqKzqfCbRMHVbhRHhM/jXJ607mRgpX8TXS6h/qc/7Vcjrs0iMzK3b09686sbGNqTBVxurDvVEZyxy3oBWpcyO3zFutYF8zK7AH1Fch0QFmvplOxTj6saZ9oLpvDbttQRyPJKwds9RQjN5nlZ+XPSgt7FyGfuwZY/brV+ynSQ9O2ctWJPI43IG4qSwmlSVUVzhiA3vVRIOmjhLoHAHtiqOsWYuYldeG6cd6uWUjiNV3cU69giLZKVsB53rFnfW07zQLjspWszzLjy/I1C3dc8+YFwDXSeJSUhk2dm4qnqKrcWcazDd8mf0oNYnOWdytncsSflz932rsPCurf2lB5Esff8Adqa89193huj5TbeCf0rrvAE0s2oxtI+fm/wo30HLYteJ/Ccaa5b30cZ2yNjPevf/AIBrdaf8Mte0iYkxR3NvPGPTt/I/pXA6/Z23lWsnlDduLZ969j+D9nbL4R1TEK/NJCG9+DXBVj8a/uv8jqpSs4PzRTNzaynYrYZvmw/avIfj1+0VYeDNRHgPwrcwyatcKfObzPltIz3/AN7Br2TxzZWum6HqGo2MKxzQ2cjxyL1VtpOa/P34f58VQ6jr/iJmvLybVpzJcTMSzYzivMyPA08RWlUqfZ6HpYzESjSXLpc9Qs/j4mmeHZE0WW4t7gOVkkmJY3Ldyc54qppfivTdS0p5rrVPsMyNueWNjtJbpn8a5zxHZWj6FFeG3XzGADOFxntXnXj7U7/T/BbQWd00azXS+Zjq2R69a+2p6HgVI+62fSPw9/aa1/QbOPwtrm2YSH93dAcSDpXYR/HLxJI8K2F0JI5twaF5hvfnnAzmvmHWJJLbwrbtC5Uro6yL7NjrWd4Q8S67p1jeeILLU5EvFsfluOCw47Z6V1ROKR9kM7WbvrqTwzRzEGa3mmVVTA68nIrE8aftW/D/AMH6ZNb7o7t1G7ybbAVSOnzdW/CvhHWPiR48ZLmdvFd6XaTaW848jNU5vEGtanqVgdQ1KWbgk72681UpS2MZaO59It+3h4512/nn0ORtPt0bEcKpkdT3or5y0G3iAucL/wAvL/xH+8aKi7Dn8j//2Q==" style="width: 468pt; height: 234pt;" alt="image"></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;color:red;">&nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;color:#333333;">Tmark tuyển sỉ toàn quốc</span></strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;color:#333333;">:<br>&nbsp;Khách sỉ mua bất kể số lượng, loại sản phẩm nào tại tổng kho buôn sỉ Tmark thì áp dụng các mức giá chiết khấu sau đây theo giá trị đơn hàng:<br>&nbsp;Áp dụng giá Đại Lý cho đơn hàng từ 7.000.000 - Chiết khấu 35% giá niêm yết &nbsp;- Miễn phí vận chuyển toàn quốc<br>&nbsp;Khách sỉ quen - Khách VIP được ck 35% các đơn hàng từ 2.500.000 - KHÔNG FREE SHIP<br>&nbsp;Có hỗ trợ giao hàng đi các tỉnh thu COD bằng bưu điện hoặc giao hàng ra chành xe.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;color:#333333;">Khách sỉ&nbsp;có thể trực tiếp tạo đơn trên Web và chọn các hình thức vận chuyển, sau đó tongkhobuonsi.com sẽ liên hệ xác nhận điều chỉnh lại thông tin sản phẩm, điều chỉnh phí vận chuyển phù hợp, Chụp lại đơn hàng trước khi gửi hàng đi. Đơn hàng sẽ được xử lý trong 1 ngày làm việc.<br>&nbsp;Trường hợp đặt hàng trước các mặt hàng không có sẵn, khách sỉ cần đặt cọc 30% giá trị đơn hàng.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;text-align:center;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">Tham gia group:&nbsp;</span><a href="http://zalo10.tongkhobuonsi.com/"><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;color:#6658DD;">zalo10.tongkhobuonsi.com</span></a><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">để</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;gia nh</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p c</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ộ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng&nbsp;</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ng</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ườ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i b</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n bu</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n b</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n l</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẻ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">,</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">b</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng online v</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;c</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p nh</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t c</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c m</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ặ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t h</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng hot trend v</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ớ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">gi</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;s</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ớ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i nh</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t th</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ị</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;tr</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ườ</span><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng.<br>&nbsp;</span><u><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:red;">Add zalo&nbsp;</span></u><a href="http://zalo.me/84978717079"><strong><span style="font-size:18px;font-family:Roboto;">0978717079</span></strong><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;">&nbsp;</span></a><u><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:red;">ngay bây gi</span></u><u><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:red;">ờ</span></u><u><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:red;">!</span></u></p>
<p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:16px;font-family:Roboto;color:#343A40;"><br>&nbsp;Các s</span><span style="font-size:16px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ản phẩm, dịch vụ, chương trình Tổng kho buôn sỉ Tmark triển khai:</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><a href="https://tongkhobuonsi.com/cong-tac-vien-n80533.html"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;text-decoration:none;">Chương trình cộng tác viên</span></strong></a></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><a href="https://tongkhobuonsi.com/campaign/2926/Hop-tac-ban-hang"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;text-decoration:none;">Chương trình affiliate, đối tác bán hàng</span></strong></a></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><a href="https://tongkhobuonsi.com/campaign/2537/Xa-hang"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;text-decoration:none;">Nhận đặt hàng quảng châu, vận chuyển hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật, Mỹ</span></strong></a></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><a href="https://tongkhobuonsi.com/campaign/3133/Dropship"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;text-decoration:none;">Nhận Dropship - kết nối API tồn kho với các Website TMDT&nbsp;</span></strong></a></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><a href="https://tongkhobuonsi.com/duoi50-cp2690.html"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;text-decoration:none;">Nhận Đặt gia công quà tặng khuyến mãi, nguyên vật liệu sản xuất SLL</span></strong></a></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><a href="https://tongkhobuonsi.com/tro-thanh-doi-tac-n35805.html"><strong><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;">Nhận hợp tác -&nbsp;ký&nbsp;gửi phân phối các ngành&nbsp;hàng</span></strong></a></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:18.0pt;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:14px;font-family:&quot;brandon_textregular&quot;,serif;color:#333333;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">T</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i sao c</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ầ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">mua s</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;gia d</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng t</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">kho s</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;l</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẻ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;gia d</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ti</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">í</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ch Tmark:</span></strong><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- Kho s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng gia d</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng th</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng minh Tmark l</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đơ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n v</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ị</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;nh</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p kh</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẩ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i di</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n cho</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">h</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ơ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n 50 nh</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n xu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i Trung Qu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">chuy</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ngu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng gi</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;r</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẻ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c m</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ặ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng gia d</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ti</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">í</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ch, h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng khuy</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ế</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n mãi,&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;ch</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ơ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i th</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng minh, v</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ă</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n ph</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ò</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ph</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẩ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m, qu</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ặ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng, v</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t li</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n xu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t,</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;gia d</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng r</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẻ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">cho c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c si</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u th</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ị</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">, chu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỗ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ử</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">a h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng,</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ử</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">a h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng l</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ớ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c ch</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ợ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;trong c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;n</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ướ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- Tmark nh</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p kh</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẩ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u tr</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ự</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c ti</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ế</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ho</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ừ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đơ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n v</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ị</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n xu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t, th</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng quan ch</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">í</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">nh ng</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ch n</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng hoá&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đề</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ó</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;ngu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n g</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c xu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t x</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ứ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;r</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">õ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;r</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng, ki</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ể</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đị</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">nh ch</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t l</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ượ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đầ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">y&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đủ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- Tmark hi</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ang l</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;nh</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;cung c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ho</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;cho c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">website b</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng online l</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ớ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n, k</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">nh truy</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ề</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ì</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">nh home shopping,</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;nh</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">â</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">l</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">y h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;b</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n online chuy</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n nghi</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- Tmark cung c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p to</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n di</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n các d</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ị</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ch v</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">l</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ấ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">y&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;b</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n online</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c trang web TMDT Trung Qu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c, Nh</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ậ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t B</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n, Th</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i Lan v.v</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ho</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ặ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đặ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t gia c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n ph</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẩ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m v</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ớ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i th</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ươ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng hi</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u ri</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng theo y</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ê</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ầ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u.</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- N</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ế</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u b</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ang c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ầ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ì</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m ngu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng b</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n online,</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ngu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">b</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n bu</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;gia d</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ụ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng ti</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">í</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ch ho</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ặ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c mu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n&nbsp;mua hàng Trung Qu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ố</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c gi</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">, Tmark s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẽ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;h</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỗ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;tr</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ợ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;b</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ừ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;l</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ú</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c m</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ớ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i b</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ắ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">t&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đầ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đế</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n l</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ú</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c b</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n th</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">nh c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng.</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- Tmark luôn chào&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ó</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;nh</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">â</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n, doanh nghi</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">p c</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ầ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n t</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ì</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m ngu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ồ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">n h</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">để</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;kinh doanh.</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:.0001pt;margin-left:0cm;line-height:normal;font-size:15px;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;background:#F4F8FA;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">- Khách&nbsp;mua hàng s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ỉ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;t</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ạ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i kho Tmark s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẽ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">đượ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c chia s</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ẻ</span><strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">kinh nghi</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m l</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">m kinh doanh,&nbsp;cách bán hàng online&nbsp;hi</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u qu</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ả</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;th</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ô</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng qua c</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">á</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">c ch</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ươ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ng tr</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">ì</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">nh v</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">&nbsp;t</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">à</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">i li</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;color:#343A40;">ệ</span><span style="font-size:12px;font-family:Roboto;color:#343A40;">u h</span><span style="font-size:12px;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;c